https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/pomuzou-lidem-s-klimatickymi-zmenami-bobri-moc-ne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pomůžou lidem s klimatickými změnami bobři? Moc ne

31.10.2022 06:10 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Bobři mají pověst krajinných inženýrů, zvířat silně proměňujících podobu celých ekosystémů. Snaha prodat bobry – stavitele hrází – jako univerzální recept na léčení všech neduhů v krajině ovšem naráží na funkční meze. Britští ekologové upozorňují, že bobři sice mohou pro přírodu dělat malé zázraky, ale jejich přínos pro lidi je omezený.
 

Bobr evropský jako živočišný druh vymizel z ostrovní Anglie v 16. století. Byl vyhuben pro svou srst, maso, výměšky řitních žláz využívané v medicíně a kosmetice. Debata o jeho návratu se v Británii vedla posledních 100 let, a od roku 2001 se už postupně a velmi opatrně realizuje. Hlavním důvodem není móda a bobří pochutiny, ale to, že svým chováním pozitivně ovlivňují své životní prostředí. Jako krajinní inženýři nabízí přírodě blízká řešení pro zlepšení funkce a kvality celých povodí.

Za poslední dvě dekády se populace bobrů ve Velké Británii zvýšila z 0 na 400 a jde o jeden z velkých návratů, který může sloužit za příklad úspěšné reintrodukce. Výraznou zásluhu na tom má systematická pozitivní osvětová kampaň nevládních ochranářských i státních organizací, krajinářských spolků a nadací, které veřejnosti dlouhodobě předkládaly četné výhody návratu bobrů.

Jenže nyní, když už není bobr očekávanou novinkou, ale dosaženou realitou, začínají se lidé pídit po naslibovaných pozitivech. Ekologové a geografové z univerzit v Birminghamu, Manchesteru a Wageningenu se nyní pokouší mírnit kampaněmi poněkud přeexponovaná očekávání.

Bobr je řešením pro přírodu

Bobrem poupravené biotopy mají potenciál zadržovat větší objem povrchové a srážkové vody, jež mohou průsakem doplňovat hladinu vody podzemní. Mohou tedy ovlivňovat hydrologické charakteristiky povodí, regionu. Činit krajinu odolnější vůči suchu, požárům, ovlivňovat lokálně teplotu.

„Je však třeba dodat, že význam bobřích biotopů má význam spíše pro přírodu, rostliny a živočichy než pro člověka a jeho měřítka řešení měnícího se klimatu,“ zmiňují výzkumníci. „Není to tak přímočaré, že by bobři v krajině dokázali ochránit lidskou společnost před účinky extrémního počasí.“

Bobří tůně a mokřady dokáží svou plochou zadržet více vody než jen potok, který by byl bobří hráznou činností neovlivněn. Bobři jsou však svým výskytem a stavebními aktivitami vázaní na relativně malé toky. Aby bobři dokázali zadržet vody v krajině tolik, aby to lidem doplnilo studny, museli by vybudovat nereálně velký počet mokřadů v celém povodí.

„I v takovém případě by byla zásoba vody rozptýlena v mnoha mělkých rybnících, takže její odběr pro použití v síti zásobování vodou by byl nereálný,“ říká docent Joshua Larsen z Birminghamu, specializující se na ekologii vody.

Zvýšení počtu bobřích rybníků může nabídnout více útočišť pro volně žijící živočichy na místní úrovni v obdobích sucha. Taková pro ně mohou být zásadní, protože pomohou zachovat biologickou rozmanitost v dané oblasti.

Bobři ochladí jen své okolí

Vodní plochy mohou snižovat teplotu okolního vzduchu, protože odpařování má ochlazující účinek. Pokud však vodní plochy nejsou velmi velké nebo jich není dostatečný počet, toto zmírnění má tendenci se vzdáleností od vodního zdroje rychle klesat. „Bobry vytvořené tůně tak nelze považovat za přírodní prostředek k ochlazování lidských sídel,“ dodává Larsen.

Bobři svým okusem stimulují růst lužních dřevin, ale předchází tomu otevření zápoje korun kácením vzrostlých stromů. „To může snížit zastínění a umožnit větší přímé oslunění, což dále komplikuje případné ochlazovací účinky, a může ovlivnit další interakce mezi povrchovou a podzemní vodou,“ doplňuje Annegret Larsen z Wageningenu.

Přirozené narušení způsobené bobry může spoluvytvořit lužní lesy, které jsou divočejší a vlhčí. Ale také může dát vzniknout souboru periodicky vysýchavých tůní, z nichž se voda za horka ztrácí. Tůně tak mohou být bariérou proti šíření ohně, ale hustý zápoj křovin a pokáceného větvoví může zafungovat i jako velmi hořlavé palivo.

Požáry v bobry ovlivněné krajině se zatím ještě v Británii neodehrály, a proto si museli badatelé vystačit s daty z USA. „A tam byla plocha ztráty hustoty vegetace na stanovištích, ovlivněných bobry, zhruba 3x menší,“ tvrdí geograf Matthew Dennis z Manchesteru. „Živočichy to před požáry dokázalo ochránit, přesto se nedá úplně realisticky předpokládat, že by se formát bobří krajiny rozšířil do měřítek funkčně chránících lidská sídla.“

„Bobři dokáží udělat mnohé pro přírodu, živočichy a rostliny. Ale očekávání lidí, kteří by rádi vztáhli tyto přínosy na sebe, by měla být víc realistická,“ uzavírají výzkumníci.

Bobři mohou sehrát kritickou roli při obnově a zdivočení krajiny, jejím návratu do přírodě blízkého stavu. Mohou – vytvářením příhodných plošek území – částečně zvrátit ztrátu biodiverzity, podpořit odolnost (resilenci) krajiny. Ale nedá se od nich očekávat, že za nás vyřeší problémy s klimatickými změnami.


reklama

 
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

2.11.2022 07:41
Bobr je krajinný inženýr, a lýkožrout architekt lesa. Navíc vlk je dobrý na klima, a kuří oka. Hurá příroda bude zachráněná.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

28.11.2023 19:59 Reaguje na Michal Ukropec
Bavia vás takéto filipiky ?
Odpovědět
HH

Honza Honza

5.2.2023 08:18
jestli změnu krajiny ve smyslu zavodnění uděláme sami nebo bobři je úplně jedno, ale jestli ji neuděláme, tak je úplně zbytečný Green Deal za miliardy, protože stejně všechno uschne!
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist