https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-hruska-o-vodu-se-maji-postarat-samospravy-radi-premier.rada-dobra-ale-tezko-splnitelna
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Hruška: O vodu se mají postarat samosprávy, radí premiér. Rada dobrá, ale těžko splnitelná

28.4.2019
O vodu se mají postarat samosprávy, radí premiér. / Ilustrační snímek.
O vodu se mají postarat samosprávy, radí premiér. / Ilustrační snímek.
Jak jsem se dočetl, náš pan premiér na konferenci Ochrana vody v přírodě vyzval regionální správy, aby nečekaly na pomoc od státu a přijmuly opatření k odpovědnému nakládání s vodou. Rada dobrá, leč jen těžko splnitelná.
 

Co to jsou regionální samosprávy? Obec jako taková je podle zákona samosprávný územní celek. Jenže je to pravda jen na papíře. Když je potřeba se chovat samosprávně, narazí obce na stohy nařízení, předpisů a s tím spojených sankcí. Takže obce jsou samosprávné celky, ale pod bedlivým dozorem státu.

A o pořádek se stará kdekdo. Kontroly a audity si podávají dveře, kontroly se střídají s audity účetnictví, kontroly zdravotního a sociálního pojištění, spisová služba a další. Obec vydá obecně závaznou vyhlášku, ale tu musí schválit a nebo také neschválit ještě kraj či Ministerstvo vnitra a tak dále. Několika korunové neshody v účetnictví mohou být hodnoceny jako porušení rozpočtové kázně (a to ve státě, kde se ztrácí miliardy).

Ale vraťme se k té ochraně vody v přírodě. K té nás vyzývá premiér, jehož vláda souhlasí a vydává povolení ke stavbám megalomanských průmyslových zón, výrobních a skladových prostor, silnic a dálnic a všeho možného, což je v úplném protikladu k slibům vlády a všech dalších institucí.

Naše obec Tisem vznikla v roce 1325 jako ochrana hradu Kožlí. Ten stojí na skále nad soutokem Tisemského a Janovického potoka. Ochrana hradu spočívala v tom, že na Tisemském potoce bylo pět rybníků a na Janovickém byly další. U těchto potoků měla vrchnost své lidi, kteří v případě ohrožení či útoku na hrad zvedli stavidla rybníků a nepřítele prostě spláchli.

Dnes jsou rybníky až na jeden pryč. Ale potoky zůstaly. A na těchto potocích jsou dosti rozlehlé mokřady plné vody a plné života různých živočichů. Bydlím zde již 35 let a nepamatuji se, že bychom měli problémy s nedostatkem vody. A i když rybník i potok v loňském roce téměř vyschl, studny byly plné.

Už v roce 1997, když obec pořizovala územní plán, nám bylo mile řečeno, že pokud do tohoto plánu nezařadíme stavbu plánované dálnice D3, nedostaneme z dotací ani korunu. Bohužel se to do územního plánu dostalo.

Ale už tehdy bylo jasné, že tuto stavbu zde asi 700 metrů od okraje obce nechceme. A víme, proč ji nechceme. Těleso dálnice prochází naším katastrem právě tam, kde jsou tyto mokřady. A zde bude mimoúrovňová křižovatka a dva mosty. U obou těchto mostů budou zřízeny čtyři retenční nádrže, do kterých bude svedena dešťová voda, ale už znečištěná solí a únikem provozních kapalin vozidel. A právě tato znehodnocená voda bude z nádrží odváděna mokřady, kde jsou pro obec zásoby pitné vody a dvě, zatím neužívané studny o průměru 450 mm, které jsou jako rezervou pro případ nedostatku vody či havárie vodovodu. To vše bude nenávratně pryč.

Na ochranu vody jsme v říjnu 2006 vydali Nařízení o stavební uzávěře pro liniové stavby. Spolu s námi uzávěru vydalo i dalších pět obcí. Těmto obcím byla uzávěra v zákonné lhůtě zrušena, ale nám ne. Pak se téměř deset let nic nedělo a poté nás Krajský úřad vyzval ke zrušení uzávěry. Toto jsme odmítli a Rada Středočeského Krajského úřadu tedy uzávěru zrušila podle našeho názoru protiprávně.

Obec proti tomu podala žalobu a Krajský soud zrušil rozhodnutí Krajského úřadu. Následovala Kasační stížnost KÚ a nejvyšší správní soud rozhodl o zrušení a předal věc zpět Krajskému soudu. Ten na druhý pokus naši uzávěru po 12 letech zrušil. To vše proběhlo, aniž by někdo ze soudů a nebo úřadů, kam jsme posílali stížnosti, řešil i na místě. Byly to desítky dopisů, televizní pořady články v tisku atd.

Takže co k tomu dodat. Naše obec hrozbu pro nás poznala včas a včas jednala. To, že vládě a ministerstvům to došlo teprve v hodině dvanácté není naší vinou. Nyní je už asi pozdě a jednání, či spíše nejednání našich vrcholných orgánů odnesou opět občané a s nimi i naše obec.

Je třeba okamžitě ukončit betonování a asfaltování naší země. Denně přicházíme o 15-17 hektarů půdy.

Nemohu pochopit, jak je možné, že premiér, který si o sobě říká, že je zemědělec, toto nevidí. A nebo vidí a spokojí se s tím, že vyzve k nápravě jiné, v tomto případě samosprávu regionů.

Naše země má pouhých 78 866 km2. Kolik nám ji ještě zbývá pro naše potřeby?


reklama

 
Miroslav Hruška
Autor je čtenářem Ekolistu.cz
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

VK

Václav Kain

28.4.2019 08:21
To asi vymyslel když snil ne?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.4.2019 09:09
Autora článku plně chápu a mám stejný názor k ochraně krajiny a přírody.
ALE je to naříkání i nad vlastní neschopností obce Tisem.

Základní chybu jste udělali,když jste si SAMI včlenili do územního plánu stavbu dálnice!!! (přesněji vymezení funkčních ploch pro její případné umístění do katastru obce)

Zákon hovoří jasně - územní plán je svěřen do samostatné působnosti obecního zastupitelstva jako projev ústavního práva na samosprávu. A pokud je schválen zastupitelstvem ,je to závazná územně-plánovací dokumentace pro obec,občany, investory, právnické osoby i ŘSD ČR.

Již samotný úmysl táhnout dálnici cennou přírodní Posázaví ( Č.Budějovice-Praha) musel vymyslet totální magor. Tehdy jste měli napadnout krajským zastupitelstvem schválené ZÚR (zásady územního rozvoje ) kraje Středočeského , vy jste však ,jak jsem zjistil, zůstali pasivní a prošvihli všechny lhůty pro vznesení námitek a odvolání.

Správní soudnictví v ČR je z pohledu ochrany přírody na vysoké úrovni, co je to však platné,když vám nic neříká zásada "právo přeje bdělým".

Teď je každá rada dobrá. Na vašem místě bych dal dohromady pár podobně postižených obcí v trase dálnice a vstoupil s ŘSD do jednání. Cíl - alespoň zachránit to nejcennější,co se zachránit dá v rámci přípravy stavebních řízení.

Možná je to pro vás tvrdý pád na zem, ale nic jiného už tady vymyslet nejde.
Uvedený problém je velice častou jevem v rámci celé ČR, když kraje schvalují zásady rozvoje nebo jejich aktualizace, nikdo tomu nevěnuje pozornost, a pak se všichni diví.
Bohužel pozdě.
Účinnost mnou popsaného postupu pak mohu doložit vzteklostí a záští ministerstva dopravy,ŘSD apod. vůči Dětem Země , kteří tuto jednoduchou pravdu dávno pochopily a zabránily řadě nezákonných projektů a dosáhly většinou svého-uvedení záměru do souladu s ochranou krajiny a přírody.
Taky jste si všimli, že v médiích dostanou slovo hejtmani,ministři,zást.ŘSD ,jak všichni budou trpět "ekoterorismem" Dětí Země, ale ani část sdělovacího prostoru nedostane pan Patrik, aby mohl vysvětlit veřejnosti proč byl uvedený záměr napaden ?
Odpovědět
MM

Milan Milan

28.4.2019 11:09
To myslel vcelku dobře, jen netuší kolik mechanismů a úředníků působí proti jeho ranním "nápadům",i jeho bývalý vicepremiér se chce věnovat pouze boji se suchem. Takže v klidu, co nějaká dálnice za vesnicí?? Dotace na kýblíky budou.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist