https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/v-lonskem-roce-horelo-v-lesich-nejvice-za-poslednich-deset-let.co-za-tim-stoji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V loňském roce hořelo v lesích nejvíce za posledních deset let. Co za tím stojí?

13.7.2023 14:48 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | Pixabay
Letní sezóna je v důsledku vysokých teplot a sucha obdobím zvýšeného nebezpečí lesních požárů. Měli bychom proto při pobytu v přírodě dbát zvýšené opatrnosti. V roce 2022 vzniklo 2 473 lesních požárů na celkové ploše cca 1 715 ha, to je nejvíce za posledních 10 let. Lesní požáry představovaly 12 % všech požárů v ČR. V posledních letech se jejich podíl na celkovém počtu požárů zvyšuje.
 
Pravděpodobnost vzniku lesního požáru je dána přírodními podmínkami, suchem, větrem nebo i napadením stromů kůrovcem.

Přírodní požáry dlouhodobě tvoří jednu čtvrtinu všech požárů v ČR. Jejich podíl se však v roce 2022 zvýšil až na jednu třetinu. Významné navýšení je způsobeno více než dvojnásobně vyšším počtem požárů v březnu 2022 oproti počtu v ostatních měsících.

Více než polovina březnových požárů vznikla v přírodě. Byly způsobeny především velkým suchem a nedbalým jednáním lidí. Do přírodních požárů patří požáry zemědělských ploch, volných ploch, jako jsou sady, zahrady, louky, parky apod. a především lesní požáry. Lesní požáry dlouhodobě tvoří téměř třetinu těch přírodních.

Rozsah lesních požárů bývá v průměru kolem 400 ha ročně, vzniklé škody čítají přes 14 mil. Kč a zraní se v průměru více než 20 osob. V roce 2022 byla však zasažená plocha 1 715 ha. Přímá škoda činila 49,5 mil. Kč a zraněno bylo 63 osob. Unikátní hodnoty jsou způsobené požárem v Národním parku České Švýcarsko.

Pro srovnání v roce 2021 hasiči likvidovali 1 517 lesních požárů na celkové ploše cca 411 ha, v roce 2020 to bylo 2 081 lesních požárů na celkové ploše cca 484 ha.

Zpravidla nejvíce lesních požárů bývá v Kraji Vysočina a ve Středočeském kraji. Nejméně požárů lesů hasiči likvidují v hlavním městě Praze, Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji.

Až 96 % lesních požárů nepřesáhne plochu 1 ha a k 93 % lesních požárů není povoláno větší množství hasičů než z prvního stupně požárního poplachu. Nejrozlehlejší požáry bývají v nízkých výmladkových lesích nebo v lesích, kde probíhá lesní těžba. Takové požáry tvoří až tři čtvrtiny zasažené plochy. Napomáhá tomu rychlé šíření travním porostem, hrabankou, jehličím, listím nebo rašelinou.

Příčinou lesních požárů může být přírodní jev (blesk), ale z poloviny případů se jedná o lidskou nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o nerespektování zákazu zakládání ohňů v lese, jejich následné nedostatečné uhašení nebo odhozený nedopalek cigarety. Téměř druhá polovina příčin požárů zůstává neobjasněna, nebo spadá do kategorie neprokázaného zavinění.

Při objasňování příčin vzniku lesních požárů se každoročně ukazuje, že k nim nejčastěji dochází vlivem lidské činnosti, a to zejména z nedbalosti (v roce 2022 to bylo 1 275 požárů na celkové rozloze 1 399 ha). Zdaleka nejvyšší počet i rozsah byl evidován po rozdělávání ohňů.

Přírodní vlivy (blesk) zapříčinily vznik požáru ve 23 případech, přičemž škoda byla vykázána na ploše 1,8 ha.

Požárů evidovaných z neobjasněných příčin bylo v roce 2022 celkem 279 na ploše 160 ha (v roce 2021 to bylo 136 požárů na 204 ha).

Lesní požáry vznikají nejčastěji v období od března do října. Nejvíce lesních požárů vzniká zpravidla v dubnu, avšak v roce 2022 jich bylo výjimečně nejvíce v březnu. Podle času vzniku nejvíce požárů vznikne v odpoledních hodinách, mezi druhou a sedmou hodinou odpolední.

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném a náročném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku. Lesní požáry jsou nebezpečné kvůli schopnosti šířit se velkou rychlostí. Navíc chování požáru v lese je mnohdy nevypočitatelné a může se rozšiřovat například i pod povrchem země v hrabance nebo kořeny stromů. A je pak velmi obtížné odhadnout, kde se objeví nová ohniska.

Zásahy na lesních požárech jsou časově velmi náročné a vyžadují povolání většího počtu jednotek hasičů. K lokalizaci a následné likvidaci takto rozsáhlých požárů je nezbytné velké množství hasební vody, kterou hasiči na místo ohně často musí přivážet z velké dálky, nebo jsou nuceni využít leteckou techniku.

Na přelomu července a srpna 2022, v období 24. 7. – 12. 8., došlo v oblasti severních Čech ke vzniku největšího lesního požáru v novodobé historii Česka. Zasaženo bylo přibližně 1 060 ha lesa na území NP České Švýcarsko (dalších zhruba 250 ha bylo zasaženo na území přilehlého Saského Švýcarska). Významnou část požáru reprezentovalo území s výskytem kůrovcových souší. Zásadním problémem při likvidaci požáru byla nedostupnost terénu (příkré svahy a rokle) a počáteční nedostatek vody na hašení.

Tabulka 1: počet požárů za posledních 10 let (zdroj: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Tabulka 1: počet požárů za posledních 10 let (zdroj: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru)

Tabulka 2: škody způsobené lesními požáry (zdroj: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Tabulka 2: škody způsobené lesními požáry (zdroj: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru)

Nárůst počtu zraněných osob je způsoben požárem v národním parku České Švýcarsko.

Zdroj informací: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (Ministerstvo vnitra).


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (7)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

BM

Břetislav Machaček

14.7.2023 09:50
Pokud povolím táboření v lese na bezpečném místě s vodou na zalití ohniště
a s přístupovou cestou pro hasiče a případnou kontrolu, tak se mi nebude
nikdo schovávat při totálním zákazu někde v nepřístupné rokli a nebo v
hustém lese, kde bude ukryt před kontrolou. Navíc okolí tábořišť je vždy
doslova "vymetené" od klestí, souší a s nízkou ušlapanou trávou, či bez
ní. Tam se nemá co od jisker vznítit a pokud je to stabilní ohniště, tak
už tam dávno nejsou neshořelé kořeny a hrabanka. Bývá tam zdroj vody na
vaření, hygienu a zalití ohně. Je možné táborníky motivovat i návozem
klestí z okolí a zamezit tak poškozování okolních porostů. Chce to pouze
trochu tolerance k táboření ve volné přírodě a ne ho marně šmahem zakázat.
Trempské osady důsledně dbaly na to, aby jim oblíbené tábořiště neshořelo
a vycházeli dobře s místními a lesáky. Přesto se dočkali nakonec od nových
"ochránců přírody" po 70 a více letech vypovězení z tábořiště využívaného
mnohdy i náhodnými návštěvníky. Dnes jsou po okolí desítky malých ohnišť
často i pod stromy s ohořelými kořeny na místech značně rizikových. Pak se
už ani nedivím, že přibývá požárů lesů, když jsou k takovému táboření lidé
doslova přinuceni. Moudré obce a vlastníci zřizují taková tábořiště, která
mají pod kontrolou a ušetřili si práci s vyhledáváním těch nelegálních a
rizikových. Kdo chce kam, pomozme mu tam a kdo lidi přinutí se schovávat,
tak se pak diví, že si udělali oheň na místech zcela nevhodných. Totální
zákaz nikdy nic nevyřeší, ale zákaz společně s povoleným místem řešením je!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.7.2023 11:30 Reaguje na Břetislav Machaček
„Pamatuj, že rozdělávání ohňů je zakázáno a trestá se káznicí nebo i smrtí“.
Odpovědět
Pe

Petr

14.7.2023 17:27 Reaguje na Břetislav Machaček
A kdybyste vlastnil kus lesa, vybudoval byste tam tábořiště a lákal si tam lidi?
A co zřídit veřejné tábořiště u vás na zahradě? Tam mic neshoří, měl byste tam uklizeno, po večerech byste měl společnost, trávu byste měl hezky ušlapanou, nebo žádnou, takže byste ušetřil za sekání, samé výhody.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

15.7.2023 09:58 Reaguje na Petr
Je zajímavé, že to nevadí
mnoha obcím v jejich lesích a budují tam přístřešky s ohništi. Nikoho k tomu ale nenutím, pokud chce
mít místo jednoho
tábořiště po lesích
desítky rizikových
tábořišť. Na zahradě
asi nikdo tábořit
nebude chtít, takže to
byl hloupý příměr.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

15.7.2023 09:59 Reaguje na Petr
Je zajímavé, že to nevadí
mnoha obcím v jejich lesích a budují tam přístřešky s ohništi. Nikoho k tomu ale nenutím, pokud chce
mít místo jednoho
tábořiště po lesích
desítky rizikových
tábořišť. Na zahradě
asi nikdo tábořit
nebude chtít, takže to
byl hloupý příměr.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.7.2023 09:01 Reaguje na Břetislav Machaček
Macháčku, pokud někdo v tomto horku rozdělá u lesa nebo v lese oheň, tak je de bi l. ;) Přeber si to.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.7.2023 18:37 Reaguje na Petr Eliáš
Včera u nás v lese hořel táborový oheň totálních amatérů
v ohništi u přístřešku k tomu určenému. Světe div se, oheň
dohořel a ti amatéři ho uhasil vodou z pískovny! Nikde
nic nechytlo a žádný les neshořel ! A víte proč? Protože
to bylo na POVOLENÉM místě vhodném k táboření KDYKOLIV!
ZÁKAZY řeší problémy pouze mamlasi, kteří to neumí řešit
jinak !!!
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist