https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-zvaral-boudo-budko-zdalipak-jsi-bezpecna
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Karel Zvářal: Boudo, budko, zdalipak jsi bezpečná?

2.12.2023
Interiér budky odsazené od kmene zůstává suchý i při dešti a samice v noci mláďata od prochladnutí ochrání. Taková budka má také mnohem delší životnost.
Interiér budky odsazené od kmene zůstává suchý i při dešti a samice v noci mláďata od prochladnutí ochrání. Taková budka má také mnohem delší životnost.
Foto | Karel Zvářal
Přilákat milé a neposedné opeřence do své zahrady, parku či lesa je přáním mnoha milovníků přírody. Návodů na výrobu ptačího domečku lze nalézt celou řadu. Zdaleka ne všechny konstrukce jsou ale zárukou úspěšného vyvedení mláďat. Hnízdící a nocující ptáky ohrožuje spousta predátorů, zatékající dešťová voda, v nečištěných paraziti, a proto je třeba při výrobě a instalaci ptačí budky brát všechny rizikové faktory v potaz.
 
Nejčastějším obyvatelem hnízdních budek – a v zimě i krmítek – což spolu souvisí, je přizpůsobivá sýkora koňadra. Jelikož je schopna zahnízdit v mnoha typech budek, včetně špačníků a sovníků, její početnost se tím jen zvyšuje, čímž ubírá prostor a potravu neprůbojným, potažmo i méně početným druhům.

Sršeň obecná je poměrně hojný obyvatel ptačích budek.
Sršeň obecná je poměrně hojný obyvatel ptačích budek.
Foto | Karel Zvářal

Mezi takové „outsidery“ patří menší druhy sýkor, např. modřinka a uhelníček, lejsek bělokrký a černohlavý, rehek zahradní a domácí, šoupálci nebo červenka. Je tedy namístě zabývat se tím, jak pomoci právě těmto poněkud opomíjeným pěvcům. Protože u pojmu „budka pro ptáky“ se většinou má na mysli právě příbytek pro nejhojnější druh našich zahrad. A z logiky věci vyplývá, že by stálo za to tento přístup změnit.

Budky na podzim čistíme od staré výstelky, zde např. po brhlíkovi ještě vyhnízdil lejsek. Nečištěná budka nahrává predaci, nejvíce kunou, a také přenosu parazitů.
Budky na podzim čistíme od staré výstelky, zde např. po brhlíkovi ještě vyhnízdil lejsek. Nečištěná budka nahrává predaci, nejvíce kunou, a také přenosu parazitů.
Foto | Karel Zvářal

Ochrana před predátory – dostatečně přesahující střecha a prodloužený vchod

Ptačí budky často plení zejména kuny, ale také kočka, strakapoud velký, sojka a mýval. Proti strakapoudovi se vyplatí oplechovat vletový otvor, avšak jeho silný zobák a loupeživá povaha si poradí s nechráněnou boční stěnou. Pokud tam vyseká díru, překryjeme ji plechem. Sešikmení střechy ptačí budky je důležité, ale ani ne tak kvůli odtoku dešťové vody, jako spíše kvůli srstnatým predátorům.

Aby se na střeše neudrželi a sjížděli dolů, je nutno střechu oplechovat, případně pokrýt tvrdým linoleem a zešikmit dopředu. Pokud je střecha budky zešikmená dozadu a nepobitá plechem, dřevěný povrch umožní se predátorům na ploše udržet a tlapkou vybírat mláďata, v zimě potom nocující ptáky, zejména z nečištěných budek. Pod budkou pak najdeme hromádku peří a na střeše i stěnách stopy po drápech.

Škvíra (pronikající světlo) v prasklé boční stěně vadí většině ptáků, července naopak vyhovuje.
Škvíra (pronikající světlo) v prasklé boční stěně vadí většině ptáků, července naopak vyhovuje.
Foto | Karel Zvářal

U budek s rovnou střechou či zešikmených dozadu pomůže umístit před otvor hranolek (lištu), který se ve starší literatuře doporučuje dávat dovnitř. Jelikož se často stává, že ptáci si postaví vysoké hnízdo, prakticky až k vletovému otvoru, kuna či mýval na ně snadno dosáhnou. Avšak lištu širokou 6 cm a umístěnou těsně pod otvor (asi 1 cm) z venkovní strany, způsobí, že predátor sice dosáhne k otvoru, ale tlapku již nenasměruje dolů (viz Ekolist 21.12. - Přemnožený původní predátor může škodit stejně drtivě jako nepůvodní (invazní)).

Je-li střecha budky zešikmená dopředu, tato 6 cm lišta pod otvorem spolu s přesahující střechou (asi o 7 – 8 cm) zcela zamezí kuně či mývalovi zaujmout pracovní polohu, neboť vytvoří chodbičku 5 – 6 cm vysokou a dostatečně dlouhou. Ještě účinnější je vstupní chodbičku zalomit, a to tak, že ji zepředu zakryjeme plechem, takže drobný ptáček jí prolézt ze strany zvládne, zatímco tlapky a zobák predátorů do hnízda nedosáhnou. Taková úprava je modifikací konstrukce typu Henze, zde ale s úsporou zbytných prvků/dílů.

Brhlík poměrně často obsadí ptačí budku, jeho hnízdo poznáme podle otvoru zmenšeného blátem, a výstelky, kterou je téměř vždy kůra borovice.
Brhlík poměrně často obsadí ptačí budku, jeho hnízdo poznáme podle otvoru zmenšeného blátem, a výstelky, kterou je téměř vždy kůra borovice.
Foto | Karel Zvářal

Odsazení od kmene zabrání zatékání vody

Častou chybou při výrobě a instalaci budky je připevnění horní části závěsné lišty ke kmeni, a to hlavně u stromů s hladkou kůrou (buk, habr, javor). Při deštích, ale i tání námrazy, stéká čůrek vody po kmeni a závěsné liště až do budky, přičemž nasáklá výstelka způsobí podchlazení a úhyn mláďat, přestože je samice zahřívá.

V ptačí budce se vystřídají různí nájemníci, při údržbě o překvapení nebývá nouze.
V ptačí budce se vystřídají různí nájemníci, při údržbě o překvapení nebývá nouze.
Foto | Karel Zvářal

V minulosti se úhyn mláďat přičítal „chladnému počasí“. Samotný noční chlad (5 – 10 °C) však nevadí, je-li výstelka suchá! Jelikož zřejmě nikdo nechodil v lese při dešti, ale až bláto vyschlo, těžko mohl odhalit, že příčinu úhynu je třeba hledat ve špatné konstrukci, resp. chybné instalaci budky.

Podobného odsazení dosáhneme také tím, že budku pověsíme za drátěné oko na hřebík a do spodní strany budky zatlučeme krátké hřebíky tak, aby asi 2 cm zůstaly trčet. Vytvoří se jakési nožičky, na kterých budka leží na hladkém kmeni a zadní stěna potom zůstává mimo stékající pramínky vody.

Zejména kvůli netopýrům je nutné hoblované stěny (alespoň přední) zdrsnit šikmými zářezy.
Zejména kvůli netopýrům je nutné hoblované stěny (alespoň přední) zdrsnit šikmými zářezy.
Foto | Karel Zvářal

Jsou-li v listnatém lese vtroušené smrky (modřín, borovice), je ideální instalovat budky na ně. Korunou smrku voda prokapává a kmen tak zůstává téměř suchý, zatímco u zmíněných listnáčů proteče po kmeni hodně konví vody (princip trychtýře). Zadní stěna s lištou vystavená střídavému podmáčení, zamrzání a schnutí zkrátí životnost prken mnohonásobně.

Zatímco budky instalované na smrku jsou stále funkční i po téměř čtyřiceti letech, budky (především dno a zadní stěna) „připlácnuté“ na kmen listnáče zpráchniví během pěti – šesti let. Vyplatí se proto věnovat pozornost jak výběru místa k instalaci budky, tak i samotné konstrukci.

Aby tažní lejsci mohli v budce bez problémů zahnízdit, je nutno ji odzátkovat krátce před jejich návratem z Afriky, tj někdy v půli dubna. Jinak ji obsadí silnější a agresivnější koňadra.
Aby tažní lejsci mohli v budce bez problémů zahnízdit, je nutno ji odzátkovat krátce před jejich návratem z Afriky, tj někdy v půli dubna. Jinak ji obsadí silnější a agresivnější koňadra.
Foto | Karel Zvářal

Ochrana před krahujcem a zlodějem

Vzhledem k tomu, že místy bývá pohyb lidí, někdy nenechavých, dáváme budky raději dále od cest. Proto také je lepší vyrábět budky nevzhledné, z nehoblovaných prken, natřených vyjetým olejem a blátem. Uhlazený nalakovaný výtvor bývá pro kleptomany velkým lákadlem.

Smíšená snůška modřinky, koňadry a lejska byla neproduktivní.
Smíšená snůška modřinky, koňadry a lejska byla neproduktivní.
Foto | Karel Zvářal

Budka umístěná do podrostu náletových dřevin je lépe ukryta před zloději, ale také před krahujcem, který v přehledném lese odloví celý krmící pár a mláďata uhynou hladem. Zatímco v hustém křoví či mlází mají ptáci šanci se rychlým manévrem zachránit.

Pro menší druhy sýkor, např. modřinku či uhelníčka, je nutno vyvrtat vlet o průměru 26 mm.
Pro menší druhy sýkor, např. modřinku či uhelníčka, je nutno vyvrtat vlet o průměru 26 mm.
Foto | Karel Zvářal

Je tedy lepší promyšleně instalovat méně budek, pravidelně čištěných (klacíkem) a udržovaných, než v hurá akci desítky či stovky lajdácky vyrobených (neotevíratelných, s krátkou střechou) a nápadně pověšených budek, které slouží jako živá zásobárna kuně nebo jiným predátorům.

Sýkora koňadra je nejčastějším obyvatelem ptačích budek i návštěvníkem krmítek. Vysoký počet mláďat (17) pochází pravděpodobně ze snůšky dvou samic.
Sýkora koňadra je nejčastějším obyvatelem ptačích budek i návštěvníkem krmítek. Vysoký počet mláďat (17) pochází pravděpodobně ze snůšky dvou samic.
Foto | Karel Zvářal

Bylo by chybou si myslet, že instalací budky péče o ptáky končí. Každoroční čištění a údržba by měly být samozřejmostí. A při porovnání každoroční statistiky se zvyšováním obsazenosti cílovými druhy zjistíte, že tato aktivita vám bude přinášet radost.


reklama

 
foto - Zvářal Karel
Karel Zvářal
Autor článku je ekologicky smýšlejícím ornitologem a zemědělcem.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (24)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

HH

Honza Honza

2.12.2023 07:09
skvělý poučný článek, takových více! Myslím, že nejvíce budek si zřizují lidé sami amatérsky (popř. je koupí v supermarketu, na bazaru) u svých RD, kde nejvíce řádí kočka (ev. rovněž podstatně méně kuna). Mělo by se znát, co proti těmto predátorům dělat, mělo by se o tom veřejně psát a postupy vylepšovat. Nebylo by nejvhodnější zavěsit budku na řetízek nebo drát? Co by to udělalo ve větru? Dál si myslím, že důležité je každý rok budku čistit, já to dělám časně zjara nebo na podzim- je to správné?- nepomohla by nějaká dezinfekce? Já bych se bál, že ptáky odradí (bál bych se i vyjetého oleje, ale p. Zvářal píše, že nevadí). Kontrolovat jestli do ní nezatéká apod., aby vydržela.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

2.12.2023 11:26 Reaguje na Honza Honza
Mi kdysi říkali, že zavěšené budky houpající se ve větru snesou jen někteří ptáci. Třeba sýkorky je mají snést.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.12.2023 06:05 Reaguje na Honza Honza
Co se týká desinfekce/desinsekce, nedělám ji, přijde mi to zbytečné. Drtivá většina hnízdění ptáků je v přirozených dutinách, kde ji nikdo neprovádí. Strakapoud nejenže v nich ptáky preduje, ale stará hnízda vyhází, dutiny čistí od výstelek i žluny, aby v nich mohly přespávat. Starou výstelku vyškrabuji klacíkem od července do prosince, zejména sýkory, ale i brhlík či polňáci v budkách rádi v zimě přespávají. Načepýří se, vytvoří izolační kouli a sedí na dně budky. Čištění je důležité i proto, abych věděl, jaký druh v budce zahnízdil. Některé roky je hodně blech, sedávají kolem otvoru a při doletu ptáčka na něj naskáčou, proto čistit raději od prvních mrazů, mít blechu pod hadry není moc příjemné, přežije i pračku. Natření vyjetým olejem jsem používal už dávno, ale vyskytly se případy, že zloděj z nabrání, že je budka hnusná/”nezcizitelná”, ji ze vzteku rozmlátil. Teď už jen luxolem a případně maskovací vzory blátem.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

2.12.2023 11:43
Velmi dobrý článek se spoustou podle mne dobrých rad. Teď vidím, že jsem budky nedělal úplně dobře, co se týká predátorů.
Jenom mám malou poznámku, rehci, asi oba, zahradní i domácí, vyžadují nebo přednostně hnízdí v budce z boku otevřené. Proti predátorům je třeba ji chránit potom výradně umístěním na místě, kde nemají přístup. Rehkovník by se místo na strom mohl umístit na stěnu domu. Na svislou stěnu snad ani kuna nevyleze, i když na brizolit, který je drsný, vyleze třeba veverka.
Kdyby někdo udělal "baterii" budek pro aspoň pár hnízd vedle sebe, umístěnou na domě třeba někde pod převislou střechu a současně pravidelně každý den krmil venku nějaké zvíře, třeba slepice nebo psa, aby zbytky krmiva byly volně přístupné, pravděpodobně po nějaké době přiláká k zahnízdění hejno vrabců. Nejsou to ani tak moc ti "praví užiteční" ptáčci zbavující stromy škodlivého hmyzu, ale když jich údajně ubývá, tak by se i tito mohli chovat.
Červenka je myslím ptáček hnízdící nízko nad zemí v křoví, je potom otázka, jestli by šla do budky vysoko na stromě. A budka nízko nad zemí musí mít masívní ochranu proti predátorům.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.12.2023 11:57 Reaguje na Radim Polášek
Děkuji oběma pánům za pozitivní ohlas i dotazy, rád odpovím. Budku lze instalovat několika způsoby, někteří si pod pojmem "pověsit" představí vánoční baňku a budka se jim potom ve větru houpá a otáčí, což není dobré. Pokud na drát, tak na způsob konvičky, očka pod střechu a drát někde do vidlice, tak, aby měli volný přílet. Když jsem začínal, posadil jsem je do vidlic či přeslenů borovice.

Teď téměř vždy na hřebík zatlučený pod ostrým úhlem do borky, kde potom nezarůstá. Je dobré, když je budka ve stínu po většinu dne, ranní sluníčko nevadí. Lze ji upevnit i na stěnu kůlny, ale do výšky aspoň 1,5 m. Polobudky budou na programu příště, teď je to o klasických, nejrozšířenějších budkách. Vídám i polobudky v lese na stromě - ty jsou odsouzeny k predaci, je to škoda práce a času.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

2.12.2023 12:22 Reaguje na Karel Zvářal
Dovolím si otázku týkající se spíše hustoty "zabudčení" - kolik budek mohu umístit na zahradě o výměře cca 2500 m2 (stromů habakuk, stejně tak potravy) a jak daleko od sebe z důvodu teritoriálního chování jednotlivých hnízdících párů? Osazenstvo tvořeno převážně sýkorou koňadrou a modřinkou, rehky, vrabci
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.12.2023 12:40 Reaguje na Jakub Graňák
Tam záleží ještě na okolí, aby to nebyl ostrov zeleně, ale ideálně sad (ovocnáče) v sousedství břeháče. Např. při rozměrech 25x100 by šlo vyvěsit až 8 budek po obvodu (Mo, Le, VD-VP, Ko, RZ, Mo, Le) a 2 polobudky (RD, KB-KH). Vzdálenost mezi budkami 20-30m, ale asi ne všechny budou obsazeny, možná postupem času. Polobudky i pro vrabce musí/mohou být na budovách. Budky pro tažné druhy odzátkovat v době příletu, tj třetí dekáda dubna. Proto jsem článek napsal, je to snaha omezit přemnoženou koňadru. Raději ať zůstanou neobsazeny, příp pro netopýry či obyčejné můry.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

2.12.2023 13:19 Reaguje na Karel Zvářal
Díky za info... tak to můžu ještě ze tři přidat. Co se týče koňader taky sleduju, že jich je nějak moc, nelze je nějak odradit třeba velikostí otvoru (modřínka je přeci jenom o něco menší)? Vrabce moc neřeším, ti úspěšně hnízdí v dutinách notně přestárlé zl. parmény. Co hýlové? Těch od dob mojeho dětství radikálně ubylo, lze je nějak budkotvorně podpořit?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.12.2023 13:30 Reaguje na Jakub Graňák
Pro modřinky mám od 25 (stěna 15 mm) do 27 mm, pak už koňadra je schopna se tam nasukovat, v třicítkách hnízdívají oba druhy, když je dám vedle sebe (15-20m), dvě Ko se tak blízko vedle sebe nesnesou ("vyvrčí se"-).

Hýlů rapidně ubylo, byť s tímto ochlazením a sněhem nějací doletěli, ale je to odvar někdejších invazí, kdy okupovali javory a vrtulky se sypaly k zemi. Do budek, bohužel, nejdou, snad nějaký hustý konifer (i tůje) a příkrm (slunka) i na jaro - to by ho mohlo zadržet před cestou jinam...
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

2.12.2023 17:23 Reaguje na Karel Zvářal
Takže pětadvacítka otvor stačí... díky

Toš tak to na hejly můžu zapomenout, leda že bych vytrávil kočky v okolí
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.12.2023 18:38 Reaguje na Jakub Graňák
Máte tam pěkný lesík (Ostrov), asi bych to s tím zabudněním zahrady nehrotil, lákal spíše kominíčka a zahradníka, a do toho lesa dal pro malé sýkory (26 mm) a bělokrky (30 mm), pro ně stačí 10x10 dno. Po 40 m desítku budeček, stačí 1,5 m od země a tam to budou mít potravně komfortnější. Pokud je tam i dub, to je nejúživnější strom, příp. habr či lípa. Uhelníček preferuje jehličnany, ale ve smíšených bývá též.

Hýl na zem moc často nechodí, spíše než kočka ho ohrožuje na krmítku krahujec, v lese potom kulíšek.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

2.12.2023 21:15 Reaguje na Karel Zvářal
Říkáme mu Ostrůvek, netušil jsem, že má svoje jméno i v mapě. Znám tam každý strom, cca 50% dub,30 habr,10 buk, a zbytek modříny, borovice, bříza, jasan, ptačka. Cca třetinu (dál od dědiny) tvořil mladší porost zhruba 30 let smrk borovice pade na pade (smrk už není). Příští rok tam začnou stavět přeložku silnice 1/57 a tu mladší část oddělí, doufám, že tam dají plot a udělají nějaký biokoridor, dost tama protahují zviřátka. Ve starší části je tak 5-6 doupných stromů, hlavně modříny a buky. Tam by se pár budek zešlo, to mě nenapadlo, chodím tam na brouky už od děcka, tak můžu spojit příjemné s užitečným a ještě na podzim při čištění posbírat chrobáky co se živí na zbytcích peří a trusu:-)

Dobrý tip, ještě jednou díky:-)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.12.2023 21:24 Reaguje na Jakub Graňák
Není zač, dyskutujeme. Jelikož čistím budky hned od července, nacházím střevlíky (fialový, měděný, kožitý) mezi kmenem a pověšenou budkou. Oni jsou velmi plaší, většina po úleku hned padá k zemi, kde si je mohu pořádně prohlédnout. Nádherní obrněnci, jejich výskyt je pro mě vždycky zážitek.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

3.12.2023 16:46 Reaguje na Karel Zvářal
Střevlíci jsou fajn - tygři hmyzí říše, jen je škoda, že jejich četnost radikálně ubyla.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.12.2023 09:50 Reaguje na Karel Zvářal
No ale pro hýla je nejlepší krmný strom javor jasanolistý, ten elologisty zavrhovaná invazák.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.12.2023 12:18 Reaguje na Slavomil Vinkler
Brambory jsou také z opačné polokoule, ale lidem (a prasátkům) velmi chutnají. Horší je to s natí, tu může jen pruhovaný brouk.

Pro náš hmyz (potažmo ptáky) jsou důležité naše dřeviny, nejvíce dub a ovocnáče (je hýl též miluje), na ně mají vyvinuté trávicí enzymy. Většina cizokrajných je pro ně toxická/ nepoživatelná.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

4.12.2023 13:29 Reaguje na Karel Zvářal
Jen jako drobnou perličku dodám, že pro mandelinku jsou toxické produkty jejího vlastního zažívacího traktu pokud jsou aplikovány na povrch těla - na mandelinku platí postřik z mandelinek - obskurní, leč funkční:-)
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

4.12.2023 13:25 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nelze házet všechny introdukované dřeviny do jednoho pytle viz např pamélník bílý - oblíbený to nektarodárný a ptactvokrmný keř.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.12.2023 06:13 Reaguje na Radim Polášek
Vrabci domácí jsou pro mě dnes top druh, kvůli nim mám mezi bloky budky (asi dvacet) a na okně celoroční příkrm (slunečnice, vločky, pšenice). Jestli někdo má tu možnost a dostatek prostoru pro jejich budky, udělá dobrý skutek, když tento kdysi hojný druh podpoří. To už asi málokdo pamatuje, ale bývali i na stromech – nápadná, rozcuchaná hnízda – zkrátka snovač. Už drahně let jsem takové hnízdění neviděl, dříve to bývaly i celé kolonie. Pro oba druhy rehků je lepší dávat budku na stěnu kůlny či stodoly, případně pod převislou střechu ze zadní strany, do budek jdou vcelku ochotně.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.12.2023 06:15 Reaguje na Karel Zvářal
Jinak červenka hnízdí i v budkách pro sovy (do 6 m výšky), do budek pro pěvce jde poměrně vzácně - v první řadě musí být volná. Větší otvor a škvíra nejsou na závadu, naopak takové preferuje.
Odpovědět
kk

karel krasensky

5.12.2023 16:32 Reaguje na Radim Polášek
Zdravím.Na vlastní oči jsem viděl jak kuna skalní uplně bez problému zdolala brizolitovou stěnu domu asi 6-7 m a šup pruduchem na pudu.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

5.12.2023 18:51 Reaguje na karel krasensky
Břízolit byl poslední hřebíček do rakve u synatropizovaného sýčka hnízdícího za pozednicí. Kuna po rohu vyjede jak po žebříku a půdu si přivlastní, Červenou knihu naprosto nerespektuje. Kdyby uměli psát, byla by to určitě dlouhá řada příspěvků od majitelů stavení, kde si stěžují na rušení a škody od kuny. Slepice už skoro nikdo nechová, ale misku granulí má u dveří či psí boudy skoro každý...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

2.12.2023 12:33
Budky - to není budku jenom instalovat, ale i udržovat, že.
Stejné je to se stromky - nejenom zasadit, ale i ošetřovat.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

2.12.2023 13:23 Reaguje na smějící se bestie
To máte lopatku, smetáček, kus drátu, pár hřebíků, kus ipy nebo plechu, nějaké ty odřezky, sukovníky různých průměrů - známe pane Lorenc
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist