https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-janota-otevreny-dopis-verejnemu-ochranci-prav-k-tematu-obor
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Janota: Otevřený dopis veřejnému ochránci práv k tématu obor

2.9.2020
Oborní chovy zvěře mají v Česku dlouhou tradici. Na ilustračním snímku daňci v oboře Hukvaldy.
Oborní chovy zvěře mají v Česku dlouhou tradici. Na ilustračním snímku daňci v oboře Hukvaldy.
Foto | Palickap / Wikimedia Commons
Vážený pane ombudsmane,
předem tohoto dopisu mi dovolte dodatečně Vám poblahopřát ke zvolení do funkce. Věřím, že ve Vaší osobě má Česká republika veřejného ochránce práv založených na tradičních hodnotách a zdravém rozumu.
 

Ve svém vyjádření pro tisk z minulého týdne jste informoval, že se budete zabývat problematikou údajného střetu práva na volný vstup do krajiny a práva myslivosti s ohledem na vstup veřejnosti do obor. V komentáři uvádíte, pro mě poněkud nepochopitelně, že na uživatele obor se obrátíte až v pozdější fázi svého zjišťování. Dovolte, abych Vám stanovisko myslivců – uživatelů obor nabídl touto formou již nyní. Věřím, že by samo o sobě mělo celou věc vyjasnit.

Oborní chovy zvěře mají v Česku dlouhou tradici. Již v roce 1278 se připomíná obora královská u Prahy, která ležela v místech dnešní Stromovky. V roce 1320 postoupil král Jan Lucemburský ves Ovenec proboštovi kostela sv. Víta v Praze, vymínil si ale oboru, kterou již tehdy doslovně označoval jako hortum ferarum, tj. lesy zahrazené. V osmnáctém století bylo v Čechách asi 27 obor, na konci století devatenáctého již 86 obor na ploše asi 50 000 hektarů. Dnes je v ČR obor kolem dvou stovek, jejich průměrná výměra je přibližně 240 ha. Obory historicky patřily a stále patří k významným způsobům chovu zvěře. Ohrazenou krajinou jsou dodnes, kdy zákon o myslivosti dokonce vyžaduje ohrazení trvalé a dokonalé, nebo uzpůsobené tak, aby chovaná zvěř nemohla z obory vybíhat.

V současnosti již nelze na obory pohlížet jako na jednoúčelová zařízení pro realizaci lovu a produkci špičkových trofejí. Obory mají také neopominutelný krajinotvorný význam. Tento důsledek mysliveckého hospodaření v oborách včetně jejich občasného znepřístupnění veřejnosti vytvořil cenné prvky kulturní krajiny. Proto je v současnosti řada obor ochranou přírody označována za regionální i nadregionální ekologická stabilizační centra. Moderní koncepce obornictví obory vnímá jako objekty extenzivního ekologického zemědělství, které je šetrné k prostředí a které kromě produkce trofejí a rozvoje agroturistiky chrání přírodní prostředí kulturní krajiny.

Díky dlouhé historii a specifickému způsobu ochrany a managementu je dnes řada obor cennými historickými objekty anebo například významnými stabilizačními prvky v současné antropogenní krajině. Kromě zvěře jsou zde chráněny i další živočišné a rostlinné druhy, mj. doupné stromy, dále malé vodní plochy a podobně. V některých oborách jsou cíleně chovány v přírodě ohrožené nebo vzácné druhy, např. bílí jeleni nebo koza bezoárová.

Roli stabilizačních prvků krajiny oborám přikládá i lesní zákon, který zde umožňuje odlišné lesní hospodářství v režimu lesů zvláštního určení. V takových lesích je možno realizovat tradiční, citlivé lesní hospodářství s akcentem na ekologické potřeby prostředí. Naproti tomu pohyb lidí v lesních porostech vytlačuje zvěř z přirozených stávanišť do mladých porostů, kde pak zvěř způsobuje nepřiměřené škody na lesních kulturách. To se mimo obory běžně děje téměř ve všech lesích v Česku.

Nelze přitom říct, že obora znamená automaticky nepřístupné území. V řadě obor probíhají vzdělávací akce pro veřejnost. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy jsou, pokud je to možné a žádoucí, obory pro veřejnost za určitých podmínek volně přístupné, například vedením turistických nebo naučných stezek. Navíc zmíněné dokonalé oplocení má udržet zvěř uvnitř, zákon již nenařizuje udržet jinou zvěř ani osoby venku.

Vstup lidí do obor je však kromě výše uvedených důvodů nutno někdy limitovat také z hlediska welfare chované zvěře. Není pochyb o tom, že při neregulovaném zpřístupnění obor bude docházet k neúmyslnému i úmyslnému plašení, pronásledování, týrání a pytláctví nejen zvěře, ale i dalších druhů zvířat, a také k poškozování již zmíněných cenných přírodních stanovišť. Veřejnosti to není příliš známo, ale každé vyplašení zvěře zejména v zimním období znamená zbytečný výdej energie, který zvěř ohrožuje na zdraví i životě. S ohledem na relativně malé výměry obor a jejich vysoké zazvěření je riziko ohrožení welfare zvěře lidmi velice vysoké. Z podobných důvodů existují rozlehlé zóny, kde je pohyb osob přísně regulován a často zcela vyloučen například v národních parcích. Analogii pro vyloučení vstupu veřejnosti do obor najdeme také ve farmových chovech zvířat. Ani sem není vstup veřejnosti běžně umožněn. V oborách rovněž existuje zvýšené riziko ohrožení návštěvníků buď agresivními jedinci velké spárkaté zvěře nebo může být útok vyprovokován nevhodným chováním návštěvníků, kdy se zvěř cítí ohrožena. Stejně se nemohou návštěvníci volně a bez dohledu pohybovat v různých typech safariparků.

Věřím, že se mi pomocí předcházejících řádků podařilo ukázat, že mezi právem na volný průchod krajinou a právem zřizování obor a omezování vstupu do nich neexistuje žádný rozpor. Tato práva nejsou v konfliktu. Omezení práva na průchod krajinou právem zřizovat obory je opodstatněnou historickou tradicí i současným záměrem zákonodárce podobně, jako jiné konkrétně specifikované veřejné zájmy běžně omezují jiná široce pojatá obecně platná práva. Proto obory vznikají rozhodnutím státní správy a nelze je zakládat svévolně. A proto také právě státní správě dává zákon o myslivosti právo omezit do honiteb či jejich částí vstup veřejnosti.

S pozdravem myslivosti zdar


reklama

 
foto - Janota Jiří
Jiří Janota
Autor je předseda Českomoravské myslivecké jednoty.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (90)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 06:11
"V současnosti již nelze na obory pohlížet jako na jednoúčelová zařízení pro realizaci lovu a produkci špičkových trofejí. Obory mají také neopominutelný krajinotvorný význam. Tento důsledek mysliveckého hospodaření v oborách včetně jejich občasného znepřístupnění veřejnosti vytvořil cenné prvky kulturní krajiny. Proto je v současnosti řada obor ochranou přírody označována za regionální i nadregionální ekologická stabilizační centra..."

Výše uvedené lze akceptovat pouze za předpokladu, že obory nebudou soukromým majetkem, nýbrž majetkem státu.
Dnes a denně se přesvědčujeme o tom, kolik osob přišlo po roku ´89 k majetku podvodným způsobem (bývalý předseda ČMMJ je toho příkladem). Tyto fyzické osoby, pokud by vlastnily obory, rozhodně nejsou zárukou toho, že jejich obora bude plnit onen "krajinotvorný význam", a bude "cenným prvkem kulturní krajiny". Takovéto obory by byly především vizitkou novodobé "šlechty" s nešlechtickou minulostí!

Ano,"obory vznikají rozhodnutím státní správy a nelze je zakládat svévolně; a proto také právě státní správě dává zákon o myslivosti právo omezit do honiteb či jejich částí vstup veřejnosti".
Koho státní správa pověří zajištěním provozu v dané oboře, a zda tento provoz je v souladu s příslušnou legislativou, je kontrolovatelné orgánem státu, jenž byl k tomuto ústavním zákonem zřízen. U soukromého vlastníka toto v plném rozsahu činiti nelze.
Odpovědět
dm

david matoušek

2.9.2020 06:37 Reaguje na Bořivoj Holínek
"U soukromého vlastníka toto v plném rozsahu činiti nelze." Opravdu, pane Holínku?
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 06:52 Reaguje na david matoušek
Opravdu, pane matoušku!

Hospodaření "soukromníka" (dokonce i obcí) nemůže kontrolovat ani NKÚ.
Odpovědět
dm

david matoušek

2.9.2020 06:57 Reaguje na Bořivoj Holínek
Tak to asi žijete v jiném zemi nebo v jiné dimenzi. A že zrovna zmiňujete NKÚ, který kontroluje kde co zrovna u soukromých vlastníků, aby se např.nedohodli, nespolčili, neurčovali společné ceny atd.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 07:05 Reaguje na david matoušek
Každý žije "někde", a každý dění kolem vnímá ve své dimenzi ...
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 07:12 Reaguje na Bořivoj Holínek
... nejen slovo "někde", ale i slovo "dimenzi" patří do uvozovek.
Odpovědět
dm

david matoušek

2.9.2020 07:33 Reaguje na Bořivoj Holínek
Upřímně, pane Holínek, Váš první příspěvek nemá hlavu ani patu, to s tou statní správou vs.soukromé vlastnictví, jako údajně člověk znalý lesnictví, snad nemyslíte vážně. Přijde mi to všechno zase jen jako snaha hanit a očernit (stará bolístka pořád bolí, že). A vaše poslední reakce tomu dávají za pravdu, odvádíte pozornost jinam. A s tím NKÚ je to lež jako věž. Co by jiného taky dělali, že.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 08:14 Reaguje na david matoušek
Upřímně, pane matoušek, pokud nemáte nic k tématu článku, tak si běžte foukat "starou bolístkou", a mě laskavě z vašich hrátek vynechte. Děkuji.
Odpovědět
dm

david matoušek

2.9.2020 08:28 Reaguje na Bořivoj Holínek
Takže mám pravdu, díky.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 09:04 Reaguje na david matoušek
Neděkujte mi, není zač.
Raději čtěte níže, a vyjadřujte se k tomu, čemu rozumíte, a k čemu máte relevantní, úplné informace a podklady.

Vše ostatní je v diskusi na odborném serveru povětšinou považováno za trollení.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 08:52 Reaguje na Bořivoj Holínek
K tomuto tvrzení d.m. - "A s tím NKÚ je to lež jako věž. Co by jiného taky dělali, že" - uvádím následující fakta:

Zákon č. 166/1993 Sb., Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (dále jen "Úřad")

§ 3

(1) Úřad vykonává kontrolu
a) hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti,

b) státního závěrečného účtu,

c) plnění státního rozpočtu,

d) hospodaření s prostředky, poskytnutými České republice ze zahraničí, a s prostředky, za něž převzal stát záruky,

e) vydávání a umořování státních cenných papírů,

f) zadávání státních zakázek.

(2) Kontrolu v rozsahu podle odstavce 1 vykonává Úřad u

a) organizačních složek státu,

b) právnických a fyzických osob.

(3) Úřad vykonává kontrolu hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Z výše uvedeného ustanovení Zákona o NKÚ vyplývá, že u právnických a fyzických osob vykonává Úřad kontrolu v rozsahu podle odstavce 1 citovaného zákona.

Vlastní hospodaření právnických a fyzických osob Úřad NEVYKONÁVÁ.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 08:54 Reaguje na Bořivoj Holínek
Takže d.m. pravdu opět nemá.
Odpovědět
dm

david matoušek

2.9.2020 13:36 Reaguje na Bořivoj Holínek
Takze ani obce, ju?
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 14:33 Reaguje na david matoušek
Ju, takže ani obce.

Je před schválením úprava zákona, která by NKÚ umožnila kontrolu HOSPODAŘENÍ i obcí, ale to s tématem článku nemá nic společného.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

3.9.2020 08:34 Reaguje na Bořivoj Holínek
Jsem již pět let v důchodu, takže dění kolem NKÚ příliš podrobně nesleduji...
Níže vkládám dva odkazy, ve kterých je kompetence NKÚ vůči obcím zmiňována:

https://1url.cz/Fzdle

https://1url.cz/1zdlJ
Odpovědět
Hu

Hunter

2.9.2020 10:11 Reaguje na Bořivoj Holínek
A co je nějakému NKÚ do soukromé obory?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.9.2020 09:27
Kdybych byl sebestředný, tak bych bojoval sám za sebe a pro svůj soukromý prospěch... a to nedělám...

Arogantní někdy asi jsem... někteří diskutující ve mě otevírají to nejhorší co ve mě je... bohužel... ani já za to nejsem rád... jen jsem přesvědčen, že každá špinavá akce, musí vyvolat adekvátní reakci....
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

4.9.2020 19:50 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pane Kašpárku,
ne Vaší vinou jste se dostal do vlákna, které jsem výše založil já, a přitom na mě nereagujete ...

Aby to po "moderační úpravě" diskuse nevypadalo, že mluvíte sám se sebou, tak sem vložím to, co Vašim slovům (09:27) předcházelo:

Lukáš Kašpárek 2.9.2020 07:24
Janota opět v akci... ten člověk prostě nemá soudnost... sebestředná arogantní vtěrka....

Bořivoj Holínek 2.9.2020 07:29 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Komu není rady, tomu není pomoci ...
P.S.
Pane Kašpárku, rozhodně Vám nechci radit, ale jen podotýkám, zda byste příště neměl více vážit slova, která na adresu oné "sebestředné arogantní vtěrky" adresujete?!? Mohlo by Vás totiž potkat to, co potkalo mě před více než měsícem, a co pan Janota vyjádřil mj. tímto veřejným konstatováním na tomto webu:
"... Očekávám, že se do pátku tohoto týdne ve Vašem příspěvku omluvíte za Vaše výrazy týkající se mé osoby. Pokud tak neučiníte, v příštím týdnu předám celou věc právníkovi a budu na Vás požadovat finanční odškodnění za pomluvu a poškozování dobrého jména..."

Je sice pravdou, že i když jsem se neomluvil (nebylo proč se omlouvat), dosud jsem žádnou obsílku neobdržel, ale kdo ví ...

Já v takových případech dám pouze a jen na spravedlnost Boži!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.9.2020 14:00
Obora je dle definice zákona o myslivosti (Zákon 449/2001 Sb. §2 Odst. d) ohrazená část území určená pro chov zvěře.

Pak tady máme elektrokola, čtyřkolky a psy . Pokud je majitel jedné z uvedených věcí blb , tak vám dokáže spolehlivě a výrazně poškodit chov zvěře tím, že ji doslova užene , v lepším případě ji permanentně plaší.
Bylo mi dopřáno -nechtíc- vyslechnout dvě individua (pejskaře), kteří soutěžili v tom, kolik zajíců pes při procházce venku uloví. A že se nasmáli- jednalo se o mláďata.

Takže obory nejsou od věci a nevidím důvod k jejich útlumu. Navíc se ke zřízení obory vyslovuje příslušný krajský úřad, který by měl citlivě poměřit zájmy obou stran.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 15:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vámi uvedené "blby" (pejskaře, kolaře, čtyřkolkáře) lze zákonnou cestou postihnout (včetně vykázání z prostoru), pokud porušují "řád obory" a platné zákony. Čtyřkolkáře a psy bez vodítka (vyjma psů loveckých při výkonu práva myslivosti) bych do lesa (volné přírody) nepustil vůbec!!

To však neznamená, že "majitel" bude mít právo trvale zamezit volný vstup osob do krajiny.

Jsem ten poslední, kdo by volal po zrušení obor. Z hlediska chovatelského i krajinného mají svůj nezastupitelný význam. Nesmí se však stát, že obora bude oplocený kus krajiny, sloužící ke kratochvíli hrstce "vrchnosti", která si z ní udělá "čapí hnízdo"...
Odpovědět
Hu

Hunter

2.9.2020 15:05 Reaguje na Bořivoj Holínek
Ha,ha,ha - zkuste to někdy v praxi.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.9.2020 14:24
Pan Janota v první řadě dělá hlavně svou práci
Pokud jsou soukromé obory na soukromých pozemcích mělo by se respektovat soukromé vlastnictví.
I ze zákona je vstup na oplocené pozemky zakázán. Nebo snad má někdo dojem , že ploty jsou určeny k tomu aby se přelézaly?
Obory jsou určeny pro zvěř a zvěři v ni by měl být zajištěn hlavně klid. Ten bohužel ať se to líbí či nelíbí, návštěvníci obory ruší.
A nakonec, obora je prostě oborou a je úplně jedno jestli je ve vlastnictví státu nebo soukromé osoby. Porád je to obora.

.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

2.9.2020 14:35 Reaguje na Jarek Schindler
Soukromé vlastnictví v žádném případě nedává majiteli právo dělat si absolutně cokoli, co si zrovna zamane.

A zatímco na Vaši zahrádku kolemjdoucí volný přístup nemají, do krajiny včetně lesů takové právo existuje a mělo by být respektováno. K uzavření obory by tudíž měl existovat vážný důvod. Obory se proto zpravidla uzavírají ve specifické době a nikoli po celý rok...
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.9.2020 15:02 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Pane Hrouzek a není v zákoně o lesích náhodou mimo jiné napsáno, že je zakázán vstup na oplocené pozemky?
Potom je otázkou jestli právo vstupu do lesů má být nadřazeno právu na soukromý majetek a tento respektovat.
No a hlavně není zajištění klidu zvěře v té oboře dostatečně vážným důvodem? Není dostatečně vážným důvodem například i bezpečnost návštěvníků? Myslím , že vážných důvodů je celkem dost a 48 tisíc hektarů obor, rozprostřených po celé republice zas není tolik, aby se občané museli cítit tímto dotčeni , že jsou omezováni ve svých právech. Podstatně větší plochu volné krajiny si přisvojují ochranáři a nevím, že by kvůli tomu byl takový humbuk jako v případě obor.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 15:17 Reaguje na Stanislav Hrouzek
"Soukromé vlastnictví v žádném případě nedává majiteli právo dělat si absolutně cokoli, co si zrovna zamane."

Pane Hrouzku, člověk znalý právních předpisů Vámi uvedené ví, a respektuje to. Ten, kdo volá po opaku, má blíž k totalitnímu pojetí státu, než k tomu demokratickému, jenž se řídí psanými (v mnohém i nepsanými) zákony.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.9.2020 15:34 Reaguje na Bořivoj Holínek
On snad někdo mluvil o tom, že by soukromé vlastnictví dávalo právo dělat něco co by odporovalo zákonům?
Naopak i soukromé vlastnictví a soukromník se řídí zákony této země. No a zákony této země zase mají respektovat právo jedince na majetek a na nakládání s nim.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

2.9.2020 14:30
Podstatou problému je to, že někteří dnešní vlastníci obor je uzavírají bez rozumného důvodu a stát nemá dostatečně silné páky, jak si vynutit právo volného vstupu do krajiny...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.9.2020 09:31 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Přesně tak...
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

3.9.2020 10:20 Reaguje na Lukáš Kašpárek
K tomu přitakání s názorem pana Hrouzka se připojuji ...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.9.2020 21:24
Tady by stálo za to vědět, u kolika z těch uvedených cca 200 obor je nějakým způsobem umožněn průchod, jaký je jejich vývoj. Tedy jak se mění počet obor:
a)jako takových,
b)těch, které průchod neumožňují, resp. které jej přestaly v posledních letech umožňovat.

Osobně mám pocit ... ale je to jen pocit a proto bych rád věděl, nakolik je (ne)správný ... že obor přibývá a současně s jejich vznikem roste počet těch, které průchod neumožňují.

Schválně píšu průchod, protože mně osobně jde pouze o něj, a i to pouze v případě, kdy územím obory vedla dříve volně užívaná cesta. Přece jen je to obora a chápu, že není úplně žádoucí aby tam kde kdo lonzal jak jej napadne. Ale pokud někde vznikne obora, nebo se majitel stávající rozhodne tuto uzavřít a výsledkem je nutnost oboru několik km obcházet, tak mi to rozhodně ok nepřijde.
Odpovědět
Hu

Hunter

2.9.2020 21:55 Reaguje na Svatá Prostoto
A že vám nevadí obcházet ohradu s praturama a poníkama?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.9.2020 11:13 Reaguje na Hunter
Možná proto, že pokud inteligentní a rozumný člověk vidí dobrou věc, tak dokáže něco málo jako pár kroků navíc obětovat... :)

Samozřejmě, že takový jako vy přemýšlí stylem, že jak matka Tereza, tak Hitler jsou přece oba lidé a tak mezi nimi není rozdíl...

Ale člověk který uznává nějaké morální zásady v těch dvou rozdíl uvidí... a dost velký...
Odpovědět
Hu

Hunter

3.9.2020 11:57 Reaguje na Lukáš Kašpárek
na kašpárky nereaguju, trošku se uklidni chlapečku
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.9.2020 11:28 Reaguje na Hunter
Vadí ... mělo by to být umožněno. To procházení, ne obcházení:-). Že bych si to u poníků lajsnul, zatímco u pratura sakra rozmyslel:-) je už můj boj a má volba. Ale měl bych tu volbu mít.
Odpovědět
Hu

Hunter

3.9.2020 12:03 Reaguje na Svatá Prostoto
Ptal jsem se proto, že jako rozumný člověk jistě chápete, že v některých případech existují určitá omezení, jedno jestli uzavření cesty na Březník z důvodu ochrany tetřeva, zákaz vstupu do lesa při těžbě nebo kalamitnímu stavu, instalace sítí na Sněžce z důvodu ochrany původní fauny a flory, aby tam lidi nelezli atd. Jaký je v tom tedy rozdíl proti oboře? V těchto případech existují objektivní důvody k omezení vstupu. Co je na tom tak nepochopitelného? Nebo se budete domáhat volného vstupu do výběhu usurijských tygrů v ZOO Troja protože je to přeci veřejný pozemek? Budete se na Sněžce domáhat volného průchodu přes ty sítě?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.9.2020 13:06 Reaguje na Hunter
To je relevantní argument, ale právě vždy by měl být zohledněn zájem vlastníka vs veřejný zájem. Ten je v případě toho NP trochu jiný, než u té obory, další příklady jsou pak časově omezené, nebo jde o stav, kdy je omezen ten průchod (třeba ta Sněžka a po řetězech jen nahoru).

Situace, kdy by plocha obory měla být ne volně přístupná, to nepožaduji, ale reálně i neprůchozí po dříve užívané cestě (pokud tam žádná taková cesta před zřízením obory nebyla není co požadovat), by měla být ale opravdu výjimečná.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.9.2020 13:07 Reaguje na Hunter
Jo, u tygrů bych to normoš povolil, bylo by to evolučně přínosné a ekonomicky výhodné:-).
Odpovědět
Hu

Hunter

4.9.2020 07:00 Reaguje na Svatá Prostoto
Tak jistě, v některých případech by to elegantně vyřešilo problém :-):-). Ne, uznávám že tohle nebyl zrovna nejvhodnější příklad, ale chtěl jsem tím říci, že existuje řada pozemků, na které je zákaz vstupu a nikoho to netrápí. V případě obor jde podle mě o to, že tam lidi chtějí chodit na houby a nějaké právo na průchod krajinou je prachsprostá záminka. Mám zkušenosti ze 2 obor (jedna uzavřená se zákazem vstupu, druhá průchozí a průjezdná). můžu vás ubezpečit, že v lednu nikoho volný průchod nezajímá, zato srpen/září/říjen jsou krizové měsíce (rostou houby a čehůni jsou národ houbařů a navíc žijí v domnění, že v oboře jsou houby jiné, lepší, zdravější a ve větším množství, než v těch lesích kolem). Což se kryje s obvyklou dobou intenzivního lovu, což vytváří ty třecí plochy. O nějaký volný průchod se vůbec nejedná.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.9.2020 14:31 Reaguje na Hunter
No právě, jak komu:-) ... já třeba bytostně nesnáším sbírání hub ... ale zase jsem taková kombinace ... pionýr, tomík, čundrák, skaut. Prostě jak čas šel. Takže bágl a jde se. A obcházet něco x km občas fakt není žádná hitparáda.
Odpovědět
Hu

Hunter

4.9.2020 18:36 Reaguje na Svatá Prostoto
To chápu, sám jsem něco podobného, ale na druhou stranu zastávám názor, že legislativa se má dodržovat a nelze si dělat cokoliv.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.9.2020 21:14 Reaguje na Hunter
Tak to taky nikdo nechce. U té legislativy je potřeba ještě vzít v úvahu její aplikaci v konkrétních případech ... což je občas u nás kámen úrazu.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

3.9.2020 07:06 Reaguje na Svatá Prostoto
Velikost (plocha) obory je rozhodujícím parametrem (ukazatelem) k tomu, co uvádíte těmito slovy - "... vznikne obora, nebo se majitel stávající rozhodne tuto uzavřít a výsledkem je nutnost oboru několik km obcházet, tak mi to rozhodně ok nepřijde."

U obor s výměrou do (řekněme) 120 ha připouštím, že tuto lze vcelku snadno obejít, a navíc zvěř na takto malé ploše nemá dostatek míst k úkrytu a úniku před člověkem, jenž oborou prochází (příp. projíždí na kole). V takovém případě bych oboru veřejnosti znepřístupnil, a pohyb v oboře by byl možný pouze za doprovodu pověřené (povolané) osoby.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.9.2020 09:20 Reaguje na Svatá Prostoto
Svatá prostoto , těch průměrných 240 ha je v optimálním případě, jestli se nepletu, nějakých 1500 x 1600 m. Velké obory jsou většinou ve vlastnictví státu a většinou je mají na starosti Lčr. (Jižní Morava, Jižní Čechy a nějaký ten návštěvní řád a možnost průchodu existuje. I toto je ale napadáno. Možná si vzpomenete na článek ve kterém se mladá vědkyně pohoršovala nad tím, že pro vstup do obory Soutok musí mít vyřízené povolení.
Vám jde pouze o průchod a řekněme, že se umíte v tom lese i chovat. Dáte ruku do ohně i za další návštěvníky, že se budou chovat stejně jako vy?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.9.2020 11:48 Reaguje na Jarek Schindler
Odpovím jinak, v duchu toho, o co jsem se snažil. Jde skutečně o jednotlivé případy, někde to problém není (malá rozloha, cesty vedou okolo, průchod je umožněn), jinde být může. Příklady jsou různé ... Kellner, Chrenek, Novotný, knížepán a další a řešení různá, některá vstřícná, některá z mého pohledu celkem prasácká.

Proto jsem psal, že pro první dobrou by mne zajímala ta geneze, a to jak vzniku obor, tak jejich (ne)přístupnosti veřejnosti.

A další věcí je to, že pro mne to osobně opět vyvolává pocit nerovného přístupu k právu. Když budete mít 5-10 ha, tak z něj veřejnosti nepřístupný pozemek budete dělat docela těžko, resp. si nejsem moc jist, že by to bylo min prakticky realizovatelné. Pokud těch ha máte řádově více, tak cesta vyhlášení obory vám uvedené zaručí. Ostatně, PPF/Kellner se tím okolo Loděnice ani moc netají, že zřízení obory bylo v podstatě účelové.

Ostatně, nejde o oboru, ale třeba znalí Prahy zachytili kauzu stejnojmenného, a nyní bývalého, hotelu na Hanspaulce, resp. předmětného pozemku. Podobné případy mi opravdu nepřijdou šťastné, i když tady je nezpochybnitelné, že to primárně zazdila MČ Praha 6.
Odpovědět
Hu

Hunter

3.9.2020 12:05 Reaguje na Svatá Prostoto
Tak zrovna z těch 5-10 ha uděláte veřejnosti nepřístupný pozemek docela snadno :-).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.9.2020 12:56 Reaguje na Hunter
Když je uprostřed lesa? Tedy sousedí s lesními pozemky jiných vlastníků? Ptám se, nehádám se:-).
Odpovědět
Hu

Hunter

4.9.2020 06:53 Reaguje na Svatá Prostoto
To asi nezáleží na tom, jestli je to PUPFL nebo ne. Nějaké možnosti už uvedl p. Jarek Schindler.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.9.2020 12:19 Reaguje na Svatá Prostoto
Vámi jmenované pány neznám a neznám ani vámi uváděné případy. Co ale vím tak ten , jak uvádíte nerovný přístup se mi jako nerovný nejeví. Z těch vašich 5 až 10 hektarů totiž můžete vytvořit fůru věcí. Co tak sad, vinici? Můžete si zřídit farmový chov zvěře. Na vše se potom snad pohlíží jako na pozemky oplocené a veřejnosti nepřístupné. Větší problém je z pochopitelných důvodů ten les. Co tak třeba lesní školku. Nebo, domluvte se se sousedy dokupte k lesu okolní zemědělskou půdu a při padesáti hektarech můžete začít plánovat oboru. No a pak třeba zjistíte kolik lidí má právo do toho kecat. No a nakonec do toho kecají nejvíc ti co to právo nemají.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.9.2020 13:00 Reaguje na Jarek Schindler
Já se samozřejmě omlouvám, ten les mi tam vypadl a editace příspěvků není možná. Jinak ale vlastně píšete co já ... čím větší rozlohou subjekt (jednotlivec nebo nějaká hromadná entita) disponuje, tím více možností má. Na jednu stranu chápu, že toho někdo využívá, na stranu druhou mi to nepřijde úplně ok.

Ale současně je pravda, že já takovou ambici nemám, že nám někdo po tom kousku courá, to přežiju. Já dělám jinde to samé:-).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.9.2020 13:50 Reaguje na Svatá Prostoto
Svatá prostoto to je přece přirozené a samozřejmé a platí to ve všem.
Zajímavé je že zákaz vstupu na pozemky farmových chovů se nějak neřeší. Obora to je totiž myslivost a ta se musí určitými kruhy náležitě a důsledně potírat. U nás budeme řešit šťastné slepice ale že by i ta zvěř měla mít potřebné podmínky včetně klidu, se již nějak neuvažuje. Tady před tím welfare zvěře upřednostníme právo člověka všude vlézt? Navíc se jedná o pouhý zlomek krajiny.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.9.2020 15:52 Reaguje na Jarek Schindler
No, to bych neřekl ... i když u nás většinou ano. Otázkou je, zda je to dobře. Podle mne ne.

Otázkou je, jak jsou ty pozemky chovů rozsáhlé a nakolik respektují cesty. Já mám u různých pastvin spíše tu zkušenost, že cesta zůstane zachována a ohrazeny jsou pozemky okolo. A třeba se mi líbí i praxe v UK, kde je prostě ohrada, dvojitá branka/přelez a po cestě se dá normálně dál jít. Ale tam jsem byl jen jednou, tak nevím jak je to tam obecně řešeno.

Osobně jsem přesvědčen, že pokud ta vůle vlastníka je, tak se nějaké řešení dá vždy najít (třeba i nějakou přeložkou té cesty a podobně), problémy nastávají tam, kde ta vůle prostě není.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.9.2020 16:16 Reaguje na Svatá Prostoto
Mám takový dojem,že tam můžete jít po té cestě ale již ne mimo tu cestu.
No a lidi to dodržují. Myslíte, že by toto dodržovali i u nás? Zatím je to spíš o tom, že kam vlezou lidi tam je "bordel".
No a vůle vlastníka? Třeba ta některými ekology tolik haněná obora Obelisk. Majitel zpřístupnil k Obelisku cestu pro pěší. Už jsem někde četl, jaký je to bordel, že se tam nemůže na kole. Tož tak.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.9.2020 16:52 Reaguje na Jarek Schindler
Tak ono to tam k ničemu moc jinému taky není, ony ty pastviny a ovce zase nejsou takový šlágr:-))). Ale tohle tam nefungovat, tak by se člověk místy fakt prošel, fuj tajbl.

A samozřejmě že se nelze zavděčit všem, to ale nikdo nechce, vždy to musí být o nějakém kompromisu. Dělat bordel v lese kompromis není, ale stejně není z toho udělat zcela neprostupnou oblast. Jenže bohužel u nás je to až moc často ode zdi ke zdi. Ve všem.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

4.9.2020 09:23 Reaguje na Svatá Prostoto
"Ostatně, PPF/Kellner se tím okolo Loděnice ani moc netají, že zřízení OBORY bylo v podstatě účelové."
- s tím bych si já nyní již hlavu příliš netrápil ...

Podle všech indicii nebude trvat příliš dlouho, a ona "loutka" dopadne podobně, jako např. Krejčíř či Kožený (a to bude moc rád, že jej mine osud Mrázka).

No, a pak bude lokalita "Loděnice" (stávající OBORA) opět přístupná veřejnosti, jak tomu bylo dříve, a "tuneláři" si své sobecké zájmy a záliby budou moci "užívat" v jiném prostředí - pokud to v něm bude možné :)
Odpovědět
MG

Milan G

3.9.2020 17:17
Co je Ekolist.cz
Ekolist.cz je internetový deník, jehož cílem je přinášet informace o přírodě a životním prostředí.
Ekolist.cz nestraní žádné zájmové skupině a nepodporuje konkrétní řešení a projekty. Redakce se řídí zásadami novinářské práce.
Svým čtenářům nabízí především rozsáhlé zpravodajství doplněné o publicistiku. Přinášíme rovněž rady, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí, kulturní rubriku s přehledem knih a filmů a taky kalendář akcí. Podrobněji se s naší nabídkou můžete seznámit na mapě stránek.
Ekolist.cz začal vycházet v prosinci 1997, tenkrát ovšem pod jménem EkoList po drátě, které si udržel až do září 2007, kdy byl přejmenován na současný název. Podrobněji se s historií serveru můžete seznámit na stránce novinky na webu.

Z mého pohledu se tedy nejedná o odborný server, ale zcela jednoznačně o informačně populární médium.
Odpovědět
MG

Milan G

3.9.2020 17:28 Reaguje na Milan G
A zapomněl jsem dodat, že i když mi pan Mach maže některé moje příspěvky, vždy na základě udání p. Holínky, dělá Ekolist svoji práci nad míru dobře. Díky za to.
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

4.9.2020 08:23 Reaguje na Milan G
Dobrý den,
nevypozoroval jsem, v jakém kontextu se tu začal zmiňovat charakter Ekolistu, ale jako jeho současný šéf mohu potvrdit, že nemáme ambice být odborný, vědecký portál. Naší cílovou skupinou je široká veřejnost. Naší snahou je přinášet informace a také nabídnout prostor, kde se dají zveřejnit různé pohledy na věc.

Vím, že je to pro některé lidi matoucí a nesrozumitelné, ale na Ekolistu jsou v názorové rubrice jak texty pro jádro, tak proti jádru. Píší sem myslivci, i lidé, kteří myslivce kritizují. Píší sem vědci, aktivisté, odborníci, politici i prostí lidé.

Tuto tradici založili už v našem Ekolistím pravěku moji předchůdci v naději, že laskavý čtenář se s tím popasuje. A já doufám, že naše názorová rubrika je čtenářům užitečná.

Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

4.9.2020 10:27 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Ještě jednou vkládám otázku, na kterou by každý čestný a nezaujatý redaktor čtenářům odpověděl ...

Bořivoj Holínek 4.9.2020 09:05 Reaguje na Martin Mach Ondřej
K tomu, co uvádíte, se již znovu vyjadřovat nebudu. Vše potřebné k věci bylo uvedeno v mých příspěvcích, které jste smazal.

Co však čtenářům rozhodně DLUŽÍTE, je odpověď na moji otázku (kterou jste rovněž smazal).
Jedná se o Vaše vyjádření k výše uvedenému tvrzení:
"Milan G 3.9.2020 17:28 ... když mi pan Mach maže některé moje příspěvky, VŽDY na základě udání p. Holínky...".

Moje otázka zněla - "Jak může čtenář webu Ekolist.cz prokazatelně zjistit a následně veřejně tvrdit, KDO nahlásil porušení pravidel diskuse?"

Pokud diskutér "Milan G" svým vyjádřením mystifikuje čtenáře, pak Vás žádám o přijetí takových opatření, která by podobný lapsus vyloučila.

Bořivoj Holínek / Postřelmov
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

4.9.2020 11:41 Reaguje na Bořivoj Holínek
Nijak.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

4.9.2020 11:54 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Děkuji.
Odpovědět
Hu

Hunter

6.9.2020 09:57 Reaguje na Bořivoj Holínek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

4.9.2020 15:34 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Děkuji, už vím, jaký je kontext. Příspěvek, který to vysvětloval, jsem smazal, protože se to pod ním zase rozjelo a zajímavé / přínosné to nebylo.
Promazal jsem i další příspěvky.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

4.9.2020 16:26 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Kontext je takový, že mažete fakta, a tvrzení anonyma Milan G - "Mach maže některé moje příspěvky, VŽDY na základě udání p. Holínky" - nejste schopen uvést na pravou míru v duchu toho, co jste zde veřejně uvedl.

No nic, "promazávejte" dál, všechny smazané příspěvky budete mít brzy před očima znovu k vidění.
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

4.9.2020 08:26
Dobré ráno,
při skrývání několika nahlášených příspěvků jsem rovnou smazal několik vláken, která byla mimo téma.
Prosím, i když spolu nesouhlasíte, nebo jste dokonce ve při, chovejte se k sobě s elementární slušností. Nekomolte jména, nedávejte si přízviska. Rozsekejte oponenta na hadry věcným argumentem. Pokud máte potřebu zmínit oponentovo duševní zdraví, raději nic nepište. Kdo to má furt mazat.
Hezký den
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
Hu

Hunter

4.9.2020 09:25 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Na jednu stranu, proč to vlastně mažete? Osobně je mi to jedno, ale pokud tam nejsou vulgarismy či vyhrožování fyzickým napadením, tak si nezávislý čtenář aspoň udělá obrázek na základě vlastní úvahy. Proč ne?
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

4.9.2020 09:49 Reaguje na Hunter
Protože vkládání offtopic příspěvků je porušení našich pravidel.
Jsme rádi za věcnou debatu, do které balast nepatří.
Odpovědět
Hu

Hunter

4.9.2020 10:08 Reaguje na Martin Mach Ondřej
V tom máte jistě pravdu, koneckonců jste majitel webu a určujete pravidla. Otázka ale je, co je v tomto případě, jak to nazýváte, ten balast. Druhá věc je pak publikování evidentně zavádějících informací či příspěvků, a teď mám na mysli např. pálení klestu nebo smrtící pasti nebo veřejně publikované porušování legislativy apod.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

7.9.2020 20:15 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Dobrý den pane Martine Machu,
nebylo mezi nimi i nějaké to povídání od <rýpal lesní> ?
Ne že bych si chtěl stěžovat, neboť na různou nepřízeň, závratně podivnou nereagovaly v minulosti ani mnohem vyšší orgány, než jen správce webu, ale nedivil bych se, kdyby se některé moje příspěvky vypařily. Nejsou totiž obvykle moc příznivé k těm, kteří si nepřejí pojmenování pravdy. Zkusím se sem při další návštěvě podívat, pokud to tu zůstane. Přeji pěkný den, <rýpal lesní>, vždy rozsekávající věcnými argumenty.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.9.2020 09:24
Problém vidím v tom, že řada stavitelů obor si honí ego tím, že zablokuje staletí používanou cestu, znepříjemní místním lidem cestu do zaměstnání, zablokuje přístup k jejich polím a dalším nemovitostem apod. Mnohé obory připomínají spíše zlý úmysl proti místním lidem než zařízení na chov zvěře. A zde je potom jádro problému.
A může se stát, že nakrknutí lidé nakonec provolí do čela státu politickou reprezentaci, která bude obory omezovat a rušit.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

4.9.2020 09:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, na toto jsem se snažil upozornit v mých příspěvcích na dané téma (některé příspěvky byly smazány, tudíž vypovídací hodnota není ucelená/úplná).
Odpovědět
Hu

Hunter

4.9.2020 09:30 Reaguje na Jan Šimůnek
No tomu se říká vývoj :-). Pokud dojde ke změně majitele a změně stavu..... Btw. nelze tím zablokovat jen tak nějakou komunikaci no a pokud to byla účelová komunikace a nikoliv veřejná cesta, tak co? Já když dám na lesní cestu nebo svážnici (což je účelová komunikace sloužící k hospodářské činnosti vlastníka), tak co? Budete mi tvrdit, že nesmím? Na základě čeho?
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.9.2020 14:22 Reaguje na Hunter
Jistěže smíte, ale nedivte se, že budou lidi nakrknutí. A že se to nakonec provozovatelům obor nějak vrátí.
Odpovědět
Hu

Hunter

4.9.2020 18:33 Reaguje na Jan Šimůnek
Takže taková malá vendeta a houby zájem o nějaký právní stav. Jak říkám, to ohánění se právem na volný průchod krajinou je evidentně jen záminka.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.9.2020 21:11 Reaguje na Hunter
Co na tu lesní cestu/svážnici dáte? Možná jsem slepej, ale v textu to nevidím.
Odpovědět
Hu

Hunter

5.9.2020 21:21 Reaguje na Svatá Prostoto
Omlouvám se, vypadlo mi to v textu. Závory.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

6.9.2020 20:45 Reaguje na Hunter
Tak závora je ok, ostatně cokoli, co odfiltruje pitomce co jezdí po cizím lese bez povolení v autě a zejména na motorce a 4-kolce. Pravda je, že oni i ti cyklisté jsou někdy za trest. A bohužel, jak jsou koně krásná zvířata, tak jsem jednou šel podél Hameráku od Jindřiše po značce, a bohužel tam někdo z okolí po ní dělal projížďky na koních. hůř tu cestu zrychtuje snad jen traktor:-(.

Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.9.2020 12:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Můžete být konkrétní a uvést jednotlivé příklady blokování cest, cest k polím či do zaměstnání. A místní lidé. Nebudou větším problémem spíš různí nemístní ekologové, vegani a podobní.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.9.2020 14:24 Reaguje na Jarek Schindler
Asi by se takové případy daly dohledat na internetu. Nicméně jde o princip, kdy autor článku si s něčím takovým absolutně neláme hlavu. Přitom právě tohle asi udělá nejvíc zlé krve.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.9.2020 20:54 Reaguje na Jan Šimůnek
Promiňte pane Šimůnku ale z principu pokud tvrdíte, že si řada stavitelů obor honí ego tím že zablokuje staletí používanou cestu, tak k tomu tvrzení musíte mít nějaké argumenty. No a tím argumentem potom je konkrétní případ. Vy sám jste snad nějakou oborou omezován?
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

4.9.2020 17:11
Z dostupných zdrojů jsem zjistil, že u OBOR (s rozlohou nad 250 ha), které jsou soukromým majetkem (vyjma obor, jež spravují Lesy ČR), dochází v řadě případů k svévolnému omezení vstupu do obory, a to i v místech, která byla v minulosti používaná jako veřejná cesta.

Nyní se zpracovává podrobný soupis výše uvedených případů (včetně fotodokumentace), který bude sloužit jako podklad pro předložení návrhu zákonných úprav.

Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

4.9.2020 18:20 Reaguje na Bořivoj Holínek
... jak čtu pracovní verzi oné návrhové zprávy, tak ta výměra je do 200 ha.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

4.9.2020 18:23 Reaguje na Bořivoj Holínek
chybička se vloudila - "nad 200 ha"
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

5.9.2020 10:19 Reaguje na Bořivoj Holínek
Tak jsem večer "přelouskal" celou pracovní verzi onoho "návrhu" vč. příloh, a nyní s potěšením konstatuji, že pokud bude tento zákonný návrh (dosud neveřejný) schválen, tak novou legislativu, týkající se (nejen) OBOR (i když jsem nebyl pionýr, pouze jen čundrák a skaut - jak výše píší jiní) budu ctít, a v praxi dodržovat.

To slibuji! Čestný pio...... :-]
Odpovědět
Hu

Hunter

5.9.2020 12:01 Reaguje na Bořivoj Holínek
Jaky návrh, kdo je jeho autorem a předkladatelem, kde je k dispozici?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

5.9.2020 18:00 Reaguje na Hunter
Opravdu čekáte, že se dovíte o něčem co pravděpodobně neexistuje?
Odpovědět
Hu

Hunter

5.9.2020 21:10 Reaguje na Jarek Schindler
To já vím, že neexistuje a ze zase lze, jako když tiskne, jen me zajímalo, na co se bude vymlouvat ☺☺. Nezklamal☺☺.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

7.9.2020 20:08 Reaguje na Bořivoj Holínek
Předpokládám, že všichni tři místní trollové, kteří výše za „bzučení“ kolem mě opět zoufale poletovali, se snad již dostatečně „udělali“, proto mohu ještě doplnit jedno doporučení k tématu článku, jímž jsou OBORY.

V souvislosti s problematikou zřizování a provozu obor, stojí za povšimnutí diskuse pod článkem, který je na tomto webu zveřejněn pod názvem „Lesy jako původní česká krajina? Omyl, upozorňují vědci“.

Zvláště pak diskusní příspěvky Lukáše Kašpárka a Majky Kletečkové jsou hodny hlubšího zamyšlení.
Paní Kletečkové bych - v souvislosti s jejím konstatováním o dobrovolném příspěvku na Milovickou rezervaci - rád sdělil, že jsem rovněž formou příspěvku zakoupil na přelomu tisíciletí kousek lesa, a to v rámci akce „Pomozte zachránit bělokarpatský les“.
Členství ve spolku lidí, kteří každoročně pořádají celou řadu akcí, zaměřených na ochranu přírody, vč. kosení Bělokarpatských luk, považuji za bohulibou aktivitu.
Odpovědět
Hu

Hunter

7.9.2020 21:41 Reaguje na Bořivoj Holínek
Jasne, přispěl a pak si to nechal vrátit. To už známe.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

7.9.2020 22:02 Reaguje na Bořivoj Holínek
Bořivoj Holínek
komu: kosenka@kosenka.cz

Dobrý den, vážení přátelé,
po létech Vás opět zdravím, nyní již jako zasloužilý důchodce :)

Na přelomu tisíciletí jsem spolu s mojí paní a otcem "zakoupili" formou příspěvku kousek lesa, a to v rámci akce „Pomozte zachránit bělokarpatský les“. V té době jsem veškerou korespondenci s Vámi vedl z mé pracovní e-mailové adresy - Borivoj.HOLINEK@NKU.cz.

Vzhledem k tomu, že členství ve spolku lidí, kteří každoročně pořádají celou řadu akcí, zaměřených na ochranu přírody, vč. kosení Bělokarpatských luk, považuji za bohulibou aktivitu, a naše vnoučata dorůstají věku, kdy se o dění v přírodě začínají hlouběji zajímat, prosím Vás o zaslání tzv "certifikátu" (nebo jak se onen doklad o zakoupení lesa nazýval). Rád bych jej vnoučatům předal.

Po ukončení pracovní činnosti v NKÚ Praha v roce 2015 jsem vrácením notebooku pozbyl veškerou korespondenci (nejen) s Vámi, tudíž nemohu dohledat a vytisknout to, oč Vás tímto žádám.

S přáním všeho dobrého Vás zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší záslužné činnosti přeje

Bořivoj Holínek
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stále ještě existují důvěryhodní lidé, kteří stojí za nezištnou podporu.
Spolu se vzácnou sbírkou ptačích vajec jsem předal vnoučatům i pamětní podílový list Bělokarpatského lesa.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

8.9.2020 08:36 Reaguje na Bořivoj Holínek
POZNÁMKA:
Vzhledem k tomu, že více než čtyřicet příspěvků/komentářů z tohoto vlákna, které jsem založil 4.9.2020 17:11, bylo redaktorem Machem smazáno, byla narušena návaznost jednotlivých komentářů, čímž vznikla určitá nepřehlednost.

Proto sem dodatečně vložím odkaz, kde bude k nahlédnutí originální diskuse bez úprav. Kdo bude mít zájem, bude si moci přečíst celou diskusi.

Pěkný den všem!
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist