https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/milann-smrz-mlhave-vyhledy-jaderne-snahy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Milan Smrž: Mlhavé výhledy jaderné snahy

18.12.2020
Na ilustračním snímku jaderná elektrárna Dukovany.
Na ilustračním snímku jaderná elektrárna Dukovany.
V České republice údajně nemáme pro obnovitelné zdroje energie podmínky. Nemáme moře, kde bychom mohli stavět větrné elektrárny, že nemáme dost slunce, u nás nefouká, a větrné elektrárny hyzdí krajinu.
 

A tak se zájem prakticky všech politiků a veliké části veřejnosti upírá k jaderné energii. Je samozřejmě otázkou, jak dlouho tato náklonnost vydrží. Na počátku 90. let bylo v Německu 80 % obyvatel pro jadernou energii. Tou dobou byly obnovitelné zdroje sice již známé, ale drahé a do svých plánů je integrovali jen vizionáři (Hermann Scheer). V roce 2011 podporovalo jadernou energii v Německu 20 %. Nyní jen několik procent. V rámci dvou let Německo odstaví od sítě své poslední reaktory. Později se přidá Belgie, Španělsko a Švýcarsko.

Je třeba porovnat letošní rozvoj obnovitelných zdrojů s úpěnlivou snahou politického i hospodářského vedení českého státu postavit a k síti za 16 let připojit tou dobou již zastaralý typ jaderného reaktoru, produkujícího drahou elektřinu. V poslední době je toto úsilí patrně akcelerováno volbami v příštím roce i hygienickými omezeními.

Těžko přesně odhadnout, co se ve dlouhém období šestnácti let stane. Velmi pravděpodobně obnovitelné energie ještě zlevní a přijdou další inovace, protože výzkum a výroba se v následujících letech soustředí na energii větru a slunce, více než na jaderné energie. Rovněž počet firem a výzkumných pracovišť bude v obnovitelné branži významně vyšší než u jádra.

Ani intermitence obnovitelných zdrojů není neřešitelným problémem, protože ji lze vyvážit akumulačními technologiemi: bateriemi nebo P2G, u níž lze za 30 let počítat s poklesem investičních nákladů (CAPEX) pod 500 euro/kW(el).

Podle zprávy, kterou minulý týden zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA), vyrostl v tomto roce celosvětově instalovaný výkon obnovitelné energie, na rozdíl od masivního poklesu spotřeby ropy, plynu a uhlí, který byl v způsoben krizí COVID-19. Obnovitelné energie budou v roce 2020 představovat téměř 90 % celosvětového růstu kapacity v energetickém sektoru, a podle IEA Renewables 2020 v roce 2021 jejich růst dále zrychlí. Výkon obnovitelné energie posílí na rekordní celosvětovou úroveň téměř 200 gigawattů, k čemuž přispělo zejména 30% zvýšení instalací větrných a solárních systémů v Číně a USA. V roce 2021 se na celém světě očekává ještě vyšší růst, s očekáváním 10% nárůstu v Indii a EU. Čína a USA instalovali v roce 2019 výkon přes jeden TW obnovitelných zdrojů energie s investicemi v Číně 90,1, v USA 59 a v EU 58,4 miliard dolarů. Nárůst procentuálního podílu instalovaného výkonu obnovitelné energie je od roku 2002 v podstatě lineární.

Ve střední Evropě definitivně padla cenová bariera. Velké fotovoltaické elektrárny mohou být ekonomické i v našich klimatických podmínkách, a to na rozdíl od jádra, bez jakýchkoliv dotací a příplatků. Severně od města Werneuchen v Braniborsku staví EnBW Energie Baden-Württemberg AG solární park o výkonu 187 MW jako první rozsáhlý FV projekt bez financování minimální výkupní cenou podle německého zákona EEG. Solární park bude umístěn asi 26 kilometrů severovýchodně od Berlína. Rozkládá se na ploše 209 hektarů, 164 hektarů je skutečná rozloha FVE. V sousedství již stojí solární park o výkonu 10 MW. Společnost EnBW získala práva na projekt a pozemky v roce 2018. Práva vlastní EnBW Solarpark Weesow-Willmersdorf GmbH. Stávající plán rozvoje umožňuje provozní období do 31. prosince 2060. Zatím byla dokončena první část solárního parku a koncem listopadu začala napájet obnovitelnou elektřinu do sítě. Park je integrován do přírodního rámce, mezi panely budou přírodní louky, částečně sloužící jako pastviny, v okolí stromy a keře.

Obnovitelné zdroje jsou stále levnější, jejich investiční náklady (CAPEX) jsou na úrovní operačních nákladů (OPEX) fosilních a jaderných zdrojů.

V poslední době jsou obnovitelné zdroje schopny zajistit celoroční zásobování i v méně příznivých klimatických podmínkách, jak potvrzuje projekt ve Vårgårda v jižním Švédsku. V tomto pěti tisícovém městečku byla v loňském roce dokončena první část energo autarkního osídlení. Přesto, že ve srovnání s Prahou je v jižním Švédsku asi o dvacet procent méně slunečního svitu a o dva a půl stupně nižší průměrná teplota, vznikl v městečku unikátní projekt úplného zásobování elektřinou a teplem pouze z energie fotovoltaické elektrárny integrované ve střeše šesti sekcí řadových domů s celkem 172 byty. Elektřina se přes den akumuluje do lithiových akumulátorů, které pokrývají spotřebu elektřiny v nočních hodinách a ve dnech bez slunce a přebytek se přeměňuje na vodík a uskladňuje v tlakových nádržích na 300 barů na zimní období.

Zajímavá je cena. Když vyjdeme z průměrné životnosti zařízení 25 let a připočteme-li na opravy a údržbu každý měsíc 10 % (což je trochu více, než se běžně na “R&M” počítá) k nákladové ceně, dostaneme na jeden byt měsíční cenu 2000 Kč. Cenu energetické rekonstrukce jsem získal od švédské firmy, která se na projektu podílí s dánskou firmou Better Energy

Firma, která se soustřeďuje na výrobu malých modulárních reaktorů – Small Modular Reactors (SMR) NuScale nabídla v tomto roce 1 kWh jaderného proudu za 6,5 USD centů.

Malé modulární reaktory trpí mnoha stejnými problémy jako velké reaktory, zejména bezpečností a radioaktivním odpadem. Jaderná energie je drahá – jedna z nejnákladnějších forem energie, která vyžaduje značné přímé či nepřímé vládní dotace, aby ji bylo možno vystavět a provozovat, nemluvě o pojištění.

Zkušenost se SMR není dobrá. Společnost Westinghouse pracovala deset let na návrhu SMR, než vývoj v roce 2014 vzdala. Společnost Transatomic Power se sídlem v Massachusetts, jaderná technologická firma, v roce 2018 opustila projekt SMR s roztavenou soli, navzdory dotaci 111 milionů dolarů od americké vlády. V roce 2017 odstoupila firma Babcock & Wilcox, společnost s dlouholetou energetickou tradicí, od vývoje SMR. Rusové sice dokázali postavit státem financovanou plovoucí SMR, stavební náklady ale čtyřikrát převýšily odhady a její energie bude stát asi čtyřikrát více ve srovnání se současnou cenou z amerických jaderných elektráren.

Ministerstvo vod a energetiky v Los Angeles přijalo před rokem nabídku elektřiny z OZE z fotovoltaického projektu Eland v Kern County, se skladovací kapacitou, která může dodávat výkon 4 hodiny v noci v ceně 3,3 centy/kWh. Cena je nižší než z plynové elektrárny.

Stálé opakování mantry na téma špatných podmínek je částečně pravdou. Ty ale nespočívají v klimatu nebo technologiích, ale v tradicionalistickém myšlení, které nevnímá nutnost nastupující energetické proměny a neguje sociální aspekt dostupné a čisté energie pro všechny.


reklama

 
foto - Smrž Milan
Milan Smrž
Autor je předseda české sekce a člen předsednictva evropské asociace EUROSOLAR, chemik, překladatel, publicista.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (262)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

EN

Emil Novák

18.12.2020 08:16
Autor napíše, že "těžko přesně odhadnout, co se ve dlouhém období šestnácti let stane.", ale zároveň tvrdí, že "lze za 30 let počítat s poklesem investičních nákladů (CAPEX) pod 500 USD/kWh." Drobný detail je, že to ve skutečnosti není údaj v kWh ale v kWe, a že to není v dolarech ale v Eurech. "Electrolysis and methanation costs are estimated to fall by up to 75% under 500 €/kWel until 2050."
Mezinárodní agentura pro atomovou energii, eviduje aktuálně celkem 72 návrhů malých modulárních reaktorů, jen samotný Westinghouse v ní má tři různé, zrovna včera další vývoj jednoho z nich podpořilo i americké ministerstvo energetiky, ale pan Smrž kvůli třem opuštěným projektům šmahem odsoudí všech 72 konceptů.
Dále autor tvrdí, že "obnovitelné zdroje jsou stále levnější, jejich investiční náklady (CAPEX) jsou na úrovní operačních nákladů (OPEX) fosilních a jaderných zdrojů", ale už zapomíná dodat, že takovýchto cen dosahují pouze v ideálních lokalitách s dvoj až trojnásobným koeficientem využití, než mohou dosáhnout v ČR, a jako obvykle počítá pouze tzv. plant-level costs, tj. bez dodatečných nákladů na stabilizaci soustavy dané intermitentní povahou těchto zdrojů, viz např. zmiňované elektrolyzéry, u nichž jsme se dozvěděli jen to, že za 30 let určitě zlevní. Když se totiž tyto náklady započítají, tak vyjde několikanásobně vyšší cena elektřiny, než postavená na rozumné kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů v závislosti na přírodních podmínkách země.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.12.2020 09:43 Reaguje na Emil Novák
Možná prostě pan Smrž musel před koncem roku splnit zadání grantu od hornorakouské vlády :-)
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.12.2020 10:01 Reaguje na Jaroslav Studnička
To by odpovídalo, na druhou stranu nevím jestli by byl zadavatel spokojen s takovou polovičatou prací. Úplně tentokrát vynechal Černobyl, zapomněl zmínit (vyvrácené) studie o dětských leukémiích v okolí jaderných elektráren, ohrožení lidské DNA vypouštěním tritiové vody ve Fukušimě a další oblíbené hoaxy protijaderných aktivistů :-)
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.12.2020 10:20 Reaguje na Emil Novák
No, možná bude ještě nějaký silvestrovský přídavek :-).
Pane Nováku, otázka na tělo :-). Jak se díváte na tanečky ohledně možných dodavatelů nového bloku JE?
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.12.2020 10:45 Reaguje na Jaroslav Studnička
V rámci zachování duševního zdraví se na to snažím spíše nedívat, ale úplně se to nedaří :-)
Osobně jsem pro výběrové řízení se všemi dodavateli. Pokud ale mezi parlamentními stranami převažuje názor, že je potřeba "problémové" dodavatele vyloučit, pak asi nezbývá nic jiného, než to udělat, lepší než riskovat pozdější zrušení tendru. V tom případě mi však připadá vypisování výběrového řízení skoro jako zbytečné mrhání času. Každopádně je neuvěřitelné, že se tato debata rozpoutala až teď, těsně před spuštěním tendru, když o záměru všichni věděli nejméně rok dopředu, to považuji za obrovskou ostudu ČR, i špatný signál směrem k potenciálním dodavatelům.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.12.2020 12:19 Reaguje na Emil Novák
Já mám pocit, že pro mnohé to je opět pouze velká politická hra.
Přál bych si, aby alespoň částečně vyhrál zdravý rozum a mohl být umožněn navržený model 3+2. Jinak bych osobně byl také pro otevřené výběrové řízení pro všechny uchazeče.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 16:08 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pokud to otevřete pro všechny, vůbec ho nemusíte pořádat. Rusi ho zkorumpují (jak jasně řekli už za Nečasovy vlády), nebo podseknou tak, že nebude možné je nevybrat.
Pro ně to prostě není kšeft, ale mocenská příležitost.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

25.12.2020 09:53 Reaguje na Jaroslav Studnička
Bohužel mám pocit, že dominantní část politické scény opět místo snahy o řešení problematiky ji čistě využívá k politickému boji. Podrobněji zde: https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/politika-ideologie-vs-energetika.A201222_120529_p_politika_wag
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.12.2020 13:11 Reaguje na Vladimír Wagner
Nezbývá než souhlasit pane Wagnere.
Článek potvrzuje i moje vnímání současnosti.
Taktéž jsem v rámci různých diskuzí upozorňoval na prostý fakt, že pokud se transformace energetiky bude řídit ideologií a politikařením, nedopadne to dobře.
No, není to pouze problém ČR. Nedávné veto Rakouska ohledně podpory pro výrobu zeleného vodíku pomocí jaderných elektráren je toho zřejmým příkladem...
Odpovědět
MS

Milan Smrž

19.12.2020 12:49 Reaguje na Emil Novák
Osobně vnímám zásadní rozdíl mezi 16 lety provozu již zastaralých JE v Evropě a třicetiletým vývojem akumulačních technik: Nikdo bychom si nepřáli žádnou velikou havárii nebo útok na elektrárnu. Přívrženci jádra jistě řeknou, jakož i v minulosti říkali, že je to nepravděpodobné. Jak tomu ale máme věřit, když víme o sekvenci Kyštym 1957, Three Miles Island 1979, Church Rock 1979, Černobyl 1986, Fukušima 2011. Cokoliv by se mohlo stát z pohledu bezpečnosti, ale i zásadního z pohledu ekonomiky, by mohlo být posledním hřebíčkem.
Naproti tomu, za třicet let rozvoje technologie Power to Gas dojde v této branži podle křivky učení (tj.se zvyšujícím se objemem výroby a inovací) ke snížení ceny, tak jako v případě sluneční a větrné energie či akumulace do baterií.

U P2G jsem opravdu udělal chybu, místo 500 euro/kW jsem napsal 500 USD/kWh, u údaje je ale napsáno CAPEX, což nejsou provozní náklady.
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.12.2020 13:23 Reaguje na Milan Smrž
Tak sláva, nakonec došlo i na ten Černobyl. Bez toho by byla protijaderná masáž jako dort bez šlehačky :-)
Učicí křivka samozřejmě funguje i pro jaderné reaktory III+. generace, první z nich je teprve čtyři roky starý, v zemích, které přešly od stavby prototypů k sériové výrobě, se už začíná projevovat. Jejich učicí křivku můžete na vlastní oči spatřit např. v tomto materiálu OECD NEA, doporučuji přečíst celé: https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_30653?utm_source=mnb&utm_medium=email&utm_campaign=pressrelease
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2020 13:49 Reaguje na Milan Smrž
Je mi líto, ale stávající aku úložiště už dosahují kapacity, kdy by jejich exploze v případě poruchy nebo teroristického útoku odpovídala malému jadernému výbuchu. A přitom kapacita těch největších, teprve budovaných, je naprosto (cca o dva řády) menší než jaká by byla reálně zapotřebí, pokud by páteří energetiky měly být OZE. A pokud se OZE budou, jako nyní, substituovat a vyrovnávat paroplynem, tak uhlíkové neutrality nejsme s to dosáhnout. Respektive ano, ale pouze "kreativním výkaznictvím", které bude emise z toho paroplynu (včetně CO2) ignorovat, jak se to dělá v současné době.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

18.12.2020 08:19
V USA je produktivita solárního byznysu 30x nižší, než toho jaderného (počítáno v GWh/pracovníka). Tak jaká perspektiva, když to vyžaduje armádu otroků, kteří kolem toho běhají?
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

18.12.2020 09:22
Každá liška si chválí svůj ocas. Pan autor zrovna tak, jen trochu soudnosti mu chybí. Asi by článek měl mít označení PR.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2020 09:25
Docela zajímavý je údaj: "solární park o výkonu 187 MW je na ploše 209 hektarů". Na stejné ploše jsou postaveny JE Dokovany, produkující ročně 70 krát více mnohem stabilnější elektřiny.

Ten článek je tak pěkně pomotaný, účelový a neobjektivní, že naštěstí působí velmi nevěrohodně.

Proč Ekolist takové články nepovažuje a neprezentuje jako PR?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 09:40 Reaguje na Jiří Svoboda
JED za posledních 10 let potřebovaly 20 mld. investic a s jejím stářím se to bude pouze zhoršovat, jsou už na odpis, jsou starší než funkční normální fve panel!!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2020 09:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Řekl bych, že JEDU mají před sebou delší život než nový FVE panel. Za 10 let vyrobily JEDU odhadem 140 TWh elektřiny, ty závratné investice tedy odpovídají asi 14 haléřům na kWh.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.12.2020 09:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, opět kolovrátek?

Tak já vám to taky zopakuji. Revizi a údržbu potřebuje každé zařízení, nebo vy svoje auto neservisujete?
Pokud navíc podobné investice slouží k navýšení výkonu nebo k úspoře spotřeby vody, jsou to jistě správně vynaložené finanční prostředky.
Doplním, že modernizací došlo k navýšení výkonu o 4 x 70 = 280 MWe, což ročně dokáže navíc vyrobit cca 1,9 TWh el. energie.
No a hlavně pane Hanzle, to jsou finanční prostředky ČEZu na které si Dukovany vydělají.
Odpovědět
KV

K5 V5

19.12.2020 17:49 Reaguje na Jaroslav Studnička
Našel jsem k tomu článek, ale tam uvádějí +474 MW, to je asi chyba ? Těch 280 MW mi sedí. Je to paráda za jen 25 mld Kč získat takový dodatečný výkon.

https://archiv.ihned.cz/c1-64111640-cesko-ziskalo-navic-paty-blok-dukovan-diky-modernizaci
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.12.2020 18:40 Reaguje na K5 V5
To není chyba, je to součet navýšení výkonu Dukovan +280 MW a Temelína +194 MW.
Odpovědět
KV

K5 V5

22.12.2020 09:27 Reaguje na Emil Novák
Díky za vysvětlení. Kolik by muselo být instalováno FVE a kolik by to stálo. A tady jsme získali takový výkon jenom vylepšením již postaveného.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

19.12.2020 12:51 Reaguje na Jiří Svoboda
Můžete prosím uvést konkrétně v čem je článek neobjektivní vyjma chyby u CAPEX, tam jsem ovšem uvedl odkaz.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.12.2020 13:37 Reaguje na Milan Smrž
Když mluvíte o jádru, uvádíte jen negativa a odstrašující příklady. Když mluvíte o OZE na jejich nevýhody zapomínáte a výpočty nahýbáte v jejich prospěch. Zkuste se poučit ze zdejších diskusí, co děláte špatně, podkladů pro sebereflexi tu máte opravdu dost. Je otázka, zda chcete!

Proč jste třeba neodhadl účinnost a investiční náročnost elektřiny z cyklu FVE - P2G v ceně 2050 se zásobníky - elektřina do sítě a nesrovnal to s proklínanou JE? Je též třeba vzít v úvahu, že ten cyklus bude využíván tak z 1/5. Asi byste se hodně divil a proto to zjevně neuděláte! Prostě nechcete poznat nepříjemnou pravdu!
Odpovědět
MS

Milan Smrž

19.12.2020 13:09 Reaguje na Jiří Svoboda
O PR článek by se mohlo jednat, kdybych prosazovat některou konkrétní firmu. Pakliže prosazuji obnovitelné zdroje činím tak na základě svého přesvědčení a statutu evropské organizace, kterou zastupuji. Kdybych hypoteticky oslavoval jadernou energii, tak bysto to za PR nepovažovat, že?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.12.2020 13:40 Reaguje na Milan Smrž
Kdybyste oslavoval JE stejným neobjektivním způsobem jako OZE, pak bych to za PR považoval.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2020 10:05 Reaguje na Milan Smrž
Stačí, když prosazujete jakousi velmi pochybnou a vysoce neefektivní technologii na úkor něčeho, co funguje. Která konkrétní firma vás za to platí, je úplně jedno. Stejně FV panely prakticky monopolně dodává na trh Čína, takže v reálu vystupujete jako agent tohoto totalitního státu. Čína má navíc monopol či oligopol na některé klíčové komponenty, potřebné k zasíťovávání FVE.
Je to proto, že využívá otrockou práci politických vězňů a malých dětí. Což ekologové svými aktivitami fakticky podporují. Je to v podstatě to samé, jako kdyby podporovali mýdlo, vyráběné z lidského tuku (jak to dělali za války Němci).
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 09:29
1. Ano, prý nemáme moře - typická "ropácká" lež.

2. Až někdo bude skutečně provozovat FV elektrárnu v nepokřiveném, čistě tržním, prostředí, pak si o tom můžeme povykládat. Zatím jsou takové elektrárny jen ekologistický blábol. A, když sice zruším dotace, ale nasadím značné daňové úlevy, nebo povinné přednostní výkupy apod., tak to není možné brát jako skutečné zrušení dotací.

3. Merkelová využila havárii ve Fukušimě hysterickými výlevy, hodnými dědictví A. Hitlera. A dokázala Němce zblbnout stejně jako on.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

19.12.2020 13:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste můj článek asi nečetl, zkuste to prosím znovu, dočtete se tam o FVE severně od Berlína.
Slyšel jste někdy o III dodatku k EUROATOMU? Tam najdete výčet finančních pomocí jádru.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2020 10:10 Reaguje na Milan Smrž
Odpověděl vám pan Novák.
Jinak mě bohatě stačí, že zatímco FV i větrné elektrárny musejí být z mé kapsy dotovány v provozu (jinak by se ekonomicky zhroutily), JE potřebují akorát garance návratnosti investic pro případ, když by ekofašisté zabránili jejich dokončení nebo uvedení do provozu. Vydělají si na sebe bohatě a dokonce jsou s to naspořit prostředky na svou likvidaci po ukončení životnosti (což ani FV ani větrné elektrárny schopné, vzhledem ke své bídné ekonomické bilanci, nejsou).
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.12.2020 09:36
"Na počátku 90. let bylo v Německu 80 % obyvatel pro jadernou energii. Tou dobou byly obnovitelné zdroje sice již známé, ale drahé a do svých plánů je integrovali jen vizionáři (Hermann Scheer). V roce 2011 podporovalo jadernou energii v Německu 20 %. Nyní jen několik procent."

Čím dražší elektřina, čím více větrníků za humny a fv panelů na polích, tím větší odpor k jádru?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 11:17 Reaguje na Karel Tejkal
Asi jo. Existuje kopa jiných důvodů. Vladimir Vladimirovič se nechal kdysi slyšet, že do Kaliningradu na Iskandery nenechá namontovat jaderné hlavice. Stačí mu, že má v dostřelu asi 50 jaderných elektráren celé Evropy.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.12.2020 11:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Takovým blbostem vážně věříte? To si vážně myslíte, že Rusko jen tak odstřelí evropské jaderky a tím zvítězí? Není jednodušší (a ekologičtější) zavřít kohouty Nord Stream 2?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 14:50 Reaguje na Karel Tejkal
Vůbec nechápu, proč bych měl něčemu věřit nebo nevěřit. Je to pouze informace. Vladimir velmi rád vyhrožuje (bombou satan, hypersonickými ponorkami, jadernými útoky na dánské lodě atd.) ale šílenec není.
Jenže Rusko je zcela nevypočitatelné a nikdo neví, kdo tam přijde po něm.
Pokud by Rusi zablokovali veškerý plyn pro Evropu, tak by se nestalo vůbec nic. Už to přece zkoušeli v roce 2009, prodělali gatě a Evropa si toho skoro nevšimla. Celý Nordstream II můžou Amíci nahradit tankery velmi svižně, možná proto tak prudí. A Němčouři mají odstavené elektrárny ve studené záloze tak, jako tak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2020 09:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Mohou to nahradit tankery, ale cena by šla na cca trojnásobek. Druhou věcí je, zda USA po pár letech "v bidetu" nějaký plyn vůbec mít budou, protože nastupující vedení je opravdu silně zelené.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.12.2020 06:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Americký plyn vychází jen nepatrně dražší než Ruský, taky Turci zrušili smlouvy s Ruskem a nakupují americký. A kšefty s plynem nemá nic společnéh s presidentem, USA jsou demokratická země.
Odpovědět
EN

Emil Novák

21.12.2020 07:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Až na to, že letos otevřeli úplně nový plynovod mezi Tureckem a Ruskem, zvaný Turk stream.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.12.2020 14:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Je výrazně dražší a navíc ho zdražuje i doprava.
Odpovědět
KK

Karel Karel

24.12.2020 11:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano,pane PH. USA jsou demokratická země
s demokratickými volbami prezidenta....
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 15:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Existuje mezinárodní úmluva, že útok konvenčními zbraněmi na civilní jaderná zařízení je ekvivalentní útoku jadernému s je možné na něj reagovat jadernou zbraní. Tohle si Putin nelajzne. Pokud by došlo k jaderné konfrontaci mezi Ruskem a NATO, byly by cílem ruských raket oblasti, kde jsou jaderné rakety NATO. A pak už by, pochopitelně, nebyl důvod na ty JE střílet.

JE je významným cílem akorát pro teroristy, ale takových zařízení je více (včetně velkých akumulátoroven k OZE).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 15:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Já vím, že vy jste taky hlavní vojenský stratég Ruské federace a Centrální Mozek Lidstva, ale v Rusku se může dostat k moci zcela mišuge jedinec a bude reagovat zcela mišuge. Když se podíváte na panoptikum šílenců, kteří v Rusku už vládli (Ivan Hrozný, Stalin, Nikita Chruščov nebo Brežněv), tak se můžeme dožít ledasčeho.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.12.2020 15:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Neříkají vám něco např. jména Robespierre nebo Hitler?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 17:19 Reaguje na Karel Tejkal
Já přece nikde netvrdím, že JENOM v Rusku vládli vždy šílenci.
Ale když se podíváte na systém Evropský (zastupiteská demokracie) a systém Ruský (oligarchický fašismus), tak je vidět i na funkčnosti celého režimu, že jsou mezi nim obrovské rozdíly. Timothy Snyder to nazývá politika nevyhnutelnosti a věčnosti.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2020 09:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Rusko nemá v tomto ohledu naprosto žádné tradice. Kdybyste zavedl v Rakousku parlamentní demokracii někdy za Josefa II, tak by to taky moc dobře nedopadlo. Rusku prostě chybí generace lidí, vyrostlých v osvíceném absolutismu s prvky demokracie, které jsme zdědili po Rakousko - Uhersku a mohli je uplatnit za první republiky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 11:36 Reaguje na Jan Šimůnek
No právě. Rusko je feudální stát se silně feudálně - nacionalistickým myšlením a právě putinismus se na tom drží u moci. Jelcin měl snahu to celé pozvednout, další šance bude možná dřív, než se nadějeme. Opozice je v Rusku silná a statečná.
Ale do té doby se držet co nejdál.....jak to dělají Poláci.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2020 13:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Jelcin se dostal k moci o cca 20 let později, než to mělo cenu (před temi 20 lety byl dosti radikální reformátor, jakému náš Dubček nesahal ani po kotníky). K moci se však dostal až jako senilní troska, zmožená alkoholem (mj).
Jediným plusem jeho éry bylo pootevření ruských archivů (skrývajících materiály ze sovětské éry), z nichž se provalilo např. to, že celé hnutí proti válce ve Vietnamu bylo řízeno KGB, nebo že nikdo z těch, kdo byl odsouzen McCarthyho komisemi pro neamerickou činnost, nebyl nevinný, všichni byli buď agenty KGB, nebo takoví agenti byli v jejich bezprostředním okolí. A potvrdila se i vina manželů Rosenbergových.
Putin, ať je jakýkoli, je v podstatě osvícený absolutista, tedy něco, co byl třeba u nás Josef II, nebo v tom Rusku car Alexandr II. Jeho vláda, pokud bude dostatečně dlouhá, nebo pokud na ni naváže autokrat podobných kvalit, může Rusko připravit na demokracii, tak jako nás na ni připravila vláda Franze Josefa I (přes všechny mouchy, které měla). Chceme-li přát rusku něco pozitivnímu, tak mu přejme, aby Putin vydržel alespoň do věku FJI.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.12.2020 07:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Ve 21. století je vláda podobná Josefu I. silně srandovní počin, navíc Rusko se neposunuje k demokracii ale naopak, stále víc se uzavírá a vede agresivnější řeči. A s klesající cenou ropy má stále větší ekomonické problémy a Putin se hrozí Moskevského Majdanu. Prostě tam vývoj jde naopak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.12.2020 14:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Myšleno koncepčně - prostě osvícenská diktatura. Pochopitelně, ta bude v moderní podobně vypadat jinak, byť bude na stejných principech.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2020 09:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Když se podíváte na bruselský ansámbl, tak tam takových jedinců vidíte celou grupu.

Faktem taky je, že v Rusku, z důvodu jeho zaostalosti (dané souběhem mnoha negativních vlivů, od dlouhodobé okupace islamisty až po negativní vliv pravoslaví jako takového), se jakákoli progrese musela dít dosti drastickými způsoby. Ivan Hrozný i později Petr Veliký v podstatě jen v krátkém čase doháněli to, co v Evropě průběžně probíhalo celá staletí. To samé i Alexandr II. I zprůmyslnění Ruska a jeho satelitů za Stalina muselo být nutně prováděno podobnými metodami (stalinský teror v jiných oblastech nechávám stranou). Rusko na tom skoro vždy vydělalo - za Petra I porazilo Švédy, za Stalina Němce. Ivan Hrozný zachránil ruský stát před rozpadem na změť soupeřících feudálních státečků. Pokud by Alexandra II nezavraždili rudí revolucionáři, tak by nejspíš vůbec nedošlo k VŘSR (jako k podobné revoluci nedošlo v západních zemích).
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.12.2020 11:40 Reaguje na Karel Tejkal
"Reaktory jsou považovány za jediný velký zdroj elektřiny, který není závislý na počasí a zároveň neprodukuje skleníkové plyny. Z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění vyplývá, že většina Němců pochybuje o tom, že samotné obnovitelné zdroje zajistí zemi dostatek proudu, a 37 % respondentů považuje další využívání jaderné energie za smysluplné; u východních Němců je to dokonce 48 %."
http://www.hybrid.cz/v-nemecku-se-rozhorela-diskuse-o-navratu-k-jaderne-energetice
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.12.2020 11:57 Reaguje na Karel Tejkal
Chápete to? Stačí jednoduchý dotaz do Google a je jasné, že autor článku neříká pravdu. Takhle se dělá ekologie?
Odpovědět
MS

Milan Smrž

19.12.2020 13:15 Reaguje na Karel Tejkal
V článku "Ungewöhnliche Demo: Atomkraft-Befürworter" na adrese https://www.emstv.de/videobeitrag/ungewoehnliche-demo-atomkraft-befuerworter/ je popsána neobvyklá demonstrace pro jádro, s celkem 25 účastníky.
Víte kolik se účastní na protijaderných demonstracích?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.12.2020 13:49 Reaguje na Milan Smrž
A víte vy, jak je jakékoli dobré slovo o JE v Německu potíráno a jejich nositelé jsou dehonestováni?

Loni jsem v Berlíně přebíral cenu od Německé společnosti pro materiály (DGM) a zvažoval jsem, zda při přednášce nezmínit, že považuji za nesprávné odstavit dobře fungující reaktory. Bylo mi to německými kolegy důrazně rozmluveno.
Odpovědět
MG

Milan G

19.12.2020 15:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Musím vám poděkovat. Tímto jste potvrdil to co tady tvrdím už velmi dlouho. Že v Německu je cenzura a svoboda slova je tam prázdný pojem.

A co navíc, pokud soud uzná a to uzná váš jistě správný názor na ty reaktory jako odporující zákonu, odejdete od toho soudu s pokutou až 20.000 euro.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.12.2020 17:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Nám jeden německý energetický specialista zcela jasně řekl, že odstavování JE byla největší chyba. Samozřejmě to bylo v rámci neoficiální diskuze :-).
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.12.2020 14:14 Reaguje na Milan Smrž
A co počet účastníků na demonstraci vypovídá o veřejném mínění? Vůbec nic. Vypovídá to pouze o schopnosti aktivistů se aktivizovat.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

20.12.2020 19:14 Reaguje na Milan Smrž
No, masově se v Reichu demonstrovalo už za různá zvěrstva ... kvantita fakt není ten nej argument.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.12.2020 12:11 Reaguje na Karel Tejkal
Toto je skvělé vyjádření z článku:
„Jaderná energie? Ano, prosím“, ve kterém píší, že pokud svět bere ochranu klimatu vážně, měl by se odpoutat od jakýchkoli ideologií a zvážit využívání jaderné energie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 16:02 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tohle se zvažuje přece stále a všude a někdo to zvážil tak, že to celé zrušil (Německo, Rakousko), někdo to nechá dojet (Švýcarsko, Belgie Francie? atd.) a někdo chce budovat i nové zdroje (Británie, Polsko).
A někdo jen žvaní a kličkuje a neví nic o ničerm. ČR. Normálka jak dycky.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.12.2020 16:28 Reaguje na Pavel Hanzl
No, zrovna Německo a Rakousko je ten pravý příklad toho, kde ideologie ovládla rozum...:-)
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.12.2020 17:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Francie nic nenechává dojet, staví nový reaktor a loni vláda pověřila EDF, aby připravila plán na stavbu šesti dalších reaktorů, rozhodnutí má padnout cca za dva roky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 17:31 Reaguje na Emil Novák
Není to ten Flamanville, co se potácí už skoro 20 let?
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.12.2020 17:36 Reaguje na Pavel Hanzl
A co to mění na faktu, že staví nový reaktor a nenechává nic "dojet"?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 20:20 Reaguje na Emil Novák
Nic. Ale ten postup mi připadá stejně nesmyslný, jak Německé zavírání funkčních JE.
Kombinaci OZE s jádrem považuji za rozumnou, pokud ale jádro nedominuje. Je to taky přechodné řešení na dlouho, ale počítat s výstavbou mastodonta za nějakých 20 let je nesmyslné už teď.
Ale dobře, je to na hraně, ale pokud se to dá Rusům, je to konečná.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.12.2020 20:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Francie má plno sousedů, se kterými je propojené, takže to vůbec nevadí, naopak. Když jedna země má větší podíl jádra a jiná zase menší nebo žádný, tak se jejich mixy dobře doplňují.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

19.12.2020 12:59 Reaguje na Karel Tejkal
V SRN je mnoho míst, které jsou úspěšné v budování obnovitelné energetiky. Krátký přehled je např.zde: http://www.eurosolar.cz/priklady-uspesnych-energetickych-transformaci-komunit-s-minimalnim-cil-100-obnovitelne-elektriny-1404043262.html
Jsou uvedena místa, která mají obdobné geografické podmínky jako ČR.
To, že obyvatelé vidí, že OZE fungují, a současně vnímají problémy jádra je důvodem, že se rozhodli jádro uzavřít.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.12.2020 14:01 Reaguje na Milan Smrž
Ale jistě, německý národ podlehl šíření atmosféry strachu z jádra a jde si svou cestou, kterou si "rád" zaplatí. O "úspěšnosti" obnovitelné energetiky je zatím předčasné hovořit, protože tady jsou sotva v 1/5 cesty (opravdové problémy a velké náklady nastanou, až se budou blížit 100%), a že by docházelo k masivní celkové dekarbonizaci Německa, to ani náhodou. Bolestivým přechodem energetiky na OZE se vyřeší jen minoritní část emisí CO2. Němci si myslí, že když si všichni dají na střechu FVE a do garáže elektromobil (koupí si tyto dva odpustky), stanou se bezuhlíkoví.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.12.2020 10:05
Fakta a ne bláboly

1/
Kalifornie v tomto roce zaznamenala několik blackoutů - nefoukalo, nesvítilo a standardní zdroje nestíhaly . M.j. cena elektřiny v Kalifornii díky masívnímu rozšíření OZE na 1.místě v USA

2/ Cena el. energie v Německu a Dánsku díky OZE nejvyšší v Evropě pro
koncové spotřebitele.
V současné době evidováno přes 6 tis. soudních žalob na OZE-zejména VE

3/ ČR má z celé EU, mimo Francie, nejlepší podmínky pro rozvoj JE

4/ Z podstaty věci je vyloučeno, aby OZE nahradily ve střední Evropě standardní zdroje . Pokud ano, tak za cenu astronomických nákladů a snížení životní úrovně sociálně nejzranitelnějších skupin obyvatelstva

5/ K tomu Švédsku -- silný podíl JE , vysoký podíl hydroelektráren,ceny el. energie výrazně nižší než v ČR !!!
Vysoký podíl CZT- centrální zásobování teplem - ve venkovských oblastech , kotelny na štěpku a ,světa div se - spalování komunálního odpadu - jako efektivní cesty jeho likvidace . !!! A to prosím ve Švédsku, tady by pseudoekologové řvali jak paviáni.

Celoroční náklady za CZT pro RD cca 17 tis. SEK , t.j. ekvivalent 17 tis.CZK / nominálně platy ČR : SE = 1: 1
Odpovědět

Jirka Černý

18.12.2020 10:32
Vojenská ponorka je asi nejlepší příklad něčeho co potřebuje po dlouhou dobu obrovské množství energie kterou musí vyrobit v extrémně malém prostoru bez možnosti doplňování paliva. Až ty ponorky budou větrné nebo solární dejte vědět.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 10:45 Reaguje na Jirka Černý
Pro lidstvo je hlavním kritériem koncentrace energie? PROČ?
Až bude jádro bezpečné a hlavně bude možno skutečně zlikvidovat (ne zakopat) vyhořelé palivo i samotný reaktor, tak dejte vědět.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 15:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože čím koncentrovanější, tím efektivnější a rovněž bezpečnější.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 15:42 Reaguje na Jan Šimůnek
To bezpečí je u jádra skutečně vysoké plus.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2020 10:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud seriózně spočítáte mrtvolky, tak jádro zdaleka není nic významného. A bylo by nutno do bilance FV elektráren započíst i umučené čínské politické vězně a malé děti, kteří/ré je v nelidských podmínkách vyrábějí, aby se ekofašisté mohli chlubit svou "ekologičností"
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 17:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Jádro má problém s radioaktivitou, která není pořádně prozkoumaná (teda její účinky) a hlavně kontaminace je na staletí a není likvidovatelná. Je to příliš nebezpečné, aby si ji lidstvo zvolilo jako jedinou cestu rozvoje, taky není jediný důvod proč. Slunce přivádí sem neskutečné množství energie a proto logicky je budoucnost spíše v něm.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.12.2020 10:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Účinky radioaktivity jsou prozkoumány velice dobře. Dekontaminaci umíme, radioaktivní materiál skladujeme jen proto, že likvidace radioizotopů v něm (kterou víme, jak udělat) je řádově dražší než skládkování. A u některých typů odpadu se počítá s jejich průmyslovým využitím buď po přirozeném poklesu jejich aktivity na takové hodnoty, které by umožnily jejich zpracování, nebo po vyvinutí nástrojů a technologií, umožňujících zpracování i silně aktivních materiálů.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

22.12.2020 13:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Hm, aktivní radioizotopy likvidovat nelze. Pouze se dá čekat, až se rozpadnou.
Je možné je z radioaktivního odpadu pouze zkoncentrovat a tím snížit záření toho odpadu jako celku. Získaný koncentrát radioizotopu byď využívat tak, jak to vlastnosti konkrétního aktivního radioizotopu nabízejí nebo tyto hmotnostně a objemově velmi malá množství skladovat.
Vybrané radioizotopy je pak možné "spálit" jako součást přepracovaného MOX paliva.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.12.2020 13:01 Reaguje na Radim Polášek
Lze. Cíleným bombardováním odpovídajícími částicemi v reaktorech za vzniku buď neaktivních izotopů, nebo izotopů s velmi krátkým poločasem rozpadu.
Je to akorát šíleně drahé a musela by tomu předcházet separace alespoň některých izotopů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 10:54
Stavba mastodonta v Dukovanech je problémová záležitost, ale dejme tomu, nic jiného nám nezbývá.
Skutečný problém ale nastane, pokud ho necháme stavět Rusy.

Pro Rusko jsme nepřítel a útočí na nás, v rámci hybridní váky napadli hackerskými útoky naše ministerstva (zpráva BIS) napadli i Ostravskou nemocnici. To je extra hnusný útok, to nikdo jiný nedělá.

Nedovedu si představit, že by stavěli naši klíčovou energetickou elektrárnu, kolik set (nebo tisíc??) různých ku.vítek tam můžou zamontovat??

Naprosto mi uniká logika , proč je pustit vůbec do tendru? PROČ?? Existuje desítka zásadních důvodů proč ne, neznám ale ani jeden, proč ano. Pokud je tam pustíme, žádný tendr se už dělat nemusí, oni ho zkrumpují nebo podseknou, nejde jim o kšeft ale čistě o mocenský vliv.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.12.2020 11:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Jeden důvod, proč ano:
Drábová: Ruský projekt jaderného reaktoru je technicky vynikající.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 11:13 Reaguje na Karel Tejkal
Americký Westinghouse taky. Jihokorejský jakbysmet.
Tak znovu: proč zrovan Rusi?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.12.2020 11:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Podívejte se kolik který z uchazečů má aktuálně po světě rozestavěných nebo připravovaných projektů nebo v poslední době nějaký projekt dokončil.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 12:25 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tož napište, v gůglování jste určitě lepší.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.12.2020 12:41 Reaguje na Pavel Hanzl
KHNP dokončuje čtyři reaktory v Jižní Korei a tři reaktory v SAE. Žádné další konkrétní objednávky v tuto chvíli podepsané nemá.
Westinghouse dokončuje dva reaktory doma, žádné další objednávky v tuto chvíli podepsané nemá.
EDF staví čtyři reaktory a žádné další v tuto chvíli podepsané nemá.
Rosatom staví ve světě 26 reaktorů a dalších deset má podepsaných.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 15:42 Reaguje na Emil Novák
Obávám se, že tenhle výčet skutečně nebude úplný.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 15:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Westinghouse několikrát krachnul a projekt za něj musel dodělávat někdo jiný. Už o tom v diskusích na Ekolistu byla opakovaně řeč. Navíc Rosatom dodává reaktory koncepčně shodné s JE v Dukovanech a Temelíně, tedy takové, na které můžeme snadno vy(pře)školit vlastní odborníky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 17:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Ti odborníci jsou dávno v důchodu a zbytek je zase účelová lež, jak dycky.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.12.2020 18:01 Reaguje na Pavel Hanzl
O Dukovany a Temelín se starají důchodci?
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2020 10:16 Reaguje na Pavel Hanzl
V Temelíně a Dukovanech nikdo nepracuje?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 12:37 Reaguje na Karel Tejkal
Když ale řeknete A, musíte říci i B: paní Drábová v tom stejném rozhovoru taky řekla, že se ta technologie všem, kteří si ji pořídili (Maďarsko, Finsko) "zle nevyplatila".
A za nejspolehlivější firmu dle posledních výsledků označila Jižní Koreu. Tož babo raď.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

18.12.2020 12:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Váš překlad z češtiny do češtiny je zcela manipulativní.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.12.2020 13:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, opět lžete?
paní Drábová byla kritická k tomu, že Rosatom nemá zvládnuté zpracování potřebných dokumentů pro povolovací procesy v rámci EU.
Ohledně technologie žádnou výtku neměla, ba naopak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 15:55 Reaguje na Jaroslav Studnička
To není možný:
https://www.youtube.com/watch?v=8NULH-WOb_o&feature=emb_title
Stačí v čase 1.29.00 - 1.30.30

Říká, že Rosatom má konkurenceschopný reaktor odvozený od Westighouse, ovšem jeho stavby mají problémy VŠECHNY. (opakováno) Zle se to nevyplatilo Maďarům i Finům, ještě se nekoplo a má to 4 - 5 let zpoždění.

Existuje vůbec nějaký důvod, proč zrovna jim to dávat?
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.12.2020 16:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Jeden důvod, proč ano:
Drábová: Ruský projekt jaderného reaktoru je technicky vynikající.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.12.2020 16:09 Reaguje na Pavel Hanzl
A kde jste u všech plantážníků našel, že VVER je odvozen od Westinghouse?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 17:24 Reaguje na Karel Tejkal
Je to v té citaci, poslechněte si ji, stačí ta minuta a půl..
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.12.2020 17:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Drábová netvrdí, že VVER je odvozen od Westinghous.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 20:22 Reaguje na Karel Tejkal
Já taky ne. Vy ano?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.12.2020 16:24 Reaguje na Pavel Hanzl
To zase chcete, aby vám citaci někdo doslova vypisoval, jako nedávno p. Novák?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 17:28 Reaguje na Jaroslav Studnička
Miluji manipulanty, kteří skutečně vypíšou z citace jen to, co se jim hodí i když význam je zcela opačný.
Proto si to poslechněte sami, ale já vím, že to zase otočíte naopak, jak dycky.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.12.2020 18:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Mám to tu stále uložené, takže každý může posoudit, kdo je manipulant:
"Já nevím jestli je absolutní špička. Ta technologie je srovnatelná, je to technologie tlakovodního reaktoru odvozená od toho westinghouzského konceptu. Ta technologie je konkurenceschopná, nevím jak konkurenceschopný by byl Rosatom jako dodavatel, protože jeho zahraniční projekty mají teda docela slušný potíže, všechny. S výjimkou Číny a Tianwanu, kde si to Číňané hlídali. A odstrašujícím příkladem schopnosti, a fakt ta technologie je dobrá, má obrovský bezpečnostní rezervy. Tohle všechno ano, ale přistoupit na model který, nebo na modely které Rosatom jako dodavatel nabízí, to se zle nevyplatilo Maďarům a zle se to nevyplatilo Finům, ještě se tam nekoplo do země a už ty projekty mají čtyři pět let zpoždění."
Odvozená od westinghouzského konceptu znamená, že Westinghouse navrhl v 50. letech koncept tlakovodního reaktoru pro jaderné ponorky, ze kterého následně ještě v 50. letech vznikly dvě nezávislé větve energetických reaktorů - západní PWR a VVER. První VVER se začal stavět o dva roky později než první PWR.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.12.2020 19:28 Reaguje na Emil Novák
Děkuji, asi si to budu muset taky uložit, protože p. Hanzl je nepoučitelný :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 20:25 Reaguje na Jaroslav Studnička
Uložte si to a učte se to nazpaměť. Asi by bylo moc náročné po vás chít, abyste uvedl, kde jsem napsal něco jiného, manipulativního nebo zkreslujícího, než v textu skutečně je.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

18.12.2020 20:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Podle sebe soudím tebe. Nejste schopen se takto neřídit. Možná, že vědomě nemanipulujete, ale možná mimoděk, tak činíte.

Jak říkám vaše překlady z češtiny do češtiny to je bída a prozrazujete na sebe, vaše myšlenkové pochody, což Vás neskutečně prozrazuje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 20:32 Reaguje na Vladimír Hošek
Mě jde vždy o význam sdělení. A paní Drábová tam silně pochybuje, že Rosatom by byl dobrým dodavatelem naší nové JED.
Navíc tyhle pochybnosti vyjádřila vícekrát a daleko razantněji, až si vysloužila od parapresidenta výrok, že "nemá do toho co kecat".
Její reakce byla skutečně kouzelná.
Odpovědět
MG

Milan G

18.12.2020 19:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Přestaňte dělat z ČR pupek světa. Co je tady v tom státě tak vynikajícího aby na nás RF útočila? Vy tady pletete hackerské ataky soukromých skupin se státní intervencí. Co navíc, nikdo nedokázal, že byli z ruska, vždy ti naši slavní experti říkali, že to ,,ukazuje,, do RF, to je všechno.

Vám toho uniká víc o logice ani nemluvě. A mohl byste nám vysvětlit co znamená pojem ,, zkrumpují, a dál co to znamená ,,podseknout,,?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 20:47 Reaguje na Milan G
No dobře:
Putin už dávno hlásil, že chce obnovit moc Ruska ve Střední Evropě, to je ta Krupnovova doktrína (odkaz jsem dával opakovaně). Velmi se bojí, že mu sebere celou Sibiř i s tím obrovským bohatstvím Čína a někdo Rusy přece živit musí. A my jsme se jako výkonní otroci už velmi osvědčili.
Proč by si u nás vydržovali takovou armádu špiónů, proč by do nás tlačili pořád tu demagogii?
Hackerské útoky jsou prokazatelně z Ruska, není možno to ale říci přímo, pokud to neprošlo soudem.

Rosatom už při tendru za Nečasovy vlády prohlásil, že bude "hradit veškeré "ostatní" náklady výběrového řízení", což znamená, že má neomezené prostředky na korupci a úplatky.

Tendr "podseknot" znamená, že dá tak nízkou cenu, že podleze ostatní a tím není možno ho nevybrat jako vítěze.
A protože mu nejde o obchod (navíc je zvyklý smlouvy nedodržovat), tak ho cena nezajímá, protože si to od nás "odčerpá" x násobně více.

Dovededte si ředstavit, kolik ku.vítek se dá do takové technologie zabudovat?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.12.2020 23:28 Reaguje na Pavel Hanzl
To by mě zajímalo, kolik?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 02:04 Reaguje na Jaroslav Studnička
Obávám se, že daleko víc, než si dokážeme představit.

Dnes komunisti vydírají vládu tak děsivě, že silně poškozují naši pozici v EU. Představte si, že daleko horší Rusi by měli v rukách klíč k naší energetice!!
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.12.2020 08:40 Reaguje na Pavel Hanzl
A myslíte, že i Finové a Maďaři budou mít ve svých JE ty vaše kur.vítka?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 11:51 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tutovka, Orbán je putinovec stejný, jak Zeman, proto je Maďarsko na sestupu a v problémech. Ale Finsko možná v ruském zájmu není, čort znajet. Ale každopádně je to i pro ně nebezpečné.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.12.2020 12:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Já se ptám na kurv.ítka v JE od Rosatomu. Proč do toho motáte vlivy zájmu, Orbána nebo Zemana?
Finsko, které má s Ruskem své vlastní bohaté historické zkušenosti se toho vůbec nebojí, ani těch vašich kurv.ítek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 20:27 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nevím, co v tom je, ale Rusi mají z Finů až panickou hrůzu. Stejně, jak Poláci z Rusů.
Dnes napadli Rusi celou státní správu USA, to je neskutečná svoloč.
Odpovědět
Šimon Špidla

Šimon Špidla

18.12.2020 11:16
Již jsem to tu jednou psal, ale musím znovu: Nový blok Dukovan má být hotový kolem roku 38 (když to dobře dopadne, podle současných zkušeností to bude mnohem déle), stávající 4 bloky tou dobou budou odstavovány. Cena 160 miliard (podle současných zkušeností lze očekávat podstatně více). Zachrání tato obrovská investice českou energetiku? Nezachrání. Jsou to vyhozené peníze, ztracený čas, cesta do pravěku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 11:21 Reaguje na Šimon Špidla
Z téhle investice zachrání půlku. Asi lepší, než nic.
Ale v tom náš problém není, ten je v ostudném zaostávání budování OZE a hlavně akumulací. Přitom tam je cesta celkem jasná.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

18.12.2020 12:08 Reaguje na Pavel Hanzl
No s tou akumulací nevím ... když budu citovat ..."Ani intermitence obnovitelných zdrojů není neřešitelným problémem, protože ji lze vyvážit akumulačními technologiemi: .... P2G, u níž lze za 30 let počítat s poklesem investičních nákladů (CAPEX) pod 500 USD/kWh.".

Takže 30 let a počítat ... tedy doufat:-).

Jako nic proti akumulaci, naopak, ale nejdřív to musí ekonomicky efektivně fungovat ... samo o sobě, bez nejrůznějších forem státní podpory. A to zatím bohužel prd.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 12:32 Reaguje na Svatá Prostoto
Bez státní podpory dnes už ani kuře nehrabe. Teda nepostaví se JE ani omylem. Tam je ale řada dalších omezení, ale vývoj jede dost rychle. Třeba "dýchající" baterie (Li-O2) slibuje kapacitu 1 kWh/kg, ve Vesmíru 99 psali i 11 kWh/kg. Benzín má 13 kWh/kg.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

19.12.2020 18:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Aby bylo jasno, tak ještě jednou. Stabilní energetická soustava je soustava diverzifikovaná, a jak OZE, tak akumulační zdroje v takové mají samozřejmě své místo. Stejně tak není sporu o tom, že uhlí končí, bo je to svinstvo (těžba i spalování) a i ten plyn je fosilní a neobnovitelný zdroj.

Nicméně je potřeba vývoj té soustavy posuzovat i z hlediska výsledných nákladů el. energie, jak pro občany/domácnosti, tak podnikatelský sektor.

Vlastní nápad používat přebytky z OZE k akumulaci je správný, ale zatím je to furt moc drahý sranda na to, aby uvedené mohlo být základem naší energetiky. Prostě odmítám řešení, při kterém nějaká důchodkyně nebo matka samoživitelka budou muset řešit, zda si mohou trochu přitopit, zapnout pračku nebo televizi.

To není nějaké ropáctví, to je prostě zdravý rozum. V Reichu je to samozřejmě jiné, ale tak jako si mohou běžní Němci dovolit jiná auta nebo dovolené, tak si mohou dovolit jiné ceny elektřiny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 20:44 Reaguje na Svatá Prostoto
Elektřina z OZE je daleko levnější než z jádra nebo z uhlí, mě už nebaví to opakovat pořád dokola. Ani odkazy nečtete, tak mi vlezte na hrb.
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.12.2020 20:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to neopakujte, když vás to nebaví, a ještě navíc když to ani není obecně pravda.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.12.2020 23:22 Reaguje na Pavel Hanzl
No jo, když on vám to nikdo tady nebašťí...:-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2020 10:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Že by "stokrát opakovaná lež" dle soudruha Goebbelse?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

20.12.2020 19:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzl ... vy v..e!!!

Psal jsem o AKUMULACI a nákladech na ni!!! Kua drát.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.12.2020 19:56 Reaguje na Svatá Prostoto
Klídek. Zkuste někde vygůglovat, kolik té elektřiny by šlo přes akumulaci. Pokud to bude třeba 20%, tak pětkrát dražší energie bude za roční průměr stále levnější, než naše z uhlí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.12.2020 13:03 Reaguje na Pavel Hanzl
A jak víte, že to bude 20 % a ne třeba 80?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 02:07 Reaguje na Svatá Prostoto
Nevím,o čem se točí ale akumulace jde dolů taky výrazně:
https://oenergetice.cz/akumulace-energie/bnef-ceny-bateriovych-jednotek-letos-poprve-klesaji-100-usd-kwh
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

19.12.2020 04:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Prosím Vás nad čím se radujete, vy jste ochoten kupovat kWh za 2000 Kč? Jaký je technologický strop takto uložené energie 50 Kč/kWh? Na takovém to předpokladu chcete překopávat celou energetickou soustavu? To má být podpůrný argument? Vy jste snílek.
Kolik je cena za kWh z přečerpávací elektrárny, tisíc krát menší?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 11:56 Reaguje na Vladimír Hošek
Vysvětlím: to je cena úložistě, tj. investice, ne té energie. Pokud je nabijete tisíckrát (dnes se uvádí větší výdrž) tak je cena kWh na výstupu tisíckrát nižší.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

19.12.2020 12:39 Reaguje na Pavel Hanzl
vracet se mi nechce, ale kWh kWh, pokud by to mělo být jak píšete, tak se použije kW. No pokud se autor takto zmýlil, tak mu nemohu věřit vůbec nic.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 20:35 Reaguje na Vladimír Hošek
kW je jednotka výkonu, pokud ten trvá hodinu, je to kWh, jako jednotka energie. A v baterii máte energii, když z ní budete čerpat výkon 1 kW, tak musíte vědět, kolik hodin vám to pojede.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

20.12.2020 05:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Toto vysvětlení je zbytečné, ale zkuste to aplikovat do praxe.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.12.2020 07:18 Reaguje na Vladimír Hošek
Jezdím na elektrokole s normální li-onkou 400 Wh, ujedu v normálním terénu 60 - 80 km bez nabíjení a se svou srdeční arytmií bych bez něho neujel ani ťok.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

21.12.2020 10:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Další Váš problém je sledovat vlákno.
Odpovědět
KV

K5 V5

19.12.2020 18:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Prosím o odkaz na eshop, kde se to dá za tuto cenu koupit, 10 kWh baterie by se hodila.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 20:35 Reaguje na K5 V5
V Améru a musíte koupit 500 mega.
Odpovědět
KV

K5 V5

22.12.2020 09:42 Reaguje na Pavel Hanzl
A ten odkaz ?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2020 13:01 Reaguje na Šimon Špidla
A to se má do OZE a jeho zálohování investovat v sumě 3x více a trnout, kdy se ten systém zhroutí? To asi považujete za správné!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 15:56 Reaguje na Jiří Svoboda
Co se proboha zhroutí? Přestane svítit slunce?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.12.2020 14:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Slunce na obloze svítí i nesvítí a systém stále závislejší na tomto faktu bude stále složitější, zranitelnější a zhroutitelnější. Když toto nechcete vidět...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 20:39 Reaguje na Jiří Svoboda
Nikdo na tom závislý není. Proto se dělají všechny ty akumulátory a zálohy, špičkové zdroje atd.
Právě diverzifikace je nejbezpečnější, když vám klekne jeden gigareaktor, je to daleko větší paseka.
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.12.2020 20:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdy naposled způsobilo "kleknutí gigareaktoru" nějakou paseku? Aspoň takovou jako byla třeba letos v létě pravidelně v Kalifornii.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 13:39 Reaguje na Emil Novák
Černobyl, Fukušima, taky prý zhavarovaly Jaslovské Bohunice atd. atd. atd.
Odpovědět
EN

Emil Novák

20.12.2020 13:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Snad se proboha bavíme o spolehlivosti dodávek elektřiny, tak nevím proč do toho zase taháte Černobyl. To bych do toho mohl začít motat třeba protržení velkých přehrad, kdybych chtěl být stejný demagog jako vy. To jsou taky OZE a způsobily paseku daleko větší, než všechny tři tyto havárie dohromady.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 17:31 Reaguje na Emil Novák
Proto píšu o diverzifikaci jako nejbezpečnějším zdroji elektřiny. Několk set, nebo tisíc, malých zdrojů nemůže zkolabovat naráz.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.12.2020 18:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Jasně, třeba v noci se přece mohou desetitisíce FVE vzájemně zálohovat.

Kdyby s vás ta blbost aspoň tak neprýštila
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.12.2020 07:19 Reaguje na Jiří Svoboda
V Severním moři v noci nefučí? To jsem nevěděl, sorry jako.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

21.12.2020 09:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Však nedávno bylo takové týdenní období...
Odpovědět
EN

Emil Novák

20.12.2020 20:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemůže? Asi jako v minulém roce ve Velké Británii "nemohl" naráz zkolabovat větrný park Horsea One se 174 turbínami kvůli softwarové chybě, která vedla k náhlé ztrátě 737 MW a výsledkem byl rozsáhlý blackout...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.12.2020 07:20 Reaguje na Emil Novák
Softwarová chyba nemůže postihnout JE nebo uhlák? Určitě?
Odpovědět
EN

Emil Novák

21.12.2020 07:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Nic takového jsem netvrdil. Já jen na konkrétním případu vyvracím další a další nesmysly, které tu trousíte, naposledy tento: "Několik set, nebo tisíc, malých zdrojů nemůže zkolabovat naráz."
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.12.2020 19:51 Reaguje na Emil Novák
Proboha, ten park je jeden energetický zdroj. Fakt neumíte číst?
Odpovědět
EN

Emil Novák

22.12.2020 20:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Proboha, není. Jsou to stovky turbín, připojených přes společné vyvedení výkonu
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.12.2020 10:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to méně pravděpodobné, protože těch zdrojů je v případě jádra nebo uhlí méně a navíc se nechovají naprosto chaoticky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.12.2020 18:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale tady budou klekat každoročně několikrát desítky GW na týdny či měsíce. Vypořádat se s tím bude moc, moc složité a drahé.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 15:12 Reaguje na Šimon Špidla
Jenže OZE se stejnou produkcí by stály mnohonásobně víc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 15:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Čistě účelová lež jak dycky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2020 10:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Bylo to opakovaně spočítáno. A to ještě musíte zohlednit to, že instalovaný výkon je v OZE využíván jen asi z 1/3 až 1/4 oproti instalovanému výkonu jaderné nebo uhelné elektrárny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 13:41 Reaguje na Jan Šimůnek
V případě samostatných elektráren byla vysoutěžena podpora mezi 9,6 a 30 EUR/MWh, vážený průměr činil 26,5 EUR/MWh. U kombinovaných zdrojů, které tvořily většinu úspěšných projektů, výše vysoutěžené podpory dosahovala od 19,4 do 55,2 EUR/MWh, její vážený průměr dosáhl 45 EUR/MWh.
https://oenergetice.cz/nemecko/vetrne-elektrarny-si-zari-nemecku-vysoutezily-nejvyssi-moznou-cenu-novinkou-byla-inovativni-aukce/
Odpovědět
EN

Emil Novák

20.12.2020 13:57 Reaguje na Pavel Hanzl
A tímhle výkřikem jste chtěl dokumentovat co konkrétně?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 17:28 Reaguje na Emil Novák
Že dotace do OZE jsou v Německu nižší, než kolik stojí naše energie uhelná, taky dotovaná, ale neví se kolik. Ani uhelná komise to nechtěla uveřejnit.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.12.2020 19:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Co nechtěla uhelná komise uveřejnit?
Odpovědět
EN

Emil Novák

20.12.2020 20:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslel jsem si, že nejste schopný ani si ten článek přečíst celý, nebo ho pochopit, a jen tu šermujete čísly, o kterých vůbec netušíte co znamenají.
Jak se v článku totiž píše: "Letošní novinkou je takzvaná inovativní aukce, která nabízí jiné podmínky, než běžné samostatné aukce. Na rozdíl od běžných aukcí se nesoutěží výkupní cena, ale pevný bonus, který výrobci dostanou k tržní ceně."
Jde tedy o příplatek k tržní ceně a ne o výkupní cenu, takže např. jestliže v tuto chvíli je v Německu cena na denním trhu 46,09 €/MWh, průměrný zdroj z této aukce, pokud by teď dodával elektřinu do sítě, by nedostal 45 €/MWh, ale 45 + 46,09 = 91,09 €/MWh.
Typická ukázka, jak jste v energetice (dez)orientovaný.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.12.2020 07:33 Reaguje na Emil Novák
Samozřejmě jsem to četl a pochopil, jenže na rozdíl od vás jsem pochopil i to, proč to Němci takhle nastavili.
Prostě fve, když je jich dost, tak dodávají všechny v jednu dobu (to je cena skoro na nule) a pokud nesvítí, dodávají kulové, protože si nemůžou přifedrovat.
Takže vyrábí jen tehdy, když vyrábí všichni a tak se nemůžou nikdy dostat na cenu 46 eur.
Odpovědět
EN

Emil Novák

21.12.2020 08:02 Reaguje na Pavel Hanzl
To jste samozřejmě vůbec nepochopil, proč to takhle nastavili. Nastavili to proto, aby výrobci byli motivováni dodávat elektřinu do sítě v době vyšší ceny a nedodávat do sítě v době, kdy je cena záporná. Dosud jim totiž na tržní ceně vůbec nezáleželo. Má to být impuls k stavbě OZE s akumulací, což se částečně podařilo, za cenu průměrného příplatku k tržní ceně 45 €/MWh.
V případě elektrárny bez akumulace je ten průměrný příplatek 26,5 €/MWh.
Na této aukci je krásně vidět, že jsou i dnes tyto OZE v Německu dražší než konvenční zdroje, protože ty se musí uživit na trhu i bez příplatku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.12.2020 17:33 Reaguje na Emil Novák
To fakt není možný. OZE musí dodávat když svítí a fučí a jindy nemůžou. A to jde cena na nulu. Klasické zdroje můžou přidávat nebo ubírat plyn, takže můžou dodávat jen když nesvítí a nefučí, takže daleko dráž a proto nepotřebují podporu. To je fakt tak složitý?
Odpovědět
EN

Emil Novák

21.12.2020 18:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Samozřejmě že částečně můžou, jen je pak výrobní cena vyšší, právě proto tato inovativní aukce vznikla, aby motivovala výrobce k výrobě nejen v době kdy vyrábějí všichni a je tedy elektřina levná, ale i jindy. Takže to u některých projektů vedlo k instalaci akumulace, která umožňuje přesunout výrobu z poledne k večeru, u jiných zase třeba použití bifaciálních panelů ve směru západ-východ s podobným efektem.
Dosavadní aukce motivovaly jedině k vyrobení co největšího množství elektřiny bez ohledu na její cenu, což je rozhodně špatně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.12.2020 19:49 Reaguje na Emil Novák
Konečně rozumné slovo, ale je ho půlka. Bifaciální panely to nevyřeší, vyřeší to jen akumulace. Ale hlavně je potřeba dotovat producenty, kteří si nemůžou vybírat, kdy jim svítí nebo fučí. Dokud tu energii nebudou kupovat akumulátory.
Odpovědět
EN

Emil Novák

22.12.2020 20:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Akumulátory samozřejmě nic vykupovat nebudou, kdyby se to vyplatilo, tak si výrobce ten akumulátor postaví sám. Byl by hloupý, kdyby prodával elektřinu někomu, kdo na ní bude vydělávat, když může místo toho vydělávat sám. No a momentálně se to kvůli vysoké ceně akumulátorů vyplatí s příplatkem 46 €/MWh.
O tom že by bifaciální panely něco vyřešily jsem nic nepsal, zkuste si to přečíst znovu. Ale jsem rád, že uznáváte, že bude i dál potřeba tu "zelenou" energii dotovat, protože se neustále tvrdilo a tvrdí, že ty dotace brzo skončí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.12.2020 08:59 Reaguje na Emil Novák
Každý majitel fve parku si nebude pořizovat akumulátor, pokud bude mít zajištěn příjem i v době, kdy vyrábí nejvíc stejně, jak všichni ostatní. Na OZE nikdo nic moc nevydělává (na rozdíl od ropy a uhlí)a na akumulátorech taky ne. Ale důležité je, aby se to rentovalo.
Příklad: když dnes jde cena na nulu, jsou producenti dotovaní na řádově 60 eur/MWh. Když ale nefučí a nesvítí, cena vyletí na max 1000 eur.
Když to vykoupí akumulátor za 60 eur, je schopen i se ziskem prodávat špičku třeba za 200 eur. A prodává POUZE špičku. Tím se celý systém vyrovná a stabilizuje. Nikdo nezbohatne (jako naši solární a bio baroni), ale celková cena je nižší, než z jádra, natož z uhlí.
Odpovědět
EN

Emil Novák

23.12.2020 09:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, takže my doplácíme na OZE ročně asi 45 miliard Kč, Němci v přepočtu asi 650 miliard Kč ročně, ale "na OZE nikdo nic moc nevydělává" :-)
Odmítám uvěřit, že jste opravdu tak nebetyčně naivní, že si to skutečně myslíte. Ty vaše komické úvahy, úplně odtržené od reality, ani nebudu komentovat.
Odpovědět
MG

Milan G

18.12.2020 19:16
Smrži, můžete nám prozradit kolik dostanete od rakušáků grošů za tuhle slátaninu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 20:52 Reaguje na Milan G
To je typicky ropácká reakce, ten nikdy nevidí dál než na pár grošů a korupci považuje za zcela normální jednání.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.12.2020 21:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Tady nikdo nepíše o korupci. Pan Smrž to dostává jako příspěvek pro své sdružení Eurosolar.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 02:01 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vytvářet slátaniny za groše je korupce.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.12.2020 08:19 Reaguje na Pavel Hanzl
No, je to vaše zhodnocení aktivit p. Smrže.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 11:57 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ne. Pana Milan G. Ani číst pořád neumíte.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.12.2020 12:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste asi nepochopil pointu, že :-)?
Pan Milan G. reagoval na to, že p. Smrž dostává příspěvky od hornorakouské vlády na své protijaderné aktivity, což je např. tento článek.
Pan Milan G. o korupci nepsal, v korupci jste to obrátil vy a jelikož se psalo o p. Smržovi, tak jste jeho aktivitu označil za korupci.
Odpovědět
MG

Milan G

19.12.2020 15:55 Reaguje na Jaroslav Studnička
Díky pane Studnička, je to přesně jak říkáte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 20:20 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tohle je typický ropácký způsob myšlení, kde se vybere jen to, co se mi hodí a zbytek si domyslím. Prostě jen šlompáctví.
Já píšu jasně "Vytvářet slátaniny za groše je korupceů. Nic víc, nic míň. Články pana Smrže za slátaninu nepovažuji a taky to nikde nepíšu. Prostě jste si to vymyslel, protože nechápete podstatu. To je u vás normální.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.12.2020 23:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Přečtěte si celé vlákno ještě jednou...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 09:02 Reaguje na Jaroslav Studnička
Mě už dávno došlo, proč i vzdělaní lidé tak lehce podléhají dobře dělané demagogii.
Zabývají se jen detaily, potom přes stromy nevidí les.
Množením dřevních buněk se nikdy nedostanete k pojmu "strom".
Jenže člověk ten globální názor potřebuje. Takže když mu někdo nasype dostatečné množštví nepodstatných detailů a pak z nich vytvoří globální názor, je jejich.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2020 10:30 Reaguje na Pavel Hanzl
"Ďábel se skrývá v detailu." A právě ty detaily jsou důležité proto, zda je nějaká koncepce životaschopná, nebo zda je to jen totální úlet.
Ignoranti prostě nejsou dostatečně vzdělaní a nemají takovou kvalitu myšlení, aby takovéto v detailech se vyskytující problémy postřehli. Právě proto podporují naprosto nesmyslné, byť při povrchním pohledu líbivě vypadající, vize.
Ostatně, podobné týpky, neschopné pochopit problém do dostatečné hloubky, svého času masově podporovaly jak Hitlera, tak i komunisty - protože zůstaly u povrchového pozlátka příslušných idejí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 17:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase špatně, vy jste zcela neomylný.
V detailu není nikdy ďábel, ale nějaký jeho pomocníček. Detail se dá vždy odstranit nebo opravit.
Ďábel je v systému.
Asi těžko budete z povrchnosti obviňovat třeba Karla Čapka, který zoufale sepisoval Bílou Nemoc nebo Válku s mloky, že se tam nezabývá detaily, ale systémem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.12.2020 10:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud je ten detail přírodním zákonem, pak se dá odstranit velmi obtížně. Pokud tedy neplánujete transfer do jiného vesmíru, kde platí jiné přírodní zákony.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.12.2020 19:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Přírodní zákon nemůže být nikdy detailem
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.12.2020 13:04 Reaguje na Pavel Hanzl
V rámci ekologického politického školení se tak děje velmi často.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2020 10:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Tento článek je v podstatě manipulativní slátanina a autor je placen hornorakouskými protijadernými aktivisty, sedícími v tamní vládě. Takže "vytváří slátaniny za groše" (byť to budou v reálu asi eura nebo směnitelné yeny), a tudíž vyhovuje vaší definici.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

19.12.2020 13:08
Děkuji za četné komentáře, jistě jsou míněny poctivě. Když se ale podíváme na energetickou politiku ČR, která hodlá otevřít (když všechno půjde jako po drátkách) JE za 16 let, a do rozvoje OZE dává jen malé prostředky, tak nejenom nesplní pařížské cíle, ale současně zatíží kapsu obyvatel obrovskými prostředky.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.12.2020 13:35 Reaguje na Milan Smrž
Pane Smrži, spuštěný modernizačný fond s alokovanými 150 mld. Kč do roku 2030 + např. pokračující podpora NZÚ nejsou zrovna malé finanční prostředky.
Navíc ještě cca 10 let budeme platit za podporu OZE z minulosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 09:15 Reaguje na Jaroslav Studnička
Platíme prakticky pouze solárním a biopalivovým baronům, s tím nic pořádného nevybudujeme.
Bylo by potřeba do toho rázně říznout, nechat doběhnout smlouvy z roku 05 na dobu 20. let (těch asi nebude nějak moc) a hlavně zarazit povinné přidávání biopaliva do benzínu a nafty, zrušit dotace pro biopaliva 1. generace (tj. řepku), nasadit rozumné dotace na 2. generaci (odpady) i fotovoltaiku. A hlavně opsat zákony ze zemí, kde to funguje, elektřinu z OZE dotovat dle aukcí, zavést chytré elektroměry, zrušit buzerační zákony pro střešní fve, fakturaci po fázích, atd. atd.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.12.2020 14:15 Reaguje na Milan Smrž
Ale pouze podpora nových OZE v ČR na jednotku vyrobené elektřiny je mnohem vyšší než tomu odpovídající vlastní investiční náklady na JE, které se mají (minimálně z velké části) splatit výrobou elektřiny. To, že ČR dává celkově malé prostředky do nových OZE je způsobeno tím, že i přes vysokou podporu není o stavbu nových OZE zájem. Kde je chyba, to je otázka na vás!
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

19.12.2020 17:55 Reaguje na Milan Smrž
Součástí energetického politikaření je bohužel také protijaderná agitka, jejíž součástí je i tento článek. Přitom jádro je jediná ověřená technologie, která dokáže zajistit bezemisní energii nezávisle na počasí a bez extrémních ekologických externalit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 09:20 Reaguje na Karel Tejkal
Ty bezemisní emise jsou nejtoxičtější odpad světa, který se nedá VŮBEC ZLIKVIDOVAT a "extrémních ekologických externalit" dokáže JE taky vyrobit celkem dost(Černobyl, Fukušima).
Já bych to neviděl černobíle ani stylem odzdikezdi, byl bych pro rozvíjet především OZE, ale také JE v moderní, možná SMR formě.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

20.12.2020 14:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslel jsem, že největším nepřítelem planety je CO2. Ovšem když jde o ideologii, potřeba nepřátel je zřejmě bezbřehá: CO2, jaderný odpad, kysličníky dusíku, rtuť, polétavý prach, spalovací motory, generová nerovnost, rasismus, islamismus, islamofobie, ateismus... jaro, léto, podzim, zima a imperialismus.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 17:14 Reaguje na Karel Tejkal
Ideologií jsou postiženi především ropáci. Je to součást rozsáhlejší ideologie, která je čistě negativní, ale velmi účinná. Je zajímavé, že nemá vůbec tu pozitivní část, jak měl komunismus nebo nacismus.
Principem je vše kritizovat a rozeštvávat, pomlouvat a hyenizovat. EU je zkorumpovaná, jde do rozvalu, celý Západ je před krachem, demokracie nefunguje, všechno sežerou čmoudi atd. atd.
Důkaz: ropáci vždy vše zkritizují, ale nikdy vlastní, realizovatelné řešení nenabízí.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.12.2020 19:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, to je přesně váš případ.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 20:23 Reaguje na Jaroslav Studnička
Můj? Vy jste se už zbláznil jak Šimůmek. Já to prosazuji progresivní čisté technologie, já stále dokazuji, co všechno jde a kudy cesta vede, vy jste jen negativní a kritizujete, podle vás nejde nic.
To je blábol fakt na šimůnkovské úrovni.
Odpovědět
EN

Emil Novák

20.12.2020 20:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Co to zase melete? Všichni vám tu dokola říkáme, kudy cesta vede: vhodnou kombinací jádra a obnovitelných zdrojů, s malým množstvím zemního plynu pro regulaci. V zemích, kde jsou pro obnovitelné zdroje podmínky lepší, např. pro země s větrným mořským pobřežím, může být podíl OZE vyšší, v zemích, kde jsou ty podmínky horší, musí být naopak nižší. Toto je známý fakt, se kterým jistě bude souhlasit i pan Studnička, a který není nutné pořád dokola opakovat. Jen vy tu pořád pořád píšete nesmysly, které vám dokola vyvracíme, a vy z toho nakonec ještě usoudíte, že podle nás nic nejde.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.12.2020 21:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, pan Novák to přesně vystihl a předpokládám, že i pro vás by to mělo být jasně srozumitelné.

Několikrát jsem použil jednoduchou rovnici pro podmínky ČR, buď bude JE + OZE, nebo bude Plyn + OZE. Samozřejmě se jedná o zdroje, které by měly mít dominantní zastoupení.

Nikdy jsem nepsal, že to nepůjde. Nicméně opět a neustále upozorňuji na to, že transformace energetiky musí být provedena bez ideologie a politikaření.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 21:54 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ideologie do toto tahají jen ropáci.
Variant je samozřejmě více, ale jak to dopadne můžu zkusit nezávazně předpovědět:
OZE alibisticky podporujejeme jen tak, že to rozkrade oligarchie a Jádro nepostvíme, plyn utáhne kulový.
Uhláky stejně zbankrotují, takže Česko o vlastní energetiku přijde. Při mohutném rozvoji energetiky v celé Evropě to žádná velká tragédie být nemusí.
Pokud načalnik ale nevymyslí nějakou křivárnu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.12.2020 22:20 Reaguje na Pavel Hanzl
:-))), tak to potom ropáci jsou i takový jako p. Smrž, nebo třeba Hnutí Duha, Greenpeace...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.12.2020 16:02
V přepočtu podpory OZE podle vyrobené energie je ČR na 1. místě v EU !!!

To není omyl , to je důsledek fatálního selhání státu na kterém se obohatila úzká skupina osob na úkor společnosti.

Občané ČR dodnes tento megapodvod splácejí v ceně elektřiny včetně mé osoby.
S podporou OZE na úkor daňových poplatníků si trhněte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 16:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
A jaké OZE se za ty giga peníze teda staví?
Jak je možné, že to nikoho nepálí?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.12.2020 17:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Co by se za ty peníze mělo stavět? To je provozní dotace na již postavené.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 20:23 Reaguje na Jaroslav Studnička
A jak je možné, že za bídných 12% energie z OZE zaplatíme tak děsivé miliardy? Němčouři a jiné státy mají 50% a za daleko levněji!
Já vím, to je čerpací apetit naší oligartchie, nesmyslná biopaliva stojí milirdy do estébáckých kapes atd. atd.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.12.2020 23:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Kolovrátek Hanzl...když už něco neustále opakujete, bylo by fajn, kdyby to nebyla naprostá demagogie
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 08:56 Reaguje na Jaroslav Studnička
Zkuste upřesnit,v čem ta demagogie spočívá.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.12.2020 10:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Přečtěte si "Solární barony " od bývalé šéfky ERÚ ČR Aleny Vitáskové, kterou solární mafie téměř poslala do tepláků .
/Organizovaný zločin přichází s humorným příběhem s reálným základem ve světě byznysu a politiky/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 13:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vždyť to přece píšu pořád dokola: platíme solární a biopalivové barony.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.12.2020 13:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Vždyť vám to bylo vysvětleno "x krát", to potřebujete vysvětlit "x+1 krát"?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 13:37 Reaguje na Jaroslav Studnička
"Platíme prakticky pouze solárním a biopalivovým baronům, s tím nic pořádného nevybudujeme".
Můj přspěvek nahoře. Co je na něm špatně?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.12.2020 19:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Já reagoval na tento příspěvek: "A jaké OZE se za ty giga peníze teda staví?" Pletete si vlákna
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 21:47 Reaguje na Jaroslav Studnička
A jaké se teda staví?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.12.2020 22:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Za provozní dotace stávajícím zdrojům těžko budete stavět nové OZE.
To s výstavbou nových zdrojů nemá absolutně nic společného.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.12.2020 07:42 Reaguje na Jaroslav Studnička
"V přepočtu podpory OZE podle vyrobené energie je ČR na 1. místě v EU !!!"
Tak proč to nezkrouhnou?
Proč musíme být zase nejblbší a Šimůnek k tomu mele, jak Němci platí daleko víc dotací.
Odpovědět
EN

Emil Novák

21.12.2020 08:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Nezkrouhnou to proto, že by to znamenalo porušení uzavřených smluv a hrozbu arbitráží. Podporu lze snížit jedině v mantinelech, které stanovila Evropská komise, v rámci tzv. překompenzace, o což se MPO snaží.
Němci samozřejmě daleko víc dotací platí, jen ne v přepočtu podle vyrobené energie. Platí víc jak celkově, tak v přepočtu na spotřebovanou elektřinu. Garantované výkupní ceny včas snížili a v dotování OZE pokračují vesele dál s nižší cenou než na začátku, takže původní vysoké kontrakty naředili těmi nižšími.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.12.2020 17:39 Reaguje na Emil Novák
"Česká vláda předala pochybený návrh změny na snížení provozních dotací pro fotovoltaické zdroje, pod dříve zákonem stanovenou hranicí minimální návratnosti 15 let. Zcela otevřeně nastavuje diskriminační podmínky v energetickém sektoru obnovitelných zdrojů, a zaručuje tak bioplynovým stanicím téměř dvojnásobnou úroveň zisku. Proč tomu tak je?
https://www.cefas.cz/informace-cfa/zazije-ceska-republika-poprve-hromadne-desetitisicove-zaloby.html
Proč se dotují nesmyslná biopaliva 2x více než fve? Mudrujte sudruzi.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2020 10:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Opakujete jen naprosté nesmysly. V Německu, přestože má, hlavně pro vítr, lepší podmínky než my, je to masívně podporováno na úkor kapes občanů. U nás je ta výhoda, že ta provozní podpora je transparentní, takže se dá snadněji najít.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 13:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Jen účelová lež jak dycky.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.12.2020 00:50
Některá tvrzení pana Smrže mne opravdu zaujala.

Jak jste, pane Smrži, dospěl například k údaji o PRŮMĚRNÉ (!!?) životnosti solárního zařízení s akumulací? Udáváte 20 let - jenže před 20 lety bylo solárních zařízení jako šafránu a solární zařízení s akumulací do baterií nebyla žádná. Čili té Vámi udávané životnosti ještě nemohl ani náhodou dosáhnout počet zařízení dostatečný pro alespoň trochu statisticky věrohodné vyhodnocení jejich životnosti.
A z jiného koše:
Pane Smrži, pokud víťe, kde se dají sehnat akumulátory se SPOLEHLIVOU ZÁRUKOU delší životnostI než 10 let, dejte mi prosím vědět!
Vy kalkulujete s životností dokonce 20 let a berete ji jako daný fakt, na kterém se dá stavět - takže jak to vypadá, zřejmě jste ve spojení s mimozemšťany....
Ty Vaše báchorky si prosím nechte na 1. duben! Před Vánocemi je na ně ještě moc brzy. A do dubna se věnujte sběru informací o REÁLNÉ míře poruchovosti a FAKTICKY DOSAHOVANÉ životnosti komponent solárních zařízení podle zkušeností techniků, kteří se o ně v praxi starají. Myslím, že hodně vychladnete.
Píšete: "Cenu energetické rekonstrukce jsem získal od švédské firmy, která se na projektu podílí s dánskou firmou Better Energy".
Pane Smrži, kterýkoliv subjekt, který se prodejem takových zařízení ŽIVÍ, je celkem logicky tím nejméně věrohodným zdrojem údajů o předpokládané životnosti, poruchovosti a nákladovosti - a pokud na takových informacích stavíte, jste hodně, opravdu HODNĚ důvěřivý. Nebál bych se říci naivní.
Každá z firem, které dnes taková zařízení nabízejí, slibuje lákavé parametry a záruky.
Slibovat není problém. Sliby PLNIT jím ovšem může být. Budou ty firmy po X letech ještě existovat, aby mohl zákazník nějaké nároky ze záruky uplatnit?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.12.2020 10:23
Rekonstrukce šesti budov veřejného bydlení v městečku Vårgårda v jihozápadním Švédsku umožní provozovat obnovitelnou energii po celý rok. Elektřinu a teplo dodá mikrosíť kombinující solární panely, baterie, tepelná čerpadla, výrobu a skladování vodíku a vodíkové palivové články.

více třeba tady :
https://microgridknowledge.com/microgrid-hydrogen-sweden/

Kolik ten špás stál v přepočtu CZK / 1 kWh se nikde nedočtete, protože jaderná elektrárna by proti tomu byla zadarmo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 10:42 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pojem zadarmo je skutečně kouzelná.
Tohle stálo milióny, řekněme desítky? miliónů.
To vyšpulí z kešené každá větší obec, postavené je to za pár let, potřebuje to pak jen běžnou údržbu, problém s likvidací nula.
Mastodonta JE máme postavit za stamiliardy a za 20 let a postavíme stejně kulový. Co je pak levnější?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.12.2020 11:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Bezpochybně jaderná elektrárna s KVET.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 13:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
A proč ji teda nemáme, na rozdíl od těch Švéďáků?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.12.2020 16:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože to Bursík a spol. svého času zatrhli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 16:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Cha cha, Bursík byl někdy ředitel Zeměkoule?
A těch možná 10 let, co se vytváří ten tendr to taky brzdí?
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

20.12.2020 17:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Výstavbu JE trvale brzdí všichni zelení. Nevím, proč by zrovna Bursík měl být výjimkou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 20:09 Reaguje na Karel Tejkal
Kdy proboha co rozhodovali jací Zelení? V Parlamentě byli jen chvíli a ve vládě ještě menší!!
Já vím, ropák miluje univerzální viníky, je to takové blboučce jednoduché.
Tendr vypsala Nečasova vládě někdy po roce 10 a to po zelených nebylo vidu slechu.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

20.12.2020 20:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč dnes máme jen 1/2 Temelína?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 21:44 Reaguje na Karel Tejkal
Po plyšákovi jsme měli úplně jiné starosti, museli jsme se vyhrabat z bolševického bankrotu, pak přišel k moci Miloš Zeman a hned po něm hybridní válka. Prostě na energetiku nebyla politická vůle, možná se spolíhalo na OZE. Jenže v žabomyších válkách a neskutečné hyenizaci demokratických stran jsme to dotáhli k estébákovi, který vypsaný tendr zrušil. A dál to znáte.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

20.12.2020 23:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, bez zelené hysterie (částečně místní (Bursík), částečně rakouské) bychom dnes měli Temelín se čtyřmi reaktory. V této kauze Babiš nehraje žádnou roli.
Pokud jde o hyenizaci tzv. demokratických stran, bude zajímavá parlamentní diskuse o prodloužení nouzového stavu. Zemana moc nemusím, ale občas mu dávám za pravdu:
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zeman-odmitaci-schvaleni-nouzoveho-stavu-jsou-politicke-hyeny-40345780
Hyenizace je když...
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.12.2020 10:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Dodnes je jimi kontaminované ministerstvo pro životní prostředí a řada dalších úřadů. V podstatě k nepoužitelnosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.12.2020 14:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Ty jsou kontaminované babišismem, viz. Brabec a Bečva.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.12.2020 19:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Asi jste zapomněl, jak to kdysi bylo.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

20.12.2020 23:22 Reaguje na Pavel Hanzl
"Za dvacet let je v naší zemi jistá jediná nízkoemisní komponenta mixu, kterou jsou dva bloky jaderné elektrárny Temelín. Pokud by v devadesátých letech a na počátku století byly úspěšní Zelení, tehdy v čele s Martinem Bursíkem, Greenpeace, tehdy v čele s Jakubem Patočkou, Hnutí Duha a další zelené aktivistické organizace, tak by tyto bloky nestály. Už nyní by také byly odstaveny Dukovany."
https://oenergetice.cz/nazory/delat-prave-nyni-ceske-energetice-dil-druhy
Odpovědět
MG

Milan G

21.12.2020 21:41 Reaguje na Karel Tejkal
Na tu hlavní postavu jste zapoměl, Beránek. Jenom jim můžeme poděkovat, že se Temelín nedostavěl komplet.
Minimálně v tomto konání šli proti zájmům nás všech.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 16:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nechumelisti a ropáci mají tři základní kritéria, podle kterých posuzují vše:
A) peníze
B) peníze
C) peníze.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.12.2020 17:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak běžte do banky pro úvěr a řekněte jim, že vám na penězích nezáleží .
V Bohnicích s vámi primář pošpásuje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 20:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tady se přece bavíme o klimatu a čisté energii a ne o kšeftech. Nebo ANO?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.12.2020 19:21 Reaguje na Pavel Hanzl
To je snad základní princip ekonomiky...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 20:19 Reaguje na Jaroslav Studnička
Odkdy je ŽP ekonomika?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.12.2020 21:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Jsme v diskuzi pod článkem o energetice...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.12.2020 21:45 Reaguje na Jaroslav Studnička
Právě energetika je základním kamenem ŽP.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.12.2020 22:09 Reaguje na Pavel Hanzl
No, to si nejsem zcela jistý.
Nicméně, nejsme v komunismu, máme konec roku 2020 a všichni provozovatelé jakýkoliv energetických zdrojů musí řešit ekonomiku = peníze a předkládat hospodářské výsledky svým majitelům, akcionářům apod.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.12.2020 22:13 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pan Hanzl je zcela mimo. Základem kapitalismu je tvorba zisku.

Zatím jiné pokusy od utopických socialistů přes Lenina a Hitlera po Pol Pota vedly pouze ke genocidám.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.12.2020 07:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kapitalismus je čistě ekonomický systém, který dokáže vytvořit skutečné materiální bohatství.
Jenže všechno je za něco. A to něco je devastace celé planety na úroveň, která hrozí kolapsem.
A tohle už kapitalismus řešit nedokáže, to musí jít už jinou cestou. Ale jako základ je jednoznačně plus, bohatí jsme už dost a dnes jsou priority úplně jinde.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.12.2020 10:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistěže to kapitalismus řešit dokáže a v řadě případů se tak skutečně stalo. Konec konců, za Trumpa poklesly emise CO2 (a dalších látek) z US ekonomiky daleko víc než za předchozích "ekologických" presidentů. A nelze pochybovat o tom, že z bidetu sice USA obnoví podpis pod Pařížskou smlouvou, ale v reálu půjdou u nich emise a další negativní vlivy na ŽP nahoru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.12.2020 17:45 Reaguje na Jan Šimůnek
Za Trumpety byl v USA kapitalismus a bez něho ne, voni sou hlava....
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.12.2020 09:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Faktem je, že za Trumpa byl v USA jednoznačně kapitalismus. Podobně jako za Reagana. O režimech za předchozích demokratických presidentů se dá říct jen to, že za nich byly tržní vztahy silně pokřivené a promixované vztahy netržními (naprostou většinou ke škodě věci).
A je opravdu záležitostí spíš jakési konvence to, zda budeme nějaký takto pokřivený režim nazývat "kapitalismem se sociálními (či spíš socialistickými) prvky" nebo již "socialismem s prvky kapitalismu ("tržního hospodářství").
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.12.2020 11:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Problém zase je, že vy asi neznáte ani definici kapitalismu a předstvujete si pod tím zase jen nesmysly, jak dycky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.12.2020 13:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Řada současných států (a velká část EU) se do definice kapitalismu nacpat nedá. Pokud vezmete klasicvkou definici z Marxe nebo Lenina a ne nějaký neomarxistický shit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.1.2021 19:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy ani tohle nevíte? Vy jste snad nedělal zkoušky z marxáku?
Socialismus je systém, kde výrobní prostředky patří všemu lidu, tj. státu. V Evropě není jediný stát s takovou ekonomikou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.12.2020 21:03 Reaguje na Jan Šimůnek
V USA mají ekologové i zelení velmi silné slovo a kecy nějakého ruského agenta o tom, jak oživí uhelný průmysly a podobné pitomosti nikoho nezajímají.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.12.2020 10:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Energetika je součástí ekonomiky. ŽP by o ní opravdu nemělo rozhodovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.12.2020 11:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Bohužel, dotáhli jsme to tak daleko, že by ŽP mělo rozhodovat o všem. Na tom přímo závisí přežití naší civilizace. A teorií a systémů na trvalý (udržitelný) rozvoj je dost, jenže predátorská a nenasytná lidská povaha je nemá šanci pochopit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.12.2020 13:08 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsou jen ideologické pindy. A "trvale udržitelný rozvoj" je z principu stejný nonsens jako beztřídní společnost. Jen se za tím skrývají sobecké zájmy vykuků, kteří to hlásají.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.12.2020 17:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Já vím,jakýkoliv rozměr větší než na sousedovic dvorek je už mimo vaše možnosti....
Odpovědět
ig

21.12.2020 05:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Ok, když nechcete peníze, říkejte si
A) množství lidské práce které je k dispozici
B) množství lidské práce které je k dispozici
C) množství lidské práce které je k dispozici
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.12.2020 10:21 Reaguje na
Nejlépe zotročené, na způsob sovětských gulagů nebo nacistických koncentráků.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.12.2020 11:07 Reaguje na Jan Šimůnek
To jsou vaše postupy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.12.2020 13:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Gulagy a koncentráky jsou dílem marxistické nebo nemarxistické levice. Ropáci jsou spíš politicky napravo a s těmito režimy nemají nic společného.
A nejekologičtější byly "samosprávné komuny" za Pol Pota v Kambodži, kde bylo za jeho vlády realizováno v praxi přesně to, po čem volají i současní ekologové.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.12.2020 17:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy máte zoufalé problémy v základních pojmech. Gulagy a koncentráky jsou produktem totality, kdežto pravice a levice jsou pojmy z demokracie.
S marxismem to nemá nic společného, natož s ekologií. Vy máte fakt bor.el v hlavě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.12.2020 11:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Pojmy pravice a levice vznikly za francouzské revoluce, kdy existovaly některé demokratické prvky, ale celkově tehdy střídala jedna totalitní diktatura druhou (jakási demokracie vznikla až po pádu Napoleona II). Vznikly podle rozesazení poslanců, zastávajícíh určité typy politických názorů ve francouzském porevolučním parlamentu.
S demokracií nemají tyto pojmy mnoho společného, protože řada, hlavně levicových, politických stran, má v programu zrušení nebo omezení (v podstatě taky zrušení, protože demokracie je nedělitelná) demokracie. To jsou ti hlasatelé "lidové demokracie", "demokracie s ochranou menšin", "demokracie s afirmací" apod. Do jisté míry sem patří i "demokracie parlamentní", upírající občanům právo se k některým zásadním problémům vyjádřit formou referenda.

A, pochopitelně, gulagy, koncentráky apod. mohou existovat i ve státech, které jsou formálně demokratické a vehementně hlásají, že demokratické i jsou.

A, mimochodem, v Brně spojuje jedno z hlavních náměstí s prostorem hlavního nádraží ulice, která byla pojmenována podle Franze Josefa I, potom po Masarykovi, pak po Hitlerovi, pak zase po Masarykovi, pak to byla "Třída Vítězství" a dnes je to zase Masarykova třída. Zato náměstí, na které vede, bylo i za toho Hitlera "náměstí Svobody", protože i jeho režim o sobě prohlašoval, že je svobodný a demokratický. A následující komunistická totalita dělala to samé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.12.2020 07:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Máte v tom bo.del.
Demokracie je, když si voliči rozhodují o vládě státu. A je jedno, jakou formou. A nějaká "nedělitelnost" demokracie je nesmysl, existuje velké množství režimů (možná většina), které jsou více nebo méně totalitní i demokratické. Vy si pletete demokracii s anarchií, že?
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist