https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/evan-balounova-klimaticti-aktiviste-u-soudu-krajni-nouze-ci-primo-strategie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Eva Balounová: Klimatičtí aktivisté u soudu – krajní nouze, či přímo strategie?

21.1.2021
Protest Extinction Rebellion před ústředím JP Morgan v Bournemouthu proti používání fosilních paliv.
Protest Extinction Rebellion před ústředím JP Morgan v Bournemouthu proti používání fosilních paliv.
Mnoho občanů má pocit, že vlády a čelní představitelé států nekonají dostatečně k ochraně před dopady klimatických změn, a volí různou formu protestu k vyjádření svého nesouhlasu a k vytvoření nátlaku. Je možné se vyjádřit ve volbách, ale to se nemusí zdát dostačující a v poslední době se zejména mladí občané zapojují do studentských stávek a dalších protestů. Klimatické litigace mohou být s protesty spjaty různě – žaloby mohou být podány jako součást nebo vyvrcholení protestu či kampaně. Okrajovou část klimatické litigace však tvoří i případy, kdy byli klimatičtí aktivisté obžalováni v trestním řízení a součástí jejich obhajoby byl odkaz na protest proti nebezpečné změně klimatu, tedy jednání ve stavu krajní nouze.
 
Ukázkový je případ Credit Suisse Protesters Trial, ve kterém v listopadu 2018 dvanáct klimatických aktivistů ve sportovním oblečení a parukách zinscenovalo tenisový zápas v lausannské pobočce banky Credit Suisse na protest proti investicím banky do fosilních paliv, a vytvořili tak nátlak na tenistu Rogera Federera, aby ukončil svoji sponzorskou smlouvu s touto bankou.

Protestující byli obviněni z neoprávněného vniknutí a byla jim uložena pokuta ve výši 21 600 švýcarských franků (asi půl milionu Kč). Aktivisté podali odvolání s argumentem jednání v krajní nouzi a odvolací soud rozhodl v lednu 2020 v jejich prospěch. Soudce Philippe Colelough dospěl k závěru, že vzhledem k bezprostřednímu ohrožení klimatickou krizí byly aktivity protestujících nutné a přiměřené. Soud uvedl, že z důvodu nedostatečných opatření do dnešní doby přijatých Švýcarskem, ať už se jedná o ekonomická, nebo politická opatření, se průměrné oteplování nezmenší ani nestabilizuje, naopak vzroste. Vzhledem k tomu se soud domnívá, že je prokázáno bezprostředně hrozící nebezpečí, a proto lze čin považovat za nutný a přiměřený k dosažení zamýšleného cíle. Nicméně odvolací soud v Renens toto rozhodnutí na konci září 2020 zrušil. Soud uznal vinu obžalovaných a nařídil jim zaplatit pokuty až do výše 150 švýcarských franků. Soud rozhodl, že i přes bezprostřední hrozbu nebezpečné změny klimatu protestující mohli využít k protestu proti bance jiné prostředky. Podle dostupných zdrojů aktivisté zvažují obrátit se na švýcarský nejvyšší soud a případně i na Evropský soud pro lidská práva.

K podobnému případu došlo ve Francii. V kauze Stát proti Delahalle a Goinvic (také známé jako „Take Down Macron“ – Odstraňte/Sejměte Macrona) klimatičtí aktivisté Fanny Delahalle a Pier Goinvic v únoru 2019 odcizili portrét francouzského prezidenta Emmanuela Macrona z lyonské radnice s cílem přitáhnout pozornost k selhání Francie dodržet své klimatické závazky. Každému z aktivistů byla primárně uložena pokuta ve výši 500 eur. Lyonský soud vyslechl svědky – mimo jiné bývalé členy vlády či ekology, kteří uvedli, že je to právě prezident, jenž může učinit kroky k zajištění provádění Pařížské dohody. Ta v současnosti není respektována z důvodu chybějící politické vůle, a politická změna je tudíž nutná k omezení nárůstu globální teploty. Aktivisté se hájili tím, že zákonné prostředky a varování vědců nezajistily potřebné změny a že právě nenásilná občanská neposlušnost je zapotřebí za účelem zvýšení povědomí o nezbytné politické změně. Soud došel k závěru, že změna klimatu vážně ohrožuje budoucnost lidstva a že Francie neplní své závazky, tudíž za těchto okolností prostředky občanů nejsou omezeny pouze na volební právo a činnost obžalovaných byla provedena z důvodu nemožného dialogu s vládou. Soud oba obžalované osvobodil.

Kolébkou tohoto typu případů je Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Zde bylo již v roce 2008 osvobozeno šest aktivistů z hnutí Greenpeace, kteří napsali jméno britského premiéra Gordona Browna na komín uhelné elektrárny Kingsnorth s cílem upozornit na problematiku změny klimatu. Aktivisté byli porotou osvobozeni a soud konstatoval, že akce byla nezbytná kvůli nutnosti ochrany majetku jiných a že způsobená škoda je mnohem menší než škoda hrozící v důsledku změny klimatu. Aktivisté se hájili tím, že jsou ohroženy nejen nízko položené ostrovní státy a části Grónska, ale i určitá pobřežní území Velké Británie. Jedním ze svědků v tomto případě byl profesor James Hansen, který uvedl, že lidstvo je v nebezpečí a činnost uhelných elektráren musí být ukončena.

Další kauzou je případ osvobození zakladatele Extinction Rebellion Rogera Hallama, když v roce 2019 nasprejoval slova „zbavit se ropy a zemního plynu“ („divest from oil and gas“) na budovu univerzity King’s College v Londýně, kde studoval doktorát. Podle zpráv z médií měla být celou akcí způsobena škoda v rozsahu 7 000 liber a soudce měl prohlásit, že změna klimatu je v tomto případě irelevantní. Nicméně porota Hallama i jeho společníka Davida Duranta zprostila obvinění. Obdobný je případ Angely Ditchfield, protestující z hnutí Extinction Rebellion, která nasprejovala symbol XR na sídlo rady hrabství Cambridgeshire během protestu v prosinci 2018. Protestující tvrdila, že má legitimní důvod k páchání vandalismu, jelikož klimatická krize přímo ohrožuje její majetek. Podle zpráv byla v listopadu 2019 magistrátním soudem zproštěna obvinění, jelikož jednala k ochraně svého majetku, země a domova. Právě hnutí Extinction Rebellion navrhuje využití trestných činů proti veřejnému pořádku a zatčení, obžaloby a následné obhajoby v trestním řízení jako extrémní formu protestu, která má vést k zahlcení soudů, zvýšení povědomí o klimatické krizi, získání podpory široké veřejnosti a konečně ke změně systému. Podle Extinction Rebellion bylo během klimatických protestů v letech 2019 a 2020 zadrženo téměř 3 400 osob, z nichž téměř 1 700 bylo obviněno s různým výsledkem – některá obvinění byla stažena, některým pachatelům byla uložena pokuta, řada řízení ještě nebyla ukončena.

Ve Spojeném království takovéto „nenásilné přímé akce“ konají i vědci pod hlavičkou Scientist Rebellion. Ti například opakovaně nabarvili hlavní vstup Královské společnosti v Londýně (obdoby Akademie věd). Naposledy v prosinci jej nabarvili a opatřili slogany „nečinnost je popírání“ („Inaction is Denial“) a „miliardy vyhladoví“ („Billions To Starve“). Pachatelé poté v klidu počkali na příjezd policie a byli zadrženi pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Trestní řízení v této věci ještě nebylo ukončeno. Rebelující vědci vyzývají vědecké orgány, aby podpořily občanskou neposlušnost jako důležitou součást prevence nejhorší klimatické katastrofy. Vědci tvrdí, že bez urychlené dekarbonizace jsme na cestě k miliardám hladovějících, kolapsu společnosti a vyhynutí člověka jako druhu (společně s většinou dalších živočišných druhů). Současná činnost vědců, kterou charakterizují jako opatrné rady politikům, podle nich prokazatelně selhala, jelikož od roku 1990 emise vzrostly o 60 % a společnost změně klimatu nevěnuje dostatečnou pozornost. K tomu podle nich přispívají další faktory jako moc korporací a korupce. Nevzbouřit se proti těm, kteří přihlížejí našemu vyhynutí, bude podle rebelujících vědců vnímáno budoucími generacemi s opovržením a morální zbabělostí. Rebelující vědci říkají, že je jasné, že se musí stát bezprecedentní věci, abychom se vyhnuli katastrofě, a musíme pro to udělat vše, co je v našich silách. Další akce rebelujících vědců spočívala např. v přilepení výtisku vědeckého článku, upozorňujícího na vyhynutí druhů, na londýnské sídlo vydavatelství (Springer Nature) prestižního vědeckého časopisu Nature.

Závěrem lze říci, že i české trestní právo zná institut krajní nouze, kdy čin jinak trestný není trestným činem, pokud někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem. Nejde však o krajní nouzi, pokud toto nebezpečí za daných okolností bylo možné odvrátit jinak anebo je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. O tom rozhodne soud. Nicméně ne ve všech obdobných případech soud shledal, že aktivisté konali ve stavu krajní nouze. V České republice by tedy za obdobné činy – pokud by soud neshledal jednání v krajní nouzi – mohla být pachateli uložena pokuta nebo v krajním případě i trest odnětí svobody až na jeden rok (pokud uvažujeme o přestupku proti veřejnému pořádku či o trestném činu poškození cizí věci).


reklama

 
foto - Balounová Eva
Eva Balounová
Autorka je pracovnicí Centra pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (55)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

21.1.2021 07:21
Každý zločinec má dobré důvody, proč překračuje zákon. Mnohý z nich krade a loupí prostě proto, že je v nouzi nejvyšší a má hlad. Přesto je pro společnost lepší aby i takoví byli potrestáni způsobem, aby své jednání neopakovali.
A u těch aktivistů, kteří působí škody, to platí rovněž.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.1.2021 08:06
Je zajímavé, že se nejvíc protestuje v zemích, které pro klima dělají nejvíce.
Největší prasáci jsou v klidu (třeba ČR), natož Rusko nebo dokonce úplně největší emitent, Čína.
Odpovědět
DA

DAG

21.1.2021 09:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Já na to mám teorii. Čím byl stát technicky vyspělejší, tím dříve si zničil vlastní životní prostředí a tím více si uvědomuje i svoji odpovědnost. Ono mačetou to trvá déle než buldozerem.
Myslím, že pro nás je to šance, jak se k tomu postavit racionálně a kvalitně. Na západě mi to občas přijde až hysterické a připadá mi, že někdy je léčba horší než nemoc.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

21.1.2021 10:12 Reaguje na DAG
Celkově je společnost na Západě v některých ohledech hysterická, v jiných je ale až nepochopitelně laxní. Nevadí masová nelegální migrace, ale neskutečně vadí, když náš kamioňák doveze do Francie dvě desítky nelegálů, o kterých navíc nevěděl. Vadí odhalená bradavka nějaké hvězdičky, ale nevadí desítky vražd v televizních pořadech. Přitom si osobně myslím, že třeba sex je pro lidskou populaci mnohem méně škodlivý než vraždění.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.1.2021 10:18 Reaguje na DAG
Já zase vidím podstatně nižší úroveň školství ve starých zemích EU oproti postkomunistickým (byť tu cíleně škodící "odborné" organizace dělají všechno možné proto, aby nás srazili na úroveň těch západních zemí), takže je tu podstatně méně nevzdělaných hlupáků, neschopných rozpoznat jako takové lži a nesmysly, hlásané ekologickými organizacemi.

Tomuto názoru se mi dostalo podpory z docela nečekané strany: Zrovna včera jsem se díval na wiki stránky mladičké nizozemské pěvkyně Amiry Willighagen
https://en.wikipedia.org/wiki/Amira_Willighagen
kde jsem se dočetl, že se přesunula do JAR (odkud pochází její matka), protože jí kvalita a organizace tamního školství vyhovuje víc než školství v Nizozemí.

Jinak nemáte pravdu, protože právě rozvoj technologií zpravidla (netvrdím, že výjimky nejsou) vede spíš ke zlepšování životního prostředí, a to jednak proto, že vyspělé technologie jsou zpravidla šetrnější (ono ničení životního prostředí je v podstatě nežádoucí plýtvání), jednak tím, že společnost je v důsledku jejich používání také bohatší, takže si může dovolit zasahovat i do oblastí, které ten pokrok v technologiích nepokryje.
Naopak, to, co prosazují ekologové, povede zcela jednoznačně k ekonomickému zhroucení a drastickému zchudnutí, kdy hladovějící lidé budou na nějakou ekologii kašlat z vysoka, protože jejich primárním cílem bude za jakoukoli cenu neumřít hladem a zimou. A pokud se jim někdo organizačně schopný postaví do čela, mohou ekologové dopadnout jako aristokraté za francouzské revoluce.
Odpovědět
DA

DAG

21.1.2021 13:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak technologie posledních let, které jsou dělané již s účelem nepoškozovat krajinu nebo šetřit čím dál více drahé stroje.
Nicméně od parního stroje až po postřiky, tak vše přírodu poškozuje daleko více a účinněji než motyka a sekera.
Odpovědět
DA

DAG

21.1.2021 13:26 Reaguje na DAG
Pardon místo stroje má být zdroje
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.1.2021 14:08 Reaguje na DAG
Ve skutečnosti asi ne, protože pokud by tyhle prostředky nebyly k dispozici, museli bychom na to nasadit masy lidí. A uvědomte si, že v teplém období za Jagelonců a prvních Habsburků byla naše krajina prakticky totálně odlesněna. A i tam, kde se dnes nacházejí "panenské lesy" (třeba celá Drahanská vysočina) byly vesnice obklopené poli a tu a tam nějaký kousek intenzivně využívaného háje (zaniklé vsi jsou jedno z témat, která mě zajímají).
Čili bez těchto prostředků bychom tu měli vyholenou krajinu, a na ní zástupy lidí s motykami a dalšími primitivními nástroji. Jinak bychom pomřeli hlady.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.1.2021 10:02
1. Žádná "krajní" nouze neexistuje. Pohled na teploměr mi dává za pravdu.

2. Raději budu žít v právním státě, kde tihle aktivisté opravdu dostanou milionové pokuty (krom nutnosti náhrady škod) a k tomu ještě (zejména v případě recidivy) nezanedbatelné tresty odnětí svobody. A budou donuceni ty peníze opravdu dát pod hrozbou exekucí, vězení pro neplatiče apod.

3. Pocit klimatické nouze je charakteristický pro zanedbatelnou menšinu našich obyvatel, reálně hluboko pod jedno procento, čemuž odpovídá i úspěch zelených ve volbách a jejich průběžné volební preference.
Autorka prostě kope za to, aby tato bezcenná a škodlivá menšina mohla totalitně a antidemokraticky diktovat své fantasmagorie většině společnosti. A beztrestně.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

21.1.2021 10:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Náš stát je všechno jiné jen ne právní. Vzpomeňte si na případ "Kliniky". Kolik let se to vystěhováni sqaterů táhlo a dodneška není uzavřeno vypořádání škod.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.1.2021 10:20 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
S tím naprostý souhlas. proto taky ten povzdech, že bych chtěl žít v právní státě. MMCH, jak dlouho by podle vašeho odhadu přetrvávala tahle "klinika" třeba v Moskvě? Já osobně to odhaduji na maximálně dny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.1.2021 15:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Nějaká klinika je problém nulový, ale miliardové tunely soudruha nejvyššího je něco úplně jiného. Především proto, že nepřímé škody jeho jednání jdou do stovek miliard.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.1.2021 16:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne. Nevidím rozdíl v ohýbání práva kvůli někomu, koho podporuje neomarxistická žumpa, a kvůli někomu, kdo má na milionové (a vyšší) úplatky a nejdražší advokáty.


V obou případech je postižena úcta k právu a klesá ochota obyvatel ztotožnit se se státem, kde se podobné věci dějí. Klesá i důvěryhodnost justice. Negativní dopad je v obou případech asi stejný.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.1.2021 10:42
Společný jmenovatel všech protestů je faktická nedostatečná ochrana klimatu a nekonkrétní požadavek na jednotlivé vlády "dělejte více!". Reakcí je pak např. vyhlášení vlád o uhlíkově neutrální společnosti ve vzdálené budoucnosti. To je perfektní finta! Rakouská vláda v roce 2040 či vlády jiných zemí v roce 2050 prostě řeknou: my jsme ten slib nedaly a neneseme zodpovědnost za jeho nesplnění. To vlády před námi neudělaly dost! Bylo by zajímavé udělat anketu, kolik lidí takovým slibům věří.

Ochrana klimatu je globální kolosální problém typu Tragédie obecní pastviny a každý, kdo to více či méně zaignoruje, na tom vydělá. Pokud tedy aktivisté žádají po vládách, aby ekonomicky poškozovaly svou zem, nenám dojem, že to padne na úrodnou půdu. Ono je totiž třeba vynutit dosti drastickou transformaci fungování společnosti, na což vlády, běžně pouze hasící požáry, nemají nástroje/pravomoci a vlastně nevědí, co s tím udělat. Řekl bych proto, že klimaaktivisté protestují/pláčí na špatném hrobě, nebo spíše pouze hážou hrách na zeď. Výsledkem úsilí bude pouze to, že se utratí ještě obrovštější množství veřejných peněz na vylobovaná neefektivní řešení a s klimatem to prakticky nepohne.

Proto by si měli klimaaktivisté zodpovědět základní otázku. Jde jim primárně o ochranu klimatu nebo o zviditelnění. Pokud o to druhé, dělají to velmi dobře. Pokud o to první, měly by se začít zajímat o účinné globální systémové řešení a zasazovat se o něj. Jinak se budou za 20-30 let hodně divit!
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.1.2021 14:01 Reaguje na Jiří Svoboda
Jenže ten "společný jmenovatel", který uvádíte, jsou prostě bláboly a bláboly. Ve stylu "jdi tam, nevím kam, přines mi to, nevím co" ze známé pohádky.

A pokud se týká té "drastické transformaci fungování společnosti", tak je třeba konstatovat, že to je eufemismus pro zavedení celosvětové totality, proti níž byl i Orwell beránčím vrněním a v níž by se stalinský SSSR a hitlerovské Německo skvěly jako oázy svobody a demokracie.
A dovoluji si vyslovit mínění, že i kdyby měli klimaalarmisté tisíckrát pravdu (jakože to, co hlásají je natolik prošpikováno lžemi a nesmysly, že to není technicky ani možné), tak pro spoustu lidí bude přijatelnější nějaké uvaření se, než život v něčem takovém. Pravděpodobně ta "spousta" představuje výraznou nadpoloviční většinu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.1.2021 13:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Co má relevantní zdanění fosilního uhlíku (stejně jako zatížení mnoha jiných škodlivostí spotřební daní) společného s beránčím vrněním Orwela? Zkuste odstranit ten rudý hadr, co máte pořád před očima!

Je prostě třeba striktně rozlišovat fyzikální podstatu názoru klimaalarmistů a jejich metody realizace. S prvním jednoznačně souhlasím, s druhým jednoznačně nesouhlasím. Vy jste neschopen takového rozlišení, byť docent!
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.1.2021 16:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Jenže vy zase nechápete, že ona "drastická transformace ..." prostě není možná bez zavedení supertotalitního státu, a že s tím fyzika nemá absolutně nic společného.
Navíc v situaci, kdy oni aktivisté, údajně "v krajní nouzi", bojují proti jaderné energetice, která jediná reálně může zajistit bezuhlíkovost, aniž by se musela "drasticky transformovat ...". Z čehož je naprosto jasné, že těmto asktivistům naprosto nejde o klima, ani o emise CO2, ale právě o tu drastickou transformaci v duchu neomarxisticko ekologistických fantasmagorií, která by zde zavedla onu totalitu, proti níž by byl i ten Orwell beránčí vrnění.

Prostě. každý, kdo v rámci "boje za klima" tvrdě nepodporuje jádro jako jedinou reálnou možnost (protože vše ostatní má cenu pouze jako ne zcela potřebné doplňky), je podvodník a jeho hlavním cílem je boj proti demokracii. Od IPCC až po duševně nemocné puberťačky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.1.2021 20:49 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale já se s vámi nebavím o metodách aktivistů. Já se ptám, co má zavedení globální uhlíkové daně společného se supertotalitním státem?

Zkuste, prosím, odpovídat na věty, na jejichž konci je otazník!
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2021 09:43 Reaguje na Jiří Svoboda
To, že nic jiného než celosvětový totalitní stát nemá šanci něco takového zavést. Pokud nebude celosvětový, tak mu, kdo bude moci, uteče do toho zbytku světa, pokud by byl celosvětový, ale demokratický, tak by to občané prostě neodhlasovali a naopak (kdyby se to udělalo bez hlasování, navzdory názorům občanů, jak je běžně zvykem v EU) by provolili někoho, kdo by to zrušil.

Takže, je mi líto, celosvětovost a totalita jsou atributivní vlastností subjektu, který by takovou daň zavedl (respektive vůbec mohl zavést a provozovat).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.1.2021 10:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Zavést jedno globální pravidlo, na němž se většina států shodne a ostatní státy budou přes sankce k tomu donuceny, přece nepotřebuje zavést globální totalitní stát.

Máme tu dnes např. mezinárodní obchod založený na globálních pravidlech a díky nim si můžete spolehlivě nakupovat kdekoliv na světě. Právě jednotná globální uhlíková daň by mezinárodnímu obchodu značně pospěla, protože by zcela odpadla uhlíková vyrovnávání (carbon border adjustement), která by měla být velmi brzy zaváděna. Pozor, nesrovnávejte to se současným stavem, ale s tou hrůzou, co se chystá!
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 14:11 Reaguje na Jiří Svoboda
Mezinárodní dohody jsou ex definitio nevymahatelné, jsem četl kdesi u právníků. Čili ta pravidla jsou víceméně jakýsi návod, jak obchodovat, aniž by došlo k nějakému průšvihu, ale proběhlo to win - win způsobem. A je zde, pochopitelně i reciprocita. A zdaleka ne vždy a za všech okolností jsou také dodržovány.

"Uhlíková daň" by zavedla dost silnou nerovnost mezi státy, protože průmyslové by byly více bity než státy zaostalé. Navíc by se to šíleně těžko kontrolovalo, čili musela by být nějaká inspekce, mající za zadky mocenské prostředky, jaké v podstatě tč. nemá ani EU (a nemá je třeba ani federální vláda v USA). A "superstát" máte na obzoru.
A muselo by dojít ke zmermomocnění voličů alespoň v některých státech, kde by to voliči (referendum) nebo zastupitelé (zvolení) odmítli. A zase zde máte cosi, co by to muselo násilně prosadit přes hlavy nesouhlasících voličů. Superstát (byť by si tak třeba neříkal).
Odpovědět
MK

Michal Konečný

25.1.2021 14:22 Reaguje na Jiří Svoboda
"ostatní státy budou přes sankce k tomu donuceny,"
To nenavrhujete totalitní stát, ale totalitní svět. Ale ten nikdy neexistoval a neexistuje, takové OSN je všem pro smích.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

21.1.2021 16:03 Reaguje na Jiří Svoboda
Jediné opravdové řešení klimatické krize, je šetření ve všech oblastech, prostě omezení všech energeticky náročných aktivit lidí. Žádná nová auta (i elektroauto má výfuk,ovšem ne nma atutě, ale v elektrárně). Žádná dovolená jinde, než tam, kam se dá dojít pěšky, nebo dojet na koni, povozem, případně na kole, veslicí či plachetnicí. Žádné tropické ovoce nebo zelenina, jakož i všechny další potraviny, které se nedají dopravit na místo spotřeby shora popsanými dopravními prostředky bez použití mrazících zařízení, jež jsou všechna energeticky vysoce náročná. Žádná výroba a používání tvrdých stavebních materiálů, jako jsou pálené výrobky z hlíny, beton či ocel. Žádná výroba strojů,elektrického nářadí či nástrojů, výrobu kovů omezit čistě na potřebu ručního nářadí, jako sekery, motyky lopaty, nože a pod. Žádné používání umělých textilních materiálů, ani čehokoliv z plastů. A tak by bylo možné pokračovat ve vypočítávání těch lidských činností a uspokojování lidských potřeb, které devastují přírodu a to většinou nevratně, ještě dost dlouho.
Pokud tohle nejsou schopni ekologičtí aktivisté vlastním příkladem předvést a doložit, tak je naprosto jisté, že jim jde jen a jeno to, co nazýváme zviditelněním a touhou diktovat ostatním, co mají a co nemají dělat, prostě mít pocit, že mají oproti ostatním navrch.
Pokud nepůjdou ekoaktivisté ostatním příkladem svým vlastním způsobem života, tak jiné logické vysvětlení pro jejich vykřikování, prostě není.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

21.1.2021 16:08 Reaguje na Jiří Svoboda
Jediné opravdové řešení klimatické krize, je šetření ve všech oblastech, prostě omezení všech energeticky náročných aktivit lidí. Žádná nová auta (i elektroauto má výfuk,ovšem ne na autě, ale v elektrárně). Žádná dovolená jinde, než tam, kam se dá dojít pěšky, nebo dojet na koni, povozem, případně na kole, veslicí či plachetnicí. Žádné tropické ovoce nebo zelenina, jakož i všechny další potraviny, které se nedají dopravit na místo spotřeby shora popsanými dopravními prostředky bez použití mrazících zařízení, jež jsou všechna energeticky vysoce náročná. Žádná výroba a používání tvrdých stavebních materiálů, jako jsou pálené výrobky z hlíny, beton či ocel. Žádná výroba strojů, elektrického nářadí či nástrojů, výrobu kovů omezit čistě na potřebu ručního nářadí, jako sekery, motyky lopaty, nože a pod. Žádné používání umělých textilních materiálů, ani čehokoliv z plastů. A tak by bylo možné pokračovat ve vypočítávání těch lidských činností a uspokojování lidských potřeb, které devastují přírodu a to většinou nevratně, ještě dost dlouho.
Pokud tohle nejsou schopni ekologičtí aktivisté vlastním příkladem předvést a doložit, tak je naprosto jisté, že jim jde jen a jeno to, co nazýváme zviditelněním a touhou diktovat ostatním, co mají a co nemají dělat, prostě mít pocit, že mají oproti ostatním navrch.
Pokud nepůjdou ekoaktivisté ostatním příkladem svým vlastním způsobem života, tak jiné logické vysvětlení pro jejich vykřikování, prostě není.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.1.2021 19:00 Reaguje na Jiří Daneš
Souhlasím s vámi.

Ale i kdyby nebyl problém s emisemi CO2, během několika století fosilní paliva přece jen dojdou a s tím se lidstvo bude muset vyrovnat. Takže ten přechod na bezuhlík nás nemine, jen pak budeme mít úplně jiné technologie.

Myslím, že si i do budoucna budeme moci dovolit růst a to tak, že neustále budeme snižovat nároky na planetu a její zdroje. Nárůst kvality musí být proto vyšší než pokles kvantity, pak půjde o růst. Během tisíciletí už opravdu nebude co těžit a budeme muset umět žít v rámci cirkulační trvale udržitelné ekonomiky. To ale neznamená, že nesmyslné pokusy o cirkulační ekonomiku musíme do praxe zavádět v současnosti. Ta klidně může zatím zůstávat v laboratořích.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.1.2021 09:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Zatím ovšem ekologové dělají vše proto, abychom byli dál závislí na fosilních palivech. Protože OZE naši závislost jen zvyšují. A budují se na úkor jaderných zařízení, která jsou naprosto bezuhlíkatá. Za peníze, které již byly nacpány do chřtánů provozovatelů fotovoltaiky by už stál nový blok v Dukovanech a patrně by zbytek pokryl ještě první výkopy na dostavění Temelína v původně plánovaném rozsahu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.1.2021 13:10 Reaguje na Jan Šimůnek
To s vámi plně souhlasím. Je ale otázka, zda zanedbávání výstaveb nových jaderných bloků je způsobeno hlavně aktivisty nebo neschopností našich vlád. Já bych řekl, že spíš to druhé. Buď čest Miroslavu Grégrovi!
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.1.2021 16:49 Reaguje na Jiří Svoboda
Ne, je to dáno intenzivními aktivitami zelených, nátlakovými akcemi, vymýváním mozků školáků a středoškoláků bezcennými zelenými bláboly apod.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.1.2021 20:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Jistě to má svůj podíl. Ale asi to není to určující. Nebo si myslíte, že do dnešní dostavby Dukovan hážou vidle aktivisti? Já bych to viděl v neschopnosti vedení státu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 09:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Jsem hluboce přesvědčen o tom, že se musí provádět řada naprosto zbytečných úkonů a kontrol, čistě proto, aby se tam nevyskytly nějaké naprosto nepodstatné chyby a překlepy, kterých by se mohli chytit škůdcové typu Děti Země.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.1.2021 10:11 Reaguje na Jan Šimůnek
To nepopírám.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 14:12 Reaguje na Jiří Svoboda
To jsem rád :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.1.2021 15:28 Reaguje na Jiří Daneš
To je blábol zcela ojedinělý, zkuste to vysvětlit více lidem, než 0,00% populace.
Ale rozhodně to můžete zkusit sám na sobě. Vsadím gatě, že to nevydržíte déle, než týden a to ještě v létě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.1.2021 16:52 Reaguje na Pavel Hanzl
To, co pan Daneš popisuje, je naprosto logický dopad aktivit zelených na ekonomiku. Oni na to jdou "salámovou metodou", nicméně je třeba natvrdo připomínat, že bojují právě za tohle, tedy za režim daleko horší a daleko totalitnější (a s daleko nižší životní úrovní běžných obyvatel), než z jakého jsme se horko těžko (a hlavně se štěstím) vyhrabali v roce 1989.
Odpovědět
MG

Milan G

21.1.2021 10:51
Ale fuj větší špínu už jsem tady dlouho nečetl. Schovávat ničení cizího majetku, braní si jako rukojmí normální lidi atd. za institut krajní nouze je nízké a odporné. Co se bude dít, když přijmeme tezi, že vražda na tyranovi není vražda?

,,Soud došel k závěru, že změna klimatu vážně ohrožuje budoucnost lidstva,, já se naopak domnívám, že soudy jsou hrozbou pro lidstvo.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

21.1.2021 16:10 Reaguje na Milan G
Naprostý souhlas.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.1.2021 09:39 Reaguje na Milan G
Jsou to ekologové. Od nich nějakou úctu k právu, k právům jiných lidí, k majetku jiných lidí atd. nemůžete očekávat. To je prostě novodobá verze komunistů a fašistů dohromady.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.1.2021 13:27 Reaguje na Milan G
Ano, takto postavené protesty považuji také za pitomost, zvláště proto, že se zcela míjí účinkem a je třeba dělat něco úplně jiného.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.1.2021 16:56 Reaguje na Jiří Svoboda
Bohužel se účinkem nemíjí, když do jejich zelených konečníků začínají strkat hlavy i soudci. O tom je i tento článek. A za pár let si někteří soudci i politici s nadšením uřežou uši jako Van Gogh, aby tu svou hlavu mohli nacpat hlouběji.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.1.2021 20:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Myslím, že neprotestují proto, aby měli hlavy v konečnících. Oni jen hloupě protestují za ochranu klimatu jsouce manipulováni OZE lobby. Hledejme za vším peníze. Ta metoda nikdy nezklame.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2021 13:55 Reaguje na Jiří Svoboda
Hlavy v konečnících (aktivistů) mají ti soudci a politici, co jim ty protesty "žerou" coby "krajní nouzi". Peníze jsou tam jistě taky. Uvědomte si, kolik se jen v ČR dalo za naprosté nic jenom solárním baronům. A takových bezcenných parazitů je ekologie plná.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.1.2021 10:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Nechápu vaši argumentaci. Čí hlavy v čích konečnících je jasné. To ale přece není příčina protestu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 14:14 Reaguje na Jiří Svoboda
Příčinou protestů je likvidace demokracie a civilizačních aktivit, na nichž stojí Evropa. A díky nímž hrála a v řadě oblastí ještě hraje prim. Nic jiného za tím nečekejte.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

21.1.2021 12:06
Děkuji za přínosný a velmi podnětný článek. Opravdu a zcela upřímně.

Lepší demonstrace toho, jak naše řekněme evropská civilizace směřuje neochvějně do hajzlu, by se hledala stěží.

Když mi bylo 20, tak jsem si říkal, jak to stojí za vyliž, že jsem se narodil do takového hnusu. Když mi bylo 40, tak jsem si říkal, jak závidím těm mladejm, že vyrůstaj v době pro mne svého času až nepředstavitelné svobody. Dneska ... jako mladej a zdravej by bylo samozřejmě zase fajn, vo tom žádná:-), ale co se týče zbytku ... tak mne jakákoli závist přešla. Nemít děti, tak z toho mám možná škodolibou radost, ale takhle ... fuj tajbl.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.1.2021 13:14
Při této příležitosti si dovolím krátký historický exkurs.

Prvním exhibicionistou byl Marin Luther, který na papeže vystrčil zadek.
A nastartoval náboženské revoluční hnutí vedoucí k sesazení doposud vládnoucí katolické církve.
Tedy ne jeho teze , ale jeho nahá prdel byla onou střelkou na kompasu...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.1.2021 14:53
"Politická ponerológia - pseudorealita.
Konečným účelom vytvorenia pseudoreality je moc, ktorú vytvorená pseudorealita poskytuje mnohými spôsobmi. Aj keď ich je veľa, mali by sme vymenovať niekoľko. Po prvé, pseudorealita je vždy konštruovaná tak, že štrukturálne zvýhodňuje tých, ktorí ju prijímajú, pred tými, ktorí ju neprijímajú, často zjavnými dvojitými normami a morálno-lingvistickými pascami. Dvojitý meter v tomto ohľade bude vždy uprednostňovať tých, ktorí akceptujú pseudorealitu ako realitu, a vždy znevýhodní tých, ktorí hľadajú pravdu.
Je potrebné poznamenať, že ľudia, ktorí akceptujú pseudoreality, akoby boli „skutočné“, už nie sú normálnymi ľuďmi. Vnímajú pseudorealitu namiesto reality a čím dôkladnejšie zaujmú tento klamný postoj, tým funkčnejšiu psychopatiu nevyhnutne prejavujú"
Andrzej Łobaczewski
Na základe pseudoreality sa rozhodoval aj ten súd pri oslobodení aktivistov.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

21.1.2021 19:02 Reaguje na Vladimir Mertan
Problémem není to, že občas někomu prostě hrabe. To tu bylo vždy, už od Kopčema. Problémem je to, že se to začíná stávat v mnoha zemích oficiální doktrínou. Stojí to za prd a bude hůř.
Odpovědět
OD

Ondřej Dočkal

21.1.2021 16:22
Velmi děkuji autorce za článek a zejména za to, jak jej ukončila:

Závěrem lze říci, že i české trestní právo zná institut krajní nouze, kdy čin jinak trestný není trestným činem, pokud někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem. Nejde však o krajní nouzi, pokud toto nebezpečí za daných okolností bylo možné odvrátit jinak anebo je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. O tom rozhodne soud.

Pro všechny potenciálně nadšené "rebely" doplňuji příklady krajní nouze:

- nad barákem mám silně nakloněný proschlý nahnilý strom ze sousedního pozemku - a soused nereaguje: na sousední pozemek vlezu a strom pokácím, aby na mě nespadl,

- mám v autě zraněného krvácejícího člověka, a vezu ho do špitálu - spěchám, když můžu, jedu rychleji jak povolují předpisy..

- někdo na mě zaútočí - bráním se, zraním ho ... ale musel jsem se bránit.

tak .. žádné krádeže obrazů, žádné sprejování ... !!!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

21.1.2021 19:00 Reaguje na Ondřej Dočkal
To poslední není krajní nouze, ale nutná obrana.

To první ... do toho bych jen tak na své triko nešel, případný soud o to, zda to riziko bylo skutečně akutní a zda nebylo možno nějak strom zabezpečit jinak, bych si rád odpustil. V takovém případě má primárně konat obec, přelézt jen tak na sebe plot se sekyrou není úplně nej nápad.
Odpovědět
OD

Ondřej Dočkal

21.1.2021 21:33 Reaguje na Svatá Prostoto
Dobrý den - máte pravdu s nutnou obranou, otázka jak se to vezme - i nutná obrana je svým způsobem využití institutu krajní nouze v tom smyslu, že konám "legálně" něco, co bych normálně dělat legálně nemohl - ale tohle nechejme právníkům, já právník nejsem, pokud vy ano - přít se nebudu, na to nemám, chtěl jsem tím jen dokončit to, co autorka načala - ale nedokončila. Totiž že tento institut je naprosto výjimečný - a rozhodně se netýká raplů, kteří ukradou obraz a pak tvrdí, že byli v krajní nouzi.

S tím stromem je to samozřejmě taky složitější, ale pokud bych měl fotodokumentaci stromu - hniloba kmene, plodnice zejména některých dřevokazných hub apod. - vždycky lepší řešit soud kvůli stromu za pár kaček než se handrkovat s pojišťovnou o to, jestli jsem dostatečně účinně činil vše proto, aby ke škodě nedošlo. Ale taky teoretizujeme, on to stejně nikdo z rebelů nepřečte, ale po pročtení článku sem si prostě nemohl pomoct ..
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

21.1.2021 22:42 Reaguje na Ondřej Dočkal
No, u toho stromu mi šlo primárně o to, že uvedeným jednáním byste se mohl lehce dostat do podstatně většího průseru, než by zapříčinil ten pád. A na krajní nouzi byste to s opravdu vysokou pravděpodobností neuhrál.

Jinak z obecného hlediska s vámi souhlasím, jen ty příklady nebyly úplně nejšťastnější.

Nicméně to je právě pointa toho článku, nakolik je společnost v některých zemích bez pardonu zvrácená, že i popsané příklady jsou tamními soudy akceptovány jako případy krajní nouze. I když autorka si spíš myslí, jak to to bájo a super a tak.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.1.2021 13:41 Reaguje na Ondřej Dočkal
Myslím, že globální rozvrat klimatu již je, nebo v dohledné době bude považován za stav krajní nouze. Tady je ale opravdu velmi důležitý aspekt, že bezduché agresivní demonstrace aktivistů nejsou jediným, natož účinným nástrojem řešení takového stavu. Pak by měl být výrok nezkorumpovaného soudu jednoznačný.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.1.2021 10:53
Pokřivení práva byť ve vyšším zájmu je pokřivením práva stále a ten, kdo
to schvaluje, tak pouze vytváří precedens, kdy v případě vyššího zájmu
bude obhajována i politická vražda. Bez vyhlášení války je vražda
vraždou i na tyranu, jak bylo poněkud ideologicky pozměněno ve filmu
Vyšší princip. Pokud jsme v legálně vyhlášené válce, tak budiž, ale
v zemích práva není možno za míru vraždit, krást, poškozovat cizí
majetek atd. ani v zájmu ekologie. To by tu byl časem anarchismus
a soudcem by byl nakonec Lynč. Mi někdo v zemi s takovým právem
ničit majetek, tak ho v "krajní nouzi" zastřelím i za banální
čin pouze proto, že za podobné činy nebudou soudy nikoho trestat. Vymahatelnost práva nesmí být nijak křiveno a omlouváno žádnými
"vyššími zájmy" sebevíc ušlechtilými.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.1.2021 16:57 Reaguje na Břetislav Machaček
Ano, potřebujeme ono FIAT IUSTITIA PEREAT MUNDUS a ne "účel světí prostředky".
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2021 10:03
Možná ještě něco k autorčinu právnímu kutilství.
Dotyčná paní a osoby s ní ideově souznějící otevírají Pandořinu skříňku. A to, co z ní vyletí, může snadno postihnout i je, protože, jak známo, každá hůl má dva konce.

Příklad první: Občané se sesypou na ekologické aktivisty, protestující proti jaderné elektrárně, zmlátí je, případně i pobijí a odůvodní to naprosto stejně jako autorka v článku: Klimatickou úzkostí danou skutečností, že bez jaderné energetiky nelze omezení produkce CO2 a naši záchranu před upečením realizovat. Existuje dost, a, na rozdíl od většiny klimatologických blábolů seriózních, pramenů, které říkají totéž a lze se o ně opřít.

Příklad druhý (ještě pikantnější): Vyjdu z teze o "drastické transformaci fungování společnosti", bez níž se bezemisnost, za niž bojují ekoaktivisté bojují, podle něho neobejde. Můžeme se jistě domnívat, za tím víc myslí likvidaci demokracie (respektive těch zbytků, které zde ještě máme), nebo drastický pokles životní úrovně, někam pod úroveň středověké chudiny, nebo drastickou redukci počtu obyvatel na způsob Rudých Khmerů. Všechny tyto případy, i jejich vzájemné kombinace, pochopitelně zakládají možnost jednání v krajní nouzi (protože ta se týká i ochrany politického zřízení). A opět se může stát, že by ekologičtí aktivisté a ekologické organizace byli cílem takového "jednání v krajní nouzi".
MMCH, jsem toho názoru, že drastický pokles životní úrovně nebo dokonce redukci počtu obyvatel by neměla šanci přežít naprostá většina dnešních padesátiletých a starších. Takže pro ně by to mohlo být jednání v krajní nouzi velice reálné a prokazatelné. Kdyby Židé včas vybili vedení NSDAP, tak by to bylo prakticky stejné.

Další věcí je, že ona "drastická transformaci fungování společnosti" v sobě skrývá tak silný negativní potenciál i v případě jejího přežití, že spousta lidí upřednostní riziko mizivé pravděpodobnosti, že klimaalarmističtí lháři mají pravdu, před daleko většími riziky, spojenými s pádem do nějaké "drasticky transformované" společnosti.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist