https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/daniel-pitek-po-novele-zakona-o-myslivosti-urcite-nedojde-k-vystrileni-zvere
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Daniel Pitek: Po novele zákona o myslivosti určitě nedojde k vystřílení zvěře

2.11.2023
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Úterní tisková zpráva Ministerstva zemědělství ČR týkající se novely zákona o myslivosti okamžitě rozčeřila stojaté vody v české myslivosti a vyvolala silnou kritiku ze strany Českomoravské myslivecké jednoty. Dle mého názoru zcela neoprávněnou.
 
Relativně již velmi dlouho se účastním diskuzí a jednání kolem legislativy týkající se všech činností a aspektů kolem myslivosti. Zákon o myslivosti č. 449/2001 sb. je do současných společenských podmínek naprosto nevyhovující. Pokusy o jeho změnu trvají již vícero let, odehrávaly se ve funkčních obdobích celé řady ministrů a je to samozřejmě i velmi ožehavé politické téma, které je zájmem mnoha lobbisticky silných skupin se zcela odlišnými zájmy.

V české myslivosti se velice dlouhou dobu rozhodovalo z pozice síly, až se z toho stala tradice. Česká myslivost se svým chováním k veřejnosti, k zemědělcům, k lesníkům, k vlastníkům honebních pozemků i k ekologickým organizacím dostala do určité míry izolace a některé argumenty představitelů ČMMJ na jednáních k novele zákona o myslivosti byly až tragikomické a lehce vyvratitelné. Nad tím se může člověk pousmát, ale co není pro všechny zúčastněné strany a zvláště pro českou myslivost dobré, je předjímání a strašení apokalypsou, která podle myslivecké rady ČMMJ a pana předsedy Jiřího Janoty vypukne po nabytí účinnosti nového zákona.

V jejich tvrzeních je spousta argumentačních faulů, které jsme jim při mnoha příležitostech vyvrátili a bohužel je stále do veřejnosti vypouštějí.

Pokusím se namátkou pár těchto tvrzení komentovat.

Snížení minimální výměry honitby z 500 hektarů na 250 hektarů u honiteb vlastních i společenstevních údajně povede k obrovskému nárůstu počtu honiteb, vystřílení zvěře, kolapsu státní správy dozorující myslivost, mnoha sporům a rozpadu vztahů na venkově.

Zároveň menší honitby nerespektují potřeby zvěře, nedá se v nich zvěř chovat a ani nedojde ke snížení škod na lesních porostech a zemědělských plodinách.

S žádným z těchto tvrzení nesouhlasím, protože máme jasné příklady z Rakouska i Německa, kde myslivost funguje mnohem lépe než u nás. Fungování myslivosti v těchto zemích nám dopodrobna představili přednášející z Německa a Rakouska na letošní konferenci na loveckém zámečku Ohrada na Hluboké, kterou pořádal pan MVDr. Vodňanský ze Středoevropského institutu ekologie zvěře.

Rakousko má minimální výměru honiteb 115 hektarů, průměrnou velikost 1 100 hektarů. U nás je minimální výměra 500 hektarů a průměrná 1 200 hektarů. Malá minimální výměra honiteb v Rakousku nevede k nárůstu množství honiteb, ale k nutnosti konsensuálního jednání všech vlastníků při jednání o organizaci honiteb a výkon myslivosti je prováděn přednostně místními obyvateli se vztahem k dané lokalitě. U nás velcí vlastníci silou prosazují své zájmy proti zájmům menších místních vlastníků, z činnosti kolem myslivosti je vyřadí a jako držitelé honiteb honitby i s pozemky menších vlastníků pronajmou uživateli za co možná nejvyšší cenu.

Uživatel honitby je většinou dojíždějící, ekonomicky silný subjekt, který nemá důvod řešit zájmy menších vlastníků honebních pozemků. Nevěřím, že většina menších vlastníků po novele zákona bude chtít vytvořit 250 hektarové honitby. Já osobně se k ničemu takovému nechystám.

Toto ustanovení ale výrazně zlepší vyjednávací pozici při vyjednávání podmínek organizace honiteb pro menší vlastníky. Vznik nové honitby bude až poslední, v zásadě krizová varianta.

Věřím, že se přiblížíme k podmínkám v Rakousku a myslivost začne ve stávajících honitbách provozovat mnohem více vlastníků honebních pozemků a místních hospodářů. Pro státní správu neúměrné množství práce také určitě nepřibude, naopak například v případě přičleňování honebních pozemků do honiteb budou kritéria mnohem jasnější a vyřeší dlouholeté spory táhnoucí se ve správních řízeních.

Vztahy na venkově nespravedlivě nastavená myslivost jitří již od dob instalace socialismu komunisty stejně jako protiprávní drastická kolektivizace zemědělství. Novela zákona o myslivosti má vyřešit nerovnováhu v právech jednotlivých zúčastněných subjektů, narovnat nespravedlnosti při organizaci honiteb a tím se dají nastavit na venkově nové klidné a kvalitní vztahy.

Po novele zákona určitě nedojde k vystřílení zvěře, ale hospodařící vlastníci s většími právy v honitbě si ohlídají, aby odlov byl zodpovědný, stavy zvěře přiměřené a škody na lesích a zemědělských plochách byly přijatelné.

Jinak jsem také od státní správy slyšel poprvé přiznání roční výše škod od spárkaté zvěře v řádu miliard korun. Tyto škody nejdou na vrub myslivců, ale celé roky je sanují vlastníci honebních pozemků, zemědělští a lesní hospodáři.

A jako poslední věc bych si dovolil vysvětlit, že honitba je organizační jednotka pro výkon myslivosti, ve které se promítají vlastnické vztahy podle pozemků, a neměla by mít vliv na chov zvěře. Chov zvěře se má realizovat v chovatelských oblastech, které se skládají z více honiteb na prostoru, který má kvalitní podmínky pro chov zvěře.

Myslivosti se v příspěvcích určitě budu v následujících měsících věnovat častěji, je potřeba celou problematiku trpělivě vysvětlovat, protože je složitá a je v ní udržováno mnoho nepravdivých mýtů.

Chtěl bych nakonec poděkovat panu ministrovi Marku Výbornému a má můj respekt za jeho přístup k novele zákona o myslivosti. MZE předložilo jasný a zřetelný materiál, který je v souladu s programovým prohlášením vlády ČR.

Věřím, že toto správné politické rozhodnutí podpoří i poslanci a senátoři obou našich komor parlamentu ČR.


reklama

 
foto - Pitek Daniel
Daniel Pitek
Autor je lesník a zemědělec.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (43)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DA

DAG

2.11.2023 13:16
Tak pan Pitek nás bude nadále oblažovat svými výplody. No to je radosti, tak hlavně, že budou teď po tom novém zákoně šťastní. Teda bez myslivců, kteří nevlastní ani hektar.
Tak co taky čekat od neúspěšného politika ze strany zelených.
Odpovědět

Petr Štěpánek

2.11.2023 14:14 Reaguje na DAG
Plně souhlasím s panem Pitkem, který roky bojuje za změnu zákona o myslivosti. Současný zákon pouze zakonzervoval myslivost v době socialismu, kdy mužici v zeleném byli nadřazeni nad vlastníky honebních pozemků a v podstatě si na jeho vlastnictví provozovali svého koníčka na úkor škod jemu způsobených. Pan Janota roky lže veřejnosti, že vlastníci honebních pozemků mají nějaká práva. V honitbách LČR a dříve v honitbách PF ČR neměli vlastníci žádná práva.Jediná možnost zde byla řešit škody na majetku soudní cestou, takže náprava v nedohlednu několika let. Konečně si členové ČMMJ uvědomí, že se k vlastníkům pozemků musí chovat s úctou. Pokud se budou chovat slušně, jistě jim nebude bráněno ve výkonu myslivosti. Řada z nich je ale nepřevychovatelná, neboť stále žijí v socialismu. Tak ti ať skončí, Pro myslivost jen dobře.
Odpovědět
DA

DAG

2.11.2023 14:32 Reaguje na Petr Štěpánek
Nechápu, proč sem pletete LČR, těch se nový zákon v podstatě nedotkne.
Odpovědět
JJ

Jiří Janota

2.11.2023 15:00 Reaguje na Petr Štěpánek
Dobrý den, pane Štěpánku, kolikrát jste uplatnil své právo dané Vám § 39 a §36 současně platného zákona. A nemyslím to ve zlém. Zajímalo by mne s jakým rozhodnutím a u kterého ORP.
Děkuji za odpověď.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

2.11.2023 22:08 Reaguje na Jiří Janota
Vážený pane Janoto. Ekologisti, levicoví progresivisté, LGBTQ+ a další devianti podporují RuSSko na Ukrajině, Palestinsko Islamistický teror v Izraeli, a devastaci naší přírody. Přestože nejsem členem žádného MS, ale jsem členem ČMMJ se Vás táži, proč ČMMJ komunikuje s takovými spolky, a kdo Vám k tomu dal mandát.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

2.11.2023 23:55 Reaguje na Jiří Janota
Pane Janoto Znáte můj případ s danky,Víte já jsem dlouho ležel v nemocnicíh kvůli ochraně těchto potvor vypuštěných z farmového chovu. Na pokoji se mnou byl pan soudce a v jiném čase právník.Celou věc náhrady škody jsem s nimi konzultoval/dopodrobna/A přišel na to , že vymoci náhradu je velmi nereálné a proto jsem ji nevymáhal.S čím jsem ale nepočítal,že bude takový odpor ze strany myslivců uvést stav zvěře do rozumných mezí a že místo omluvy od daného ouředníka se ke mne dostanou jen urážky./ nyní se po velmi dlouhé době snižuje poslední 70 kusově stado,na které se loni jaksi pozapomělo/.Je těžké uplatnovat zákony ,když se vyhláška podepsaná náměstkem řadí nad ústavní zákon a nepřihlédne se ani k zákonu. Josef Valenta
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

2.11.2023 21:56 Reaguje na Petr Štěpánek
Vážený občane. Vašemu příspěvku nevěřím ani slovo. Stejně jako panu autorovi. Pokud by byla pravda co tvrdí, byl by již dávno předseda HS, a další honební společenstva by se draly o sloučení s nimi. To znamená, že by byly tendence zcela opačné a to slučování do větších celků. To ale zcela zjevně neprobíhá. Takže naopak pan Pitek patří mezi škůdce přírody, a nikdo z okolí se k němu nehlásí. Proto ta snaha o rozbití honebních společenství. Na potvrzení mého názoru připomínám, že nemá podporu nejen HS, ale ani v obci a okolí. Navíc je bývalý místopředseda SZ. Lidově řečeno podvodník a zločinec každým coulem.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

3.11.2023 17:57 Reaguje na Petr Štěpánek
Pan Pitek dopadne jako Pandrhola, taky se zalkne vlastním bohatstvím a všeobjímající pravdou. Snad se nestihne namnožit a přemnožit
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.11.2023 23:27 Reaguje na Petr Štěpánek
1*
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

2.11.2023 14:46 Reaguje na DAG
Dobrý den.
Jen pro info, na kolika hektarech hospodaříte a jste taky myslivec?
Odpovědět
DA

DAG

2.11.2023 15:11 Reaguje na Michal Uhrovič
Ano jsem myslivec. Tak nějak mě postihla správa desítek ha obecních lesů. Z polí mám maximálně záhumenku pro králíky ;)
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

2.11.2023 13:49
Oblast chovu nemá oporu v zákoně a pokud je mi známo tak asi ani v návrhu nového. Pro chov spárkaté viz vyhláška (mimo srnčí) je třeba 1000ha lesa. Jinak se bude lovit veškerá holá a mladá samčí do 2 let? Nebourejte to co nějak funguje, abyste toto nahradili ještě horším a dražším systémem. Možná bych toleroval menší výměru pro vlastní honitbu (jednotlivce...), ale kolik jich je?
Raději bych odňal právo myslivosti drobným vlastníků ( bez tech co jsou schopni na svých pozemcích dát do hromady honitbu). Honitby a jejich tvorbu bych přiřadil k obcím, OU by se platil nájem (aspoň by měli za co ve vesnici si rozsvítit), ale toto nebude v dnešní rozhádané společnosti průchodné. Škody platit samozřejmě majitelům pozemků....
Odpovědět
DA

DAG

2.11.2023 14:08 Reaguje na Jaroslav Vozáb
Však nevíte jak bude v příštím zákoně upravován chov a lov spárkaté zvěře. Navíc vyhláška nemusí projít parlamentem. Takže jestliže se doteď tíhlo k jednomu extrému, tak se nyní bude tíhnout k druhému extrému.
Jinak Vaše úvaha v druhém odstavci. No jak bych to nazval. Asi, že Váš názor je absolutně mimo kapitalisticko demokratické principy.
Jako honební společenstva prověřené staletími nebo velikost honiteb, to všechno je jako hratelné. Ale dát peníze někomu, kdo nemá dané věci vlastnický vztah, to by asi strhal soud.
Mimochodem jsem zvědav, jestli někdo napadne vypisování povolenek nečlenům mysliveckého sdružení, které má legálně pronajatou honitbu, vede agendu, má náklady, platí škody a nájem. Podle mě by to bylo u soudu napadnutelné. Samozřejmě myslím ústavní.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

2.11.2023 14:29 Reaguje na DAG
Sedlácká myslivost je tak max 150let....

Jasně vše bylo svázáno s pozemkovými reformami atd ( 115 ha) na drobné se dalo nějak hospodařit, ale zajíc přežil jen na panském ( znám to z vyprávění od mého otce, bratr mého dědy měl také pronajtou honitbu )
Trochů té historie:
Svatováclavský sněm z 6. října 1479 uvedl: „Item, což se lowůw dotýče, jakož jest na tom dáwno zuostáno, aby žádných shonů ani podsedí nečinili na swém ani na cizím, a proto jeho milost rozkazuje pod takowú pokutu, kdožby koliwěk lapen neb uswědčen byl, tenata jemu napřed pobrána byla, a každého toho, cožby jich lapil neb uswědčen byl, z toho neb z těch po kopě groši českých dal. Item aby žádný sedlák ani měštín po polích ani po lesiechúhledí nejezdil ani chodil, zajiecuow ani jiné zwěři nestřielel. "

K soudu se chodí jen pro rozsudek ... s těmi obcemi je to utopie jen jsem to dal do placu. Mohl by však hrát v zákoně větší úlohu při tvorbě honiteb a výběru nájemců (uživatelů). Právně je zvěř majetek státu, majetkem uživatele honitby je až po ulovení.
Odpovědět
VN

Vladimír Nechutný

2.11.2023 14:21
Určitě je třeba se bavit o tom co může zákon přinést a nejen o tom co je tvrzeno že přinese.
Snížení výměr honiteb ze strany LČR v roce 1993 nepřineslo snížení stavů býložravé spárkaté zvěř. Určitě se na tom podílí i systém pronajímání honitby ,snaha o získání maximálního nájemného než dosažení nějakých cílových stavů .
Předpokládat,že při výši nájmu 1000Kč za ha a více se bude nájemce honitby chodit dívat v honitbě jen na veverky a ptáčky je z říše optimistických pohádek.
V současné době se loví v honitbách LČR , VLS a v národních parcích cca 70% jelena evropského a 50% jelena siky.Tedyv honitbách kde má stát velkou možnost dozoru a ovlivňování.
Plány lovu má stanovovat UHUL organizace zřízená Ministerstvem zemědělství.
I v polních honitbách. S předpokladem když nebude zvěř v lese nebude ani na polích .
Vlastník(držitel) honitby již více 20 let odsouhlasuje uživateli honitby sčítání a plán lovu a hlavně rozhoduje(a více jak 30 let) o tom kdo bude honitbu užívat.
Vlastník zemědělské půdy- fyzická osoba dal ve většině případů půdu do pronájmu zemědělsky hospodařícímu subjektu. Sám na ni nehospodaří. Půda je v honech. Pozemkové parcely jsou v krajině většinou nerozpoznatelné.
Kdo bude mít zájem o tvorbu menší honitby? Ten kdo ji bude chtít provozovat sám a nebo o ní sám rozhodovat. Dá se předpokládat že to bude LČR se svými pozemky které jsou nyní součástí jiné honitby. Dále pak vlastník pozemků který svou výměrou ovládne honební společnenstvo.Při 250 ha výměry to bude mít jednodušší než při 500 ha. Drobní vlastníci budou na tom obdobně jako dosud.
Snížení stavu zvěře je dáváno jako jeden z důvodů potřeby novely.
Napřímo bez obalu řečeno zabít v co nejkratší době co nejvíce býložravé spárkaté zvěře ,když se předpokládá ,že redukci černé zvěře provede africký mor prasat. Se zdůvodněním máme po kůrovci velké ploch k zalesnění, nemáme peníze ani lidi na ochranu těchto ploch tak je třeba maximálně zredukovat vše co se potenciálně živí a nebo jinak poškozuje lesní porosty.

Odpovědět
JV

Josef Valenta

7.11.2023 00:07 Reaguje na Vladimír Nechutný
Nemyslím si ,že dojde k vystřílení vysoké zvěře , ale v narovnání na únosnou mez, kdyby redukci prasat prováděl mor , věřte mi to by byl teprve šrumec.Redukce zvířat z důvodu zvláště nebezpečné nákazy je také věcí myslivců / můžete si to také vyložit jako udržení dobrého zdravotního stavu zvířat/Vše souvisí se vším a tak rozumný stav vysoké do krajiny také patří, to si uvědomuje každý sedlák.I já mám postavený ohradník tak,aby jim srnčí prošlo, a také že projde. Před černou se chráním redukcí hrabošů dravci a funguje to. Josef Valenta
Odpovědět
Hu

Hunter

2.11.2023 14:21
Nikdo vám nemůže dát to co vám pan Pitek může slíbit :-).
Odpovědět
DA

DAG

2.11.2023 14:41
Dobrá odprosťme se tedy od ideologie. Kolik nových honiteb tedy vznikne? Kolik vlastníků bude ochotno lovit v cizích honitbách (podotýkám, že musejí mít lovecký lístek a již většina v nějaké honitbě bude)? Kolik myslivců, kteří nemají ani ha skončí. Kolik je myslivců, kteří chtějí lovit a nemohou sehnat honitbu? Do jaké vzdálenosti budou osoby pověřené vlastníky pozemků k lovu jezdit lovit (u nás je například největší vlastník pozemků agrobaronská firma vzdálená 100 km. Znám z ní jediného člověka, který to sem občas přijede pošéfovat. Jinak majitele znám jen z novin, když byli vyšetřování kvůli karuselovým podvodům ;)) Má tyto statistiky někdo? Aby nakonec, když se to odečte nebylo těch laufů o pár tisíc míň.
Odpovědět
JJ

Jiří Janota

2.11.2023 14:55
Souhlasím s názory pana Pitka s výměrou honitby v Rakousku a Bavorsku, což bylo prezentováno i na zmiňované konferenci na Hluboké. Pan Pitek ovšem zmínil pouze jednu část. Tu, která se mu nejspíše zrovna hodí. Již ale neuvedl, že v těchto státech kontrolu nad hospodařením, plánováním, rozdělování odlovu a kontrolu v těchto honitbách provádí státní správa. Státní správa rovněž definuje velké celky, na kterých se veškerá opatření plánují a realizují. To dnes zcela odmítá Asociace soukromého zemědělství a SVOL. Tyto organizace zásadně odmítají, aby jim stát cokoli diktoval. To jenom krátce k těm argumentačním faulům.
Je potřeba zmínit, že zvěř je definována jako přírodní bohatství ČR a je chráněna ústavou. Zvěř nezná hranice pozemku a dle nálezu Ústavního soudu č.49/2007 Sb. je vlastník povinen strpět výkon práva myslivosti na svých pozemcích. Plánovat se má při současném návrh zákona na jednotlivé honitby. Vyhláškou má být také stanoveno, jaké minimální plošné zastoupení lesa a zemědělských pozemků musí být v dané honitbě, aby zde mohl být plánován chov jednotlivých druhů spárkaté zvěře. Dá se předpokládat, že tyto malé honitby nebudou vyhovovat těmto podmínkám. Nebude možno její chov zde plánovat a tudíž zde bude nežádoucí. To i v případech, kdy vznikne celá řada menších honiteb v jedné oblasti, nebude zde možno plánovat chov jednotlivých druhů spárkaté zvěře, i když celá oblast by tomuto zastoupením lesa a zemědělských pozemků vyhovovala. Dojde k ještě větší devastaci populací jednotlivých druhů spárkaté zvěře. Dnes již téměř na většině území nemáme jedince III.věkové třídy. O poměru pohlaví se ani nerozepisuji. Stát dnes zcela ztratil kontrolu nad dodržováním odpovědného hospodaření s jednotlivými druhy zvěře. Je nutno také zmínit, že oba zmiňované státy mají zcela odlišné podmínky zemědělského obhospodařování krajiny. U nás je 80% půdy propachtováno a řada těchto hospodařících firem nemá ani sídla v těchto regionech. Přitom ASZ požaduje nárokovou povolenku mimo jiné i pro tyto pachtýře, případně jim osoby blízké. Zde opravdu hrozí rozpad mysliveckých komunit a spolkové činnosti ve vesnických regionech. ASZ volá po posílení práv vlastníků, ale přitom dnes vlastníci vůbec nevyužívají svých práv daných současnou legislativou. Na základě zjištění MZe, toho využívá mizivé procento vlastníků. ČMMJ zásadně vadí, že zákon vůbec neřeší příčiny problému nárůstu spárkaté zvěře, její nevhodnou věkovou, pohlavní strukturu, úpravu biotopu a zcela pomíjí řešení problémů s úbytkem drobné zvěře. MZe nikdy nezveřejnilo, jaké finanční zatížení pro státní správu bude mít přijetí tohoto návrhu zákona, atd.... Takže, když pan Pitek říká A, je potřeba aby řekl i B. Možná by se měl rovněž informovat na státní správě na jejich názor, když tvrdí, že jim se snížením výměry práce nepřibude. O nárokových povolenkách pro pachtýře, jim osoby blízké a dalších ustanoveních bychom mohli vést rovněž dlouhou diskuzi. Příjemný den.
Odpovědět
DA

DAG

2.11.2023 15:27 Reaguje na Jiří Janota
Dobrý den pane Janoto.
Samozřejmě děkuji, že hájíte myslivost a myslivce, ale kritikům ČMMJ musím dát za pravdu, že argumentačně taháte za výrazně kratší konec. A je to neaktivitou a zkostnatělostí celého aparátu ČMMJ. Chápu, že je těžké otočit kormidlem a rozhýbat opoziční a nefunkční okresy. Zdědil ve své funkci velmi těžkou pozici, ale bohužel doba se zrychlila lobbing se přesunul z politiků na voliče a v tom ČMMJ prohrává na celé čáře. Přeji zlepšení ve všech sférách. Zatímčlnen ČMMJ
Odpovědět
JV

Josef Valenta

3.11.2023 00:16 Reaguje na Jiří Janota
Pane Janoto. Nestrašte v nemocnici / hlavně Ceskobudějovické/ jsem se sešel i s myslivci - "starými dědky" kteří byli srostlí s myslivosti a dělali ji tak jak jsem se to učil na škole/zemědělka/, ty v snížení rozlohy honiteb neměli problém, spíše je trápilo /a na tom jsme se schodli/ invazivní zvířata / jako například mývalové , a nadřazené chování danků /, nedostatek hrabavé /bažanti , koroptvičky atd./ , prakticky žádná vodní.Co se týče státní zprávy mám v ní na životním prostředí 3 kamárady z mladších let ,a jednoho nekamaráda v Trhových Svinech o kterým tvrdím ,že je to katastrofa.Josef Valenta
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.11.2023 06:12 Reaguje na Josef Valenta
Problém s vaší argumentací pane Valento bude asi v tom, že ti staří dědci myslivci , jak tvrdíte, srostlí s myslivostí co tu myslivost dělali tak jak jste se to učil, jsou většinou právě ti lidoví socialističtí myslivci, kterým jinde nemůžete přijít na jméno. Za největší katastrofu považuji "odborníky" jako jste vy co kecají a neví co.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

7.11.2023 02:00 Reaguje na Jarek Schindler
Máte pravdu,nesnažil jsem se nikdy složit myslivecké zkoušky.Flintu také nevlastním.Co se týče těch dědků byl jsem s nimi na pokoji rád a rozuměli si.Na obhajobu těch dědků nejen podotýkám , že né všichni za totáče byli názory komunisty.Víte na škole nám říkali nevýšli si rady zajdi za starými sedláky a já chodil,jenže jak přibývali roky nebylo kam chodit na rady.Roky jdou dál a dnes je generace ,která neměla kam chodit a ti co chodili jsou ti dětci.Dnes ti co "jsou u kormidla" přičuchli k socialistickým metodám a zároven je zasáhl kapitalismus. Dnes jsou "odborníci" kteří dokážou Chránit asi stovku danků vypuštěnou z farmového chovu a pokřikovat v hospodě že je namnoží a budou sem jezdit rakušáci za drahé peníze lovit lopatáky.Je jim jedno ,jakou škodu nadělaji. Schválně si zpočítejte kolik jich nakonec vloni bylo a jakou oblast ničili. Tak těmhle "odborníkům"říkám katastrofa,jsme hold jiného názoru. Jak jsem řekl nejsem myslivec , ale určitě jsem byl dobrý sedlák,tolika ocenění za zvířata /Limousinský skot a ovce Oxford Dawn / to jenom dokládají.Proč jsem na tyto odborníky nahněvaný , protože jsem místo dělání krmení pro zvířata musel neustále opravovat oplůtek a opravovat oplůtek a to v takové intenzitě a tak dlouho až to mé srdce nevydrželo a já strávil od 22. 5 až do konce srpna v Ikemu a vrátil se s srdeční pumpou. Nepřál bych vám ty dohady s myslivci a patřičnými úřady o redukci těchto zvířat , teprve vloni se po mnoha švindlech začlo skutečně střílet.V průběhu minulých 5 let jsem byl více v nemocnici než doma, dnes jsem po transplantaci srdce ,nepřál bych vám to zažít,ani to co jsem si vyslechnul na svoji adresu od patřičnýho úředníka a myslivců Ještě bych chtěl podoktnout , že si řeším hlodavce na pozemcích rěšením bytové krize u poštolek a od tý doby nemám problém s prasaty ,kteří mi tu nedělají hlubokou orbu.Dále ,že si scháním informace o koroptvičkách , jejich chovu jak doma , tak i krajině, na pastvině mi skáče plno koníků a lítají motýli a oplůtkem mi prolízají srnky,zakládám oazy květnatých luk. Tak tohle je ta vaše katastrofa. Josef Valenta
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.11.2023 22:57 Reaguje na Josef Valenta
Tak jste si pobrečel a můžeme jit opět k věci. Nevím co máte za oplůtky co vám je daňci neustále ničili ale vím, že i když je u nás jelení zvěře podstatně víc než u vás toho dančího, nikdo nemusí "oplůtky" neustále opravovat a opravovat a opravovat. Ona ani jelení zvěř a předpokládám, že ani dančí se na vyhoblované pastviny posrané od skotu či ovcí zrovna nehrne. Že by to byly ty oázy květnatých luk? Ten váš neustále rozbíjený oplůtek bych tedy vážně chtěl také vidět. Jak je prosím velký a z jakého materiálu je? ( Délka oplůtku a plocha kterou oplocuje.) Mluvíte o škodách ale nikdy jste nenapsal o jaké škody mělo jít. Zakládáte "oázy květnatých luk". Tak to bych chtěl taky vidět. Další raději nekomentuji. Jen dodám, že se těm úředníkům , tedy pokud jste na ně šel s těmi vašimi arguenty co tady plodíte, ani moc nedivím.
Odpovědět
kk

karel krasensky

2.11.2023 15:51
Nikomu svuj názor nevnucují,ale tohle povede k vytlučení srnčí zvěře.Ukaže čas jaký bude počet a kvalita srnčího třeba v roce 28
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

2.11.2023 18:48 Reaguje na karel krasensky
Připojuji se k vašemu názoru, protože srnčí bude "na ráně" prvá,
co budou o překot všichni střílet s argumentem, že je jeho. Tak
to bylo v době prvé republiky, kdy byla srnčí střílená na počkání
kdekým, kdo měl k tomu povolení. Často zástřel ani nepřiznali, aby
mohli střílet zase. Týden po ukončení hájení už nikde nic nebylo a
tudíž jim na polích nic neškodilo. V době hájení zase něco přišlo
z velkých honiteb a situace se opakovala. Jedince neměl na jeho
pozemku ani kdo kontrolovat jako dnes, kdy ve spolku si nemůže být
nikdo jistý, že ho neviděl kolega a nemůže úlovek zatajit. Spolek
je nejenom o důvěře, ale i kontrole byť pouze ze závisti, ale je
to kontrola, že se neloví to, co se nemá a kolik.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

3.11.2023 00:26 Reaguje na Břetislav Machaček
Vyprávěla mi mamka s dědou a vím jestliže mluvíte o okolí Holovous na Jičínsku tak nemáte pravdu,je pravda za války byl hlad a nějaký ten pytlák , v lese partyzán ,ale v období první republiky to rozhodně nebylo tak strašné jak se nám snažíte vnutit. V tomto mělo četnictvo přehled dobrý.Josef Valenta
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.11.2023 10:35 Reaguje na Josef Valenta
Opravdu to nebylo tak strašné? Ono to naopak bylo tak strašné, že musel být přijat v roce 1929 "malý honební zákon". No a ten tedy určitě neposiloval práva vlastníků ale naopak je omezil a zavedl ochranu zvěře.
Odpovědět
JL

Josef Linhart

2.11.2023 21:39
Česká myslivost byla vyhlášená po celém světě.To co se snaží někteří,těžko pojmenovatelní "odborníci" s naší myslivostí udělat je jenom snaha zničit něco co ještě jakž takž fungovalo.Ale to je v této zemičce už zcela normální.Nakonec je to vidět ve spoustě jiných věcí a v celkovém stavu této země.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

3.11.2023 00:48 Reaguje na Josef Linhart
Ano,česká myslivost jak jsem se učil za totáče na zemedělce byla vyhlášená po celém světě, jak jsem se neučil , jezdili si sem zastřílet kdejací papaláši /napřiklad na karlovarsku vzpomínají na Brežněva/. Nicméně tu byli i staří sedláci ,kteří měli v genech se starat o krajinu. Papaláši jsou povětšinou mladší ,staří sedláci bohužel vymřeli.Zkrátka jsme o generaci dál,jsou tu poskromnu mladí kluci , holky,jsou tu i novodobí sedláci ,kteří mají chut se o krajinu lépe starat , tak proč by nemohli.I já se snažím vychovat si nástupce , který se bude starat nejen o hospodářská zvířata, ale který se navíc postará o koroptvičky , budky pro ptactvo,kterému budou po pastvinách lítat motýli,skákat koníci ,vnoučata budu učit včelařit,vlka budou chápat jako součást krajiny a budou schopny uchránit své stádo a je toho ještě moc, ale nevím , zda vezmou flintu do ruky. Josef Valenta
Odpovědět
VN

Vladimír Nechutný

3.11.2023 08:11
Autor v článku říká že se nechystá k vytvoření honitby. Rozumím jeho pohledu .
Honitba je starost , odpovědnost, spousta času se zajištěním chodu.
Neřekl však že na svých pozemcích ,které má v honitbách nebude chtít lovit.
V zákoně má být , že vlastník může v honitbě na svých pozemcích lovit . Žádná starost, žádná odpovědnost, žádné případné sankce . Rozhodnu se a půjdu zalovit nebo pošlu svého kamaráda aby tam šel za mne. Možná mi i za to poskytne nějakou protihodnotu.
Stačí mít požadovanou výměru dle zákona a pozemky poznatelné v krajině. Pokud podnikáte v zemědělství v režimu údržby krajiny a máte sady v režimu bio produkce tak budete tyto podmínky splňovat.
Poznámka nakonec : Zvěř není vlastníka pozemku. Vlastník pozemku má jen právo výkonu myslivosti.
Odpovědět

David Šanc

3.11.2023 10:15 Reaguje na Vladimír Nechutný
Jen jestli si vlastníci s vizí lovu na svých pozemcích uvědomují, že pokud nemají lovecký lístek a zbrojní průkaz, bude je čekat docházení do kurzu uchazečů. Což stojí čas, úsilí, peníze a musí nabýt určité vědomosti a uspět při závěrečných zkouškách. Pro získání loveckého lístku, je nutná roční praxe v honitbě. Pro získání zbrojního průkazu na lovecké zbraně, je nutné mít lovecký lístek.

Také nelze jednoduše obejít veterinární zákon, definující nějaká pravidla nakládání s ulovenou zvěří, a s toho vyplývající agendu.


Z některých příspěvků rovněž čiší velká naivita a hodně zkreslené představy o lovu.
Odpovědět
DA

DAG

3.11.2023 10:53 Reaguje na Vladimír Nechutný
Nehledejte v tom racionalitu. Je to jen politika a proklamace salonních politických stran. V tomto případě TOP 09 nebo ODS. Jejich politici to propagovali. Nic není podložené čísly a třeba o to stejně zájem nebude. Všichni kdo mají lístek a zbroják se někde už angažují.
Bohužel spíš by mohlo dostat šanci pár asociálů, které nikde nepřijmou, protože to jsou idioti.
Nakonec dneska se nesmí host pohybovat se zbraní bez doprovodu a když to zruší, tak kdo bude odpovídat za to, že nějaký jelito neví kterým směrem je město a někoho zastřelí? Navíc cesta z lesa se zvěřinou je dlouhá, takže mílí hoste prase starší 24 měsíců je poplatkový lov za destíku a se srnčetem šup padesát kilometrů do výkupu. Oni si to rozmyslí ;)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

3.11.2023 10:26
Ten nový zákon upřednostňující vlastníky pozemků mi připomíná lov do čeřenů
na rakouské straně Dyje. Náš rybář platí zarybnění, dělá brigády a loví
podle rybářského řádu. Soused na druhém břehu zaplatí paušální poplatek
za lov do čeřenů a nikdo ho nekontroluje co loví a kolik. Je ve své chatě
a do ní mu kontrola nepřijde na rozdíl od rybáře na břehu, který může tu
kontrolu čekat kdykoliv. Sedlák lovící na svém nebude nikým kontrolován
a výsledek bude záležet na jeho svědomí, zda bude dodržovat zákony a etiku
lovu. Beru argumenty pana Valenty, který má s přemnoženou zvěří špatné
zkušenosti, ale na většině území ČR je tomu opačně. U nás se srnčí na zimu
spojuje do tlup a mohou místy nadělat škody, ale MÍSTY a jinde to bude
ZCELA beze škod, protože tam ta tlupa nebude. Některá zvěř je stádová
a ta prostě místy škody napáchá, ale zkouší je někdo třeba plašit? Nám
kdysi chodili zajíci na pole na zelí a stačilo postavit na poli pár panáků
v obnošených hadrech a občas se kolem pole projít se psem. Bylo po škodách
a bez vybíjení škůdců. Totéž měl kamarád s bobry, kteří mu pokáceli
ovocné stromy. Dal tam pár solárně napájených světel s čidly a kmeny stromů natřel gumoasfaltem. No a bylo po kácení, když už dnes ty bobry nikdo
nereguluje. Když je takový kamarád s vlky, tak proč nezkusí plašit zvěř procházkou se psem, který je vyplaší stejně, jak to budou činit vlci.
Pláč nad rozlitým mlékem řešit tím, že zavrhnu mléko je vytloukání
klínu klínem. I ten okus stromů v opěvovaném bezzásahu je výchovným
přirozeným zásahem při výchově stromů . Pokud nebude část náletů zvěří
odstraněna a neokousána, tak to bude změť mrzáků konkurujících jeden
druhému. Tato vláda dokončuje to, co dělali vždy, když byli u koryt.
Jejich krédem je individualismus, privatizace čehokoliv a likvidace
jakýchkoliv kolektivů, které jsou schopny vzdorovat bohatým jedincům.
Ještě dát do zákona, že starostou může být pouze nejbohatší občan a
bezzemci mohou tak leda držet ústa. Je zajímavé, jak jim přizvukují
různé spolky bezzemků(DUHA atd.) a neuvědomují si, že jsou nyní pouze
užitečnými blby, kterých se vlastník honitby nebude na nic ptát a ani
je možná na své pozemky v budoucnu nepustí. Salámová metoda je sice
pomalá, ale schůdná kvůli tomu, že radikální způsob by neprošel. Brzy
se dočkají ceduliček se slovy: zákaz vstupu-probíhá lov, těžba, či
jiné omezení. Nikdo se jich nebude ptát na to, kolik škodné bude mít
majitel v revíru a jak ji bude lovit. Při zákazu vstupu nebudou vidět
pasti a ani místa s jedy. Užiteční blbi nemají tušení, k čemu sami
přispívají!
Odpovědět
Ra

Radek

3.11.2023 11:41
Navrhovaný zákon posílí práva velkých vlastníků , malí na tom budou stejně , spíš hůř . O právech vlastníků obor se v něm nejedná , na ty se zapomnělo .
Nárokové povolenky , spolky budou hradit škody , provoz a vybavení honiteb ( posedy a lovecká zařízení , krmení , vzorky na trichinelu ,odklid nalezených těl zvěře …..)
lovci co budou mít nárokovou povolenku budou lovit .Tohle na mě působí tak že pan Pitka a jemu podobní co mají dostatek hektarů si to do zákona dali pro sebe , oni budou z kamarády lovit a ochotníci (ti co si pronajmou honitbu , budou paltit škody a plnit plán lovu který si stanoví pan Pitka a jemu podobní ) inu ,nedivím se mu že říká ,já o honitbu nemám zájem !
Jak to bude z lukostřelci , budou muset prokázat um a střelbu z lukem , čísla loveckých šípu , kdo a jak se to bude organizovat , nebo také přijede z nárokovou povolenkou do honitby , bude lovit z lukem a potom djede , po honitbě bude chodit zraněná zvěř z šípi v tělě .
Jde pouze o to aby se velcí vlastníci dostali k právu lovit ,spíše zabíjet zvěř a nemít žádnou odpovědnost .
Odpovědět
Ra

Radek

4.11.2023 06:28
https://www.odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCX7LJFVL/
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.11.2023 18:57
Ano pane Pitku, česká myslivost se stala terčem pro mnoho různých lobbistických skupin. Zajímavé je , že jde kromě různých ekospolků většinou o skupiny ze zcela odlišnými zájmy. Bohužel, tyto zájmy jsou celkem zřetelně rozpoznatelné a argumenty proti myslivosti jsou mnohdy směšné a jak píšete až tragikomické a lehce vyvratitelné. Takže se pokusím vyvrátit ty vaše argumentační fauly pane Pitku. Snad budete mít ty, jak se říká „koule „ a také se k tomu vyjádříte. Pokud si máme brát příklad z Rakouska či Německa s „podstatně lépe fungující myslivostí“, tak v první řadě přeberme celou tamní strukturu a legislativu. Jak už napsal pan Janota, vybíráte si z té lépe fungující myslivosti pouze to co se vám hodí. Pokud je řeč o minimální výměře (o nic jiného vám vlastně ani nejde) tak vývoj a koexistence vlastnictví půdy, zemědělské výroby a lesnictví společně s myslivostí nebyla v těchto zemích nikdy přerušena. U nás se díky éře socialismu tato linka přetrhla. Nápravou samozřejmě nemůže být návrat v čase. Poněkud směšně vypadá vaše argumentace že malá minimální výměra v Rakousku nevede k nárůstu honiteb. Oni jdou totiž od té malé minimální výměry k výměře větší. To samozřejmě může těžko přinést nárůst počtu honiteb. Jaká byla v Rakousku průměrná výměra honitby před 30, 50 lety? Nyní je , jak tvrdíte 1100 ha. Tedy srovnatelná s námi. Stačí se podívat na letecké snímky jak vypadá zemědělská krajina v Rakousku a jak u nás. Nebe a dudy. Pokud se tedy chcete ohledně minimální výměry vracet v čase o 70 let zpět tak v první řadě vraťte i tu zemědělskou krajinu. Jedno bez druhého nejde. Proč se nezmíníte o tom, že od doby socialismu se u nás neustále zvyšuje velikost jednotlivých polí a to současně se snižující se pestrostí. V Rakousku to vypadá jinak a ano, stav zemědělství se potom odráží i v té myslivosti. Pokud se máme inspirovat Rakouskem tak by se zemědělec a ASZ měla v první řadě začít inspirovat hlavně tamní podstatně pestřejší krajinou a způsobem hospodaření v ní. Dále píšete , že velcí vlastníci prosazují své zájmy silou. Ono to ale není o nějaké síle ale spíš o velikosti vlastních honebních pozemků. Ta bude rozhodovat vždy a je celkem jedno jaká nakonec bude minimální výměra. Zase tu budou ti větší a ti menší. Jak a čím má novela zajistit ty vámi proklamovaná práva těch menších , drobných vlastníků. Nějaký paragraf z kterého by tohle šlo vyčíst by nebyl? Stejné je to i s využitím honitby. Jen vlastníci v rámci HS rozhodnou jestli honitbu pronajmou či budou myslivost vykonávat ve vlastní režii. Je to pouze na HS , tedy vlastnících , zda se uživatelem honitby stane dojíždějící, ekonomicky silný subjekt . Chcete snad tvrdit, že to tak díky novele nebude? Úsměvné je, že pacht zemědělské půdy kdy si zemědělskou půdu propachtuje nájemce z druhé strany republiky či dokonce z ciziny, vám tak moc nevadí. Jaká mnohem jasnější kritéria pro přičleňování honebních pozemků do honiteb novela přinese? Zase, můžete je jmenovat? Tvorba honiteb podle současného zákona i když jej někteří nazývají socialistickým, stejně jako paragrafy o přičleňování honebních pozemků se totiž moc neliší od znění v zákonech z doby Ra-U nebo první republiky. Za První republiky se hovořilo o „zaokrouhlování“. No a nešťastné vyjádření ministra o miliardových škodách, které vy tak kvitujete? Tímto žádám ministra Výborného aby své tvrzení doložil dohledatelnými čísly.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

7.11.2023 02:18 Reaguje na Jarek Schindler
Koukněte se na web ASZ ,pestrá krajina , tam také čerpám informace.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.11.2023 23:05 Reaguje na Josef Valenta
Gratuluji, to čerpáte pitkoviny z první ruky. Až bude ta krajina skutečně "pestrou krajinou" tak dejte vědět. Zatím to tak nevypadá.
Odpovědět
PB

Pavel Bohuslav

4.11.2023 19:25
Konečně krok správným směrem. Nedotknutelnost pánů už neznala mezí.
Odpovědět
Ra

Radek

5.11.2023 11:28
Pokud se v navrhované novele zákona nenarovnají povinnosti jak myslivců tak vlastníku , ochrana 1 % plochy před zvěří je výsměch , tak se vám na to ochotníci dříve nebo později prostě vyserou . Lovci co jezdí do dobře zazvěřených honiteb a platí za to také dobré peníze vás nevytrhnou a počty ulovené zvěře budete muset splnit vy , vlastníci . Jinak budete muset strpět škody které budou narůstat , pokud budou sousedit malé honitby tak zákonitě budou škody a spory a tím pádem tlak na státní zprávu . Pokud do toho přijde mor nebo jiná zátěž na provozovatele honitby , bude to další zátěž pro státní rozpočet , protože novela už počítá z kompenzací nákladů tím vzniklých , vlastníci to prostě za darmo ,tak jako to do teď dělají myslivci dělat nebudou . Pročetl jsem návrh jen tak v rychlosti , možná mi něco uteklo ,možná jsem něco špatně pochopil , lov lukem u nás bude jen utrpení pro zvěř , nechápu ochránce jak tohle můžou dovolit , musí za tím být pro ně něco moc důležitého . Porto že vím jak to chodí v praxi , jak moc se nechce vlastníkům lovit ,jak moc chtějí vlastníci jenom peníze za škody a jak málo dělají opatření proti škodám , nic jiného něž se dohodnou jim stejně nezbyde . Otázka je kolik lidí bude ještě ochotných se myslivostí zabývat . Bouchalové a poplatkoví lovci to nezachrání , nechce se mi věřit že to panu Pitkovi a jemu podobným nedochází . Možná to chtějí jenom rozbít a potom ale nevěřím že to nevidí naši poslanci a že dovolí vrátit chování k volně žijícím tvorům do první republiky .
Odpovědět
JV

Josef Valenta

7.11.2023 02:31 Reaguje na Radek
Když dělají myslivci blboti , tak jsou škody ,jestlipak víte kolik mi zaplatili za to , že mne ty chráněné dancí potvory udělali škod ?NIC , a to jsem kvůli hlouposti úředníků a lenosti myslivců strávil po 5 let více v nemocnici než doma,přišel o polovinu chovu a více jak polovinu ohrady / teprve letos to syn dodělal/.Josef Valenta
Odpovědět

Petr Šrámek

10.11.2023 10:44
Situace je o tomto. Každý papaláš střílí. Nemyslete si, že si zákonem tak omezí stavy, a budu mluvit hlavně o divočácích, tak aby měli po lovu. Nežijeme v právním státě - škody po zvěři (národním majetku) se hodí na hrb pár strejcům z místního mysliveckého sdružení a ti jsou povinni škody hradit. Je jich pár, jsou to dědové a já jsem v podstatě rád, že střelí aspoň něco. Tedy nehradí prakticky nic. Navíc sám nechápu, jak mají zodpovídat za tlupy divočáků, kteří před pár dny byly v Polsku nebo u Ostravy - například. Uživatel či vlastník je navíc ze zákona provést přiměřená opatření proti těmto škodám. Proboha jaká?? Všimněte si, majitel zvěře - stát nemusí nic. A to je to špatné. Odpovědnost nese on a nestaví se k tomu. Zůstává to na zničených polích u zemědělce. Média zajímá jen zničené golfové hřiště, zahrádky, parky v městě. Neviděl jsem v TV rozryté louky - a to je ten hlavní problém. Něco se bleptá o ochraně lesů - nových výsadeb po kůrovci. O škodách na zemědělské půdě ani slechu. Ani tak nebolí nějaká přiměřená škoda na orné půdě - o okusu obilí srnčím vůbec nemluvím. Ornou vezmu každý rok pluhem, rozrytou půdu otočíme a jedeme dál. Ale škody na trvalých travních porostech jsou ohromný problém. Rozrytý drn do hloubky až 20 cm, značně rozsáhlé zryté cik cak trávníky. Co s nimi? Přijde seč rotačka se ucpává a ničí, píce je kontaminovaná hlínou, půdní bakterie klostridie rozvinou v senáži kyselinu máselnou a zemědělec se diví proč krávy nedojí, či zmetávají. Díry na louce ovšem zůstaly. Sesmykujete, zasejete, uválíte .....za 6000 kč hektar... a divočáci přišli zase. Nejde o zničené souvislé plochy, ale o nepravidelné místní škody - o to horší při obnově. Na 500 ha luk jde ve zdejší podhorské oblasti o škody přesahující milion korun ročně, či mnohem víc s velmi obtížným vyčíslením. V posledních dvou či třech letech to vypadá na zhoršení situace, kterou můžeme nejspíše přičíst přítomnosti vlků na Broumovsku, kdy se černá zvěř necítí v lese bezpečně a častěji pobývá na širokých přehledných prostranstvích - loukách , kde i škodí. Odkaz s fotografiemi škod zde: http://www.agriteam.cz/aktuality/divocaci-rozbijeji-louky-par-dni-pred-secenim-senazi:a125.htm Státe, přestaň se tvářit , že se tě to netýká, udělej spravedlivý nový zákon o myslivosti a začni hradit škody, nebo tu černou zlikvidujte úplně!!! Šrámek Petr ing, agronom a předseda Družstva vlastníků Police nad Metují
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist