https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/puvodni-druhy-rostlin-z-ceske-krajiny-mizi-siri-se-teplomilne-potvrdila-studie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Původní druhy rostlin z české krajiny mizí, šíří se teplomilné, potvrdila studie

6.5.2024 02:00 | BRNO (ČTK)
Botanici při práci v terénu v okolí Pálavských vrchů.
Botanici při práci v terénu v okolí Pálavských vrchů.
Zdroj | Ústav botaniky a zoologie PřF MU
Původní druhy rostlin z české přírody mizí, krajinou se šíří teplomilné a nepůvodní druhy. Potvrdila to studie, která vznikla na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR a dalšími univerzitami. Masarykova univerzita o tom informovala na svém webu.
 

Změny v české květeně se podle týmu botaniků dějí v důsledku několika faktorů, jejichž význam se v čase mění. "Nejvíce ubývají druhy, které jsou typické pro rašeliniště, světlé lesy, suché trávníky a málo produktivní pastviny, jež jsou chudší na živiny. Často jde o druhy vyžadující pravidelnou pastvu nebo seč, což souvisí mimo jiné s ukončením tradičního hospodaření. To pak vede k postupnému snižování kvality přírodních stanovišť a mizení specializovaných druhů," shrnula botanička Klára Klinkovská z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Za posledních 60 let se v tuzemsku některé druhy rostlin začaly i šířit. V posledních 20 letech jde především o teplomilné rostliny a nepůvodní druhy pocházející z teplejších oblastí, což může být podle botaniků důsledkem klimatických změn. Naopak v 60. a 70. letech ovlivňovalo proměnu květeny na českém území především narušování krajiny člověkem. "Velký vliv má zejména nárůst obsahu dusíku a fosforu v půdě způsobený splachy hnojiv z polí nebo atmosférickým spadem dusíku," uvedla Klinkovská. Přibývaly tak hlavně konkurenčně silné druhy, které úspěšně osídlují nová stanoviště.

Zhruba mezi lety 1981 a 2000 se podle studie začínal projevovat vliv zarůstání pozemků a houstnutí lesů, kde se lépe šířily druhy tolerantní k zastínění a vázané na méně narušená stanoviště. "Kvůli kolektivizaci a intenzifikaci zemědělství v předchozích dekádách zaniklo mnoho malých farem. Došlo k opuštění pozemků původně využívaných jako pastviny nebo louky, ze kterých se pravidelně sklízelo seno. Dříve obhospodařované pozemky tak začaly postupně zarůstat," popsala výzkumnice.

Brněnští botanici se chystají výzkum změn květeny rozšířit. Za poslední tří roky shromáždili údaje z opakovaného sledování rostlinných společenstev v databázi ReSurveyEurope. "Naše databáze obsahuje údaje z více než 120 000 ploch po celé Evropě, kde byly opakovaně zaznamenávány všechny druhy rostlin s časovým odstupem let až několika desetiletí," doplnila správkyně databáze Ilona Knollová z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Tato mezinárodní databáze vědcům v následujících letech umožní podrobně vyhodnotit změny květeny celé Evropy.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

6.5.2024 06:25
A to je dobře, nebo špatně, co ?
Snažíme se udržet původní druhy, nebo podporujeme ty nepůvodní, no !
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

6.5.2024 08:14
Kdysi na našem území rostly plavuně, přesličky, žili zde dinosauři, trilobiti a podzvukovou rychlostí, létali i ptakoještěři. A to, co zde roste a žije teď, je tedy všechno nepůvodní. Migrace živých organismů je normálním vývojem, daná vytvořením vhodných životních podmínek na sledovaném území, pro každý druh rostliny, nebo živočicha, včetně člověka. Nebo snad, po vzoru hrdinného rytíře Don Quijotte de la Mancha, někdo chce tasit svůj meč a postavit se proti probíhající evoluci na planetě Zemi? Chce snad autor článku tvrdit, že přírodní podmínky byly v poválečné době našich babiček a prababiček lepší a pouze to zlotřilé lidstvo, je povinno je zachovat neměnné, pro veškerou současnou flóru a faunu, na věky věků?
Odpovědět
Pe

Petr

6.5.2024 08:52
Lidská činnost umožnila existenci mnohem většího počtu druhů a jedinců, než by tomu bylo za přírodních podmínek. To, co nyní nazýváme tradičním hospodařením, je také narušení krajiny člověkem.
Nyní se lidská činnost mění a to nadpočetné se opět vytrácí a vrací na původní úroveň. Otázkou je, co vlastně chceme. Jestli udržovat krajinu narušenou a změněnou, nebo vrátit prostor přírodě.
Klima nám prozatím ukazuje, že narušená a pozměněná krajina moc nefunguje, což poškozuje i to zbývající přírodní a původní. Je evidentní, že všechno mít nelze. A přijde mi logické a racionální v co největší míře navrátit krajinu přírodě, abychom krajinu a celý náš svět udrželi životaschopný, což zajistí podmínky i pro existenci a ochranu toho, co si ochranu zaslouží a potřebuje. Opačně (chránit narušenou a pozměněnou krajinu před přírodou) to fungovat nebude. Nebo jen chvíli, než to uschne všechno.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.5.2024 09:07 Reaguje na Petr
Doporučuji nedělat nic. Co? Ono vždy něco poroste, v nejlepším neoklimax. Akát, Pajasan, vlaštovičník....Dyť je to taky příroda.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

7.5.2024 06:28
Abo mizí původní rostliny. Ale proč? Je to jen z důvodu změny klimatu. Tak jak nám to podsouvají, nevím. UVEDL BYCH OVŠEM NĚCO JINÉHO. Naše zemědělství je dnes prostě závislé na likvidaci původních druhů. Krče nemizí z důvodu klima, ale protp, že je vyřežou a vytrhají. Stromy poškodí, časem uhynou na hnilobu. Nyní to co není polní rostlina. Sice jsou to rostliny které by tu normálně rostly ale nesmějí. Chemije je nastavena na tyto rostliny a ty prostě zpálí. Příklad, postříkali pole, ovšem obilí zežloutlo, tak řekli, že je to plíseň. Pomýtli ho a opět zaseli. Po vzejití přijeli a vzali to i mezema a ulítlo to na louku a tady je vidět jak je tato chemie agresivní a selektivní. Vše uschlo mimo obilí. Proto mizí naše druhy rostlin, ale nějaké globální oteplení na to nemá vliv. Prostě vidíme jak naši chemici milojí svoje děti. Naopak právě s růstem chemie přibývá nemocí. A ty rostliny, které zde vědci nacházejí utekly ze zahrádek a ona selektivní chemie moc zatím nepůsobí.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

7.5.2024 18:38 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Jistě, že život lidí závisí na odstranění konkurence. Nejprve vytlačili divokou zvěř, pak divoké rostliny přeměnou na pole, pak hmyz, houby a bakterie na polích. No jak jinak by se uživilo deset miliard?
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

8.5.2024 06:44 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Myslel jsem selektivní chemie na tyto cizokrajné rostliny.
Odpovědět
HH

Honza Honza

7.5.2024 06:59
Ano, ve snaze zachránit přírodu ji budeme poškozovat, to je typický názor ekologů, přírodovědců. V (lidské, nikoli přírodní, přirozené) snaze o přírodní postup se budeme chovat proti přírodě. V NP uděláme svými bezzásahovými zonami pokus (proti přírodě) aby to nebyl nepřírodní pokus. To je ten absurdistán.
Pokud se nebudou hlavně lesy (jsou zásobárnou a dodavatelem vody) adaptovat na změnu klimatu, tak celá krajina včetně diverzif. luk bude vysychat = měnit se na vyschlou polopoušť. Vykácení lesů, vysušení močálů, rozšiřování pastvin na úkor lesa vede k degradaci krajiny- to vidíme všude po celém světě, byla to příčina zániku civilizací, nejsou třeba na to vědecké pokusy, semináře, úvahy. Nebude voda, vyschnou studny, řeky, bude trpět obyvatelstvo, průmysl, zemědělství.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist