https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/liborn-ambrozek-vecny-zamer-stavebniho-zakona-je-potreba-jeste-dopracovat
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Libor Ambrozek: Věcný záměr stavebního zákona je potřeba ještě dopracovat

24.6.2019
Věcný záměr stavebního zákona potřebuje dopracovat. Na ilustračním snímku výstavba dálnice D3 u Chotovin.
Věcný záměr stavebního zákona potřebuje dopracovat. Na ilustračním snímku výstavba dálnice D3 u Chotovin.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | me / Wikimedia Commons
Otevřený dopis ČSOP Vládě ČR k dnešnímu projednávání věcného záměru stavebního zákona.
 

Vážený pane předsedo vlády, vážené paní ministryně, vážení pánové ministři,

Dnes plánujete projednávat věcný záměr nového stavebního zákona. Jak vyplývá i ze stanoviska předsedkyně Legislativní rady vlády k tomuto věcnému záměru a detailněji pak ze stanovisek pracovních komisí Legislativní rady vlády, které se předmětným věcným záměrem zabývaly, předložený věcný záměr je v rozporu s legislativními pravidly vlády, zvyšuje korupční potenciál, snižuje právní jistotu všech zúčastněných stran a nemá dořešené zásadní rozpory s mnoha klíčovými institucemi.

V návrhu usnesení však stojí, že Vláda „schvaluje věcný záměr stavebního zákona s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády a podle závěrů ze schůze vlády“. Stanovisko však mnohdy nenavrhuje konkrétní řešení sporných míst, které by mohlo být do zákona integrováno, pouze upozorňují na sporné a nedořešené body („Předkladatel jej tedy bude muset vyřešit ve všech souvislostech při přípravě návrhu zákona“ apod.).

Jejich vyřešení je možné mnoha různými cestami, z nichž některé mohou nastíněné problémy, tedy právní nejistotu a korupční potenciál, stejně jako nedostatečnou ochranu veřejných i některých soukromých zájmů, ještě zhoršit. Tyto námitky se netýkají nějakých technických detailů, ale zcela zásadních otázek, včetně základních kamenů, na nichž předložený věcný záměr zákona stojí.

Novela stavebního zákona je právní normou, která bez nadsázky ovlivní životy každého z nás. Zásadním způsobem zasahuje do měst, obcí a do krajiny, ve které žijeme, ovlivňuje naše přírodní a kulturní dědictví, životní prostředí i vlastnická práva. Prosíme Vás proto, aby věcný návrh nebyl přijímán v takto nedodělané podobě a nebyl zpracovatelům vystavován „bianko šek“, ať si to „nějak dodělají“. Dle našeho mínění je nezbytné nejprve věcný záměr dopracovat, zohlednit a zapracovat všechny vznesené připomínky, a teprve poté může být jednáno o jeho schválení.

Jménem Českého svazu ochránců přírody


reklama

 
foto - Ambrozek Libor
Libor Ambrozek
Autor je předsedou Českého svazu ochránců přírody.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist