https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceska-technologicka-platforma-pro-ekologicke-zemedelstvi-prehled-pozmenovacich-navrhu-spolecne-zemedelska-politika-eu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství: Přehled pozměňovacích návrhů Společné zemědělské politiky EU

12.11.2020
Evropský parlament odhlasoval svoje připomínky k návrhu podoby Společné zemědělské politiky EU (SZP), která má určit charakter zemědělství v Evropské unii v období 2021-2027. V hlasování nebylo prosazeno sladění SZP s cíli strategií European Green Deal, Biodiversity a Farm to Fork. Návrh bude dále předmětem trialogu EP, Evropské komise a Evropské rady, ve kterém budou vyjednáváno o jeho finální podobě, která se může ještě změnit. Projednání má být zahájeno v průběhu listopadu 2020 a bude trvat do té doby, než se instituce dohodnou. Pokud se nepodaří dojít ke shodě, je možné, že bude návrh SZP stažen a legislativní proces jejího schvalování se bude celý opakovat.
 

Ačkoliv bývají výsledky hlasování prezentovány jako úspěšné směřování k udržitelnému zemědělství, environmentální ambice byly naopak ve většině případů potlačeny a mnohdy jsou připomínky Parlamentu výrazně méně ambiciózní než původní návrh Komise.

Pozitivní pozměňovací návrhy:

   • Povinnost členských států provést analýzu svého sektoru ekologického zemědělství, posoudit situaci a úroveň podpory potřebné pro jeho další růst.
   • Rozpočtové alokace – 30% vyhranění pro ekoschémata
   >30 % plateb z 1. pilíře SZP (přímé platby zemědělcům) určeno na ekoschémata (ekoschémata jsou pro zemědělce dobrovolná, ale povinná pro členské státy)
   >35 % plateb z 2. pilíře SZP (program rozvoje venkova – PRV) určeno na udržitelné hospodaření (jakákoliv opatření plnící environmentální cíle, nikoliv pouze ekologické zemědělství)
   • Členské státy by měly poskytovat nezávislé služby v oblasti poradenství pro zemědělce, přičemž 30 % bude věnováno environmentálním cílům.
   • Nový článek o sociální podmíněnosti.
   • Do definic přidána explicitní podpora agrolesnictví, tedy systému který účelně kombinuje produkci, ekonomickou udržitelnost a posiluje mimoprodukční funkce krajiny.
   • Při schvalování strategických plánů, které budou Komisi předkládat členské státy ke schválení, bude zkontrolována kompatibilita s legislativou Green Deal a novou klimatickou legislativou EU.

Negativní pozměňovací návrhy:

   • Odmítnutí zahrnout do cílů jakékoli odkazy na strategie Farm to Fork, Biodiverzita a Evropský právní rámec pro klima.
   • Odmítnutí povinnosti členských států stanovit národní cíle pro ukazatele dopadu související s cíli strategií Farm to Fork a Biodiversity.
   • Odmítnutí povinnosti zvýšit platby na konverzi k ekologickému zemědělství údržbě (ve srovnání s těmi, které byly provedeny před rokem 2021, počítáno jako roční průměr).
   • Oslabení článku o ekoschématech, přidání „ekonomických kritérií“. Otevírá se tak možnost, že ekoschémata mohou být ospravedlňována ekonomikou a ne ekologií.
   • Zmínka o Pařížské dohodě, ale odmítnutí ambice SZP snížit emise skleníkových plynů v zemědělství a potravinářství v EU do roku 2027 o 30%.
   • 60 % z 1. pilíře určeno na přímé platby, které nejsou vázány na žádná environmentální pravidla.
   • Ve 2. pilíři vyhraněno 40 % pro Oblasti s přírodním omezením (jde např. o oblasti ve vyšších nadmořských výškách či na svazích. Tyto dotace jsou navenek vydávány za součást „zelených plateb“, ve skutečnosti ale můžou být použity na jakoukoliv produkci.

Zastropování a redistribuce dotací

   • Degresivita přímých plateb od 60 000 EUR / rok a jejich úplné zastropování od 100 000 EUR – strop ovšem není pro členský stát povinný v případě, pokud je z 1. pilíře vyčleněno 12 % na redistributivní platby prvních hektarů.
   • Zároveň byl přijat návrh, který umožní zastropování a shromažďování informací o všech dotacích získaných z 1. a 2. pilíře SZP a jejich skutečném příjemci. Cílem je posílení protikorupčního řízení.
Více informací:
Přehled přijatých textů pozměňovacích návrhů – oficiální web Evropského parlamentu
Dokumentace Společné zemědělské politiky – oficiální web Evropského parlamentu
Shrnutí změn také na webu Asociace soukromých zemědělců
reklama

 
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PB

Petr Blažek

12.11.2020 17:51
Dotace ,dotace a zase dotace. Jestliže je ekozemědělství taková supr věc tak se snad může uživit stejně jako ostatní zemědělci. Žijeme na jednom z nejbohatších míst planety tak si snad mohou svým sortimentem najít své odběratele bez toho aby jim zbytek společnosti za to musel zvlášť platit.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

4.12.2020 10:12
Přímé platby nejsou vázané na žádná environmentální pravidla? A já jsem si myslela, že autor článku je členem ČTPEZ a tudíž si před jeho napsáním návrh plateb přečetl. Právě povinnosti, které žadatelé o přímé platby musejí vůči životnímu prostředí plnit, jsou naopak základním kritériem pro výplatu přímých plateb. Nebo snad protierozní opatření, opatření na zvyšování obsahu organických látek v půdě, opatření proti poškozování nebo ničení krajinných prvků nebo třeba povinnost uvedení části půdy do klidu s pěstováním stanovených směsí druhů rostlin nejsou environmentální požadavky? A těchto požadavků je podstatně víc. Říká se jim Zásady dobrého zemědělského a environmetláního stavu půdy - DZES.
Odpovědět
ZK

Zan K.

4.1.2021 18:58
No ony dotace - ten kdo dává vesměs vždycky něco chce. Ono nic není zadarmo. Jen tak vědět, čím budeme muset platit.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist