https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/dusann-utinek-je-mozne-narusit-plneni-funkci-lesu-dodrzenim-zakona-o-lesich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dušan Utinek: Je možné narušit plnění funkcí lesů dodržením zákona o lesích?

2.9.2021
Přirozená obnova lesa na Pardubicku.
Přirozená obnova lesa na Pardubicku.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Redakční poznámka: Spory o to, zda se na různých místech Česka poškozují lesy, nás v redakci Ekolistu dovedly k otázce, zda les lze poškozovat, a přitom jednat podle zákona. Položili jsme proto tuto otázku několika odborníkům na hospodaření v lesích. Někteří ji přeformulovali, aby na ni mohli odpovědět co nejpřesněji. Pan Utinek změnil zadání do podoby otázky Je možné narušit plnění funkcí lesů dodržením zákona o lesích?

 
Původní zamyšlení, zda je možné prostřednictvím zákona o lesích lesy poškozovat nebo dokonce devastovat, nás zavádí do podoby úplných abstrakcí. Protože, pokud dodržuji legislativní pravidla, nemohu dle legislativy způsobit škodu. Problém se nám tak zacykluje. Pro následující úvahu bude vhodnější držet se v zákoně zmíněných, ale už dál nedotažených funkcí lesů. Dostáváme se tím na rovinu víc odbornou než legislativní, protože zákon o lesích o funkcích lesů správně hovoří, ale už je nedefinuje, čili nechává na nás, ať si pod nimi představíme, co chceme. Říká, že jsou to přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční. Takže se pokusím doložit, co z těchto funkcí může vlastník lesa či jeho lesní hospodář narušit či poškodit.

Z pohledu produkčního opomněl zákon o lesích jednu základní zásadu hospodaření v lesích, a tou je trvalost. Pod trvalostí se skrývá i rovnoměrnost, čili les by měl plnit stále všechny funkce v přibližně stejném rozsahu. U menších majetků do 500 ha dle prováděcího předpisu může stanovený výpočet etátu, tedy maximální možné výše těžeb, znamenat narušení trvalosti produkce a její rovnoměrné sklizně v čase. Jinými slovy, pokud je na majetku převaha „zralých porostů“, tyto je možné vytěžit bez ohledu na to, že v řadě dalších desetiletí těžby výrazně poklesnou. Alibismus v přístupu k lesům, že hospodaříme dle lesního hospodářského plánu, není na místě, pokud neznáme podrobně způsob výpočtu ukazatelů, které lesní hospodářský plán přináší. Čili můžeme i při dodržení požadavků zákona o lesích významně narušit trvalost produkční funkce. A nejen té.

U funkcí mimoprodukčních dochází někdy k jejich poškození už tím, že se upřednostňuje funkce produkční. Ta se dle příslušné vyhlášky naplňuje jednak skladbou dřevin, které na daném stanovišti poskytují optimální produkci, a jejich předepsaným počtem na ploše. Jako následek toho je stanoveno množství a způsob těžby dříví. Nemáme jistotu, zda stanoviště bylo správně typologicky klasifikováno, ale máme povinnost použít skupinu dřevin k této klasifikaci přiřazenou.

Přirozená obnova je v zákoně zmíněna, ale není nijak zvýhodněna, takže raději přenášíme sazenice vypěstované v optimálních podmínkách lesních školek s patřičným listem o původu, neboť papír snese vše. Přitom možnost počkat delší dobu než ukládá zákon na přirozenou obnovu znamená, že se nám obnoví dřeviny skutečně odpovídající stanovišti, minimálně z předchozí generace (nebo generací) na stanoviště adaptované a přinášející obrovskou úsporu nákladů na zalesňování. Přípustnost holosečného hospodářství kdykoli a jakkoli se všemi negativními dopady to jen podtrhuje.

Obecně řečeno, tím že zákon prostřednictvím prováděcích předpisů hospodaření v lesích unifikuje, abych neřekl česky glajchšaltuje, jde zcela proti rozmanitosti, která je naopak nezbytná pro mimoprodukční funkce lesů. Nemusí jít jen o podporu biodiverzity, ale i o rekreační a estetickou funkci lesů, ochranu vod a půd, z produkčního pohledu nám rozmanitost dává větší předpoklady odolnosti a stability lesních porostů proti různým poškozením atd. Ale zákon lesníky tlačí k něčemu jinému. Tato úvaha je jen letmým nahozením některých témat. Bylo by to na mnohem delší psaní…


reklama

 
foto - Utinek Dušan
Dušan Utinek
Ing. Dušan Utinek, Ph.D. je odborný lesní hospodář, poradce v oblasti lesnictví a ochrany životního prostředí a soudní znalec pro oceňování pozemků a trvalých porostů. V minulosti působil jako vedoucí oddělení národních parků na MŽP.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DM

Dalibor Motl

2.9.2021 17:28
Za mě by naopak zákon o lesích měl být novelizován směrem k menší míře regulace. To by vedlo u různých vlastníků k různým způsobům hospodaření = větší pestrosti. Tvůrci LHP a LHO i většina lesních hospodářů se příliš řídí rámcovými směrnicemi hospodaření (k čemuž ten zákon nabádá). To vede k jisté unifikaci hospodářských lesů v jinak stejných přírodních podmínkách. Ono muset neustále zdůvodňovat výjimky je přinejmenším otrava a zbytečná administrativa. Pokud autor míří k dalšímu omezování vlastnictví lesů prostřednictvím dalších a dalších regulací mám za to, že potom je už lepší lesy rovnou vyvlastnit (nebo znárodnit). Vlastnická práva jsou už nyní tak mohutně okleštěná, že se běžný vlastník cítí spíše jako "provozovatel" důkladně regulované, dotované a nepojistitelné atrakce obsazené nepřizpůsobivými a neplatícími návštěvníky.
Odpovědět
JO

Jarka O.

3.9.2021 10:31
Lesy navštěvuji ve volném čase, takže pro tu mimoprodukcní funkci, a líbí se mi méně a méně. Jsou to hvozdy zarostlé trávou a červeným bezem rozryté brzdami po těžbě, sem tam polospadly strom zničený kůrovcem a holiny zase zarostlé. Přespat v nich bych měla už strach. Na začátku 90tek byli ještě v lese hajní, někdy i ukázali, kde se smelo přespat a v neděli ráno přišli zkontrolovat ohniště. Ty časy už nejsou, hajní jsou digitální a je jich méně. Chápu pak, že je nutné prosazovat bezzásahovost, když chybí lidi. Ale je to škoda a výsledek není estetický, což kdysi taky bývala funkce lesa. Tak jen doporučím to, co jednou byla nadsázka. Prorocky text: https://www.youtube.com/watch?v=ITEhtKgdxfQ
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

5.9.2021 20:18 Reaguje na Jarka O.
V "divočině" estetiku nehledejte. Divočina asi opravdu estetická povětšině nebude. No a stejné je to s bezpečností. Za chvíli u nás asi začne doslovně platit, že " kdo se bojí nesmí do lesa".
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

5.9.2021 20:15
Řekl bych, že zásadním momentem je že "Lesy" a jejich majitele živí právě ta produkce. Sice se volá po vyrovnané produkční a mimoprodukční funkci lesů ale bohužel zatím nikdo tu mimoprodukční funkci nezhodnotil. To má snad majitel ty mimoprodukční funkce dotovat. Z čeho? No asi zase pouze z té produkce. Tak trochu začarovaný kruh.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist