https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/dusan-utinek-co-si-take-predstavujete-pod-slovom-narodny-park-kefalin
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dušan Utinek: Čo si také predstavujetě pod slovom národný park, Kefalín?

13.4.2024
Podíváme se sem, když tu bude národní park? Ilustrační snímek.
Podíváme se sem, když tu bude národní park? Ilustrační snímek.
Opět se objevily informace o tom, proč je potřeba vyhlásit Národní park Křivoklátsko a proč je národní park (NP) to nejlepší, co můžeme pro přírodu udělat. Lid tomu chce! Nedá mi to a zkusím k tématu opětovně podat svůj pohled založený na znalosti zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb., dále jen zákon o ochraně přírody) a pravidel mezinárodní organizace ochrany přírody (IUCN) o kategorizaci chráněných území. Ačkoliv jsem neustále přesvědčován stylem drbání se levou rukou za pravým uchem, že jsem naprosto mimo mísu a dělám na podlahu…..
 
Ve veřejnosti (nechci napsat neznalé veřejnosti, ale často tomu tak je) panuje názor, že NP jsou území s nejúžasnější přírodou, která potřebuje tu nejpřísnější ochranu. Dokumenty, k nimž se v tomto textu vyjadřuji, veřejnost v tomto omylu utvrzují.

Dle zákona o ochraně přírody, jímž bychom se v těchto věcech měli řídit, jsou národní parky územím s převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů. Zákon bohužel neříká, co to jsou přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy. Dovodit lze, že přirozené jsou nepozměněné, tedy ekosystémy, do nichž člověk nezasahoval. Ale určitě někdo bude za přirozený ekosystém považovat výsadbu douglasky pravidelně prolévanou herbicidem a jiný zase prales, kam lidská noha jaktěživo nevkročila. A různě zaměřené skupiny odborníků se mohou pustit do vášnivé diskuse, jak moc málo jsou ekosystémy Křivoklátska pozměněné, abychom tam mohli vyhlásit další národní park.

Zkusme si představit co člověk, jako činitel po tisíciletí ovlivňující charakter naší krajiny, v ní z hlediska druhů, ekosystémů tvořených těmito druhy a do celé krajiny tvořené těmito ekosystémy, nakonec udělal. A jak do jejího stavu zasahoval.

Hlavně podporoval a ochraňoval druhy, které mu poskytovaly nějaký užitek, nevšímal si druhů, které těm užitečným prospívaly a jemu nevadily, a potlačoval druhy, které nějak zase utlačovaly druhy, které on pokládal za užitečné. Vítězily a převládaly druhy užitečné člověku, které by bez intervence člověka neměly šanci, nebo by se vyskytovaly v podstatně menším zastoupení než dnes, a naopak druhy, které by dominovaly, byly vytlačeny někam na okraj.

Krásný příklad jsou chybějící velcí herbivoři, ale těch druhů postižených užíváním krajiny člověkem (říká se tomu hospodaření), je spousta. Prostě, tam, kde člověk řadu let hospodařil, užíval krajinu, jsou pozměněné vztahy mezi jejími součástmi, nebo aspoň mezi druhy, které v ní žijí s ním a on na ně z různých důvodů působí.

A zde mohu přeskočit k ochranáři vzývané IUCN, která nám říká, že chráněná území se mají zakládat k ochraně biodiverzity, tedy toho dochovaného souboru druhů a jejich vzájemných vztahů. IUCN, nám totiž ve svých Pravidlech pro chráněná území, zaměřeným na celou zeměkouli, říká, dělejte si to jak chcete (pokud jde o různé kategorie chráněných území, jejich názvy a příslušný režim), ale hlavně chraňte biodiverzitu! Zdůrazňuji, IUCN říká, chraňte, nikoli obnovte!

Obnovit původní nebo snad přirozenou (víme-li vůbec, co to je) biodiverzitu asi nelze, právě s ohledem na tu změnu vzájemných vztahů druhů a jejich prostředí, byť někteří tomu skálopevně věří. Každopádně při ponechání území samovolnému vývoj, což se cílově předpokládá na více než polovině území NP, budou ohroženy nebo přímo zaniknou některé jiné druhy, častokrát dnes docela vzácné, které tu podporu člověka pro své přežití dost potřebovaly.

Zmizí a zarostou světlé lesy a různé stepi nezbytné pro přežití řady druhů vázaných na světlo, pokud za přirozené ekosystémy pokládáme ekosystémy nepozměněné činností člověka a jediný jejich přípustný režim je samovolný vývoj. A tak je to u nás zatím většinově interpretováno a máme to i v zákoně o ochraně přírody. Hnutí Duha vyrukovalo s konceptem divočiny, ale to by znamenalo, že se tyto části vyloučí z jakékoli intervence člověkem na věčné časy a nikdy jinak. A koncept divočiny se má především uplatnit na území NP.

Vyvozuje se s to z interpretace Pravidel IUCN, která praví, že zde dochované ekosystémy mají být natolik cenné a zachované právě svým přirozeným stavem (nepozměněným činností člověka), že si pro své zachování zaslouží ochranu v podobě dalšího nerušeného vývoje. Někde se přirozený překládá jako přírodní a potom i pojetí nerušeného vývoje může být o něčem jiném než o vývoji samovolném. NP u nás není o kvalitě území z hlediska ochrany přírody, ale o potřebě zachovat tuto kvalitu ponecháním samovolnému vývoji – nerušenému průběhu přírodních dějů. NP u nás není území, kde je jakákoli nejcennější příroda, ale nejcennější příroda, která se dochovala přirozeným vývojem.

Proto se musím zeptat, ví veřejnost, když se k tomu vyjadřuje, co je to národní park? Jak dle naší legislativy, tak dle mezinárodních představ? Ty pro nás sice nejsou závazné, ale v textu už závazného zákona o ochraně přírody zohledněny byly. A všechny naše NP k jejich naplnění směřují.

Otázka pro veřejnost, máme zde na převažující ploše ekosystémy vyžadující pro své zachování přirozený vývoj? A nedojde jejich ponecháním samovolnému vývoji ke změně ekosystémů a k poškození dochované biodiverzity? Těch, kteří za spásu pro přírodu pokládají ponechání samovolnému vývoji, se raději ptát nebudu. Tam odpověď znám předem. Ale život mě přesvědčil, že neexistují jediná správná řešení. Vždycky záleží na okolnostech neboli podmínkách, kdy je vhodné je použít.

Zároveň je třeba zmínit různá omezení, která NP přináší. Některá jsou zcela namístě, u jiných hodně záleží na tom, jak k jejich aplikaci správa příslušného NP přistoupí (zde viz článek Topi Piguly ze dne 4.4. t.r. na Seznam Médium). Ví všichni záměr podporující, že se do některých částí NP už nepodívají a území bude jen pro povolané?

Častokrát uváděný argument pro vznik NP Křivoklátsko jsou škody zvěří na cenných fenoménech a lesích Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Křivoklátsko. Pokud by tento argument platil, museli bychom vyhlásit NP na celém území České republiky, neboť neúměrné škody zvěří jsou, kam se podíváš.

Dalším mínusem (kromě toho, že se s pracovníky ochrany přírody raději nikdo nebude bavit), je skutečnost, že nový NP bude potřebovat pro svůj rozjezd dost velké finanční prostředky v řádu desítek milionů korun. A ty vláda MŽP nepřidá, bude si je muset najít uvnitř svého rozpočtu. Takže se pokrátí rozpočty stávajících NP a seberou se peníze na různé činnosti v malých chráněných územích a volné krajině. A doplatí na to příroda ve zbytku České republiky.

Pokud existují problémy v zajištění cenných fenoménů CHKO Křivoklátsko způsobené špatným hospodařením v lesích a výkonem práva myslivosti s dopadem na ochranu přírody, není to vina chybného výkonu státní správy v těchto oborech?

Jinými slovy, za odbornou či profesionální nedostatečnost několika málo úředníků máme zaplatit všichni vznikem nového NP. Přitom nepopírám existenci těchto problémů a potřebu toto cenné území chránit a zachovat. A také na tu ochranu náležitě přispívat.

A vyhlásit NP na území CHKO, která existuje už 46 let, a mnohonásobně víc let se v ní hospodaří a člověk území mění k obrazu svému a zajištění svých potřeb, tudíž o původnosti a přirozenosti můžeme hovořit jen na střípcích z toho obrovského území, je jako bychom chtěli hrát hokej na fotbalovém hřišti.

Snaha o vyhlášení NP Křivoklátsko a adoraci NP jako toho nejlepšího, co pro přírodu můžeme udělat, může vést k tomu, že negativní obraz ochrany přírody ve veřejnosti bude ještě prohlouben a tato skupina lidí si kolem sebe vytvoří minové pole, přes které se nedostane k okolí, které pro naplnění častokrát zcela oprávněných záměrů, potřebuje.

To, že je zcela ignorován hlas obyvatel území připravovaného NP je tristní. Namísto toho, aby se místní alespoň většinově přesvědčili (u všech se to nepodaří nikdy), opět vrchnost chce jenom naše dobro. A my jsme takoví parchanti, že jim je nechceme dát. A pak se nemůžeme moc divit, že někdo pořád vyhlašuje demonstrace proti vládě a lidi na ně chodí. I když jiná vláda využívající služeb stejných úředníků nebude lepší…..

Tento článek je reakce na článek Jana Skalíka na Ekolistu ze dne 4. 4. a TZ Hnutí Duha z téhož dne.


reklama

 
foto - Utinek Dušan
Dušan Utinek
Ing. Dušan Utinek, Ph.D. je odborný lesní hospodář, poradce v oblasti lesnictví a ochrany životního prostředí a soudní znalec pro oceňování pozemků a trvalých porostů. V minulosti působil jako vedoucí oddělení národních parků na MŽP.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (31)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.4.2024 06:35
Jo jo, Kefalín, příroda ví nejlíp, co má růst v nepůvodní monokultuře (též zuřivě hájené dovezenými demonstanty), že! To hlásám stále - Never change the winning team. Aneb kde to funguje, včetně maloplošek, tam se v tom má pokračovat. NP žádnou "přidanou hodnotu" nevytvoří, spíše naopak. A financování je samostatná kapitola, která jen podtrhuje samoúčelnou snahu úzké skupiny prosadit si svou. Jinak dobrý článek, snad se po něm rozsvítí (nejen) na severu a v Budějcích:-)
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.4.2024 07:05 Reaguje na Karel Zvářal
Taoisti říkají, že " příroda nikam nepospíchá, přesto všechno stihne".
NP není vytvořena kvůli člověku, jsme si zvykli, že vše se měří ekonomikou, ale to tak není.
Práva lidí jsou tak mohutná, že se v nich ztrácí povinnosti, které z práv vyplývají. MY TOTIŽ MUSÍME CHRANIT SAMI SEBE PŘED SEBOU.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.4.2024 07:10 Reaguje na Jaroslav Řezáč
protože nežijeme v souladu s přirozeným,přírodou a koloběhem života.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.4.2024 07:11 Reaguje na Jaroslav Řezáč
...a smrti.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.4.2024 08:57 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1*
Odpovědět
FD

František Dvořák

14.4.2024 07:15 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Už jsem to tady psal. Dnešní život a ekonomika vidí pouze práva a hromadu peněz. Že se za tou hromadou peněz táhne dlouhý temný stín, nikdo vidět nechce. Když člověk poslouchá projevy dnešních čelních státních představitelů (je to napříč politickým spektrem), tak neustále se ohání tvrzením o těch druhých, že jsou to populisti. Já považuji za nejhorší populisty celé to spektrum dnešních vládních činitelů. Populismus jim vyhrává volby. Jejich slovník se ohání pouze právy a svobodou, zcela z toho slovníku zmizely výrazy povinnost a zodpovědnost.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.4.2024 06:59
každé území má svojí obobitou charakteristiku.
Chalupáři a lufťáci tomu území z hlediska ochrany území nic nenabízí. Jen přijedou, zasmradí a odjedou.
Vztah k území kde se nachází CHKO nebo NP už dnes není. Každý myslí akorát na sebe. Aby žili v souladu s přírodou to už nevidět. KAŽDÝ JEN DRANCOVAT.
Se mi líbí knihy od Klostermanna, jak popisuje Šumavu. Ti lidé skutečně s krajinou žili, dnes jde o trapný urbanizmus "lunaparků" a betonářství. Na horách nikdy nebyl život jednoduchý ale duševně bohatý.
DNEŠNÍ MĚSTSKÝ ČLOVĚK už je jen trapný, neb se neumí bez různých " POZLÁTEK technologiíí a právě těch lunaparků zabavit".
ONO VYTVOŘIT U NĚKDOHO VZTAH K PŘÍRODĚ NENÍ TAKOVÉ, JAKO ZAPNOUT TELEFON či nějaký technichnologický online.
Ale ten, kdo se propojí s přírodou, zjistí, že je to velice intenzivní a inspirativní spojení. Na přírodu tlačit egoismem materialismu nemá smysl, kdo tak činí, tak akorát z vlastního prospěchu.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.4.2024 08:58 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1**
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.4.2024 08:56
No,
rozhodně ne ty lunaparky pro tůristy, jak je to mnohde na Šumavě, v Krkonoších, především i když mnohde jinde to má též náběh, že !
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

13.4.2024 09:05
Škoda, že pánů Utínků není víc. Skvěle vedená argumentace, podložená znalostmi.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.4.2024 12:20
Pan Utínek zcela realisticky popisuje současný stav ochrany přírody a taky
zájmy různých spolků změnit dosavadní hospodaření, jehož výsledkem je ta cenná krajina hodna ochrany. Ta je ale výsledkem činnosti člověka a nikoliv
nicneděláním (bezzásah). Já mám navíc obavu, že vyhlášení Křivoklátska NP
je dílo developerů a ochranáři a vláda jsou pouze nastrčené figurky. Ono
pozemek uvnitř a v blízkosti NP bude mít daleko větší hodnotu, než pouze
v CHKO a o to spekulantům jde. Taková restaurace, či hotýlek u vstupu s
placeným parkovištěm bude zlatý důl a rovněž servis kol, když tam má být
síť cyklostezek pro šílence prohánějící se na čas přírodou. Těm o pohodu
a klid nejde, těm jde o adrenalín v terénu a následný servis s umytím kola,
sprchou, obědem a případný ubytováním. Prostě cyklolunapark se vším všudy
a příroda je pouze kulisou pro tuto zábavu. Dnes vidíme dopady bezzásahu
v NP ČŠ, kde budou na několik let uzavřeny některé trasy pouze proto, že
se zanedbala prevence požáru a nekoná se ani po něm. Nevím na co se čeká,
ale stezka přes bezzásahový les NIKDY bezpečná nebude ani na Křivoklátsku.
Pokud bude nad cyklostezkou nakloněno pár desítek souší, tak tam půjde o
život. Plně chápu místní po zkušenostech ze Šumavy a ČŠ, že si NP nepřejí.
Mít totiž za chalupou bezzásahový les NP plný souší, tak se budu bát, aby
mi neshořela jako ty domy v ČŠ, kde lidé prosili vedení NP, aby odstranil
ty souše, že z nich může případný oheň přeskočit na domy. Kdo jim zaručí,
že to nedopadne na Křivoklátsku stejně? Ministr, který ministrem za chvíli
zase nebude? Beztrestné vedení NP? Uvidí-li pojišťovák dům u lesa plného
souší, tak ho ani nepojistí a když, tak za pojistné jako by to byl zámek.
Myslím si, že to opravdu zavání nějakou křivárnou stejně, jako v D. Lutyni,
protože podivná je ta rychlost, propagace a aktivita některých poslanců.
Odpovědět
Sl

Slovan

13.4.2024 20:08
NP ale opravdu neznamená, že se vše ponechá bezzásahu. I NP má management a zonaci. Že se vznikem NP automaticky zaniknou např. světlé lesy je strašení a demagogie. Proč se autor nepozastavuje nad tím, že podobné otevřené biotopy mizí jinde?
Návrh se týká malého území, které zkrátka představuje jakýsi fragment relativně přirozeného lesního ekosystému. Ano, s vlivem člověka. A co má být? V nejcennějších částech by byl bezzásahový režim, jinde by se jednalo o obnovní management. Nevidím problém. Někteří ale zkrátka vidí v práci přírody nějaké záhadné ohrožení. Nevím tedy čeho, asi jen svého ega, protože tam, kde je tento režim zaveden ta příroda fakt netrpí. Naopak, domov tam nacházejí mnohé druhy, které jinde už buď nejsou vůbec anebo na tom nejsou moc dobře! Touha do všeho zasahovat tyhle lidi prostě nenechá být - jen je škoda, že tuhle svou energii nedokáže mnoho z nich nasměrovat do vytváření třeba těch světlých lesů, kde je lidský zásah žádoucí. Nebo do vytváření stepí. Nebo do čehokoli jiného, co by mělo význam pro naši přírodu a kde by se lidská ruka hodila.
A ano, IUCN nás nenutí tomu území dát kategorii II. Ale zrovna na Křivoklátsku to smysl v tom navrhovaném území má.

No ale tak pan Utinek je, pokud se nepletu, zejména lesní hospodář, který s ochranáři mající na věc jiný pohled není moc kámoš. Což dal ostatně znát i v tomto článku. Jeho oborem je tedy zejména les vytvářet tak, aby byl ekonomicky životaschopný. Bylo by spíše překvapením, kdyby byl tento člověk pro vytvoření NP. Upřímně by mě zajímalo kdy na tom MŽP pracoval - měl bych ale svůj odhad.
Odpovědět
MM

Milan Milan

13.4.2024 21:04 Reaguje na Slovan
A kdo vlastně potřebuje další NP? To co tam je si zachovalo svoji identitu i bez statutu NP, nebo snad ne? Takže bude NP, žádný volný pohyb, turistické pěšinky, žádný sběr čehokoliv, či skvělá idea o bezzásahovosti..... Místo skutečné ochrany půdy a zemědělské krajiny, kterou rozdává stát developerům na komerční účely jako na běžícím pásu, buduje dálnice, betonuje co jde, samé satelity...., tak se ještě vyhlašováním CHÚ snaží omezovat svobodu užívání zbytku krajiny a lesů občany.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.4.2024 21:20 Reaguje na Milan Milan
Než bych sáhodlouze blábolil o ničem (bylo by divné, kdyby se neozval), mám na takové chytrolíny prostý dotaz: proč jsou chránění tetřívci početnější v Krušných horách (hospodářský les), zatímco v NPŠ a NPK jsou téměř na pokraji vyhynutí?

Nikoliv cedule, ale práce lidí rozhoduje o kvalitě prostředí.
Odpovědět
Sl

Slovan

14.4.2024 07:59 Reaguje na Karel Zvářal
Zato tetřevovi se v NPŠ daří, zatímco jinde vymírá nebo už vymřel. Vlastně tam žije dnes jediná slušná a životaschopná populace u nás. Na začátku 90. let se tam odhadovala populace max. 200 jedinců, dnes je to minimálně 600. Tetřev se rozšířil třeba do oblastí Plechého, Trojmezenské hornatiny nebo Smrčiny. 
Pro tetřívka se zase VYTVÁŘÍ nové vhodné biotopy - třeba 30 hektarů na Knížecích pláních, kde se vysekali náletové dřeviny. A jsem zvědav, jestli pomůže současné silné obnovování mokřadních biotopů. Opět se to VYTVÁŘÍ, zasahuje se tam! Tolik k tomu, že jsou NP u nás jakési oblasti, kde se nezasahuje vůbec. Kdepak, probíhá tam obnovní management!
KRNAP je jediný v kategorii V, takže takové jinak označené CHKO.
Mimochodem, ani Krušnohorská populace tetřívka momentálně zrovna neprospívá (populace klesá) a je dost možné, že ten pokles začal jen trochu déle než v jiných oblastech. Bylo by ale fajn, kdyby se ten trend obrátil podobně jako u tetřevů na Šumavě a je mi jedno, zda to zvládnou ochranáři, lesníci nebo třeba vy osobně. Všem zatleskám.
Odpovědět
Ra

Radek

14.4.2024 09:34 Reaguje na Slovan
Dovolil jsme si vzít vaše slova , cituji , Nevidím problém. Někteří ale zkrátka vidí v práci přírody nějaké záhadné ohrožení. Nevím tedy čeho, asi jen svého ega, protože tam, kde je tento režim zaveden ta příroda fakt netrpí.

Ta příroda tam je a funguje tak jak má ,díky dosavadní práci místních lidí . Co je špatně ,je že si ji chcou vzít pro sebe ochranáři . Nic jiného tím autor článku neříká . Místí se tomu brání zcela v jejich zájmu a mají na to právo . Zase chcou lidi z daleka rozhodovat o něčem co je plně funkční bez nich .Ego tam trpí ale je to ego ochranářů !
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.4.2024 10:44 Reaguje na Radek
Tak nějak to je. V životě jsem se s tím potkával často, ale vyplývá to ze známého "podle sebe soudím tebe". Nikde jsem se nedočetl, co ten park má přinést (přírodě) nového/lepšího, co tam dosud nebylo. Prostě obyčejná snaha přivlastnit si výsledky úspěšné práce mnoha generací.
Odpovědět
Sl

Slovan

14.4.2024 18:32 Reaguje na Radek
Někteří “místní” to nechtějí, jiní zase naopak ano. To fakt není situace, kdy by byli všichni proti jak se tu snažíte nejenom vy prezentovat. Ti, kteří s tím nesouhlasí na to mají plné právo, nikdo jim ho nebere. Problém je, že spousta z nich naletěla lidem alá “Milan Milan”, kteří straší, že se jedná o nějaké “omezování svobody”. Ne, jedná se pouze o další stupeň ochrany toho území, který místní lidi opravdu nevyhání.
Jediné co chápu je obava ze zvýšeného turistického tlaku. Na druhou stranu já tam nevidím jedinou “zajímavost”, která by tam měla nalákat masy obyčejných lidí.
Odpovědět
Ra

Radek

14.4.2024 20:55 Reaguje na Slovan
Ano , mají strach z turistů , otvírání pohostinství , stánků ze suvenýry , obchodů , budování parkovišť a ano , mají ho oprávněný ! Prostě je tam dost lidí co chtějí žít svůj vysněný život , nepotřebují stálý růst , nepotřebují nové lidi , nepotřebují ….. . Žiju jinde ale tamním lidem rozumím . Kovid dovedl lidi až k nám , jedněm rád poradím kudy kam ,uvařím i kafe ,dám vody pít ,rád pokecám . Pokud jich je ale 10 denně
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.4.2024 06:38 Reaguje na Radek
1*
tak to ještě jde.
Odpovědět

Radek Čuda

15.4.2024 14:20 Reaguje na Slovan
Proti se vyslovili zástupci prakticky všech obcí v okolí a téma NP bylo jedním z hlavních témat posledních obecních voleb. Tedy rozhodně lze konstatovat, že proti vyhlášení NP je většina místních.

Nakolik kdo naletěl je vždy otázka, ale v takovém případě musím tyto přesvědčit, že se mýlí. Pokud se mi to nepodaří, tak je chyba u mne, ne u nich ... bo to taky může znamenat, že vedle jsem já a ne oni, že.
A dokud se to nepodaří, tak nejhorší co lze udělat je tlačit to z Vršovic na sílu.
Odpovědět
Sl

Slovan

15.4.2024 19:57 Reaguje na Radek Čuda
Však to píšu - jedni ho chtějí, druzí naopak ne. Problém těch voleb je jednoduchý - malé obce mají často jedinou kandidátku a lidé tak nemají moc na výběr. Znám to od nás i z okolních obcí. Proto tento argument neberu - pokud by měla mít jedna nebo druhá strana silný argument, muselo by se jednat o referenda s vyšší účastí. Teprve pak by se viděl reálný zájem o to téma a jak moc to je nebo není pro tamní lidi zásadní. Protože pokud to bude většině třeba jedno (nízká účast), tak jak to pak brát? Pokud by referenda dopadla jasně proti NP a byla by zároveň vyšší účast, pak ano, nedělal bych to samozřejmě na sílu. Furt je tam ta CHKO. Zkrátka by se třeba upravila třeba zonace. Ale ze své zkušenosti vím, že NP není nic špatného, naopak. Ani ta pravidla mě nijak zvlášť neomezují.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

15.4.2024 21:40 Reaguje na Slovan
Souhlasím s vašimi komentáři pod tímto článkem. A považuji za dobrý kompromis ochrany krajiny a biodiverzity se zájmy mnoha místních obyvatel a obcí to, že pro nový NP bude vyčleněno jen necelých 17 % z rozlohy CHKO Křivoklátsko.
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.4.2024 06:59 Reaguje na Majka Kletečková
Současná ochrana a hospodaření stav Křivoklátska zhoršuje? Jaké kompromisy máte na mysli? Maloplošnou ochranou jsou PR. Není pro stav krajiny vhodnější chránit ornou půdu třeba před prodejem cizincům?
Odpovědět
HH

Honza Honza

13.4.2024 20:43
Hospodáři potřebují zisk, přírodovědci přírodu bez zásahu člověka= přírodní přírodu.
Ale co potřebujeme všichni? Aby příroda prospívala, nekolabovala, aby nám v současném suchu nevysychala, aby stromy dobře rostly a nezačaly umírat. Teprve po splnění tohoto úkolu máme právo mít další požadavky.
Jak NP tento cíl splňuje? Vznikne samovolně funkční smíšený les? Bude se zde lépe zadržovat voda? Určitě pomůže ponechání mrtvého dřeva, člověk zase může lépe měnit skladbu lesa směrem ke smíšenému odolnějšímu lesu, přispívat více k zadržování vody, regulovat živočichy, chránit les před škůdci, zvl. kalamitou atd.
Nejhorší je rigidní zkostnatělý neobjektivní postup zaměřený jen na jednu pozitivní věc, nevidět souvislosti, výhody a nevýhody a priority.
Odpovědět
HH

Honza Honza

14.4.2024 07:53 Reaguje na Honza Honza
Nejhorší je samolibý přístup, že všechno vím nejlépe, bez možnosti kritiky, kontroly. Fanatizmus.
Jednoznačně to vidíme na ekologickém myšlení EU- chceme zastavit oteplování, je to záchrana lidstva, všichni se tomu musíme přizpůsobit. Proto všichni si musí koupit elektroauto a topit jen elektřinou.
Ale zachrání to přírodu? Určitě ne! Je to třeba správná cesta ale díky fanatizmu, chybění kontroly, ztráty smysplnosti je nesprávná a lidé ji sami z existenčních důvodů budou odmítat.
Jedině správná cesta je demokratická, pod kontrolou všech!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.4.2024 12:49
V zásadě souhlas. Je třeba chránit intenzivně biodiverzitu. Podporuji vytváření NP a CHKO jako (skoro) jediné právní nástroje nástroje údržby biodiverzity. Nicméně v současné pojetí bezzásahoosti je špatně, skoro na všech územích, neboť evropská krajina je (skoro všude) dílem péče minulých generací. Jako místo pro bezzásahovost je určitě rašeliniště, mokřad, suťoviště či několik málo podobných stanovišť. Ostatní území (zejména NP) je třeba udržovat v minulosti osvědčenými zásahy (pastva, kosení,...).
Odpovědět
Ra

Radek

14.4.2024 17:37 Reaguje na Slavomil Vinkler
myslíte něco takového . https://www.npsumava.cz/tipy-na-vylety/
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.4.2024 18:02 Reaguje na Radek
No nemyslím , ale všeobecné mírný šešlap je na mnoha lokalitách pozitivní údržba.
Odpovědět
JC

Jan Chloupek

15.4.2024 12:15
Ochraňovat cokoli a často zbytečně, je jenom další způsob dobroserství za peníze těch druhých. A ekoteroristé se štítem dobrých úmyslů právě nejvíce používají vychcané způsoby privatizace veřejného prostoru, jako je např. Národní park Křivoklátsko. Je to práce snů v tom NP ! Nezasahovat ( nic nedělat) , pozorovat cokoli a jednou za rok napsat zprávu, která pro společnost má nulový význam, ale od společnosti se chce , aby to zeleným netáhlům platila ! Říkám to pořád - o blbce v této republice nezavadíte !
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

15.4.2024 19:45 Reaguje na Jan Chloupek
1* Akorát že v oficiálním zdůvodnění by se to okecalo jinak.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist