https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/klimaticka-konference-prinesla-nove-zavazky.ceska-republika-se-brani-temer-vsem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Klimatická konference přinesla nové závazky. Česká republika se brání téměř všem

12.11.2021 19:06 | PRAHA (Ekolist.cz)
Premiér Andrej Babiš vystoupil na klimatické konferenci Glasgow s projevem, který byl oceněn anticenou Fosílie dne.
Premiér Andrej Babiš vystoupil na klimatické konferenci Glasgow s projevem, který byl oceněn anticenou Fosílie dne.
Foto | Macciani / Vláda
Před závěrem klimatické konference COP26 se bojuje o každé slovo, které znamená závazek. Na poslední chvíli se podle informací agentury AP zřejmě ustupuje od výzvy k ukončení veškerého používání uhlí a úplnému zrušení dotací na fosilní paliva. Některé země, například Čína a USA, které se nepřidaly k celosvětovým závazkům, se k nim ale zavazují v rámci dvoustranných dohod. Česká republika potvrdila svůj dlouhodobý postoj země, která má jen malou ochotu naplňovat jakékoli klimatické závazky. To jsou první shrnutí neziskových organizací, které klimatický summit v Glasgowu sledovaly a prezentovaly na dnešní tiskové konferenci.
 

„Můžeme zapomenout na český argument, že Evropská unie je ve svém snažení osamocená a ostatní nic nedělají, a proto nemá smysl něco dělat. Ono to neplatilo ani před COP26, ale vyšlo výrazně najevo, že to tak není,“ komentuje COP26 energetický expert Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Do Skotska přijely státy řešit klimatické závazky vyplývající z Pařížské dohody z roku 2015, a to jednak ty vedoucí ke snižování emisí, zároveň ale i mechanismy pro snižování emisí v mezinárodním obchodu, vzájemnou spolupráci při zmírňování dopadů změny klimatu a adaptaci na ni a klimatické finance, tedy finanční podporu rozvojovým zemím.

Přijeli řešit závazky, řada států je ale nebude chtít podepsat.
Přijeli řešit závazky, řada států je ale nebude chtít podepsat.
Foto | COP26 / Flickr

„Teď na konci konferenci v Glasgow to vypadá, že by emise CO2 mohly dosáhnout vrcholu v následující dekádě a pak by mohly začít klesat. A to buď pomaličku, a pak bychom směřovali k 3 °C oteplení, což je scénář, který je označován za pravděpodobný,“ říká o vlivu závazků na změnu klimatu Ondráš Přibyla z iniciativy Fakta o klimatu. Mohli bychom směřovat ještě níže, pokud by se nám podařilo zmenšovat množství emisí rychleji.

Česká republika se ale otepluje přibližně dvakrát rychleji než je průměr planety, při opatřeních vyplývajících ze současné politiky bychom podle Ondráše Přibyly v ČR směřovali k oteplení o 5 °C. Pokud bychom zvládli naplnit celosvětové cíle pro následující desetiletí, oteplilo by se celosvětově cca o 2,4 °C. Jen ve velmi optimistickém scénáři bychom se dostali na oteplení o 1,8 °C, čímž bychom naplnili cíle Pařížské dohody.

Národní závazky

Tomáš Petříček, bývalý ministr zahraničí, který dnes působí na Ústavu mezinárodních vztahů, vyzdvihl závazek Indie zvýšit do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů energie na 50 % své produkce a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2070.

„To je potřeba vnímat v kontextu toho, že se do určité míry překonává dělení na rozvinuté a rozvojové státy. Ukazuje se, že významní producenti skleníkových plynů z řad rozvíjejících se států přijímají, že se budou muset podílet na řešení,“ říká Petříček.

Vyzdvihl také význam dohody mezi USA a Čínou. Čína se například nepřihlásila k závazku ke snižování emisí metanu na úrovni OSN, ale v dohodě s USA tak činí. Podle Petříčka je zřejmé, že Čína bude v následujících letech přicházet s navýšením svých závazků.

Závazky byly klíčovým tématem přitahujícím pozornost. Při hodnocení jejich dosažitelnosti je ale potřeba vzít v úvahu fakt, že jen málo zemí má své závazky rozpracované do podoby opatření, která je možné naplňovat. K těm úspěšným patří Chile, Kostarika, Velká Británie a Evropská unie. Příkladem vyhovujícího rozpracování je podle neziskových organizací klimatický balíček Fit For 55.

„Pro kontext je nutné dodat, že samotné státy nemohou přímo snižovat emise, stát není ten, kdo ‚přikládá pod kotel‘, ale je ten, kdo upravuje prostředí pro podnikání, trhy, může investovat do infrastruktury,“ vysvětluje dále Ondráš Přibyla.

Sektorové závazky

Kromě jednotlivých zemí se na cíle klimatické politiky nastavovaly i pro jednotlivá odvětví. Ondráš Přibyla ale upozorňuje, že tyto tzv. sektorové závazky mají poměrně malý efekt ve srovnání s těmi národními. Jsou ale alespoň konkrétnější.

Jednou z významných událostí COP26 byla dohoda mezi USA a Čínou.
Jednou z významných událostí COP26 byla dohoda mezi USA a Čínou.
Foto | COP26 / Flickr

Uhlí

„Uhlí je důležitý cíl, protože jeho emisní intenzita je velká a snižováním jeho využívání můžeme nejrychleji snižovat emise,“ poukazuje Jiří Koželouh z Hnutí DUHA na význam brzkého odklonu od uhlí. K tomu se na COP26 zavázalo na 40 zemí.

Země s výkonnou ekonomikou slíbily, že vyřadí své uhelné elektrárny z provozu do roku 2030, a rozvíjející se země udělají to samé do roku 2040. Znamená to neinvestovat do uhelných elektráren doma ani v zahraničí.

Přestože se k této dohodě nepřihlásili někteří velcí znečišťovatelé, řada z nich ohlásila vlastní plány odklonu od uhlí, například Spojené státy. Česká republika se k tomuto závazku nepřipojila. Oproti tomu Rumunsko, které se spoléhalo na uhlí podobně jako ČR, oznámilo, že ho přestane využívat do roku 2032.

Lesy

K emisím nepřispívají pouze energetické a průmyslové podniky, ale i odlesňování. Na COP26 více než 130 zemí přislíbilo, že zastaví a zvrátí odlesňování do roku 2030. Mezi významné signatáře patří Brazílie, Rusko, Kanada, Čína, Indonésie nebo Demokratická republika Kongo. Celkově by mělo být touto dohodou pokryto kolem 85 procent světových lesů.

V České republice sice nedochází k masivní změně využívání půdy jako v případě tropických deštných lesů, přesto u nás dochází k nárůstu emisí z lesů.

Může za ně masivní chřadnutí smrkových monokultur dané kombinací neudržitelného lesního hospodaření a změny klimatu. Naším závazkem v rámci EU je však naopak emise snižovat, k čemuž by mělo vést udržitelné hospodaření v lesích.

Finance

Z hlediska financování nákladů na řešení klimatické krize nedošlo v Glasgow k žádnému průlomu a není jasné, z čeho budou potřebná opatření financovat země, jejichž ekonomika je nevýkonná. OSN sice k tomuto účelu má tzv. Zelený klimatický fond, jeho finance jsou ale výrazně nedostatečné a není dostatečná vůle dostatečného množství států do něj přispívat. Podle portálu Fakta o klimatu do klimatických financí nejvíce přispívá Japonsko, Německo a Francie (přibližně dvojnásobek toho, kolik by měl být příspěvek dle jejich HDP). Německo dává přibližně polovinu částky formou grantů a polovinu formou půjček, u Japonska a Francie výrazně převažují půjčky.

Akce sítě domorodých ekologických organizací proti obchodování s uhlíkem na konferenci COP26 v Glasgow. 3. listopadu 2021.
Akce sítě domorodých ekologických organizací proti obchodování s uhlíkem na konferenci COP26 v Glasgow. 3. listopadu 2021.

Česká republika ani v tomto ohledu nepřispívá k tomu, aby se celosvětové emise skleníkových plynů snížily. V roce 2018 jsme do klimatických financí poslali 185 milionů korun. „Pro dosažení férového podílu podle HDP bychom v roce 2018 museli přispět 7,8 miliardy korun ročně (přibližně 0,6 % českého státního rozpočtu), navíc patříme k větším znečišťovatelům při přepočtu emisí na obyvatele, takže částka by měla být ještě vyšší,“ uvádí portál Fakta o klimatu.

„Česko je v klimatických financích černý pasažér, a to považuji za největší problém a výzvu vedle samotného snižování emisí a růstu podílu obnovitelných zdrojů,“ uvádí k tomu Ondřej Horký-Hlucháň z Ústavu mezinárodních vztahů.

Co to znamená pro ČR

Z analýzy výsledků konference OSN pro ČR vyplývá, že budeme muset naši klimatickou politiku výrazně zrychlit. Podle neziskových organizací to jde ale vstříc tomu, co potřebujeme v ČR řešit. „Potřebujeme modernizovat energetiku, snížit znečištění ovzduší, potřebujeme mít zdravé lesy, aby zadržovaly vodu, a zdravou krajinu, abychom měli dostatek potravin a podobně. Řešení změny klimatu v České republice znamená i řešení udržitelné hospodářství a udržení kvality života,“ uzavírá Koželouh.


reklama

 
foto - Kováříková Zdeňka
Zdeňka Kováříková
Autorka je redaktorkou Ekolistu.cz.
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (55)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

12.11.2021 18:59
„Česko je v klimatických financích černý pasažér..." to snad není možný, v jakém oboru dnes nejsme poslední?? Já vím v systémové korupci, to jsme skuteční kadeti.
Tahle vláda má před sebou fakticky nadlidský úkol.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.11.2021 09:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Nedávno jste obhajoval klesající HDP evropy jako známku ekologičnosti, a teď vám vadí, že je česko na tom špatně v jakýchsi divných nikdy neslyšenych financích? Co je to za finance, moderniz.fond? Ten existuje.
Ty teploty jsou nejlepší komedie: 3, 5, 2,4, 1,8, 1,5...°C. Každý si může vybrat svou oblibenou, že.
Koželouh:Potřebujeme modernizovat energetiku, snížit znečištění ovzduší, potřebujeme mít zdravé lesy, aby zadržovaly vodu, a zdravou krajinu, abychom měli dostatek potravin a podobně. Řešení změny klimatu v České republice znamená i řešení udržitelné hospodářství a udržení kvality života,“,tak krom vás tady všichni ostatní říkají už dlouho, že to chcou. Cesta je JE a hospodaření nekrivené dotacemi a příkazy z EU a podivnymi praktikami jako např bezzásahy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2021 10:12 Reaguje na Jarka O.
Ty "nikdy neslyšené finance" jsou peníze, které stát vydává na podporu OZE. U nás to činí asi 40 mld. ročně (jeden z nejvyšších příspěvků v EU) a přitom se nic nového nebuduje. To je dost děsivá situace, nemyslíte??
Ty teploty nejsou žádná "komedie", za každým číslem je zcela konkrétní a silně devastující vliv na celou Zeměkoli.
To, že o tom nic nevíte neznamená, že to není.
To, co píše pan Koželuh je zcela obecně přijímaný fakt a návod k dalšímu postupu, ovšem tím to u nás končí.
Totálně zkorumpovaný stát, který jen skáče, jak pískají oligarchové, nemá šanci NIC UDĚLAT.

Příklad: zemědělské dotace v EU jdou pouze malým farmářům (většinou je strop na 100ha), ovšem u nás si to odčerpají velcí, průmysloví velkozemědělci (Babiš, Toman a jejich kliky).
Jak pak chcete přeměnit krajinu na trvale udržitelnou, když nesmyslné dotace na biopaliva (které čerpá zase jediný oligarchos) nutí zemědělce pěstovat průmyslovou řepku a kukuřici na obrovských lánech a promořovat je chemií??
Odpovědět
JO

Jarka O.

14.11.2021 11:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Koželouh:Potřebujeme modernizovat energetiku - JE, snížit znečištění ovzduší - JE a odsíření, potřebujeme mít zdravé lesy, aby zadržovaly vodu - hospodaření podle zásad a postupů, které vychází ze zkušenosti, a zdravou krajinu - kulturní krajinu pro člověka nenicenou OZE, logistickymi centry na zemědělské pude, abychom měli dostatek potravin - soběstačnost je pro Koželouha ok? a podobně - živočišnou výrobu?. Řešení změny klimatu v České republice - proč mluví o klimatu, když všechny jeho předchozí tvrzení jsou o hospodaření a ochraně krajiny?-znamená i řešení udržitelné hospodářství a udržení kvality života,“ - však ano, ale snahy některých ekologických spolků jsou otravné a vedou spíš ke stagnaci kvality života. Opatření pro ochranu krajiny jako odsíření, spalovny/teplarny, mírové využití jader.en., ČOV, asi jsem na něco zapomněla, jsou staré, není třeba vymýšlet novoty, ale toto provést, a problém jsou např překážky z EU. Na to stát potřebuje peníze, takže odebrat byrokracii a neziskovkám a od dotací a dát tyto na ekologické státní investice. Vždyť neziskovkám jde o čistou krajinu a kvalitu zivota všech nebo ne?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2021 13:05 Reaguje na Jarka O.
Máte to trochu zmatečné, ale zkusím odpovědět jednoduše:
Cílem našeho snažení by měla být moderní, čistá energetika, jádro je příliš vzdálené, držme se při zemi:
Tj. maximální využití malých fve na všech střechách kde to má vůbec smysl, vybudování velkých fve v lomech po hnědém uhlí, využít brownfieldů k instalaci vodíkových technologií. Nejlépe přímo areály odstavených uhláků.
Počítat ve využití SMR místo uhelných KVET.

Tohle vám nijak nezasahuje do krajiny, výkonově by to mohlo nahradit uhlí. Bylo by to velice drahé, ale EU by ráda pomohla.

Úprava krajiny přeedpokládá silnou redukci průmyslového zemědělství a především konec nesmyslné výroby biopaliv (na litr bionafty se spotřebje možná litr nafty minerální).

Tohle ale potřebuje zásadní politickou změnu ve vedení státu.
Odpovědět
JO

Jarka O.

14.11.2021 13:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Mám to zmatečné, mate pravdu, jednoduše: Koželouh objevuje ameriku, všechno mohlo už být. Že není, nedávám za vinu jen našim politikům. Nemaji to jednoduché.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2021 16:56 Reaguje na Jarka O.
A kdo? Od čeho jsou? Aby tunelovali stát ve prospěch svých firem??
Odpovědět
ig

14.11.2021 15:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, držme se při zemi (nebo aspoň neopouštějme realitu). Pokrytí energetických potřeb pomocí FVE je řádově dražší než pomocí JE a ani tak nebude 100% plnohodnotné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2021 17:04 Reaguje na
Řešení odzdi kezdi je nesmyslné.
Pokud by OZE nahradily jen uhlí (asi 35% roční spotřeby) jsme naprosto v pohodě.
Než to vybudujeme, už můžou nabíhat nové JE v Dukovanech, možná i za pár let v Temelíně. Mezitím budou OZE zase o kus chytřejší a účinnější.

Předpokládá to ale jedno. Vláda nesmí jen žvanit, jak "maká" a jak nás chrání "do roztrhání těla" (nevím ale čího těla, asi našeho), ale musí skutečně něco proto udělat a to dost podstatných věcí, protože jsme minimálně 8 let ztratili se žvanilkinem.
Odpovědět
ig

14.11.2021 19:40 Reaguje na Pavel Hanzl
A pokud by těch 35% roční spotřeby vyprodukovali električtí úhoři, budeme na tom vzhledem ke koeficientu pohotovosti lépe. Proč je opomíjíte?
Odpovědět
MD

Milan Dostál

15.11.2021 09:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle již vám bylo mnohokrát vysvětleno, že v současné době i viditelné budoucnosti, nelze technologicky nahradit uhlí jinak než JE. Nelze přece stavět na technologiích které ještě mnoho let prakticky nebudou použitelné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.11.2021 15:58 Reaguje na Milan Dostál
Němčouři mají z fve už 40 TWh ročně, to by nám stačilo i s velkou rezervou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.11.2021 15:59 Reaguje na Milan Dostál
Polovina Evropy se uhlí už zbavila, ostatní to plánují dost brzo. A s jádrem se všeobecně silně váhá....
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

14.11.2021 17:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle. S těmi dotacemi jen pro zemědělce do 100 ha to opravdu není pravda. I větší podniky ve Francii a v Německu a v Polsku a jinde mají dotace do zeměděství.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2021 18:33 Reaguje na Katka Pazderů
To je asi něco nového, ten limit býval normální, možná se to změnilo.
Ale každopádně si NIKDO!! v žádné normální zemi nedovolí za dotace pro malé podnikatele postavit luxusní sídlo. A nejen to, to tunelování ve vekém je prokázané nejen zprávou OLAF, ale i oběma utajenými audity EP.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.11.2021 11:20 Reaguje na Pavel Hanzl
A nebo zase víte prd a děláte chytrýho:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.11.2021 16:00 Reaguje na Svatá Prostoto
Pojem čapí hnízdo a audity EP vám nic neříká? Pokud je někdo blbý, tak i normální jedinec vypadá jako chytrák....
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

19.11.2021 19:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Babiš udělal jedinou chybu - šel do politiky a přestal přispívat dementbloku( a to se neodpouští). Jinak podobných podnikatelů jsou mraky nalevo napravo , jen nejsou tolik vidět.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.11.2021 19:06
"V přepočtu na osobu produkujeme dvojnásobek skleníkových plynů, než je svěrový průměr." Atlas klimatické změny, Lipka

Proč musíme být zase největší špinavci, kteří jsou všude poslední??? Já vím, babišistán.......
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

12.11.2021 19:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože jste beznadějný trotl. Ono je to trochu jinak.

"Ze zemí, které mají relativně vysoké emise CO2 na obyvatele v roce 2017 a zároveň se jedná o země s relativně vysokým počtem obyvatel, můžeme jmenovat například Spojené státy americké (16,24 t), Austrálii (16,90 t) nebo Kanadu (15,64 t). Celosvětový průměr činí 4,8 tun na osobu za rok. Předchozí tři zmíněné země tedy produkují ročně na osobu více než trojnásobek.

V České republice to podle tohoto zdroje dat z roku 2017 bylo něco málo přes 10 t na osobu. Podobně jako Česká republika je na tom například Německo nebo Nizozemsko."

https://chmibrno.org/blog/emise-co2-a-dalsich-sklenikovych-plynu/#ch4

A najednou to vypadá rázem jinak a poslední nejsme ani smykem.

Já vím, Hanzl a interpretace faktů:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.11.2021 19:48 Reaguje na Svatá Prostoto
My fakt nejsme poslední? Tolik sexu naráz?? Já ale četl úplně jiné statistiky, nejhoršé je Kuvajt, SA nebo Bahrajn, my určitě v první desítce, nejhorší v Evropě.

Tak znovu: musíme být mezi největšími špinavci? Ovšem snad jediní, kterým ty emise pořád stoupají?
Už je to lepší, už se vám to líbí??
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.11.2021 11:23 Reaguje na Pavel Hanzl
No, třeba po letošní sezóně se emise fest zvedly i těm vašim milovaným Germánům:-))).

A mně se hlavně líbí si z vás dělat srandu, k čemu mi dáváte šancí přehršel. Takže pohoda, o mne nemějte strach:-))).
Odpovědět
ig

14.11.2021 12:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože jsme nejprůmyslovější země EU. Zlikvidujte průmysl a všechno ostatní půjde automaticky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2021 17:07 Reaguje na
Němčouři jsou ještě průmyslovější a emise na osobu mají daleko nižší. Tím to nebude.
Kolik jsme vybudovali za poslední dekádu OZE, abychom nahradili fosilní energii? A kolik všechny normální státy??
Proč jsme jediní v EU, kterým za posledních dekádu emise naopak stoupají???
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

14.11.2021 18:30 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE - občasné zdroje energie, nahradí fosilní energii?
Tepelné zálohy běžící naprázdno nespalují fosilní paliva? To je asi jiné palivo? Nebo se do bilance nesmí započítávat?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2021 18:36 Reaguje na Vladimír Hošek
V Eu už bylo loni asi polovina energie z OZE, Němčouři uhláky ve velkém odstavovali (letos nějaké oživili, ale minimum).
Tepelné zálohy běžně běží na snížený výkon a dodávají do sítě, v případě potřeby rychle nabíhají na maximum.
Ale budoucnost je bez těchto záloh, asi ve vodíku.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

14.11.2021 18:54 Reaguje na Pavel Hanzl
proto jim stoupají emise. Nahrazování uhelných zdrojů při výrobě elektrické energie zdroji na zemní plyn je prasárna všech prasáren, Dtto nahrazovat jadernou energii zemním plynem, no to už mi hlava vůbec nebere.
No, a stavět energetickou koncepci na technologích (vodík), které jsou zatím jen v hlavách snílků, no to už je hazard, který se dá nazvat záškodnictvím a sabotérstvím.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

19.11.2021 19:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte alespoň vzdálenou představu , za jakou dobu naběhne taková elektrárna na min 75% výkonu ? Nemáte. Stačí pár mraků nad soláry a už je průšvih. Takže holt jedině běžet obojí.
Odpovědět
ig

14.11.2021 19:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Podle způsobu posouzení (vždycky ale jde o podíl průmyslu na celkové ekonomice země) jsme to buď my nebo Irsko.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.11.2021 11:24 Reaguje na Pavel Hanzl
"Němčouři jsou ještě průmyslovější a emise na osobu mají daleko nižší."

Daleko? Fakt? Máte děti, nebo vnoučata? Že by vám mohli píchnout s gůglem:-))).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

12.11.2021 19:26
"Petříček, ... vyzdvihl závazek Indie zvýšit do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů energie na 50 % své produkce"

Nebylo by lepší s tím vyzdviháváním počkat, až toho fakt dosáhnou? Tady koukám opět platí, že slibem nezarmoutíš.

Jinak my jsme už spolubudovali Tisíciletou říši a světlé zítřky reálného socialismu a v 2004 s nadšením vstoupili do EU. Jedno bylo lepší než druhý.

Já si dovolím ocitovat Hanzlova oblíbeného:-) KHB ... Nechoď Vašku s pány na led ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.11.2021 19:49 Reaguje na Svatá Prostoto
Vy jste stejně jak pan Vinkler uvízlý v bolševisku......jenže svět je úplně někde jinde.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

12.11.2021 20:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Kde je?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.11.2021 12:03 Reaguje na Jiří Svoboda
Prostě dál. Hromada věcí, která za komára byly normální, by dnes už neprošla, dost věcí už bylo vyřešených, zase se nové objevily a je nutno je řešit.
Pouze zaprděné a prolhané Rusko mi připadá jako fosilie.....
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

19.11.2021 19:04 Reaguje na Pavel Hanzl
... třeba obrovské výrobny zeleného vodíku. Ještě máte nějaké další mokré sny ?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.11.2021 11:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, já bych se zpátky do toho bolševismu zase nerad dostal ... i když pozdě bycha honit. Devadesátky už se nevrátí.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

12.11.2021 20:16
Je vidět, že jde jen o obvyklé strašení. Kdyby sami politici věřili, že problém je vážný, prosazovali a dotacemi by podporovali urychlenou výstavbu jaderných elektráren.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

13.11.2021 12:07
Česká republika jenom nechce peníze daňových poplatníků vyhazovat do žump pochybných zelených ekologických projektů. Případně tunelovaných do kapes zelených parazitů a baronů.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.11.2021 13:11 Reaguje na Radim Polášek
A tím to začíná !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.11.2021 15:01 Reaguje na Radim Polášek
Fakt ne? ČR dává na rozvoj OZE asi 40 miliard ročně a staví se úplné minimim. Tak kde ty peníze mizí?
Něco sežere zelná úsporám, něco dotace na střešní fve a pár potřebných věcí a ten hlavní díl? Solární a hlavně biopalivový tunel. A čecháčkům se to líbí....
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.11.2021 09:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Plácáte a plácáte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2021 09:56 Reaguje na Jaroslav Studnička
Argument by nebyl? Já vím, nebyl....tak se plácá...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.11.2021 10:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Njn, když vy si ty argumenty potom stejně nepamatujete a nebo záměrně lžete.

ČR na rozvoj OZE žádných 40 mld Kč ročně nedává. To je platba za již postavené a provozované OZE. Na jaké zdroje tyto peníze jdou, to jsem vám dával odkaz několikrát.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2021 17:11 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ty peníze jsou určeny na "podporu OZE".
To, že soudruzi nebyli schopni vyřešit solární tunel a naopak vytvořili ještě biopalivový,
samozřejmě považuji za fatální selhání státu.
Část těch dotací jde na potřebné věci, (zelená úsporám, kotlíky) ale napište, kolik to celé dělá.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.11.2021 19:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Váš příspěvek byl "ČR dává na rozvoj OZE asi 40 miliard ročně a staví se úplné minimim" o podpoře OZE jste nepsal.

Snaha o nápravu solárního tunelu v rámci legislativy ČR a EU tu je poměrně dlouhou dobu. Naposledy ji ovšem zazdil náš senát v rámci sazby IRR.

Zde máte odkaz, kde je rozděleno, kam které peníze z těch cca 40 mld jdou.
https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/statistika-poze/poskytnuta-podpora-2013-2020

Ten odkaz si konečně uložte...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.11.2021 16:13 Reaguje na Jaroslav Studnička
Zajímavé je, že metylester řepkového oleje se tam vůbec neobjevuje (nebo je schovaný do biomasy?), možná jde do paliva a nepočítá se to vůbec, čort znajet. Ovšem dotace do řepky se tam nepočítají tutově (ty jsou zemědělské).

Ale solární tunel je problém. Do roku 2010 byly panely asi 10x dražší než dnes. Takže my investovali miliardy v době, kdy to bylo drahé a dnes, zalevno, neinvestujeme skoro nic. Babišistán.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.11.2021 20:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Jediné dotace na řepku jsou dotace na zpracování řepkového oleje na metylester a jimi vyvolaná poptávka po řepkovém semenu a jeho stabilní výkupní cena.
Pěstování řepky žádné dotace nepotřebuje, protože řepka je díky poptávce po řepkovém semeni zisková.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

14.11.2021 18:43
Jsem zděšen jaká pokrytecká lúza vede Evropu. Dost mi to připomíná KSSS (komunistická strana Sovětského svazu). Závěry sjezdu splníme na xyz % ať to stojí co stojí. No, skutečnost byla vždy trochu jiná a vždy se upravovala "ostrou tužkou." Že to vedli od deseti k pěti, to není jediná shoda s EK.
Odpovědět
JO

Jarka O.

14.11.2021 20:32 Reaguje na Vladimír Hošek
Je smůla, že politici promarňují šanci se domluvit a ukázat v něčem sílu. I proto je pro globalisty schované za gretou a dětmi jednoduché se do slabochů strefovat a křičet na ně bla bla. Ale greta není naše, naši jsou ti volení politici. Musíme si volit lepší zástupce a chtít od nich víc:-)
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

15.11.2021 03:53 Reaguje na Jarka O.
Nevím, zde jste pochopila co jsem napsal. Já nejsem zděšen z našich politiků, ale vedení EU (Lejnová, Timrman apod.).
No, uvidíme jaká změna nyní nastane z naší České strany.
Odpovědět
JO

Jarka O.

15.11.2021 06:47 Reaguje na Vladimír Hošek
Jsem zděšena z tohoto vedeni i protidemokratickych demonstraci.Nevolené a neodvolatelné vedení EU je převodovka globalnich společností. Pro oba jsou národní státy překážkou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.11.2021 16:14 Reaguje na Jarka O.
Vedení EU je volené všemi občany EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.11.2021 16:15 Reaguje na Jarka O.
Převodovka korporátů je jen paravláda ČR, Evropu do toho netahejte.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.11.2021 20:55 Reaguje na Jarka O.
Něco na tom je protože velké například německé zemědělské a potravinářské firmy jsou minimálně 10x větší než Agrofert. A přitom dokáží dokonale ždímat dotace a tak levnými cenami potravin ničit třeba anše zemědělce, třeba producenty vepřového masa.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.11.2021 20:57 Reaguje na Radim Polášek
A užiteční idioti jim u nás ještě k tomu pomáhají, například snahou zastropovat dotace na jakousi úplně mrňavou velikost zemědělské firmy.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist