https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/v-cr-kvuli-liknavosti-uradu-mizi-cele-biotopy-mezitim-je-pokutovan-student-za-drzeni-dvou-motylu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V ČR kvůli liknavosti úřadů mizí celé biotopy, mezitím je pokutován student za držení dvou motýlů

5.7.2023 05:28 | PRAHA (Ekolist.cz)
Stará sbírka motýlů a brouků po dědečkovi. Snadno vás může dostat do maléru. Ilustrační snímek.
Stará sbírka motýlů a brouků po dědečkovi. Snadno vás může dostat do maléru. Ilustrační snímek.
V posledních letech jsme byli svědky několika případů, ve kterých se Policie ČR ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) zaměřila na sbírkotvornou činnost amatérských entomologů ve vztahu k doslovnému naplňování zákona. Konkrétně se cílem jejich kontrol a tvrdých postihů staly zvláště chráněné druhy (ZCHD) živočichů dle přílohy III k vyhlášce č. 395/1992 Sb. Zpočátku se zdálo, že se tyto složky snaží trestat jen komerční sběratele hmyzu, ilegální chovatele a překupníky. Postihováni však začali být i entomologové, kteří mají jednotlivé kusy ZCHD ve svých sbírkách jako dokladové exempláře, které často ani nesbírali jejich současní držitelé, jsou desítky let staré a není s nimi nijak komerčně nakládáno. Absurdita jednotlivých případů se navíc dramaticky stupňuje. Více o celé problematice například článek ve Vesmíru Kriminalizace amatérské entomologie.
 

Student a otakárek

V posledních dnech rezonuje v entomologické komunitě další absurdní příběh z oblasti „kriminalizace“ sběru hmyzu. K situaci došlo letos v červnu, ale celý příběh začíná už mnohem dříve. Ondřej Čechlovský z Chrudimi již v útlém mládí začíná objevovat krásy přírody kolem sebe a v předškolním věku nalezne spolu se svojí maminkou housenku otakárka fenyklového (Papilio machaon), kterou se rozhodnou dochovat do dospělého motýla u sebe doma, aby mohli pozorovat neuvěřitelný proces hmyzí proměny zblízka. Píše se asi rok 2010 a malý Ondřej a jeho maminka netuší na jaký problém si právě zadělali.

Maminka jednou přinesla domů ze záhonu mrkví housenku otakárka fenyklového a pochlubila se, že sama v dětském věku dokázala podobnou housenku odchovat, takže z ní byl nakonec krásný barevný motýl. A rovnou se mě zeptala, jestli to nechci taky zkusit.“

Posouváme se o několik let dopředu, kdy současný septimán Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi je místním deníkem – Chrudimský deník.cz – požádán o rozhovor kvůli svým aktivitám (více viz níže). V rámci rozhovoru se jej redaktor zeptal, jak se dostal ke sběru hmyzu a chovu motýlů. Ondřej si vzpomněl na klukovská léta a popsal redaktorovi vzpomínku na odchování první housenky zmíněné v úvodu našeho článku. Jak sám popsal, chtěl dospělého motýla vypustit zpět do přírody, ale neměl s chovem žádné zkušenosti a nenechal kuklu přezimovat v chladnějších podmínkách, což způsobilo líhnutí dospělce uprostřed zimy. Bionomie otakárka fenyklového je jasná, motýl by po vypuštění prakticky ihned zahynul a jara by se stejně nedožil. Na radu zkušenějšího entomologa otakárka usmrtil a vypreparoval, aby si tak alespoň uschoval vzpomínku na své začátky a tím započala jeho entomologická dráha.

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) je jedním z mála druhů denních motýlů, které u nás nejsou fakticky ohroženy.
Otakárek fenyklový (Papilio machaon) je jedním z mála druhů denních motýlů, které u nás nejsou fakticky ohroženy.
Foto | xulescu_g / Flickr

Postupně Ondřej rozšiřoval sbírku motýlů a prohluboval své znalosti jejich chovu. Díky svým rozsáhlým aktivitám dokázal dokonce vybrat 16 000 Kč pro svoje gymnázium za pomoci organizování výměnného dne hmyzu, což je nejen v rámci ČR běžná akce, na které se entomologové setkávají a vyměňují si nejen své zkušenosti, ale i nasbírané exempláře hmyzu. Peníze z loňského prvního ročníku věnoval gymnáziu na zlepšení internetového připojení v budově. Z letošního ročníku chtěl peníze věnovat na maturitní ples, který Ondřeje a jeho spolužáky čeká příští rok. Nutno podotknout, že peníze jsou na těchto akcích generovány z prodeje vstupenek a z pronájmu stolů pro entomology, kteří si vyměňují či prodávají živý nebo preparovaný hmyz, ale také různé pomůcky včetně literatury, nikoliv z prodeje vlastního hmyzu, jak by se mohlo jevit z nevhodného nadpisu článku v rozhovoru pro chrudimský deník.

Nemilá návštěva

A že nějaké čtenáře článek opravdu přilákal se ukázalo o zhruba dva měsíce později. Dne 19. června do budovy školy nakráčeli inspektoři ČIŽP. Před zraky studentů i vyučujících si Ondřeje vzali do ředitelny a velice dlouho jej zde vyslýchali. Ukázalo se, že důvodem je právě zmíněný rozhovor v Chrudimském deníku, ve kterém se Ondřej přiznal k usmrcení a držení jednoho otakárka fenyklové (Papilio machaon) a jednoho otakárka ovocného (Iphiclides podalirius), kterého také jako dítě nalezl na zahradě.

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) je jeden z mála druhů denních motýlů jehož početnost narůstá.
Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) je jeden z mála druhů denních motýlů jehož početnost narůstá.

V čem je zakopaný pes? Oba druhy otakárků totiž najdeme na seznamu zvláštně chráněných druhů rostlin a živočichů uvedeném ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., která je součástí zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Ten malý Ondřej porušil. Nejen, že v té době neměl povolení na manipulaci a usmrcení obou chráněných jedinců, ale následně nikdy neměl povolení na jejich držení ve své sbírce.

Tuto skutečnost nechceme rozporovat. Zákony České republiky jsou dané a nevědomost neomlouvá. Avšak vzhledem k jeho věku, ve kterém se obou přečinů dopustil, je jasné, že zákon porušil nevědomky, a navíc za svůj čin nebyl vzhledem ke své nezletilosti ani právně odpovědný.

Nicméně, tyto skutečnosti evidentně inspektory ČIŽP nezajímaly. Během dlouhého výslechu Ondřeje donutili, pod pohrůžkami statisícové pokuty, se přiznat k držení dvou jedinců ZCHD, za což mu na konci vítězoslavně udělili blokovou pokutu ve výši 1500 Kč. Dané exempláře student musel inspektorům následující den odevzdat, jelikož mu bylo sděleno, že propadají státu. Vzhledem k některým výhrůžkám inspektorů se Ondřej z obav před další šikanou a postihy rozhodl zrušit letošní ročník výměnného dne hmyzu a setkání entomologů, který se měl konat 24. června. Jeho budoucí vztah k entomologii je po této zkušenosti nejistý.

Vycházíme z informací zveřejněných v chrudimském deníku, sdělených nám Ondřejem a z kopie protokolu o provedeném řízení i kopie blokové pokuty, které máme k dispozici.

Běžné postupy ČIŽP?

Nejen entomologové se teď ptají, jestli je takové jednání skutečně to, co by měli inspektoři ČIŽP vykonávat. Celá záležitost má navíc hned několik rovin.

Ano, Ondřej porušil zákon, nicméně jako nezletilý. Je opravdu nutné pokutovat mladé a nadšené entomology za držení dvou kusů motýlů, ke kterým přišli jako malí kluci? Kolik lidí v republice má doma exemplář roháče obecného (Lucanus cervus), kterého našli mrtvého na lesní cestě? Kolik lidí si z dovolené přivezlo torzo nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis)? Kolik lidí má na zdi krabici motýlů po dědečkovi, ve které je s největší pravděpodobností právě otakárek fenyklový? Máme očekávat, že inspektoři ČIŽP udělají domovní prohlídku všem, kteří se někde pochlubí tím, že byli na dovolené v Bulharsku nebo jejich dědeček byl lesníkem a sbíral motýly?

Starý sbírkový exemplář roháče obecného (Lucanus cervus). Tohle úředníkům vadí...
Starý sbírkový exemplář roháče obecného (Lucanus cervus). Tohle úředníkům vadí...

Je opravdu v pořádku, aby inspektoři ČIŽP přijeli do školy bez ohlášení a vytáhli žáka z výuky do ředitelny, kde ho několik hodin vyslýchali a vyhrožovali mu? Je v pořádku uložit studentovi pokutu, když mohli celou záležitost řešit domluvou? Krásně to kontrastuje například s nedávným případem upytlačeného rysa ostrovida. I když se uložená pokuta panu Bohumilovi M. ve výši 90 000 Kč může jevit oproti 1500 Kč pro studenta Ondřeje jako odpovídající, pan Bohumil M. je velice dobře situovaný podnikatel, pro kterého je daný obnos zcela marginální částkou ve srovnání se studentem střední školy. Zároveň společenská nebezpečnost pytláctví velkých šelem za použití střelné zbraně je naprosto nesouměřitelná s odchycením jednoho otakárka fenyklového. Celkový počet rysů v ČR odpovídá zhruba počtu otakárků na jedné větší louce. Navíc je zjevné, že pan Bohumil M. si byl vzhledem ke svému věku jasně vědom svého konání, kdežto šestiletý Ondřej nikoliv.

Není ochrana jako ochrana

Laická veřejnost má v sobě bohužel dlouhodobě zafixováno, že pokud chceme chránit vybrané druhy organismů, musíme chránit jednotlivé jedince, což však neplatí vždycky. Takovýto postup se dnes skutečně vyplácí třeba u obratlovců, především pak těch velkých, jejichž rozmnožovací schopnosti jsou velmi limitované a každý exemplář se tzv. počítá. I proto jsou některé druhy nosorožců, slonů či velkých kočkovitých šelem chráněni místními rangery s puškami v ruce, kteří brání poslední žijící velikány před pytláky.

Oproti tomu bezobratlí, včetně hmyzu, mají rozmnožovací schopnosti většinou na úplně jiné úrovni. Samičky za svůj život častokrát kladou desítky, stovky a někdy i tisíce vajíček. Ochrana těchto živočichů by neměla spočívat v ochraně jednotlivých exemplářů nebo pokutování studentů za držení dvou motýlů. Zásadní je v tomto případě ochrana biotopů, ve kterých se dané druhy vyskytují. Veřejnost si toto ne vždy plně uvědomuje a bohužel ani inspektora ČIŽP mávajícího pokutovým bločkem nelze srovnávat s rangerem a puškou.

Dostáváme se tak do doby, kdy se nadšenci do přírody bojí vzít domů uhynulého roháče, aby ho ukázali dětem, ale většině už nevadí, že někdo směle vyfrézuje na dané lokalitě všechny pařezy, čímž kompletně zničí místo jeho výskytu, a tudíž i celou populaci (stovky jedinců) tohoto brouka. Stejně tak inspektoři ČIŽP horlivě pokutují entomology za držení pár starých exemplářů jasoňů v jejich sbírkách, ale vyhubení tisíců exemplářů na jedné z posledních lokalit jejich výskytu je nechává chladnými (více viz níže).

... a tohle je z pohledu úředníka zcela v pořádku. Vyfrézovaná paseka s minimálně stovkami mrtvých roháčů v různých vývojových stádiích.
... a tohle je z pohledu úředníka zcela v pořádku. Vyfrézovaná paseka s minimálně stovkami mrtvých roháčů v různých vývojových stádiích.
Foto | Lukáš Čížek

Dnes je navíc zcela zřejmé, že entomologové nemohou za vyhubení hmyzích druhů, které vymizely například z území ČR. Ani pravidelné odebírání jedinců do sbírek se nedá porovnat s počtem usmrcených kusů automobilovou dopravou, podrážkami od bot či zcela přirozenou regulací populací hmyzu díky různorodým hmyzožravcům z řad ptáků, obojživelníků, plazů a savců. Nevhodný sběr může určitou populaci určitého druhu ohrozit pouze v extrémně specifických případech, a často paradoxně až v době, kdy velikost populace klesla jinými vlivy na úroveň, ve které stejně nemá budoucí perspektivu.

Nesmyslnost ochrany jedince na základě existujícího seznamu ZCHD je již řadu let diskutována mezi odborníky a je snahou celé znění zákona upravit. Nyní probíhají odborná jednání, na jejichž podkladě by měla být změněna koncepce druhové ochrany v ČR a zároveň by měl být aktualizován seznam ZCHD, který je starý desítky let a už vůbec neodpovídá aktuálnímu stavu naší přírody. Mimochodem, v připravovaném návrhu již není ani jeden z našich otakárků. Otakárek fenyklový je poměrně běžný obyvatel intravilánů, tedy měst a obcí. Je jedním z mála druhů denních motýlů, které u nás nejsou ohroženy, proto nebyl zařazen ani do červeného seznamu ohrožených druhů (Hejda et al. 2017). Otakárek ovocný v tomto seznamu sice figuruje, ale jeho početnost narůstá (opět jeden z mála denních motýlů, kteří mají to štěstí), takže je zařazen v nejnižší kategorii jako téměř ohrožený.

ČIŽP – zbytečná a škodlivá? Změna je na čase

V podstatě denně nám před očima mizí cenné biotopy, které skýtají domov pro stovky a tisíce druhů hmyzu. Nejednou se jedná o krok na hraně či za hranou zákona, ale ČIŽP v těchto případech reaguje velmi pomalu nebo vůbec. Vzpomeňte si na případ otravy řeky Bečvy, který se táhne již řadu let a dosud není spolehlivě vyřešen. Dalším pěkným případem je faktické vyhubení jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), zvláště chráněného druhu motýla, díky nevhodnému a neohleduplnému hospodaření Lesů České republiky v oboře Bulhary na území CHKO Pálava. Česká společnost entomologická v dané věci musela dokonce podat trestní oznámení, jelikož ČIŽP celou záležitost několik let ignorovala a svým jednáním tak přispěla k vyhubení jasoňů. Ovšem ani poté ČIŽP v případu nijak nepokročila, ostatně jako v případu Bečvy.

Obora Bulhary (Evropsky významná lokalita Milovický les v CHKO Pálava). Pastva oborní zvěře zničila bylinné a keřové patro, a tedy degradovala biologickou hodnotu přírodního stanoviště (květen 2020)
Obora Bulhary (Evropsky významná lokalita Milovický les v CHKO Pálava). Pastva oborní zvěře zničila bylinné a keřové patro, a tedy degradovala biologickou hodnotu přírodního stanoviště (květen 2020)

Na velké vlastníky a firmy si evidentně ČIŽP netroufá a kauzy raději zametá pod koberec, než aby šla do střetu s „velkými hráči“. Smlsnout si však na jednotlivcích jí problém nedělá. Řada odborníků i ochránců přírody se již několik let ptá, zda tuto z pohledu ochrany přírody zcela zbytečnou či dokonce přímo škodlivou organizaci potřebujeme? Zřejmě je na čase, aby v rámci fungování ČIŽP došlo k zásadním změnám a tato instituce začala vykonávat činnost, kvůli které byla kdysi založena. V opačném případě její existence postrádá smyslu.

Závěrem

Jednání ČIŽP bylo zcela legitimní ve smyslu striktního výkladu daného zákona. Nicméně, je ve světle výše popsaných informací takovýto postup v pořádku? Z našeho pohledu na věc jde o zcela amorální byrokratický přístup, který nemá nic společného s ochranou přírody a hmyzu jako takového. Naopak, z pohledu budoucnosti ochrany přírody a entomologie jako oboru je daný případ vysoce škodlivý.

Poznatky entomologů jsou nezbytným předpokladem k následné ochraně biotopů. V současné situaci mnoho amatérských entomologů z obav před postihem přestává spolupracovat s organizacemi, které se ochranou přírody zabývají, a nesdílí s nimi nadále informace k ochraně hmyzu klíčové. Řada z nich se také rozhodla rezignovat na publikování svých nálezů ve vědeckých pracích. Zdá se, že jejich obavy jsou oprávněné.

Tento „hon na čarodějnice“ navíc vrhá špatné světlo na celou entomologickou komunitu. Mladí lidé se rozhodně nezačnou zajímat o hmyz, když v očích veřejnosti začíná převládat pohled, že jde o kriminální činnost. Tento trend může mít vysoce neblahé následky, které pravděpodobně plně pocítíme až za několik let.

Tímto článkem chceme širokou veřejnost informovat o dalším vyhroceném postupu ze strany ČIŽP. Pokusíme se podniknout další kroky, aby bylo podobným excesům v budoucnosti zabráněno.


reklama

 
foto - a David Sommer Dominik Vondráček
Dominik Vondráček a David Sommer
Dominik Vondráček je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2016 působí jako vědecký pracovník na Entomologickém oddělení Národního muzea. Je členem České společnosti entomologické.

David Sommer je doktorským studentem a zaměstnancem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň doktorským studentem Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Je členem výboru České společnosti entomologické, a dále členem České ornitologické společnosti a České společnosti pro ekologii.


Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (58)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

5.7.2023 06:03
ČIZP je zcela nezastupitelná organizace, kterou ekologisti potřebují k perzekuci a zastrašování obyvatelstva.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

5.7.2023 06:43 Reaguje na Michal Ukropec
1*
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.7.2023 07:30
Laik se diví, odborník žasne! S ČIŽP by se už mělo něco konečně udělat, nebo nás začne trestně stíhat za to, že praděd při třicetileté válce zašlápl nějakého motýla.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.7.2023 09:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
V Indii si některé sekty před sebou zametají, aby nezašlápli BROUKA, CO MŮŽE BÝT JEJICH DĚDEČKEM.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

5.7.2023 09:18
Další z celé řady ekokreténismů. Přesně podle hesla že malé zloděje věšejí,......
Před pár lety jsem četl článek nějakého entomologa, že Lesy ČR na jižní Moravě zlikvidovaly významnou lokalitu jasoně dymnivkového - bez potrestání, protože jsou státní organizace.
Odpovědět
VK

V. Kolar

5.7.2023 20:35 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
To je ta zmiňovaná obora Bulhray :-). Jen nechápu, co je to ten ekokreténismus, ale co už :-D
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

5.7.2023 22:25 Reaguje na V. Kolar
Rád Vám to vysvětlím. Ekokreténismus je třeba lepení se aktivistů k vozovce pod záminkou boje za životní prostředí, ničení uměleckých děl v galeriích pod toutéž záminkou, blokování dopravy pod záminkou požadavku na snížení rychlosti v městech. A ta pokuta tomu studentovi v souvislosti s tím beztrestným zničením lokality jasoně dymnivkového je další ekokreténismus.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.7.2023 09:22
LČR, ČIŽP, některé NP a zejména nejmenované neziskovky usilovně pracují na diskreditaci a dehonestaci ochrany přírody. Výsledky se dostavují. Vyhlášení nového Národního Parku je nemožné. To se např. vedení LČR bude líbit.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

5.7.2023 11:39 Reaguje na Slavomil Vinkler
1*.
Odpovědět
JS

Jan Sedláček

5.7.2023 09:23
Hmmm.
Jak velkou pokutu by musela dostat moje manželka v zahradnictví, když zlikviduje tisíce housenek (a nejedná se o bělásky) na své bylinkové ekofarmě. Nebo je snad nesmí likvidovat? Má si nechat sežrat bylinky, sazenice květin, zeleninu,...

Jak velkou pokutu by mesela dostat pilnice (a není jediná v CZ), která nechává odvážet piliny do spalovny a v těch pilinách jsou tisíce různých vývojových stádií nosorožíků.Odpovědět
RP

Radim Polášek

5.7.2023 09:53 Reaguje na Jan Sedláček
Co to je pilnice?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

5.7.2023 19:48 Reaguje na Radim Polášek
Pilnice je prosímpěkně hala na pile, v níž stojí pila či katr - že by se přímo na místě řezání kulatiny vyskytovaly larvy nosorožíků si nemyslím, spíš na skládce pilin někde jinde v areálu
Odpovědět
ss

smějící se bestie

5.7.2023 11:25 Reaguje na Jan Sedláček
1*
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.7.2023 09:50
Mi už nezbývá nic jiného, než se tomu všemu pouze divit ! Vystudovaní
ochranáři na pozicích ve státní ochraně přírody postihují sběratele a amatérské "vědce". To se má tedy jinak posuzovat držení trofeje chráněné
zvěře a chráněného hmyzu? Kolik kusů hmyzu potřebuje amatérský entomolog
ke svému "zkoumání" ? Jeden kus, deset, sto? Koukněte i na tu sbírku po
dědečkovi ve které mu stačilo od každého druhu po jednom kusu. Totéž
bylo ve školních sbírkách a ne jako nyní, kdy ta sbírka u některých čítá
desítky a stovky kusů dospělců jednoho druhu včetně vývojových stádií.
Osobně jsem byl svědkem a kritikem rozštípání torza starého dubu na bývalé
hrázi rybníka entomologem. Neměl jsem právo ani zjistit jeho totožnost a při tehdejší absenci mobilů ani možnost zavolat policii, že plení hmyz v chráněné lokalitě. Nevím kolik kusů potřeboval ke svému "zkoumání", ale
krabičky se mu plnily poměrně rychle. Jaké jsou výsledky jeho zkoumání?
Pokud si představím, že takových amatérských "vědců" jsou stovky a nebo
i tisíce, tak se mizení některých vzácných druhů hmyzu už ani nedivím.
Pak se ale jiní vydovádějí při zákazu pokácení torza staleté vrby
u školního hřiště ze které padaly metrákové větve i za bezvětří. To bylo
keců, stížností a odkladů, dokud zmínění vyděrači neskončili ve vazbě
za ekologické vyděračství. Samozřejmě považuji za pitomost postihovat
někoho za jeden kus hmyzu, byť jen z obyčejného sběratelství, ale proč
jich někdo na burze nabízí ostatním stovky? Je to ještě "věda" a nebo
prachsprosté drancování nálezišť a zištné kšeftaření? Včera jsem při
svých toulkách po okolí znovu konstatoval, že díky za tem v uvozovkách
nepořádek kolem tratí a některých cest. Tolik rozmanitých rozkvetlých
rostlin jako na náspech tratí a cest snad není snad na cíleně pěstovaných
loukách včetně i toho hmyzu, které je potřebuje ke svému životu. Totéž
je dnes na náspech dálnice D1 u Bohumína a to jsem nebyl kdysi její
fanda, že rozdělí okolní přírodu ve dví. Výsadbou keřů a stromů na
jejich náspech ale vznikly ideální podmínky pro život zemních čmeláků
a jiného hmyzu, který tam není vyoráván a zaplavován po deštích. Ptáci
mají v keřích množství hnízd a relativní bezpečí před predátory. Je to
sice hlučná oáza života, ale nakonec díky i za takové nové možnosti
pro přírodu, které tak z dálky nevypadají tak hodnotné jako zblízka.
Stačí se soustředit na to, co tam žije a mnozí odpůrci komunikací by
byli asi překvapeni. Těm radikálním odpůrcům dálnice bych nyní rád
ukázal i ty její klady, ale to už je nezajímá, protože momentálně
bojují proti obchvatu, který ulehčí život tisícům obyvatel týraných
průjezdem tisíců vozidel kolem jejich domů.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

5.7.2023 11:25 Reaguje na Břetislav Machaček
1**
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

5.7.2023 11:45 Reaguje na Břetislav Machaček
Je to tak. Profesionálním ekologistům vadí všichni kdo něco znají. Myslivci, rybáři, včelaři, zahrádkáři, entomologové, teraristi........... Ale znají Leninský třídní boj a ideovou nenávist.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

5.7.2023 17:38 Reaguje na Břetislav Machaček
Jako dokladový "materiál" sloužící jako doklad přítomnosti určitého druhu Vám stačí i jeden jedinec daného druhu, podstaný je pak taktéž poctivě vyplněný lokalitní štítek - aspoň já to tak mám. Případ, který popisujete je typická ukázka parchanta, který na tom chce něco trhnout - já bych s kontaktováním policie neváhal, navíc by dotyčný (poněvadž jsem v podobných situacích horkokrevný) dostal do držky.
Co se týče přístupu čižp: tahle organizace se stala parazitickou skupinou, která se svým současným přístupem postrádá smysl. Paraziti neschopní postihovat velké škoditele a devastátory biotopů, honící si ego na amatérských entomolozích...
Odpovědět
VV

Vincent Veliký

5.7.2023 18:45 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Machačku, zkusím být slušný a vysvětliv vám to, i když mi z principu vadí lidé, kterým vůbec nevadí, že něčemu nerozumí, aby o tom mohli šířit svůj světonázor.

Jsem vystudovaný biolog, pracoval jsem dřív jako odborný pracovník na výzkumech (už pár let jsem v soukromé sféře), entomologii se věnuji od útlého dětství. Je vidět, že tématu ochrany přírody nerozumíte, a o entomologii nevíte opravdu ale vůbec nic.

Pár faktů:
Dědeček bral řádově více kusů od druhu než se bere dnes. To je realita.
Sběrem dospělců (nebo larev) u hmyzu skutečně nemůžete populaci nijak poškodit a brouka ohrozit.
Na váš (ne úplně chytrý) dotaz, zda je rozdíl mezi chráněným obratlovcem a hmyzem, tak ano, je a to obrovský. Zatím co orlů bude na Moravě tak páreček, roháčů jsou tam stovky tisíc, možná miliony. Vlk může mít pár mláďat za pár let, motýly tisíce za rok. Medvěd potřebuje mnohahektarový areál, mravencům stačí pár metrů. O sýkorkách víme skoro vše, o dvoukřídlém hmyzu téměř nic.

Co se týká vašeho urážení amatérských entomologů... Entomologie je koníček, který prohlubuje lidské poznání hmyzu a je celkem jedno, zda vám nějaký entomolog přebral holku nebo poškrábal auto. Jinak si tu vaši nenávist nedovedu ostatně vysvětlit.

Za komárů bylo hezké heslo "poznej a chraň" - většina hmyzu se nedá poznat bez toho, abyste to měl nakoukané. Sbírka plní mnoho účelů. Jedním z nich je i to, že je to tzv. srovnávací materiál. Ne každý má přístup do muzea, a i když má, tak ne neomezený. Proto jsou soukromé sbírky. A věřte mi, že pro některé složitější druhy potřebujete srovnávací materiál v rámci desítek kusů od druhu. Nicméně - pro váš klid - populace jsou ohromné a skutečně jim to nevadí.

Pro představu - střevlík Carabus hungaricus má podle výzkumu (podle vás asi amatérů...) jen na Pouzdřanské stepi cca 12 000 dospělých jedinců. Protože vím, že jste přírodopis měl naposledy na základní škole, tak vám k tomu jen řeknu, že do populace by se měly počítat i larvy, kukly a vajíčka. Tento střevlík nežije jen na Pouzdřanech, je to jeho nejsevernější místo výskytu. Populace komunikují s dalšími a množí se. Jste vážně natolik naivní, že si myslíte, že sběr i stovky kusů poškodí tento druh? Tento střevlík je v podstatě vrcholový predátor. V případě různých herbivorů jako jsou nosatci budou populace řádově vyšší.

Když odsuzujete něčí koníček jen proto, že ho nechápete, působíte pak jako nevzdělaný hlupák. Stejně tak, jako ten, kdo psal tyto zákony a stejně tak jako ten, kdo je vymáhá.

Původně je hmyz v zákonu jen proto, aby se lépe chránily biotopy, kde tento hmyz žije. To vám řekne každý ochranář. Bohužel se to v posledních letech zvrhlo k tomu, že lidé jako vy, kteří mají nějakou pofiderní fildu, si ten zákon vyložili doslova.

A k vašemu zážitku - nebudete tomu věřit, ale to, že např. prosíváte starý dub, tak vůbec nevadí jeho obyvatelům. Příští rok tam naprosíváte úplně stejné brouky. To je, co?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

5.7.2023 19:02 Reaguje na Vincent Veliký
Pro pana Machačka je každý hmyz, který má cokoli společného se dřevem, hmyzem dřevokazným - to mluví za vše:-)
U toho posledního odstavce bych byl opatrný - ani já, ani Vy jsme u toho nebyli a lidi jsou různí (a někteří i hrůzní)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.7.2023 10:37 Reaguje na Jakub Graňák
Už jsem vám to opakovaně vysvětloval, že já dělám rozdíl mezi chráněným územím a hospodářským lesem, kde je zájmem hospodáře mít POUZE zdravé stromy a nemít tam rezervoáry dřevokazného hmyzu. Tak to činili naši předci a zakazovat to dnes hospodářům, je jako zakazovat zemědělcům chránit brambory před mandelinkou atd. Vy by jste jí nechal brambory sežrat a pak hladovět? Necháte si sežrat váš les
kůrovcem a nevykácíte smrk s náznakem napadení?
Dělejte prosím rozdíl mezi hospodářsky využívanou
krajinou a NP a rezervacemi, kde i já kritizuji
to rozštípání dubu pro amatérskou "vědu"!
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

5.7.2023 22:28 Reaguje na Vincent Veliký
V souvislosti s Vaším příspěvkem , který vůbec nerozporuji, musíte uznat, že ta pokuta tomu studentovi je buzerace nejvyššího řádu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.7.2023 10:27 Reaguje na Vincent Veliký
Nechci vás obviňovat z hromadění "výzkumného" materiálu jako
jsem kritizoval toho drancíře larev, kukel a dospělců z toho
dubu, ale potrefené husy rády hlasitě kejhají. Už samotné
rozsekání dubu v chráněné lokalitě není trestné i pro
"entomologa"? Nebo on to snad může, protože je amatérský
"vědec"? Zastáváte se tedy někoho, kdo poškozuje chráněný
dub a naopak bojujete za ochranu napadených stromů v
hospodářských lesích a u školního hřiště v centru obce?
Chápete tu rozporuplnost, že omlouváte porušování zákona
o ochraně všeho v chráněném území? Vy to děláte taky ve
jménu "vědy"? Mohu jako ichtyolog amatér vyplenit chovný
hájený pstruhový potok a při pitvání zjišťovat jak tam pstruzi prosperují? No nemohu a ani to nedělám na rozdíl
od toho entomologa. Vymlouvat se na poslední tisíce hmyzu
jednoho druhu na jedné lokalitě, že jich neubude, když
je budou lovit tisíce entomologů amatérů je zcela mimo chápání kdejakého logicky uvažujícího jedince. Víte ono
je velký rozdíl mezi chráněnou oblastí a hospodářským
lesem a nebo zemědělsky obhospodařovanou krajinou. Mohu
pustit slepice na svoji zalesněnou zahradu, aby likvidovaly
různá stádia hmyzu a co teprve datli a sýkorky, kterým
záměrně stavím hnízdní budky. Nebudu trestán za likvidaci
hmyzu? Položte si vždy otázku, co je přírodní a co děláte
pouze z lidského rozmaru. Lidským rozmarem je bohužel i to
sbírání všemožných přírodnin i za cenu poškození a vyhubení
těchto tvorů. Argumentace, že sbíráním dospělců se nic
nezkazí je lež, protože dospělec motýla má největší cenu
ihned po vylétnutí z kukly, kdy ještě nemá poškozená
křídla při nabírání energie před množením, po kterém má
už často křídla roztřepená a zbavená pigmentace. Proto
si je mnozí pěstují ze sebraných kukel a nedají jim ani
možnost se množit. U brouků je tomu podobně, protože je
snazší rozsekat pařez, prosít ho a získat kukly s
budoucími dospělci, než je pracně hledat někde po okolí.
Dědečci to ale nedělali a to byly toho hmyzu kvanta, protože
se spokojili s jedním exemplářem, který se už rozmnožil.
Nechci jmenovat jednoho rozumného entomologa, který toto chování těch drancířů taky kritizuje a tvrdí jedno, že
ty z těch burz by měli některé pozavírat. Nabízejí stovky
exemlářů od jednoho druhu a za nehorázné sumy, protože
hřeší na jejich mizení z přírody. Čím méně jich v přírodě
je, tím mají větší cenu a není to nakonec záměr? Díla
mrtvého malíře taky nabývají na ceně, protože už nová
nebudou stejně, jako ten vyhubený hmyz.
Odpovědět
VV

Vincent Veliký

6.7.2023 10:53 Reaguje na Břetislav Machaček
Vy tomu vážně nerozumíte a nemáte na to znalosti a vzdělání, ale nebrání vám to v tom, abyste o tom tvořil krátké slohovky, které postrádají smysl.

Začátek přeskočím, protože nic z toho, co píšete, jsem netvrdil.

Je opravdu obrovský rozdíl mezi kobylkou a rybou. Ano. Populační rozdíl je obrovský. Není dokladován žádný (ani jeden!!!) případ uhynulého druhu nebo populace hmyzu na základě vylovení entomology. To se o obratlovcích říct nedá.

Ne, ani tisíce entomologů nevyloví brouky, pokud mají vhodnou lokalitu. Ten stav několika desítek tisíc na jedné lokalitě za deset let, ta zvířata se rozmnožují každý rok geometrickou řadou, opět obrovský rozdíl proti obratlovcům, proboha...

Každá sbírka jednou skončí v muzeu, proto je jedno, jak nazvete "shromažďování sbírkového materiálu" - on ji jednou někdo studovat bude.

Vysoká cena hmyzu (jem proti prodeji hmyzu i proti burzám jako takovým) nesouvisí vůbec s mizením hmyzu z přírody, i tady jste úplně mimo. Většina drahých brouků je drahých proto, že se neví jak žijí (nic o bionomii) nebo žijí na místě jako je Sýrie a Afganistán, čili není prakticky možné si je jet chytit. Žádný brouk, který se u nás vyskytuje, nemá cenu nehorázné sumy, jak uvádíte. Nic z ČR nestojí tisíce Korun. A znovu zdůrazňuji (jako vystudovaný odborník, který v tom pracoval a má to jako koníček) - sběrem hmyzu hmyz neohrozíte. To se pokoušeli úřady vyhubit mandelinku bramborovou a co? A nic.Přitom ta byla vyloženě na jasném areálu, živnou rostlinu jste nemusel hledat, že.

Co se týká likvidace biotopu, to je problém, ale strom zpravidla přežije, když uříznete větev (to se ostatně dělá i v rámci údržby, že) a pařez funguje dál, i když ho rozseknete. Tímto to neobhajuji, protože záleží samozřejmě na konkrétním případu.

Chodíte na houby? Sbíráte v lese borůvky? Škodíte tím víc, než když kluk sebere sto motýlů na jedné louce (a to nesebere).

A proč to děláme? Protože to dává smysl. Přes obecnou představu o hmyzu skoro nic nevíme a to co víme, je z 90 % práce amatérských entomologů. Víte v čem je totiž základní rozdíl? Na jeden druh savce je u nás třeba pět lidí, kteří zkoumají savce. U hmyzu to tak skutečně není. Jen brouků je u nás přes 7 000 druhů a o většině z nich vůbec nevíme, jak žijí...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.7.2023 11:51 Reaguje na Vincent Veliký
Brouk z Asie u nás stojí tisíce a kolík stojí v Asii brouk z ČR? Korunu? Asi těžko a proto se asi kšeftuje i s těmi našimi. Jinak u hub je to totéž, kdy mi nevadí, že si je někdo nasbírá na smaženici, ale když je pak u cesty prodává cizincům mi vadí.
Není to závist, ale to, že kvůli penězům drancuje
naši přírodu a u borůvek je to stejné. No a tu
mandelinku lze místně eliminovat výpadkem jednoho roku pěstování brambor i bez chemie, ale pouze
proto, že bez hostitelské rostliny rok nepřežije.
Já s ní nemám díky línosti a nezájmu o pěstování brambor v širokém okolí problém. Nemá ji kdo namnožit a tak je to množství zvladatelné i ručním sběrem. Tak nějak je tomu i u jiného hmyzu, když
ten drancíř vyrabuje do mrtě vše z toho dubu, tak
se už tam nemá ani co namnožit. Geometrická řada jakéhokoliv množení je dána základem se kterým je to množení podmíněno. Pokud v tom dubu zůstane
posledních deset kukel a ty v zimě sežere datel, tak je po činech entomologa a datla dokonáno.
Jinak opakuji to, že odbornost nesmí překročit hranici soudnosti, kdy budu obhajovat i kšeftmany
a nenažrané shromažďovatele přírodnin. Někomu se třeba líbí krápníky, které taky narostou nové, ale přece je nebude v jeskyních lámat a vystavovat doma
v regálu pouze pro svoji potěchu. Sběratelství
je u mnohých sobecký nešvar, kdy chtějí mít to,
co jiní nemají a nebo toho chtějí mít nejvíce.
To je to co mnohým vytýkám a nikoliv to, že
má student jeden exemplář. Nekritizujte ouřadu
plnícího dikci zákona, ale ten zákon striktně to
držení chráněných druhů zakazující. Zde je chyba
a je otázkou zda lze ustoupit z úplného zákazu,
aby nedošlo na podobné drancování a kšeftování!
Odpovědět
VV

Vincent Veliký

9.7.2023 08:41 Reaguje na Břetislav Machaček
Opět ukazujete, že tomu nerozámite.

Brouk od nás se v Asii neprodává. V Asii jsou amatérští entomologové pouze v Japonsku a na Tchaiwanu. V obou zemích ale prakticky všichni amatéři dělají velké zlatohlávky nebo roháče (chovají je) a nic zajímavého pro ně u nás nežije. Ne, skutečně naši brouci se v Asii, Americe ani Austrálii neprodávají za tisíce. Vím, o čem mluvím. Jsem v kontaktu s entomology po celém světě a na burzách (kam se jezdíme primárně scházet s entomology, ne kupovat hmyz - naprosto vážně - nekupuju ani neprodávám) jsem byl také na mnoha místech.

Takže si nekupujete domů nic z lesa? Nikdy? Nevěřím. Spíš tak nějak "vy máte výjimku" ale nikdo jiný nesmí, že?
S bramborami jste úplně mimo, ale to je jiná debata. Tím jsem jen chtěl ukázat, že vysbírat brouky prostě nejde.

Na lokalitě bývají stovky až tisíce dubů. Každý z nich má mrtvá místa (o kterých mluvíte) a dutiny apod. V podstatě každý vzrostlý strom je z větší části mrtvý. Chápu, že to nevíte, jen vám to (z pozice biologa) vysvětluji.

Dostupných dutin na výzkum je strašně málo, bude jich na lokalitě třeba pět, nedostupných třeba 1000. Tím, že vyberete pět dutin opravdu druh z lokality nevymizí (a nevyberete ji celou, vůbec to nejde, je vidět, že jste to nikdy nedělal - já ano - a info pro vás - s povolením k výzkumu).

Opět se samozřejmě mýlíte i v tom, čím je podle vás geometrická řada omezena. Orel se samozřejmě také množí rychle, stejně jako lidé třeba. Nicméně, rozdíl je v tom, že třeba majka má 30 000 vajíček, což orel opravdu nemá. I pár jedinců vám u hmyzu bez problémů založí obrovskou a úspěšnou populaci, pokud k tomu má podmínky.

Vy tomu fakt vůbec nerozumíte. Já chápu, že si myslíte, že jo, protože jste koukal na dva dokumenty v bedně, ale ze všeho co píšete je vidět, že nerozumíte entomologii ani ochraně přírody.

Co se týká krápníků a brouků - rozdíl je v tom, že krápníky přibývají výrazně pomaleji a obecně neživá příroda se prakticky neobnovuje, což u entomologie nebo botaniky prostě neplatí.

Kritizuji i zákon i postup úřadů. Nemáte opět pravdu. I oni mohli jednat úplně jinak. Kdekoliv v tom řetězci to mohli zastavit.

Zákon je vyloženě mimo. Opět ukazujete neznalost. Vysvětlím krátce - duch zákona a litera zákona jsou dvě různé věci. Litera zákona říká, že nesmíte manipulovat s otakárkem. Duch zákona ale není potírat mladé zájemce o entomologii. Duch zákona je chránit biotopy proti zástavbě nebo odvodnění atd.
Odpovědět
VK

V. Kolar

5.7.2023 20:48 Reaguje na Břetislav Machaček
Na ČIŽP často nepracují vystudovaní ochranáři (resp. asi myslíte spíše biology, ale co už...) a tlaky jsou tam dost známé viz např. odchod CITES sekce díky nátlaku ze strany vedení. Člověk by řekl, že když čtete všechny články, tak máte aspoň přehled ;-)
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ceskou-inspekci-zivotniho-prostredi-opustilo-vsech-pet-inspektoru-oddeleni-cites
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

5.7.2023 22:31 Reaguje na V. Kolar
Jestli máte na mysli odchod inspektorky Říhové, tak ta nadělala spoustu svinstva. kaktušáři a chovatelé papoušků by mohli vyprávět.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

5.7.2023 22:31 Reaguje na V. Kolar
Jestli máte na mysli odchod inspektorky Říhové, tak ta nadělala spoustu svinstva. kaktušáři a chovatelé papoušků by mohli vyprávět.
Odpovědět
Hu

Hunter

6.7.2023 12:50 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Paní Říhová byla normální fanaticka která se za pomoci často podvodneho jednání pokoušela uměle kriminalizovat chovatele. Je jen dobře ze CIZP opustila, protože má nemalý podíl na negativním vnímání této organizace.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

6.7.2023 13:22 Reaguje na Hunter
Jinými slovy totéž, co si myslím já. Díky za potvrzení.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.7.2023 11:16 Reaguje na V. Kolar
V ČIŽP by měli být mimo specialistů i lidé s komplexním
pohledem na přírodu a životní prostředí, protože životní
prostředí se týká i života lidí. Pak by se nestávalo, že
kvůli výskytu pár brouků na dané lokalitě se protahuje
stavba obchvatu města, kde trpí dopravou tisíce lidí. Je
to přece taky životní prostředí a nejenom lidí, ale i
zvířat žijících v tom městě. Přehled si pane hlavně
utvářím z rozporuplných pohledů zájmových skupin na ochranu
přírody, kdy se každý hlava nehlava bije za své priority
a zbytek mu je ukraden. Proto zastánci "divočiny" opěvují
i lidmi zaviněný požár NP ČS, který zničil statisíce kusů
hmyzu a jiných živých tvorů, ale taky těžce poškodil skály, které byly důvodem vzniku NP. Dokonce je jeden entomolog,
který tu před časem takové požáry velebil a tím nepřímo
k tomu nabádal amatérské "napravovače" přírody, jakým
je možná i ten bývalý ochranář a nyní žhář. Neměl rád
myslivce(podpaloval jim posedy, neměl rád turisty(podpálil turistickou chatu s rozhlednou) a podpálil les, aby asi
urychlil jeho přeměnu na prales podle názorů "odborníků".
Jinak ouřada si k sobě vybírá loajálního ouřadu a vzdělání
není často patentem na rozum. Nedělám si iluze o rozumu
a inteligenci některých ouřadů, ale chápu i je s tím CITES.
V bývalém zaměstnání byla CITES jednou z agend(celní správa)
a mohu říci, že absurdnější předpis jsem nezažil. Byly v
něm často předmětem ochrany zcela běžné druhy a nebo místy
dokonce škodlivě přemnožené. To, že je něčeho někde málo
a jinde je to přemnoženo předpis neposuzoval a stejně tak
i trofeje ze zvěře ulovené na soukromých farmách. No a ta
likvidace takového materiálu(sloní kly atd.) mě doslova
štvala, protože to zboží pouze dělala vzácnějším a dražším.
Tím motivovala pytláky k dalšímu lovu a překupníky k
dalším kšeftům. Tehdy jako ouřada jsem taky pouze plnil
úkoly nehledě na zdravý rozum a tak to ani nevyčítám jiným.
Nepostihnu-li přestupce, tak budu propuštěn a nebo nedej
bože ještě obviněn z napomáhání k trestnému činu. Kdo
to nedělal, tak rozumuje o toleranci, ale být v té funkci,
tak pochopí, že byť je zákon špatný, tak se musí dodržovat!
Posuzovat míru horlivosti úředníků mi nepřísluší, ale když
je vyžadována, tak se jí ani nedivím.
Odpovědět
VV

Vincent Veliký

9.7.2023 08:49 Reaguje na Břetislav Machaček
Budeme rádi, když nám tu napíšete zdroj informací k ochranáři, který měl vybízet k zakládání požárů nebo je velebil. Také prosím o zdroj informace o někom, kdo podpaloval posedy a chaty. Ani jednomu vůbec tomu nevěřím. Jinak samozřejmě, že malý místní požár je v lese přirozená věc a jsou dokonce druhy hmyzu, které potřebují ohořelé dřevo k rozmnožování, ale toto není myšleno na rozsáhlé požáry velkého území.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.7.2023 09:30 Reaguje na Vincent Veliký
Požáry lesů tu na Ekolistu před rokem, či déle
velebil p.Čížek a rovněž tu byl článek o úspěchu
PČR, že už odhalila viníka požáru v v NP ČŠ a ten
se přiznal i k zapálení chaty s rozhlednou a
několika posedů. Hledat vám to nebudu, protože
informace si má hledat každý sám, aby se to
naučil stejně, jako u samostudia o přírodě.
Je to často přínosnější, než z toho udělat
doktorát, celý zbytek života se už nevzdělávat
a ohánět se zarámovaným titulem na zdi kanclu.
Titul není doživotním patentem na znalosti,
které se vyvíjejí a mění. Jinak i malý požár
se může zvrhnout na obrovský a lépe žádný, než
taková katastrofa jako v NP ČŠ.
Odpovědět
VV

Vincent Veliký

11.7.2023 16:28 Reaguje na Břetislav Machaček
Aha, tak už vím. Máte jen problém s porozuměním psaného textu, nebo lžete, těžko říct.

Každopádně pan Čížek nevelebil požáry. Stačí si přečíst ten článek pořádně.

O vašem dalším tvrzení jsem nenašel vůbec nic. Všechny články, které byly dostupné (o zapalování chat, rozhleden a posedů) byly o žhářích, kteří mimo to zapalovali i kontejnery apod. - čili klasičtí žháři. Nikde nepadlo nic o tom, že by to dělal někdo na základě lásky k přírodě.

Je poměrně vtipné, že zmiňujete samostudium a porovnáváte to s titulem. Já jsem poměrně přesvědčený, že i knih o rybách jsem přečetl za poslední rok více než vy, a to se nejedná o můj primární zájem. Celkově jsem za poslední měsíc přečetl cca 20 odborných článků o hmyzu, dva o ekologii, jednu populárně naučnou knihu o biologii, jednu odbornou (skripta) a nyní jsem začten do ekologie lesa. Co vy? Asi odpověď znám. Ale nechci vás urážet, vadí mi primárně jedna věc, kterou stále opakuji. O tématu vůbec nic nevíte, nerozumíte tomu, ale máte strašnou potřebu se k němu vyjadřovat...
Odpovědět
RP

Radim Polášek

5.7.2023 09:52
Připadá mně to docela slušně napsané a realistické.
Odpovědět
Sl

Slovan

5.7.2023 11:35
Je dobře, že se konečně začíná entomologická obec bránit a měli by jí v tom podpořit všichni, kteří se na ochraně přírody podílejí. ČSOP, ČSO apod. Všechny druhy hmyzu, které vymírají a jsou tedy chráněné, na tom seznamu nejsou kvůli tomu, že si nadšení entomologové “vezmou” pár jedinců domů. Jsou tam jen proto, že je jejich životní prostředí již dlouhou dobu likvidováno. To by měla ČIŽP řešit! Místo toho trestají jedny z mála lidí, kteří reálně vědí, jak hmyzu pomoci a kteří je reálně i chrání. Házet jim klacky pod nohy je to nejhorší, co může stát udělat.

Máte mou plnou podporu, pánové a dámy!
Odpovědět
PB

Petr Brok

5.7.2023 18:01
No co, tak budeme dětem zase říkat, ať se se svojí svobodnou činností nikde nechlubí, s nikým o tom nemluví a dobře si to schovají.
Odpovědět
MB

Miloš Bednář

5.7.2023 19:37
ČIZP je organizace ,která dostala moc tak ji využívá,aby jsme nabyli přesvědčení ,že to bez nich opravdu nejde.V této organizaci a i v jiných podobných organizacích je mnoho zcela nekompetentních a jinak nepoužitelných lidí.Naši předci si přírodu dokázali ochránit bez jenom se zdravím rozumem.Celá ochrana naší přírody stojí jen na emocích a nekompetentnosti ,těch co dostali do rukou moc.
Odpovědět
LO

Lidumil Osamělý

6.7.2023 11:19
Jak si mohou pracovníci ČIŽP dovolit vyslýchat dítě (pokud je chlapci méně než 18 let) a nutit ho podepsat protokol bez přítomnosti a informování zákonného zástupce? V tomto vidím i pochybení školy, neměli toto umožnit a i pracovníci ČIŽP by měli postupovat v souladu se zákonem. V tomto případě je na místě okamžitá stížnost na postup pracovníků ČIŽP.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.7.2023 12:24 Reaguje na Lidumil Osamělý
Pokud se tak jmenujete doopravdy, tak budiž. Septimán může mít třeba i 18 let, ale to nelze z článku vyčíst. Právní zodpovědnost je už ale od 15 let a v přestupkovém řízení není nutný u mladistvých(15-18) let právní zástupce a ani rodiče, pokud o ně dotyčný vysloveně nežádá. Vy si myslíte, že 16. letý řidič malého motocyklu potřebuje
k přestupkovému řízení rodiče, či právníka? Právo podat si stížnost
lze, ale je lépe si předem nastudovat, zda je vůbec oprávněná lidumile a ať nejste se svým názorem nakonec osamělý!
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

6.7.2023 12:27 Reaguje na Břetislav Machaček
Plná právní odpovědnost je až od osmnácti let. Teprve od toho věku můžete podepisovat smlouvy, čímž se rozumí i protokol ČIŽP o přestupku a udělené pokutě.
Odpovědět
LO

Lidumil Osamělý

6.7.2023 14:29 Reaguje na Břetislav Machaček
Právní odpovědnost (bez Z) je skutečně od 15 let, ale i v tomto případě platí zákon č. 250/2016 Sb. "Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí má právo na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytnutí informací o řízení potřebných k hájení práv a oprávněných zájmů mladistvého obviněného, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a být přítomen při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, právo na oznámení rozhodnutí, právo podat odvolání ve prospěch mladistvého obviněného proti rozhodnutí o přestupku nebo proti rozhodnutí o schválení dohody o narovnání a právo podat žádost o obnovu řízení nebo o vydání nového rozhodnutí." Neznalost zákona neomlouvá, o výslechu měl být informován minimálně jeden ze zákonných zástupců. A ano, pokud 16. letý řidič motocyklu uzná za vhodné, že potřebuje k přestupkovému řízení zákonného zástupce či právníka, tak na to má právo. Minimálně musí být zákonný zástupce před přestupkovým řízením informován.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.7.2023 20:27 Reaguje na Lidumil Osamělý
Ano máte pravdu, že zákonný zástupce má PRÁVO být
vyrozuměn o zahájení řízení, či být INFORMOVÁN o
zahájení řízení. Vyčkám tudíž na vyjádření ČIŽP,
zda řízení proběhlo zákonně. Pokud ne, tak proč
nebylo podáno odvolání proti nezákonnému jednání
a propírají to tiskem pouze nezúčastněné osoby?
Je příběh skutečně takový, jak je zde prezentován?
Zaujatost někdy nevidí fakta a může být špatným
rádcem při posuzování činu. Jinak informování o
přestupku není přesně definováno a může být i
telefonické, kdy je zákonný zástupce o přestupku
zpraven a odmítne být fyzicky u řízení. Prostě
řekne, že mladistvý pochybil a uznává trest.
V opačném případě ho zastupuje a nebo se odvolá
proti nezákonnému jednání. Je to běžný postup
i u dopravních přestupků mladistvých, když je
vina nesporná a uzná ji nejen přestupce, ale
i zákonný zástupce. Pokud byla uložena blokově,
tak ji platil ihned chlapec a nebo zákonný
zástupce až při vydání motýlů následující den?
Uznal tedy zákonný zástupce porušení zákona?
Pokud ano, tak se nic nezákonného ze strany
ČIŽP nestalo.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

6.7.2023 12:25 Reaguje na Lidumil Osamělý
Pokud byl student mladistvý, nebylo mu 18 let a při jednání nebyl jeho zákonný zástupce, je celý postup ČIŽP nezákonný a nezákonná je i pokuta. Být zákonným zástupcem uedeného studenta, podal bych na pracovníky ČIŽP trestní oznámení, protože překročili zákon a samozřejmě bych pokutu odmítl zaplatit.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

7.7.2023 13:50
Mimochodem, ten roháč na ilustračním fotu je zpreparovaný fakt hrůzostrašně, a ještě k tomu na krejčovském špendlíku. Kdyby to bylo před sto lety, tak to ještě pochopím, ale na štítku je datum 2009
Odpovědět
VV

Vincent Veliký

9.7.2023 08:59 Reaguje na Jakub Graňák
Což mimochodem ničemu nevadí. Z hlediska vědy je to běžný druh, z hlediska přírody zcela běžný a z hlediska sbírek široce zastoupený. Skoro bych podle toho špendlíku řekl, že to má být nějaký školní kus.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.7.2023 09:40 Reaguje na Vincent Veliký
Takže, když zlikviduji torzo stromu s larvami roháče, tak
to nevadí? A co torzo stromu s páchníky? To mohu taky
zlikvidovat? V dřevnatém kompostu mám larvy zlatohlávků
a mohu je nechat vyzobat slepicím , nebo mám vyčkat na
jejich přeměnu v dospělce? Z běžných druhů si může dělat
sbírku o neomezeném počtu kusů každý? Tak to jimi mohu
krmit i drůbež a chytat na ně ryby? Jako rybáři to máme
vysloveně zakázané a entomolog má jejich usmrcování
povoleno?
Odpovědět
VV

Vincent Veliký

9.7.2023 22:05 Reaguje na Břetislav Machaček
Odpovědi:

Přírodě nevadí, pokud zlikvidujete jedno torzo stromu (úřadům ano). Torz nicméně entomologové rozhodně nelikvidují a už vůbec ne celé. To, že prosíváte část mrtvého dřeva nijak nezničí to dřevo jako biotop.

Totéž platí o torzu s páchníkem. Těch mrtvých míst (která nevidíte) jsou na lokalitě skutečně stovky. Dostupných je pár, protože ostatní jsou vysoko nebo jsou pod kůrou a nejdou vidět, nebo jsou pod zemí atd.

Přírodě by skutečně nevadilo, že dáte sežrat larvy z kompostu slepicím. Úřadům podle toho, zda se jedná ochráněné druhy či nikoliv. Pro populaci to nebude mít žádný znatelný vliv.

Z běžných druhů... Zde mám dvě věci. To, že je druh chráněný naprosto nereflektuje jeho vzácnost, stejně jako to, že něco chráněné není, z toho nedělá "běžný druh". Tyto dvě věci spolu (bohužel) vůbec nekorespondují. A teď odpověď - z hlediska populace je to jedno i u vzácných druhů, zda si do sbírky dáte x exemplářů, z pohledu zákona jde pouze o to, zda jsou chráněné. Nesmyslný zákon, což se vám tu snažím vysvětlit už poměrně dlouho...

Klidně jimi krmte drůbež a chytejte na ně ryby, ono to vážně té populaci nevadí. Jsou jich desítky až stovky tisíc.

Netuším, jaké jsou rybářské zákony, ale pokud vám zakazují používat ponravy chroustů, jsou to zákony hloupé stejně jako ty, o kterých se bavíme.

Je vtipné, že jako rybář mluvíte o drancování přírody. Ryb je v rybníce nebo řece řádově méně než brouků na louce. Tož tak.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

9.7.2023 09:45 Reaguje na Vincent Veliký
Nerozporuju, nicméně pro mně (kdoví, třeba je to úchylka) hraje roli i estetická stránka věci. Možností zjistit, jak se to má dělat "na pořádek" je dnes hafo, nikdo dnes není odkázán jenom na J.R.Winklera a zkušenosti otce - jako tomu bylo u mé maličkosti.
Odpovědět
VJ

Václav John

7.7.2023 19:39
K článku - hmyz (hlavně motýly, ale nejenom) sleduju už víc jak 20 let (utíká to...). Svoje nálezy zapisuju, většina je v centrální databázi AOPK, aktuálně přes 15 000 mých nálezů, cca 1010 pozorovaných druhů hmyzu. Nesbírám a nikdy jsem nesbíral, důvodů je víc (mj. proto, že je to dost piplačka a nikdy se mi do toho nechtělo a teď už je tak trochu pozdě začít).

Pokud si někdo na základě této mé informace myslí, že hmyz se dá amatérsky sledovat na dobré úrovni bez sbírání, tak na to říkám - rozhodně nedá. Možná jedině některé skupiny, jako třeba vážky, kterých je slabých 74 druhů a dají se celkem snadno rozlišit.

Laik si třeba myslí, že si koupí atlas a podle toho druh snadno určí. Někteří z toho bohužel nikdy nevyrostou a zaplevelují databáze množstvím nesmyslných údajů (chybějící sebekritika není výsadou jen některých účastníků diskuze na ekolistu). To se dá do určité míry ještě možná třeba s denními motýly nebo "velkými" nočními motýly, ale pohoříte už u píďalek, můr a o drobných mikrolepidopterách je lepší nemluvit. Fotka v atlasech je jedna, občas několik, většinou nepokryjí variabilitu (která je u některých druhů značná), často je vybledlá a jsou tam desítky podobných druhů. Jasně, fotky jsou skvělá věc a VĚTŠINOU stačí k určení. Nicméně dost často podle fotky druh určit nejde, protože klíčový znak na fotce není vidět. U motýlů je to někdy na spodní straně křídel, někdy na svrchní a obvykle máte fotku jen z jedné strany. Když si nejsem při určení jistý, posílám fotku motýla na určení expertům. Asi bych měl dodat, že všichni tito experti jsou do jednoho sběratelé. Možná existuje někde v nekonečném vesmíru osoba, která je špičkový expert na determinaci motýlů a současně není sběratel, ale zatím o ní ještě nikdo neslyšel. Teoreticky je to možné, prakticky nepravděpodobné.

Pak máte druhy, které podle fotky poznat nejdou, protože jsou natolik podobné, že jsou vizuálně nerozlišitelné. Jediné možné určené je preparace kopulačních orgánů. Tohle bez sbírek taky nejde.

Tady malá odbočka - v sousedním Rakousku není legální sběr prakticky žádného hmyzu. Výsledek se záhy dostavil - motýly se zabývá minimum lidí, pár lidí asi sbírá, ale tajně. Úbytek motýlů v běžné krajině je stejný jako u nás, dokonče se zdá, že ještě větší. Jen o něm nemá skoro kdo referovat, protože už tomu skoro nikdo nerozumí.

Takže proč je realizace sbírek důležitá?
1. Historické sbírkové údaje představují úžasný vhled do stavu, v jakém byla fauna daného území. Navíc pohledem do krabice se dá snadno ověřit, že je to skutečně daný druh a ne třeba překlep. Díky tomu víme, že fauna motýlů v 19. století a ta dnešní byla u nás nesrovnatelná, obvykle se tomu ani nechce věřit.
2. Sbírky umožňují revizi materiálu. Odhalíme chyby a získáme přesnější obrázek a informace, které jinak nemáme šanci zjistit (protože jejich autoři jsou už desítky let mrtví).
3. a hlavně - v určitých skupinách se bohužel nelze stát špičkovým expertem bez sbírání. Bez expertů nelze získávat ani předávat cenné informace.

K tomu samozřejmě ale neplatí, že při sbírání hmyzu nelze udělat průšvih a některé druhy samozřejmě sběrem ohrozit lze, pokud by šlo o sběr intezivní. Takových druhů je ale minimum, a zařazení obou druhů otakárků do seznamu zvláště chráněných druhů je zcela nesmyslné.
Odpovědět
ZH

Zbyněk Hoták

9.7.2023 23:18
Musím říci, že z tohoto případu se mi jakožto učiteli přírodopisu dělá doslova fyzicky špatně. V dnešní době je dítě nebo mladý člověk s hlubším zájmem o přírodu naprostá výjimka a doufám jen, že pitomost těchto úředníků Ondřeje od jeho koníčku neodradí.
Není divu, že z mnoha škol už zcela zmizely přírodniny a učitelé se omezují jen na videa, prezentace, učebnice a pracovní listy. Mimochodem na seznamu chráněných druhů hmyzu nejsou jen jasoni, otakárci apod., ale také čmeláci a mravenci rodu Formica. Pokud jste tedy učitel a v kabinetu máte v šuplíku krabičku s mrtvým čmelákem bez evidence, nebo dokonce lasturu škeble, kterou jste našli na břehu rybníka, můžete čekat velmi nepříjemnou návštěvu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.7.2023 08:16 Reaguje na Zbyněk Hoták
Jádro pudla je jiné! Chybný je zákon, ale pokud platí, tak musí být
platný pro všechny bez výjimek. Je tedy nutné iniciovat změnu toho zákona, který naše aktivní legislativa slepě schválila na základě mezinárodních úmluv o ochraně přírody a který musí odpovědné orgány dodržovat. Nedokážu si představit po svých zkušenostech z minulého
zaměstnání, že budu upozorněn na nezákonnost(chlapec se veřejně pochválil držením chráněných motýlů) a nebudu konat. Oni prostě
konat museli, když se to dověděli z tisku a nebo na to možná byli
upozorněni. Ono se nezahazují ani anonymní oznámení a musí se
minimálně prošetřit. Přitom se mnohdy nezakládají na pravdě, ale
nelze je ignorovat. K těm "zapomenutým" exemlářům v šuplících
pouze tolik, že totéž vás může potkat i u pistole, či nábojů
schovaných dědečkem po válce za trámem na půdě, pokud se s tím
někomu pochlubíte a nebo to bude objeveno náhodou při prohlídce
kvůli jinému trestnému činu. Já být vámi, tak pokud se zákon
nezmění, tak to nabídnu muzeu a nebo to tichým duchem proženu
raději komínem. Zákon je paskvil, ale bohužel platí a měl by
platit bez výjimek, o jaké se snaží některé zájmové skupiny.
O stejné výjimky by mohli žádat i držitelé jiných přírodnin
odkazující se na jejich získání před zákazem, což se v praxi
velmi těžce prokazuje. Když chci psa bít, tak postihnu držitele
sošek ze slonoviny po babičce a staré kulečníkové koule z téhož
materiálu. No a u entomologů ty se sbírkou po dědečkovi a nebo
darovanou školou žáku, který má o obor zájem. Může se jednat
o danajský dar, když už tu máme takové nesmyslné zákony.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

11.7.2023 23:11 Reaguje na Zbyněk Hoták
Z podobných aktivit prováděných Českou inspekcí ŽP v posledních letech mi naskakuje husí kůže. I z toho, jakou roli sehrála při vyšetřování ekologické katastrofy Bečvy. Jak píše autor článku, priority a činnost téhle organizace je třeba změnit.
Odpovědět
DA

DAG

10.7.2023 12:16
Ta debata tady proběhla dávno. Dokonce tady byl i článek od Předsedy ČMMJ pana Janoty, aby proběhla amnestie na tyto chráněné druhy. No nicméně zdejší ochránci se proti tomu ohradili, že je to nesmysl.
Já tehdy napsal, že policajti sedí na netu a zkoumají burzy nebo pročítají inzeráty. Prodávající či směnitele pak pokutují. A víte proč? Je to prostě jednoduché. Proč honit gangstery s nejistým výsledkem, když toto je tak jednoduché.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.7.2023 08:13 Reaguje na DAG
V tom máte pravdu. Od toho je celé oddělení analytiků, kteří vše
zkoumají a podávají podněty k šetření. To by jste se divil na kolik
stop k mafiánům se takto dojde a jak lze dohledat různé utajované
skutečnosti z pouhého internetu. Taková fotečka rodinky pod kradeným
obrazem je sice nevinnou rodinnou fotkou, ale pro policii má cenu
zlata. Pak stačí povolení k domovní prohlídce a obraz je zpět u
svého majitele. Jinak jednoduché to není, jsou to hodiny a hodiny
na sociálních sítích a skládání mozaiky z nepatrných kamínků, které
se tím sledováním zjistí. K tomu pak ještě síť informátorů a často
jsou to konkurenti a "kamarádi" těch pachatelů. Takový anonym je
často k nezaplacení a mnohdy by si zasloužil dokonce vyznamenání.
No a pak přijde teprve ke slovu ta vaše honička těch gangsterů,
ale nebýt té analýzy, tak by tápali policisté ve tmě.
Odpovědět
DA

DAG

11.7.2023 10:48 Reaguje na Břetislav Machaček
Jasně. Důležitá je ta společenská nebezpečnost. NA to se zapomíná. A každý případ se řeší příliš úředně.
Myslím, že za chvíli tu mravenčí práci bude dělat umělá inteligence.
Odpovědět
VV

Vincent Veliký

15.7.2023 23:34 Reaguje na DAG
Já myslím, že tady je společensky nebezpečné chování inspektorů a bohužel i nového ředitele, který svou odpovědí ukazuje svou naprostou bezkuláčnost a to, jak špatně na tom ČR jako stát je. Ti, kteří jdou do úřadů nebo politiky, jsou jen karieristé. Odbornost 0, ideály záporné, chuť něco změnit na bodu mrazu.
Odpovědět
PK

Panda Kočičí

11.7.2023 11:11
No to už ta inspekce opravdu nemyslí vážně. Když jsme jim z úřadu chtěli předat velké kauzy, tak nás poslali k šípku, a pak si honí triko na mladém klukovi. Kluk to neměl platit. Měl nechat projít správní řízení. Však on by se na ministerstvu našel úředník, který by se za něj postavil. Bože, až někteří úředníci pochopí, že neexistuje jen litera zákona, ale i duch zákona, potom se v této zemi nebudou všichni úředníci házet do jednoho černého pytle. Samozřejmě druhá věc je, že úředník má povinnost při zjištění přestupku jednat. Prostě nemůže dělat, že neexistuje. Být na místě úřednic, dala bych klukovi napomenutí bez pokuty, s tím že by polehčující okolností bylo dle § 39 písm.a) zákona 250/2016 o odpovědnosti za přestupky, že spáchal přestupek ve věku blízkém věku mladistvých. Nebo mu měli dát 100Kč. Snad to chlapce neodežene od entomologie a chuti být v přírodě a s přírodou. Ach jo :-(
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist