https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/klimaticka-koalice-nepodilejte-se-na-greenwashingove-konferenci-green-deal-summit
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Klimatická koalice: Nepodílejte se na greenwashingové konferenci Green Deal Summit

20.9.2022
Vážená paní, vážený pane, jako platforma organizací sdružených v Klimatické koalici bychom chtěli vyjádřit naše znepokojení nad konferencí s názvem Green Deal Summit konanou 26. 9. 2022, na jejímž průběhu se podílíte. Největší byznysovou konferenci v Česku o Green Dealu totiž považujeme za jednu z nejhorších ukázek greenwashingu. Už samotný výběr partnerů je jedním z důvodů, proč výstupy z konference nelze brát příliš vážně.
 

Hlavními partnery Vámi podporované konference jsou totiž firmy, jejichž historie, současnost i budoucnost jsou pevně spjaty se spalováním fosilních paliv, která jsou hlavní příčinou klimatické krize. Samotná účast hlavního partnera konference, firmy Shell, diskredituje celé téma konference. Shell má ve své historii mnoho klimatických zločinů, z nejhorších je například totální zničení delty Nigeru těžbou ropy a s tím spojená justiční vražda aktivisty Kena Saro-Wiwy a dalších osmi Ogoniů, kteří proti praktikám Shellu protestovali. 

Podle studií patří Shell mezi firmy, které v historii vypustily nejvíce emisí skleníkových plynů. Ani ve svých plánech do budoucna nepočítá Shell se zásadním snížením využívání fosilních paliv. Plánuje naopak například rozšířit těžbu plynu, a to navzdory tomu, že místní soud v Haagu loni firmě Shell nařídil snížit emise, a že v současnosti čelí Shell i další žalobě. V devadesátých letech natočil Shell dokument o vážnosti klimatické krize, rozhodl se ale tyto informace před veřejností zatajit a místo toho začal bojovat proti politice ochrany klimatu. V tom ostatně pokračuje i nadále, ve snaze budovat si image firmy, jež je zdánlivě součástí řešení klimatických změn. Interní dokumenty a komunikace však naznačují, že skutečným záměrem firmy je nechat vše při starém a dávat si přitom dobrý pozor na to, aby se firma Shell nezavázala ke snižování emisí. V této souvislosti Shell neváhá velmi cíleně klamat veřejnost.

Ani další partneři konference nepatří k těm nejzodpovědnějším. ČEZ má za sebou dlouhou historii těžby a spalování fosilních paliv, zejména uhlí, a s tím spojenou devastaci severních Čech. Společnost ČEZ má v byznysu natolik špatnou pověst, že její uhelné elektrárny nechce pojistit žádná komerční pojišťovna. ČEZ si je proto pojišťuje u organizace OIL, kterou si společně vytvořily fosilní firmy.

Komerční banka se sice v posledních měsících tváří jako ekologická banka, nicméně v březnu loňského roku poskytla gigantickou půjčku jedné z největších evropských fosilních firem - EPH Daniela Křetínského. Podle analýz tyto peníze skončí v Křetínského uhelném byznyse a budou tudíž napomáhat prohlubování klimatické krize. I další z partnerů, automobilka KIA, patří k výrazným znečišťovatelům. KIA je jedním z předních výrobců SUV automobilů, jejichž čím dál větší oblíbenost je druhou největší příčinou současného nárůstu emisí oxidu uhličitého.

Tyto firmy patří k těm, které už desítky let brzdí klimatickou politiku a v současné době se ve vlastním zájmu snaží oddálit nutný konec spalování uhlí, plynu a ropy. [1] Jejich velký vliv na politiky je jedním z hlavních důvodů, proč se každoroční klimatické konference pořádané OSN posouvají jen pomalu. A to vše navíc v době, kdy rychle rostou ceny energií a firmy jako ČEZ a Shell na chudnutí domácností vydělávají rekordní zisky.

Problémem jsou také vysoké účastnické poplatky, které vytvářejí bariéru pro účast celé řady dotčených subjektů z řad drobných podnikatelů a veřejného i neziskového sektoru. Domníváme se, že akce podobného formátu by ze zásady neměla probíhat pod záštitou vlády České republiky, za podpory veřejnoprávní televize a za podpory Evropské komise. Stejně tak je politováníhodné, že akce probíhá v prostorách UMPRUM (Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze)

Vaše účast a spolupráce na této konferenci pomáhá legitimizovat strategii fosilních firem a vytváří dojem, že tyto firmy jsou součástí řešení klimatické krize. Je to ale přesně naopak. Tyto korporace jsou příčinou klimatické krize a snaží se brzdit její řešení. Podílení se na této konferenci navíc reputačně poškozuje i vás jakožto instituci, která chce brát klimatickou krizi vážně. Žádáme vás tedy, abyste svou účast na této konferenci odvolali a nepomáhali tak greenwashingu velkých znečišťovatelů.Za Klimatickou koalici,

Barbora Kachtík Valešová, koordinátorka 
barbora.valesova@klimatickakoalice.cz


reklama

 
Další informace |
KLIMATICKÁ KOALICE je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Plní členové: Arnika, Automat, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s., Centrum pro dopravu a energetiku, C2c - Artwall, Děti Země, EDUCON, z. s., Ekologický institut Veronica, Ekumenická akademie, z. s., Extinction Rebellion, Frank Bold, GREENPEACE Česká Republika, Limity jsme my, Mnoho světů v Jilemnici, Nádech z.s., Na mysli, z. ú., Na Zemi, NESEHNUTÍ, Hnutí DUHA, Pěšky městem (Pražské matky), Plant for the Planet, ProVeg International (dříve Česká veganská společnost), Přátelé přírody ČR, Rada pro mezinárodní vztahy, Re-set, Rodiče za klima Liberec, SEVER, Společnost pro trvale udržitelný život, Tereza Přidružení členové: ADRA, o. p. s., Amnesty International, ARPOK, Bezobaláč, z.ú., CARE Česká republika, z. s., CI2, o. p. s., ClimaCare, z.s. - Zalej mě!, Česko proti chudobě, Člověk v tísni, o.p.s., ČSOP JARO Jaroměř, Diakonie ČCE, Doctors for Future - Lékaři za budoucnost ČR, FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci, Fridays for Future, Glopolis o.p.s., Green Dock, Hnutí Brontosaurus, Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola, Charita ČR, Klimatická žaloba, Koalice proti palmovému oleji, Nadace Partnerství, Nava Gokula, Česko za klima, Slušná firma, Učitelé za klima, Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, Zachraň jídlo, Zelený kruh, Žít Laudato Si
Klimatická koalice

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (12)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.9.2022 16:40
Jako obětní beránek gryndýlu v podání Evropské komise , který má ze svého příjmu platit poměrnou část energetického OZE experimentu na unijních domácnostech, se doslova děsím nastávajících časů pod vládou ekomagorů
v Bruselu. Již avizují, že lépe nebude.
Premiér Fiala doporučuje abych svítil loučemi. Další lumen , předsedkyně Sněmovny , duchem nepřítomná Pekarová-Adamová, zase pořádá work-shopy , kde se naučím uštrykovat svetr či dva, aby mi v zimě nebylo chladno.

Pokud se koná konference energetických firem, rád se s jejími výstupy seznámím a sám posoudím užitečnost jejích výstupů. Na to Klimatickou koalici skutečně nepotřebuji.

Jinak předkládám čtenářům první solidní návrh, kam by se měla ubírat česká energetika. Zveřejněn byl právě dnes.

1) Ve spolupráci s Polskem okamžitě prosadit na nejméně dva roky zastavení povinnosti pro výrobce elektřiny a tepla odevzdat na konci dubna emisní povolenky, které cenu významně zvyšuji a zahájit proces reformy trhu s nimi, tak, aby na něm mohly nadále působit jen energetické firmy, které emisní povolenky musí nakupovat a ne spekulanti z celého světa.

2) Oddělit od sebe burzu s baseloadovou a peakovou elektřinou (s elektřinou ze základních a ze špičkových zdrojů, pozn. red.). To znamená vytvořit fakticky dva komoditní trhy elektřiny, kde by v baseloadu byla prodávána jen elektřina z jádra, biomasy, hnědého uhlí a na druhé burze by byla elektřina ze zemního plynu a černého uhlí. Tím by se odstranil devastační vliv zemního plynu na cenu elektřiny.

3) Okamžitě založit státního obchodníka s elektřinou a plynem a veškerou budoucí produkci mimo vývoz prodávat zde a to do doby, než se uklidní trhy.

4) Koupě zásobníků plynu od RWE GAS Storage - vláda ČR se odmítla tendru na prodej zúčastnit

5) Stanovení maximální přiměřené marž (věcně usměrněné ceny) pro obchodníky s elektřinou a plynem. Mohou-li být totiž teplárny drženy Regulačním úřadem na několika procentech zisku takovou regulací, není důvod stejná regulace nepostihovala obchodníky s elektřinou a plynem.

/autor Jan Vondráš, ředitel analytické společnosti Invicta Bohemica, který již 25 let pravidelně analyzuje stav české energetiky, včetně teplárenství. Současně sleduje pozorně i vývoj v Německu /
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.9.2022 16:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Těch pět bodů se mi líbí, bo jinak je současná situace v režii spekulantů a jejich lobbyistů. Rozdíly v cenách jsou často nepochopitelné, ale jen do momentu, když víte, že peníze nesmrdí.
Odpovědět
Anyr

Anyr

21.9.2022 10:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Aneb takto to vypadá, když jde důchodcům jen o prachy.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

20.9.2022 17:46
Není rozumné zříkat se pomoci silných firem. Ty mají dostatek prostředků a pokud by je využily na to, abychom měli pár dalších jaderných elektráren, tak jejich přínos pro bezuhlíkovou budoucnost by byl podstatně vyšší, než přínos všech zneklidněných zelených neziskovek.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.9.2022 22:21
Změní Green Deal život v České republice v příštích 5 letech ?

Přinese zlepšení 11%
Neovlivní 26
Přinese zhoršení 40
Neumím posoudit 23

Z průzkumu STEM a Institutu 2050 Česká (ne)transformace 2022, který se letos v květnu ptal více než dvou tisíc obyvatel České republiky starších 18 let.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

21.9.2022 06:26
Bude líp! To jsou jen Vaše chmurné představy, pane Vinklere. Nejdříve ale bude hůře, v důsledku krize spojené se změnami klimatu klesne populace Země o pár miliard jedinců Homo sapiens a Ti, co za 200 let zbudou, se budou mít líp. Bude líp!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.9.2022 08:35 Reaguje na Katka Pazderů
Souhlas: Putin vyhlásil částečnou mobilizaci , tak nevím ,kdo z nás dvou bude mít pravdu.
Nějak se nám to počasí kazí.
Odpovědět
Anyr

Anyr

21.9.2022 10:32 Reaguje na Katka Pazderů
Katko, docela mi vadí zařazování člověka na úroveň zvířete.
Buď to dokažte, fakticky, vědecky, dokazatelně, že jsme zvířata bez ducha (duše zvířat nechejme, prosím, stranou), pouze "živá masa v biologickém slova smyslu", nebo zvažte, zda je tedy takovéto označování na místě.
Chápu, že komunismus vykonal své díla i na duchu člověka, které degradoval na "kolečko státního stroje výroby", ale přeci jen v něm už nějakou dobu nežijeme.
Odpovědět

Milan Šálek

22.9.2022 12:26 Reaguje na Katka Pazderů
Vlivem vyspělé ekonomiky závislé dominantně na fosilních palivech klesla úmrtnost vlivem povětrnostních extrémů na pár procent oproti stavu před 100 lety, ačkoliv lidí přibylo násobně. Změny klimatu se nebojím, ale dekarbonizace ve stylu (zjednodušeno) "nejdříve vypneme uhlí, jádro i plyn a pak se budeme modlit za stálý vítr, teplé zimy nebo zázrak v akumulaci energie" je daleko horší hrozbou.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

24.9.2022 21:45 Reaguje na Katka Pazderů
Uvědomujete si vůbec katko co říkáte? Kdo bude rozhodovat o přežití zbývajících miliard? Myslíte, že vyhlazení většiny lidstva přinese něco dobrého pro ty zbylé? Po římské říši trvalo 2 tisíce let, než se životní úroveň dostala na lepší.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.9.2022 16:54
Když člověk vidí spíkra jako Bursíka, který postavil ochranu klimatu zcela na hlavu a udělal z toho korupcí prolezlý "byznys", vůbec se Klimatické koalici nedivím, že proti takové akci protestuje.
Odpovědět

Viktor Šedivý

24.9.2022 21:28
Nechoďte tam, říkají něco jiného než my - co kdyby vás přesvědčili a my přišli o živobytí ...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist