https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/debata-ekolistu-co-pro-sumavu-znamena-jmenovani-jana-straskeho
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Debata Ekolistu: Co pro Šumavu znamená jmenování Jana Stráského ředitelem parku?

25.2.2011 07:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Předseda Svazu obcí NP Šumava Jiří Hůlka je jmenování Jana Stráského „správné rozhodnutí ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a ideální řešení pro Šumavu“.
Předseda Svazu obcí NP Šumava Jiří Hůlka je jmenování Jana Stráského „správné rozhodnutí ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a ideální řešení pro Šumavu“.
Jedním z prvních kroků ministra životního prostředí Tomáše Chalupy bylo jmenování Jana Stráského na post dočasného ředitele NP a CHKO Šumava. Ekolist.cz několika odborníkům a zástupcům zainteresovaných stran položil jednoduchou otázku: co toto jmenování pro park znamená?
 

Redakce Ekolistu.cz oslovila několik odborníků a zástupců zainteresovaných stran, které se věnují lesní a enviromentální problematice, s žádostí o komentář na téma:

„Jan Stráský byl jmenován dočasným ředitelem NP a CHKO Šumava. Co to pro park znamená?“

Své odpovědi nám poslali:

Vítězem závodu se stal hlavní rozhodčí

Jaroslav Vrba, který přednáší na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nevidí na jmenování Jana Stráského pozitivního nic. „Je to jako byste ředitelem Budvaru jmenovali Anheusera Busche,“ říká Vrba.

Jmenování Stráského je podle něho vítězstvím nové, „odideologizované“ politiky ministerstva životního prostředí. Vrba mimo jiné kritizuje způsob, jakým se Stráský ředitelem stal. Ministr Chalupa výsledky výběrového řízení ignoroval. „Vítězem 'závodu' jmenoval 'hlavního rozhodčího', který navíc nesplňuje ani základní odborná kritéria výběrového řízení, podle nichž hned na začátku výběrová komise právem některé uchazeče odmítla. Věru užitečná lekce sportovního ducha a demokracie,“ říká Vrba.

Vrba kritizuje i Stráského osobní kvality. Během svého působení na postu předsedy Rady NP Šumava prý Stráský místo hledání konsensuálních řešení mezi zájmy turistů, obcí a ochrany přírody řediteli parku diktoval, co smí a nesmí. „Před rokem vyvrcholilo projednávání návštěvního řádu tím, že předseda Stráský v rozporu s jednacím řádem Rady odmítl vyhotovit zápis a její jednání zpětně prohlásil za neplatné, za nečinného přihlížení tehdejšího ředitele. Není divu, že tím ztratil poslední zbytky důvěry a kreditu nejen u většiny členů vědecké sekce,“ tvrdí Vrba. Přečtěte si celý příspěvek Jaroslava Vrby.

Pryč s doktrínou fundamentálního environmentalismu

„Nového ředitele čeká velmi složitý úkol uvést management NP Šumava na cestu, která bude zbavena dvacetileté, ideologicky podmíněné doktríny na základě fundamentálního environmentalismu,“ řekl odborník na lesní a enviromentální politiku Vladimír Krečmer a dodal, že se po letech dnes začíná jevit možnost kompromisů v doposud zcela jednostranném poli názorů, které připouštěla ideologie, doktrína a politika bývalého vedení ministerstva životního prostředí.

Krečmer vidí jako nejpotřebnější, aby nový ředitel zbavil management parku ideologické zásadní jednostrannosti a řešil nakládání s krajinou bez vizí nepodložitelných standardními vědeckými argumenty. Zastánci jednostranných „konečných řešení“ to budou mít nyní podle něho těžší.

„Kauzu NP Šumava formovala zatím především hlediska ideologická a politická. Proto se domnívám, že ředitel v přechodné době bude mít na programu především řešení politického charakteru,“ uvádí ve svém příspěvku Krečmer a dodává: „Domnívám se, že výběr osobnosti Jana Stráského jako ředitele s jeho zkušenostmi právě v oblasti tak ošidné, jakou je politická sféra, je volbou v dané situaci racionální.“ Přečtěte si celý příspěvek Vladimíra Krečmera.

Stráský chce s přírodou bojovat

Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha se ředitelem Národního parku Šumava stal odpůrce ochrany přírody. „Je od ministra životního prostředí rozumné, že člověka s takovými názory pověřil právě řízením národního parku, který mu občané svěřili do správy?“ ptá se Bláha ve svém komentáři.

Bláha vypočítává, co prý Jan Stráský se Šumavou provede. Za prvé se prý s kůrovcem nebude mazat. „Požádá o speciální výjimky, aby mohl kácet i tam, kde teď nesmí,“ míní Bláha. Podle něho je většina kůrovcového území ve stavu, kdy pod uschlými stromy začíná vyrůstat nová generace lesa. „Kácení zbytku kůrovcem nově napadených porostů by zde znamenalo plošný masakr lesa,“ tvrdí Bláha. Podle něho ale může být důvodem ke kácení i jiná věc, totiž zničení informační hodnoty „bezzásahového území“ – které je nepříjemným důkazem, že si příroda dokáže pomoci sama a že ze smrčiny ponechaných přirozeným proměnám se nestane step.

Bláha se dále obává, že nový ředitel nebude pokračovat v zadávání lesnických zakázek transparentním způsobem, tzv. minitendry a uvedl: „Jan Stráský se právě připravuje zrušit systém, který šetří státu docela velké peníze.“

Stráský pomůže realizaci kontroverzních projektů v národním parku, jako je výstavba lanovky na Hraničník nebo rozšíření silnice na Zadní Zvonkovou, obává se dále Bláha. Zatímco lanovka skrz první zónu národního parku je základem pro vybudování lyžařského areálu Smrčina – Hraničník, silnička na Zadní Zvonkovku již slouží automobilistům delší dobu. Místo nahrazení automobilů kyvadlovou dopravou ekobusy chce podle Bláhy Jan Stráský v pozici ředitele parku zajistit rozšíření silnice.

„Druhá zajímavá rovina je proces jmenování Jana Stráského do funkce ředitele. Nejprve působil ve výběrové komisi, která vyřadila všechny uchazeče, kteří nesplňovali požadavky na odborné vzdělání ředitele. A pak se sám nechal jmenovat ředitelem namísto vítězů konkursu, aniž by kritéria splňoval,“ upozorňuje Bláha. Ministr Chalupa prý dal jasně na vědomí, že hodlá pokračovat v Pavlem Drobilem započaté práci na „destrukci resortu“. Přečtěte si celý příspěvek Jaromíra Bláhy.

„Vítězem 'závodu' jmenoval 'hlavního rozhodčího', který navíc nesplňuje ani základní odborná kritéria výběrového řízení, podle nichž hned na začátku výběrová komise právem některé uchazeče odmítla. Věru užitečná lekce sportovního ducha a demokracie,“ říká Vrba k Stráskému (na snímku).
„Vítězem 'závodu' jmenoval 'hlavního rozhodčího', který navíc nesplňuje ani základní odborná kritéria výběrového řízení, podle nichž hned na začátku výběrová komise právem některé uchazeče odmítla. Věru užitečná lekce sportovního ducha a demokracie,“ říká Vrba k Stráskému (na snímku).
Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz

Svaz obcí spokojen

Předseda Svazu obcí NP Šumava Jiří Hůlka uvedl, že zástupci šumavských obcí vítají jmenování nového ředitele parku. Podle něj je jmenování Jana Stráského „správné rozhodnutí ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a ideální řešení pro Šumavu“. Podle Hůlky jsou zástupci obcí pro rozumnou ochranu šumavské přírody, která vychází z přesvědčení, že člověk není jejím nepřítelem.

„Pan ředitel Stráský, který na Šumavě už dlouho dobu žije a dobře ji zná, je zárukou toho, že už nebudou arogantně přehlíženy oprávněné požadavky šumavských obcí, a přestanou pokusy měnit zdejší přírodu v divočinu tam, kde už od 18. století nebyla,“ píše Hůlka. „V současné době je nutné zastavit všechny nezodpovědné experimenty, které pocházejí z dílny exministra životního prostředí Bursíka a bývalého vedení Národního parku. S důsledkem jejich destruktivního působení se Šumava potýká dosud.“ Přečtěte si celý příspěvek Jiřího Hůlky.

Stráský se prosadí!

Radomír Mrkva z Mendelovy univerzity v Brně říká, že ještě než Stráský dosedl na židli, strhl se mocný a nevybíravý pokřik zpochybňující jeho volbu, oprávněnost vykonávat funkci i kritizující jeho dřívější názory. Ve svém příspěvku Mrkva kritizoval předchozí dění na Šumavě, zejména pak činnost aktivistů a přírodovědců. V dobrém naopak vzpomenul na období, kdy byl ředitelem Ivan Žlábek.

„Je úlevné, že konečně o dalším osudu Národního parku Šumava bude rozhodovat člověk ideologicky nepostižený, který Šumavu a problémy parku zná,“ chválí Stráského Mrkva. Ten se podle něho řídí zdravým rozumem, který na Šumavě doposud chyběl. Stráský prý povede park tak, aby park byl objektem chráněné přírody nejen pro botaniky a zoology, ale také pro lesníky. „Aby zde bydleli spokojení obyvatelé a lidé sem rádi jezdili obdivovat 'hluboké šumavské hvozdy'. Jak znám Jana Stráského, tak ty ambice má a je schopen je prosadit,“ tvrdí Radomír Mrkva. Přečtěte si celý příspěvek Radomíra Mrkvy.

Příroda ohrožena nebude

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola uvedl, že Stráský díky mnohaletému působení v Radě Národního parku Šumava dobře zná problematiku parku. „Na Šumavě žije, zná doslova každá kámen a každý strom (alespoň ty, které ještě nezlikvidoval kůrovec),“ řekl Zimola, který dle svých slov rozhodnutí ministra přivítal.

Vize Jana Stráského se s názory Zimoly na Šumavu a její budoucnost údajně v mnohém shodují. Hejtman si přeje, aby nové vedení NP Šumava již nepřehlíželo stanoviska obou krajů, které bude nutné sladit s požadavky MŽP a odmítá, že by jmenováním nového ředitele byly opomíjeny či ohroženy zájmy ochrany přírody. „Věřím, že Jan Stráský v pozici nového ředitele NP Šumava začne okamžitě řešit nejpalčivější problémy,“ říká Zimola s tím, že kůrovcovou kalamitu, nový plán péče, návštěvní řád a klidová území je třeba řešit velmi rychle. Zatímco dosud Šumava tonula v problémech, nyní by se prý mohlo začít blýskat na lepší časy. Přečtete si celý příspěvek Jiřího Zimoly.


reklama

 
Vydání tohoto textu bylo podpořeno z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Za obsah je zodpovědná výhradně redakce serveru Ekolist.cz a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist