https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/kolektiv-autoru-otevreny-dopis-pro-zachovani-udrzitelneho-rozvoje-na-vladni-agende
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

kolektiv autorů: Otevřený dopis pro zachování udržitelného rozvoje na vládní agendě

28.3.2018
I díky široké participaci odborné i širší veřejnosti je strategický rámec velmi kvalitní, komplexní a do velké míry konsensuální dokument. Je to základ, o který se může Vaše vláda opřít při stanovení vlastní cesty pro dlouhodobé směřování České republiky. Ilustrační snímek.
I díky široké participaci odborné i širší veřejnosti je strategický rámec velmi kvalitní, komplexní a do velké míry konsensuální dokument. Je to základ, o který se může Vaše vláda opřít při stanovení vlastní cesty pro dlouhodobé směřování České republiky. Ilustrační snímek.
Otevřený dopis pro zachování udržitelného rozvoje na vládní agendě, adresovaný předsedovi hnutí ANO 2011 Andreji Babišovi a předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi.
 

Vážení páni předsedové,

jsme zástupci a zástupkyně akademické sféry, nevládních neziskových organizací, soukromého sektoru, veřejných institucí a samospráv, kteří se v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejich výborů intenzivně podíleli na přípravě Strategického rámce Česká republika 2030. Chtěli bychom Úřadu vlády, který agendu udržitelného rozvoje koordinoval, i ministrům a ministryním Vašich stran, kteří strategický rámec v dubnu 2017 schválili, za tuto možnost poděkovat.

I díky široké participaci odborné i širší veřejnosti je strategický rámec velmi kvalitní, komplexní a do velké míry konsensuální dokument. Je to základ, o který se může Vaše vláda opřít při stanovení vlastní cesty pro dlouhodobé směřování České republiky. Jsme přesvědčeni, že pokud začnete rámec naplňovat, přinesete nejen prosperitu a kvalitu života našim občanům, ale zároveň posílíte zapojení České republiky do řešení globálních výzev, jakými jsou změna klimatu, průmysl 4.0 nebo prohlubující se nerovnosti.

Vláda v demisi ovšem rozhodla o přesunu původního garanta Strategického rámce Česká republika 2030 z Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí. Tento krok v nás vzbuzuje obavy, že globální agenda udržitelného rozvoje v České republice bude opět posuzována úzce jako záležitost životního prostředí, bez vztahu k sociálnímu a hospodářskému rozvoji.

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nemá přesun Agendy 2030 z ústředního orgánu státní správy na konkrétní resort ve světě obdobu. Zahraniční zkušenosti ukazují, že z pozice konkrétního resortu a bez silného angažmá předsedy a místopředsedů vlády bude obtížné dosáhnout koordinace a soudržnosti politik jednotlivých rezortů, nalézání win-win řešení a finančních úspor díky harmonizaci politik, které na sebe v současné realitě narážejí.

O to důležitější je dnes Vaše politická podpora. Žádáme Vás, abyste se jako předsedové hnutí či stran zavázali v programovém prohlášení vlády k tomu, že Vy a Vámi nominovaní ministři a ministryně budete pokračovat v mezirezortní a mezisektorové spolupráci a koordinaci v agendě udržitelného rozvoje i v novém institucionálním uspořádání.

Samotná politická vůle ale nestačí. Tato spolupráce nemůže fungovat bez udržení silného týmu, který se podařilo na Úřadu vlády vybudovat. Proto Vás také žádáme, abyste zajistili pokračování projektového financování např. z národních operačních programů, anebo posílili institucionální financování pro zajištění chodu nového oddělení na MŽP a činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Udržitelný rozvoj se nachází ve středu pozornosti mezinárodního společenství a cesta k němu přesahuje horizont nejen jednoho, ale více volebních období. Naše dosavadní práce v Radě vlády pro udržitelný rozvoj ukazuje, že díky mezirezortní a mezisektorové spolupráci je možné dosáhnout značné míry shody a smíru mezi zástupci jednotlivých společenských segmentů a díky této pozitivní komunikaci se přibližovat občanům.

V neposlední řadě na Vás apelujeme také proto, že Česká republika si již díky konkrétním krokům k udržitelnému rozvoji vydobyla v mezinárodním společenství dobré jméno a byli bychom rádi, pokud by si je udržela i nadále.

S pozdravem,

Členové a členky Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejích výborů:

Ondřej Horký-Hlucháň, zástupce ředitele pro výzkum, Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
Pavel Přibyl, ředitel, FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci
RNDr. Libor Ambrozek, předseda, Český svaz ochránců přírody
Ivo Bělonohý, jednatel, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s.
Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, jednatel, senior analytik, EkoWATT CZ, s. r. o.
Michal Broža, pověřený řízením kanceláře, Informační centrum OSN v Praze
PhDr. Josef Břečka, dlouholetý člen, Společnost pro trvale udržitelný život
Mgr. Petr Daniš, ředitel, TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
Ing. Jiří Dlouhý, Předseda, Společnost pro trvale udržitelný život
Vladimír Dobeš, ředitel, Platforma pro udržitelnou spotřebu a výrobu EMPRESS
Josef Fanta, zakladatel a profesor, Platforma pro krajinu a Botanický ústav AV ČR
Ing. Vladimír Fišer, jednatel společnosti, BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o.
Jan Foff, jednatel, Happy Battery s.r.o.
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ředitelka, Ekologický institut Veronica
Miroslav Hájek, vedoucí katedry, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Bc. Jana Harmanová, ředitelka, EDUCATION WORLD 2015, s.r.o.
Ing. Karel Havlíček, ředitel odboru, Státní fond dopravní infrastruktury
Jakub Hruška, profesor, Česká geologická služba
Hana Chalupská, projektová manažerka, NESEHNUTÍ Brno
Jana Jandová, předsedkyně, Společnost pro trvale udržitelný život Karlovy Vary
Dana Kapitulčinová, Ph.D., vědecký pracovník, Centrum pro otázky životního prostředí UK
Jiří Karásek, senior konzultant, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Martin Kloz, člen Výboru pro udržitelnou energetiku RVUR,
Jaroslav Klusák, energetický manažer, město Litoměřice
RNDr. Jiří Koželouh, programový ředitel, Hnutí DUHA
Jiří Krist, předseda, Národní síť Místních akčních skupin
Karel Kříž, výkonný místopředseda, Český svaz ochránců přírody
Ing. arch. Věra Kučová, vedoucí referátu Národní památkový ústav - generální ředitelství
Jiří Kulich, ředitel, Středisko ekologické výchovy SEVER a SSEV Pavučina
Petr Lebeda, ředitel, Glopolis
Prof. Bedřich Moldan, zástupce ředitele, Centrum pro otázky životního prostředí UK
Dana Moravcová, předsedkyně, Český výbor Světové organizace pro předškolní výchovu (OMEP)
Daniel Mourek, manažer mezinárodních aktivit, Nadace Partnerství
Pavel Nováček, vedoucí, katedra Rozvojových a environmentálních studií, Univerzita Palackého
Doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., docent, Katedra regionálních studií, Vysoká škola ekonomická v Praze
Dr. Ing. Luděk Pitra, jednatel, Happy Battery s.r.o.
Pavel Růžička, konzultant, ENVIROS, s.r.o.
Ing. arch. Martin Říha, člen, Společnost pro trvale udržitelný život Východní Čechy
Ing. Klára Salzmann, Ph.D., odborná asistentka, Fakulta architektury, České vysoké učení technické
Edvard Sequens, energetický konzultant, předseda spolku, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
Karolína Silná, ředitelka, Ekumenická akademie, z.s.
Mgr. Petra Skalická, ředitelka programu, Člověk v tísni, o.p.s.
Milan Smrž, předseda národní sekce a viceprezident evropské asociace EUROSOLAR, EUROSOLAR.CZ
Hana Stelzerová, ředitelka, Česká ženská lobby
Ing. Ondřej Šejtka, ředitel kanceláře, Česká rada dětí a mládeže
Pavel Šremer, místopředseda, Společnost pro trvale udržitelný život
Petr Švec, ředitel, Národní síť Zdravých měst ČR
Tomáš Tožička, odborník na rozvojovou problematiku, EDUCON


reklama

kolektiv autorů

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

J

Jiří Svoboda

29.3.2018 20:52
Možná by stálo za to výsledky práce Rady vlády pro udržitelný rozvoj nejdříve poctivě kriticky vyhodnotit a pak teprve něco žádat. Sebeevaluace nemá přílišný význam.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

16.4.2018 13:25
Do roku 2030 budou všechny pole, na kterých se produkují energetické plodiny pro ANOfert 2011 totálně v háji. Nyní se řeší dotace na biopaliva. Udržitelný rozvoj akorát překáží.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

18.4.2018 15:10 Reaguje na Michal Ukropec
A co byste navrhoval, aby byl přechod na udržitelný rozvoj opravdu realizován? Jinými slovy, co byste panu premiérovi v demisi navrhl za opatření, a před tím pro ně požádal Radu vlády pro udržitelný rozvoj o podporu?
Odpovědět
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist