https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-rom-jak-je-to-s-plevelem-zarustajicimi-prazskymi-poly-a-usychajicimi-stromky-ve-skutecnosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Rom: Jak je to s plevelem zarůstajícími pražskými poli a usychajícími stromky ve skutečnosti?

6.8.2021
Nedávno vysazená lipová alej na poli u Kbel.
Nedávno vysazená lipová alej na poli u Kbel.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Komentář k příspěvku společnosti VIN agro, s.r.o., který byl umístěn 26. 7. 2021 v 6:38 na Facebook a který obsahuje řadu chybných či zavádějících informací.
 

Komentář k novému způsobu zemědělského hospodaření:

- V roce 2019 vypověděl Magistrát HMP pachtovní smlouvy všem zemědělcům, kteří do té doby na území Prahy hospodařili na pozemcích v majetku hlavního města Prahy. Výpovědní lhůty končily 30.9.2020.

- Přestože výpovědní lhůty končily až 30.9.2020, přestaly některé subjekty na některých pozemcích hospodařit záhy po obdržení výpovědi. Mezi těmito subjekty byla i firma VIN agro, s.r.o. Takto předčasně opuštěné pozemky (např. p.č. 1429/1 a 1432 k.ú. Běchovice) začaly následně zarůstat plevelem.

- Na jaře roku 2020 vypsal Magistrát HMP nová výběrová řízení na pronájem zemědělských pozemků.

- Do výběrového řízení se přihlásilo 10 subjektů, z toho 6 se sídlem v Praze.

- Účinnost smluv u většiny nově propachtovaných pozemků začala platit v říjnu 2020. U některých pozemků je účinnost nových smluv až od 1.10.2021 a v jednom případě dokonce od 1.10.2023.

- Na tento pozemek s odloženou účinností je a bude v letech 2021 – 2023 umisťováno odborem ochrany prostředí MHMP rybniční bahno, díky čemuž dojde k převrstvení stávajících plevelů.

- Pokud pachtýř splňuje „Zásady ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve vlastnictví hl. m. Prahy“, které byly součástí výběrového řízení, je plně na pachtýři, jaké plodiny v osevním postupu použije a jaké agrotechnické termíny zvolí.

- Všichni pachtýři registrovaní jako ekologičtí zemědělci jsou pod průběžným dohledem kontrolních organizací pověřených k této činnosti Ministerstvem zemědělství. Tyto kontrolní organizace zatím podle našich informací nezaznamenaly žádné pochybení ze strany pachtýřů hospodařících v ekologickém režimu na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy.

- Zaznamenali jsme časovou prodlevu v agrotechnických zásazích u nového pachtýře – spol. Median s.r.o., kterou přikládáme nutnosti zcela změnit dosavadní zaběhlé zemědělské postupy. S pachtýřem jsme tuto situaci opakovaně řešili a v současné době je pachtýř již vybaven adekvátní strojní technikou a předpokládáme v krátké době dokončení všech potřebných zemědělských úkonů.

Komentář k provedeným výsadbám:

- Založení všech mezí (cca 26 km) a výsadbu všech stromořadí (dosud cca 9 km a více než 750 stromů) realizoval odbor ochrany prostředí MHMP na podzim roku 2020 a na jaře roku 2021.

- Údržbu mezí (kosení) provádí částečně pachtýři, částečně je zajišťuje odbor ochrany prostředí MHMP.

- K posunutí seče některých mezí bylo provedeno na doporučení ornitologů, kteří vybraná pole dlouhodobě sledují.

- Ke dni 3. 8. 2021 byly alespoň 1 x pokoseny všechny meze, resp. pruhy podél všech vysazených stromů.

- Údržbu stromořadí (ovocných i neovocných) provádí plně odbor ochrany prostředí MHMP. V roce 2021 byla některá stromořadí zalévána 3 x, jiná 4x, dle aktuální potřeby. Dosavadní úhyn stromků je do 5% z původně vysazených. (Např. lípy na fotografiích přiložených k výše uvedenému článku nejsou suché, ale dočasně defoliované hmyzem. Jedná se o kosmetické poškození, kvůli kterému stromek nezahyne.)

- Od jara roku 2020 probíhá na vybraných polích biologický monitoring zahrnující sledování ptáků, zajíců, denních motýlů, střevlíkovitých brouků a rostlin.

Mrzí nás rozpor mezi realitou a informacemi, které na Facebook umisťuje firma VIN agro, s.r.o. V duchu této konfrontace cítíme potřebu upozornit, že firma VIN agro, s.r.o. obhospodařuje několik pozemků v majetku hlavního města Prahy, které propachtoval jiný subjekt. A to i přesto, že prokazatelně věděla, že tyto pozemky byly zařazeny do výběrových řízení, ve kterých firma VIN agro, s.r.o. nepodala nabídku a nestala se tak pachtýřem oprávněným zde hospodařit. Zároveň je vhodné na tomto místě zmínit, že se firma VIN agro, s.r.o. veřejně prezentuje jako subjekt, který spolu s ČZU zakládá podél polí nektarodárné pásy, ale bohužel již nedodává, že z výrazně větší části tento projekt financuje HMP prostřednictvím grantů v oblasti životního prostředí.

Předmětný článek tak na základě reálných údajů musíme hodnotit jako neoprávněnou a nepodloženou kritiku původního pachtýře, který nebyl ochoten se přizpůsobit nově nastaveným požadavkům HMP na nakládání se zemědělskou půdou.


reklama

 
foto - Rom Jiří
Jiří Rom
Autor je specialista péče o chráněná území na magistrátu hlavního města Prahy.


Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JH

Jiří Hušek

6.8.2021 09:45
Vím, že není čas na jazykovou korekturu, ovšem alespoň v titulku bych očekával absenci hrubek. Po jeho přečtení motivace ke čtení článku nulová bez ohledu na obsah.
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

6.8.2021 10:00 Reaguje na Jiří Hušek
Děkuji za upozornění, to není chyba pana Roma, ale moje. Omlouvám se, opraveno.
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

6.8.2021 12:37
Zrušit dotace, a z opuštěného pole nechat vyrůst les. Jak v Anglii. Je mi smutno jak všude poroučíme větru, dešti a přírodě jak má vypadat.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

6.8.2021 13:30 Reaguje na Michal Ukropec
Delší dobu si všímám, pane Ukropče, že Vaše komentáře jsou často mimo téma článku. Ani tento Váš příspěvek není výjimkou.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

15.8.2021 14:59 Reaguje na Majka Kletečková
Bude to asi tím, že čtu pozorně a pamatuji si. Vy jste nečetla článek o pokusném poli v Anglii? Nebo to je od Vás pouze osobní útok?
Odpovědět
PB

Petr Blažek

6.8.2021 19:09
Neznám přesně o co se jednalo, ale jestli necháte plevele do 3,8, tak samozřejmě všechny vysemení. A příští rok na okolních obhospodařovaných pozemcích bude muset být použito více pesticidů, aby se tento rozmach potlačil. To je přesně ekologie jak vyšitá.
Odpovědět
ag

agrice

10.8.2021 08:17
"Na tento pozemek s odloženou účinností je a bude v letech 2021 – 2023 umisťováno odborem ochrany prostředí MHMP rybniční bahno, díky čemuž dojde k převrstvení stávajících plevelů."
A není tento postup náhodou v rozporu s zákonem o odpadech? Vyhláška 257/2009 Sb. říká v §3 odst. e) "stanovená dávka sedimentu je na pozemek používána v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku, v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm"
Odpověď: Určitě néééé. Vždyť je to v eko zájmu a v gesci odboru životního prostředí....
Odpovědět
DV

Daniel Vondrouš

11.8.2021 16:54 Reaguje na agrice
Předpokládám, že odbor ochrany prostředí také zná příslušný zákon. A je si vědom toho, že pokud by ho v budoucnu porušil, jak se obáváte, stihla by ho sankce. Myslím, že Vaše obava z budoucího porušování zákonů, je poněkud předčasná :)
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist