https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/libor-jankovsky-myslivecka-legislativa-se-musi-zmenit-tak-aby-skody-zveri-neomezovaly-rust-nove-generace-lesa
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Libor Jankovský: Myslivecká legislativa se musí změnit tak, aby škody zvěří neomezovaly růst nové generace lesa

12.9.2019
Nutné je také přijetí změn v myslivecké legislativě tak, aby škody zvěří nebyly zásadním limitem pro růst nové generace lesa. Na snímku okus mladého stromku.
Nutné je také přijetí změn v myslivecké legislativě tak, aby škody zvěří nebyly zásadním limitem pro růst nové generace lesa. Na snímku okus mladého stromku.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně
Na území České republiky dochází k plošnému rozpadu především smrkových porostů. Postiženy jsou však porosty prakticky všech hospodářsky významných dřevin, bez ohledu na vlastnictví nebo způsob obhospodařování. Tato situace vznikla nejen v důsledku probíhajícího vlivu klimatických extrémů, nevhodné druhové skladby prorostů, nevhodně zvoleným způsobem obhospodařování nebo i nešťasně provedenou reorganizací modelu státem obhospodařovaných lesů. V neposlední řadě je ale také příčinou neprovedení zásadních změn v našich zákonech a vyhláškach. Stávající legislativa je dnes již v mnoha směrech překonaná a neodpovídá moderním trendům hospodaření v lesích, využívajících tvořivých sil přírody k zakládání lesů druhově a strukturně bohatých.
 

V současné době je v Poslanecké sněmovně ČR projednáván návrh na změnu Zákona o lesích, který se snaží reagovat na některé nejpalčivější problémy, které je nutné urgentně řešit v souvislosti s obnovou odumírajících lesů. Na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU v Brně vznikl široký odborný tým, který se se zněním poslanci navrhovaných úprav zákonů již na počátku léta podrobně seznámil a zpracoval pro potřeby poslanců odborné stanovisko k návrhu. Přesto, že má tento tým k řadě formulací výhrady, podporuje a doporučuje přijetí navrhovaných změn jako nutný krok, vedoucí k ozdravení českých lesů.

Klíčové je z pohledu obnovy ploch po kalamitě, mimo umělé výsadby, možnost využití všech tvořivých sil přírody prostřednictvím podpory přirozené obnovy různých druhů dřevin, včetně pionýrských, s cílem druhové a především genetické diverzity nové generace lesů. Jen takový les je schopen eliminovat očekávaná rizika predikovaná v souvislosti s klimatickou změnou. Nezbytné je zajištění dostatečného časového prostoru pro vznik různorodých porostů nastavením delších lhůt pro zalesnění a podpora diverzifikace hospodaření v lesích jako nezbytného kroku ke stabilizaci lesních porostů proti působení stresorů.

Nutné je také přijetí změn v myslivecké legislativě tak, aby škody zvěří nebyly zásadním limitem pro růst nové generace lesa. Plánování lovu zvěře musí být nastaveno tak, aby vytvářelo rovnovážný stav mezi zvěří a prostředím bez nutnosti nákladných opatření proti škodám okusem. Peníze státem investované do obnovy lesů budou neúčelně vynaložené, pokud nové porosty budou soustavně spásány spárkatou zvěří.

Současný návrh úprav je bohužel zaměřen jen na některé nejnaléhavější problémy, které ale neřeší celkovou koncepční změnu přístupu k hospodaření v našich lesích. Koncepční změnou může být jen zpracování nového věcného záměru Zákona o lesích, Zákona myslivosti, Zákona o ochraně přírody a také Zákona o podniku obhospodařujícím státní lesní majetek. V této záležitosti je možné navázat na již zpracované koncepční dokumenty, jako jsou Národní lesnický program II nebo Národní adaptační plán již schválené vládou.

Cílem Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně je snaha o hledání konstruktivního řešení současných problémů našeho lesnického a dřevařského sektoru. Akademičtí a výzkumní pracovníci k tomu rádi přispějí nejen výchovou nové generace progresivně uvažujících lesníků, ale i podílem na přípravě nového pojetí našeho lesnictví prostřednictvím nové legislativy, která umožní hospodaření v lesích za využití nejmodernějších poznatků.


reklama

 
Libor Jankovský
Prof. Dr. Ing. Libor Jankovský je děkan Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU v Brně.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

12.9.2019 17:25
V zásadě rozumný názor. Novela v podstatě hasí požár, chtělo by to gruntovní změny více zákonů.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

12.9.2019 18:04
Čekám, že v řadě zahraničních hororů Ptáci, Čelisti a Sliz přibude český s názvem Spárkatá. Dnes jsem byl osm hodin v lese a viděl jednu srnu plus stopy asi od deseti dalších (daňků). Prodíral jsem se hustníky zelenými až od země, na blížící se "katastrofu" mám svůj názor. Těch strašidelných sedm miliard vzniklo zřejmě extrapolací na celé Česko po návštěvě obory, příp. někde z ZČ kraje. Kauza Hraboš vyšuměla (úroda byla průměrná), podobně to bude i se škodami v lese. I s těmi se příroda vypořádá v rámci běžné normy.
Odpovědět
MM

Milan Milan

12.9.2019 22:36
Asi to vyzní drsně, ale je to opět jenom blábol popisující spíš jakési pocity, než fakta a nenabízí žádné racionální řešení. Závěr. Stát chce opět o něčem rozhodovat. Ale to je přesně cesta do pekel. Centralismus rádoby rozumu a centralismus rozhodování co se kdy a jak má a smí, zákony, sankce a pokuty, zatím nic nevyřešily, naopak. neustálými regulacemi a omezováním rozhodování vlastníků lesů je stav v našich lesích jaký je. A bude-li to pokračovat, a zdá se že bude, tak to bude ještě horší. Je to tak trochu jako v Kocourkově nebo jako v baronu Prášilovi "kácet-nekácet, ošetřovat-nezasahovat, sázet-nesázet, střílet-nestřílet......." Bohužel taková je dnešní realita a nejen v péči o lesy.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist