https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-hruska-cesta-vody-do-obce-tisem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Hruška: Cesta vody do obce Tisem

26.5.2019
Cesta vody do obce Tisem.
Cesta vody do obce Tisem.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Miroslav Hruška / Tisem
Za začátek cesty vody, která na konci teče z vodovodů v našich domovech lze počítat dva rybníky v obci Zaječí (nadmořská výška cca 470m.n.m.). Potok, kterým odchází voda z horního rybníka, protéká obcí a pokračuje menším mokřadem jako Tisemský potok do osady Doloplazy. Spodní potok v Zaječí je poněkud stranou na konci obce a v současné době je vypuštěn a opravuje se. Z něj odtéká voda potůčkem mimo obec a pod obcí se spojuje s Tisemským potokem a jako Tisemský potok odcházejí oba dále.
 

V blízkosti silnice II/114 u křižovatky se silnicí do Zaječí je pramen vody, která odchází mokřinou do rybníčka v lese (401.95 m.n.m). Celé okolí tohoto rybníčka vytváří bohatý a rozlehlý mokřad, kde je cca 200 metrů od rybníčka hlavní studna obecního vodovodu pro obec Tisem. Tento mokřad dosahuje až k silnici II/114 a žije zde množství živočichů, zejména obojživelníků.

Mokřad pokračuje dále a je bohatý na vodu a dosti rozlehlý. Posléze se vlévá do rybníka Michovec, který je dnes tvořen třemi rybníky. (Jedná se o soustavu tří hospodářsky využívaných rybníků, z nichž dva jsou průtočné, na potoce, zatímco třetí ležící na severozápadě je napájen jen srážkovou a podzemní vodou. Z pohledu zájmových skupin organismů se aktuálně jedná o vysoce nadprůměrné reprodukční stanoviště pro pestrou skupinu 10 druhů obojživelníků. Vhodná terestrická stanoviště se vyskytují především jižně a západně od reprodukčních stanovišť, tedy směrem k trase dálnice D3. Migrace směrem k dálnici je velmi pravděpodobná). Převzato z tisku.

Mokřad.
Mokřad.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Miroslav Hruška / Tisem

Voda z rybníka Michovce odchází přes stavidlo do dalšího mokřadu, který vede k osadě Doloplazy. Tento potok je označován jako Lumský potok. Prostor je tvořen dosti hustě množstvím stromů a křovin, zejména olšemi. Je opět prostorem velmi vhodným pro život mnoha druhů živočichů a rostlin.

V osadě Doloplazy se oba potoky, Tisemský a Lumský, spojují a pokračují dál až do obce Tisem, rozlehlým a na vodu i živočišné druhy bohatým mokřadem. Místní pojmenování tohoto prostoru je "V Rybníčkách". Délka mokřadu je cca 2 000 metrů a šíře proměnlivá od cca 50 až do 300 metrů. Mezi osadou Doloplazy a obcí Tisem je na krásném místě u potoka již delší dobu trampská osada Nevada a poblíž je i studánka, kterou užívají osadníci.

Prostor, kudy prochází mokřad, je z obou stran sevřen břehy a byl by patrně vhodný k vybudování několika menších rybníků. V blízkosti u silnice II/114 je umístěna druhá studna obecního vodovodu. Jedná se o vrtanou studnu o průměru 250 mm a hloubce 30 metrů, voda z obou studen se schází v obslužném domku, kde se mísí. Poté se shromažďuje ve dvou vodojemech a odtud již odchází do kohoutků našich domovů. Potok prochází pod mostem na silnici II/114 až na kraj obce, kde se spojuje s dalším dosti rozlelým mokřadem, který vede po druhé straně silnice, tedy po pravé straně směrem na Neveklov.

Tento mokřad začíná u silnice do Neštětic, kde je pramen vody. Voda odchází menší mokřinou pod silnicí a po cca 200 metrech se spojuje se silnějším mokřadem. Tento odvádí vodu silnějším a větším mokřadem v délce asi 700 m do obce, kde se vlévá do Tisemského potoka. Cestou se do něj ještě napojuje menší mokřina z pramene, která na druhé straně silnice II/114 prochází pod silnicí a po krátké cestě se zde spolu oba spojují.

Mokřad.
Mokřad.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Miroslav Hruška / Tisem

Mokřad je opět zásobárnou vody a jeho délka cca 700 metrů a šíře až 150-200 metrů zaručuje i dostatek spodní vody. V prostoru u obce jsou z dřívější doby vybudovány dvě studny o průměru 450 mm a hloubce cca 10-12 metrů, které byly původně určeny tehdy pro provoz kravína. Nyní jsou studny zatím nepoužívané a slouží jako rezerva pro případ sucha nebo havárie obecního vodovodu. Jsou kontrolovány a i v období sucha je v nich voda.

Celková délka cesty vody od počátku v Zaječí do našich domácností je přibližně 2 500 až 3 000 metrů a spád mezi oběma body činí 125 metrů. Tisemský potok poté pokračuje ke zřícenině hradu Kožlí, kde se vlévá do Janovického potoka a dále do Sázavy v Týnci nad Sázavou.

Trocha historie nikoho nezabije

O tom, že Tisem neměla nikdy problémy se zásobením vodou, svědčí i historie obce. Obec Tisem vznikla pro potřebu ochrany hradu Kožlí, podle historiků v roce 1325. Tehdy bylo na Tisemském a Janovickém potoce více rybníků a u nich lidé, kteří v případě hrozby pro hrad prostě zvedli stavidla rybníků a nepřítele spláchli. Za tuto službu byli osvobozeni od nevolnictví.

I když od té doby uběhlo téměř 700 let a rybníky zmizely, oba potoky jsou zde stále. Tisemský potok vytváří rozlehlé mokřady, které udržují vodu, jak povrchovou, tak spodní a umožňují tak podmínky pro život jak obce, tak i pro množství druhů živočichů. Obec leží v údolí, ze všech stran obklopena stráněmi, z nichž voda stéká, ale neodtéká a zůstává v mokřadech. Tato se dostává do spodních vrstev a zaručuje zásoby pitné vody pro obec. Ještě dnes se v částech obce říká „Na rybníce“ a „V Rybníčkách“. A i nyní, když je jinde sucho, mají někteří lidé v domech „Na rybníce“ někdy ve sklepech vodu.

Mokřad.
Mokřad.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Miroslav Hruška / Tisem

A teď trocha budoucnosti, která nám hrozí

Už na konci devadesátých let minulého století se začalo mluvit o výstavbě dálnice D3 z Prahy do Budějovic. Je to už více než dvacet let a kolem stavby D3 se namluvily miliony slov a popsaly tuny papíru. Nakonec bylo rozhodnuto vládou, která patrně nezná kraj, kudy má dálnice vést, že povede jednou z nejkrásnějších krajin země a to Posázavím. A jak vypadá asi naše budoucnost, pokud ke stavbě dojde?

Píše se rok 2050

Je 25. července a je zataženo a dusno. Z dálnice je slyšet jekot záchranky, která asi jede k nehodě. Nad obcí se vytvořila inverzní poklice a vzduch se nehne. Lidé na návsi čekají až přijede cisterna s pitnou vodou, která tu už před hodinou měla být. Když konečně přijela voda, je teplá jako čaj. Pitnou vodu měl přivádět z jihu vodovodní řad, ale když se konečně po 10 letech vybudoval, zjistilo se, že vody, kterou měl přivést, je tak akorát pro města na jihu. Obecní vodovod je díky vodě, která je z retenčních nádrží pouštěna do bývalých čistých mokřadů, kde byly zásoby pitné vody, znehodnocena a nevhodná k pití. Mokřady i potok jsou mrtvé a žábu už nikdo léta neslyšel. Voda v potoce je zato stejně slaná, jako voda v moři na Krétě. Domy se vyprazdňují, ale zato v okolí dálnice rostou ohromné sklady a podniky.

Obec se vylidňuje a nyní má 56 stálých obyvatel.


reklama

 
Miroslav Hruška
Autor je čtenářem Ekolistu.cz.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist