https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/zoo-liberec-resi-jak-snizit-spotrebu-vody.vodni-plan-ji-pomohla-navrhnout-technicka-univerzita
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zoo Liberec řeší, jak snížit spotřebu vody. Vodní plán jí pomohla navrhnout Technická univerzita

9.6.2024 05:46 | PRAHA (Ekolist.cz)
Labutí jezírko v době vodního květu.
Labutí jezírko v době vodního květu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Zoo Liberec
Jednou z atrakcí Zoo Liberec je jezírko. Bylo vytvořeno v roce 1900, tedy ještě před vznikem zoo, a jezdilo se na něm na gondolách. Původní název proto byl Gongolové jezírko. Dnes je součástí Zoo Liberec a gondoly už po něm nejezdí. Plavou po něm labutě. Nově se mu říká Labutí jezírko. Jak ale říká ředitel zoo David Nejedlo, stále se najdou pamětníci, kteří žádají návrat gondol.
 
Jezírko vytváří klidnou a esteticky příjemnou část zoo, kterou si mohou návštěvníci užít během své procházky. Tedy když není třeskutě horké léto. To pak voda v jezírku vykvete vodním květem a zkazí se.

Zhoršený estetický zážitek návštěvníků tu není ten hlavní problém. Voda z jezírka se používá i pro napájení zvířat v horní části zoo a pro bazény některých pavilonů. Zvířatům pak takto „zkaženou vodu“ nemůže zoo dát k napájení ani ji používat k jejich koupání.

Co za tím stojí? Jednak to, že jezírko se postupem času zanáší usazeninami bohatými na fosfor, který pak slouží jako hnojivo pro vodní květ.

Ale faktorů je víc. Jak to popisuje ředitel zoo David Nejedlo, který pro zoo pracuje už 25 let, v posledních letech se výrazně snížily srážky, které jezírko zásobovaly, ale také se výrazně snížila vydatnost Jizerského potoka, v jehož údolí se zoo nachází. Což je další problém, protože jeho voda se používala k napájení bazénu lachtanů.

S deštěm už to není co bývalo.
S deštěm už to není co bývalo.
Foto | PatrikPaprika / Wikimedia Commons

Proč je vody méně? „Kvůli úbytku srážek a jejich distribuci v průběhu roku. Lesy v údolí Jizerského potoka napadl kůrovec a změnilo se zalesnění údolí,“ popisuje David Nejedlo.

„Vydatnost a průtočnost Jizerského potoka se velmi výrazně snížila v posledních deseti patnácti letech,“ říká Nejedlo.

Ke snížené průtočnosti se přidala větší horka. Havarijní stav jezírka a kažení jeho vody vedou k tomu, že vodu z jezírka už není možné využívat tak, jak dříve.

„Kdysi jsme kromě dvou letních měsíců využívali vodu z jezírka celoročně. Teď se to scvrklo na šest měsíců. A po zbytek roku je voda nepoužitelná,“ líčí Nejedlo.

Jezírko trpí i kvůli svému podkladu. Celý Liberec stojí na žule. „Žula se rozpadá na perk, perk je drobivý a nedrží. A to je ve spojení s přívalovými dešti problém, hlavně ve výbězích kopytníků,“ říká Nejedlo.

Těžká zvířata jako žirafy, zebry, somálští osli dokáží podklad ve svém výběhu svými kopyty pěkně rozmělnit. A když pak přijde „plavák“, spláchne vše do údolí, do jezírka a do potoka.

Těžká zvířata, jejich kopyta a déšť.
Těžká zvířata, jejich kopyta a déšť.

Jezírko vzniklo v roce 1900 a během let bylo několikrát odbahněno, nikdy ale neprošlo generální opravou. Ta se chystá nyní a měla by zvýšit zádržnost dešťové vody i změnit hospodaření s vodou tak, aby v něm nebyla taková zátěž dusíkatými látkami. Klíčová je oprava hráze, která prosakuje.

Je to pro zoo důležité, protože voda z jezírka se čerpá do horní části zoo. A když je kvalita vody stále dobrá, používá se pro napájení zvířat nebo slouží v bazénech pro zvířata.

„Tapíři vodu používají jako klozet, prostě kadí do vody. A takovou vodu jsme pak posílali do kanalizace,“ říká Nejedlo. Jde ale o velké množství vody, kterou lze poměrně snadno přečistit a znovu použít. „Použít vodu jen jednou a vypustit ji pak hned do kanálu je hřích,“ konstatuje David Nejedlo.

Kromě dešťové vody a vody z Jizerského potoka má zoo ještě vlastní vrty, ze kterých může ale měsíčně vyčerpat jen dané množství vody, pak je připojena na vodovodní řad. To je jistota, ale v objemech vody, které zoo potřebuje na napájení, úklid zvířecích ubikací a výběhů a napuštění bazénů, drahá.

Pro ilustraci, v roce 2016 spotřebovala zoo 28 tisíc m3 pitné vody. Faktura za vodu vyšla zoo na více jak dva miliony korun.

Proto se Zoo Liberec spojila s libereckou Technickou univerzitou, aby její pracovníci navrhli vodní plán, který by umožnil co nejvíce snížit spotřebu pitné vody a co nejvíce využít místní zdroje vody. Vodní plán zpracovala Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s firmou Photon Water v rámci projektu LIFE4zoo, a když všechno půjde dobře, bude zaveden do konce letošního roku.

Napajedlo v expozici takina čínského.
Napajedlo v expozici takina čínského.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Zoo Liberec

Při navrhování vodního plánu se vycházelo z toho, že vodní zdroje jsou omezené, zejména zdroje užitkové vody pro chov zvířat. „Naše řešení má tři pilíře,“ říká Tomáš Lederer z Technické univerzity v Liberci. „Je potřeba využít zdroje podzemní vody, co nejvíc využít vodu dešťovou a v neposlední řadě co nejvíce využít vodu odpadní.“

Vybudování nových vrtů není ale jednoduché. Areál zoo má poměrně hustou zastavěnost a není snadné najít místo, kde by bylo možné vrt realizovat. V budoucnu se má k zoo přičlenit jeden sousední pozemek, na kterém by byl vrt vhodný.

Při zpracování vodního plánu se lépe pracovalo s dešťovou vodou. Té na zhruba 14 hektarový pozemek zoo spadne asi 38 tisíc kubíků ročně.

Plán počítá s tím, že by se dešťová voda po základním vyčištění hned spotřebovala, případně se ukládala do Labutího jezírka.

Největší potenciál proto má opakované použití vody. „Promysleli jsme systém používání vody z výběhů tak, aby se dala použít opakovaně,“ říká Lederer. A k tomu bude nezbytné čištění a úprava vody tak, aby byla vhodná k napájení zvířat.

„Z řady výběhů odtéká voda, jejíž kvalita je velmi slušná, například bazén ve sloninci či u lachtanů,“ říká Lederer. Voda z nich by se posílala na nově vybudovaný mokřad s vertikálním průtokem.

„Pro zoo se toto skvělé hodí, protože její největší spotřeba vody je ve vegetačním období, kdy mokřadní čištění jede naplno,“ říká Tomáš Lederer.

Bude se používat i voda z jezírka. Ta před použitím projde inline kolagulační jednotkou, která má z vody dostat maximum biologického znečištění, následně projde pískovou filtrací a UV filtrem. „A pak půjde do výběhů a bude sloužit k napájení nebo koupání zvířat,“ říká Lederer. Součástí čistění bude bakteriologický a chemický monitoring, aby zoo měla přehled o kvalitě vody.

Aby mohlo Labutí jezírko sloužit pro záchyt dešťové vody, bude nutné rybník odbahnit. „Bude nutné také opravit hráz jezírka, protože netěsní a voda tudy uniká,“ vysvětluje dále Lederer. To je však předmětem navazujícího projektu, pro který je již vydané stavební povolení a dokončuje se kompletní projektová dokumentace.

K čištění vody na samotném jezírku by měly pomoci plovoucí ostrůvky, pomocí kterých se zvětší plocha litorálu, který pomáhá vodu čistit díky kořenům vodních rostlin a bakterií. „Bude nezbytné potlačovat vodní květ i ultrasonicky(ultrazvuk myslím v konečném projektu nebude),“ dodává Tomáš Lederer.

„A v neposlední řadě bude nutné odlovit kaprovité ryby,“ konstatuje Lederer.

Schéma vodního plánu pro Zoo Liberec.
Schéma vodního plánu pro Zoo Liberec.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Zoo Liberec

„Vodní plán zavádí nový přístup k využívání vody. Použitou či dešťovou vodu budeme čistit právě na takovou úroveň čistoty, která vyhovuje danému účelu použití,“ nastiňuje Tomáš Lederer. Jiná kvalita vody je potřeba k napájení zvířat. Lachtani ve svém bazénu potřebují čistější vodu, než jaká stačí slonům v jejich sloninci.

Každopádně má vodní plán za úkol co nejvíce snížit spotřebu drahé pitné vody. „Liberecká zoo má v tomto ohledu mnohem lepší situaci než například zoo v Barceloně, pro kterou také připravujeme vodní plán. Barcelona má jen pitnou vodu z řadu, jiný vlastní zdroj vody nemá,“ líčí Lederer.

K čemu je vodní plán pro libereckou zoo vlastně dobrý? „Zvýší odolnosti zoo vůči klimatickým změnám, povede k redukci uhlíkové stopy, zvýšení kvality chovu lepší kvalitou vody,“ vyjmenovává Tomáš Lederer. „A bude to i lepší zážitek i pro návštěvníky.“

LIFE – program pro lepší život

Smyslem projekt Life4zoo je přejít od tradičního lineárního modelu spotřeby vody k inovativnímu konceptu FIT4USE pro cirkulaci vody. Tento způsob umožní opakované využití méně znečištěné vody namísto jejího jednorázového použití. Tato „cirkulace vody“ umožní Zoo Liberec a Zoo Barcelona využívat vodu opakovaně. Přinese to provozní úspory, nižší zatížení kanalizačních systémů a vícenásobné synergie vedoucí k lepšímu využití vody i energií.

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou.

Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.


reklama

 
Další informace |
Článek vznikl v rámci projektu LIFE for Czechia s přispěním unijního programu LIFE.
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (12)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pe

Petr

9.6.2024 09:37
Zachytávání a používání dešťové vody je takové dvousečné. Sice to ušetří jinou vodu, ale zároveň ta zachycená voda chybí jinde - tam, kam by normálně natekla a vsákla se. Takže lachtani sice budou mít plný bazén, ale pozemky a příroda v okolí budou o to víc vyprahlé. A méně vody pak doputuje i do podzemí, odkud se pak čerpá, takže se pak vymýšlejí hlubší vrty... V celkovém součtu je tedy zachytávání dešťové vody spíš jen přesouvání problému jinam, kde není tolik vidět a kde zatím nikoho tolik nepálí.
Odpovědět
Pe

Petr

9.6.2024 09:43 Reaguje na Petr
Voda je prostě jen jedna, a tak se musíme naučit s ní vycházet, a hlavně opravit přírodu a zdevastovanou krajinu, aby v ní naše jediná voda zůstávala a neodtekla hned všechna pryč. Pak nebudeme muset vymýšlet žádná podivná "řešení" nedostatku vody.
Odpovědět
MM

Milan Milan

9.6.2024 09:52 Reaguje na Petr
Fungovalo to přes 100 let. Problém může mít počátek v nějakém manažerském rozhodnutí? Současná generace manažerů často neřeší včas problémy v krajině, lesích, ponechává to na přírodě samé, neuznává hodnoty vytvořené minulými generacemi, ani jejich zkušenosti...., zřejmě proto že jejich přístupy byly moc jednoduché nebo politicky málo zelené.
Odpovědět
Pe

Petr

9.6.2024 10:13 Reaguje na Milan Milan
Když budeme konkrétní u té zoo, tak před sto lety tam nebyl bazén s lachtany a podobně.
V minulosti zoo využívala jen vodu odtékající, tedy tu, která zbyla po dešti, vsáknutí a nasycení přírody. To je v pořádku. Ale to už dnes nestačí - spotřeba se znásobila a krajinu jsme zhuntovali natolik, že v ní na tohle všechno dostatek vody prostě není.
Nejsem si jistý, jestli dokážeme naší činností a našimi zásahy opravit krajinu tak, aby fungovala a byl v ní zase dostatek vody (připomíná mi to známé rčení opilců, že čím se člověk pokazí, tím se napraví). Naše chamtivost je příliš velká a zájmy příliš jiné. Jsem si ale jistý, že příroda sama by to dokázala - prostě by se postupně navrátila do stavu, jaký tu byl před naším "hospodařením". Jenže to my nejspíš nedopustíme. Přitom by stačilo to nechat přírodě jen zčásti, a na zbývající části hospodařit tak, aby se půda a lesy zlepšovaly. Jde to, jen jak jsem psal - my to tak nechceme, protože máme jiné zájmy, o kterých si myslíme, že jsou důležitější - musíme mít z lesa zisky, bazén s lachtany...
Odpovědět
TP

Tomas Peltan

9.6.2024 14:26 Reaguje na Milan Milan
Ty "minulé generace" - a je třeba se ptát, které to byly, dělaly mnoho věcí proto, že to jinak nešlo a ty postupy často zanikly s nástupem mechanizace v zemědělství před půl stoletím, plus minus. Některé minulé generace se vody v krajině na některých místech velmi cíleně zbavovaly, protože mokřad není užitečný z hlediska produkce a ještě do něj zapadne traktor. Taky kolem rovného potoka se jim snáz jezdilo. Minulé generace také občas některé věci přestaly "nechávat na přírodě" (třeba přirozenou druhou skladbu lesů, což se osvědčilo zase těm před(tak 10x)minulým generacím, což je zase část příčin dnešních problémů. "Současná generace manažerů" tak dostává za základ něco, co udělaly minulé generace v rozporu s tím, co dělaly předpředminulé generace (kterým to fungovalo). Navíc počasí se mění (můžeme strkat hlavu do písku jak chceme) a některé věci, které dřív fungovaly, i když nebyly úplně správně, dnes fungují podstatně hůř. Tím neříkám, že jednoduchá funkční řešení by nebyla správná, ale na druhou stranu co je na zachytávání dešťové vody složitého? Zahrádkáři to dělají pomocí sudů odnepaměti.
Odpovědět
TP

Tomas Peltan

9.6.2024 14:18 Reaguje na Petr
Ona velká většina té zachytávané vody dnes ze zpevněných ploch bez užitku odteče hned kanalizací pryč do nejbližší vodoteče. Nikdo nejspíš neplánuje vybetonovat trávníky a bránit vodě v zasakování.
Odpovědět
Pe

Petr

9.6.2024 17:27 Reaguje na Tomas Peltan
To máte pravdu, s tím odtokem je to malér. Ale zachytávat ji, použít, a přes čističku ji pustit do té samé vodoteče přece není o nic lepší. V obou případech naše krajina a příroda ostrouhají. Voda prostě musí do země, protože jiná není. A teprve z té vodoteče, tedy to co prošlo přírodou, si můžeme brát. Že je jí tam málo? Na to jsou dvě možnosti - buď se musíme postarat aby jí tam bylo dost, nebo omezit spotřebu.
Odpovědět
JO

Jarka O.

9.6.2024 10:46

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MM

Milan Milan

9.6.2024 11:35 Reaguje na Jarka O.
Nadbytek fosforu naznačuje přítok vody z nějaké čističky. Nedostatek vod naznačuje, že zvyšováním spotřeby se zapomnělo na doplňování, např. záchyt ze střech pavilonů.... K nápravě a průběžnému udržování rovnováhy zpravidla stačí dobrému mananžerovi rok koukání a terénní praxe a pak používat především zdravý selský.
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.6.2024 07:31 Reaguje na Milan Milan
Zadržovat dešťovku ano. Při opravách cest a parkovišť se dá použít jiný materiál než asfalt pro zlepšení zásaku. Fosfor může pocházet z čističky, jestli tam nějaká na horním toku potoka je, anebo z mnohem bližších zdrojů. Opravit a čistit jezero pomůže. K okysličování vody by nejvíce pomohla obnova gondol a zoo by na nich neprodělala. Asi jde o až zbytečně moc klidnou část zoo. :-)
Jezírko vypadá na obrázku hezky a elegantně, ale možná by vzhled neutrpěl fontánou, říčkou s umělými peřejemi, schodky, vodopádem, dřevěným mlýnkem jako atrakce pro děti .... (podle terénu) s vodou od lachtanů i možná slonů, k okysličování vody. Pak by se dala recyklovat. Kořenová čistírna v blízkosti jezírka ... kdo ví.
Odpovědět
TP

Tomas Peltan

9.6.2024 14:14 Reaguje na Jarka O.
Inu můžete strkat hlavu do písku a svádět to na "zlé zelené". Kůrovec zlikvidova lesy hlavně proto, že jsou místa, kam smrk nepatří a v množství, v jakém tam nepatří. I když pana Bursíka opravdu nemusím, tak tohle není ani zdaleka jeho vina. Navíc ten kůrovec dokázal využít toho, že smrkové lesy byly silně oslabené, překvapení... suchem. Za které ovšem kůrovec nemohl.
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.6.2024 07:35 Reaguje na Tomas Peltan
Bohužel zelené osoby měly na devastaci lesů zásluhu ruku v ruce s "volným trhem". Chtěla jsem jen říct, že obnova lesů v povodí by v průběhu doby pomohla k lepšímu změnit a vyrovnat průtoky v řece. Nutná oprava jezírka a modernizace vypadají dobře, ale proč se vydávají za úspěchy klimatismu.
V Jizerkách smrky dřív normálně rostly a nevadily, tam je pro ně dobré území. Když narážíte na monokultury, tak kolik nábytku ve Vaší domácnosti nepochází z plantáží blízkých i vzdálených...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist