https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslavn-vinkler-jaderna-energie-hop-nebo-trop
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Vinkler: Jaderná energie - hop, nebo trop?

26.2.2021
Little Boy. První jaderná zbraň, použitá ve válce.
Little Boy. První jaderná zbraň, použitá ve válce.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Photograph Curator / National Museum of the U.S. Navy / Los Alamos Scientific Laboratory
Úsloví „hop, nebo trop“ znamená, že můžeme významně získat, nebo ztratit. Když v roce 1896 došlo k objevu radioaktivity a v roce 1938 objevili němečtí vědci, že rozštěpením atomu uranu se uvolňuje energie, určitě si nikdo nepomyslel, že o pouhých 7 let později budou japonská města Hirošima a Nagasaki srovnána se zemí atomovými pumami „made in USA“.
 

První se jmenovala Little Boy, vážila 4 090 kg a měla ekvivalent 15 000 tun TNT. Druh - Fat Man - vážila 4670kg a její ekvivalent byl 22 000 TNT. V součtu zahynulo celkem 220 000 civilistů a ještě v roce 2005 žilo v Japonsku okolo 266 000 hibakušů, tedy osob postižených explozemi těchto bomb.

V roce 1945 se na světě vyskytovaly pouze tři jaderné zbraně. Do roku 1962 se počet zbraní zvedl asi na 2 000 a do roku 1990 bylo na světě již 25 000 jaderných náloží. Z toho 98 % připadalo do vlastnictví USA a SSSR.

Bez jakýchkoliv pochyb můžeme prohlásit, že primárním využitím energie jádra byly ryze vojenské zájmy.

Taky vám to neřekli?

Civilní jaderná energetika vyrostla z programu atomových bomb ve 40. a 50. letech minulého století. Vojenské jaderné činnosti byly vždy utajovány, proto byl zvyk jaderné energetiky skrývat věci před veřejností vytvořen hned na začátku kvůli úzkému propojení s vojenskými zbraněmi. Jaderné zbraně a jaderná energie mají několik společných rysů. Podobné technologie, dovednosti, aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví, regulační problémy a radiologický výzkum a vývoj.

Například proces obohacování uranu za účelem jeho přeměny na palivo pro jaderné elektrárny se také používá k výrobě jaderných zbraní. Plutonium je vedlejším produktem cyklu jaderného paliva a na tom se nedá změnit vůbec nic.

I proto se jaderné velmoci (USA, Francie, Velká Británie, SSSR) svého času snažily zabránit rozšiřování jaderných technologií ve světě. A to společně, bez ohledu na vzájemnou ideologickou nenávist.

První čtyři žárovky, rozsvícené díky energii z jádra.
První čtyři žárovky, rozsvícené díky energii z jádra.

Svítání jaderné energetiky

K výrobě elektřiny byl jaderný reaktor poprvé využit v roce 1951 ve výzkumném středisku EBR-I poblíž Arca (Idaho) v USA a rozsvítil 4 žárovky. Za první jadernou elektrárnu bývá označována elektrárna spuštěna v městě Obninsk v Sovětském svazu (1954).

V roce 1956 následovalo otevření britské elektrárny v Calder Hall. Sice se jednalo o utajovanou vojenskou vojenskou výrobu plutonia, ale zároveň fungovala i komerčně.

První skutečně komerční elektrárnou s jadernými reaktory se stala v roce 1957 americká Shippingport. V roce 1990 připadalo na jaderné elektrárny 19 % světové produkce elektřiny, v některých státech (např. ve Francii) až 70 %. Celkem bylo ve světě v provozu 426 reaktorů s výkonem 320.000 MW a dalších 100 reaktorů bylo ve výstavbě.

V roce 2005 vyráběly jaderné elektrárny 15 % světové produkce elektrické energie, dnes se podílí na výrobě cca 10 % světové elektřiny.

Jaderná elektřina je využívána teprve přes 60 let, avšak s jistotou můžeme říct, že řadu významných vylepšení má stále před sebou. Příkladem nám může být spalovací motor (1861), který se dodnes, po 160ti letech využívání, stále průběžně vylepšuje.

Jaderné elektrárny neuvolňují v podstatě žádné škodlivé emise ani skleníkové plyny, vzniká v nich pouze malé množství (vzhledem k množství získané energie) radioaktivního odpadu.

EU a vztah k jaderné energetice

Světová jaderná asociace (WNA), evropské sdružení jaderného průmyslu FORATOM i další významné evropské asociace a přední energetické společnosti se snažily přesvědčit Evropskou unii, že jaderná energie má v Evropě budoucnost jako stabilní a bezemisní zdroj elektřiny. Cílem bylo vyrábět do roku 2050 čtvrtinu světové spotřeby elektřiny v jaderných elektrárnách. A v této souvislosti i Mezinárodní energetická agentura (IEA), která nedávno, po osmnáctiletéleté odmlce, zveřejnila zprávu o jaderné energii, dospěla k závěru, že úplné odstranění jaderné energie z úvah o budoucí podobě energetického sektoru by znamenalo vyšší ceny elektřiny.

Dokonce všechny scénáře IPCC vyžadují více jaderné energie. Podíl jaderné energie roste ve všech čtyřech scénářích ve srovnání s rokem 2010. Scénář P3 zahrnuje nejpozoruhodnější nárůst (+ 501 %) jaderné výroby do roku 2050. To ukazuje, že pokud bude pokračovat současný trend, je nezbytné šestinásobné zvýšení výroby energie z jádra, pokud chceme dosáhnout našich cílů v oblasti klimatu, více viz zde.

Jinak vnímají úlohu jaderné energetiky zelení ultras, například české pobočka Greenpeace sděluje: 10 důvodů, proč jádro není řešení klimatické krize a ohrožuje transformaci energetiky. Francouzští Zelení potom označili možnost využívání jádra „za horší než choleru“. V baště Zelených, Německu, sdělili: „My Zelení v Bundestagu chceme svět bez jaderné energie. Chceme, aby byly jaderné elektrárny v Evropě a ve světě okamžitě odstaveny, doba životnosti nebyla prodloužena a nebyly stavěny nové jaderné elektrárny. Požadujeme odpovědný přístup k jadernému odpadu. Atomová energie je pravděpodobně největším klamem v naší průmyslové historii.“

Bruselský jaderný cirkus

Jaderná energetika momentálně nemá v Evropské unii dobré postavení. Německo se chystá už do dvou let odstavit všechny své jaderné elektrárny a plány na snižování jejich zastoupení ve svém energetickém mixu ohlásily i další evropské státy.

Všechny tyto aktivity jsou do jisté míry reakcí na březnovou zprávu Technické expertní skupiny EU pro udržitelné finance, která sice uznala, že jaderná energie má téměř nulové emise skleníkových plynů, zároveň však nedoporučila začlenit jádro do jednotného klasifikačního systému EU, takzvané taxonomie.

Následně evropský parlament (28. března 2020 ) jednal o navrhované klasifikaci pro udržitelná aktiva, přičemž hlasoval pro vyloučení jaderné energie ze „zeleného souhlasu“ na finančních trzích.

Jinými slovy – jaderná energie byla rozhodnutím politického orgánu vyloučena z rodiny udržitelných energií, které budou štědře subvencovány z rozpočtu EU v rámci tzv. Zeleného údělu.

A nejedná se o maličkost - na základě práce provedené skupinou odborníků na vysoké úrovni EU pro udržitelné financování (HLEG) odhadl Evropský účetní dvůr, že náklady na energetickou transformaci v Evropě v letech 2021 až 2030 dosáhnou více než 1 bilionu EUR. Zelená taxonomie je nejcitlivější částí plánu Evropské komise v oblasti udržitelného financování, jehož cílem je přesunout finanční toky směrem k dekarbonizaci ekonomiky EU.

Tato stupidita pak byla posvěcena souhlasem dalších nejvyšších orgánů EU. Nezklamala ani ČR, zastoupená premiérem, která použila taktiku podle hesla: „EVROPO, NECH NÁM DUKOVANY A MY TI DÁME GREEN DEAL“. Posvěceno i podpisem ministra Brabce, který poslal místopředsedovi Evropské komise, zodpovědnému za Zelený úděl, Fransi Timmermansovi dopis (datovaný 19. května 2020), ve kterém se jménem české vlády hlásí k závazku klimatické neutrality do roku 2050 a píše, že nástroje Green Dealu se mohou stát zdrojem ekonomické obnovy po koronavirové pandemii.

Mráz přichází z Kremlu aneb Energetika a politika jsou spojené nádoby

Posledním polyhistorem, tedy člověkem, který se perfektně vyznal ve všech oblastech lidské činnosti, je učebnicemi uváděn Němec Gottfried Wilhelm Leibniz. Byl to doslova univerzální génius, filosof, vědec, matematik, teolog, diplomat a politik, známý svým výrokem: „Svěřte mi výchovu a změním tvář Evropy“. Pro nás zajímavý i proto, že čerpal i z odkazu J. A. Komenského.

Škoda ,že nic z jeho odkazu na půdě europarlamentu při hlasování o vyloučení jádra v hlavách většiny europoslanců nezůstalo, o předsedkyni EK Ulrice von der Leyen ani nemluvě.

Prakticky nikdo z přítomných si neuvědomil, že tímto rozhodnutím se EU dobrovolně stala rukojmím Ruska.

1) Zemní plyn z této země bude hrát zásadní roli při dekarbonizaci EU, viz Nord Stream I+II (110 mld. m3), prosazený proti vůli USA a demokratických sil triem Schröder-Merkelová-Putin. Je nezbytnou podmínkou pro vybalancování distribuční energetické sítě v důsledku fluktuací OZE, na něž EU vsadila. Za zády veřejnosti již pečen další „vodíkový“ pakt Rusko-Německo.

2) Odřezáním jádra od veřejného financování v EU získají Rusové výrazný technologický náskok při vylepšování celého procesu výroby energií z uranu v nových reaktorech. Náskok, který lze využít jak mírově, tak i vojensky. Rusové naopak do rozvoje jádra mohutně investují a jak notoricky známo (Krym, Ukrajina), když jde do tuhého, neváhají své zájmy prosadit velmi důrazně.

Problematiku jaderné energie na rozdíl od Bruselu vnímají Rusové odpovědně a uvážlivě. Slabinou jádra je otázka vyhořelého paliva, která je zelenými ultras účinně zneužívána v kampaních za anti-jaderný program v rámci upřednostnění OZE plánovaného Zeleného údělu.

Proto přišli s programem „Průlom“, který umožní tzv. vyhořelé palivo opětovně využít a vytvořit uzavřený proces. Dostupné zde: http://proryv2020.ru/. Cituji: „Průlom do budoucnosti. Atomové horizonty. Zvláštní zpráva o projektu ROSATOM – Proryv. Jedním ze směrů rozvoje jaderné energetiky budoucnosti je uzavření palivového cyklu. Díky moderním rychlým neutronovým reaktorům plánujeme učinit proces výroby energie zcela jiným. V uzavřeném městě Seversk v Tomské oblasti již začala výstavba pilotního demonstračního komplexu, kde bude nová technologie testována.“

Dokonce mají tolik sebedůvěry, že se oprostili od zatajování informací a umožnili program přiblížit veřejnosti, více viz video:

Navíc umožnili všem zájemcům o tento program, aby se s ním mohli blíže seznámit a až drze uvedli kontakty: info@proryv2020.ru nebo přímou linkou: +7 (495) 380-3576.

Nejsem expert na jádro, snad by se k tomu mohli vyjádřit povolanější, ale ze všech dostupných informací plyne, že se EU, hluboce zmítaná ve vlastních sporech o křivost okurků, genderovou problematikou, migrační krizí a nezvládnutou ochranou svých občanů při kovidové pandemii, rychle Rusové vzdalují právě ve strategicky důležité oblasti energetiky, efektivnějšího využití jaderných zdrojů v blízké budoucnosti.

Máslo na hlavě pak má zejména Evropská komise, která podlehla iluzi o dekarbonizaci společnosti založené pouze na OZE agresivně prosazované nátlakovými skupinami od ultras zelených přes levicové intelektuály po zradikalizovanou mládež a zdravý rozum odložila do kabinetu pro kuriozity, mezi cylindr, vycházkovou hůl a glazé rukavice.

Nedbala názorů odborníků – viz dokumenty IPCC, stanoviska Evropského sdružení jaderného průmyslu, Mezinárodní energetické agentury, průmyslových asociací, energetiků atd.,atd.

Ve svém důsledku se nepřímo postavila i proti doporučení OSN, které naléhavě vyzvalo věnovat se mimo klimatické krizi také znečišťování životního prostředí a kolapsu globální biodiverzity.

Základním úkolem všech demokratických parlamentů, EU nevyjímaje, není tvořit odbornou politiku, ale nepřipustit vznik diktatury – hnědé, rudé nebo zelené. Poslanci mají stanovit limity, které považují za zásadní pro trvale udržitelný rozvoj společnosti a hlídat, společně s nezávislými soudy, jejich dodržování ze strany moci výkonné.

Stávající vývoj je pravým opakem toho, jak by se postupovat mělo. Výsledkem je, jak uvedeno výše, předání skutečné moci putinovskému Rusku, ztráta energetické bezpečnosti Evropy, navyšování cen energií pro konečné spotřebitele a neodpovědný hazard se životním prostředím a kriticky ohroženou biodiverzitou.

Shodnout se můžeme na tom, že jaderná energie a obnovitelné zdroje jsou mnohem, mnohem bezpečnější než fosilní paliva.

Vezmeme-li počet úmrtí na terawatthodinu energie, potom jsou nejhoršími energiemi fosilní, následované OZE (zejména kvůli biomase) a úplně poslední je jaderná energetika.

Konkrétně – hnědé uhlí 33 %, černé uhlí 25 %, ropa 18 %, biomasa 4.63 %, VE+FVE +hydro 0.08 % ,jádro 0.07 %. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, jaderná energie zachránila statisíce životů vytlačováním fosilních paliv a EU se tomuto prokazatelně doložitelnému a pozitivnímu posunu zoufale brání. Což lze, na rozdíl od slibů o skvělé zelené budoucnosti,doložit na tvrdých datech.

Poznámka:

I.

konečné ceny elektřiny pro domácnosti Německo 2020: 8.65 Kč/kWh při kruzu €/CZK 1:27
konečné ceny Švédsko pro domácnosti při jádru 40%, 4.90 CZK/kWh
konečné ceny ČR pro domácnosti 4.69 CZK/kWh
konečné ceny pro domácnosti Francie 5.94 CZK/kWh

II.
Také Švédsko usiluje o rozvoj technologie jaderných malých modulárních reaktorů ,které chce nasadit po r. 2030. Prototyp bude v provozu po dobu pěti let, počínaje rokem 2024.
Společnost Terra Power, kterou Bill Gates (Microsoft) založil v roce 2006, nedávno oznámila, že plánuje stavět sodíkové rychlé reaktory, jako malé zdroje jaderné energie, doplněk OZE, po celých Spojených státech.


reklama

 
foto - Vinkler Miroslav
Miroslav Vinkler
Autor je předseda spolku Malínské aleje, věnuje se ochraně přírody a krajiny, aspektům krajinného plánování, obnovitelným zdrojům energie a problematice práva v oblasti životního prostředí a územního plánování.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (474)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ep

Eda proč

26.2.2021 07:52
Dobrý den, pane Vinklere, tento článek je nějaký nepovedený druh humoru?
Míchat hoaxy o zakřivení okurek a tvářit se seriózně?

Sledujete poslední události z areálu Fukusima? Japonsko, jedna z technologicky nejlepších zemí světa je i 10 let po nehodě stále svým způsobem bezmocná co s následky havárie atomové elektrárny.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 09:25 Reaguje na Eda proč
Mýlíte se vy, EU dokonce švejkovsky definovala co je to "bota".
To si dohledáte i vy.
Místo strategických plánů se nám montuje dnes a denně do života spoustou blbin - jinak to nazvat nejde.
Od biosložek v palivu, přes nesplnitelné emisní limity pro automobily po zákaz žárovek a vysavačů s vyšším výkonem, atd.atd.

Havárie ve Fukušimě skutečně problém je, ale způsobený lidskou chybou. viz komentář paní Drábové., nikoli technikou samotnou.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 09:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Za hoaxem s okurkou si tedy stojíte? Opravdu naletíte na takovou hloupost?
Fukusima - ano, byla to chyba a může se stát zase. A jak se ukazuje tak ani Japonsko, technologická špička, neví co s tím. Náklady a ekonomické dopady v řádech biliónů. Technické řešení vlastně nemožné.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 09:48 Reaguje na Eda proč
Brusel příliš křivé okurky nezakázal. Cílem evropské regulace o jakosti okurek bylo především definovat kritéria pro jednotlivé jakostní kategorie okurek určených k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli a to podle mezinárodních obchodních standardů. Nařízení o okurkách bylo v roce 2008 zrušeno.
Byl to hoax nebyl to hoax ???
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 09:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Křivost okurek se vůbec neřešila, takže to byl hoax, jeden z tisíců.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

26.2.2021 12:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Stejně jako se šíří hoaxy a lži ohledně OZE a nebo jak se vede demagogická válka za JE.... válka, které podlehl i na Vinkler....

Ale tak to už víme dávno.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 17:47 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tak když to víte, napište Ekolistu článek pějící chválu na OZE a odhalující lži.
Ale asi by na vás stránka zívala prázdnotou,protože nejsou argumenty.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.3.2021 07:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
Hehe... realita moji pomoc s jejím prokázáním nepotřebuje víte....

Zatímco vy a podobně pošašení lidé vedete tento vykonstruovaný boj, tak váš protivník (OZE) o tom ani neví a jde si směle svou cestou.

Jediné co tímto celým dosáhnete je, že se akorát tak ztrapníte.

Odpovědět
PP

Petr Pekařík

27.2.2021 12:55 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Typickým hoaxem je např. to , že FTV elektrárna v noci nevyrábí. Pokud ji tedy někdo nenasvěcuje externím zdrojem
Odpovědět
JB

Juraj Bocinec

27.2.2021 13:11 Reaguje na Petr Pekařík
hybridna FVE v noci vyrabat nemusi, lebo mi cez den nastrada energiu do baterky :)
Odpovědět

Viktor Šedivý

27.2.2021 16:16 Reaguje na Juraj Bocinec
Jen takovou "hybridní elektrárnu" nikdo reálně neprovozuje, protože by byl nepříčetně drahý.

(Tím nevylučuji, že někdo někde touto cestou sosá dotace.)
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.3.2021 07:31 Reaguje na Viktor Šedivý
Viki ty zase perlíš :D myslím, že tě brzo někdo prohlásí za nesvéprávného...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.3.2021 07:29 Reaguje na Juraj Bocinec
Pane Bocinec, tady na ty pány neplatí žádná logika a žádný argument není dost dobrý.... oni prostě chtějí věřit tomu co se jim nasypalo do hlavy těmi co makají za cizí velmoci na úkor svého státu a obyvatel a nenechají si vnutit pravdu...

Jen je nechte, ať si věří čemu chtějí. Jejich pomatení nemá na další vývoj energetiky vliv.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 09:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Křivé banány nebo okurky Evropská unie nikdy nezakázala a mohou se prodávat bez omezení. Členské státy EU pouze schválily rozdělení do jakostních tříd a pro každou třídu stanovily určité normy, a to na popud obchodníků s ovocem a v souladu s mezinárodními standardy."
Takže kritizovat EU za přistoupení na mezinárodní standarty opravdu není "hluboce zmítaná ve vlastních sporech o křivost okurků". Jistě, je to jen jeden z mnoha příkladů, kdy se pokroucená informace předkládá jako důkaz proti EU. Najít takovéto argumenty v odborně tvářícím se článku je zarážející.

Ale zpět k tématu Fukusima - jak je řešena situace s likvidací a kolik už to stálo? Znáte odhady na tuto problematiku?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 10:12 Reaguje na Eda proč
Obecně- Forbes odhaduje přímé náklady na katastrofu přibližně 15 miliard USD ,
ke stejným číslům se dobrali i Japonci- viz
http://fukushima.ans.org/report/cleanup
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 10:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Odkazovaný článek je z roku 2011. Skutečná situace a rozsah je dnes někde jinde.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 10:39 Reaguje na Eda proč
Japonci mají konzistentní názor
http://fukushima.ans.org/report/cleanup
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 10:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jde o článek z roku 2011.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 10:59 Reaguje na Eda proč
Odhad zveřejněný koncem roku 2016 ministerstvem obchodu, hospodářství a průmyslu ukázal, že projekt bude nakonec stát 1,6 bilionu jenů, ve srovnání s počáteční projekcí 1,1 bilionu jenů.
http://www.asahi.com/ajw/articles/13225190

Vyhovuje ?
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 11:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Rok 2016 a v článku uvedeno, že náklady se s největší pravděpodobností budou dále zvyšovat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.2.2021 12:25 Reaguje na Eda proč
Tuto hádku nechápu.

Fukušima byla důsledkem špatné projekce umístění záložních generátorů a ignorace potřebných opatření k zajištění jejich ochrany před vlnou Tsunami - byla více jak hodina času na uzavření/utěsnění místností s agregáty.

Japonsko je jistě technologická supervelmoc, nedokáže si zjevně ale pohlídat to elementární.

Co stojí likvidace škod je pro argumentaci zcela nepodstatné. Důležité je zajistit elementární bezpečnost reaktorů, což Japonci nezvládli.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 12:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Dnes je každému jasné, kde byla chyba. Tak už to bývá. A v tom je ten základní problém. Vidíme chybu až po tom co nám jí ukázala nehoda. Stejně slepý můžeme být dnes k dalším chybám.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.2.2021 13:53 Reaguje na Eda proč
To je samozřejmě možné, proto musí být Fukušima vyhodnocena jako zdroj poučení z elementárních chyb projektu a zjevného lidského selhání a nikoliv jako strašák způsobený nepříznivou náhodou - jak se vám to zamlouvá.

Tady šlo opravdy o triviální úkol: zajistit funkci dieselagregátů proti jakékoliv živené pohromě. Zadáním projektu bylo asi ochránit elektrárnu před 10 m Tsunami, že je však třeba zajistit za milion USD dieselagregáty před jakoukoliv myslitelnou Tsunami a zabránit tak možné jadené katastrofě nikoho nenapadlo. Inu technologická velmoc Japonsko.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 14:36 Reaguje na Jiří Svoboda
Takže jste přesvědčen, že neexistuje možnost další havárie? Prostě už známe všechny možnosti co mohou nastat a v případě Fukušimi vlastně všichni věděli, že je to špatně už před havárií?
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.2.2021 18:09 Reaguje na Eda proč
Možnost další havárie existuje stejně jako existuje možnost protržení velké přehrady nebo srážky s obřím meteoritem nebo blízkým výbuchem supernovy apod. Vždy jde ale o pravděpodobnost takové události, která je dnes díky všem opatřením na extrémně nízké úrovni. I s oběma velkými haváriemi je jaderná energetika prokazatelně jeden z nejbezpečnějších způsobu výroby elektřiny v přepočtu na vyrobenou jednotku energie, srovnatelný s větrnými nebo solárními elektrárnami.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 12:01 Reaguje na Emil Novák
Váš názor je příliš rozumný, než aby ho lidé zblbnutí iracionálním strachem z jádra mohli pochopit - natož přijmout fakt, že je rozumný.
Člověk, který tady šílí nad představou, že mu nějaká jaderná elektrárna zákeřně skočí do postele, si klidně sedne do auta a jede do práce, přestože riziko že tam nedojede a skončí v márnici je zhruba miliardkrát větší.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 08:12 Reaguje na Emil Novák
"protržení velké přehrady" - nezpůsobí ani zdaleka tak velké škody a neudělá z velkého uzemí neobyvatelné na stovky le.
"obřím meteoritem nebo blízkým výbuchem supernovy" - za posledních 50let se nic z toho co říkáte nestalo. jaderné havárie jen za tohle období proběhla kolikrát?
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 09:09 Reaguje na Eda proč
Protržení velké přehrady způsobí škody mnohem větší než jaderná havárie. Oficiální počet obětí nejhorší havárie v dějinách jaderné energetiky je 4000, druhá nejhorší má jednu oběť, žádné další oběti jaderných havárii nejsou.
Oproti tomu jenom samotné protržení přehrady Banqiao má na svědomí 171 tisíc obětí, jen u nás protržení přehrady Desná zapříčinilo 65 obětí.
Co to má být za logiku že když se něco za posledních 50 let nestalo, tak se to nemůže stát? Naopak, např. havárie Černobylu je v dnešních jaderných elektrárnách neopakovatelná.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 13:05 Reaguje na Emil Novák
Pane Nováku, tohle to předvádíte je manipulace.
1. Mícháte přímé a nepřímé oběti u přehrady a u jaderné nehody.

Jaderná nehoda Fukusima je finančně vyčíslena níže a má daleko větší dopad než protržení přehrady. Navíc její řešení není ani po 10 letec investic v nedohlednu. Nehoda Černobilu se řeší dodnes.
Porovnáváte nehodu jaderné elektrárny např se srážkou s obřím meteoritem. Poslední taková věc se tu stala před několika milióny lety. U jaderné energetiky tu máme
3 velké nehody za 50 let. Jistě uznáte, že ta pravděpodobnost je jiná.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 20:03 Reaguje na Eda proč
Milý Edo, žádné přímé a nepřímé oběti nemíchám, ve všech případech jde o oficiální počty obětí. Manipulaci tu předvádíte vy, chcete snad tvrdit že protržení přehrady je menší havárie, protože sice zemřelo 40× více lidí ale stálo to méně?!
Další vaše manipulace spočívá v tom, že započítáváte havárii která ani neměla dopad na životní prostředí ani při ní nikdo nezemřel. Navíc havárie Černobylu je u současných tlakovodních reaktorů z fyzikálního hlediska nemožná.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

2.3.2021 12:57 Reaguje na Eda proč
A co když to srovnám s havárií v chemičce v indickém Bhópalu? Během tří dnů po havárii zemřelo v Bhópálu a jeho okolí přibližně 8 000 lidí, do dnešního dne okolo 25 000 lidí a celkový počet zasažených lidí dosáhl počtu 520 000. Máte nějakou jadernou havárii přibližně stejného rozsahu? Já o žádné nevím. Hirošimu a Nagasaki srovnávat nelze.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.2.2021 19:52 Reaguje na Eda proč
Před havárií ve Fukušimě to bylo zjevně špatně, ale nikdo to neřešil. Japonský systém, že hlášení nahoru musí být jen pozitivní a šéf má vždycky pravdu jinak dopadnout nemohou.

Nebezpečí havárie JE lze jednoduchými opatřeními minimalizovat téměř na nulu. Problém může být, že stále větší a formálnější úřední buzerace provokovaná zelenými a EU může způsobit, že ta efektivní opatření budou pod návalem formalit a zbytečných nařízení zanedbána. Někdy méně bývá více.
Odpovědět
MG

Milan G

26.2.2021 14:02 Reaguje na Eda proč
Vy očekáváte v dohledné době vlnu tsunami na našem území? Jak vidím i se dost vyznáte, můžete mi prosím sdělit, kdy naposledy k nám na naše území zavítala vlna tsunami?
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 14:33 Reaguje na Milan G
A není právě toto soustředění na jen některé možné scénáře nebezpečí ten největší problém?.)
Odpovědět
MG

Milan G

26.2.2021 18:46 Reaguje na Eda proč
Znova opakuji, vy očekáváte v dohledné době vlnu tsunami na našem území. Odpovězte prosím.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 08:14 Reaguje na Milan G
Jak na tohle mám zareagovat? Váš soused si zlomil nohu na lyžích. Vy lyže nemáte. Znamená to, že máte nezlomitelnou nohu?
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 09:18 Reaguje na Eda proč
No to je dost hloupé přirovnání, srovnávat jednu z největších přírodních katastrof v dějinách lidstva s 15 tisíci obětí s lyžováním.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 13:07 Reaguje na Emil Novák
Přesně proto nemám rád přirovnání, lze je takto vykládat.
Smysl přirovnání byl v tom, že Milan G vidí jako jedinou možnost nehody tsunami. Tak to ale přece není.
Odpovědět
MG

Milan G

28.2.2021 13:26 Reaguje na Eda proč
No ale vy jste žádnou jinou neprezentoval. Od začátku melete o Fukušimě jako odstrašující příklad. Celkem dost lidí už vám tady vysvětlilo co se vlastně stalo v Fukušimě .

Takže vaše argumenty Fukušimou proti JE považuji za lživé, zavádějící a manipulační. Nic víc.
Co máte dál?
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 13:49 Reaguje na Milan G
Ve Fukušimě se stalo přesně to co se vám snažím vysvětlit. A to je fakt, že před havárií nikdo neošetřil tak závažný nedostatek v bezpečnosti. A proč? Protože na něj nikdo nemyslel. A to je přesně co se může stát a stává stále dokola. Můžete mít před sebou jasně zřetelný nedostatek, ale neodhalíte ho dřív než se to ukáže.
Takové to: Po bitvě je každý generál.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.3.2021 17:16 Reaguje na Eda proč
Edo, pro vás mám jedinou radu.
Když podezíráte kompetentní osoby, odpovědné za bezpečnost našich jaderných elektráren, že by nějaké potenciální nebezpečí (jaké by se mohlo REÁLNĚ vyskytnout v podmínkách načí země) mohly přehlédnout, proč jim nepomůžete? Proč neuvedete několik možností, k čemu by podle vás mohlo dojít a jaká rizika by měly zvážit?
To by byl KONSTRUKTIVNÍ přístup. Na rozdíl od těch vašich planých plků, které jsou o ničem, protože relevantní argumenty ani nehledáte...
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 20:37 Reaguje na Eda proč
Tak je nepoužívejte, když je nemáte rád, a ještě k tomu takto hloupá.
Jaká jiná srovnatelná katastrofa tedy reálně přichází v úvahu? Uvědomujete si že Japonsko zažilo jednu z největších přírodních katastrof v dějinách lidstva, která v oblasti zničila prakticky veškerou infrastrukturu, ale to zemětřesení elektrárna přežila bez úhony, zničila ji až vlna tsunami díky hloupé chybě v umístění záložních generátorů, která navíc byla u ostatních elektráren dávno odstraněna? Navíc připomínám, že zemětřesení s vlnou tsunami zabilo 17 tisíc lidí a elektrárna má na svědomí pouze jednu jedinou oběť.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 11:54 Reaguje na Eda proč
Svatá pravda. A vo tom to je.
Od samého počátku bylo naprosto jasné, že má-li něco zachránit svět, jsou to biopaliva.
Mám se obtěžovat s výčtem dalších geniálních zelených myšlenek, u kterých se po čase ukázalo, že je to průser?

Argumentovat Fukušimou je nefér. Pravděpodobnost, že se někdy někde vyskytne tak neuvěřitelný souběh přírodních vlivů (které byly katastrofické svým rozsahem samy o sobě - i bez toho, že se k nim přidala ještě havárie elektrárny, ktero nezpůsobila nějaká závada v té elektrárně, nýbrž ty vnější vlivy!), nelze ani vyčíslit.
Při plánování jaderných zařízení se požaduje tak extrémní míra předvídavosti, že to už nehraničí s hysterií, ona to hysterie je.
Přitom je tolik jiných oblastí, kde se páchají prohřešky ve skutečnosti o mnoho řádů nebezpečnější, než to jádro...
Jenže holt nejsou tak mediálně zajímavé.
Když se sečtou všechny oběti, které od dob paní Marie Curie jádro zabilo, a připočtou se i lidé, kterým poškodilo zdraví, bude to jen zlomeček počtu lidí, které naprosto prokazatelně zabila nebo připravila o zdraví nadměrná spotřeba cukru.
Snaží se někdo zavírat cukrovary?
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 08:16 Reaguje na Karel Ploranský
"Při plánování jaderných zařízení se požaduje tak extrémní míra předvídavosti, že to už nehraničí s hysterií, ona to hysterie je"
a proto je za posledních 50 let tolik jaderných nehod?
Ne, stávající princip jaderného reaktoru má zásadní chybu. Při ztrátě chlazení následuje neodvratně nehoda. V tom je ten zásadní problém. A ta nehoda má dalekosáhlé důsledky.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 09:21 Reaguje na Eda proč
To žijete v principu jaderného reaktoru z minulého století. Reaktory z tohoto století tento zásadní problém už nemají, mají pasivní systémy odvodu tepla, které fungují za všech okolností jen na základě fyzikálních zákonů.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 13:15 Reaguje na Emil Novák
Ne, jde o to, že jsou složité systémy které umožňují jistý čas chladit reaktor bez pomoci čerpadel. Problém je stále stejný.
Odpovědět
MG

Milan G

28.2.2021 16:23 Reaguje na Eda proč
Ne jaderné reaktory nemají zásadní chybu, kdyby měly nikdo je nebude provozovat.

Otázka, lze pasivně uchladit 1GW reaktor? Ano lze i bez jeho podstatné redukce. A i při roztavení aktivní zóny, viz AP 1000.

Otázka druhá, na jak dlouho? Jak je třeba, například zmíněný AP1000 je deklarován jako uchladitelný těmito metodami na trvalo. Stejně tak ruský MIR, ale ten má pasivní chlazení provedené jinak.

Je třeba brát na vědomí, že v tomto režimu se voda z kontejnmentu neztrácí, ale kondenzuje na jeho stěnách, a stéká zpět na podlahu, odkud pokračuje určeným potrubím zpět do betonové šachty reaktoru, samospádem.
Doporučuji vám nastudovat pasivní systémy AP1000.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 17:12 Reaguje na Milan G
Už v tomto je skrytá podstata, že ne vše je tak jak píšete. "Otázka, lze pasivně uchladit 1GW reaktor? Ano lze i bez jeho podstatné redukce. A i při roztavení aktivní zóny, viz AP 1000."
Ano, jsou naprojektovány systémy prvotního pasivního chlazení, ale není to dané principem reaktoru. je to jen pokus jak zamezit tavení bez přístupu vnější energie. Vše samozřejmě za použití složitých technologií.
Odpovědět
MG

Milan G

28.2.2021 18:29 Reaguje na Eda proč
omluva oprava...podstatné redukce... správně je ...podstatné destrukce....

Ano tentokrát máte pravdu je v tom skrytá podstata, která říká, že lžete a manipulujete.

Pokud výrobce, v našem případě Westinghaus ve svém manuálu říká, že je možno chladit i pasivně tak ví co říká a že se v tom vyzná víc než nějaký Eda Skoč.

Otázka na vás, čím je dané prvotní pasivní chlazení?
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 19:29 Reaguje na Milan G
Problém, ale zůstává stále stejný. Jaderný reaktor sám o sobě nechlazený má jedinou cestu - tavení. Proto je tolikrát zálohováno chlazení. A dělají se i způsoby chlazení bez dodatečné energetie - pasivní třeba pomocí gravitace atd. Ale je to jenom způsob chlazení. ne řešení podstaty.
A vše samozřejmě musí fungovat a zde je zase to co říkám už od začátku. Co když je někde něco co nevidíme?
Třeba takové české "tsunami": https://www.technickytydenik.cz/rubriky/denni-zpravodajstvi/dukovany-vnitrni-setreni-rtg-snimkovani-svaru-bude-mit-organizacni-i-personalni-dopady_35550.html
Odpovědět
MG

Milan G

1.3.2021 09:46 Reaguje na Eda proč
Existuje nějaká metodika na možnost utržení vrtule na větrné elektrárně? Existuje nějaká metodika na zhroucení tubusu? Že se to nikdy nestalo? Ale může se to stát. JE má trojnásobné 100% bezpečnostní jištění, co mají OZE?

S tím odkazem jste se střelil do nohy ..... Šetření však zároveň potvrdilo správnost nastavení systému kontrol, který je konstruován jako provázaný 8liniový systém hodnotící kvalitu subdodavatelů a dodavatelů.... A Ať je to jak chce ty sváry byly mimo jaderný okruh.
Odpovědět
Ep

Eda proč

1.3.2021 19:24 Reaguje na Milan G
Utržená vrtule zborcená VTE je mnohdy realita, může mít i tragické následky, ale nikdy nezpůsobí to co případná jaderná havárie.
Stále nechete pochopit jedno, jsou to věci na které se přišlo náhodou. Co když takových věcí je víc?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.3.2021 17:26 Reaguje na Eda proč
Když uteče čpavek z chladicího zařízení, může to zabít docela dost lidí.
Když uteče něco z chemičky, může to zabít tisíce lidí. Nejenže může - už se staly havárie dokonce se statisíci obětí. A problém zůstává stále stejný, jak vy říkáte. Prostě zařízení musí být těsné. A ať se těsní čím chce a jak chce, je to pořád jen způsob těsnění a ne řešení podstaty.
S vaší filosofií by nesměl ani Krčín stavět rybníky, protože hráz se může protrhnout a ať na ní vysadíte kolik chcete dubů, furt to není řešení "podstaty". Je tu ta svinská gravitace...

Je fakt trestuhodné, že se vůbec postavily nějaké fabriky!
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 20:22 Reaguje na Eda proč
Není to žádný pokus ani složitá technologie, je to ověřený a jednoduchý princip.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

26.2.2021 12:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vám vyhovuje chodit po světě se zavřenýma očima co?
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

26.2.2021 18:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zeptám se jinak - čím za patnáct let nahradit uhelnou energii a jadernou energii atomových elektráren ? Elektřina po ukončení těžby a zpracování uhlí bude muset být vyráběna a získávána z jiných zdrojů . I v ČR se propaguje solár a vítr, bohužel jen v bytové výstavbě a nikoli podnikání. V Černobylu byla jaderná katastrofa zapříčeněna riskantními pokusy sovětských jaderných vzdělanců (nejen ukrajinských na jejichž území elektrárna byla postavena). Ve Fukušimě byl projekt realizován pravděpodobně se zřetelem na blízkost nekonečného množství vody pro chlazení reaktoru. I když v těchto případech MUSÍ být voda upravená a upravovaná a u mořské zvláště ! Na to jsou i v ČR pamatováno provozními předpsy energetických zařízení třídy I -IV ! Dříve se používaly čerpadla - parničky jež využívaly tlak páry v soustavě, dnes je to většinou na elektrických oběhových čerpadlech. Surová voda včetně té mořské zapřičíní v problém zvaný sanitr neboli vodní kámen jenž ucpe potrubí media at vody nebo páry. Tyto problémy mohou nastat ve všech tipech energetických zařízení kde se používá voda. Revizní technici, podle stupně svých znalostí a praxe dokázali odhalit problémy v kolenech rozvodů případně v sedlech pojištovacích ventilů které bívaly nejčastěji "zalehlé" právě sanitrem !!
Odpovědět
sv

26.2.2021 14:19 Reaguje na Eda proč
Skutečný rozsah je fantasmagorie daná nesmyslně přísnými japonskými limity na "radioaktivní kontaminaci", které jsou níž než přirozené pozadí na řadě míst ve světě.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

26.2.2021 18:58 Reaguje na
Nu nevím jaké fantasmagorie máte na mysli ! Většina provozních předpisů energetických zařízení třídy I a II. všude na světě a všech používaných medií mají dostatečně vysokou rizikovou hladinu . Jaderná energetika není kotelna a teplárna nízkotlaku ani středotlaku. Zkuste se zeptat v Dukovanech nebo Opatovicích jaké předpisy a zkoušky musí znát a dodržovat s potvrzením provozního průkazu topiče každé dva roky ! Odpovědnost dnes má bohužel jen topič nikoli pomocník nebo "zauhlovač" kteří kurs a zkoušky mít nemusí.
Odpovědět
sv

26.2.2021 23:16 Reaguje na Krejcar Stanislav
Ano, evidentně nevíte. Mně by zajímalo jakým myšlenkovým pochodem jste od extrémních nákladů na odstranění "jaderné kontaminace", která podle jiných a rozumnějších předpisů než ty japonské, kontaminací není, protože je na úrovni přirozeného pozadí, dospěl k topičům a zauhlovačům?
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

27.2.2021 09:26 Reaguje na
Jaderná energetika je ale stále na úrovni původní tepelné energetiky ! I v jaderné energetice musí být medium jež ohřívá vodní medium a to potom roztáčí kaplanovy nebo francisovy turbíny a používá i chladící věže k k chlazení vratné vody do systému ! Už jsem pár desítek let pryč ze školy. Ale v druhém ročníku SPŠ jaderné, byl v naší době poukazováno na princip tepelné energetiky jenž se od principu vodní a tepelné energetiky moc nelišil.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 11:28 Reaguje na Krejcar Stanislav
V jaderné energetice žádné Kaplanovy ani Francisovy turbíny nejsou, ty se používají ve vodních elektrárnách, nejsou to parní turbíny.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 12:19 Reaguje na Krejcar Stanislav
Neberte si prosím "do huby" Střední průmyslovou školu jaderné techniky v Praze 4, Svatoslavově ulici, to si vyprošuji. To byla elitní škola, kde by lidé s úrovní znalostí, kterou tady předvádíte,
neudělali ani přijímačky!

Měl jsem tu čest tam studovat, i když jiný obor - z kapacitních důvodů tam byla umístěna jedna třída ze SPŠ spojové techniky v Panské ulici. I to byla výběrová škola - přesto byli "jaderňáci" o úroveň výš než my, kteří jsme tam jen hostovali a po druhém ročníku jsme přešli do Panské.
O tom, co se říkalo nebo neříkalo v SPŠ jaderné, jste musel slyšet jen z opravdu velké dálky.
Odpovědět
sv

28.2.2021 22:35 Reaguje na Krejcar Stanislav
Znova, co to má společného s tak nízkou radioaktivní kontaminací, že je nižší než přírodní radioaktivní pozadí v řadě jiných míst na světě a přesto japonské předpisy hovoří, že je nutno tuto likvidovat? Jste schopen na tuto otázku odpvědět, nebo se hodláte i nadále ztrapňovat tím, že nerozumíte psanému textu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 07:55
Fakt dobrý, kdybyste tam zase nenamontoval tu protievropskou idologii, vám to prostě nedá.
"Prakticky nikdo z přítomných si neuvědomil, že tímto rozhodnutím se EU dobrovolně stala rukojmím Ruska!"
Jaké rukojmí? Plynu je v Evropě přebytek, z Norska a vůbec Severu, Libye i Středního Východu, velké kapacity můžou dodávat Američani.

Tak proč se staví Nordsteam 2? Ruský plyn je levnější a Němci nejsou tak padlí na hlavu, aby na něj spoléhali. Velmi dobře ví, že Ruska začne okamžitě vydírat, když má sebemenší možnost (Ukrajina).
Naopak, pro Rusko je to velmi důležitý zdroj deviz v době ústupu od fosilních paliv, proto je Německo drží pod krkem daleko víc, než naopak.
Odpovědět

Jirka Černý

26.2.2021 08:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Dobře že jste se hned opřel do té politické části a k tomu podstatnému nevyjádřil.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 08:20 Reaguje na Jirka Černý
A co je v tomto článku podstatné? To že se autor rozplývá nad příslibem nových technologií v rusku ke kterým je dokonce "drze" uveden i KONTAKT?.)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 09:27 Reaguje na Eda proč
Autor kritizuje hloupost EU, která de facto zařezala další rozvoj jaderné energetiky a nechala "bratrům" z Východu volné ruce, bohatě obdarovávané platbami za ruský zemní plyn a další suroviny.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 09:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
Chápu tenhle příspěvek dobře? Potvrzujete že jaderná energetika je bohatě podporovaná státem?
PS:Autor je někdo jiný než vy?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 09:40 Reaguje na Eda proč
Potvrzuji, že jaderná energetika je součástí bezpečnosti státu. Kolik stát hodlá investovat do zajištění vlastní bezpečnosti je věc politiků.

"PS:Autor je někdo jiný než vy?" - požil jste po ránu halucinogenní látky ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 09:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud je jaderná energetika součástí bezpečnosti státu (což si myslím taky),tak zásadně NESMÍ JED stavět Rusko. Všechny bezpečnostní složky jasně říkají, že je to velmi silné riziko.
Ani tak jednoduchou skutečnost nejste schopen uznat??
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 10:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne , nejsem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 10:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
PROČ?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 10:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože pokud Německo, motor EU, doktrínu o ruském nebezpečí nevyznává, proč ji má vyznávat
ČR ?

Má snad Německo horší zpravodajské služby než ČR ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 10:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proboha!! Německo si chce nechat snad od Rusů postavit klíčový prvek energetiky státu?
Pyn můžou do hodiny brát z dalších několika jiných zdrojů!!!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 11:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Jasně 110 mld m3/ZP/rok si nechají dovézt ze Sahary.
Odpovědět
sv

26.2.2021 14:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
PRoč ze Sahary.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 15:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proč zrovna ze Sahary? Amíci jimto dodají a rádi! Ale bude to dražší. Navíc vůbec nemusí kupovat plyn, můžou nechat jet uhláky nebo jaderky, mají velkou možnost výběru. My nebudeme mít nic.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 17:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak choďte nakupovat tam, kde jsou potraviny dražší,ale prodavačka u kasy se usmívá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 19:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
To není možný! Vy jste to nepochopil? Já píšu, že Němci můžou kdykoliv změnit dodavatele plynu, kdyby Rusi vymýšleli blbosti. A Rusi to dělat nebudou, protože německá eura zoufale potřebují.
Jenže my jsme v úplně jiné pozici, jsme vydíratelní naprosto beztrestně.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.2.2021 20:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Každý obchodník chce eura nebo jinou měnu, koruna za nový blok není výjimkou.
Navíc se tu hraje o referenci na trhu EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 07:02 Reaguje na Jaroslav Studnička
Koruna je už od roku 1993 plně směnitelná.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

27.2.2021 08:05 Reaguje na Pavel Hanzl
To tu někdo rozporuje?
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

27.2.2021 13:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdykoliv asi ne , kapacita NS I+II je mnohem vyšší , než co jsou schopni během pár týdnů nasmlouvat a dovézt odjinud. Za rok dva se pravda ukáže
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.2.2021 15:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Tohle si přečtěte, je tam odpověď na vaši otázku:
https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/politikou-si-nerozsvitime-ani-nezatopime-rika-o-konci-uhli-v-cesku-bezpecnostni-expert-andor-sandor
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.2.2021 16:07 Reaguje na Emil Novák
Velmi trefný článek :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 07:23 Reaguje na Emil Novák
Dobrý. Tady je jasně vidět, že je potřeba diverzifikovat síť. Solárníkům nikdy balckout nehrozí, Slunce skutečně nezhasne.
Příklad: Vídeň začíná budovat rozshlý desetimegaWattový solární systém na střechách budov s příslušnou akumulací. New York měl setrvačníkový systém zase na pokrytí základních nouzových potřeb v blackdownu atd. atd.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 07:53 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Jak se "diverzifikuje síť"? Myslíte diverzifikovat zdroje?
2) Slunce nikdy nezhasne, jen každý večer zajde za obzor a občas ho překryjí mraky:
https://climatechangedispatch.com/power-outage-australia-clouds/
Informace že solárníkům nikdy blackout nehrozí je zcela mylná.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 13:08 Reaguje na Emil Novák
Síť se diverzifikuje tak, že někteří prodejci elektřiny nabídnou spotřebitelům elektřinu "výhradně z čistých zdrojů".
To jste nevěděl?
První s tím přišla Katka Pazderů (už někdy vloni).

PS. Sranda taky musí bejt...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 16:49 Reaguje na Emil Novák
ad 1) Diverzifikovat zdroje elektřiny, tj. tisíce nebo statisíce malých elektráren, které zásobují především své majitele a komunikují se sítí. Přetoky prodávají, když potřebují, kupují. Je to trochu "makačka na bednu", ropák to nedá tutově.
ad 2) Slunce každý večer zajde a já to vím na sto tisíc let dopředu a s přesností na vteřinu. Pod mrakem fve taky vyrábí.
Zdupat se dá cokoliv a argumentovat proti autům, protože nějaký ožralý debil do něčeho vrazil, je trochu zbytečné.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 17:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Ad 1) Tak to si pletete pojmy diverzifikace a decentralizace, vy makačko na bednu.
Ad 2) Pod mrakem vyrábí, ale třeba jen desetinu toho co bez mraku, což může způsobit blackout, jak vidno z odkazu výše.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

27.2.2021 22:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Zdupat se dá cokoliv, jen fanatická víra v OZE nikoliv. U Vás Hanzl, zvláště.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 12:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, co takhle si raději přečít článek pana Vinklera znovu, tentokrát pro změnu pozorně?
On o voze, vy o koze...

Velmi silné riziko je v tom, že faktické zaříznutí jaderné energetiky, kterého se dopustila EU jejím zařazením mezi neperspektivní a nežádoucí, znamená nejen omezení možností výstavby nových elektráren, nýbrž také omezení prostředků plynoucích do jejího vývoje. Do výzkumu.
Zatímco Rusko se naopak na tuto oblast soustřeďuje jako na prioritní.
Protože nakonec o všem rozhodují především peníze, nemůže to vést k ničemu jinému než k našemu zaostávání v této oblasti a vzniku tak velkého náskoku Ruska před tou částí světa, která zaměnila racionalitu za fantasmagorie, že to Rusku dá v budoucnu obrovskou a reálnou mocenskou výhodu.
Jestli je to to, co si přejete...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 13:17 Reaguje na Karel Ploranský
Jen doplním, aby to bylo opravdu úplně jasné:

V této souvislosti je naprosto lhostejné, kdo nám postaví jaderné bloky. Jde o perspektivu dalšího VÝVOJE jaderných technologií.
Jde o otázku, kdo je bude vyvíjet rychleji a bude mít větší šanci nalézat nová řešení. Ruští výzkumníci ve státě, který na jádro sází a poskytuje mu plnou podporu? Nebo výzkumníci v západních zemích, které politici odmítají podporovat coby "neperspektivní" a naopak jim házejí klacky pod nohy?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 16:57 Reaguje na Karel Ploranský
Je to samozřejmě nesmysl, EU nic nezařezala a třeba vemli vydatně podporuje tokamak. Výzkum v klasickém jádru jede po firmách, plánují se v Evropě, pokud vím, mastodonti v Polsku i v Británii.
Ale slibný vývoj jede v SMR, něco se vyvíjí i u nás.
Rusko žádnou dominaci mít nemůže, tu má Westinghouse a rostou daleko dravější a progresivnější výrobci, třeba Jižní Korea a Čína.
Rusko tvoří celých 3,5% světového HDP (EU 30%, USA27%) a investuje především do zbraní a hybridních válek.
Z tohoto mraku pršet nebude.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 17:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádný nesmysl to není, pan Ploranský má naprostou pravdu. On v EU ani žádný slibný vývoj SMR není, Rusko, Čína i USA jsou o parník vepředu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

27.2.2021 18:09 Reaguje na Emil Novák
Dále např byla zaříznuta podpora na výrobu vodíku pomocí JE, na což by se zrovna SMR skvěle hodili.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 13:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Můžete mi prosím sdělit, kde konkrétně pan Vinkler prosazuje, aby nám JED stavěli Rusové? Aby nám COKOLIV stavěli Rusové?

Vždyť vy ten článek pana Vinklera kritizujete, aniž byste věděl, co se v něm opravdu píše! Natožpak abyste to pochopil...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 17:06 Reaguje na Karel Ploranský
Pan Vinkler chce, aby bylo Rusko puštěno do tendru. Tím je to jasné, ten tendr se už dělat vůbec nemusí a ostatní firmy to ví.
Pro Rusko to není kšeft, ale mocenská záležitost a tak nabídnou nejlepší podmínky, které pak nedodrží.
Prostě síla ruských agentů, která si prosadí účast v tendru si taky prosadí, aby ho vyhráli, to má přece logiku, proč by to jinak dělali?
Naši kágébáci (třeba z Hradu)si prostě nemůžou dovolit, aby tendr nevyhráli.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 17:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Záleží na tom jak se podmínky tendru nastaví, hlavním kritériem vůbec nemusí být jen cena, ale např. může mít velkou váhu členství v OECD. Vůbec nic o tom nevíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 17:36 Reaguje na Emil Novák
Ty podmínky zase stanovují ti samí. Velikost reaktoru je šitá pro Rosatom.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.3.2021 18:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Není šitá pro Rosatom. Reaktor do 1200 MWe mohou nabídnout všichni dodavatelé, Westinghouse ani jiný nemá.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 10:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
Takže porovnávání ceny elektřiny z JE a OZE je značně zavádějící. Souhlas?
PS: píšete "Autor kritizuje" to evokuje, že autor je někdo jiný.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 10:14 Reaguje na Eda proč
Nesouhlas, a pokud máte jiný názor vysvětlete proč.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 10:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jak chcete porovnávat cenu něčeho na co půjčuje stát, co stát bohatě podporuje a co organizuje s něčím co vzniká jako soukromá investice pouze s podporou výkupu?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 10:45 Reaguje na Eda proč
Ta vaše podpora výkupu má dva zdroje :
a) dotace placené koncovými odběrateli - tedy veřejnost

b) státy musí mohutně investovat do úpravy distribuční soustavy veškeré elektřiny , aby vykompenzovaly fluktuace z OZE
To není veřejná podpora ?
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 11:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, do distribuční soustavy se investuje. Má to mnoho důvodů.
I případná nová JE by znamenala investice do distribuční soustavy.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 11:21 Reaguje na Eda proč
Střelil jste kozla, gratuluji.

Pozeptejte se kohokoli odborného ve svém okolí jaké jsou skutečné náklady OZE promítnuté do distribuce.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 12:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Klidně ukažte kam se obrátit.
To jaký vliv má posílená distribuce na stabilitu sítě, potřeb záloh, vliv na cenu elektřiny díky volnému trhu atd. jistě taky máte zahrnuto do svých předpokladů.
PS: na jiném místě tu zmiňujete Texas, problém byl právě jeho izolace od ostatních sítí.
Odpovědět
sv

26.2.2021 14:25 Reaguje na Eda proč
Absurdní nesmysl. NOvé severojižní projení Německa (které má notabene mnohaleté zpoždění, a bude stát stovky miliard eur) je budováno čistě pro, aby bylo možno zásobovat elektřinou z větrných elektráren na severu průmysl na jihu. JE jsou rozmístěné po německém území rozestavěny rovnoměrně takže tento mnohasetmiliardový náklad by nebyl třeba.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 15:01 Reaguje na
Stovky miliard €? Zdroj informace?

Proč DE oficiálně tvrdí něco jiného?
https://www.netzentwicklungsplan.de/de
Odpovědět
sv

26.2.2021 23:37 Reaguje na Eda proč
A kde to tvrdí? To je teď nějaká zelená móda odkazovat na prezentace bez konkrétního údaje. Ovšem jako důkaz toho, že stovky kilometrů nových HVDC vedení (tedy extra nákladných) jsou potřeba jen a pouze kvůli oze parodiím na elektrárny, to stačí.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 08:19 Reaguje na
Na odkazovaném zdroji jsou detailně popsané plány rozvoje elektrické sítě v DE i s cenou. Nikde nejde o stovky miliard €.
Odpovědět
sv

28.2.2021 22:40 Reaguje na Eda proč
Nejsou. O tom, že by tam byla popsána skutečnost, že stavba nových HVDC linek spojujících kvůli tzv. oze sever a jih Německa, už teď má mnohaleté zpoždění nemluvě. Ovšem oceňuji, že jste se opět neztrapnil tvrzení, že by se tyto extrémně nákladné projekty stavěly i bez oze parodií na elektrárny.
Odpovědět
sv

26.2.2021 14:27 Reaguje na Eda proč
"Soukromá investice" bohatě podporovaná státem a nedobrovolně z kapes spotřebitelů el. energie, jste chtěl říct. JE by si gratulovaly, kdyby měly z poloviny tak velkou podporu jako oze parodie na elektrárny.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 14:39 Reaguje na
Případná nová JE u nás by byla 100% financovaná státem.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.2.2021 14:53 Reaguje na Eda proč
A na to jste přišel jak?
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 15:06 Reaguje na Jaroslav Studnička
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/dukovany-financovani-cez-havlicek_2101271046_pj
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.2.2021 15:57 Reaguje na Eda proč
No, zatím je ve hře varianta 70 / 30, ale tak chápu že se vymýšlí různé možnosti.
Jenom upozorním, že stávající model 70% ze strany státu není dotace ale úvěr.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 08:22 Reaguje na Jaroslav Studnička
Varianta 70/30 se ukazuje jako nerealizovatelná.
A měl to být bezúročný úvěr od státu...+ zaručená cena odkupu a ani tak to ekonomicky nevychází.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 09:27 Reaguje na Eda proč
Neukazuje se jako nerealizovatelná, je to stále jedna z možností a bezúročný úvěr od státu to nikdy být neměl. Měl to být úrok 2 %, který se začne splácet po spuštění elektrárny.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.2.2021 09:45 Reaguje na Eda proč
Má to být úvěr s 2% úrokem po uvedení do provozu.
Právě tento ekonomický model je počítaný na výslednou cenu 60 Eur / MWh.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 13:26 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ano, 0 úrok, do uvedení do provozu a úpak 2%. Tedy hluboko pod komerčním úrokem na takovou stavbu.
A ani to zřejmě nestačí a aktuálně je varianta o 100% účasti státu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.2.2021 14:15 Reaguje na Eda proč
Asi zcela nechápete, co má být smyslem toho všeho?
OZE se taky nebudují s komerčními úroky.


Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.3.2021 18:42 Reaguje na Eda proč
Tak když se tady mluví o tom, co ekonomicky vychází a co ne:
Protože uvažuji o investici do fotovoltaiky na střechu svého domu, mám velmi pečlivě prostudované nabídky a všechny související podmínky celé škály dodavatelů.
Návratnost, kterou uvedli zástupci seriózních firem (jsou ale i takové, které slibují nemožné a jsou některé, které lze zařadit rovnou mezi "šmejdy"), je 15 až 17 let. Což je vlastně za hranicí mezi "skousnout to?" a "ne, jít od toho!".
A pozor, protože u FVE mají různé komponenty různě dlouhou záruku (nejdelší mají panely, až 25 let; elektronika 10 let, baterky je 5 let), tak skutečná doba, kdy zařízení začne být finančně v plusu, záleží i na tom, které komponenty se odporoučejí dříve než za 15 či 17 let, ale už po záruce - a jakou část z pořizovací ceny budu tudíž muset zaplatit ještě jednou.

Pokud bude výrazně stoupat cena elektřiny, znamenalo by to naději, že doba návratnosti se zkrátí. Možná i k 10 nebo 11 rokům. Ani to ale není žádná velká sláva.

A TEĎ POZOR:
Uvedené doby návratnosti jsou počítány za předpokladu dotace od státu ve výši 170 tisíc Kč, tj. 49 % (!!!)

Tak mi někdo něco vykládejte, co stát podporuje a co ne...
Odpovědět
sv

26.2.2021 23:38 Reaguje na Eda proč
Všechny oze parodie na elektrárny přeplatí stát a spotřebitelé el. energie (díky oze přirážce) podstatně více než ze 100 %.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 12:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ne, on je nepožil. On to nepotřebuje, on je omámený potřebou protestovat proti jakýmkoliv faktům, které nezapadají do jeho schémat.
Natolik omámen, že ani nečte dost pozorně aby chápal, co opravdu píšete a co ne... Ta jeho otázka je úplně mimo mísu.

Nic si z něho nedělejte - Váš článek je dobrý a hlavně - velmi, VELMI potřebný. Kéž by se dostal k většímu počtu lidí než jen k těm, kteří navštěvují ekolist...
Odpovědět
sv

26.2.2021 14:21 Reaguje na Eda proč
Bohatě podporované státem jsou oze parodie na elektrárny. JE je likvidováno nesmyslnými zákazy a limity.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

26.2.2021 19:06 Reaguje na Eda proč
Ano, v první řadě MUSÍ být jaderná energetika podporována jedině státem ! Nikdo jiný totiž na to prostředky nemá !! Příkladem může být dnes i tolik diskutované vodíkové medium v dopravě. Vodík jako jaderný prvek, s nímž se v padesátých letech také uvažovalo jako souběžné vodíkové zbraně k atomovým , pokusy s vodíkem jako nestabilním a rizikovým byly koncem padesátých let zastaveny , a pokračovalo se dále jen s atomovým pohonem ponorky lodě spíše na volném moři a oceánu. Vodíkové nebezpečí si tehdy dost vzdělanců uvědomovalo, už i z havárii které obě mocnosti přísně tajily.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 07:27 Reaguje na Krejcar Stanislav
Člověče nešťastná vodík v pumě funguje jako jaderná fůze, jako v tokamaku a to je úplně něco jiného, než hoření!!!
Z vodíkové nádrže se vám vodíková puma nikdy stát nemůže, jen něco jako nádrž CNG.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

27.2.2021 13:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Jako děravá nádrž na CNG. Ty provozní ztráty zatím nikdo nevyřešil
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 13:21 Reaguje na Petr Pekařík
Pan Hanzl už zřejmě ano.
Ten už ví, jak zvětšit molekulu vodíku, aby ho stěny nádrže nepropouštěly. Nebo možná našel materiál, kterým ani vodík neproleze.
Už to ví, ale dělá s tím drahoty - asi aby mu nikdo nevyfoukl tu Nobelovu cenu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 17:13 Reaguje na Karel Ploranský
Bohužel, musel jsem si to přečíst, už mi to někdo vyfoukl, neseděl jsem před paetntním ouřadem. Jmenuje se to syntetické palivo a je to vodík navázaný na biometan, dá se to zkapalnit.
Ale dost dobrá by byla tahle pasta, nevím ale, jestli to není ptákovina:
https://energozrouti.cz/z/vodikova-pasta-nemecko-fraunhofer-desetkrat-vice-energie-jak-baterie?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=AV4y4Oji0pN-202102080647
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

2.3.2021 13:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Biometan... to už je nějaká úchylka. Co je na něm bio? A ještě lepší než metan(je to plyn) by byl methanol. Je t kapalina s rozumným bodem varu a dá se s ní dobře manipulovat. A dá se použít i v palivových článcích...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 09:55 Reaguje na Jirka Černý
Protože jsem tam ve faktografické části nenašel nesmysly na první pohled, jako v článku minulém.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.3.2021 18:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to legrační, když pan Hanzl někoho kárá, že zase do něčeho montuje protievropskou ideologii.
On sám totiž nevynechá ani jednu příležitost, aby do všeho nemontoval tu svou protiruskou.

Ale bohužel je to tak, že OBĚ jsou celkem namístě...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.2.2021 08:17
Pane Vinklere, děkuji.
S dovolením budu článek používat v diskuzích se zelenými ultras :-).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 09:31 Reaguje na Jaroslav Studnička
A když mi zašlete emailovou adresu pošlu vám neskutečné foto jak se likvidují vrtule z VE zakopáváním v Africe.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 10:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vaše argunemtace je někdy kouzelná: "já vám pošlu fotku, jak se petky v Indii hážou do řeky".
Vrtule jsou z podobného materiály jako sportovní nářadí (lyže, snowboardy, jachty) a tisíce jiných podobných výrobků. Takže se mají likvidovat taky stejně, pan Vaněček dával odkaz.
A jak se likviduje jaderný odpad? Ta šachta má stát 110 miliard a má se 300 let hlídat. Nemáte pocit, že je to x násobně horší?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 10:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, EU je v oblasti odpadů z OZE horší než Pilát Pontský.

Této kritiky bych se vzdal, kdyby EU deklarovala jedinou větu:
"Veškeré zařízení pro výrobu z OZE musí být ekologicky likvidováno na území EU, pro export mimo území unie platí absolutní zákaz."

Na to mi stačí ten "zdravý rozum", kterým argumentuji.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 10:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ve své odpovědi jste nějak opomenul co tedy s jaderným odpadem?
Uložiště bude stát daleko více než uváděných 110 miliard a bude muset sloužit daleko déle než 300let.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 10:46 Reaguje na Eda proč
Tzv. jaderný odpad se stane palivem v uzavřené smyčce - o tom se v článku píše.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 10:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
"se stane" - tohle je to podstatné. U jaderné energetiky "budoucnost" nevadí. U OZE označujete plány za "iluze".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 11:04 Reaguje na Eda proč
Pane Edo, Rusové staví první rychlé reaktory . K tomu musí být kompletní dokumentace.

EU nemá ani jeden profi provoz na likvidaci odpadů z OZE.
De facto nemá ani tu dokumentaci a to doslova u technicky triviálního problému v porovnání s JE.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 11:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
"začala výstavba pilotního demonstračního komplexu, kde bude nová technologie testována." - to k tomu co jste napsal. Takže jde spíše o plány a zkoušky než něco finálního.
Ano máte pravdu, recyklace OZE je proti tomuto technicky triviální. To je ta výhoda OZE.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.2.2021 14:03 Reaguje na Eda proč
OZE je jako pedál plynu u auta - technicky triviální. Energetika založená na OZE či dokonce bezemisní společnost je jako celé auto - technicky netriviální.

Pohled na problém energetiky či klimatické změny na úrovni plynového pedálu může mít pro lidstvo velmi vážné důsledky o několik řádů přesahující Černobyl.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.2.2021 17:37 Reaguje na Eda proč
Rusové už rychlé reaktory dávno provozují v Bělojarsku, BN-800 je už dnes zavezen z velké části přepracovaným palivem z tlakovodních reaktorů, od příštího roku bude provozován jen na něm.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 17:41 Reaguje na Emil Novák
To se k uším pana Hanzla ještě nedoneslo. A i kdyby ano,označí to za ruskou propagandu.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 08:34 Reaguje na Emil Novák
není to dávno, ale letos. A problém jaderného odpadu to stejně neřeší.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 09:31 Reaguje na Eda proč
Šíříte tu bludy. Reaktor BN-600 byl spuštěn v roce 1980 a reaktor BN-800 v roce 2015. Nepsal jsem že problém jaderného odpadu řeší, ale tento způsob dokáže jeho množství a aktivitu výrazně snížit. Problém jaderného odpadu řeší hlubinné úložiště.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 13:41 Reaguje na Emil Novák
Letos je ale poprvé zavezen přepracovaným palivem.
Pan Vinkler: "jaderný odpad se stane palivem v uzavřené smyčce"
Paní Drábová:"Co se týká vyhořelého jaderného paliva jako suroviny, máte pravdu, ale ono to problém řeší jen zčásti, protože otázka nestojí – zda budeme potřebovat úložiště – to zcela jistě potřebovat budeme"
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 20:40 Reaguje na Eda proč
A to mi píšete proto, že chcete potvrdit to co jsem psal já? Žádný rozpor tam totiž nevidím.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

27.2.2021 13:09 Reaguje na Eda proč
To je jako když pánové Eda a Hanzl tvrdí , že recyklace FTV panelů a VE vrtulí už vlastně běží a dokonce s ekonomickým ziskem a všude se staví záložní baterky s kapacitami snad přes giga ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 10:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pozor!! To tvrdí Rusi, úplně stejně, jako že nenapadli Ukrajinu, neanektovali Krym, nepovraždili statisíce civilistů v Sýrii, nanapadají naše orgány, nešíří hoaxy a fake news po celém světě, nevedou hybridní války atd. atd. A taky nesestřelili MH17 nad Ukrajinou.
Takže informační hodnota NULA.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 11:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, tvrdím něco jiného v článku ?
Doslova jsem napsal
" Mráz přichází z Kremlu".

Máte mě snad za rusofila?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 15:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Do značné míry ANO. Věříte Rusům a chcete, aby u nás stavěli JED, tj. aby ovládli naši energetiku a tím celý stát. Rok 48 jak vyšitej.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 17:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Budu věřit tomu,kdo dá nejlepší cenu a státní garanci.
A je mi jedno zda to bude Francie,USA nebo Rusko.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 07:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
To dá určitě nejlepší Rusko. To taky garantovalo bezpečnost Ukrajině.
Takže to vyhraje Rusko a smlouvy plnit nebude, mezinárodní právo neuznává. Co ted?
Odpovědět
MG

Milan G

26.2.2021 18:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Přestaňte už blábolit tu blbost s Krymem. Od 18stol. patřil Krym díky Kateřině Veliké Rusku nikoliv Ukrajině. Ta ho jako dar získala v padesátých letech od Nikity, kterého samozřejmě ani ve snu nenapadlo, že by se SSSR někdy rozpadnul.

Takže suma sumárum si Rusko vzalo to co bylo jejich.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 07:34 Reaguje na Milan G
České země patřily ne od 18. ale od 16. století Rakousku. Máme teda čekat napadení, aby si Rakušáci "vzali to, co bylo jejich"??
Odpovědět
MG

Milan G

27.2.2021 14:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy stále dokazujete, že nejen energetika ale i historie je pro vás španělská vesnice...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 17:25 Reaguje na Milan G
Fakt? Král Ferdinad I Habsburský a rok 1526 vám asi nic neříká, že?
Připomenu: tímto rokem jsme se stali součástí (vazaly) Habsburků a tím i Císařství Rakouského.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 13:56 Reaguje na Milan G
Totální nesmysl jak dycky, Krym byl přiřazen k Ukrajině Bělověžskou smlouvou z roku 1993 výměnou za jaderné zbraně.
Odpovědět
MG

Milan G

28.2.2021 16:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Kecy jako dycky.
"My, prezidenti Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny konstatujeme, že Svaz sovětských socialistických republik jako subjekt mezinárodního práva a geopolitické reality končí svou existenci," tak znělo historické prohlášení, které spolu s Jelcinem, Kravčukem a Šuškevičem podepsali také premiéři Ukrajiny a Běloruska Vitold Fokin a Vjačeslav Kebič a ruský státní tajemník Gennadij Burbulis. Bělověžská dohoda byla podepsaná v roce 1991 a o nějaké výměně Krym za jaderné zbraně v ní není ani slovo. Jednalo se o konec SSSR a vznik SNS, historiku.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.3.2021 19:11 Reaguje na Milan G
Co Nikitu napadlo nebo nenapadlo, mi nepřipadá relevantní.
Dar je dar.
Nebo chcete říci, že podle stejné logiky by Rusko mělo příští rok naskočit na Aljašku, protože ji car prodal příliš lacino a ani ve snu ho nenapadlo, že má větší cenu než těch 5 centů za hektar?
Odpovědět
sv

26.2.2021 14:30 Reaguje na Eda proč
Blábol. Dlouhodobá úložiště fakticky nejsou třeba. Technologie přepracování umožňují znovu využívat již použité jaderné palivo. Dlouhodobá úložiště se stavějí a plánují pouze proto, že to vyžadují zákony prosazené zelenými vylízanci.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.2.2021 17:41 Reaguje na Eda proč
Jste na omylu, výstavba samotného úložiště bude stát pouze kolem 30 miliard Kč, za podobnou cenu je už těsně před dokončením ve Finsku. Částka 110 miliard zahrnuje i stoletý provoz a následné uzavření úložiště. Projektované je tak aby po uzavření sloužilo další stovky tisíc let bez jakýchkoliv dalších nákladů. Navíc vás ta částka vůbec nemusí trápit, protože ji platí původce odpadu a ne vy.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.3.2021 19:05 Reaguje na Eda proč
Dovolte výňatek z oficiálních údajů:

"V ČR se ročně vyprodukuje přibližně 450 tun nízko a středněaktivních odpadů (45 gramů na obyvatele), které pocházejí ze zdravotnictví, výzkumu a dalších jaderných technologií.
Vyhořelé jaderné palivo z našich jaderných elektráren (Temelín a Dukovany) pak tvoří necelých 100 tun vysokoaktivních odpadů, tedy necelých 10 gramů na obyvatele za rok."

Snad jste schopen pochopit, že z těch 110 miliard (pokud je ten údaj pravdivý - já ho nikde nenašel) připadá na vyhořelé palivo jen 18 %, čili 200 miliard. A hlavně: Že uložiště by se muselo postavit, i kdyby jaderné elektrárny vůbec neexistovaly!
Najděte si, Edo, nějaký lepší argument.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 10:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dobře, ale problém odpadů nemůžete demagogicky svalovat na OZE.
Pokud by EU byla schopna likvidovat všechne svůj odpad, tak bude likvidovat i z OZE (což je minimálné procento), pokud to nedokáže, tak nebere ani OZE.
Takže se zaměřte na likvidaci VEŠKERÉHO odpadu a OZE vyjde taky v poho.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 10:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, OZE odpady jsou z hlediska "úpornosti" daleko horší než běžné odpady (baterie,vrtule atd.)
Dnes nemá slavná EU ani jediný provoz určený ke komerčnímu využití pro likvidaci OZE odpadů. I když ví, že jejich nárůst bude exponencionální.

Tomu říkám NE !
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 10:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tohle už se řešilo pod jiným vaším článkem. Důvod proč se zatím např. FV panely nerecyklují ve velkém je, že zatím jich není tolik aby se to vyplatilo a to z důvodu, že jejich životnost je daleko větší než se předpokládalo.

PS: Komerční využití vyhořelého jaderného paliva existuje?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 11:09 Reaguje na Eda proč
90% odpadů OZE se z USA vyváží do Afriky,Asie

U EU k dispozici konkrétní čísla nemám, ale vůbec nepochybuji, že budou v relaci k americkým údajům.

k P.S. V současnosti neexistuje, ale o tom se právě v článku píše
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 11:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
"V současnosti neexistuje, ale o tom se právě v článku píše" = "začala výstavba pilotního demonstračního komplexu, kde bude nová technologie testována"
PS: A rozhodně to nebude komerční, ale jak už jste psal jinde, bohatě podporované státem.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.2.2021 17:49 Reaguje na Eda proč
Komerční využití vyhořelého jaderného paliva existuje a nejen v Rusku, dělá se i ve Francii, Velké Británii nebo Japonsku.
FV panely se recyklují, ale jen částečně to co se recyklovat vyplatí (sklo, měď, u některých stříbro). Pokud bude požadavek recyklovat více, někdo bude muset sáhnout hlouběji do peněženky.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 14:03 Reaguje na Eda proč
Zkuste pro změnu myslet ne srdcem zaníceným svatým bojem proti jádru, nýbrž hlavou:
A položte si otázku, jaký poměr je v MNOŽSTVÍ (nebo chcete-li objemu) vyhořelého jaderného paliva a odpadů z OZE? Nezapomeňte přitom vzít v úvahu, že pokud se mají OZE množit tak jak se požaduje, budou těch sajrajtů násobky dnešního množství.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 14:12 Reaguje na Eda proč
To, jakou u FV panelů uvedu životnost, záleží čistě na tom, jakému účelu má ten údaj sloužit a koho jím chci ovlivnit.
Kdy podle vás životnost FV panelu končí?
Když jeho výkon klesne na 70%? Nebo na 50%? nebo na 30%? Nebo na 20%?
Elektřinu pořád ještě vyrábí i panel, který už neutáhne ani nabíjení mobilu...

Každý údaj o životnosti panelů je zatím jen vycucaný z prstu a statisticky neprůkazný. Na to jsou i ty nejstarší v provozu příliš krátce.
Nepleťte si realitu s marketingovými údaji firem, které panely nabízejí.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 08:26 Reaguje na Karel Ploranský
Obecně je hranice životnosti označena 80%.
Samozřejmě FV panel pak funguje dál.
Právě to je problém rycyklace FV. Ukazuje se, že jejich životnost je daleko delší než se počítalo a tudíž je jich stále nedostatek na sériovou recyklaci.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.3.2021 19:29 Reaguje na Eda proč
Životnost panelů je známa a ví se, že během vývoje se sice daří zvyšovat výkonnost (přesněji účinnost přeměny světla na elektřinu), ale na životnost aktivní části nemá vývoj prakticky vliv. . Uvádí se, že pokles účinnosti činí nejméně 0,7 % ročně (což je ovšem exponenciální). Tj. po roce je max. 99,3 %, po dvou letech max. 98,5 %, po 3 letech max. 97,9 % atd.
Na hodnotu, při které se panel už považuje za vadný, poklesne účinnost cca za 28 let - ale nepoužitelný je dříve, protože daleko rychleji než aktivní vrstva degradují mechanické části panelu. A úplně nejrychleji kabely a jejich spoje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 11:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy prostě nevěříte na technický vývoj.

https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/svedsky-northvolt-zahajuje-cestu-k-ekologizaci-vyroby-baterii-pristi-rok-spusti-zavod-recyklaci

Technologie se rozbíhají a jak vidím rozvoj celého segmentu OZE, tak to bude švunk.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 11:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Mimo keců a dluhů nedokázali nic.

"Červenec 2020
Northvolt podepisuje navýšení dluhu o 1,6 miliardy USD na podporu rozvoje výrobní kapacity a dalších iniciativ v oblasti recyklace a výzkumu a vývoje."

září 2020

"Společnost Northvolt podepisuje navýšení kapitálu o 600 milionů USD na podporu rozvoje výrobní kapacity, rozšíření laboratoří Northvolt a komplexního recyklačního zařízení v Northvolt Ett."
https://northvolt.com/about

ha,ha, said the clown...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 11:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
"V Dánsku loni (2020) vítr a solární energie pokrývaly potřebu elektřiny ze 61 procent, což by nejvyšší podíl v EU. V České republice a na Slovensku však podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů činil méně než pět procentů.
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-obnovitelna-energie-uz-je-hlavnim-zdrojem-elektriny-v-eu

To jsou snad jen kecy a dluhy?

Co chcete stavět bez kapitálu?
Právě proto píšu, že to jede velmi svižně a výroba se rozjíždí ve velkém, KDO co dnes staví bez dluhů?? NIKDO!!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 11:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Dánsko s Německem má nejvyšší podíl OZE a nejvyšší ceny energii.
Howgh!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.2.2021 14:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kupříkladu cena v Německu není o moc vyšší než v ČR (v PPS). ;)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 14:36 Reaguje na Petr Eliáš
8.65 Kč/kWh : 4.69 Kč/kWh

Co jste měl z matiky na základce za známku ?

A tu paritu mi ukažte na příslušném modelu. Ono totiž záleží jak je sestaven.
(made in Hlavenka)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.2.2021 14:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
Píšu v pps, ono říct jen že němec platí 8.65 a čech platí 4.69 je tak trochu nevypovídající. Ono má jinou hodnotu 8.65/4.69 pro němce a pro čecha.

Data:
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Definice:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Purchasing_power_standard_(PPS)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 15:34 Reaguje na Petr Eliáš
Podívejte se na graf ČSÚ 2018 , Životní úroveň v EU

Německo: + 22
ČR : - 18

dostupné: https://www.czso.cz/csu/czso/evropsky_srovnavaci_program
======================
Ještě stojíte za svým?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.2.2021 16:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, jak říkám. Pro Němce je 8 Kč něco jiného než pro Čecha.

Německo v PPS 2019S1:
0,2865

ČR v PPS 2019S1:
0,2468

Průměr 28 v PPS 2019S1:
0,2162

Pořadí:
1. Německo
7. ČR
14. Průměr 28

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_204&lang=en (vlevo se to musí přepnout na PPS a vpravo vybrat všechny daně)

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 17:39 Reaguje na Petr Eliáš
Nechci vám kazit radost,ale ČSÚ nás v EU dal na 20 místo.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.2.2021 17:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Píšu o ceně za el. energii. ;)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 07:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já platím za elektřinu 5.70 kč/kWh
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 15:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je demagogie přímo Ruská. Koncová cena je dána daněmi a dalšími položkami. Tady máte realitu:
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/prumerna-cena-silove-elektriny-nemecku-vloni-poklesla-temer-petinu
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 15:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, vy jste totálně mimo.

cena silové elektřiny na burze 2020 : 0,80 CZK/kWh

koncová cena pana Hanzla v ČR:
4 CZK/kWh

A ten rozdíl je co ???

Dovolím si tvrdit,že zjevné i skryté náklady na OZE dnes tvoří 30-35%
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 16:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Píšu vám přece to samé!!
Naše dotace na OZE jsou snad nejvyšší v EU, výsledkem že se nastaví VŮBEC NIC, všechno rozkradou baroni.
Němci dotují daleko méně (na naši cenu z uhláku) a staví se tam mohutně a ještě se buduje nová síť.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

26.2.2021 17:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Přečtěte si článek https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/nemecko-udelilo-zakazku-ctvrtou-elektrarnu-ktera-ma-jihu-zeme-zajistit-stabilitu-soustavy, jak se v Německu staví záložní elektrárny, ale neříká se jim elektrárna nýbž SPECIÁLNÍ SÍŤOVÉ VYBAVENÍ. Zajímavostí je, že to staví český špinavý uhlař Křetínský a další zajímavostí, že cena této elektřiny nebude vznikat na burze, ale bude o ní rozhodovat nějaký regulátor pravděpodobně podle nákladů provozovatele( Křetínského).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 07:39 Reaguje na Petr Blažek
Zcela evidentně neumíte číst. To bude čistě špičkový plynový zdroj, který vůbec nebude dodávat elektřinu do sítě mimo období, kdy nefučí a nesvítí.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

27.2.2021 08:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Já jsem příspěvek pana Blažka pochopil, navíc nikde nepsal, že by vyráběla mimo potřeby sítě do základního zatížení.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 14:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Pozor: Nebude elektřinu prodávat. Což ovšem neznamená, že nepojede. Ono totiž rozjet a přifázovat elektrárnu k síti nejde ani u těch plynových na lusknutí prsty.
Mimochodem, nezapomeňte si přečíst také diskusi pod tím článkem. Zajímavé čtení...
Odpovědět
PB

Petr Blažek

26.2.2021 17:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Přečtěte si článek https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/nemecko-udelilo-zakazku-ctvrtou-elektrarnu-ktera-ma-jihu-zeme-zajistit-stabilitu-soustavy, jak se v Německu staví záložní elektrárny, ale neříká se jim elektrárna nýbž SPECIÁLNÍ SÍŤOVÉ VYBAVENÍ. Zajímavostí je, že to staví český špinavý uhlař Křetínský a další zajímavostí, že cena této elektřiny nebude vznikat na burze, ale bude o ní rozhodovat nějaký regulátor pravděpodobně podle nákladů provozovatele( Křetínského).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 17:36 Reaguje na Petr Blažek
... a n-tý podíl zaplatí i pan Hanzl, pouze to ani netuší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 10:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já už dnes platím solárním baronům a hlavně biopalivovým, to je daleko horší.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

27.2.2021 22:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
I já si dovoluji Vás požádat pane Vinklere, o svolení s tím užíváním Vašeho článku a údajů v něm uvedených k argumentaci v diskuzi se zalenými fanatiky.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.3.2021 18:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Doufám, že si tam ještě nechají místo na zakopávání vysloužilých baterií, případně zubytků po jejich recyklaci, které nikdy nebude (nemůže být) stoprocentní.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.2.2021 08:46
Já souhlasím a pouze se obávám o to, zda po podzimních volbách bude ještě
v plánu stavba reaktoru v Dukovanech. Ti kluci zelení a i ti nazelenalí
jsou v celé Evropě stejní. Jsou to snílci, podle toho se chovají a tak
si myslím, že ten projekt skončí zase na 4 roky u ledu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 10:27
Už ten název je nějaký nejasný.
Jsou státy, které volí hop (budují JE) a jsou v pohodě, jsou státy, které volí trop a jsou taky v poho.
A hlavně je velké množství rozvojových států, které asi do mastodontních projektů v uhlí nebo JE nepůjdou vůbec.
V Afganistánu už jedou farmáři z 90% na fve.

Tohle považuji na největší přínos Evropy v rozvoji OZE, že vytýčila cestu a vlastním příkladem dokázala, že je schůdná a vede správným směrem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 10:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Vytýčení cesty není důkazem její správnosti.
OZE v podání EU jsou pouhou karikaturou využití obnovitelných zdrojů a černou můrou odborníků z oblasti energetiky a její distribuce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 11:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
To zkuste vysvětlit. Jaká černá můra? Distribudce tam funguje, OZE dodávají už přes poloviny spotřeby, blackout jsem nezaznamenal žádný, Tak vypadá černá můra?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 11:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Texas, Kalifornie už zkušenosti mají

EU minul kolaps sítě o pár týdnů dozadu zapojením uhlí a jádra.

Vy o tom nevíte ? :-)
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 11:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Chcete tady šířit další pokroucené zprávy?
O tom co se stalo v Texasu a proč a stejně tak o nebezpečí v lednu lze najít spoustu technických informací.
To že OZE v tom nehrálo takovou roli jak bylo prezentováno bylo už mnohokrát probráno.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 11:53 Reaguje na Eda proč
Nemáte dobré informace, impulsem ke zhroucení sítě bylo skutečně selhání větrníků.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 11:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zdroj informace?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 14:18 Reaguje na Eda proč
https://wattsupwiththat.com/2021/02/20/the-texas-energy-disaster/
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.2.2021 14:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Wattsup není moc důvěryhodný zdroj ...
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 14:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Četl jste ten odkaz?.)
Problém byl v tom, že počítaná náhrada za vítr v podobě plynových elektráren měla problém.

A kupodivu byl problém i s JE.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 15:02 Reaguje na Eda proč
Odkaz jsem četl. A závěr je jasný. Na začátku kolapsu texaské sítě stál výpadek větrníků.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 15:24 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, tohle je ale už zaslepenost. Proč vůbec tedy debatujete?
Výroba VTE šla dolů, bohužel plyn nenaběhl v plné rozsahu a hlavně ten nárůst spotřeby byl díky naprosto extrémnímu počasí taky extrémní. Podívejte se na ten graf v odkazovaném článku.
Tady se ukazuje jak moc jednostraně jste zaměřen.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 15:28 Reaguje na Eda proč
Musíte uznat,že prvotním impulsem byl výpadek větrníků.
Co bylo potom už je důsledek. Pokud by VE /akademicky/ nebyly, k výpadku sítě by nedošlo.

V čem je zaslepenost?
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 15:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Takže graf ve vašem odkazu.
VTE z 20GW na 5GW a plyn z 5GW na 40GW, ale stejně to nestačilo.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 15:44 Reaguje na Eda proč
Pokud vám zkolabuje síť/blackout/ ,můžete mít na vstupu 100 GW ,ale nikam je nedostanete-není jak.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 15:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je ale uplně jiná záležitost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 15:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
V tom, že máte klapky na očích a vidíte jen PTOBLÉM OZE, PROBLÉM OZE, PROBLÉM OZE i tam kde žádný není. Pokud je extrémní zima, nastane extrémní zátěž na síť a ta zcela normálně zkolabuje, priotože na extrém nemůže být stavěná. S OZE nebo bez OZE, vsjo róvno.
Na uhelné prázdniny si asi už nevzpomínáte, že? Taky OZE....
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 15:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Bez OZE by přenosová síť byla podstatně stabilnější.
Nečelila by fluktuacím energií.
Zeptejte se na nejbližší rozvodně praktiků.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 16:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nebyla. Byla by víc zatížená, protože by musela živit i ty, kteří mají vlastní elektrárnu doma. Ale faktem je, že síť musí být složitější a na diverzifikaci stavěná. Proto Němci mohutně do ní investují, my se chlubíme 50 let strarými dráty a rozvodnami, která by to nedaly ani omylem. Proč se chlubíme pořád tím, že jsme blbci až na konci?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 17:34 Reaguje na Pavel Hanzl
My se tím nechlubíme, my to pouze platíme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 18:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Svět nikdy nebyl stavěn pro blbce.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 12:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Takže vlastně uznáváte, že Texas o OZE nebyl.
Odpovědět
sv

26.2.2021 14:36 Reaguje na Eda proč
O vlivu oze parodií na eletráren na stabilitu sítě by mohli vykládat obyvatelé jižní Austrálie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 11:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vím o tom, že s OZE to nic společného nemělo, zkolaboval nějaký velký transformátor na Balkáně.
Samozřejmě to řešily špičkové zdroje a je zcela fuk, jestli jsou fosilní nebi ne. Jedou přece jen chvíli.
Podobný případ je z USA, tam byly blackouty dříve daleko častější, naopak OZE síť odlehčuje a lidí, kteří mají vlastní fve nebo ve, se to netýká.

Zkuste popsat, jak by měly fungovat OZE, aby nebyly karikaturou.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 11:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Pouze doplňkově, max. 12% z celkové výroby elektřiny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 15:52 Reaguje na Miroslav Vinkler
PROČ? V Evropě kryjí už polovinu spotřeby, tj. ušetřily polovinu uhlí. To je vám málo? Kdo to měl nahradit? Liščí ocasy, když JE se staví 20 let?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 17:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, když běží. Takový zdroj je doslova požehnáním...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 18:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kolik času na Severu nefučí? Dělá to 1?, 2? 3% za rok?
Tohle by mohly zvládnou akumulátory všeho typu, dlouhý drát nebo špičkové elektrárny, klidně i plynové (výhledově převážně vodíkové).
To bude stát neskutečné bambilióny a my do toho nepůjdem, takže my zaplatíme x bambiliónů navíc za to, že nám elektřinu Němčouři prodají.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 19:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, začínáte připomínat starověkého krále, který nechal zbičovat moře za to, že potopilo jeho koráby.
OZE jsou náhodné zdroje a spoléhat na náhodu je ošidné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 20:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Co je na nich náhodého?
Zažil jste někdy, že ráno slunce nevyšlo?
Kolik je bezvětrných dní na moři za rok?
Čím argumentujete? 3 - 5% případů, se kterými se samozřejmě počítá??
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.2.2021 23:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak třeba tady je vidět, že těch dní je mnohem víc než 3 - 5 %: https://energy-charts.info/charts/energy/chart.htm?l=en&c=DE&interval=day&source=sw
Letos ve 12 ze 42 dní, tj. téměř ve 30 %, byla výroba německých offshore větrných elektráren do 20 % jejich maximální výroby z 5.2.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 07:47 Reaguje na Emil Novák
Větrné turbíny přece zcela normálně jedou méně, než na 20% svého výkonu, s tím se přece počítá!!
Vy máte v autě taky motor s výkonem 70 kW a jezdíte normánlě na 10 kW!
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 08:05 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Vždyť o tom právě mluvím, že zcela normálně vyrábějí minimum. Vy jste tvrdil že počet bezvětrných dní je 3 - 5 %, já vám ukazuji že takových dnů je mnohem víc. Ve výsledku je totiž jedno jestli nevyrábějí vůbec nic nebo jen naprosté minimum. Ten chybějící výkon je potřeba vždy něčím nahradit.
2) Srovnání s autem je jako obvykle úplně mimo, protože u toho auta ten výkon můžu v případě potřeby okamžitě navýšit, což u větrné elektrárny možné není. Řízení soustavy s větrnými elektrárnami je podobné jako jezdit v autě bez plynu, kde by si auto náhodně dávkovalo palivo a vy byste mohl jedině brzdit v případě že je výkon příliš velký a čekat pod kopcem v případě že je příliš malý.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 10:26 Reaguje na Emil Novák
20% výkonu VE vám přece nedá bezvětří.
V té tabulce není jediný bezvětrný den.
"Ten chybějící výkon je potřeba vždy něčím nahradit". Totální nesmysl. Nikdo nikdy nepočítá s trvalým výkonem VE na 100%, ale třeba na 20%.
Pokud mám auto bez možnosti akcerelace, tak před kopcem mám nachystaný nějaký postrk, kdyby náhodou nefučelo.
Vy se pořád tváříte, že němčtí (i ostatní) energetici jsou úplní tutani.
Kolikrát už bylo bezvětří a kolikrát se už Německo zřítilo?
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 11:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Téměř třetinu dnů letošního roku byla jejich výroba menší než 20 %, ne 20 %, to jste si to opět překroutil. Soustava pochopitelně musí počítat jak s výkonem 0 %, tak s výkonem 100 %. Pokud se výkon blíží 0, musí nutně pokrýt chybějící výrobu jiné zdroje, to je zjevný fakt, vy totální nesmysle.
Bezvětří je každou chvíli a Německo se nezřítilo ani jednou právě proto, že má zatím ještě dostatek flexibilních uhelných, plynových nebo ropných elektráren, které v případě potřeby chybějící výkon nahradí. Akorát to není moc ekologické, ale o ekologii Německu zjevně nijak zvlášť nejde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 13:52 Reaguje na Emil Novák
Proti nám jsou ekologičtí až až.
Samozřejmě mají špičkové zálohy, samozřejmě je budou mít vždycky. Já si připadám jak u blbejch na dvorku. Vy jste právě objevil, že Německo s 50% energií z OZE ještě nezbankrotovalo a za rok pochopíte, že drastické zdražení elektřiny jim nezničí průmysl.
A za pěl let vám dojde, že ty zálohy pojedou asi v zeleném vodíku. Aspoň něco, pan Vinkler ani tohle nedává.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 17:15 Reaguje na Pavel Hanzl
V čem konkrétně jsou proti nám ekologičtější? Ve snižování emisí to není, ČR je snižuje ve srovnání s referenčním rokem 1990 dokonce rychleji než Německo, a nechystá se do dvou let žádné nízkoemisní zdroje uzavírat - na rozdíl od Německa.
Já jsem nic právě neobjevil, přestaňte si vymýšlet.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 17:43 Reaguje na Emil Novák
Němci mají daleko nižší emise CO2 na osobu, (my jsme asi nejhorší v EU), proti roku 1990 šli dolů o 40% a dnes se to stále snižuje.
My šli dolů hned po roce 90, protože zbankrotoval prakticky celý extrašpinavý průmysl, ale dnes už dolů moc nejdeme, jenom tím, že jde dolů celá energetika (samozřejmě uhelná). Ovšem ničím to nanahrazujeme, na rozdíl od Němčourů.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 21:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže teď skutečnost na základě dat místo vašich dojmů a výmyslů. Německý pokles emisí na hlavu od roku 1990 činí 33 % a u ČR to dělá 38 %. Ten pokles je u ČR větší i pokud vezmeme jen posledních 15 let, pak to dělá u ČR 24 % a u Německa jen 20 %, takže padá i další váš mýtus o bankrotu průmyslu pro revoluci. K ověření zde:
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=GERMANY&fuel=CO2%20emissions&indicator=CO2PerCap
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 16:56 Reaguje na Emil Novák
V každém grafu je něco jiného...........
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 20:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Není tam nic jiného, je tam vývoj emisí CO2 na osobu, o kterém jste tvrdil nesmysly.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

27.2.2021 08:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle opět jste nám předvedl vaše neznalosti.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.2.2021 10:31
Možná bych k článku ještě doplnil porovnání v EU dle PPS (parita kupní síly):

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/elektrina-cena-poplatky-cez_2005180705_jab
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 10:38 Reaguje na Petr Eliáš
K jiným závěrům pan Jiří Hlavenka, investor a zastupitel Jihomoravského kraje za Stranu zelených a Českou pirátskou stranu ani dospět nemohl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 11:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tam jsou grafy a realita, ne názoryx pana Hlavenky.
Jen mi tam nesedí ta německá cena v paritě. To mají snad Němci v růměru asi o 20% vyšší platy? To těžko.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.2.2021 13:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
Když už jsme nakousli pana Hlavenku, je zvláštní že tento aktivní investor a miliardář v politice nevadí :-).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.2.2021 13:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak nejde o jeho názory...ale o porovnání ceny elektřiny v PPS. ;)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 14:28 Reaguje na Petr Eliáš
V tom je kouzlo nechtěného, cituji :

"Pokud sledujeme cenu bez dalších souvislostí, tedy jednoduše eura za kilowatthodinu, je německá elektřina skutečně téměř nejdražší, a to po Dánsku. Jakmile ovšem do srovnání zahrneme ekonomické možnosti domácností – metodou takzvané parity kupní síly – jsou na tom Němci a Češi velmi podobně."

David Copperfield bledne závistí , neboť to se nepovedlo ani jemu.

Udělejme myšlenkový pokus - dejte mi průměrný německý plat a povinnost platit německé ceny energií. 106 000 korun --údaj 2018--

panu Hanzlovi,Eliášovi a Hlavenkovi ponechme český plat a české ceny energií. 31 885 Kč

Sami zde můžete napsat, co byste si vybrali.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.2.2021 14:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
Evidentně nechápete PPS.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 14:39 Reaguje na Petr Eliáš
Je parita a parita, otázkou je jak vypadá kupní koš. Tak nám ho ukažte .
To je známá fligna rádobyznalců !
Odpovědět
MG

Milan G

26.2.2021 19:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Máte můj obdiv. S Eliášem diskutovat nelze, on totiž nepřipouští jinou pravdu než tu svojí, pokroucenou. Pokud potřebuje přitáhne si na pomoc instrumenty, které vyhovují pouze jeho blábolům. Když mu dáte odkaz, který mu nevyhovuje, okamžitě ho shodí se slovy, že ten zdroj není spolehlivý. S tímhle troubou nemá význam ztrácet čas.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 15:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já to skutečně nepochopil. Němec má trojnásobný plat a o 80% dražší elektřinu. Kdo je na tom lépe?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 17:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Němec, a i přesto už Němci nadávají. Původně jim bylo slibováno,že OZE je budou stát tolik jako kopeček zmrzliny týdně. :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 18:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Skutečně je mi fuk, kdo komu co nasliboval. Ale vidím jako velmi pozitivní, že Němčouři staví obrovské kapacity v OZE, budují moderní diverzifikovanou síť, chytré elektroměry, rozjíždí se vodíkové i jiné akumulace a teď jim už jde elektřina cenově dolů.
To je v pořádku, ale mně výrazně vadí, že jsme zase poslední a jsme za úplné pitomce a nebude to dlouho trvat a přijdeme o energetickou nezávislost.
Vývoz jde každoročně dolů a my nemáme možnost nabídnout nic jiného, než drahou elektřinu z uhláků.
Odpovědět
MG

Milan G

26.2.2021 19:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Přestaňte lhát. Už několikrát vám tady hodně lidí řeklo, že Němci opravdu, ale opravdu nebudují moderní diverzifikovanou síť.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 19:57 Reaguje na Milan G
Minule někdo napsal, že my natáhli o pár set více drátů. Padl jsem na krovky......
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.2.2021 23:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Asi myslíte tohle, rád vám to připomenu, článek z roku 2019:
"Za poslední 3 roky se přenosové soustavy v Německu rozrostly v průměru o pouhých 133 kilometrů ročně. V plánu jsou přitom tisícovky další kilometrů, ale hlavním problém je odpor místních obyvatel k výstavbě vedení v blízkosti jejich obydlí.
Co do výstavby bylo přitom rekordní poslední čtvrtletí loňského roku, kdy bylo postaveno celkem 112 kilometrů vedení. Nejsou však výjimečná ani čtvrtletí, kdy byly postaveny pouze jednotky kilometrů nových vedení.
Nedávno přitom provozovatelé přenosových soustav uvedli, že ke splnění cílů v oblasti obnovitelných zdrojů je potřeba nejméně 1600 km nových vedení a rozšíření 2900 km přenosových linek.
Ve stejném období bylo v České republice postaveno 118 kilometrů venkovního vedení. Při zohlednění celkové rozlohy České republiky a Německa, pak lze velice zjednodušeně říci, že se vedení v České republice staví o třetinu rychleji než u našich západních sousedů."
https://oenergetice.cz/prenos-elektriny/rozvoj-nemecke-prenosove-soustavy-stale-vazne-za-posledni-3-roky-pribylo-403-km-noveho-vedeni
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 07:54 Reaguje na Emil Novák
Dobře, ale vy počítáte jen délku drátů. Německo (i my) je prodrátované velmi silně, ovšem síť stavěná pro diverzifikovné OZE musí být strukturálně jiá a to dělají Němci, nikoliv my.
Němci začínají stavět neskutečně mohutné podzemní!! vedení ze severu na jih. Dráty na sloupech už jim asi neprojde.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 08:16 Reaguje na Pavel Hanzl
To že si postavili většinu zdrojů na severu a centrum spotřeby mají naopak na jihu není žádná přednost ale naopak značná nevýhoda. Nic diverzifikovaného na tom není, naopak je to vedení stavěné kvůli jednomu jedinému zdroji, který je silně centralizovaný na severu Německa.
Že staví vedení pod a ne nad zemí není žádná strukturální odlišnost ani výhoda, ale nutnost, protože obyvatelstvo nadzemní vedení odmítlo. Takže staví podzemní vedení s několikanásobnou cenou a se stejnou užitnou hodnotou, než kdyby vedlo nad zemí. Elektřině je úplně jedno jestli teče pod zemí nebo nad zemí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 10:16 Reaguje na Emil Novák
Ta diverzifikace je ve všech domácích i firemních fve i tisících větřáků.
Jaký objem elektřiny v tomhle páteřním kanále se bude přepravovat? 6, 8, 10%?? Kolik obcí nebo regionů je tam už dnes zcela nezávislých? Kudy to chodí dnes?
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 11:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Diverzifikace je ve FVE které každý večer přestanou vyrábět a v zimě vyrábí minimum, i když je spotřeba elektřiny nejvyšší, a v tisících VtE, které jsou převážně soustředěné v jedné oblasti, kde fouká nebo nefouká ve stejnou dobu. Přepravovat se budou desítky procent spotřeby a žádné skutečně zcela nezávislé obce ani regiony tam nejsou.
Odpovědět

Viktor Šedivý

27.2.2021 16:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Nezávislé obce a regiony?
Nula, čistá nula.

Všichni ti, co melou o soběstačnosti, pouze z dlouhodobého pohledu vyrobí víc, než spotřebují. Nikdo ale není schopen pokrýt v každém okamžiku všechnu svoji spotřebu - a jenom to by byla skutečná nezávislost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 17:49 Reaguje na Viktor Šedivý
Tohle bych úplně netvrdil, ale přímo ostrov není výhodný, i když technicky to problém není. Je to zbytečně složité a tím drahé, ale určitě nadšenci si to pořizují.
Pokud zkombinujete fve, ve a biomasu asi není žádný problém být úplně nezávislý, ale PROČ? Aby se naši hnidopichové měli čemu divit?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

27.2.2021 18:24 Reaguje na Pavel Hanzl
No, zbytečně složité a drahé je to, když provozovatel el. soustavy musí držet výkonovou rezervu za tento "nezávislý" objekt.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 16:40 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nemusí,dělají se jen slabé jističe.............
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.2.2021 18:27 Reaguje na Pavel Hanzl
No, to jste opět nepochopil
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 20:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Máme možnost rozumného mixu z jádra , ZP a OZE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 20:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
Fakt "MÁME MOŽNOST"??? Jakou?
Nejste náhodou naivní jak 3 dny starý pes?
My nemáme momentálně VŮBEC ŽÁDNOU MOŽNOST, pouze odsunout tendr na JED někam daleko. To je jediné co můžeme, zbytek je zcela nereálný.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.2.2021 20:12 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsou zase Hanzl perly...:-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 07:57 Reaguje na Jaroslav Studnička
My máme jen jednu možnost, vykopat současnou vládní mafii a začít dohánět Evropu jak po plyšákovi.
S touhle garniturou neuděláme ani ťok.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

27.2.2021 08:36 Reaguje na Pavel Hanzl
No nevím jestli západní progresivní socialismus je něco, co bychom měli bezpodmínečně dohánět...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 10:11 Reaguje na Jaroslav Studnička
Není to žádný socialismus, ale sociální stát, což je podstatný rozdíl.
EU je region, kde se má obyčejný člověk nejlépe na světě.
Skutečně se musíme vymezovat a snažit se vystoupit? proč a hlavně kam?
Na samostatnost typu Švýcarska nebo Norska skutečně nemáme (stačí se podívat, co si volíme do vedení země) a další možnost je nadvláda Ruska, ze které se každý chce vysmeknout. Ujkajina i dnes Bělorusko.
Tak udělejte zcela pragmatický odhad.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 16:06
Prosím pana Hanzla a kol., aby si o vlivu OZE na přenosové sítě a jejich nákladech přečetli alespoň abstrakt článku:
"Řízení stability sítě v měnícím se energetickém prostředí"

autor German Kuhn, Siemens Energy z října 2020 , dostupné:

https://www.powerengineeringint.com/smart-grid-td/td-infrastructure/managing-grid-stability-in-the-changing-energy-landscape/

========================================================================

Pak můžeme diskutovat,nikoli o kravinách, dále.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 16:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Samozřejmě ANO!!
Samozřejmě OZE mají větší nároky na flexibilitu sítě a její řízení!!
Samozřejmě to musí být děláno chytře!!
ANO, každý moderní systém je složitější, ale výkonnější!!!

To je přece zcela normální a proč pořád strašíte mobilním telefonem natož beztačítkovým? Co chudák sedlák, když místo koní koupil traktor?? Taky léta bečel?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 20:04 Reaguje na Pavel Hanzl
V tom je problém, tady se to nedělá chytře,ale hloupě.
Potom i výsledek bude stejně kvalitní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 20:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud pojmem "tady" myslíte babišistán, tak jasně souhlasím.
Ale když se dívám do Evropy, kde mají už půl spotřeby z OZE, tak mi to připadá naopak velmi chytré.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

26.2.2021 20:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Promiňte, mně zase přijde moudré se v tomto neopičit. Je mi hloupé to nojstále opakovat, ale když dva dělají totéž, není to totéž. Říká se tomu dělba práce a poprvé to děti slyší na prvním stupni ZŠ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 08:01 Reaguje na Karel Zvářal
A tu dělbu práce si představujete jak? My budem čadit z uhláků a někdo to bude po nás čistit?
Já bych to viděl takto: maximálně rozjet fve a vodíkové akumulace, na severu fučí na jihu svítí, můžeme být akumulátorem Evropy. Místa v brownfieldech máme dost.
Takovou dělbu práce bych uvítal.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

27.2.2021 08:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Uhlí se utlumuje, ale jsem za nahradit ho jádrem. Vrtule a FTV ať dělají tam, kde k tomu je dostatek místa (moře, střechy). Kuku a řepka je další výplod pomatenců, kteří se snaží veřejnost oblafnout předponou eko...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 09:50 Reaguje na Karel Zvářal
Jádrem nahradíme kulový, mastodont JED, (pokud ho vůbec postavíme), nahradí jen polovinu stávajících Dukovan. Čili nic.
A biopaliva jsou nesmysl od začátku, pouze druhá generace (z odpadu) by smysl měla. Ale asi jen jako přísada do syntetického paliva.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

27.2.2021 23:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Syntetické palivo je podle Vás co? Jste zcela pomatený, chemie není jako stavět z cihel nebo betonu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 08:58 Reaguje na Jiří Daneš
Vodík má problém se skladovatelností a proto se navazuje na molekulu biouhlíku a vzniká něco jako CNG, ovšem bez fosilního uhlíku. Uhlík snad dokáže navázat až 7 molekul vodíku, metan je pouze CH4.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 09:33 Reaguje na Pavel Hanzl
A tento způsob má zase ještě větší problém s účinností/ztrátami než samotný vodík.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 12:02 Reaguje na Emil Novák
To je možné, čisté energie jsou skutečně vyšší level.
Čadit z uhláku nebo dýzlu umí každý blbec.....
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.2.2021 13:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, je to vyšší level, protože zatím nikdo nedokázal poručit větru a dešti jak se říká...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 16:36 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ale Holanďani mají z OZE už 60% elektřiny. Není potřeba nikomu poroučet, to je právě ten vyšší level.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.2.2021 18:31 Reaguje na Pavel Hanzl
No, samozřejmě...:-))))

https://videacesky.cz/video/nedele-s-lubachem-zeleny-proud

Jinak vám to nedávno vysvětloval p. Novák
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 20:46 Reaguje na Pavel Hanzl
A Arjen Lubach vytáhl z Tibery koně. Ne doslova sice, ale koupil si od jednoho Itala za 20 € právo tuto historku vyprávět :-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 21:46 Reaguje na Emil Novák
Nemáte pocit, že tento zdroj je nějaký, aspoň nepatrněji solidnější??
"V Dánsku loni (2020) vítr a solární energie pokrývaly potřebu elektřiny ze 61 procent, což by nejvyšší podíl v EU. V České republice a na Slovensku však podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů činil méně než pět procent.
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-obnovitelna-energie-uz-je-hlavnim-zdrojem-elektriny-v-eu
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 22:13 Reaguje na Pavel Hanzl
A proč do toho motáte Dánsko když je řeč o Holandsku?
Pan Lubach není žádný zdroj, on jen velice vtipně komentuje veřejně dostupná a snadno ověřitelná data.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

27.2.2021 08:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět tu kolovrátek Hanzl rozjíždí perly o akumulátoru Evropy...:-)))
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

27.2.2021 13:15 Reaguje na Jaroslav Studnička
Asi podle filmu Akumulátor 1 . Prostě vezmete žárovku ( LEDku) do ruky a tím ji rozsvítíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 16:15
V roce 1905 vyrazil pan Novák s vozidlem Laurin - Klement z Brna do Vídně. Přišla obrovská bouře, kterou tam napamatují a automobil se zastavil.
To je jasný důkaz, že automobilita je totální nesmysl, je to jen slepá větev, která by se bez dotací pana Nováka neuživila, je to jen černá můra a zdroj nestability na silnici a ten automobil způsobil rozsáhlý kolaps dopravy, protože koně se v hromobití blesků plašily.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

26.2.2021 17:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle i když tvrdíte, že jste stavař tak o technice nemáte sni páru. Když příjde opravdický blackout a na hranicích se včas jednotlivé státy neodstřihnou tak za hezkého počasí bude trvat minimálně 3 dny než se celá Evropa nahodí zpět. Za nějaké větrné nebo sněhové bouře se budou následky likvidovat týdny. Ono to totiž není jenom, že vám vypadnou pojistky a vy jdete a znova je nahodíte. Ono se při tom přetížení spálí pár transformátorů, vyhoří tu a tam nějaká rozvodna. A při tom jak jsme dnes zcela závislí na elektřině ( neteče voda, netopí se, nejde kanalizace) a ve velkých městech zvlášť si takový hazard nemůžeme dovolit. To není žádný katastrofický scénář na hraně blackoutů se Evropa pohybuje několikrát do roka. A tak jako nikdo nevěřil v epidemie tak bohužel dnešní bezhlaví zastánci OZE nevěří v takovouto katastrofu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 18:38 Reaguje na Petr Blažek
Kdy jste naposled takový blackout zažil? Já naposled uhelné prázdniny za komára. Pořád všichni vyhrožují a straší a pořád nic.
Já mám určité podezření, že energetici v Německu i jinde to ví a mají x násobné jištění. Pokud ale přijde to, co v Texasu, tak to klekne asi celý a nemusíte mít z OZE ani ťok.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 18:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Covid jsme také nezažili a dnes mlátí republikou.
Naposled jsem zažil chřipkové prázdniny společně s uhelnými.(1972-3 ?)
Jak píše pan Hanzl - pořád všichni vyhrožují a straší a pořád nic...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 19:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proč proboha motáte do sebe úplně nesourodé děje? Covid je infekce a balckout energetický problém. Holínky a hodinky jsou taky to samé, že? Oboje se natahuje....
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 20:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Obojí je pane Hanzle náhodné, což vám zcela uniká , zejména u segmentu OZE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 20:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Úder blesku je to samé co koronář. Já pořád žasnu, co se tady nedozvím.
Před OZE žádné blackouty nebyly?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 21:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistěže byly, ale ne tak často.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 08:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Fakt? Kolik jich v Evropě bylo před OZE nevím, ale za OZE žádný.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.2.2021 08:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Jasně, distribuci elektřiny máme od počátku 20. století a vaše slavné OZE deset let i s cestou.
Nesrovnávejte hrušky s fazolemi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 09:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dobře, ale žádné blackouty nenastaly. S tak obrovským podílem nestabilních OZE to považuji za mistrovské dílo všech energetiků, letošní zvládnutí mrazových dní jim dávají velmi dobré vysvědčení. Další kolo bude letní nápor klimatizací, to se bude do budoucnosti zhoršovat. Tady je právě velmi vhodná fve.

Vy máte pesimistický názor tam, kde já optimistický:
Je to špatně, mohl by být balckout.
Já říkám: je to dobrý, žádný blackout nebyl. Kdo je blíž realitě?
Odpovědět
PB

Petr Blažek

27.2.2021 10:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Samozřejmě, že dříve nějaké blackouty byly, ale situace se časem zhoršuje právě tím jak je všechno spolu provázané a závislé právě na tom jednom médiu což je elektrika. V momentě výpadku vám přestane fungovat většina prodejen včetně potravin. Jenom v Praze se zastaví tisíce výtahů a několik desítek souprav metra. K dispozici má pouze zhruba 200 hasičů ve službě. Po 24 hodinách se vám doma začnou kazit potraviny, které máte v lednici a mrazáku. Většina nemocnic začne mít problémy, protože buď vůbec nemají a nebo mají jen malé záložní zdroje a naftu do nich max. na 3 dny. Většina čerpacích stanic vám nevydá ani naftu ani benzin.
Jak už jsem výše popsal tak záchranné složky jsou v řádech stovek a ani armáda to nevytrhne, protože od doby co se profesionalizovala jich je taky jen pár tisíc. Což v důsledku znamená absolutní kolaps zásobování.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 11:07 Reaguje na Petr Blažek
Já za to nemožu. Ale dívám se na Vídeň, kde chtějí budovat megawattové soláry.
Není tohle taky výrazná část řešení?
Blackdown je problém centralizovaných sítí, s OZE nic spoečného nemá.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 11:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Co je blackdown nevím, ale blackout se samozřejmě týká všech, kteří jsou připojeni k elektrizační soustavě, což jsou až na naprosté výjimky všichni. A pravděpodobně k němu nedojde v době kdy tyto OZE fungují, ale naopak v době kdy nefungují a elektřiny je nedostatek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 13:43 Reaguje na Emil Novák
Blackouty jsou většinou z přetížení sítě a jeden jistič vyvolá řetězovou reakci. Fve elektrárna se v tom případě odpojí a jede v ostrovním režimu, případně na vlastní akumulátor. Tím pádem se udrží životně důležité funkce, nemocnice mají vlastní generátory normálně. Že je v babišistánu bordel je jináv věc.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 17:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Blackouty jsou většinou z nedostatku a ne z přebytku výkonu. FVE elektrárna může jet v ostrovním režimu jedině v případě, že zrovna svítí slunce. A to může být např. v prosinci dost velký problém, protože u nás svítí průměrně jen cca 1,5 hodiny denně.
O tom jak dlouho vydrží nemocnice v případě blackoutu bych si moc iluze nedělal, ani u nás ani za hranicemi.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

27.2.2021 18:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Asi jste rozhovor s p. Šándorem, který výše p. Novák vkládal, nečetl, že?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 08:51 Reaguje na Jaroslav Studnička
Četl, proč?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.2.2021 09:31 Reaguje na Pavel Hanzl
No, že v zápětí píšete hlouposti...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 13:48 Reaguje na Emil Novák
Vy asi nevíte o těch obrovských kapacitách pro akumulaci přebytků z doby kdy Slunce svítí, připravených a čekajících, až Slunce zajde za obzor či za mrak.
Pan Hanzl už o nich ví. Zeptejte se ho na ně! Mně to nechce prozradit, kde je má.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

27.2.2021 14:37 Reaguje na Karel Ploranský
Taky jsem se jednou dotazoval jestli nemá ve sklepě baterky a v garáži elektrolyzér. Prý ne a jede na fosilní zemní plyn, je to ropák...:-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 08:48 Reaguje na Jaroslav Studnička
První vlaštovky se mají čile k světu:
https://pozitivni-zpravy.cz/prvni-domaci-vodikova-baterie-zasobi-domacnost-obnovitelnou-energii-zvladne-az-dva-dny-bez-proudu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=84HKGdPTM9e-202102240847
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 16:35 Reaguje na Emil Novák
Když je energie nedostatek, výrazně vyskočí cena a velké množství spotřebičů se odpojí a chytré elektroměry začnou do sítě tlačit co můžou, klidně i z baterií. Záleží jak to mají lidé nastavené.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 21:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Teoreticky možná, prakticky nic takového nefunguje a ještě dlouho nebude. Hlavně by mě zajímalo, proč by racionálně uvažující člověk na takový model přistupoval, že bude dobrovolně občas bez elektřiny, protože je v tu chvíli příliš drahá. U zelených fanatiků to samozřejmě chápu, ti se na to dokonce těší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 21:41 Reaguje na Emil Novák
Pokud je na trhu elektřina za 5-8? dolarů 1/kWh, tak bych klidně svou celou 10kW elektrárnu včetně baterie poslal do sítě a zapálil si svíčku.
Takový výdělek za pár černých hodin se hned tak nepoštěstí "kdo to dnes má" říkával Jyrka Paroubek...
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 22:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud narážíte na nedávné události v Texasu, tak se vsadím že byste to neudělal, protože byste to všechno radši vrazil do topení abyste doma nezmrznul. Stejně by to nejspíš bylo málo, ale lepší než nic.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 21:25 Reaguje na Emil Novák
Mám krbáky na dřevo a měsíc fedrovat můžu zcela v pohodě.
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.3.2021 21:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte je tady. Jestli byste je měl i v tom Texasu se bohužel nedozvíme, ale vzhledem k místnímu podnebí o tom pochybuji.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 13:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Díky Bohu a našim jaderkám a hnusným "uhlákům" (jak jim říkáte) jsme ho opravdu nezažili, ale měli jsme k tomu skvělou příležitost docela nedávno.
A jestli Němci a další ty jaderky a uhláky opravdu vypnou, tak je zažijete s pravděpodobností hraničící s jistotou.
A já jen doufám, že se dokážeme od hroutících se okolních sítí včas odpojit. Protože oni to ekonomicky ustojí, zatímco pro nás to bude další hřebík do rakve...

Jinak - nebuďte trapný s těmi uhelnými prázdninami! Ty přeci nemají s blackoutem, o jakém je řeč teď a tady, tj. s příčinami, které mohou DNES k blackoutu vést, naprosto nic společného.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 20:17 Reaguje na Karel Ploranský
Mě připadá zcela kouzelné, jak u nás všichi rozumbradové automaticky předpokládají, že němëčtí energetici jsou naprostí tutani.
Třeba vypnou jaderky a ZRAZU PESK!!! Nieje prúd!!!
Laco, čo je také oné blackout?? Ďuro nieviem, nezriem do gůgla, pretože je tu tma.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 13:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Zcela výjimečně jste napsal rozumnou věc, pane Hanzle.
Ten příměr o nesmyslnosti strašení před jádrem na základě jedné havárie způsobené naprosto minmořádnými okolnostmi (z nichž nota bene ani jedna by ji nezpůsobila jen sama o sobě) sedí.

Jen jste mne uvedl do rozpaků - jste vy vlastně pro jádro, nebo nejste?
Teď se ho zastáváte, jindy nadáváte a argumentujete neschopností nějakou jadernou elektrárnu postavit...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

27.2.2021 13:57 Reaguje na Karel Ploranský
...Máme kulový, máme kulový, místo elektrárny máme zprávu BIS... viz. ref. písně M. Davida To se oslaví:-))

https://www.youtube.com/watch?v=3qrn0hdh92M
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 18:02 Reaguje na Karel Ploranský
Já osobně z jádra nadšený nejsem, ale je mi jasné, že se bez něho neobejdeme a je to stokrát menší zlo, než fosilní uhlík.
Jenže to vůbec řešit nemusíme, stačí se podívat na ty mašlonky, co vedou stát. Postavíme stejně kulový (v lepším případě), v horším to zadáme Rusům a jdeme pod bič, takže je to už v dupě totálně.
My už nemáme šanci to zadat někomu normálnímu, jak třeba Poláci. Navíc by to nahradilo jen půlku Dukovan, čli nic.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

26.2.2021 18:51
Eda proč... pročpak zde nevystupujete pod svým skutečným jménem jako např. autor vámi kritizovaného článku?
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 13:24 Reaguje na Karel Tejkal
A změní skutečnost, že tu budu pod pravým jménem něco na tom, že autor má pod svým článkem v argumentaci mnoho chyb?
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

28.2.2021 18:19 Reaguje na Eda proč
Možná to není problém argumentace, ale obyčejné lidské slušnosti. Tomu vy ovšem nemůžete rozumět.
Odpovědět
Ep

Eda proč

28.2.2021 19:33 Reaguje na Karel Tejkal
Tohle je mimo téma a tudíž se omlouvám za off topic.
Mění to jestli já jsem podle vás slušný něco na tom, že autor článku v argumentaci mnoho chyb?
PS: Tenhle nick jsme založil jednoučelově na konkrétní dotaz pod minulým článem autora. Jeho reakce na dotaz mě velice udivila svou neslušností:)
Možná proto jsme tu zůstal diskutovat i pod tímto článkem.
Jsem překvapen jak moc autor používá nepravdy a svým způsobem uráží oponenty a není ochoten reagovat na konkrétní připomínky jinak než útokem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 19:50
Raději zveřejňuji místní hodnocení energetické krize v Texasu, pro neznalé jazyka stručně - OZE se významně podílely na kolapsu sítě.

Contrary to the claims of green energy profiteers and apologists in the mainstream media, wind and solar power, particularly their absence during a critical, surprising period of peak demand, were largely to blame for the widespread power outages in Texas during the polar freeze that hit the state last week.
--------------------------------------------------------------------------
A dnes bylo uvedeno TV ČT 1, že 4min 31 vteřin dělilo síť od totálního blackoutu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 20:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Sice se nic nestalo, ale nástup jara je zase provázen rekordními teplotami na dost stanicích.
Já vím, je to zatím jen počasí, ale když se podíváte 20 let nazpět, tak už to je lokální klima. A jak na sviňu, tohle se děje po celém světě.
Tímhle švunkem se do roku 30 začneme skutečně vařit. A výhled je jen k dalšímu zrychlování.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 21:06 Reaguje na Pavel Hanzl
To je právě to klima strašení. Březen naopak má být dost pod průměrem. / accuweather.com /
Odpovědět
li

26.2.2021 21:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
No jasně.Pan Hanzl zas jede tu pohádku o uvaření se tady.Dívám se každý den na Windy-v Kanadě už asi 4 měsíce -30,Sibiř -50,sněžilo kde celá desetiletí nesněžilo,Austrálie poměrně studené léto.Ale podle pana Hanzla to má růst exponenciálně.Navíc teplo znamená život,v minus pěti jaksi nic neroste.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 08:09 Reaguje na
Globální oteplení sebou nese extrémní meteorologické jevy, v atmosféře je více energie a ta se tímmvybíjí.
Klima je průměr všech průměrů a tyhle extrémy je ovlivňují minimálně.
Odpovědět
MG

Milan G

27.2.2021 14:34 Reaguje na Pavel Hanzl
A co tedy ovlivňuje ten průměr všech průměrů?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 18:04 Reaguje na Milan G
Samé průměry.
Pokud máte 11 a půl měsíce z roka nadrůměrnou teplotu a 14 dní je mrazová kalamita, tak vám ten půměr vyjde zase vyšší než loni.
Odpovědět
MG

Milan G

28.2.2021 17:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže když mi strčíte nos do mýho zadku jsme na tom v průměru stejně, že jo? Vy máte nos v zadku, já mám nos v zadku. Otázek však vyvstane víc, ale jedna např. je to správné? Není ten průměr zneužitý?

Váš příměr je irelevantní, taková situace ještě nikdy nenastala. Spíš je to obráceně, 14 dnů tropických teplot změní v ,,průměru,, hodnotu pro celý rok.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 21:37 Reaguje na Milan G
Není to přece o blbých vtipech.
Milióny měření po celém světě dá velmi přesný přehled o změnách klimatu. A ten je jasný, to nemá cenu řešit. Úlety nemají žádný vliv, odkud proudí ledový vzduch, tam se zase naměří teplejší proudění atd. atd. prostě se to okecat nedá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 08:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proč pořád argumentujete tím, co MOŽNÁ bude?
Já píšu realitu a vy svoje pocity.

Pohled do nejnovější historie teplot je přece úplně něco jiného, než páně Kalendův "integrál TSI".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.2.2021 08:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Vaše dva poslední příspěvky vezmu najednou -- počet hurikánů v posledních deseti letech USA je nižší než v letech předešlých. Skutečný extrém.
Čtete statistiky a ne science fiction.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 09:42 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vyzobnutím jednoho vybraného jevu globál nepochopíte.
Já můžu argumentovat tím, že byly zase silnější, byly nejhorší vlny veder v Austrálii i jinde, extrémní teplo na Sibiři atd. atd.
Dobrým indikátorem dlouhodobých vývoj teplot jsou ledovce.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

27.2.2021 10:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Řekl bych, je to jasné. Když se ochlazuje, mrzne, sněží, nebo aspoň vydatně prší, je to počasí. Když se otepluje, svítí sluníčko a je sucho, jedná se o klima.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 11:03 Reaguje na Karel Tejkal
očasí je momentální stav atmosféry na daném místě.
Klima je průměr všech počasí na celém světě.
Změna klimatu je časový posun tohoto průměru, především v teplotě.
Změna klimatu v delším časovém horizontu ovlivňuje počasí, naopak ale nikoliv.
Jednodušeji to vysvětlit neumím.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.2.2021 11:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Jednodušeji to vysvětlit neumím.
Bez jádra si společnost ani neškrtne.
OZE je zapotřebí posadit tam,kam patří-do měst, brownfieldů apod., ale ne do krajiny a šelfů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 13:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Němci a Rakušáci si škrtají velmi výrazně. Co s tím? Nekážete zase bludy?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.2.2021 13:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Sice kopete za stejný tým s Katkou Pazderů, ale v tomhle se raději předem dohodněte, abyste si neprotiřečili:
Elektráren prý máme nadbytek a máme je vlastně jen proto, abychom prodávali elektriku Němcům, Rakušákům atd. Čili jsme blbí a klimaticky i environmentálně nezodpovědní.

Takže není to náhodou tak, že páni sousedé si zatím škrtají jen díky tomu, že my jsme tak blbí a klimaticky i environmentálně nezodpovědní?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 18:15 Reaguje na Karel Ploranský
Tohle je součást ropácké demagogie. Eu je jediná síť a elektřina proudí milióny drátů a všichni nakupují a prodávají.
My kupujeme levnou když svítí a fučí, Němci a Rakušáci drahou od nás, když nesvítí a nefučí. Normálka. Jenže si budují svoje zálohy, akumulátory i špičkové zdroje, proto náš vývoz klasá. Odhaduji to do roku 25 - 27 kdy budeme čistí dovozci a dál to půjde už dole vodou, ztratíme energetickou soběstačnost.
Ale nemusí to být žádná tragédie, už dnes je elektřiny v EU přebytek a nové zdroje se rychle budují.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 17:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci zatím stále provozují šest jaderných bloků a Rakušané se zase neobejdou bez dovozu elektřiny ze sousedních zemí, kde jako z udělání všechny provozují také jaderné elektrárny kromě jediné, která já na tom z pohledu soběstačnosti ještě hůř než Rakousko.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 20:06 Reaguje na Emil Novák
Zatím. Existuje něco jako technický vývoj a zkuste se podívat, kolik se za posledních třeba 5 let vybudovalo nových čistých zdrojů. A zkuste si tu křivku protáhněte do roku 25, nebo až 30. Uvidíte hrozný věci......
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.2.2021 21:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Protahovat křivky je pěkný nesmysl, dojdete jen k hloupým závěrům. To je vidět např. na tom jak v Německu v posledních letech doslova umřela výstavba nových větrných elektráren. Navíc se začnou postupně odstavovat ty více než 20 let staré, které se už nevyplatí udržovat, což nutně začíná vést ke stagnaci. Na tu už se zděšením upozorňují i zástupci německé energetiky, stačí to trochu sledovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 08:42 Reaguje na Emil Novák
Nevím, kde berete informace a co vám umřelo, ale realita je zcela jiná:
https://oenergetice.cz/vetrne-elektrarny/investice-do-vetrnych-elektraren-na-mori-v-eu-byly-loni-rekordni
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 09:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Nic mi neumřelo a řeč není o EU ale o Německu, jak tam výstavba nových větrných elektráren skomírá se každý může podívat tady:
https://energy-charts.info/charts/installed_power/chart.htm?l=en&c=DE&expansion=annex_dismantling
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 11:03 Reaguje na Emil Novák
Ten graf je nějaký hodně podivný, je vůbec z Německa? Aby solár v roce 2011 dal víc, než max. VE offshore i onshore dohromady, to je asi fakt nesmysl.... nechápu to a taky tam o žádném umření není vůbec nic....
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 12:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Ten graf samozřejmě je z Německa a podivné na něm nic není, jen jste nepochopil jeho význam. Vyjadřuje roční přírůstky nebo úbytky instalovaného výkonu, a to za každý rok zvlášť, nikoliv kumulativně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 16:19 Reaguje na Emil Novák
To je dost galimatyáš a hlavně nevím, k čemu by mi to bylo.
Soláry i VE se v Německu budují každý rok více, pokud nějaký rok je stejný (nedejbože nižší!!!) než předchozí, už se všude huláká o zamrznutí a umření, přitom my neděláme VŮBEC NIC. Mě stačí vědět, že každoročně se výkony v OZE výrazně navyšují a to je celé.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 19:50 Reaguje na Pavel Hanzl
O solárech jsem nic nepsal, psal jsem o větrných elektrárnách. Ten graf je naprosto srozumitelný, pokud je to pro vás "galimatyáš", chyba není v grafu ale u vás.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.2.2021 21:18 Reaguje na Emil Novák
Jistě. Ale já nevím, k čemu by mi byl. Já nejsem detailista a hnidopich a nebudu řešit, jestli se letos postaví o dva větrníky víc nebo míň.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.2.2021 22:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Byl by vám k tomu abyste neprotahoval křivky do "roku 25, nebo až 30", když je zjevné že takové protahování už dnes neodpovídá realitě. Loni se nepostavilo o dva větrníky víc nebo míň ale 3,5× méně než o tři roky dříve, a výsledky aukcí, které se v posledních letech obvykle nedaří naplnit jasně ukazují, že žádná změna není na obzoru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 21:22 Reaguje na Emil Novák
Zase jen plácáte jak dycky:
https://oenergetice.cz/vetrne-elektrarny/evrope-bylo-loni-zprovozneno-147-gw-vetrnych-elektraren

Pokles 6% kvůli koronáči se má vyrovnat bohatě letos. Ale Evropa je už dnes přeenergetizovaná a kde máte ty předopovědi, jak zbankrotuje evropský průmysl kvůli gigantické ceně elektřiny? Zatím ceny jdou dolů, což není dobrá zpráva.
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.3.2021 21:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Neutíkejte nikam do Evropy, řeč je pořád jen o Německu. Ty klesající přírůstky v Německu máte o několik příspěvků výše. Že jste graf nepochopil neznamená že přírůstky neklesají.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

27.2.2021 16:16
Pan Vinkler si může psát o jaderné energetice co chce, ale objektivní realitu nezmění (pokles celosvětového podílu výroby elektřiny z jádra z 19% na pouhých 10% v současnosti).
Důvod: havarie Černobyl, 3. miles island a hlavně Fukušima.
Nebýt toho, jaderná energetika by na tom byla nyní lépe.

Proč to vše nastalo: nedokončený výzkum a vývoj bezpečných jaderných reaktorů, nebezpečný odpad, který nikdo nechce.

Následek: obrovské havarie, jen ta Fukušimská představuje pro Japonsko zhruba stejně velké ztráty jako bude EU stát "green deal" (cca 1000 miliard EUR)
"ztráty" z havarie ve Fukušimě-viz https://cleantechnica.com/2019/04/16/fukushimas-final-costs-will-approach-one-trillion-dollars-just-for-nuclear-disaster/

Nezbývá než doufat, že se obnovitelné zdroje energie poučí z "arogance" jaderné energetiky a že nezopakují chyby jaderné energetiky (některé naštěstí ani nemohou).
Pro OZE jsou důležité 3 věci: 1)zachovat neustálý vědecký a technický pokrok, 2) nemyslet si že "poručíme větru, dešti", 3) vítězit ekonomikou výroby, ne ideologií
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.2.2021 17:31 Reaguje na Milan Vaněček
Když fakta, tak fakta. Zdroj , Cleantechnica , je veden tímto týmem:

1/ hlavní editor : Zach Shahan , odborník na elektromobily, solární
energii a skladování energie

2/ prezident : Chelsea Harderová je inženýrka a pedagožka, která strávila nějaký čas prací ve výuce STEM pro dívky, vedla transformační programe energetické účinnosti pro Hawaii Energy a jako koordinátorka státního řídicího panelu pro Hawaii Green Growth sledovala pokrok státu ve více než tuctu závazků k cílům udržitelného rozvoje . Je vášnivou motorkářkou, plavkyní, propagátorkou vyvýšených záhonů a zastáncem sociální spravedlnosti a programů, které posilují komunity s ekonomickou a environmentální odolností.

3) Více-prezident : Kyle Field je ajťák vášnivě hledající způsoby, jak snížit negativní dopad svého života na planetu, jak ušetřit peníze a snížit stres. Razí heslo :"Žijte záměrně, rozhodujte se vědomě, milujte více, chovejte se zodpovědně, hrajte si. Čím více toho víte, tím méně potřebujete."
Miluje elektromobily a těšil se již těmito tyto:
Nissan LEAF, Tesla Model S, Mercedes-Benz B250e ,Tesla Model 3

Pane Smrži gratuluji, s tímto týmem dosáhnete požadovaných a objektivních informací podle vaší potřeby. A Fukušima je podseknuta,klidně tam dopište 3 bilióny dolarů.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

27.2.2021 17:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinkler, to víte že redaktorem Cleantechnika nebude zástupce jaderné či uhelné lobby, to by se to jmenovalo Nuclear.... či Uhlí.
Ale máte tam oficielní odhad Japoské vlády plus další odhady s uvedením informací.
Jinak já nejsem pan Smrž, osobně jsem ho ani nepoznal, a představil jsem se Vám v předchozích diskusích.
Vaše názory Vám neberu, jen je komentuji zveřejňováním objektivních faktů a svých názorů.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.2.2021 18:05 Reaguje na Milan Vaněček
A to je přesně ten rozdíl mezi námi. Pokud použiji info tak určitě není ze zdrojů ,kde sedí zástupci preferovaného směru. Například v tomto článku nenaleznete nic, co by nebylo objektivně a tím myslím skutečně objektivně ověřitelné třeba i vámi.
Na svoje živobytí si vydělávám sám, nikdo mě neplatí ani nesponzoruje.

Čtenářům je třeba čas od času ukázat i svět vedle mainstreamových a ideově obarvených pozlátek.
Třeba právě pravdu o OZE.

Za záměnu jména /Vaněček-Smrž/ se srdečně omlouvám.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

27.2.2021 18:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
další odhady přímo z Japonska
https://www.reuters.com/article/us-tepco-fukushima-costs-idUSKBN13Y047
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/04/01/national/real-cost-fukushima-disaster-will-reach-%C2%A570-trillion-triple-governments-estimate-think-tank/
A to nepočítají, kolik je stála náhrada výroby všech 54 uzavřených JE. Nemohli ponechat Japonsko bez energie. Přemýšlejte. To posune ztráty Japonska k tomu tisíci miliard USD.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.2.2021 18:57 Reaguje na Milan Vaněček
U vašich pramenů nepřekvapuje už vůbec nic.
Nejspíše napíšete, že škody jsou 1 bil.€,tedy 1.1 bil. USD.
Reuters ale uvádí 180 mld. USD, cca 7x méně.
=======================================
Po havárii Japonsko přešlo z provozu 35 jaderných reaktorů na pouhé dva.

Co ale neuvádíte je to, že díky uzavření jádra vzrostly Japoncům ceny elektřiny o 20%, a proto nyní vláda rozhodla o znovuobnovení provozu v 6ti JE.

Odpovědět