https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-skalik-narodni-park-krivoklatsko-je-navrzen-prilis-maly
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Skalík: Národní park Křivoklátsko je navržen příliš malý

4.4.2024
Foto | Hofmanopa / Wikimeda Commons
Podporu silné ochrany českých národních parků vyjádřilo přes 52 tisíc lidí, kteří stojí za kampaní Zachraňme národní parky zahájené již v roce 2017. Nyní předložený návrh na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko přitom jen málo zohledňuje jejich hlas, když nechrání staré lesy na dostatečné ploše. Staré lesy ochrání jedině národní park, jeho rozloha by proto měla být výrazně větší. Řádná ochrana přírody Křivoklátska je přitom nezbytná už kvůli Zákonu o obnově přírody.
 
Ochrana unikátních přírodních hodnot Křivoklátska formou národního parku se diskutuje již více než dvacet let. Jedinečné přírodní ekosystémy a biodiverzita Křivoklátska jsou zároveň po desítky let ohrožované vysokými stavy spárkaté zvěře, která zahrnuje nepůvodní druhy.

Potřebu vyhlášení národního parku je zapotřebí vnímat v kontextu globální krize biodiverzity. Přispět k zastavení rozpadu biodiverzity se Česká republika zavázala spolu s ostatními státy Organizace spojených národů v mezinárodní Úmluvě o biologické rozmanitosti. K jejímu zajištění schválili zástupci členských států unie cíle přísné ochrany přírody na 10 % území EU.

Aby vyhlášení Národního parku Křivoklátsko výrazněji přispělo k těmto společným globálním cílům a zároveň naplnilo cíle schválených českých strategií a platného programového prohlášení vlády, musel by být Národní park Křivoklátsko vyhlášen na rozsáhlejším území a zavedena v něm řádná pravidla pro ochranu přírody.

Územní vymezení i malá velikost národního parku je již v tomto okamžiku výrazným kompromisem cílů ochrany krajiny a biodiverzity se zájmy místních obyvatel a obcí. Skutečnost, že statut národního parku získá pouze přírodovědně nejcennějších zhruba 105 km2, tedy necelých 17 % rozlohy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, je výrazným ústupkem zájmů ochrany přírody vůči vlastníkům rozsáhlých pozemků. Území navrhovaného národního parku je tak z celých 98,54 % na pozemcích ve vlastnictví státu. Některé přírodně cenné oblasti nebyly do národního parku zařazeny.

Přitom dle provedených analýz lze očekávat spíše pozitivní vliv na cestovní ruch a na něj navázané služby, a tedy i zřízení nových pracovních míst. Analýzy uvádějí, že návštěvníků by díky vyhlášení národního parku mělo jezdit na Křivoklátsko o 6 % ročně více, tedy o 99 tisíc lidí, kteří do lokality přinesou další peníze do obcí na své ubytování, stravování, do půjčoven sportovního vybavení či kempů.

Křivoklátsko je uceleným lesnatým územím, které zahrnuje z hlediska dřevinné skladby lesů zachovalý komplex lesů středních poloh. Hnutí DUHA považuje proto za nezbytné přistoupit k zonaci Národního parku Křivoklátsko po jeho vyhlášení takovým způsobem, aby byl tento předmět ochrany národního parku dostatečně zajištěný. V území se vyskytují na přibližně 2,9 tisících hektarech porosty starší 100 let. Z toho nejvýznamnějších je zhruba 32 hektarů porostů starších než 200 let a 1250 hektarů lesů o věku 161 - 200 let.

Česká veřejnost přitom ochranu divoké přírody dlouhodobě vítá a vyžaduje. Národní park Křivoklátsko aktuálně podporují iniciativy reprezentované na www.nasekrivoklatsko.cz a www.prostorprirode.cz. Reprezentativní sociologické šetření v roce 2015 [5] ukázalo, že s rozšiřováním území s divočinou v České republice rozhodně nesouhlasí jen 4,6 % dospělé populace a spíše s ní nesouhlasí 14,4 % dospělé populace. Naopak podpora rozšiřování území s divočinou je více než dvojnásobná. Za nejpodstatnější důvody, proč území s divočinou rozšiřovat, lidé uvádějí jejich význam pro ohrožené druhy živočichů a rostlin i to, že je divočina krásná a zdravá. Za ochranu divoké přírody má být dle veřejnosti odpovědné především Ministerstvo životního prostředí (78 %) a národní parky (66 %). Podle většiny z 2019 respondentů reprezentativního výzkumu přitom vzniká nová divočina i na přírodních místech, kde se přestane zasahovat.

Hnutí DUHA podporuje a vítá vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Navržená ochrana je na hraně únosnosti, hlas místních lidí byl respektován dostatečně. Kampaň Zachraňme národní parky s 52 248 hlasy v roce 2017 ukázala, že lidem na národních parcích a kvalitní ochraně divoké přírody záleží.

Křivoklátsko je široce ceněno pro své dubohabřiny, teplomilné doubravy, suťové lesy, potoční luhy, bučiny, suché trávníky a druhově pestré travinné ekosystémy, vodní a mokřadní ekosystémy, vegetaci skal a skalních výchozů. Ochranu divoké přírody si přitom podle reprezentativních průzkumů přeje 71 % Češek a Čechů, zároveň 85 % lidí se líbí místa s divokou přírodou.


reklama

 
foto - Skalík Jan
Jan Skalík
Autor je koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (38)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

4.4.2024 12:04
Špatně je,
že je ten NP, vůbec navržen !
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

4.4.2024 12:38 Reaguje na smějící se bestie
Moc emocí a moc myšlení. Ať to vyhlásí. Pro místní se nic nezmění. Můžou spát dál, stejně jako to dělali do teď.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.4.2024 10:24 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Tomu snad nevěříte ani vy sám. A nebo tomu opravdu věříte? Co když tam místní nechtějí ty davy turistů které slibuje pan Skalík?
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.4.2024 15:31 Reaguje na smějící se bestie
1* trefné
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

6.4.2024 19:14 Reaguje na smějící se bestie
5
Keci v kleci.
Odpovědět
RH

Robin Hudeček

4.4.2024 12:17
Vše, co je na Křivoklátsku cenné z pohledu Ochrany přírody, je již chráněno v podobě maloplošně zvláště chráněných území. Zbytek Kokořínska je dlouhodobě pod vlivem člověka, a zde bohatě stačí statut CHKO. Není nutné zpřísňovat režim OP, zvlástě co si to nepřejí místní občané, samosprávy ani vlastníci lesů.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

4.4.2024 12:42 Reaguje na Robin Hudeček
Vyhlásit NP v rámci CHKO není nic proti ničemu. Území bylo vybráno dobře a místě, kde se může příroda vyvíjet samostatně a se zonací.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

5.4.2024 10:07 Reaguje na Jaroslav Řezáč
V článku se píše, že: "Křivoklátsko je ceněno pro své dubohabřiny, teplomilné doubravy, suťové lesy, potoční luhy, bučiny, suché trávníky a druhově pestré travinné ekosystémy, vodní a mokřadní ekosystémy, vegetaci skal a skalních výchozů".
Otázka zní. Všechno to co je na Křivoklátsku podléhalo do dnešní doby lidské péči. Bude to , při tom vašem samostatném vývoji stejně ceněno i za pár desítek let?
Už jsem to napsal x krát. Pokud má někdo potřebu kochat se samostatným vývojem přírody nemusí tu přírodu " osamostatňovat" v jejich do té doby obhospodařovaných nejcenějších částech.
Rekultivujte si nějakou skládku a tam se potom kochejte co příroda dokáže.
Odpovědět
DA

DAG

4.4.2024 12:22
Hlas místních lidí byl respektován dostatečně.
Krásné argumenty.
Sociologická studie prokázala, že s rozšiřováním divočiny nesouhlasí 4,6% lidí.
To je jako by jste se zeptali, jestli chcete dávat víc peněz do zdravotnictví. Jen blázen neřekne ne :D
Odpovědět

Radek Čuda

4.4.2024 12:24 Reaguje na DAG
Nepřipomíná vám ta Skalíkova argumentace něco ... tak + 35 let zpátky:-)))?
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

4.4.2024 12:51 Reaguje na Radek Čuda
Myslím, že jako lidé okupujeme dost území. Je taky načase začít chránit přírodu i sami před sebou.
Navíc, jako lidé vytváříme prostředí, které v urbanizaci v zásadě žít nejde.
My jako lidé jsme součástí přirozeného, zatím, ale to neznamená, že si máme dělat nároky nad vším a všemi druhy a rostlinami.
Odpovědět
DA

DAG

4.4.2024 14:20 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Myslím, že zde není zakopán pes. Všichni zde chceme lepší přírodu, ale nejsme fundamentalisté.
Navíc dubo-habřiny nerostou deset let. Rostli tam století a jsou stále cenné, takže jejich forma ochrany není asi tak špatná.
Jinak. Jak by asi lidé odpověděli na anketní otázku:
Souhlasíte s rozšiřováním divočiny i přes nesouhlas lidí tam žijících ;)
Odpovědět
RH

Robin Hudeček

4.4.2024 14:34 Reaguje na DAG
Dubohabřiny bez zásahu člověka opravdu nemohou existovat (pařezinové hospodářství). Přirozeně se přemění na dubové bučiny a habr z nich vypadne a celková biodiverzita se sníží. Národní park může mít na zdejší biodiverzitu negativní efekt.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.4.2024 16:53 Reaguje na Robin Hudeček
Národní park může mít pozitivní efekt na biodiverzitu v případe správného intenzivního plánu péče, nebo negativní v případě bezzásahovosti.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

6.4.2024 12:02 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ukažte mi jednoho jediného ekilogistu , který má přehled jako vy.
Odpovědět

Radek Čuda

4.4.2024 14:27 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Já už to v diskuzích pod pár články psal ... situace je taková, že na jednu stranu se ukazuje, že i v režimu CHKO/NPR z pohledu přírody území vzkvétá a prosperuje a nic nenaznačuje, že by se to mělo změnit. A pokud ano, tak je to chyba MZe/LČR, tedy státních subjektů.
Na straně druhé je nesporný fakt, že s vyhlášením NP nesouhlasí drtivá většina obyvatel okolních obcí ... volby do obecních zastupitelstev byly silně v duchu právě postoje NP ... a rvát na to území NP přes jejich odpor mi z pohledu občanské společnosti přijde jako prasárna.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

5.4.2024 21:30 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Hezky jste to napsal. Jako lidi okupujeme dost území, je načase chránit přírodu i sami před sebou.
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.4.2024 15:32 Reaguje na Majka Kletečková
Správná sebekritika.Tak ho neokupujte, začněte u sebe.
Odpovědět
DA

DAG

4.4.2024 14:16 Reaguje na Radek Čuda
Dnes jsme dál. Tenkrát by se řeklo, že všichni místní přijali návrh s radostí ;)
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

4.4.2024 19:41 Reaguje na Radek Čuda
Joo. Právě jsem reagoval. Jsem ročník 1965.
Odpovědět

Jirka Černý

4.4.2024 15:41
A už je to tady, tak to přišlo hodně rychle 😄 to bylo keců jak stačí to a to a o žádném dalším rozšiřování se neuvažuje. Ekologové jsou opravdu nejprolhanější chátra světa, nepodávat ani prst protože kdyby to skončilo jen sežráním celé ruky je to ještě dobré.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

4.4.2024 19:46 Reaguje na Jirka Černý

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
ss

smějící se bestie

5.4.2024 06:03 Reaguje na Jirka Černý
1*
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

6.4.2024 19:15 Reaguje na Jirka Černý
5
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.4.2024 16:47
To jsou ale velké vidle do vyhlášení NP. To dělají schválně?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

5.4.2024 10:10 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ne, schválností je neustálá snaha a to i přes velký odpor, prosadit své za každou cenu.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

4.4.2024 19:40
Komunisté měli kdysi podporu přes 90%. Nacisté taky. Tím bych neargumentoval. Zase na druhou stranu Skalík je jen jejich duhový pohrobek. Jinak si ten blábol nedokážu vysvětlit.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

5.4.2024 10:37
A už je to zase tady. Bodejť by Hnutí DUHA nepodporovala a nevítala vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Již dne má cestovní kancelář Duha asi již připravene trasy po v budoucnosti nepřístupných místech, po kterých bude, samozřejmě za peníze, provádět divočiny chtivé turisty. I když je to asi na Šumavě dobrý kšeft tak Šumava je z Prahy přeci jen trochu daleko. Tady to bude asi lepší a výnosnější, Jednodenní výlety za divočinou z Prahy, to potáhne, že pane Skalík.
Všichni se asi shodneme, že zvýšený turismus ochraně přírody neprospívá. Přírodu zatěžuje a v podstatě předmět ochrany ohrožuje.
No pan Skalík a Hnutí Duha mají asi jiný názor. Jinak by pan Skalík těžko sliboval, že : "dle provedených analýz lze očekávat spíše pozitivní vliv na cestovní ruch a na něj navázané služby, a tedy i zřízení nových pracovních míst. Analýzy uvádějí, že návštěvníků by díky vyhlášení národního parku mělo jezdit na Křivoklátsko o 6 % ročně více, tedy o 99 tisíc lidí, kteří do lokality přinesou další peníze do obcí na své ubytování, stravování, do půjčoven sportovního vybavení či kempů".
Jak je to tedy v podání HD s tou ochranou přírody ve skutečnosti?
Místní si asi chtějí přírodu kolem sebe chránit tak jak ji chránili do dnešních dnů. Tedy úspěšně ,když je tak cenná. No a ochranáři slibují nárůst návštěvnosti. Je celkem jasně vidět jak to kdo s ochranou tamní přírody myslí. Místní prostě a jasně nárůst nějaké turistiky nechtějí.
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

5.4.2024 18:54
To podepíšu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

5.4.2024 21:45
Výhodou stávajícího návrhu je, že pozemky vymezeného území jsou skoro všechny ve vlastnictví státu. Vyčlenit oněch necelých 17 % rozlohy CHKO Křivoklátsko se mi tak jeví jako dobrý kompromis cílů ochrany krajiny a biodiverzity se zájmy mnoha místních obyvatel a obcí.
Odpovědět
Sl

Slovan

6.4.2024 09:26 Reaguje na Majka Kletečková
Souhlasím. Rozlohou ten NP nebude zrovna velký, ale v dané oblasti je to dostačující. CHKO je také forma ochrany. Bude se to dobře doplňovat.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.4.2024 10:16 Reaguje na Majka Kletečková
Chovat se jako Jezinky je kontraproduktivní. Lepší malý NP (ztíží privatizaci), než chtít velký a nemít žádný. No a hlavně nezavádět bezzásahovost.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.4.2024 10:27 Reaguje na Slavomil Vinkler
Kdy konečně pochopíte, že ten bezzásah na určité ploše je forma ochrany v rámci NP. Kdo nechce bezzásah nechce zároveň ani NP.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

6.4.2024 12:06 Reaguje na Jarek Schindler
Nechci bezzásah. Chci chránit to co je a tak jak to vzniklo. Změna hospodaření povede ke změně prostředí. ( likvidace stávajícího stavu).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.4.2024 14:44 Reaguje na Michal Ukropec
Já se s vámi nedohaduji. Reaguji na pana Vinklera a na to jeho nepochopení managementu NP.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.4.2024 20:07 Reaguje na Jarek Schindler
Nikde v Evropě a zejména v Česku není nic bezzásahového.To co máme je dílo lidí. Zejména Křivoklátsko je tisíce let královský lovecký revír. No a proč ho zničit bezzásahem?
Co je v zákoně je výmysl lidí a je to špatný zákon, vhodný do např. Afriky, kde jsou velcí spásači.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.4.2024 14:48 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ano, zastávám názor , že tam kde je jakákoliv cenná krajina obhospodařovaná člověkem by to tak mělo zůstat. Jen vy pochopte, že NP má nějaká pravidla a ten bezzásah je jedním z nich. Pokud nechcete bezzásah nechtějte ani NP. Jedno druhé již z principu věci vylučuje.
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.4.2024 15:30
NP není maloplošná ochrana, to jsou bezzásahové PR, které na Křivoklátsku existují. Navíc se přiznal nějaký politik vondra, že Křivoklátsko za NP navrhl jen tak od boku v rámci diskuze o ochraně v jiných zemích a jak se jí přiblížit. Takže to byl ideologický návrh bez opory v lokálních podmínkách, znalostech či ekonomice. "Argument" ministra se vzděláním v IT, že NP bude, protože ho chtěli komunisti, zní jako velmi odpuzující.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist