https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/svol-nesouhlas-s-vyhlasenim-np-krivoklatsko-trva
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

SVOL: Nesouhlas s vyhlášením NP Křivoklátsko trvá

4.4.2024
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
27. března proběhl na Ministerstvu životního prostředí kulatý stůl se zástupci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) ve věci plánovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Za SVOL byli jednáním pověřeni Robin Ambrož, ředitel Lesní správy Zbiroh, a Martin Fojt, správce Kolowratského majetku. Stanovisko SVOL k vyhlášení NP Křivoklátsko zůstává negativní.
 
„Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, které avizovala ve svém Programovém prohlášení vláda Petra Fialy, označil SVOL již ve svém stanovisku z 11. ledna 2022 za nedostatečně uvážené a s ohledem na potenciální rizika velmi problematické. Návrh zákona o ochraně přírody a krajiny, jímž by mělo být zřízení národního parku legislativně realizováno, je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Březnový kulatý stůl na MŽP byl de facto prvním oficiálním jednáním v této věci s naší organizací zastupující nestátní vlastníky lesů v ČR. Naše pochybnosti a obavy stran vyhlášení národního parku toto jednání ale nevyvrátilo“, konstatuje předseda SVOL Jiří Svoboda.

Negativní stanovisko SVOL k vyhlášení Národního parku na Křivoklátsku je neměnné, a to především z těchto důvodů:

   • Záměr nezohledňuje dosavadní vývoj, ani aktuální stav v uvažovaném území objektivně. Dosavadní dlouhodobá péče o toto území převážně v režii státních lesů jednoznačně přispěla k vysokému zastoupení dřevin přirozené dřevinné skladby (více jak 80 druhů zejména listnatých stromů a keřů). Také ochrana lesních ekosystémů je zde již po desetiletí odpovídajícím způsobem zajištěna, a to diferencovaně podle skutečné ochranářské hodnoty jednotlivých částí území. Kombinací vhodné péče o lesy a odpovídající ochrany přírody se prokazatelně zvyšuje celková biodiverzita v území. Jen díky dosavadnímu přístupu mohly být zařazeny rozsáhlé části území do evropské soustavy Natura 2000, a to jak z hlediska četnosti chráněných přírodních stanovišť, tak i druhů flóry a fauny.
   • Současná ochrana daného území (chráněná krajinná oblast /CHKO/, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, soustava Natura 2000, biosférická rezervace UNESCO) zajišťující plnění komplexu společenských funkcí lesa s důrazem na funkce přírodoochranné je dostatečná a společensky, sociálně-ekonomicky efektivní.
   • Specifikem Křivoklátska je vzorové trvale udržitelné polyfunkční lesní hospodaření, které je dlouhodobě propojené se zájmy ochrany přírody i místních obyvatel. Dokladem toho je nejen vyhlášení příslušné CHKO, ale také založení prvního lesnického parku u nás v roce 2010. Území je navíc součástí Modelového lesa ČR zapojeného do Mezinárodní sítě modelových lesů.
   • V případě rychlého a neuváženého zavedení dosud převažujícího konzervačního přístupu k národním parkům hrozí i na Křivoklátsku nastolení tzv. bezzásahového režimu. Tento přístup převážně nevede k dosažení cíle ochrany, ale často právě naopak k překotné a velkoplošné destrukci lesních ekosystémů, jak jsme toho aktuálně svědky v případě Národního parku České Švýcarsko.
   • S konzervačním přístupem úzce souvisí reálné riziko šíření kůrovce do okolních, často i vzdálenějších oblastí, jak se nyní děje na Děčínsku a Rumbursku. Přitom na Křivoklátsku se nachází mimo jiné také lesy největší soukromý lesní majetek v České republice.
   • Celé území má již nyní vysokou návštěvnost (turisticky atraktivní hrad Křivoklát, snadná dopravní dostupnost z Prahy, Kladna i Berouna). Zřízení NP přinese zvýšení návštěvnosti a další eskalaci tlaku na nejcennější části oblasti; nelze opomenout ani skutečnost, že území je přetíženo také rozsáhlou rekreační zástavbou, a to jak pokračujícím rozvojem chalupaření, tak stavbami chat (v regionu je více než 4 500 chalup a chat).
   • Pro budoucnost vnímání každého NP je zásadní podpora občanů regionu, do jejichž života zasahuje. Tu však návrh na zřízení NP Křivoklátsko dlouhodobě postrádá. Přesvědčovací a vysvětlovací kampaň Ministerstva životního prostředí trvá již déle než deset let, přesto občané, dotčené orgány státní správy, státních lesů a stavovských lesnických organizací dávají formou petic a anket zřetelně najevo svůj trvalý nesouhlas s tímto záměrem.

„Za největší překážku považuji především to, že vznik národního parku je motivován politickým zadáním bez ohledu na skutečné zájmy ochrany přírody. Těmito kroky se vracíme do období totality a současnými postupy popíráme demokratické principy. Vždyť právě místní obyvatelé mají největší zájem na ochraně místního životního prostředí, protože zde žili jejich předci, žijí zde oni a chtějí, aby zde žily i jejich děti. Pokud se oni a celá řada odborníků shodují na tom, že současný model ochrany formou CHKO a celé řady maloplošných zvláště chráněných území je dostatečný, měla by to politická reprezentace respektovat. Místo toho se zde silou snaží vynutit předražený národní park, který v jiných lokalitách nechrání ekosystémy, kvůli kterým byl vyhlášen, ale omezil se pouze na pozorování přírodních procesů,“ zdůrazňuje Robin Ambrož.


reklama

 
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.4.2024 17:31
Vášně už opadly, diskutovat není(?) o čem, tak jen zopáknu svůj názor z dřívějška: Křivoklát je chráněný dostatečně, vlastně velmi dobře, proto pohnutkám domácích rozumím.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

4.4.2024 19:34
Souhlasím se SVOL. Nechci aby z Křivoklátska byla další bezzásahová Šumava.
Odpovědět
JO

Jarka O.

5.4.2024 10:34
Dobře napsáno. Význam NP na velkých územích vyčleněných z hospodaření je více symbolický jako výraz vyspělosti států. Z čeho budou státy, které se zadlužují, zakazují si zdroje, výrobu i zemědělství, financovat drahou správu území, které si také zakáží využívat. Příjmy z turistiky, z daní, z důchodů? CHÚ jsou i o penězích. I slib rozvoje regionu a turistiky vznikem NP je zvláštní, protože cíle NP bývají opačné - oblast klidu. Proto snadno vznikaly v pohraničí.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

12.4.2024 08:46
Za odpor k NP Křivoklátsko je potřeba poděkovat některých agresivním nevládkám, které si prosazovaly své požadavky nátlaky.
A to i bez ohledu na bezpečnost demonstrantů, na lidi, které práce v lese živí, a nemají žádnou moc rozhodovat, jen pracují, kam je pošlou.
Potom se nelze divit obcím, že se brání, aby se něco podobného v jejich oblasti probíhalo.
Osobně bych pro NP Křivoklátsko byl, ale obavy z nátlaků rádoby odborníků bych skoro byl pro kompromisní řešení, které by bylo ve velmi šetrném hospodaření v lesích, vlastní, odborně vychovaných lesnických zaměstnanců společnosti, která by byla v držení obcí a odborných institucí. Žádná výběrová řízen na dodavatele, ale vlastní společnost, kde zaměstnanci budou odborně zdatní, takže při práci budou používat znalosti, mozek, a ne jen slepě a hluše pracovat, jen aby byly zisky.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist