https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-hruska-je-treba-rikat-a-psat-celou-pravdu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Hruška: Je třeba říkat a psát celou pravdu

15.6.2019
Foto z výstavby D3 u Chotovin.
Foto z výstavby D3 u Chotovin.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | me / Wikimedia Commons
V deníku Právo ze dne 11. června 2019 na straně 9 jsem si se zájmem přečetl článek autora Radka Plaveckého: „Obce se mají chystat na sucho.“ V části článku se píše: „Další důležitou stavbou bude také přivaděč z vodního díla Želivka, který se má stavět s dálnicí D3. Na něj se mají připojit okolní obce.“
reklama

 

Je to sice hezké, že se o nás vláda stará, ale není zde napsáno, proč se tak stará. Je to takzvaná z nouze ctnost. Tento přivaděč v délce 62 km přiváděcích řadů, s odhadem nákladů 600 milionů korun, má údajně zásobovat až 20 000 obyvatel ve 38 obcích a 201 obecních částí...

A dostávám se k tomu, proč ta náhlá starost o blaho občanů. Není to starost, je to proto, že rozhodnutím vlády a Krajského úřadu Středočeského kraje je zde plánována výstavba dálnice D3 Praha- České Budějovice, která způsobí nejen devastaci zdejší krajiny a celého Posázaví, ale také pro mnoho obcí na trase přinese ztrátu nebo znehodnocení jak spodních, tak povrchových vod.

Údolí Sázavy mezi Lukami pod Medníkem a osadou Hostěradice-Rakousy, kde se plánovaná dálnice dostává do konfliktu s ochranou přírody.
Údolí Sázavy mezi Lukami pod Medníkem a osadou Hostěradice-Rakousy, kde se plánovaná dálnice dostává do konfliktu s ochranou přírody.

1. Proč byla vybrána ta nejdražší a nejhorší západní varianta lze jen těžko pochopit a možná, že je lépe, že to lidé nevědí. Ztrátou či znehodnocením vody jsou ohroženy obce Okrouhlo-Zahořany, Jílové u Prahy, Luka pod Medníkem, Krňany, Tisem, Maršovice, Heřmaničky, Loudilka, Ještetice a možná i další.

2. Více z těchto obcí má své vlastní fungující vodovody, vybudované většinou brigádnicky svými občany v tzv. Akci Z.

3. Bude zničeno i mnoho cenných mokřadů, kde se voda shromažďuje. Tyto mokřady jsou také nezbytné pro mnoho druhů hmyzu, obojživelníků, hadů a dalších, které již nyní jsou téměř na pokraji vyhynutí.

4. Stavba přivaděče možná někde a někomu pomůže, ale ve své většině připraví obce o jejich čistou, dobrou a levnou vodu.

5. Nedávno bylo zveřejněno na internetu, že voda v některých vodních nádržích včetně Želivky, je již téměř neupravitelná vzhledem k vysokému obsahu sinic a pesticidů. Takže obce místo své kvalitní vody dostanou do svých domácností jakýsi sinico.pesticido.chlorový mix. Kromě toho při rychlosti, jakou se u nás staví, kdo může zaručit, že až se přivaděč postaví, bude do něj vůbec voda.

6. Na příkladu obce Tisem je zcela viditelné, jak přijde obec o vodu. Na západ od obce jsou v délce cca 2 km rozsáhlé mokřady plné vody a života různých živočichů. V tomto prostoru jsou plánovány dva dálniční mosty. U každého mostu budou retenční nádrže, kam bude svedena dešťová a v tomto případě již odpadní voda znečištěná solí, ropnými deriváty a únikem provozních kapalin vozidel... A tato voda bude odcházet z retenčních nádrží středem těchto mokřadů, kde jsou i dvě studny z dřívější doby, zatím jako rezervní. Obě jsou plné vody, zatím ještě čisté. Pokud je mi známo, i když už je hotový projekt D3, u nás ještě nebyly provedeny ani hydrologické průzkumy.

Takže co nám tento plánovaný přivaděč přinese? Jen negativa a to velmi drahá a bez záruky. Jak je výše psáno, má přivaděč zásobovat 20 000 obyvatel ve 38 obcích a 201 obecních částí. Jenže je více než jasné, že ke každé dálnici se navalí desítky či stovky skladů, obchodních center, průmyslových zón a dalších, a ta slibovaná voda nebude stačit ani pro ně.

Takže ta vláda není zas až tak hodná, ale je zde, jak jsem řekl „Z nouze ctnost.“


reklama

Miroslav Hruška
Autor je čtenářem Ekolistu.
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MM

Milan Milan

15.6.2019 09:12
Přesně tak to je, navíc pěkně vyplácené dotace a kšefty pro zúčastněné firmy....ale to je jiná. Tak dlouho bude stát devastovat drobné a v krajině rozvrstvené vodní zdroje až do velkých zdrojů nepřiteče nic. A pak nastane přesně co jsem tady již jednou napsal. Až bude ukončen vládní program "boje" se suchem nastane v české kotlině opravdové sucho.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

15.6.2019 10:39
Při stavbách dálnic létají miliardy. Ty české vždycky patřily k nejdražším v Evropě,jeden km (CÚ 2008) bratru za 342 mil. Kč. Dálnice D3 je připravována s přestávkami již mnoho let. Proces pořízení středočeských
územních plánů v letech 2004–2005 pro D3 byl brzděn nesouhlasy ze strany MŽP, jejímž těžištěm bylo právě vedení trasy dálnice Posázavím.
Po meziresortním sporu mezi MŽP a MMR rozhodla až vláda svým usnesením z prosince 2005. V únoru 2012 Ministerstvo životního prostředí schválilo západní "sázavskou"
variantu středočeské části dálnice D3 a návazně zastupitelé Středočeského kraje schválili tuto variantu D3 27. 7. 2015 a začlenili ji do Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
A ŘSD se dalo do díla.
Navržená trasa D3 (společně s celou dálnicí D8 a částí Pražského okruhu) je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu s označením E55, který vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka.
Co z této megastavby budou mít obce po její trase ? I na to má ŘSD odpověď:
"Realizace dálnice D3 přispěje ke snížení nezaměstnanosti a přinese další zdroje do systému financování dopravní infrastruktury ČR prostřednictvím zvýšení délky úseků s výkonovým zpoplatněním (elektronické mýto)."

Přeloženo do češtiny - vědomě necháme zdevastovat doposud zachovalou krajinu Posázaví, zničíme si zdroje vody a místním sebereme část ústavního práva "na příznivé životní prostředí". Protihodnotou získáme finanční zdroje,které jim ovšem nedáme ,ani se o ně s nimi nepodělíme . Nekup to !

Souhlasím s p.Hruškou, že stavba D3 v žádném případě Posázavím vést neměla. Taktéž i pan Milan má pravdu - všichni, politici i firmy jsou nadržení,jak se šábnou o dotace a kšefty, nějaká devastace ŽP je pro ně pouhou lapálií.
Celý proces výběru trasy D3 je vzornou ukázkou, jak by se to dělat nemělo.

Namátkou-vzpomene si ještě někdo na dálnici D8 tzv. Drážďanská dálnice přes České středohoří ? Tehdejší námitky ekologů byly hozeny do koše a jejich návrh na tunely pod středohořím byl vysmíván jako fantasmagorie. Výsledek - v důsledku masivních sesuvů půdy se dálnice prodražila a prodraží natolik, že ekologická varianta by, jak se dnes tiše uznává, byla skutečně nejlepším řešením.

/7. června 2013 došlo na trase dálnice k masivnímu sesuvu asi 500 tisíc metrů krychlových zeminy v km 56,5 dálnice D8 u Litochovic. A to právě v oblasti, před kterou sdružení Děti Země v letech 1995 až 2004 varovalo s odkazem na podklady Českého geologického úřadu/
Odpovědět
TZ

Tomáš Zachat

15.6.2019 12:41
Co se děje okolo posázavského vodovodu? Existuje ještě vůbec a v jaké právní formě. Odolával nájezdu zahraničních vlastníků a má perspektivu? Pokud pamatuji vlastnily jej obce - v úvaze o případném propojení s vodou ze Želivky, bránil prý jeho nedobrý technický stav /v některých lokalitách/
Odpovědět
MM

Milan Milan

15.6.2019 22:39 Reaguje na Tomáš Zachat
Problém asi není v množství zadržené vody do retenčních nádrží, ani snad jejich kvalita-nekvalita. Jako problém vidím a vidím to zcela jasně ve změně míst zásaků po stavebních zásazích do krajiny..... Ta vrchní voda pronikala do spodních svými "cestičkami" po staletí nebo tisíciletí. Teď se ji tyto cestičky zahradí, zabetonují, zainjektují,přeruší, odvedou do hlubších vrstev apod.tam prostě nebude co zasakovat, kaverny vyschnou a zarostou, a studny zřízené na dříve bohatých zásobnících spodní vody postupně vyschnou. Ne vlivem sucha, nebo změny klimatu, ale prostě betonová krajina k nimjiž tu vodu nepustí. A to není o pravdě nebo polopravdě. To je prostě o logice koloběhu přírodních jevů. Ale za nejhorší lze považovat likvidaci schopností přežít v krizových situacích. Závislost velké části republiky na centrálních zdrojích a nejen vody, je zcela mimo logiku schopnosti obyvatelstva přežít při různých druzích havárií, blackoutů, nedejbože teroristických nebo diverzních útocích atd.atd.
Odpovědět
jj

jan janeček

15.6.2019 19:20
Miroslav Hruška: Je třeba říkat a psát celou pravdu
neměl by i hruška říkatt a psát celou pravdu?
Odpovědět
FM

Fero Metam

16.6.2019 17:57
celosvetove se ví, že lidstvo jede už na doraz...všechno ničí, živočišní druhy vymírají...lidí je spousta, jenomže krivky grafu hojnosti prestane stoupat, a rapidne klesne...takže ničme všechno, dokud to jde, dokud je krajina na ničení je k dispozici, promenme všechno na penízky, zachvíly jich budeme mít tolik, že si s nima budeme vytírat prdele.....konzumujme, a ničme, zatím to de super
Odpovědět
FM

Fero Metam

16.6.2019 18:10
za socialismu v akci " ZZZZ" se vystavali vodovody školy atd.....a teď v akci - Všechno jenom za PENÍZKY!!!!!!!!zničme, ničme, likvidujme, nepolemizujme, pravda zní..Zničit, Zničit,Zničit
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

18.6.2019 18:23
A co tak místo proti Babišovi demonstrovat za D3 v místě původní silnice číslo 3?
Odpovědět
 
reklama
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

TOPlist