https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/netopyri-se-vyhybaji-solarnim-farmam.proc-to-zustava-nejiste
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Netopýři se vyhýbají solárním farmám. Proč? To zůstává nejisté

23.8.2023 02:56 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Odvrátit svět od nebezpečí klimatických změn mají mimo jiné obnovitelné zdroje energie. Ve Velké Británii se OZE momentálně podílí na polovině veškeré vyrobené elektřiny, a masivní investice do nových instalací tu pokračují. Energie slunce je významnou součástí britského energetického mixu, od roku 2019 tu pětina nově instalované kapacity pochází ze solárních farem.
 

Vedlejším výstupem této praxe je, že se součástí venkovských regionů i příměstských oblastí stále výrazněji stávají lesklé plochy solárních panelů. A podle odborníků z univerzity v Bristolu to není jen estetický problém.

„Navzdory jejich nárůstu v otevřené krajině stále ještě nevíme, jaký mají solární farmy vlastně vliv na biologickou rozmanitost,“ říká profesor Gareth Jones. Není to planá výtka.

Se svými kolegy totiž potvrdil, že v okolí solárních farem je výrazně nižší aktivita netopýrů. Na otázku proč k tomu dochází, odpověď zatím nemají. Dobrali se jen zneklidňujícího zjištění, které si ale rozhodně pozornost zaslouží. Protože netopýři patří k druhům velmi citlivým na zdraví ekosystémů, jsou biologickými indikátory stavu životního prostředí. Tam, kde se přestává dařit netopýrům, se obvykle nelíbí ani jiným druhům živočichů.

Přelet nad solární farmou

„Aktivitu netopýrů jsme měřili pomocí záznamu jejich ultrazvukových echolokačních volání,“ popisuje Gareth. Mnoho druhů netopýrů totiž má charakteristické echolokační volání, které se dá poměrně přesně zařadit. Detektory, které pomáhaly monitorovat netopýry, umístili jednak na solární farmy, tak na s nimi sousedící pole a louky.

Snažili se přitom o to, aby tyto „párové“ lokality byly podobné. Svou rozlohou, využitím. Anebo v prvcích vymezujících jejich hranice, jako živé ploty. Zkrátka, aby ten jediný zásadní rozdíl spočíval v tom, že se na jedné ploše nacházely solární panely. A ukázalo se, že ten rozdíl v nepřítomnosti solárních panelů je pro netopýry z nějakého důvodu dost podstatný.

U většiny druhů silně klesala aktivita (v porovnání s kontrolní plochou) nad solární farmou, se stupňující se tendencí od okraje ke středu solárního pole. Celková aktivita netopýrů se na hranicích polí se solárními panely snížila téměř o polovinu ve srovnání s kontrolními lokalitami, a v centru polí se solárními panely klesla aktivita netopýrů v průměru o dvě třetiny.

Asi nejvýraznější to bylo u jinak nejhojnějšího druhu, netopýra hvízdavého. Jeho aktivita klesala o 40 procent na okraji farmy, a v jejím středu pak o 86 procent. Jinými slovy, netopýři hvízdaví se nad solární farmu téměř nevydávali. A podobné to bylo (s o něco nižší průkazností) i u dalších určovaných skupin netopýrů (brvitých, velkouchých, večerních, ušatých) a vrápenců.

Co za tím může být? Teoreticky třeba to, že překryv solárních panelů nad loukou může snižovat dostupnost rostlin pro hmyz, který se jimi živí. A netopýři – kteří si pro změnu pochutnávají na hmyzu – pak nenachází nad solární farmou dostatek létavé potravy. Dobře by to nebylo, protože v takovém případě by nárůst plochy překryté panely vedl k dalšímu úbytku hmyzu.

Způsob, jakými panely ovlivňují netopýry, může být i trochu více neintuitivní. Zrcadlové plochy by mohly odrážet echolokační vlny, a tím snižovat „viditelnost“ netopýrům, pátrajících po kořisti. Tato hypotéza se zatím jeví být docela uvěřitelnou. Komplikuje ji ovšem to, že hladké svislé plochy netopýři obvykle vnímají jako prázdný prostor, případně jej interpretují jako odrazy z klidné vodní hladiny. Která jim zpravidla v ničem nevadí.

„Podstatné je, že se se solárními farmami pojí nějaký blíže nespecifikovaný faktor, který je bariérou pro netopýry,“ shrnuje to Gareth. „A s tím jak solárních panelů v krajině přibývá, narůstá i množství těchto bariér.“

OZE a netopýři si nerozumí

Negativní dopady nárůstu popularity OZE na netopýry se netýkají jen farem solárních. Komplikace jsou i s těmi větrnými. Rotující listy větrníků totiž netopýry zabíjí. S přesnými čísly je třeba šetřit, ale nejspíš jde o desítky tisíc kusů ročně.

Přitom se tomu dá zabránit. Existují například ultrazvukové akustické plašiče, které netopýry od větrníků odpuzují. „A postačila by i mírná změna rychlosti náběhu, tedy zvýšení limitu síly větru potřebné k tomu, aby se rotor začal otáčet,“ vysvětluje Gareth. „Zvýšení rychlosti náběhu turbíny o 1,5 metru za sekundu může snížit úhyn netopýrů nejméně o 50 procent, přičemž roční ztráty na výrobě energie jsou u takové ‚zpomalené‛ větrné elektrárny nižší než jedno procento.“

Důležité je ale rozhodnout, zda chceme krajinu využívat jen jako prostor k instalaci obnovitelných zdrojů energie, anebo zda usilujeme o to, aby tam mohli existovat i nějací živočichové. Trend z Velké Británie momentálně svědčí dost jednoznačně o tom, že se politice OZE podřizuje vše, na úkor biodiverzity.

I v případě solárních farem by zlepšení nejspíš mohly přinést jistá omezení výkonu. „Například zachování vysokých stromů anebo výsadba vysokých živých plotů či větrolamů by částečným zástinem snížila výkon solárních farem, ale krajinu kolem nich by pro netopýry učinila atraktivnější,“ uzavírá Garteh.


reklama

 
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (11)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

23.8.2023 07:49
A co farmy s dobytkem, těm se také netopýři vyhýbají, vědátoři?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

23.8.2023 07:55 Reaguje na Karel Zvářal
Já nevím, je to tedy ekologicky významný objev o OZE, že?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

23.8.2023 08:05 Reaguje na Slavomil Vinkler
Za to by chtěli "farmáři" určitě příplatek, být to naopak:-) Valíme tuny pesticidů do krajiny a udivuje nás čisté sklo. Kolem lamp už ani můry nelítají, jako v blahé paměti. A ani pláně s panely situaci nezlepší...
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

23.8.2023 13:55 Reaguje na Karel Zvářal
může to být rozdíl teploty, elektro magnetické vlny nebo zkrátka to, že netopýr je inteligentnější než Homo sapiens a něco takového do krajiny zkrátka nepatří. Je to zeď, postavená naležato.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.8.2023 13:59 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Donedávna si lidé mysleli, že ryby jsou němé. Až použili echolkátor, zjistili, že jsou velmi hovorné. Lidské ucho je schopno zachytit zvuk vycházející např z transformátoru, zatímco daleko jemnější smysly netopýra něco podobně hlučného-rušivého slyší z elekropanelů. Věřím tomu, že kdyby to bylo odpojeno od sítě, vnímali by to mnohem méně rušivěji.

Např jiskření na izolátorech přiláká i kunu, aby vyšplhala na železný stožár a zkoumala původ prskavého zvuku - dvakrát nalezená tuhá u paty stožáru, tak jako spousty větších ptáků (dravci, sovy). Takže možná i je láká tento zvuk a působí jako past/návnada, nejen tedy jako "mrtvé" odsedátko ve volné krajině.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

23.8.2023 10:42
Konečně "vědecká" kritika OZE, ale asi ji nikdo nevyslyší. I laikům je jasné, že pro echolokaci je hladká plocha nevhodná a absence hmyzu je kvůli postřikům trávy pod panely evidentní. Solární farma je legální továrnou, která zabrala přirozenou krajinu a hra na ekologii skončila. Člověk by měl kvůli získávání energie její výrobu koncentrovat na co nejmenší ploše, aby na přírodní krajinu zbyla co největší plocha. To samé je u zastavěnosti, kdy není možné jít cestou satelitních městeček pro přírodu zcela neúnosných. Na obrovské ploše vytržené přírodě bydlí hrstka lidí koukajících se do oken jeden druhému a nebo do betonových plotů.
K tomu to množství cest, parkovacích míst a jiné dlážděné plochy místo
zeleně. Tam taky netopýry nic neláká, když tam schází lidi obtěžující
hmyz běžný na klasických vesnicích s dobytkem a hnojišti. Dnes je už
osvětlena kdejaká ulička po které za noc neprojde živá duše a co na
to noční hmyz? K tomu solární lampičky v zahradách a nasvětlování
budov. Kdysi měl hmyz pouze měsíc a dnes má těch "měsíců" milióny!
No a nejen netopýři, ale i ptáci se těm solárním farmám vyhýbají a
navíc nejsou žádoucí, aby je nepokáleli. No a větrníky? O těch se
ví už dávno, že to jsou zabijáci ptáků a netopýrů a v moři odpuzují
ryby ze svého okolí vibracemi a elektromagnetickým vlněním. Šelfy
s větrníky bývaly trdlišti ryb a ty se nemají kde množit. Jen tak
dál s ekologií a bude dokonáno dříve, než nás "upeče" klimatická
změna údajně zaviněná sodovkáčem. Ono se nějak zapomnělo i na to,
že i odsířením zplodin ze spalování fosilních paliv ukončilo
jeho vlivem na ochlazování a na ochranu rostlin před chorobami.
Kdysi jsem nevěděl co je monilióza a různé plísně, ale dnes abych
vše stříkal sirnatými přípravky. Kolik vápence se už vytěžilo na
odsíření a neskončit v sádrokartónu, tak skončí na skládce. Nemáme
tak sloučeniny síry ve vzduchu, ale rovnou v bytě ve formě zdiva
a obkladů. Nakonec ale zplodiny nahradí požáry lesů, továren a skládek
o kterých si myslím své. Ono lépe nechat něco pojištěného shořet,
než prodat pod cenou a nebo draze platit za likvidaci továrny. Tak
je to škodní událost a nikoliv náklad na ekologickou likvidaci. Jsem
zvědav, až budou hořet i ty solární farmy a jak se budou ekologicky
likvidovat všechna zařízení k výrobě OZE. To bude teprve mazec, když
bude požár pojištěného zdroje ekonomičtější než ekologická likvidace!
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

23.8.2023 12:16 Reaguje na Břetislav Machaček
Postřik trávy pod panely? Zatím jsem pod panely potkávala jen ovce, postřikovač nikdy. Proti čemu tu trávu stříkají?
Odpovědět
FF

Franta Frantíků

23.8.2023 16:01 Reaguje na Marcela Jezberová
Proti tomu, aby rostla a zastiňovala panely. Normálně se to nabízí jako služba, viz.:

https://www.cne.cz/fotovoltaicke-systemy/servis-a-udrzba-fotovoltaickych-zarizeni/#_dr_ba_pomoc__herbicid_

S ovcemi je práce, musíte se o ně starat. Některé navíc rády šplhají... Tohle je časově i finančně méně náročné. Já jsem třeba zase neviděl FVE park s ovcemi (tedy kromě propagačních materiálů), ale věřím, že se takové najít dají.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.8.2023 15:35 Reaguje na Marcela Jezberová
Navíc suchá tráva může být vydatným zdrojem paliva při ohni
a pak vám ohoří i kabeláž, kterou mohou narušit i zvědavé
ovce. Ony se rády podrbou i o různé části panelů a máte
vystaráno o poruchu a opravy. Ono totiž záleží i na výšce
konstrukce držící panely a s bezpečnou výškou narůstá cena.
V mém okolí se to buď pracně kosí a nebo stříká herbicidy.
Jedné firmě jsem navrhoval mít na pozemku zaječí rezervaci
a byl jsem odpálkován, že si nemíní komplikovat podnikání,
když stačí jeden až dva postřiky ročně a mají vystaráno.
Zajíci by byli v bezpečí před některými predátory a mohli
by se tam nerušeně množit. Bohužel ani oni a ani ovce
nespasou vše a to musí stejně dosekat lidé. Samozřejmě
pokud je netýrají hlady, aby spásly i to, co jim nechutná,
jak je mnohde u "chovatelů" běžné!
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.8.2023 12:56
Pokud jsou v těch panelech ferity, třeba v optimalizátorech panelů, tak netopýry může odstrašovat ultrazvuk. Ferity jsou totiž magnetostrikční a pokud jsou tak vystavovány střídavému magnetickému poli, mění své mechanické rozměry a proto moou generovat zvuk nebo ultrazvuk. Polovodičová zařízení, jako ty měniče nebo optimalizátory, jsou uzpůsobena pro koexistenci s člověkem neboli jsou u nich pracovní kmitočky upravovány tak, aby neklesly pod kmitočet 20 kHz. (občas se stane, že se to porouchá, kmitočet klesne pod 20 kHz a potom zařízení s feritem generuje hluk - zejména všelijaké pískání, které člověk slyší) Ale netopýři jsou schopni slyšet ultrazvuk o kmitočtech mnohem vyšších. Takže některé FV elektrárny mohou svým ultrazvukem rušit ultrazvukovou echolokaci netopýrů.
Odpovědět

Radek Čuda

24.8.2023 16:01
"Trend z Velké Británie momentálně svědčí dost jednoznačně o tom, že se politice OZE podřizuje vše, na úkor biodiverzity."

Tohle do kamene tesat.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist