https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-se-meni-chranena-krajinna-oblast-cesky-les-po-15-letech-existence
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak se mění Chráněná krajinná oblast Český les po 15 letech existence?

12.8.2020 10:35 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zachovalá ukázka podmáčených rašeliníkových smrčin Českého lesa.
Zachovalá ukázka podmáčených rašeliníkových smrčin Českého lesa.

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Český les je po Brdech druhou nejmladší CHKO v České republice. Vznikla před patnácti lety, 1. srpna roku 2005.

 

„V Českém lese zaniklo po druhé světové válce více než šedesát vesnic, odešli i lidé, kteří tu hospodařili. Mnohá místa začala zarůstat, vzácným rostlinám a živočichům se přestávalo dařit. Po vzniku chráněné krajinné oblasti se proto mimo jiné soustředíme na péči o ta nejcennější území. Louky se pravidelně kosí, vyřezávají se nálety, někde se obnovila pastva. Snažíme se ukazovat krásy zdejší přírody lidem, víme, že bez jejich podpory se nedá příroda účinně chránit,“ popisuje Tomáš Peckert ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les.

Český les byl v uplynulých 15 letech podroben intenzivní průzkumné činnosti. Bylo tu provedeno přes sto inventarizačních průzkumů. Dvakrát tu proběhly mezinárodní projekty na sledování rysí populace v Evropě (Translynx 2013–2015, 3Lynx 2017–2020). Díky nim byl například doložen pravidelný výskyt vzácné kočky divoké a v roce 2018 i návrat vlka obecného. Jedním z významných druhů Českého lesa je bobr evropský. V uplynulých letech mu proto byla věnována zvláštní pozornost. Počet bobrů je v posledních 10 letech stabilní a na území CHKO se nachází kolem třiceti bobřích teritorií.

Nejcennější částí přírody Českého lesa jsou chráněny jako přírodní památky a rezervace. Ve Správě CHKO Český les jsou aktuálně tři národní přírodní rezervace (NPR), pět národních přírodních památek (NPP), 9 přírodních památek (PP) a 17 přírodních rezervací (PR).

Přírodní rezervace Broumovská bučina v CHKO Český les.
Přírodní rezervace Broumovská bučina v CHKO Český les.
Foto | DaKaM / Wikimedia Commons

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a společnost Kolowratovy lesy a. s. uzavřely v roce 2016 dohodu o šetrnějším hospodaření v lesích na území CHKO Český les. Obdobnou dohodu uzavřela AOPK ČR v roce 2018 s městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o. „Součástí této dohody je i převedení téměř 140 hektarů v NPR Čerchovské hvozdy, PR Smrčí a v 1. zóně CHKO do tzv. samovolného vývoje, kdy jsou lesy ponechány přírodním procesům bez zásahu člověka,“ říká Miroslav Žižka ze Správy CHKO Český les. „A od listopadu 2018 jsou na základě dohody s Lesy ČR nově ponechány samovolnému přírodnímu vývoji také dvě bezzásahové oblasti PR Pleš a PR Starý Hirštejn,“ doplňuje Žižka.

Postupně se také rozšiřuje síť přírodovědně cenných lokalit, pro které Správa CHKO zajišťuje pravidelnou péči, například kosení, vyřezávání náletů či obnovu přirozené skladby zdejších lesů.

Zásadní je i péče o vodní režim v krajině. Ve spolupráci s vlastníky a hospodáři se obnovují zaniklé tůně. Například v roce 2016 proběhla obnova čtyř tůní na Hoře Svatého Václava. Zároveň byly v okolí obce vysázeny nové aleje původních dřevin podél historických polních cest.

V roce 2018 byl zahájen ambiciózní projekt v národní přírodní památce Na požárech, který má zastavit zarůstání tohoto území lesem a zároveň obnovit historické podmáčené louky, kde má domov řada vzácných rostlin a živočichů, například vrba borůvkovitá a jeřábek lesní.

Na území CHKO Český les je evidováno 132 památných stromů rostoucích na 22 lokalitách. Jedná se o 12 skupin památných stromů a 10 samostatných exemplářů. Většina byla vyhlášena až po vzniku CHKO, posledním z nich je Smrk na Karlově Huti.

V roce 2016 byl otevřen Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem. Toto návštěvnické středisko je vstupní branou do Českého lesa. Expozice se zaměřuje na proměny krajiny v čase a vzájemnou interakci člověka a přírody. Dům přírody zajišťuje řadu doprovodných aktivit, exkurzí a programů pro školy.

AOPK ČR je také zapojena do přeshraničního projektu s Německem, jehož cílem je vytvořit dlouhodobou koncepci udržitelného rozvoje cestovního ruchu, který by neohrozil zdejší jedinečnou přírodu.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist