https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ivan-n-vystrcil-opravdu-chceme-zastavovat-dalsi-a-dalsi-zemedelskou-plochu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ivan Vystrčil: Opravdu chceme zastavovat další a další zemědělskou plochu?

2.3.2020 | BRNO
Výstavba hal na zemědělských polích. Ano či ne? Ilustrační snímek.
Výstavba hal na zemědělských polích. Ano či ne? Ilustrační snímek.
Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz
V katastru obce Holubice nedaleko Brna probíhá příprava stavby logistického centra. Investorem je společnost Goodma Czech republic z Prahy. Haly Holubice logistic centre mají být umístěny v otevřené zemědělské krajině s převahou polí a charakteru členité pahorkatiny. Tyto plochy jsou v současné době zemědělsky využívané.
 

Předmětná plocha je v bezprostřední blízkosti památkové krajinné zóně Bojiště u Slavkova, kde se uskutečnila v roce 1805 bitva tří císařů. Jedná se o memoriální krajinu, jejíž hodnota dle krajinného rázu spočívá v zachování charakteru přehledné otevřené polní krajiny.

Podle územního plánu se ale jedná o plochu určenou pro veřejně prospěšnou stavbu - pro strategického partnera obce. Navržený areál se nachází v blízkosti sjezdu na dálnici D1 a v přímé návaznosti na další dvě silnice.

Příprava celé investice probíhá až dosud velmi utajeně, pouze v koordinaci s vedením obce Holubice. Tím, že areál je za tělesem dálnice „vystrčený“ za silnici II/430, je to přesně ten typ stavby, který vlastní obci nevadí a naopak z něj může profitovat.

To, že se zničí krajina či zneprůjezdní komunikace mimo obec Holubice, vedení obce Holubice netrápí. Naopak neustále zdůrazňují přínos pro obec, byť ten je problematický. Ukazuje se zde, že investice v katastru malé obce je pro kapitálově silnou společnost jednoduchá záležitost. Částky v rozsahu statisíců jsou pro obce s malým rozpočtem velmi stimulující. To že parazitují na okolí, je při stávající úrovni zastupitelů nezajímavé. A tak je možné v počtu sedmi hlasů měnit či upravovat územní plány, budovat nesmyslné zóny a zatěžovat okolí.

Projekt skladovacího areálu HLC (Goodman) totiž počítá se třemi velkokapictními halami pro skladování zboží a nerušící výrobu. Ta spočívá v třídění zboží nebo ruční montáži výrobků z hotových součástek a jejich následné balení. To má zabezpečovat na 700 osob na 3 směny. Celý areál předpokládá i navýšení dopravní zátěže (vjezd + výjezd) více než 200 + 200 kamionů, 200 + 200 nákladních aut a dodávek a 400 + 400 osobních automobilů.

Plánované objekty mají být mírně zapuštěny do terénu a má zde být okolo 500 stání pro osobní vozidla. Podle posledních informací je již vydáno územní rozhodnutí o rozšíření přilehlé komunikace a vykácení přilehlé aleje 46 stromů kolem silnice II/383. Dále je vydáno územní rozhodnutí o vybudování splaškové kanalizace a její svedení do obce Holubice.

V této chvíli je ve stadiu schvalování územní rozhodnutí o provádění vlastních staveb. Pouze záporné stanovisko odboru životního prostředí zatím brání jeho vydání. Nicméně, dle informací odpovědných osob bude patrně přes odvolání i tento poslední balvan odvalen.

Investorem je totiž velmi silná zahraniční společnost GOODMAN CZECH REPUBLIC s.r.o. Lobbisté pohybující se kolem celého projektu (František Machač) nejprve popírali účast firmy GOODMAN. Tato je celosvětovým developerem společnosti AMAZON, což postupně vyplulo na povrch. Rozsah a kapacita stavby je však mimo veškerou pochybnost připravována pro společnost velkého rozsahu.

Zatím běží řízení a dosud byla vydána dvě zamítavá stanoviska odboru životního prostředí ve Slavkově u Brna. Odbor požádal o první stanovisko Agenturu ochrany přírody. Ta vydala negativní vyjádření ke stavbě. Investor se odvolal, a proto požádal odbor životního prostředí o potvrzující stanovisko ke druhé verzi dokumentace. Zde však za podivných okolností Agentura (údajně na pokyn MŽP) už žádné stanovisko nevydala. Otázka zní proč?

Celá situace nese všechny prvky pohrdání krajinou, zemí kde žijeme, historií a vůbec všemi kulturními hodnotami, na kterých je postavena moderní společnost. Jako bychom zabředli zpět do minulého století, kdy pofiderní honba za momentálním profitem navěky změnila místo a krajinu kde žijeme. To opravdu chceme?


reklama

 
foto - Vystrčil Ivan
Ivan Vystrčil
Autor spravuje stránku Amazon na Slavkovském bojišti, která chce zabránit výstavbě logistického centra v katastru obce Holubice.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (93)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

2.3.2020 05:07
Kde jsou ty skvělé doby, kdy jsme s kravkou ráno vyráželi na políčko a žili spokojeným bio životem. Vstávalo se a chodilo spát se slepicemi a při čadící petrolejce jsme četli Jiráska. Každý kousek byl obděláván, tráva podél cest se vysekávala králíkům, lesy byly čisté, vše suché se v otýpkách odnášelo na otop.
Bohužel dnes tak nikdo žít nechce, nikdo nechce dřít od rána do večera za pár korun. Vyspělá země umožňuje lidem lepší způsob obživy a na druhou stranu jim dává obrovské množství volného času.
A zemědělská půda? Ta je bezcenná, máme jí nadbytek, že na ní pěstujeme zbytečnou řepku (400 000 ha) a nabízíme dotaci těm, kteří udělají z pole zatravněnou plochu. Výrobna/sklad zajistí lepší zhodnocení území a bývalý zemědělec si tam vydělá více peněz za menší námahu. Nejsme zemědělská země, u nás totiž umíme bohatství a přidanou hodnotu tvořit jinde, než v zemědělství.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.3.2020 07:30 Reaguje na Richard Vacek
Zemědělská půda je to nejcennější, co stát může mít- bohužel se na to přijde vždy, až už je pozdě.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.3.2020 07:43 Reaguje na Richard Vacek
Vy jste ale hlupák... je vidět, že vůbec nevíte o čem je tu řeč... takové montovny a sklady nepřinášejí nic pozitivního, naopak.

Větší provoz, větší prašnost a znečištění vzduchu, zvýšení hluku, ono zmiňované degradování památného území, negativní dopad na vodní režim krajiny, vytváření tepelných ostrovů v už tak (díky člověku) vyprahlé krajině, degradování našich lidí na montéry a skladníky, rozhodně to nepomáhá v růstu platů ani ekonomiky, atd. atd.

Kdyby jste aspoň trochu rozuměl businessu, tak by jste tu nemlel takové nesmysly o přidané hodnotě v montovnách a skladech....

Jste hlupák co brání svinstvo, které lidé v ČR nechtějí, ale bohaté firmy ho sem protlačují...
Odpovědět
RV

Richard Vacek

2.3.2020 08:19 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pokud rozumíte ekonomii, tak pro HDP v Česku platí: zemědělství: 2,4 % průmysl: 37,7 % služby: 59,9 %. Takže zemědělství nás neživí, naše vysoká životní úroveň se tvoří ve službách a v průmyslu.
A pokud srovnáváte tepelný ostrov sklizených lánů řepky a skladů, tak vám to vychází jak?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.3.2020 12:45 Reaguje na Richard Vacek
Jak ovlivňuje rozložení ekonomiky fakt, že sklady a montovny mají velice nízkou přidanou hodnotu? Argumentujete jako pětileté dítě..

Zábor půdy sebou nese spoustu negativ a pokud na takové půdě něco mám stát, tak chytrý člověk tam chce něco aspoň trochu prospěšného... kdyby nebylo kde jinde stavět (jako že je) a jednalo se o nějakou veřejně prospěšnou stavbu (jako, že to není), tak by se tato diskuze vedla úplně jinak, ale my se tu bavíme a zabírání vysoce bonitní půdy na něco, co není prospěšné vůbec...

Firem je v ČR víc než dost a už nejsou lidé, kteří by v nich pracovali, takže ani to se nedá použít jako argument pro...

Výhodné je to jen pro tu firmu...
Odpovědět
ig

2.3.2020 12:59 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Když je to výhodné pro firmu, tak je to zároveň i výhodné :-) Přidaná hodnota není nijak nízká, podívejte se na ceny které se v takových centrech platí. Plně odpovídají tomu, co takové centrum zmůže - sníží počet jízd kamiónem a tím ušetří (mimo jiné) emise CO2.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.3.2020 22:05 Reaguje na
Jo ve větné části "...výhodné pro firmu..." je obsaženo slovo výhodné, správně... za toto zjištění by jste měl dostat lízátko....

Jinak je to ale celé blábol jak prase.....
Odpovědět
ig

2.3.2020 22:47 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Zřejmě žijete (v celkem častém) bludu, že ekonomika je něco jako hra s nulovým součtem. Že když firma vydělá, může to být jen na úkor někoho jiného. Jenže tak to není :-)
Odpovědět
RV

Richard Vacek

2.3.2020 13:10 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Podívejte se, kolik se dostávají dotace na tu bonitní zemědělskou půdu. Ročně zemědělci dostávají 40 miliard korun. To je částka 4000,- Kč na občana ročně. Na sklad neplatíte nic.
Odpovědět
ad

2.3.2020 14:02 Reaguje na Richard Vacek
to co musí mít česko nejdříve je potravinová soběstačnost která je zajištěná trvale udržitelným zemědělstvím. Tohoto cíle asi nedostáhneme zasíráním krajiny sklady, asfaltem atd.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

2.3.2020 15:03 Reaguje na
Váš předek v době sběračů kořínků a lovců argumentoval úplně stejně, že je potřeba zajistit trvale udržitelným lovem a kořínkařením potravinová soběstačnost kmene. A mýlil se (stejně jako vy). Nahradili ho zemědělci, kteří plané kořínky ani divokou zvěř nepotřebovali.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

2.3.2020 14:04 Reaguje na Richard Vacek
Jak to že ne, vždyť píšete, jakou ty sklady tvoří přidanou hodnotu, tudíž na ně platíte v ceně zboží, které jimi prošlo a které pak kupujete.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

2.3.2020 14:15 Reaguje na Richard Vacek
Bez dotací do zemědělství, byste za české potraviny zaplatil daleko víc, než platíte ted. Za rohlík byste neplatil 2,5 Kč, ale třeba 5 Kč. ;)
Odpovědět
RV

Richard Vacek

2.3.2020 15:09 Reaguje na Petr Eliáš
Pšenice se obchoduje za světové ceny, takže není žádný důvod na zvýšení ceny. Kromě toho existuje řada zemí, které zemědělskou produkci přestaly dotovat a nemají problém se udržet na trhu (např. Nový Zéland).
Odpovědět
VN

Václav Neguš

4.3.2020 13:12 Reaguje na Richard Vacek
Ale tam je to o něčem jiném! Informujte se na netu-s EU se to nedá srovnávat!!
Odpovědět
ig

2.3.2020 09:37 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Kdyby to lidé opravdu nechtěli, tak si od těch bohatých firem nebudou nic kupovat :D Realita je ovšem taková, že kapacita (téměř) každého nového logistického centra je okamžitě vyprodaná, (téměř) každé nové nákupní centrum je okamžitě narvané lidmi a podobně. Tak jaképak nechtějí.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.3.2020 12:58 Reaguje na
Taky jako malý děcko... lidi když něco kupují, tak ví co všechno se za tím skrývá? Ví jak byl výrobek vyroben, jak a kde byl skladován a jak byl distribuován? Ví, jaký negativní dopad to má na ŽP? Vy jste tak naivní člověk...

Lidi jsou ovce (jako vy, i když si myslíte jaký jste revolucionář) a dělají co se jim řekne a to klidně i když jim ta činnost bude škodit... kdyby jste věděl co je to reklama a marketing, tak by jste věděl, že to je jen manipulace a nic jiného...

Lidi budou vždycky ovce.... a proto musí být zodpovědné firmy a subjekty typu obce, města, stát, státní správa,... to ti rozhodují o tom co a jak se bude vyrábět, distribuovat a prodávat...

Business není o naplňování potřeb spotřebitele, ale žije si svým vlastním životem a hledí už jen sám na sebe... starší ročníky jako jste vy (ne ale všichni samozřejmě), to nedokáží pochopit a žijí v obrovské naivitě...

Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.3.2020 15:17 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pane Bože další přiblblý socialista a jeho centrální plánování. Jen doufám, že se zeleným fanatikům nepodaří z lidí udělat ty ovečky. Sežral by je totiž vlk.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.3.2020 21:48 Reaguje na Jarek Schindler
Spíš než socialista, člověk, který vidí co se v ČR děje.. že takový jako vy to vidět nedokáží je sice smutné, ale podle vývoje posledních let je vidět, že jde opravdu jen o takový relikt doby minulé, který svým názorem a pohledem na svět nedokáže pochopit ony překotně se objevující informace o světě ve kterém žijí...

A pokud dnes někdo řekne, že kapitalismus, ale hlavně opravdu business as usual není dobrý, tak je z něho hned fašista, komunista nebo socialista... značí to jen to, že takový co tyto soudy vznášejí přirovnávají nové myšlenky a pohled na svět ke svým životním zkušenostem s nacisty a komunisty a celkově vidí svět očima chudáka co vyrostl v totalitě.... degenerovaného a dokonale zlomeného jedince....

Nikdo neříká, že business je škodlivý a sám o sobě špatný... je ale zodpovědný business, který za sebou nenechává zmar a škody, ale hodnoty a pokrok a pak je business nemorální, ŽP i lidem škodlivý a využívající všech možností k dosažení jediného.... zisku za každou cenu a to bez jakékoliv hodnoty pro lidi dané země...

Nemáte mentální schopnost vidět realitu dnešní doby ani chápat texty jako je tento...
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.3.2020 08:13 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tady vám musím dát za pravdu. Opravdu ty "překotně se objevující informace o světě" z pera ekotrotlů jsou pro mě těžko pochopitelné a stravitelné. Zvlášť když se denně ukazuje, že kromě frází jsou více méně bezobsažné, postavené absolutně mimo realitu . A vaše texty se opravdu nesnažím pochopit. Většinou se pouze směji.
Odpovědět
ig

2.3.2020 16:49 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Starší ročníky mají zkušenost, kterou Vy nemáte. A to, že tak nikdo tak chytrý, aby dokázal (ať sám nebo v libovolně velkém týmu) podrobně naplánovat hospodaření státu NEEXISTUJE.

Co je to business, reklama a marketing vím už tak třicet let a myslím, že podle mých hospodářských výsledků to vím velmi dobře :D
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.3.2020 21:59 Reaguje na
Kdyby jste se nedíval na svět přes totalitní brýle, tak by jste chápal o co mi jde a co mě i značné části obyvatel ČR velice vadí..

Tady nejde o nějaké hloupé plánované hospodářství, ale o to, že jsou určitá pravidla udržitelného rozvoje a ty nejsou něco vymyšleného nebo názorového, ale jde o naprosto racionální úvahu nad tím, jestli je možné dlouhodobě provozovat nějakou činnost nebo ne.... jestli vidíte bezohlednost a iracionalitu jako hodnoty pro vás, tak prosím... ale moc bych se tím nechlubil... zvlášť jestli jste jako perličku schopen napsat, že máte nějaké hospodářské výsledky... to je pak jasné jaký business provozujete vy... teda pokud jste si to nevymyslel....
Odpovědět
ig

2.3.2020 22:19 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Opravdu neprovozuju RVHP, tedy ve smyslu toho vtipu, jak někde vyrábějí hliněné trpaslíky, pak to postupně povyměňují za všechno možné a ve výsledku za to dostanou hlínu na ty trpaslíky :-) Byznys (průmysl, říkejte si tomu jak chcete) který neplní potřeby lidí vždycky velmi rychle skončí. Proto taky skončilo plánované hospodářství, protože plnilo plán a ne potřeby lidí. A stejně skončí každé hospodaření, které někdo moudrý shora diriguje aby bylo takové a makové :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.3.2020 21:40 Reaguje na Lukáš Kašpárek
To socialistické plánování se taky ohánělo vědou a racionalitou, a pak se stály fronty na toaletní papír a vložky (mimo mnoho jiného).
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.3.2020 17:40 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Lidi "jsou jako ovce", a tak je potřeba totalitní diktatury ekologů, která s nimi zatočí.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

2.3.2020 14:18 Reaguje na Richard Vacek
Jste hloupý počtář ovládající jen kupecké počty a to dokonce ještě špatně.
Odpovědět
MK

Miroslav Kroulík

3.3.2020 02:18 Reaguje na Richard Vacek
Pane, vy jste ale komik. Jestli je zemědělská půda bezcenná, tak je zbytečná vaše potřeba jídla. Prostě od teď nic nejezte, kochejte se těmi vašimi milovanými sklady a montovnami, případně si kupte nějaké ty zbytečnosti, co se odtamtud expedují přes e-shopy. A budete se divit, nového mobilu se nenajíte. Vždycky platilo, platí a platit bude, že chlebem živ je člověk a bez zemědělské půdy ten chleba prostě není!
Odpovědět
ig

3.3.2020 08:43 Reaguje na Miroslav Kroulík
Zemědělská půda je stejný výrobní prostředek jako třeba soustruh. Obojí potřebujeme k udržení našeho standardu, ale nemůžeme mít obého nekonečně mnoho, musíme si vybrat, vybalancovat. A přesně to se děje :-)
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

3.3.2020 10:52 Reaguje na Richard Vacek
Ano, máte pravdu v tom, že nejsme zemědělská země, tj. zemědělství vytváří jen malé procento HDP. Ale jako v každé jiné zemi i v ČR lidé chtějí jíst a to kvalitně, bezpečně, v neomezeném množství a kdykoliv. Také v ČR chtějí občané dostatek vody, úhlednou krajinu a příjemné klima. Čím víc zemědělské půdy zalijeme asfaltem, betonem a odkanalizujeme, tím méně budeme mít půdy na výrobu velmi kvalitních a bezpečných potravin, kvůli kterým nemusíme drancovat a vyjídat zbytek planety. Tím méně bude zasáknuté vody, která bude k dispozici pro vegetaci a lidi. Tím větší teplotu budou mít velké plochy v krajině. Čím méně budeme mít volné půdy, tím větší průšvih se změnou klimatu si budeme vytvářet.
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.3.2020 19:36 Reaguje na Marcela Jezberová
Problém je, že velké plochy, generující teplo, vytváří i sklizená pole (pokud nejsou následně něčím oseta).
Na produkci potravin nám stávající plocha stačí a při nasazení GMO bychom ji byli s to ještě dál snížit.
Odpovědět
JB

Jakub Brenn

3.3.2020 21:29 Reaguje na Marcela Jezberová
Za tenhle příspěvek palec nahoru, souhlas.
Odpovědět
ig

3.3.2020 21:40 Reaguje na Marcela Jezberová
A jaká to krásná krajina je takové žluťoučké voňavé pole plné řepky nebo třeba kukuřice zalité glyfosátem :D :D :D Kdepak, jsou to jen kvantitativní rozdíly v různých způsobech průmyslového využití krajiny.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

4.3.2020 08:17 Reaguje na
A čemu se jako divíte? Je to přesně ten přístup k půdě jako máte Vy - půda je jen výrobní prostředek, nebo ne? :)
Odpovědět
ig

4.3.2020 10:32 Reaguje na Petr Eliáš
Já se tomu naopak vůbec nedivím :-) Jen tvrdím, že pokud bychom chtěli malebnou krajinu, museli bychom zrušit nejen průmysl, ale i zemědělství :-) Neboť zemědělská půda je skutečně jen výrobní prostředek a krajinu vzhledově mění stejně jako ty haly.
Odpovědět
ab

ales basta

3.3.2020 22:01 Reaguje na Richard Vacek
prominte prosim , ale toto muze napsat pouze Vul
Odpovědět
ab

ales basta

3.3.2020 22:02 Reaguje na Richard Vacek
prominte prosim , ale toto muze napsat pouze V-l
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.3.2020 05:41
1. "Memoriální charakter" bojiště u Slavkova byl už v 90. letech zneužíván některými organizacemi k terorizování tam žijících lidí (kteří si nesměli na svém pozemku postavit ani psí boudu nebo natřít na svém domku okna). V té době jsem působil jako externista na VVŠ PV Vyškov a mám tyhle informace z první ruky , od takto postižených lidí.

2. Platí to, co uvádí pan Vacek: Je to ekonomické zhodnocení půdy + pracovní příležitost pro místní lidi. Takže je jasné, že je to solí v očích ekologů, kteří chtějí zbídačelou zemi a obyvatele umírající hlady.

3. Je jasné, že bychom měli pracovat na zajištění alespoň základních potravin z vlastních zdrojů, protože zřejmě vstupujeme do epochy politických turbulencí a možná i válek v našem prostoru, nicméně takovéto stavby lze poměrně snadno přestavět v případě potřeby na skleníky apod.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2020 06:31
Stejných svinstev jako je toto , probíhá napříč republikou mnoho. Na vině je novela stavebního zákona z r.2017 ,která odebrala spolkům, jejichž činností byla ochrana krajiny a přírody, právo vstupovat do obdobných řízení.
Zde pouze připomínám, že se jednalo o soukromou iniciativu poslanců Foldyny (ČSSD) + Adámek (ČSSD) v rámci změny stavebního zákona předloženého vládou,kde původně nic takového nebylo.
Novela napadena ústavní žalobou skupinou senátorů , ale Ústavní soud se ani po téměř třech letech "nerozhoupal"./ měsíční příjem soudce ÚS 165 900 Kč v r. 2016./

Měli bychom si uvědomit, že každý den se v ČR zastaví cca 15ha půdy, která nám v budoucnu bude hodně chybět. Haly všeho typu se v ČR na volné půdě staví hromadně, protože oproti Rakousku,Německu s tím naše úřady (správně promazané) nemají žádné problémy a nedělají žádné cavyky.
Třeba i tady :Za černou stavbu nabízí firma CTP až 15 milionů korun

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2390803-kauza-cerne-stavby-u-hradce-kralove-udajne-podplaceni-policie-neprokazala
Odpovědět
ig

2.3.2020 07:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ještě že tak. Kdyby ty spolky ten zákon nezneužívaly k leštění vlastního ega, k házení vidlí do projektů na zakázku nebo někdy dokonce k vlastnímu obohacování, ta reakce v podobě novely stavebního zákona by nikdy nepřišla a mohly být užitečné v případech, kdy opravdu o něco jde.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.3.2020 08:06 Reaguje na
Ty jsi ale naivní trdlo...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.3.2020 07:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak tak, ale hloupým lidem stačí, když někdo řekne, že se jedná o urychlení staveb a takový jsou spokojení..

Že jde o často nezákonné urychlení staveb (podvody, korupce, klientelismus garančních a kontrolních složek státu), které sebou nesou hromadu negativ a na které pak všichni v okolí nadávají, tak to už je dotyčným jedno..

Ty pokusy státu na odebrání práv občanům, prospěšným spolkům i obcím ve prospěch hladkého vydávání stavebních povolení pro všechny šmejdy a podnikavce, kteří to s ČR, její krajinou i lidmi nemyslí ani trochu dobře a jen chtějí na poškozování všechno a všech vydělat už začíná být opravdu okaté a hlavně trestuhodné... v ČR je ale vidět, že lidé jsou moc líní a hloupý než, aby se tomu bránili a nechají si raději celou zem zničit a rozkrást....

Zatím jsme se nedostali od revoluce nikam, pokud tu jsou někteří schopni ještě obhajovat tyto svinstva.... smutné....
Odpovědět
ig

2.3.2020 09:31 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Naopak, ten zákon posiluje práva občanů proti samozvaným ochráncům tajných pravidel, kterým rozumějí jen oni sami :-) Moje právo je postavit si na svém pozemku za své peníze svoji stavbu a může být omezeno jen tím, že tím nesmím nepřiměřeně obtěžovat sousedy a poškozovat závažný veřejný zájem. Ale už nemůže být omezeno tím, že se někomu zdá, že bych si tak moc vydělal nebo že bych tam podle něčího názoru měl pěstovat jetel a ne vyrábět krumpáče. Což je přesně to, co dělají ty "spolky".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2020 10:03 Reaguje na
Jestli si vyděláte deset korun nebo deset milionů je mi zcela jedno.
Pokud však svým záměrem negativně ovlivníte ŽP, to už mi jedno není. Ať se vám to líbí nebo ne, každý má právo na příznivé životní prostředí a může se domáhat nápravy u úřadů,popřípadě soudů.
(za podmínek stanovených zákonem)
Odpovědět
ig

2.3.2020 10:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Životní prostředí ovlivňuji už svoji samotnou existencí. Znamená to, že by ty spolky měly mít právo mě zabít, tělo ekologicky zlikvidovat, barák zbourat, zahradu zrušit a vysázet tam ptačí zob? Myslím, že ne :-) A stejné je to s tím podnikáním. Když si to lidé přejí (=budou kupovat ty krumpáče) tak je to v pořádku, je to přiměřené rozhodnutí majitele půdy a nikdo nemůže arbitrárně stanovit, že ne, že jetel je pro mě důležitější :D
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2020 10:27 Reaguje na
V právu ŽP evidentně tápete, nikdo vás ekologicky likvidovat nehodlá.
Musíte si uvědomit, že i jako vlastník určité věci jste ve svém nakládání s majetkem omezen právními předpisy. A pokud by vaše nakládání s majetkem mohlo ohrozit životní prostředí (majetek všech) ,pak stát toto jednání reguluje například právě v rámci územního rozhodování.

I v anglosaském právu, kde je vlastnictví o level výš než u nás , vám nedovolí pokácet hodnotný strom na vašem pozemku, kde za své peníze hodláte postavit dům pro svoji rodinu. Jste někde ve středověku.
Odpovědět
ig

2.3.2020 10:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nejsem ve středověku, ani nechci ničit přírodu, jen mi vadí zneužívání pravidel pro ochranu přírody ve prospěch soukromých nebo ideologických zájmů různých spolků.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2020 10:49 Reaguje na
Tady si rozumíme, jsou skutečně případy,kdy docházelo ke zneužívání tzv. ochrany ŽP pro zcela jiné zájmy. Ale to zrovna případ AMAZONU v Holubicích není.
Odpovědět
ig

2.3.2020 10:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Taky si spíš myslím, že u toho Amazonu půjde o něco jiného (odhaduji NIMBY), ale každopádně jsem myšlenkově spíš na straně těch kdo chtějí stavět tu halu, než těch, kdo jim v tom chtějí zabránit. To by se musel ukázat nějaký závažný problém (silnější než prosté zastavování zemědělské půdy) abych změnil názor.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.3.2020 17:45 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Je mi líto, tento zákon omezuje možnosti samozvaných "odborníků" kecat do věcí, kterým v podstatě nerozumějí. A v minulosti se najde dost příkladů toho, jak ekologické organizace škodily tím, že zdržovaly či znemožňovaly výstavbu užitečných objektů, od komunikací až po nějaká ta logistická centra. A zatím se snad nikdy nestalo, že by tyto jejich akce přinesly nějaký užitek. Maximálně finance do kapes ekologických vyděračů.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.3.2020 14:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Osobně také nevidím důvod proč by spolek z druhé strany republiky měl a mohl vstupovat a blokovat jakékoliv řízení, pane Vinkler. O to větší právo by ale měli mít místní, dotčení občané. O tom právu na příznivé životní prostředí, píšete o něm níže, potom vykládejte tisícům občanů co marně čekají například na obchvat , který blokují ty spolky. Také ve jménu příznivého životního prostředí. Ono by se možná na podobná logistická centra našly pozemky i uvnitř již zastavěných území. Stačí se svést jednou do Prahy vlakem. Má to ale jednu chybičku a tou je napojenost na dálniční síť. Dokáže si někdo představit takové centrum kde by tisíce aut mělo projíždět obytnou zástavbou? Kolem dálnic a sjezdů z nich prostě bude docházet i nadále k záborům zemědělské půdy právě z důvodů práva na to příznivé životní prostředí občanů jinde.
Odpovědět
ig

2.3.2020 16:52 Reaguje na Jarek Schindler
Samozřejmě by fungovala i opačná varianta, k brownfieldům přivést lepší silnice stranou od obytné zástavby. Jen v Praze vím o několika místech kde by to šlo :-) Do dalšího rozboru se ale pouštět nebudu :D
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2020 17:27 Reaguje na Jarek Schindler
Právní povědomí veřejnosti je nedostatečné,obecně. Jinak byste si nemuseli platit advokáty. V oblasti ŽP je to ještě horší. S těmi obchvaty netlačte na pilu. Pokud je projekt kvalitní a splňuje co mu zákon předepisuje, žádný ekospolek nic nezmůže. Problém je v tom, že je to velmi často odfláknuté- na úkor ŽP- a spoléhá se na to, že se nenajde žalobníček. Ne tisíce, ale desetitisíce aut dnes projíždějí hustou zástavbou, i když by nemusely. Není mi znám ani jediný případ,kdy by se místní spolek ze západních Čech dral do obchvatu Znojma a opačně.
Jinak dálnice v ČR jsou díky vysoké míře korupce nejdražší v EU což není chyba ekologů ani místních dotčených občanů.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.3.2020 20:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
Řekl bych, že stav "práva" je u nás tak nepřehledný a zbytečně složitý, že sami právníci, pokud se přímo nespecializují, mnohdy tápou. Že ekospolek nakonec nic nezmůže ještě neznamená, že to nemůže dlouho protahovat.Například Děti Země a Přerov.Ano desetitisíce aut projíždějí hustou zástavbou. Nemusí jich snad být zbytečně více. A aby jich nebylo více tak se staví taková logistická centra co nejblíže dálnicím. A zemědělská půda a produkce z ní v těsné blízkosti dálnice?
No a nejdražší dálnice či korupce? Co to má společného s tématem?
Odpovědět
ig

2.3.2020 20:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ekospolek zmůže a to z řady důvodů. I zcela bezchybný projekt (pokud vůbec něco takového může existovat) se dá zdržovat léta - stačí se v pravý čas odvolávat, dovolávat, dávat k soudu, vždyť je to k vidění běžně v denním tisku. Druhá věc je bezchybnost. Drobné chyby se vyskytovat mohou, tomu nelze zabránit. Jestli jste někdy stavěl a na úřadě vás chtěli zkoupat, jistě víte, že vždycky něco najdou, i kdyby to byla chybná čárka na výkresu, která podle tvrzení úřadu změní celé vyznění žádosti :-) A totéž se dá použít v obráceném směru, proti úřadu. Navíc když na úřadech nepracuje zrovna intelektuální výkvět obyvatelstva.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.3.2020 11:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kdyby tam místo toho logistického centra vyrostly "soláry" tak to bude také vadit?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

4.3.2020 15:32 Reaguje na Jarek Schindler
Tak ,,solár,, (pokud se ocelová konstrukce zapustí bez betonu) je pro půdu a zadržení vody v krajině daleko lepší než betonem vylité plochy hal. :)
Odpovědět
ig

4.3.2020 15:54 Reaguje na Petr Eliáš
Nevidím rozdíl. Průmyslové haly mají samozřejmě vyřešené vsakování srážkové vody, případně ji jímají a prodávají okolním zemědělcům.
Odpovědět
ig

2.3.2020 07:46
Kdyby ty pozemky patřily mně, klidně to tam nechám postavit. Je zcela zjevné, že provozovatel těch hal umí ze čtverečního metru země získat výrazně větší zisk než zemědělec (kdyby ne, tak to celé selže už při jednání o ceně pozemků). Vyšší zisk neznamená jenom, že se nějaký kapitalista napakuje (což je asi spouštěcí mechanismus celého protestu), ale zároveň poukazuje na to, že to bude pro společnost užitečnější. Třeba v tom, že objednané zboží bude levnější. Nebo jestli nutně potřebujete nějaké naturální vyjádření, tak v tom, že celkový nájezd kamiónů bude při stejném objemu prodeje zboží menší (což je hlavní důvod, proč se logistická centra staví).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2020 09:17

Zastavování půdy (soil sealing), spojené s nekontrolovatelným rozšiřováním sídel, je patrně nejvýznamnějším degradačním procesem, protože při něm dochází ke zničení všech ekologických a produkčních funkcí půdy. V roce 2007 v České republice ubylo denně cca 15 ha zemědělské půdy, z velké části půdy velmi kvalitní. Za období od roku 1966 do roku 2007 ubylo v ČR 235 tis. ha zemědělské půdy. Vzhledem k poloze České republiky uprostřed Evropy je zde vysoký potenciál pro výstavbu tranzitních center a skladišť. (citace z MZe ČR)

Vždy by se měl poměřovat veřejný zájem na ochraně životního prostředí s jiným veřejným zájmem (zde příjem do kasy obce, tvorba pracovních míst, apod.) Zastavení území znamená nevratnou ztrátu půdy.

Netvrdím, že absolutně vždy se má dát přednost ŽP, ale vždy by se mělo rozhodovat nezaujatě,nestranně a objektivně.
Kdo má auto a občas jede na Prahu nebo i Brno musí vidět, že exploze různých logistických hal zasazených do volné krajiny je šílená a nemá nic společného s trvale udržitelným rozvojem.
Odpovědět
ig

2.3.2020 09:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kdyby ty haly nebyly potřebné, tak tam nevzniknou :-) Každá ta hala něčemu a někomu slouží.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2020 09:55 Reaguje na
Se stejnou logikou lze ohromovat publikum třeba i cigaretami nebo i drogami. Také ty něčemu a někomu poslouží. :-)
Odpovědět
ig

2.3.2020 10:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jistě. Kdyby bylo na mě, tak třeba drogy obecně povolím. Ať si fetují, někdo fetovat bude a někdo nebude, ale budou si za to odpovídat lidi sami podle toho, jestli chtějí nebo nechtějí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2020 10:06 Reaguje na
Nedomýšlíte druhou věc. Feťáci se potom dlouhodobě léčí i z vašich příspěvků na zdravotní pojištění.
Odpovědět
ig

2.3.2020 11:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nechci přepínat na jiné téma, ale považuji za dostatečně zdokumentované, že legalizace drog příliš nezvýší počet konzumentů, ale za to sníží počet na ně navázaných zločinců (prodejci drog), sníží jejich kriminalitu (drogy jsou levnější) a sníží zdravotní dopady (drogy jsou čistší a mohou si dovolit kvalitnější drogy). IMHO by to asi zůstalo tak jak je to teď (nejsem zrovna příznivec odpírání zdravotní péče nemajetným lidem, abych navrhoval neléčit ty, kdo si neplatí pojištění).
Odpovědět
ČM

Čech M.

3.3.2020 00:58 Reaguje na
Nehledě na to, kolik by se ušetřilo na práci policie, soudů a obsluhy věznic + daňový bonus z prodeje :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.3.2020 17:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
Není to pravda. Částečně vám to zodpověděl ig, doplnil bych ještě, že s legalitou drog se daří část narkomanů udržet v ekonomické sféře (tj. vydělají si na sebe), což se promítne do ekonomiky státu vcelku jednoznačně pozitivně.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

2.3.2020 11:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zaměňujete zemědělskou výrobu s přírodou. Lány pole mají úplně jiné funkce, než chránit přírodu - jedná se o výrobny zemědělských produktů. A pro přírodu je mnohem vhodnější, když si vyděláme dostatek prostředků v jiných odvětvích, zemědělskou produkci si nakoupíme od (zaostalých) zemědělských zemí a uvolněné lány vrátíme jednak přírodě a část třeba zastavíme, pokud o to bude ekonomický zájem.
Jedná se o mrhání zdrojů, pokud nevyužijeme naši pozici uprostřed Evropy a naši situaci jako země s dobrou infrastrukturou (energetika, doprava, vzdělání) a dáme se na pěstování brambor. Pěstování brambor totiž infrastrukturu nepotřebuje - spíš je na škodu, protože prodražuje produkci (o náklady na nevyužitou infrastrukturu). Proto zemědělství u nás vyžaduje dotace.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2020 13:13 Reaguje na Richard Vacek
Když slyším slovo dotace, otevírá se mi kudla v kapse. Stejně tak v obchodě,když mi nabízí mrkev z Německa, rajčata z Holandska a květák z Itálie. Nedávno mi vykládal známý tirák, jak vezl jablka z Itálie do Anglie. Tam je přebalili a vezli zpátky do Itálie. Pokud máte další "neotřelé" nápady, hlaste se ve Strakovce u Ing. Babiše (stát se má řídit jako firma) ať zemědělství zrušíme, pozemky necháme zastavit FVE, VE a dalšími dálnicemi, kanálem Dunaj-Odra-Labe i nezbytnými pseudohalami. Ekonomicky tak přechytračíme Wall Street, co Čech to milionář, a na dovolenou můžeme jezdit elektromobily do zaostalých zemí,kde budeme obdivovat lesy louky i ta pole.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.3.2020 13:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
Poklona za skvělý koment!
Odpovědět
ig

2.3.2020 13:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Však, to je to o co jde. Dělat tady věci, které tady jdou samy od sebe a které se nemusí před sebou hrnout silou. Zcela jistě bychom tady uměli pěstovat i kokosové ořechy, ale znamenalo by to dotace, skleníky, vytápění. Daleko lepší je kupovat kokosy ze zemí, kde spadne ořech na zem a za deset let tam sama od sebe vyroste palma a tady místo toho třeba vyrábět motory do aut :-) To byl extrémní příklad, ale je použitelný i na jiné zemědělské produkty.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2020 14:01 Reaguje na
Obávám se, že si nerozumíme.
Problém pana Vacka je v tom, že zemědělství považuje za výrobnu zemědělských produktů. Tento ryze primitivně materialistický pohled redukuje význam zemědělství doslova na "krumpáč , kladivo nebo kramli" jako sprostý výrobní prostředek.

Zemědělec ale musí být na prvním místě správce krajiny a postupy, které používá musí krajinu zvelebovat, při nejhorším ponechávat v původním stavu.
Vezmete-li si k ruce statistiky MZe ČR nebo VÚMOP , zjišťujete bohužel, že půdu a tedy i krajinu od 90. let doslova mrzačíme.
(eroze, zhutnění,limity pesticidů,kvalita spodních vod , apod.)

Jako zemědělec, měřeno ekonomicky, sice krátkodobě vyděláváte, ale na druhou stranu silně zadlužujete do budoucna celou společnost.
Ten stav bude muset někdo a někdy napravit , a to za cenu nemalých výdajů z veřejných rozpočtů.
Odpovědět
ig

2.3.2020 14:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já myslím, že nakonec mluvíme o tomtéž. Krajina je jedna věc, v ní zřízená pole druhá. Pro mě je pole svým způsobem ekvivalentem té výrobní haly. Zabírá prostor, spotřebovává náklady, poskytuje výnosy, není to přirozená krajina (pokud vůbec v Evropě něčemu můžeme říkat přirozená krajina). Když se o něj staráme blbě, tak je jen k zlosti, když dobře, tak k užitku. Stejně jako ta hala.
Odpovědět
Pa

PavelA

2.3.2020 13:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já,když slyším slovo dotace,tak děkuji,že je naše obec čerpá.Neb bez nich bysme něměli opravenou mateřskou školu,školku,cesty a ani ta hospoda by nejela neb jí obec DOTUJE sníženým nájmem za 1kč a ještě novému nájemci nakoupí mrazáky za 40tis.
A nebýt dotací,tak by ten náš BIO sedlák neměl ovce a dobytek a pozemky by skoupili pražský spekulanti a seno z nich by vozili do nedaleké elektrárny,kde z nich dělané pelety pálí.
Takže,dotace a DOTACE....
Odpovědět
ig

2.3.2020 13:59 Reaguje na PavelA
Já chodím do nedotované hospody a nějak nejsem schopen postřehnout důvod, proč bych Vám měl prostřednictvím svých daní dotovat hospodu... (Tedy pokud to není čistě z obecního rozpočtu, pak by mi do toho nic nebylo.)
Odpovědět
Pa

PavelA

2.3.2020 15:25 Reaguje na
Zkuste udržet hospodu v obci se 130stálými obyvateli a pochopíte proč jí dotovat.A je jedno jestli z vašich daní.
Odpovědět
ČM

Čech M.

3.3.2020 01:19 Reaguje na PavelA
Není to jedno. Není jediný legitimní důvod, proč by měl někdo cizí , kdo nebydlí ve vaší obci, dotovat vaší hospodu a raději za ušetřené peníze třeba nevyrazit na výlet .
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2020 14:09 Reaguje na PavelA
Nesmíte absolutizovat. Obec je ze zákona veřejno-právní korporace, která zajišťuje potřeby občanů a stará se o rozvoj území. Tady prosím dotace ano.


Odpovědět
Pa

PavelA

2.3.2020 15:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nezobecňuji,proto uvádím i toho sedláka...
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

2.3.2020 14:21 Reaguje na Richard Vacek
Jste učebnicový příklad totálně zblblého takyekonoma.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.3.2020 21:45 Reaguje na Jiří Daneš
Jenže na ekonomické šílenosti, prosazené ekologickými aktivisty, se potom skládá celá společnost a ty peníze chybějí jinde (pozor, argumentační faul) třeba na děti s rakovinou (konec argumentačního faulu).
Na druhé straně, pokud někdo proti zeleným takovýto faul použije a sebere jim hlasy, nemám s tím problém, protože je to sice škaredé, ale do jisté míry pravdivé.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.3.2020 14:35 Reaguje na Richard Vacek
Pane Vacku, nezlobte se na mě, ale buďto to pořád nechápete, nebo... Tak vy byste si chtěl kupovat produkci od zaostalých zemí? Dochází vám, že tyto země používají svinstva, která jsou zde již řadu let zakázaná? Teď nemyslím glyfosáty, ale například anilidinové produkty, lindan a další chuťovky. A dále- jak si asi myslíte, že by dopadly všechny pole a louky? Uvědomujete si, že zemědělci jsou rozhodným tvůrcem krajiny, nikoliv všechny ty spolky ochránců přírody dohromady? To by mě opravdu zajímalo, jak k těm vašim závěrům docházíte- pokud jen na základě peněz, je to silně krátkozraké.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

2.3.2020 15:36 Reaguje na pavel peregrin
Pravděpodobně nevíte, že v řadě komodit nejsme soběstační. Právě díky tomu, že se nespoléháme na domácí potraviny, máme tak pestrý výběr ovoce a zeleniny po celý rok. Nebo dáváte přednost soběstačnosti, kdy v zimě jsme měli kyselé zelí, mrkev a brambory? A pravděpodobně nevíte, že potraviny podléhají kontrolám.
Co se týká zemědělce jako tvůrce krajiny, tak to hovoříte o něčem úplně jiném. Zemědělec zaměřený na produkci je stejný tvůrce krajiny jako provozovatel golfového hřiště. Akorát že ten zemědělec půdu pravděpodobně více devastuje. Těžká technika, scelené lány, ubývání pastvin, monokultury typu řepka, tepelné ostrovy po sklizni, chemie za účelem maximalizace výnosů. To je zemědělství, které si dotujeme. A to vše kvůli necelým 3% HDP. Alternativně můžete ty 3% oželet a z lánů udělat turisticky zajímavou krajinu s extenzivním pastevectvím. Zisk z turistického ruchu v ČR je 295 miliard Kč, zisk v zemědělství je 19 miliard. Lidé mají stále více času a hledají přírodně zajímavá místa, kam se podívat a kde jsou ochotni i něco utratit.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

3.3.2020 09:14 Reaguje na Richard Vacek
Tak si to probereme bod po bodu. V řadě komodit nejsme soběstační. Ano, to je pravda. A teď se zeptám- a myslíte si, že to neumíme či to bylo způsobeno záměrně idiotskou politikou našich představitelů?
Bod druhý- já rozhodně dávám přednost tomu kyselému zelí, mrkvi a bramborám, doplněným v zimě maximálně o citrusy. Protože je to přirozené, na rozdíl od dovozu-celoročního- nesmyslných potravin, které nejenže nejsou pro lidi našich zeměpisných šířek vhodné, ale navíc jsou z hlediska pesticidů přímo škodlivé. Doufám, že nejste uchlácholen tím, že to podléhá kontrole, to byste mě pobavil.
Bod třetí- zemědělci jsou a zůstanou rozhodným tvůrcem krajiny- docela by mě zajímalo, jak byste si představoval, kdo by se tedy o ty všechny pole a louky staral. Ochranáři, Děti země, Duha a já nevím jak se všechny ty obskurní spolky nazývají? Opravdu si to myslíte? Vy máte pořád stejné představy, ale absolutně nevíte, jak a hlavně s kým byste to chtěl dělat.
Odpovědět
ig

3.3.2020 22:41 Reaguje na pavel peregrin
Ad jedna - nejsme soběstační, protože je to zbytečné. Já například úmyslně nejsem soběstačný, ač bych mohl (vysekal bych na zahradě růže, zryl trávník a zasadil brambory), ale moje odborná práce mě baví víc než okopávání brambor a navíc si tím vydělám tolik, že si všechno nakoupím a ještě hodně zbyde. No a stejně funguje celý stát :-)
Odpovědět
pp

pavel peregrin

4.3.2020 07:26 Reaguje na
Okolní státy v tom základu soběstačné jsou a ještě vyvážejí. Nikdo nemluví o cizokrajném ovoci, ale o základním- brambory, zelenina apod .Celé je to pokřivené dotacemi, a nejen u nás, ale hlavně masivními národními dotacemi v okolních státech.To je pravá příčina, ale pro veřejnost se řekne, že se to nevyplácí.
Nu a co se týká toho samozásobení- chápu, že ne každého to baví, ale pokud mám zahradu, jako že ji mám, vypěstuju si vše už jen z důvodu kvality. Ekonomicky by to nevyšlo, to samozřejmě a je to úplně stejné, jako když si bláhovci myslí, že by nás uživilo ekozemědělství, ale za to mi to stojí.
Odpovědět
ad

2.3.2020 14:53
Jak by měla vypadat systémová změna aby se předešlo podobným stavbám? Kdo může provést nápravu?
https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=194
https://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?v=1
Odpovědět
ig

2.3.2020 17:16 Reaguje na
Nijak. Podle mě je to takhle v pořádku.
Odpovědět
JB

Jiří Bartulík

2.3.2020 17:51
Některé haly mají obrovské nápisy-k pronájmu.Takže není pravda, že se dopředu ví co tam bude. Je to kšeft.
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

2.3.2020 22:43
Reaguji zde v diskuzích velmi málo. Ale asi musí přijít opravdu těžká doba, kdy nám bude kolabovat biosféra přímo pod rukama. Jakože se to samozřejmě už děje. Ale pořád je to tempo pro mnoho z nás hlemýždí. Ztratili jsme kompletně pokoru a vděčnost k mnohému živému i neživému. Ostatně to pozoruji i sám u sebe. A takový mám dojem i z této diskuze. Možná by bylo dobré, abychom se snažili uvědomit si znovu význam těchto slov. Zvláště něž něco napíšeme či sdělíme.
Odpovědět
VS

Vilda Smakal

3.3.2020 11:06
Co chceme řešit s touto negramotnou vládou.
Na všech polnostech jsou sklady a další firmy.
Ba co ještě horší je, že plno těchto ploch je
doslova rozprodáno zahraničním majitelům !!!
Odpovědět
ig

3.3.2020 11:18 Reaguje na Vilda Smakal
To si vyříkejte s těmi, co jim je prodali :-) Pokud je na tom vůbec něco špatného, protože je zjevné, že je lepší na tom pozemku zřídit třeba výrobní halu než pole.
Odpovědět

Jan Škrdla

3.3.2020 22:49
Bydlím nedaleko od Holubic, raději se nebudu moc rozepisovat.
Co mě zaráží je fakt, že se chtějí připojit na kanalizaci obce Holubice. Obec se rozrůstá raketovým tempem a mám za to, že se jejich ČOVka dostává na hranici kapacity jen díky bytové výstavbě.
Taky jsem se díval do KN (je to veřejné přístupné), kdo vlastní pozemky v dané lokalitě. Asi 3,5 ha patří Technologickému centru a. s. zbytek mají soukromí vlastníci.
Odpovědět
ni

31.7.2020 12:11
Dobrý den. v ČR je tolik prázdných hal...kdyby se radši stěhovali do tých prázdných ( není to tak těžké viz tu https://machinerymovers.cz/sluzby/stehovani-stroju/ )
Bylo by to mnohem lepší.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist