https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-se-jihlava-stara-o-destovou-vodu-kvetnatymi-loukami-prulehy-a-rybnicky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak se Jihlava stará o dešťovou vodu? Květnatými loukami, průlehy a rybníčky

11.7.2019 01:05 | PRAHA (Ekolist.cz)
Květnatá louka v plném květu. Jihlava.
Květnatá louka v plném květu. Jihlava.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Katarína Ruschková / Město Jihlava
Jihlava je specifická tím, že se nachází na evropském rozvodí. Jediná voda, se kterou může město i region hospodařit, je voda dešťová. Víme, že si jí musíme vážit, protože pokud nám odteče bez užitku (to v tom lepším případě) nebo navíc ještě napáchá cestou škody (to v případě horším), můžeme si za to sami.
 

Všechna města a obce v tuto dobu řeší problémy spojené s klimatickými změnami, s nedostatkem vody v půdě, či s nárazový přebytek vody v případě větších dešťových srážek. Nejinak je tomu i u nás v Jihlavě. Jaká zkoušíme řešení?

Jedním s opatření, které v Jihlavě fungují už deset let, jsou květnaté louky s extenzivními trávníky sečenými mozaikovou sečí. Pro tento typ vegetace byla vybrána místa, kde trávníky nevyžadují intenzivní sečení, protože nejsou vystavovány pobytu veřejnosti a fungují také jako místa s vysokou biodiverzitou. Vhodné bývají i lokality na rozhraní velkých zemědělských ploch a města.

Jeden z problémů, které jsme řešili, byly přívalové deště. Ty v červnu roku 2018 opakovaně způsobily bleskové povodně s vyplavením řady rodinných domů. Protože jsme vodu nechtěli jen rychle odvést do řeky, vytvořili jsme opatření, které zajistí zpomalení vody, její zásak a ochranu domů současně.

Mozaiková seč květnaté louky.
Mozaiková seč květnaté louky.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Katarína Ruschková / Město Jihlava

V tomto místě se povedlo soustavou jednoduchých úprav s využitím morfologie terénu vytvořit průleh, ve kterém voda částečně zasakuje a zbytek je odváděn na vlhkou louku s přirozenou druhovou skladbou a s výskytem modráska bahenního, kde voda v průběhu několika hodin zasákne a neohrozí tak nemovitosti.

Jedním z připravovaných záměrů, kde bychom v blízké budoucnosti rádi změnili způsob hospodaření s dešťovou vodou, je území jihlavského sídliště Březinovy sady u areálu základních škol. V blízkosti tohoto areálu se nachází historický rybníček, který však dnes je již z velké části bez vody. Záměrem města je vyřešit svedení dešťové vody ze střech škol do tohoto rybníka a následně tuto vodu využívat například na závlahy dřevin na sídlišti.

Rybníček, do kterého bude svedena voda ze střech škol
Rybníček, do kterého bude svedena voda ze střech škol
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Katarína Ruschková / Město Jihlava

Město nyní řeší výstavbu velkého obchodního centra s velkou plochou centrálního parkoviště. I v tomto případě je nutné vyřešit hned dvě věci, které spolu ale úzce souvisí – odvedení srážkových vod a vyřešení plochy parkoviště, které se spolu s kolem plánovanými budovami obchodů stane novým tepelným ostrovem s klimatem a podmínkami nevhodnými pro růst dřevin.

Protože investor v tuto chvíli mění projekt, je možnost podobu již dlouhou dobu připravovaného záměru ještě změnit. Problém je o to citlivější, že se jedná o velkou plochu na velmi svažitém pozemku, který tím, že byl vyrovnán, vytvořil mnoho metrů vysoké zářezy a násypy.

Plocha pro výstavbu velkého obchodního areálu, kde se Jihlava bude snažit o úpravu projektové dokumentace. Vzadu ve spodní části plochy je vidět i pozemek, na kterém investor vybuduje rybníček s plochou cca 7000 m2,  do kterého budou svedeny dešťové vody ze střech. Město by rádo docílilo toho, aby došlo i k úpravě projektové dokumentace ve směru větších funkčních ploch zeleně v prostoru parkoviště, případně k vytvoření zelených střech.
Plocha pro výstavbu velkého obchodního areálu, kde se Jihlava bude snažit o úpravu projektové dokumentace. Vzadu ve spodní části plochy je vidět i pozemek, na kterém investor vybuduje rybníček s plochou cca 7000 m2, do kterého budou svedeny dešťové vody ze střech. Město by rádo docílilo toho, aby došlo i k úpravě projektové dokumentace ve směru větších funkčních ploch zeleně v prostoru parkoviště, případně k vytvoření zelených střech.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Katarína Ruschková / Město Jihlava

V tomto případě se odborníci shodují na nutnosti vytvořit v prostoru parkoviště souvislé pásy zeleně, do kterých bude svedena dešťová voda z plochy parkoviště a kde budou vytvořeny podmínky pro dlouhodobou existenci stromů.

Vhodným řešením by bylo i použití propustných povrchů pro parkování a v neposlední řadě realizace extenzivních zelených střech, které by byly velmi žádoucí ne pouze s ohledem na klima (v lokalitě i uvnitř budov), ale i s ohledem na krajinný ráz místa, protože by se mohly výrazně pohledově projevovat v dálkových pohledech při příjezdu do města.

Všechny uvedené příklady byly diskutovány na semináři Hospodaření s dešťovou vodou o modrozelené infrastruktuře, který se v červnu konal u nás v Jihlavě. Přijeli na něj ti, kdo patří k největším odborníkům v této oblasti, mimo jiné David Stránský z fakulty stavební ČVUT či Jiří Vítek, dlouhodobě uznávaný odborník v oblasti decentralizovaného nakládání s dešťovou vodou a modrozelené infrastruktury.

Protože se semináře účastnili lidé, kteří se v této oblasti pohybují v různých pozicích (vodohospodáři, pracovníci územního plánování, politici, lidé z neziskového sektoru, projektanti a další), bylo velmi cenné a přínosné, když si postupně přítomní mohli vyměnit své pohledy na tuto problematiku.

Za jeden z nejdůležitějších výstupů semináře považuji to, že jsme si uvědomili, že ač pracujeme v různých oblastech, řešíme stejný problém a řešení je pouze jedno. Někdy sice nazýváme stejné věci různě - to podle oboru toho kterého odborníka, cesta je ale jediná – je potřeba změnit myšlení lidí a náš přístup k vodě. Je to dar, o který se musíme starat a musíme ho využívat s rozumem.


reklama

Další informace |
Článek vznikl díky projektu Počítáme s vodou.
foto - Ruschková Katarína
Katarína Ruschková
Autorka je vedoucí odboru životního prostředí Jihlavy.
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist