https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/patrickn-zandl-za-tajemstvim-jednoducheho-zaplaceni-jaderne-elektrarny-jisticem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Patrick Zandl: Za tajemstvím jednoduchého zaplacení jaderné elektrárny jističem

18.5.2020
Zacementovat energetiku? Děkujeme, nechceme.
Zacementovat energetiku? Děkujeme, nechceme.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Stovky miliard korun za výstavbu jaderné elektrárny zaplatíme podle vládního návrhu zákona zvýšením sazby za rezervovaný příkon jističů. Zní to nezajímavě a nepochybně to uteče běžnému laickému čtenáři. A protože útok na výši platby za jističe se pravidelně opakují, rozhodl jsem se oprášit svou čtyři roky starý článek z doby posledního takového ataku, který překvapivě (pro někoho) zprostředkovalo ERU. Už jedna věc by měla zarazit: mluví se o stamiliardách. A zároveň se tato částka má financovat něčím tak nepodstatným, jako je tarif za jistič, o němž si většina lidí nemyslí nic. To není jako vzít si úvěr od Ruska nebo USA nebo „zadlužit naše děti“. Ve skutečnosti je to ještě horší.
 

Pokud by se takto změnila tarifní struktura účtů za elektřinu, byl by účet za elektřinu z menší části závislý na vaší skutečné spotřebě a z větší části z něj udělá paušální platbu bez ohledu na spotřebu. To je snaha zablokovat další posun směrem k decentralizaci energetiky a prosadit setrvání u spalování uhlí a uranu tím nejúčinějším způsobem: ekonomickým znevýhodněním čehokoliv jiného.

Česká energetika tím půjde proti celosvětovým trendům. To bude v horizontu dvaceti let vyhovovat finančním výsledkům českého energetického sektoru a jeho majitelům, v horizontu deseti let a dále to poškodí občany a zejména podnikatele v Česku, pro které se výrazně zhorší možnosti volby, podnikatelské prostředí, rozvoj nových technologií a také ceny energií, které v té době budou jedním z nejvýraznějších nákladů v jakémkoliv inovativním (a řadě tradičních) průmyslů.

Největší dopad bude mít situace v té době na běžné občany, zaměstnance a malospotřebitele, povede ke zvýhodnění bohatých klientů, kteří přejdou na vlastní energii z obnovitelných zdrojů a u ostatních to povede ke zvýšení plateb, u nízkopříjmových skupin pak k energetické chudobě. Proto je další procentní zvyšování platby za rezervovaný příkon jističe vůči platbě za spotřebu nebezpečné a nezodpovědné.

Tolik, pokud vám stačí moje tvrzení. Dál číst můžete fakultativně. Vysvětlím vám, proč to tak je.

Jak se tvoří cena elektřiny

Cena za elektřinu se tvoří dvousložkově. První složkou ceny jsou fixní náklady na provoz distribuční sítě (tedy drátů dopravujících elektřinu), druhou samotné náklady na výrobu elektřiny. Co by znamenala úprava poměru těchto dvou složek, z něhož se tato cena tvoří? Zatím většinu ceny tvořila přímá spotřeba, v budoucnu by podle vládního návrhu zákona značnou část plateb za elektřinu tvořit paušální cena, kterou není možné z pohledu spotřebitele ovlivnit.

Tvrdívá se (tím myslím část energoprůmyslu a jeho lobby), že změnou platby za rezervovaný příkon jističe se vyváží situace, kdy “zodpovědní” uživatelé přestanou doplácet na ty nezodpovědné, kteří způsobují velké špičky v síti. Z tohoto pohledu vypadá logicky změna, kdy se zvýší platba za rezervovaný příkon, tedy možnost dělat v síti “neplechu” okamžitými špičkovými odběry. To byla poslední argumentace v roce 2016, kdy podobný návrh profičel a já tento článek vydával poprvé. V následujícím textu se s touto argumentací vyrovnáme a vyvodíme z ní důsledky, ačkoliv dnes je situace jiná a platba má hlavně financovat jadernou energetiku s její nejistou cenovkou.

Takže jak to je s rezervovaným příkonem jističe?

Zákazník běžně odebírá mnohem méně elektřiny, než kolik mu jistič dovolí, problém ale je v tom, že může odebrat více a není, jak mu v tom zabránit jinak, než právě kapacitou jističe. Představme si to na modelovém příkladu svářečky, která odebere 64A a zákazník je kvůli ní vybaven takovým jističem, ačkoliv by mu normálně stačil jistič mnohem menší (typicky 15A). Pokud si jednotlivý klient tu a tam pouští svářečku, je všechno v pořádku, ale pokud by se tak rozhodli učinit všichni majitelé svářečky najednou, byl by to problém. Energetici si na pokrytí problému musí držet záložní zdroje i trasy a to stojí miliardy. Bylo by bývalo logické rozpustit tyto náklady směrem k těm, kvůli kterým se musí rezervy vytvářet. Tedy k těm, kdo mají naddimenzovaný jistič. Ve zvoleném příkladu je totiž potřeba držet čtyřnásobné rezervní kapacity. To se ale typicky neděje, protože svářečku si lidé přeci jen nepouštějí všichni najednou.

Až potud má změna tarifu svou určitou logiku. Náklady se teoreticky přesunou směrem k těm, kdo je způsobují. Jenže tyto náklady se zatím umořovaly z cen elektřiny, byly tedy obsažené v pohyblivé složce cen a tím by i cena za elektřinu měla logicky mírně poklesnout, protože náklady na rezervy se pokryjí ze zvýšených paušálních plateb. A tady hrozí, že bude s vaničkou vylito dítě, protože pokud by procentní změna byla nevýhodná, ve skutečnosti by to jen lidem bralo důvody šetřit elektřinou. Snížení odběru elektřiny by se totiž nemohlo do úspor promítnout, většinu plateb by dělaly platby paušální.

To je ten důvod, proč se v Evropě tlačí tarifní struktura jinam: k chytrým elektroměrům, která umožní za špičkové odběry připlatit, ale běžné odběry neznevýhodňují.

Jiné řešení by bylo: chytré elektroměry

V Západní Evropě se ve větší míře spoléhá na chytré elektroměry komunikující s centrálou, které elektřinu nedodají ve chvíli, kdy je v síti její nedostatek nebo naopak zapnou zařízení v momentě přebytku nebo urgentní odběry zpoplatní dráže. Západní Evropa se chytrými elektroměry také připravuje na příchod elektromobilů, které se dobíjejí vysokým proudem a pokud jich bude hodně, dělaly by v distribuční síti neplechu. Chytrý elektroměr se dohodne s centrálou, kdy je výhodné auto dobíjet a také ho tak dobije. Chytrým elektroměrům se ale Česko zoufale vyhýbá, protože energetickým společnostem se do nich nechce investovat a tak nám místo cirkulárek budou v síti neplechu dělat elektromobily nebo nebude jejich dobíjení ekonomické. Místo chytrého optimálního řešení se zvolí mizerné řešení, jehož náklady lze okamžitě přenést na zákazníka. Taková je česká cesta.

Důsledky zvýšení tarifu za rezervovaný příkon

Dneska tvoří částka za rezervovaný příkon jističe typicky pod 15 % účtu za elektřinu běžného rezidenčního zákazníka. Představme si, že se částka zvýší o “stokorunku”, tedy na 30 % z účtu za elektřinu. Jak se běžný uživatel zachová?

Ekonomicky, pokud věříme tezi o neviditelné ruce trhu. Bude vědět, že jakákoliv úsporná opatření, která provede, se dotknou pouze variabilní složky, jejíž význam se v jeho účtu snížil. Bude tedy opatrnější je provádět, pokud ponesou vyšší investiční náklady. A tady je třeba říct, že naprostá většina efektivních opatření vyžaduje značné investiční náklady. Například postavit si solární panel kryjící běžnou spotřebu domácnosti je dnes náklad desítek až stovky tisíc Kč. Jenže zároveň si ponecháváte dostatečný rezervovaný příkon na jističi, protože v případě výpadku panelu chcete krýt celou spotřebu domácnosti ze sítě. Investiční návratnost solárního panelu se prodlužuje a tím se také snižuje počet uživatelů, kteří si jej pořizují pro ten nejpřirozenější způsob výroby elektřiny: k pokrytí vlastní základní spotřeby. Více uživatelů zůstává odkázaných na centrální způsob distribuce a výroby elektřiny – o kolik více, to záleží na tom, jak moc věříte elasticitě energetického trhu.

A to je to těžiště problému se zvýšením paušálních poplatků za energie. Znevýhodňují ty, kteří si nemohou dovolit vyšší investice. Samozřejmě, že výše uvedený problém se dá vyřešit, například tím, že si dotyčná domácnost pořídí záložní baterie a nemusí být připojena k elektrické síti vůbec, jenže tím se investice zhruba zdvojnásobí. To si může dovolit jen někdo, zpravidla ti bohatší. A tím se také spouští spirála: bohatší se přepojují na alternativní vlastní zdroje energií nebo energie šetří (víme už, že šetřit znamená mnoho investovat), chudší ponesou na svých bedrech splátky za jadernou elektrárnu, které se ale rozpočítávají mezi stále méně odběratelů. Dalo by se usoudit, že černý Petr jednou zůstane energetikům, protože všichni zákazníci odejdou, ale v takovém světě nežijeme.

A pokud by vás to zajímalo, pak přidám ještě jeden argument: zvýšení rezervovaného příkonu omezuje alternativní technologie i obchodní modely. Tím, že po nich klesá (či vůbec není) poptávka. Příkladmo Německo, které v energetice považujeme za iracionální a směšně se chovající, zatímco sebe považujeme za etalon rozvahy a prozíravosti. Například lokální distribuční sítě. U nás existují spíše výjimečně, například v průmyslovém areálu, kde pronajímatel přeprodává i elektřinu. V Německu to jde jinak: soused si na velké střeše postaví panely, k sousedům natáhne kabel nebo si jej dokonce jen pronajme od místní distribuce. A prodává svou elektřinu přímo jim. A aby se nemusel o nic starat, domluví se s firmou, která dodá technologie a stará se o vyúčtování i posílání faktur a upomínky. Vzniká tak celý nový ekosystém, který je více flexibilní a decentralizovaný. Nic z toho není u nás možné buďto legislativně, nebo alespoň politicky, nebo za obrovských nákladů, rozhodně ne pro přeprodej elektřiny vyrobené z dvaceti solárních panelů.

I to je důvod, proč Německo je v alternativní energetice na špici, mohou zde vznikat takovéto firmy schopné dodávat alternativní technologické celky.

A to je celé. Zase se do hry vrací způsob, jak zacementovat něco, co jsme se dlouho snažili otevírat a změnit ve prospěch efektivity, decentralizace a snížení zátěže na životní prostředí. Plán lze shrnout jako: miliardy palácům, náklady a zaostávání těm ostatním.

Děkujeme, nechceme.


reklama

 
foto - Zandl Patrick
Patrick Zandl
Autor je publicista a autor blogu www.marigold.cz, od roku 2022 je místostarostou v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (244)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 12:58
Tohle je zase další důkaz, že tento režim jede proti vlastním občanům, že jsme prostě země naopak. Chováme se přesně opačně, než moderní vyspělé a daleko úspěšnější státy, to nedopadne dobře.
Takhle jsme se chovali po roce 48, kdy tu vládli komunisti a dnes tu zcela náhodou vládnou opět komunisti.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.5.2020 14:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Vynecháme poznámku že komunisti by to patrně v roce 48 s pučem neuspěli kdyby všechny ostatní strany uměli sčítat a odečítat a spočítali si kdo má kolik poslanců když jich jenom pár rezignuje...

Co se toho týká - komunisti vyhráli poválečné volby v podstatě jenom díky tomu že valná většina lidí chtěla zkusit alternativu nemající nic společného s Británii a Francií (vzpomínka na Mnichov)

ale zbavme se představy že by nám to jako zemi efektivně prošlo, protože představa "nezávislého Československa" které by se defacto táhlo až na Sovětské hranice by pro Stalina byla jen těžko jakkoliv přijatelná.

Byl by z toho asi stejně nadšený jako byl Kennedy ze sovětských atomovek na Kubě... a řekl bych že na rozdíl od Kennedyho by to invazí řešil už tehdy.
(ono upřímně - Kennedy slíbil že Turecka odstraní atomovky, jenomže to američanům Turci na základě smluv NATO vetují už od té doby - Američani tak v podstatě museli atomovky demontovat z Jupiterů a odvést jen rakety - ale fakticky odvést atomovky z Turecka se američanům stále jako slib sovětům za stažení atomovek z Kuby nepovedlo)

A jen poznámka - američani měli v roce 48 asi jenom patnáct 10kT atomových bomb. To by na zastavení sovětské ofenzivy nestačilo.

Takže - možná až bude protistrana schopná běžné kupecké matematiky mohli by jí lidi věřit...

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 14:39 Reaguje na Vaclav Sobr
Ten můj příspěvek nebyl o komunistech ale o tom, že jdeme zase cestou izolace a propadu.
Ale vývoj po válce se dá srovnat s Rakouskem, jak dopali oni a my. A Stalin s náma nepočítal, my jsme hlavu do chomoutu strčili sami.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.5.2020 16:09 Reaguje na Pavel Hanzl
:-) Třeba na rozdíl o Polska jel Beneš v roce 1943 jednat do Moskvy o tom jak se jeho vláda vrátí do Československa.

A ostatně vše proběhlo prakticky přesně dle toho papíru. (ostatně to taky pomohlo tomu že si tu valná většina lidí řekla že západ se na nás stejně vykašlal a jsme mu zcela ukradení).

Stalin s tím vážně neměl vůbec práci. Na druhou stranu bez tohohle papíru je vcelku jisté že by Rudá armáda z ČSSR po 45 nedošela vůbec.

Stalin to měl analyticky sakra dobře připravené. Sranda je že kdyby naši poslanci před rokem 48 uměli počítat tak mu to mohlo i těžce nevyjít.

ale holt nemocný Beneš na kterého tlačil Gottwald (skutečně vyhrožující sovětskou invazí) a Jan Masaryk který už to psychicky nezvládal skončili katastrofou.

Ostatně někde ve zprávě amerického velvyslance bylo prostě sepsáno že ze sovětů není prakticky nikdo v ČR nadšený ale že taková "symptatie" se projeví nejdříve v době kdy začne další válka, jinak většina občanstva ČSSR spadne do stejné pasivní rezistence kterou máme vyšperkovanou od Bílé Hory.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

20.5.2020 22:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechme politiky politikům ! Je to berlička pro každý režim. Ostudou dnešní českomoravské společnosti je to, že občan jenž dosáhne určitého vzdělání , díky politice a politické karieře zapomene na to z čeho maturoval a promoval ! Takže v dnešní době se spíše uplatní spíše Cvachové než Sovové a to ve všech politických stranách z leva do prava. Příkladem nakonec může být Konvička nebo Stropnický. České vzdělání dnes kopíruje průměrnost světa, jsme závislými na Bruselu a EU stejně jako za Gottwalda a Husáka na Moskvě. Proto českomoravští krajánci utíkají na západ za lepším, než se starat doma. Českomoravský podnikatel neumí vykazovat českou a moravsko kvalitu svých výrobků jako reklama hlásá o té německé. Nevíme co bude v českomoravsku až dojde uhlí a ropa, zatím to neřešíme a nepřipravujeme se na to, nás se to netýká až vnočata a pravnoučata budou nadávat nikoli na Babiše ale na UK a ČVUT , že v počátku 21.století nehledalo řešení budoucna. Atom a vodík mohou být jistotou budoucna pokud se najde dostatečně bezpečné řešení použití. Jaderné zbraně jsou hrozbou v každém množství a na libovolné ploše zeměkoule. Hirošima, Nagasaki, Černobyl i Fukušima včetně atolů Muroroa atd. Jsou varováním co může přijít.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 21:41 Reaguje na Vaclav Sobr
Ten článek je o elektroměru a ne o politice.
Odpovědět
LB

Lukas B.

18.5.2020 14:05
zpoplatnění jističe je logickým zpoplatněním horké zálohy a silového vedení přes půl kontinentu a tlustého drátu k chalupě na samotě. nikdo nikomu nebrání mít na střeše větrník a panýlky a ve sklepě akumulátorovnu. nefér je naopak, aby byl někomu rezervován příkon na to, aby si na šest hodin ročně pustil cirkulárku, míchačku, konvici, přímotopy, troubu a myčku zároveň.
povšimněme si, že se nikdo nepozastavuje nad paušálem na telefon s neomezenými minutami a daty. další logický krok je podobně účtovat vodu, plyn, kanalizaci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 14:52 Reaguje na Lukas B.
Chtěl bych vidět tohoto jedince, který míchá beton, u toho řeže dřevo vaří a a myje nádobí, to by byl stachanovec abíčka 60. let.
Je to samozřejmě úplná blbost a hlavně by to museli udělat všichni naráz. Doposud se to nikdy nestalo a stát nemůže.
Je to prostě jen špinavost od téhle paravlády.
Odpovědět
LB

Lukas B.

18.5.2020 15:22 Reaguje na Pavel Hanzl
přijedete k babičce na víkend, ta Vám zatopí v podkroví (přímotopy), vy jí řežete dříví na zimu (cirkule), děti zatím čumí na televizi, babička peče kachnu (trouba) a vaří knedlíky, zelí a polévku s játrovými knedlíčky (sporák), vaří vám grog (varná konvice) a nahřívá bojler, abyste se po práci osprchoval. tři víkendy v roce potřebuje na tři hodiny 12kW, a po zbytek roku se vejde do 3kW. chudinka, teď bude z důchodu platit dardu za 3x25A jistič. takhle jste to myslel?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 15:25 Reaguje na Lukas B.
Jistě. A ta babička s vnoučatama někdy vyhodila Temelín a způsoboila blackout?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 07:15 Reaguje na Lukas B.
No, ono je spíš reálné, že babička si místo jističe 3x25A nechá jednu fázi 1x25. Nebo tak nějak. Pokud ovšem nejsou předpisy takové, že i na takovou změnu je třeba projekt, revizi a elektroinstalaci uvést do normám odpovídajícího stavu. Což ve starším baráku obvykle znamená drahé a složité opravy elektrických rozvodů. Potom babička bude raději platit 3x25A, protože na opravu elektroinstalace nebude mít.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 09:22 Reaguje na Radim Polášek
Přesně tak. Jak se stát sloužící oligarchii snaží buzerovat občany.
Ale kdo ty gaunery zvolil? Babiš říkal přece předem: "budu stát řídit jako firmu". Tak proč jsme si nezvolili politiky, kteří stát spravují jako stát pro lidi a ne jako firmu jednoho majitele?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 18:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Vypadá to, že k volbám šli spíše ti chytří a ti, kteří nepodlehli propagandě, nenechali si vymýt mozek a tak nezvolili ty neschopné vyžírky a losery z demoopozice.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.5.2020 11:36 Reaguje na Radim Polášek
No nevím, současná vláda nám solidně předvadí jací to jsou ,,experti,,. Ale co čekat od národa, který si za prezidenta zvolí omezeného dobytka, který o občach tvrdí, že to jsou dementní alkoholici. :)
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.5.2020 15:08 Reaguje na Petr Eliáš
Druhý kandidát, vzhledem k Bruseli, by byl ještě mnohem horší.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.5.2020 11:02 Reaguje na Radim Polášek
No nevím. Z mého pohledu by byl lepší Drahoš, než ta degenerovaná křupanská loutka, která chtěla potrestat Peroutkovou za to že se ohradila proti lžím hradního dobytka.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.5.2020 15:05 Reaguje na Petr Eliáš
Mě stačilo, jak se po... (exkrementoval) před feministickými aktivistkami (ještě jako ředitel ČAV). Asi jak Hácha před Heydrichem. Sorry, Zeman má mnoho chyb, ale je o úroveň (minimálně) výš.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.5.2020 14:17
Mne fascinuje ten poslední odkaz - když defacto Němci platí nejvyšší finální účet za elektřinu v Evropě.

(ano silová energie je na něm formálně levná, ale ty další složky- platby za záložné zdroje, poplatky OZE, síťové služeby) finální cenu pro spotřebitele vystřelí slušně nahoru.

Jinak - decentralizovanou síť zkoušel Edison (u stejnosměrného proudu mu nic jiného nezbývalo, změny napětí/proudu bez transformátoru jsou složité) a pořádně to nefungovalo - jeden z problémů bylo například to že neměl dost kvalifikovaných lidí dělat údržbu takové sítě.

Jenom si představme že by každý v republice pořídil pár metrů solárních panelů a každý rok by k tomu musel nějaký revizák napsat revizi...

na to nemáme ani lidi kteří by republiku kvůli tomu objížděli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 14:28 Reaguje na Vaclav Sobr
Pokud stát zase vytvoří buzeraci, že musí mít fve každý rok revizi, tak to bude problém. A v našem absurdistánu to možné je.
Ale opravář fve je už dnes seriózní a do budoucna perspektivní povolání, stejně jako elektrikář.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.5.2020 15:12 Reaguje na Pavel Hanzl
ehm - v současnosti musí mít v běžném kancelářkém provozu běžná prodlužovačka revizi co 1 rok.

A já netvrdím že to není seriózní povolání - akorát jenom nějak tahle země nedisponuje lidskou silou která by byla vzdělatelná na měřítko v kterém to vám podobní chtějí uplatnit.

ostatně- kupříkladu já nemám nárok na nic jiného než paragraf 11 vyhlášky 50 přestože mám bakaláře z elektroniky (to není "elektrický" obor) a ing jsem dělal optoelektroniku.

musel bych si dodělat 4 roky maturitního oboru (a nebo znova jiného bakaláře) abych si vůbec mohl udělat paragraf 5. a upřímně řečeno zájem o to nemám.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 15:27 Reaguje na Vaclav Sobr
Rozumné zákony k tomu nutné vytváří zase jen stát, nikdo jiný. A vzdělání na elektroprůmyslovce jede už taky ve formě nějakého školení, asi to pro elektrikáře stačí.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.5.2020 15:31 Reaguje na Pavel Hanzl
jo jo umožňují to dálkově přes víkendy.

táta na teplárně obvykle když mu někoho takového pošle pracák končí tím že ho nechá na pohovoru něco spájet a někde něco vyměnit a pak se s ním rozloučí protože ten člověk je prakticky nepoužitelný k jakékoliv fyzické práci.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 06:00 Reaguje na Vaclav Sobr
To je pouhé přesunování odpovědnosti na druhé respektive zbavování se odpovědnosti.
Já jsem zažil ve firmě dobu, kdy toto začínalo. Firemní prodlužky tehdy ve firmě mohli tehdy dělat elektroúdržbáří z nakupovaných kabelů a zásuvek a zástrček co "firma dala" a prodlužky nejdřív musely mít jen revizi firemního revizního elektrotechnika.
Pak se stalo, že borec vzal prodlužku, kde byly na dřevěné desce použity zásuvky do venkovního prostředí s vysokou mechanickou ochranou, tudíž kovové a na ten kov nešťastnou náhodou probíjela fáze. Borec to vzal ven do vlhka a nešťastnou náhodou jednou rukou sevřel držák té zásuvky a druhou se držel venkovního kovového plotu. Byl z toho smrťák a pod hrozbou vězení popotahování všech, kdo s tím měli něco společného. A na základě toho se všechny takhle ve firmě vyrobené prodlužky šrotovaly a nakupovaly se oficiální.
Tím se všichni revizní pracovníci, vedoucí atd zbavili odpovědnosti, přesunuli ji na vlastního pracovníka (použil poškozenou prodlužovačku, použil prodlužku do nevhodného prostředí, přetížil ji, mechanicky poškodil atd v rozporu s bezpečnostním školením ) a na firmu, která prodlužky vyrábí nebo dodává (nevhodné konstrukční řešení, špatná nebo podvodná certifikace atd). Za cenu toho, že ty prodlužky byly výrazně dražší a méně vhodné, získali vedoucí pracovníci ve firmě klid.
A potom, jak se vstoupilo do EU, se takové věci začaly na popud Brusele dělat plošně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 09:29 Reaguje na Radim Polášek
Tohle je především práce křivých právníků, začalo to v USA. Snaha vytřískat ze zaměstnavetele nějaké peníze za každou blbost, i za pracovní úraz, který si ten člověk způsobil vlastní blbostí.
Otáčení se na slovíčku v návodě, žaloba na výrobce mikrovlnek, že v návodu není napsáno, že se v ní nesmí sušit kočka.
Proto je u každého balení léku vypsaná sada tragických účinků na úrovni kyanidu, proto je u horského kola napsáno, že se na něm nesmí jezdit z kopce.
Pracovník musí být v práci chráněn, což je v principu v pořádku, ale nesmí se to přehánět.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 07:51 Reaguje na Vaclav Sobr
Nám z toho titulu zakázali rychlovarné komise, protože by platili jejich každoroční revizi.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.5.2020 19:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenomže pokud bude opravovat domácí střešní fotovoltaiky s výkonem 2 - 12 kW, jeho produktivita práce bude mizerná a jeho přínos k zvýšení nákladů na jednu takovou fotovoltaikou vyprodukovanou kilowathodinu bude velký. A zvýšení nákladů jde ruku v ruce taky se zvýšením ekologické stopy.
Jako u všeho, co se z velkého rozdrobí na drobné, , obrovsky stoupnou režijní náklady a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. Kteří by jinak třeba mohli produkovat hightech výrobky nebo objevovat a vynalézat nové technické postupy a projekty pro řešení přelidnění zeměkoule. S takovou to nakonec zbude jen na Číňanech.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 21:14 Reaguje na Radim Polášek
Nesmysl jak dycky. Auto má taky každý a taky s ním jede do servisu, elektroinstalace, vodoinstalce , topení atd atd. taky má každý v baráku a je to snad nějaký poblém? Přibudou klimatizace a dobíjení auta, ale ušetří dost pěkné kačáky. Kolik normální člověk, který dojíždí do práce ročně probenzínuje? To budou desítky tisíc!!
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 07:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Nezapomeňte, že naprostou většinu ceny pohonných hmot tvoří speciální daně (o tom byla i kausa LTO). Pokud by se benzín a nafta prodávaly zdaněné stejně jako elektřina, elektromobil by neměl šanci.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

18.5.2020 14:24
Chytré elektroměry a podobné věci jsou v podstatě vynucovány tam, kde tvoří OZE vyšší podíl na výrobě. Tam totiž stávající způsoby regulace sítě nestačí. Ale je samožřejmě nutno cemu za tato smart řešení zaplatit. A zaplatí to samozřejmě zákazník. Stejně tak různá další zařízení vynucovaná OZE zdroji - bateriová úložiště, přečerpávací elektrárny, pohotovostní klasické zdroje, čekající na noc, zimu. To vše musí zákazník zaplatit a je to i vidět na ceně elektřiny tam, kde mají vysoký podíl OZE.
U klasických elektráren vystačíme se současným hloupým, levným a spolehlivým řešením. A pokud ty uhelné a plynové nahradíme jadernými, tak i snížíme emise CO2.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

18.5.2020 14:27 Reaguje na Richard Vacek
A i ten velebený netmetering dělá akorát to, že zdražuje elektřinu těm, kteří si vlastní elektrárnu nemohou pořídit. Zatímco těm s vlastní elektrárnou dovoluje parazitovat na ostatních.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 14:33 Reaguje na Richard Vacek
Samozřejmě vývoj nikdy nejde směrem k blbým, starým ale fuknčním systémům.
Nejlevnější bylo doposud vyhrabat hnědé uhlí, vyfučet je komínem bez jakého čištění a tu jámu ani po sobe nezahrabat.
Jenže jsme jinde a pokud by se tohle jadnání zdanilo dle skutečných škod, tak se za elektřinu nedoplatíme.
Dnes jde cesta nejen Německa jednoznačně dobrým směrem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 14:48
Pro normálního člověka zase bude možnost se z toho nějak vyšvejkovat. Domluví se celý dům, pořídí si jen jeden jistič a proklemují si všichni byty a dají poměrové měření. Prostě jak u blbejch na dvorku.
Ale bylo by dobré, kdyby to zavedli už před volbami, třeba by to došlo i koblihám.
Odpovědět
LB

Lukas B.

18.5.2020 18:59 Reaguje na Pavel Hanzl
chachachá! mohu-li se Vás zeptat, už Vás pán Bůh potrestal za Vaše hříchy spoluvlastnictvím nemovitosti? (tipuji si že nikoli, to byste neměl tolik iluzí). třeba ve sdružení vlastníků bytových jednotek nebo v rozhádaném sourozenectví? a jakpak si zdůvodňujete to, že v každém pořádném vinohradském (dejvickém, podolském, branickém, smíchovském) činžáku má každý byt svůj vlastní kotel?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 21:18 Reaguje na Lukas B.
Jsem spoluvlastníkem bytového domu který obývam ještě se sestrou a sestřenicí a dcerou a není problém. Normální lidi se vždy domluví a pokud jde o kačáky, tak tuplem.
navíc to nemusí být celý dům, kdo chce mít vlastní elektroměr za tisíc(e)? měsíčně, tak do toho holportu nemusí.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 05:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak buďto tam žijete bez elektřiny, protože vám ji ČEZ odpojil anebo mluvíte jedno a děláte druhé.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.5.2020 20:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Při prvním odečtu zavolá pracovník ČEZ jejich "rychlou rotu" a do odhaduji půl dne je celý barák odpojen od elektřiny, protože instalace elektrických měřidel není podle norem, bylo do nich zasahováno neoprávněnou osobou a je tak nevyhovující. Vlastník domu tak může rovnou pronajmout na takových půl roku dieselagregát, aby nájemníkům zajistil obyvatelnost jejich bytů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 21:21 Reaguje na Radim Polášek
Samozřejmě počítám s tím, že jsou to vlastníci bytů (nebo domu) a čezák k tomu pouze držet ústa. Máme jeden elektroměr a nazdar.
Ale buzerační potenciál tohoto režimu je neomezený, to je zase fakt.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.5.2020 15:11

Autor brečí na nesprávném hrobě a navíc trochu zmateně.
Každá faktura za elektřinu má tyto položky:

distribuci elektřiny (například náklady spojené s údržbou, obnovou a rozvojem elektrizační soustavy či provádění odečtů)

jistič - čím větší, tím vyšší poplatek

systémové služby -(pro provozovatele přenosové soustavy – společnost ČEPS, aby předcházela rizikům v případě výpadků či nárůstu spotřeby v elektrizační soustavě

podporu výkupu elektřiny vyrobené z OZE

činnost Operátora trhu - (jeho hlavní činností je zajišťování bilance
nabídek a poptávek na dodávky elektřiny)

daň z elektřiny - (tzv. ekologická daň, pokrývá náklady spojené s údržbou životního prostředí).

To jsou regulované sazby v kompetenci ERÚ s nimiž nehnete
=============================================================

platby za tzv. silovou elektřinu (skutečně dodaná a spotřebovaná elektřina ve vašem bytě);

pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, odpočty, evidenci a podobně).

Neregulované služby, kde si můžete vybrat dodavatele dle libosti podle ceny kWh
===================================================================

Celková cena elektřiny je pak ještě zdaněna 20% DPH. - příjem státu


Existuje řada odběrných míst, které mají předimenzované jističe a jde s jejich proudovým maximem jít níž.

Jistič + distribuce elektřiny+ systémové služby + poplatek za OZE + služby operátora jak uvedeno výše jsou regulované ceny odsouhlasované ERÚ

Kamenem úrazu je tlak Bruselu na navyšování podílu OZE, které se mimo vlastního poplatku za OZE dále promítá do ostatních položek mimo jističe.

Abyste měli náhodně se chovající zdroje energie VE, FVE /svítí-nesvítí, fouká-nefouká/ jako páteř zdrojů sítě, musíte celou distribuční síť překopat, aby to uměla zvládnout.

Jaderná elektrárna se náhodně chovat neumí, pomineme-li limity typu teroristický útok, pád letadla či jiné extrémy.
Proto nevyžaduje zásadní překopávky distribuční sítě a tedy nevede ke zdražování el. energie v oblasti regulovaných cen.

Německo a Dánsko mají nejvyšší ceny el. energie v Evropě právě z těchto důvodů.
Zde si dovolím připomenout, že Němci mají cca 2500 km baltského pobřeží, kde je větrno a kde se strkají větrné farmy do moře, taktéž Dánové.
ČR, jak každý ví ,má délku linie pobřeží rovnou přesně 0.

Zejména z těchto důvodů bychom měli podporovat jadernou energetiku, která má u nás silné zázemí , vede ke snižování spalování fosilních paliv také a její vlastníci i provozovatele jsou pod silným státním i veřejným dohledem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 15:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
My můžeme podporovat co chceme, ale tento parastát stejně nic nepostaví.
Bohatí půjdou do fve a chudí mají smůlu.
Možná ale stát zdaní i fve na střeše, nařídí nějaké buzerce, revize atd. atd. prostě bude škodit i těm bohatým (pokud nebudou z Agrofertu).
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.5.2020 16:10 Reaguje na Pavel Hanzl
tak pokud kupříkladu přestane stát dostávat dph a spotřební daně z ropných paliv tak mu nic jiného než zdanit mnohem víc elektřinu nezbude.

protože bez toho nebude mít ani na mandatorní výdaje, natož cokoliv jiného.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 21:23 Reaguje na Vaclav Sobr
Tento stát utrácí (a rozkrádá) asi dvakrát tolik, kolik na svoji práci potřebuje. Pokud by platil daně i Agrofert a nečerpal dotace, vyjdeme úplně v pohodě.
Odpovědět
va

vaber

18.5.2020 17:12 Reaguje na Pavel Hanzl
ano ano jde to s kopce a někteří diskutující by potřebovali léčení u Chocholouška, že
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.5.2020 16:20
Myslím, že důležité jsou investiční náklady na stavbu JE mínus prodejní cena vyrobebé elektřiny. To může být číslo docela malé, ne-li záporné. Mluvit v této době o stovkách miliard Kč je přinejmenším nesolidní (na rozdíl od jistých stovek miliard za fotovoltaický tunel).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 21:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Dnešní nově postavená JE se nezaplatí za celou dobu životnosti ani za dvojnásobnou cenu elektřiny. Proto všechna jednání končila vždy na tom, že ČEZ chce státní garanci ceny výkupu a ať si to vymlátí z vovčanů jak chce.
A tahle paravláda nepolitiků to klidně podepíše, proč ne? Má občana i celý stát totálně v paži.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.5.2020 10:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste se ještě zamyslet nad tím, proč to tak je. Není to náhodou hlavně způsobeno zeleným protijaderným fanatismem nesmyslně šroubujícím požadavky na bezpečnost a strašením lidí smrtelně nebezpečnou radioaktivitou? A nejsou tato hnutí oklikou financována hlavně fosilním lobby, pro které je jádro jediným vážným konkurentem? Taková úvaha má jistě svou dobrou logiku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 10:40 Reaguje na Jiří Svoboda
Tato logika je ale dost konspirační. Jádro je prostě děsivý ďábel a lidstvo s ním má tragické zkušenosti. Ať s Hirošimou nebo Černobylem, vždycky to skončilo gignatickou tragédií především v tom, že skutečné důsledky pořád neznáme. A tím se otvírá prostor pro strašení všeho typu.
Nakolik jsou bezpečnostní opatření pro JE oprávněná a nakolik jsou přehnané, neví nikdo. Slovy NIKDO, když vezmete 10 největších odborníků, budou mít aspoň 12 zcela odlišných názorů.
Proto se v civilizovaných zemích nedráždí had bosou nohou, vývoj běží především v pohodových OZE a šanci pro JE vidím v mikrozdrojích, jejichž problémy jsou násobně menší už z principu celého systému.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 11:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Hirošima je dnes kvetoucí město (Nagasaki taky), Černobyl se stává významnou zoologickou lokalitou a turistickou destinací.
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.5.2020 14:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Hirošima byla po všech stránkách velmi úspěšná vojenská operace a není proč tam očekávat nějaké netušené důsledky.

Černobyl úspěch rozhodně nebyl. Zkusil bych ale přepočítat mrtvé v Černobylu a mrtvé při montáži a údržbě větrných elektráren. Na TWh produkce, samozřejmě. ;-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.5.2020 20:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Černobyl byl hračkou opilých sovětských inženýrů, Fukušima totálním selháním japonských inženýrů/techniků, kteří nebyli schopni zajistit před zaplavením dieselagregáty. Černobyl je zbytečné diskutovat - to odpovídá jízdě na plný plyn v protisměru po dálnici. Fukušima je asi takové selhání, jako mít kola na autě utažená jedním šroubem. Oboje jsou elementární selhání, která se nedají nahradit tisícovkou zabezpečení. Život je spojen nejen s riziky ale i s nechutnou buzerací.
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.5.2020 21:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Fukušima byla přírodní katastrofa mimořádných rozměrů která nedopadla zas tak zle. Představte si, že by tam na pobřeží stály větrníky a k nim v horách velké přečerpávačky.
To by nejprve vlna z hor nahnala (přeživší) lidi do nížiny, tam by zbylé dostala tsunami.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 08:05 Reaguje na Jiří Svoboda
Ve Fukušimě selhal management řešící situaci po tsunami, protože neměl náhradu agregátů a dodávku paliva do těch, které zůstaly funkční, jako prioritu. Přitom obojí bylo v jeho možnostech.

Černobyl byl do jisté míry obdobou současného Grýn Dýlu:
Fedrovali to negramotní a pologramotní politici + politrukové přímo na místě. Ti inženýři dobře věděli, že to může skončit tak, jak to skončilo (nebo ještě hůř), ale byli proti těmto zrůdným kreaturám, ekvivalentním současnému vedení EU a ekoaktivistům, prakticky bezmocní.
I Grýn Dýl nemůže skončit ničím jiným než totálním krachem, akorát následky budou (v narušení ekonomiky i ve ztrátách lidských životů) tak obrovské, že Černobyl proti tomu bude bezvýznamná prkotina.

Jedinou naší nadějí je, že totalita EU a zelených ještě není tak pevná, aby se nedala zlikvidovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 08:26 Reaguje na Jiří Svoboda
Je zcela jedno, jakým způsobem vznikla jaké jaderná katastrofa, vždy tam pracují lidé. Proto má Evropa tak vysoké nároky na bezpečnost.
Radioaktivita má extrémně nebezpečné dlouhodobé působení, je mutagenní i karcinogenní a hlavně veškeré kontaminace jsou na stovky let a nelze ji likvidovat. Nejsou ještě prokázány všechny její účinky a tím je opředena řadou mýtů a nepravd, vozí se po ní různí demagogové.
Každopádně o překot stavěné JE v různých bordelářských zemích můžou tvořit zase sérii časovaných bomb, čort znajet.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

22.5.2020 07:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Potencionálně mutagenní a karcinogenní je při dostatečné expozici polovina běžně dostupných chemikálií. Od volně prodávaných třeba insekticidů proti hmyzu a dalších ůneškodných" pesticidů přes látky v deodorantech, desinfekcích, pracích prášcích, čisticích prostředcích, konzervačních činidlech, nátěrech až po látky unikající třeba z levných asijských plastů ze všech možných výrobků obsahujících plasty. Lahůdkou jsou potom třeba emise z velkých požárů, zvláště těch, kde hoří hodně plastů. A zvláště těch plastů staršího data výroby obsahující množství halogenů. Pokud tyto látky budete používat nad běžnou míru a dlouhodě, na takových 90 % se toho dočkáte.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.5.2020 20:54 Reaguje na Pavel Hanzl
V devadesátkách se zelení nijak netajili s tím, že jejich strategií je učinit jaderné elektrárny ekonomicky nepoužitelnými přehnanými požadavky na jejich bezpečnost.
Odpovědět

Viktor Šedivý

24.5.2020 09:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Což je podobný krok k destrukci společnosti jako "bojem za mír" učinit státy neschopné obrany.

Stále stejná parta, stále stejné sebevražedné cíle.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 05:34 Reaguje na Jiří Svoboda
To číslo bude nepřímá úměra k tomu, jak se zeleným fanatikům podaří všelijakými sabotážemi a nesmyslným navyšováním už tak nesmírně vysokých a drahých bezpečnostních opatření provoz JE prodražit.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.5.2020 18:48
Článek je krásný příklad, jak zelení aktivisté v zájmu prosazování m své zelené pravdy a zblbnutí občanů dokáží úplně překroutit argumenty a černé tak dokáží nazývat bílým. Tak za prvé jaderná elektrárna vůbec nepotřebuje nějaké zvýšení platby za jistič. Kdyby náhodou bylo potřeba zaplatit příliš drahou výrobu elektřiny z JE, jako že nebude, tak stačí úplně zdražit platbu za odebranou kilowathodinu. S platbami za jistič se nijak nemusí manipulovat, protože JE skladbu odběratelů elektřiny vůbec nemění.
Co mění skladbu odběratelů elektřiny, jsou právě instalace domácích OZE elektráren, tedy prakticky téměř výhradně domácí fotovoltaické elektrárny. Bohatý odběratel elektřiny si postaví na své střeše fotovoltaickou elektrárnu, kterou účinně snižuje svou celkovou spotřebu elektřiny z společné distribnuční sítě. Případně si připlatí dalších 50 - 100 tisíc a pořídí si akumulaci a potom šetří ještě další množství elektřiny odebírané za sítě.
Ale pořád si nemůže dovoli skutečný ostrovní provoz, na skutečný ostrovní provoz by mu 100 - 200 tisíc investic ani zdaleka nestačilo, musel by investovat možná 10 miliónů, možná ještě víc, zálohovat to třeba v zimě ještě třeba dieselagregátem, aby byl skutečně samostatný... A potom by ho provoz své elektrárny, akumulace a zálohy plus těch elektrických spotřebičů v komfortu běžném pro dům připojený k společné elektické síti stál měsíčně nejméně desetinásobek toho, co platí nyní, když je k společné elektrické síti připojený. Takže tady cesta nevede, čistý ostrovní provoz není řešení. Proto je takový bohatý člověk s fotovoltaickou elektrárnou na střeše vzdy ještě připojený k společné elektrické síti, kterou využívá jako zálohu.
Jenomže když jsou režijní náklady na provoz a údržbu společné energetické distribuční sítě, včetně nákladů na OZE zdroje, napočítány na spotřebovanou kilowathodinu, tak boháč, který má na fotovoltaickou elektrárnu a který její pomocí účinně snižuje množství odebrané elektřiny, současně taky stejně snižuje peníze dávané na režijní náklady na provoz a údržbu té distribuční sítě a stejně tak snižuje peníze odevzdávané jako výpalné OZE baronům. Jenže ty peníze se snižovat nemohou, protože náklady na provoz a údržbu společné elektrické distribuční sítě naopak s přibývajícími nestabilními OZE zdroji s jejich stále větším rozkolísáváním výroby elektřiny neustále rostou. Stejně tak jako zůstává či pomalu roste i objem výpalného OZE baronům. Proto ty peníze, co neodevzdají bohatí, se svými střešními fotovoltaickými elektrárnami by museli odevzdat chudí, protože ti si investici do fotovoltaických elektráren dovolit nemohou.
Zvýšení plateb za jističe tak přinutí ty bohaté, aby i při jejich snižování množství odebírané elektřiny ze sítě neklesal jejich finanční podíl na provozu a udržování společné elektrické distribuční sítě a aby se ty náklady nepřesunovaly na chudé. Kteří by potom byli ještě chudší a ještě chudší.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

18.5.2020 20:22 Reaguje na Radim Polášek
Platba za jistič, tedy za reservovaný příkon logiku má a zaplatí to hlavně provozovatelé elektroaut a tak to má být, protože takové elektroauto má (kromě násobně vyšší ceny) prakticky jen jediný rozdíl od auta na benzin či naftu - má výfuk v elektrárně místo přímo na voze a spotřebuje konečném důsledku více energií o ztráty z přeměn jednoho druhu energie na jiný druh, či ztráty při nabíjení a navíc ještě o "šedé" energie spotřebované při výrobě auta a jeho komponent, mědi na vodiče, lithia a dalších kovů na baterie, atd.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.5.2020 20:33 Reaguje na Jiří Daneš
No, už proud 16 ampér z jedné fáze 230 V za třeba 10 hodin průměrný elektromobil nabije. Takže já myslím, že provozovatel elektromobilu nebude mít nijak moc důvod nějak speciálně kvůli elektromobilu navyšovat rezervovaný příkon. Jedině že by si doma chtěl postavit nějakou rychlonabíječku.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.5.2020 20:36 Reaguje na Radim Polášek
Spíš bude problém v tom, že pokud se domácí nabíjení elektromobilů nějak podstatně rozšíří, změní se charakteristika průměrného odběru z distribuční sítě a rozvodné závody budou muset na stejný průměrný rezervovaný příkon mít významně víc posílenou místní distribuční síť.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 21:31 Reaguje na Radim Polášek
Nesmysl. Elauto se bude nabíjet na noční proud a s malými ampéry.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 07:58 Reaguje na Pavel Hanzl
A jezdit budou na plochou baterii z drogérie...

Člověče, pochopte konečně látku ze základní školy! Čím menší ampéry, dím déle trvá nabíjení (byť je tam určitá malá nelinearita, pro praxi se dá zanedbat). Pokud máte s tím autem den jezdit, tak do něho musí přes noc natéct plný akumulátor + korekce (nahoru) na účinnost jeho nabíjení (čím je baterka nabitější, tím méně účinně se nabíjí).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 11:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Dojezd normálnícu elektroaut je nad 300 km a kdo jezdí denně více, tak musí holt platit benzín. A normální auto přes den někde stojí, tak tam se má nabíjet.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 11:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Bylo to tu na Ekolistu: Standardní dojezd elektromobilu je něco málo přes 100 km za optimálních podmínek. Stačí nějaká uzávěra s objížďkou a chcípne vám před cílem.
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.5.2020 14:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud má elauto spotřebu nějakých 25÷30 kWh/100km, znamená to, že přes 16A jistič ho na 200 km nabijete už za cca 16 hodin.

Tomu bych ale neříkal "přes noc" a 16A je přitom už docela slušný proud na poměry v rozvodech domácností.

Anebo si pod "malými ampéry" máme představit přípojku 3×25A, která jede plně zatížená?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 18:06 Reaguje na Viktor Šedivý
Baterie běžného levnějšího elektromobilu by měla mít kapacitu právě k 30 kWh.
Potom se proudem 16 A nabije za "noc" , 8 - 10 hodin.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 18:11 Reaguje na Viktor Šedivý
Pravda je ale, že 16 A je už docela slušný proud. Na těch 16 ampér je třeba mít pořádně dobře udělaný přívod a pokud má běžet často přes noc, tedy defakto bez dozoru, tak snad by bylo dobré ten přívod i raději předimenzovat, místo průřezu 2,5 mm dát silnější, to je myslím průřez 4 mm. Případně aspoň za každou cenu ten kabel od hodin až po výslednou zásuvku v garáži tahat v jednom kuse, bez spojů. A ta zásuvka, pokud bude standartní s proudem do 16 A, ne speciální, tak by se měla co půl roku, rok měnit, protože proudem 16A se vyhřeje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 21:35 Reaguje na Radim Polášek
Přesně tak, navíc drtivá většina majitelů elaut to bude dobíjet ze střešní fve.
Nejlepší řešení nabízí zase Amíci, mají nad parkovišti před fabrikami panely, člověk si ráno strčí do zásuvky a odpoledne jede domů s plnou.
Na nabití malého elauta na 100 km jízdy stačí asi 30m2 panelů a průměrný náš den.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 08:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, majitelé to budou dobíjet z FVE v noci.

Pochopte laskavě, že auta jezdí přes den a stojí v noci. Kdy FVE z podstaty věci nefungují. A ne každý bouchá jen přes den někde u pásu. Jsou lidé, kteří různě popojíždějí.

A v našich podmínkách (zeměpisná poloha, oblačnost) by to, co popisujete pro ty USA, fungovat prostě nemohlo. To může fungovat tak v Kalifornii nebo některých dalších pouštních a polopouštních státech. A nebude to, pochopitelně, fungovat ani na většině území USA (zhruba ve státech, které v občanské válce bojovaly na straně Severu).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 09:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Základem je, že uživatel nebo majitel čehokoliv není blbec. Tohle je asi mimo vaše chápání.
Před fabrikou si budou nabíjet auta ti, kteří hákují na pásu a ne ti, kteří celý den popojíždí. Což může být 90% zaměstnaců.
Je to fakt tak složitý?
U nás je výkon fve nižší řádově o 30%?? než v Kalifornii, ale mraků ubývá a výkon fve se mírně zvyšuje.
Elauto si bude nabíjet člověk především tam, kde bydlí nebo pracuje. Normální vůz stojí 90% své životnosti na parkovišti,takže se může nabíjet tam.
Člověk, který sedí pořád za volantem a najezdí měsíčně tisíce kilometrů na dlouhých štrekách si elauto nepořídí. Zato sanitky, taxi, dodávky s krátkým dojezdem a veškerá doprava ve městě na to vhodné jsou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 11:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Zrovna sanitka je příklad auta, kde bych se elektrifikace dost bál.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 12:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Dost jezdím na elektrokole. Velmi častý dotaz je, co s tím udělám, když mi v půlce kopce dojde baterie.
Odpověď je jednoduchá: jezdím taky benzínovým autem. V životě se mi nestalo, že by mi v půlce kopce došel benzín.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 13:40 Reaguje na Pavel Hanzl
A ten automobil na benzín za sebou táhnete na provázku? Nebo za vámi jede jako "realizační tým" při velkých cyklistických závodech?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 21:50 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, nemůžete se nechat sám přeprogramovat? Vy máte poškozené vstupní periferie. Přece píšu:" jezdím taky benzínovým autem".
Jak jste z toho vydedukoval, že ho táhnu na provázku??
Všimněte si, že takové cypoviny tu kdákáte pořád.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 08:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Vaše odpověď na otázku, co děláte, když vám v půlce kopce dojde baterka, byla, že jezdíte taky benzínovým autem. Z toho logicky plyne, že v takové situaci máte to auto k dispozici. Takže logickou reakcí byla úvaha na téma, jakým způsobem máte to auto zajištěno.

Sorry. Tohle je prostě logický rozbor toho, co jste napsal. Ten by teoreticky mohla zvládnout u nějaká UI.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 08:38 Reaguje na Jan Šimůnek
Vaše logika je skutečně petrohradská, to není jinak možný.
Když napíšu že "taky jezdím autem", tak člověk pochopí, že jezdím tehdy, když nejedu na kole. Bot má ale tu logiku naprogramovánu nesmyslně a přeloží si "_taky" jako "zároveň", což je logicky úplná cypovina, ovšem bot to nepozná. A tahle strojová paralogika je u vás dominantní, taky proto vás za bota považuji.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 07:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže to byste neměl tuto odpověď dát na otázku, co děláte, když vám v půlce kopce dojde u elektrokola baterka.
Pak, je mi to líto, ale vaše odpověď navozuje dojem, že v takové situaci přesednete do auta.
Tedy, nebo že neumíte pořádně česky, abyste dokázal takový dvojsmysl identifikovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 08:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Pojem "jezdím taky autem" znamená, že jsem fyzicky uvnitř auta (nebo na korbě). Ale rozhodně to neznamená časovou souslednost, že jsem v autě i v době, kdy jedu na kole.
Navíc když jedu autem, nemůžu ten stroj táhnout na provázku. Předpokládám, že nové generace botů mají logiku lepší.
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.5.2020 14:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdybyste měl v benzínovém autě desetilitrovou nádrž, do které by se benzín naléval po mililitrech mnoho hodin, možná byste pár zkušeností se suchou nádrží měl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 08:46 Reaguje na Viktor Šedivý
Na kole mám baterii nějakých 350 Wh, což odpovídá pár deci benzínu a službu udělá velmi dobrou. Dobiji tam, kde bydlím a pokud spím na chatě bez elktřiny, nabiju v hospůdce u večeře a kamarádi pedálisti si můžou dát o pivo víc. Ale musím si to trochu plánovat.
Nemít elekrokolo už nejezdím vůbec (ze zdravotních důvodů) a byl by ze mě jen pytel sádla zralý na kremačku.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

22.5.2020 07:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Reálný výkon Fv panelů zabudovaných do střechy elektromobilu může mít tak 200 watt, s kapotou dalších cca 150 watt. Za směnu se tak baterka dobije 1,5 - 3 kilowathodinami. Pokud svítí naplno slunce, pod mraky to bude tak pětina. A pokud směna začíná až za plného svitu slunce a končí taktéž, pokud začíná třeba v 6 ráno, musí se ubrat cca další čtvrtina, třetina výkonu.
Odpovědět
JJ

Josef Jakubů

18.5.2020 22:22 Reaguje na Jiří Daneš
Kdyby si určitá část občanů šla do bank vyzvednout všechny své peníze, které tam má uloženy, banky zavřou a dostane každý nějakých pár tisíc, aby nelehl hlady. To samé je s tvz. rezervovaným příkonem. Je to nesmysl. Kdyby se určitá část občanů rozhodla vyzkoušet si svůj předplacený rezervovaný příkon na plné pecky, síť zkolabuje. Ona by nezkolabovala, jelikož rozvodny by omezily velkoodběratele, kteří ovšem taky mají tvz. rezervovaný příkon. Co se týče elektroaut, tak při větším rozšíření bude nutno zásadně posílit celou elektrosoustavu.Nebo je nabíjet z FVE.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 05:31 Reaguje na Josef Jakubů
No, koncová distribuční síť je síť s rozprostřenými zdroji i spotřebou. To znamená, že zvýšení odběru v jednom místě sítě nelze kompenzovat snížením odběru nebo posílením zdroje v jiném místě sítě, na to vodiče na sloupech NN prostě nejsou dimenzovány.
Zjednodušeně řečeno, pokud se nabíjením elektromobilů zvýší odběr v jedné ulici nad kapacitu sítě, musí se to řešit v místě té ulice nebo maximálně vedlejší ulice. Buďto zdroji navíc, které tam jsou nebo pokud nejsou, tak odpojením, blackoutem.
Velcí odběratelé mívají individuální smlouvy, takže ty bude dispečink vypínat individuálně. U většiny z nich určitě mají rozvodné závody povinnost je informovat o snížení odběru s předstihem, aby mohli správně vypnout linky a dokončit technologické cykly, aby z toho nebyly zmetky nebo dokonce havárka zařízení. Omezit je nečekaně najednou by se dodavateli elektřiny nejspíš slušně prodražilo. Kromě toho jsou větší odběratelé elektřiny (stejně jako dodavatelé)připojováni individuálně mimo nízkonapěťovou síť vlastními trafy na vedení VN nebo VVN, takže kompenzovat snížením jejich odběru nějaké místní zvýšení odběru v nízkonapěťové síti moc nejde.
Odpovědět

Viktor Šedivý

18.5.2020 23:09
Proč, proboha, vadí příznivcům "pokrokové energetiky" po německém vzoru zvýšení platby za jistič?
Svoji potřebu přeci budou pokrývat ze svých vlastních FV panelů, takže stálá platba za 1A jistič, co si z nostalgie nechají jako poslední pouto s veřejnou sítí, je nemusí nijak trápit.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 06:06 Reaguje na Viktor Šedivý
Ono jim to nevadí, každá koruna, kterou vyždímají z lidí, je jim dobrá, protože chudý člověk bez peněz není svobodný a je snadno ovlivnitelný. Nemá čím zaplatit alternativní informační zdroje a musí sledovat jen ty bezplatné zamořené propagandou a ideologií.
Ale potřebují nějaký klacek na jadernou energetiku.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.5.2020 12:59 Reaguje na Radim Polášek
No nevím nevím, i ty placené zdroje jsou zamořené propagandou a ideologií. Např. Mafra a její plátky...
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.5.2020 15:16 Reaguje na Petr Eliáš
jednak Mafra není nic moc a jednak si můžete vybírat správné zdroje, porovnávat a číst mezi řádky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 09:53 Reaguje na Viktor Šedivý
Otázkou je, jaká platba za ten jistič bude. Pokud to bude pár kaček a člověk si může jednoduše vyměnit za nižší, když plnou kapacitu nevyužívá, tak je to v pohodě. Ale náš buzerační babišistán půjde cestou buzerací ve prospěch oligarchie, jak dělá prakticky všechno.
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.5.2020 14:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Taková platba by měla preferovat toho, kdo celoročně odebírá v pravidelném, předvídatelném režimu a měla by sankcionovat toho, kdo si za slunečných dnů jede ze svých zdrojů, na provoz sítě nepřispěje ani kačku a když je ouvej, pokroková energetika chcípne, hned by rád čerpal z té zpátečnické centralizované rozvodné soustavy.
Odpovědět
ph

pavel hašek

18.5.2020 23:19
Článek je správně napsaný, ale já vnímám energetiku z úplně jiného pohledu. Jsem zásadně proti výstavbě jakékoli další jaderné elektrárny. Nesmí se totiž zapomenout na havárii JE na Ukrajině, kde nechbělo mnoho k tomu, aby byla Evropa neobyvatelná. Dodnes rostou v místech tehdejšího deště radiaktivní houby, došlo v dělohách k úmrtí plodů samčího pohlaví, atd., atd. Můj životní názor je ten, že nejlepší kWh je ta, která se nemusela vůbec vyrobit. Čili šetření. Jsem zastáncem ostrovních energetických systémů a odpůrcem zbytečné spotřeby. Budoucnost lidstva bude možná jenom tvrdým šetřením zdrojů a na ty naše kormidelníky, kteří z nás chtějí vysát daně, aby je mohli svévolně promrhat, je třeba hodit bobek!
fous
Odpovědět
RV

Richard Vacek

19.5.2020 06:20 Reaguje na pavel hašek
Klidně si žijte v uzavřené, soběstačné bublině. Ale počítejte s tím, že budete žít jako žebrák, pokud nebudete mít nějaké externí zdroje. Svět jde směrem k růstu produktivity, specializaci, globalizaci. V žádném případě se nevrací k tomu, že si každý začne sám vyrábět elektřinu a stane se takovým malým energetikem. Stejně jako si nezačínáme pěstovat svou mrkev, svá vajíčka a své králíky abychom ušetřili za jídlo. Toto dělají v nejchudších zemích. U nás jen ti, kteří to mají jako koníček a živí je něco jiného.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 07:01 Reaguje na Richard Vacek
Omyl. Už dnes jde vývoj atomizace spečnosti prakticky ve všem. Práce jede čím dál více na home office, individuální bydlení pokud možno zcela nezávislé s vlastní elektrárnou i studnou, individuální doprava, i ve vztazích narůstají singlers.
Kde jsou doby panelákových sídlišť a návaly v MHD a fronty u štípaček před fabrikami, masový sport i zábava?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 07:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Jen zelená propaganda. Atomizovaná společnost chudých se totiž mnohem snadněji ovládá.
Než společnost bohatých se spoustou neoficiálních a nikým a ničím neovládaných kontaktů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 08:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Cílem zelených je návrat k feudalismu. Jasně to psali ve svých propagandistických materiálech už někdy v první polovině 90. let.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 09:49 Reaguje na Jan Šimůnek
Cílem zelených je chránit přírodu před devastujícím chováním lidské civilizace. Na tom se postavili grínpísáci někdy už v 60. letech, u nás to bylo hnutí Brontosaurus atd. atd.
Dnes se to posunulo do boje o přežití vůbec života na planetě, jenže to na ramce už nemáte.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 12:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Ve skutečnosti tohle byly jen jakési kamuflážní cíle, v reálu šlo vždy o jakési "rozbíjení strojů", kombinované s bojem proti vědě, srovnatelným s tím, co prováděli křesťané od momentu, kdy se dostali k moci, až někdy do 19. století, kdy o ni byli připraveni. A podobné typy lidí se přesunuly k těm ekologům (po krátkém koketování s komunisty, fašisty apod.).
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 18:18 Reaguje na Pavel Hanzl
To bylo kdysi, tak před 30 lety.
Dnes je cílem zelených zelenými výmysly ožebračit lidi a nějaký stát či Evropu - EU jako celek a potom nad tím celkem oslabeným nedostatkem a chudobou převzít vládu. A jako vedlejší efekt si nahrabat plné kapsy.
Životní prostředí už chrání pouze pár užitečných idiotů úplně dole vespod zeleného hnutí.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.5.2020 12:54 Reaguje na Radim Polášek
Doporučuji nosit čepeček z alobalu, prý to pomáhá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 07:50 Reaguje na Petr Eliáš
Ten si raději berte proti radioaktivnímu spadu z Temelína a Dukovan. A domů si pořiďte filtr do zásuvky, co odráží radioaktivní elektrony z jaderných elektráren (před časem byl k mání v Rakousku, současný stav neznám).
Odpovědět
PV

Pedro Voříšek

23.5.2020 09:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Za tohle byse měl dostat půlroční ban. Jednak za šíření poplašné zprávy, a jednak za ty radioaktivní elektrony...
Ale to je typické - proti jadru brojí nejvíce ti, kdo mu absolutně nerozumí, vy ani nevíte, co je to radioaktivita, a plácáte tu o jaderkách...
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.5.2020 15:17 Reaguje na Petr Eliáš
Ten přenechám vám.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.5.2020 09:47 Reaguje na pavel hašek
Škoda, že vás netrápí milióny obětí lokálních,regionálních i světových válek.
Zelení si nechali udělat studii kolik životů (i potencionálně) stál Černoby. Výsledek = 30-60 tis.
Pouze za jeden rok zahyne na světě přes milion lidí při dopravních nehodách a nikdo nevolá po zrušení automobilové dopravy. :-)
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.5.2020 14:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zelení a oběti Černobylu?
Smutná pohádka.

Některé odhady tvrdí, že nenarozených dětí "z vyděšení" bylo řádově víc, než jakkoli počítaných obětí na Ukrajině a v Bělorusku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 08:11 Reaguje na Viktor Šedivý
Ne nenarozených, ale těch, které byly na základě zelené hysterie potraceny.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.5.2020 10:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Potracené a plánovaně nepočaté (do toho strašného radioaktivního světa).
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 07:53 Reaguje na Viktor Šedivý
Jak chcete počítat ty "plánovitě nepočaté"? Že nešli na asistovanou reprodukci? Nebo jinak?
Omlouvám se za hnidopišství, ale zatímco ty děti potracené se opravdu dají exaktně spočítat (v té době ještě nebyla škodlivá GDPR), ty nepočaté jsou prostě hausnumero.
Odpovědět

Viktor Šedivý

21.5.2020 08:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Jen o maličko lépe podložené hausnumero jsou "oběti Černobylu".

;-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 15:58 Reaguje na Viktor Šedivý
Tam to celkem sedí (rakoviny, leukémie, vrozené vady atd.), protože se jedná o velká čísla a navíc docela exaktně známá (co do hodnoty převodních koeficientů dávky na nebožtíky). Půvabné je také, že když známe celkovou dávku a víme, že nikde nebyl překročen práh nemoci z ozáření, tak ti nebožtíci celkově sedí i u nerovnoměrně ozářené populace. Takže těch 1000 nebožtíků celkem do vymření potomků těch, co Černobyl zažili, se vědělo už pár dní poté.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

19.5.2020 07:43
Je vidět, že některým komentujícím neotevře oči opravdu nic, ani takto rozebrané téma... obhajovat kroky vlády, nejen co se energetiky týká může jen idiot, který netuší, že je sám proti sobě....

Některým ten komunismus a centralizmus opravdu ještě nestačil a rád by si to zopakoval.... jde jen o to, jestli to většinová společnost těmto znovu povstalým rudým hovadům dovolí.....
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 08:07 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Doufejme, že se společnost bude naopak bránit proti hovadům zeleným, která nás chtějí vrátit před rok 1989, a do ještě výrazně horší materiální chudoby, než byla tenkrát.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

19.5.2020 08:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Doufat můžeš rudý Šimůnku....

Tvrdit, že nové technologie a snaha o ochranu přírody a záchrana našich holích zadků nás dostane před rok 89 může jen takový nenapravitelný bojovník za totalitu jako ty....

Jen konzervatismus s totalitní příchutí nás může dostat zpět před 89 a o to ty se maximálně snažíš.... jen tě asi zklamu... svého nedosáhneš :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 13:42 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ochranu přírody nám ekologické organizace předvedly na Šumavě. Velmi názorně. Kdo chce kvalitní přírodu, nesmí volit zelené, ani jejich momentální převleky.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 18:22 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Blábolile, rudou totalitu jsme v roce 1989 vyhnali ven na východ do Moskvy a nyní se k nám vrací v zelené podobě ze západu z Brusele.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 08:12 Reaguje na Radim Polášek
A budeme ji muset vyhnat znovu, ale tentokrát ne sametově.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.5.2020 07:43 Reaguje na Jan Šimůnek
To je asi pravda. Samet byla nepsaná dohoda Havla s komunisty o předání moci do rukou disidentské skupiny. Proto to u nás proběhlo sametově. Ovšem to bylo v podmínkách, kdy se komunistická totalitní moc už od roku 1917 postupně diskreditovala, včetně toho nejvyššího stupně diskreditace okupací v roce 1968.
Zelená totalita je nyní v počáteční fázi, kdy ještě ani, mimo úspěšně pozelenalé úředníky v Bruseli, nemá většinu ve vládách a nemůže rozhodovat. Museli by se dostat do vlády a desítky let se diskreditovat represemi a nekompetentními rozhodnutími, vystřídat se další generace ve vládě, aby byli schopni na konci taky poklidně předat moc. A do té doby nás ožebračí až na kost a udělají z Evropy rozvojový region.
Pokud se jim tedy povede dostat do vlád států EU a uhnízdit se tam podobně, jako to kdysi udělali Lenin a Stalin v Rusku, opravdu po mnoho desetiletí nezbude jiná možnost než se jich zbavit násilím.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 07:57 Reaguje na Radim Polášek
Naštěstí jsou už teď pro významnou část společnosti nepřijatelní. Vzpomeňte volební výsledky komunistů v prvních poválečných volbách a porovnejte s volebními výsledky zelených.
A strany, které jim poskytnou jakési krytí, třeba "žít Brno", jdou po následujících volbách nekompromisně od válu. Tohle patrně potká v příštích parlamentních volbách piráty.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.5.2020 12:53 Reaguje na Radim Polášek
Opravdu hrozná totalita ... :)
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.5.2020 07:15 Reaguje na Petr Eliáš
To si lidi říkali taky třeba v roce 1946 před volbami, když četli předvolební sliby komunistů...
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 18:20 Reaguje na Jan Šimůnek
ne před rok 1989, ale před rok 1889 či dokonce 1689.
Odpovědět

pavel říha

19.5.2020 09:28
nedávno jsem někde četl, že Německo bourá starou jad.elektrárnu a ostatní zbylé funkční do několika let uzavře s u nás se budou další bloky stavět. V čem je mezi námi tak velký rozdíl?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 12:43 Reaguje na pavel říha
V tom, že Německo to s tou ekologií asi přehání a když chtěli odstavovat JE, měli nepřed zrušit komplet uhlí. A my jsme úplní tutani, ale přesně naopak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 08:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže pokud se tomu nepostavíme, a to velmi razantně, budou se podobné hovadiny dít i u nás. Bezcenných fanatiků, vymozkovaných ekologií, je pravděpodobně pod jedno procento. Další procento jsou dobře placení agenti Německa, Rakouska a dalších nepřátelských států.
Těch zbylých 98 % lidí by mělo mít dost sil na to, aby je, jednou pro vždy, odstranili z politické scény i z úřednických postů.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.5.2020 12:52 Reaguje na Jan Šimůnek
Nechci nic říkat, ale vy se také zdáde být bezcenným fanatikem. :)
Odpovědět
MG

Milan G

21.5.2020 09:20 Reaguje na Petr Eliáš
Proč to tedy říkáte, když vlastně nechcete nic říkat?
Odpovědět
ph

pavel hašek

19.5.2020 09:29
Pane Šimůnek, je třeba si trochu uspořádat hlavu. Pak se třeba přijde na to co je chudoba a co není chudoba, zda je potřeba vyrábět šmejdy na jedno, nebo jen několik použití, nebo snad je lepší věc s dlouhým životem... Je třeba zvážit zda se nechat ovládat lidmi, jejichž modla je "neustálý růst HDP" za současného tisknutí dalších a dalších peněz... je třeba zjistit, co je lidské štěstí, a co je k tomu štěstí vlastně hmotného potřeba... Jsem toho názoru, že člověk k šťastnému životu toho hmotného mnoho nepotřebuje, hromadění a nadspotřeba je jenom produkt vymytých hlav propagandou. Mnozí lidé dojdou k prozření teprve v okamžiku, až se jednoho dne neotevřou ony skleněné dveře od marketu, a na nich bude viset papír s nápisem: "nedovezli, nemáme". A pane Šimůnek věřte mi, nejsem zelený aktivista, je tu ještě jeden aspekt: lidské uzdraví. On ten útok těch nejednodušších organismů, jako je pouhý shluk aminokyselin (virů) by měl být dostatečným varováním pro lidského živočicha...
fous
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.5.2020 09:51 Reaguje na pavel hašek
Pojďme uzavřít diskuzi tím, že se shodneme na tom, že ČR by měla mít 85% energie z jádra a zbytek z OZE.
Budeme spokojeni všichni, elektřina bude cenově dostupná, tepelné elektrárny uzavřeny a každý kdo chce si může na svém domě postavit FVE, bateriové úložiště a tam napájet svého elektrického oře.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 09:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je hezké, protože těch asi 50% dalších kapacit v JE k nám přiletí z Paroubkova Marsu.
Zkuste položit nohy na zem a napsat něco realističtějšího. A třeba s podledem do zemí, kde to už mají dávno zmáknuté.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.5.2020 10:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Třeba do Německa(nejdražší elektřina v EU) a stavby stovek plynových zdrojů na výrobu elektřiny, aby kompenzovaly nahodilost chování zdrojů OZE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 11:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Německo je extrém, my stávající JE odstavovat nemusíme. cela elektřiny je tam v paritě nižší, než u nás. Plynové zdroje mají asi 3x nižší produkci CO2 a jiných jedů než uhlí, jsou vhodné jako špičkové elektrárny.
Snižování CO2 v Německu je na tomhle odkazu v prvním grafu.
https://www.peak.cz/nemecka-schizofrenie-zelenou-energetiku-ano-potrebnou-infrastrukturu-ne/19999/
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 12:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Německo je názorná ukázka, kam nás ekologové tlačí. S našimi ani ne třetinovými platy bychom na účty za elektřinu v podstatě ani nemuseli mít.

A jediné, k čemu to povede, bude obrovský výbuch nenávisti, který vynese k moci nějakého populistického diktátora. A ten rád bude v rámci programu "chléb a hry" veřejně popravovat zelené všeho druhu, provozovatele OZE apod., za nadšeného gaudia naštvané populace (dobrý námět pro katastrofický či antiutopický román).

Přečtěte si "za domácí úkol" román Tma od Ondřeje Neffa. V něm sice elektřinu vypnuli mimozemšťané, ale pokud by ji populaci cenově znepřístupnili ekologové, tak rozvrat společnosti s podobnými následky (včetně těch nejdrastičtějších) by nastal taky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 11:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mě by zajímalo, kolik skutečně třeba Německo vyrobí energie z fve panelů.
Počítá se stále jen to, co projde distribuční sítí. Kolik je ale domácích a firemních fve, které spotřebují energii na místě a vůbec do systému nejdou? Američani to vyjadřují tím "kachním grafem", kde je to rozdíl normální denní spotřeby ze sítě bez fve (velbloudí graf) a fve z toho udělá ten kachní. A rozdíl integrálů mezi oba grafy je výkon domácí fve. A ten je zcela podstatný.
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.5.2020 20:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Integrál je důležitý, nikoli však kritický.
Důležitější jsou extrémy - protože pokud se vysoká poptávka potká s nízkou nabídkou, může jít o krk. O mnoho krků.

Mimochodem - zatímco start ze tmy v případě soustavy založené na nevelkém počtu točivých strojů velkého výkonu je docela náročný, nedokážu si vůbec představit, jak by se po velkém výpadku rozbíhala soustava s převahou různých měničů na výstupech FVE a podobných...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 20:43 Reaguje na Viktor Šedivý
To je fakt, pokud by ráno slunce nevyšlo, nastal by skutečně fatální problém.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.5.2020 06:32 Reaguje na Viktor Šedivý
To by neměl být problém. Větší FVE a vůbec OZE jsou myslím už teď řízeny z centra a i když mají přednostní výkup elektřiny, musí je kvůli nouzovým opatřením z nějakého dispečinku jít vypnout. V nejjednodušším případě startu ze tmy zůstanou vypnuty, dokud klasické velké zdroje nenahodí síť a připojí se až k rozběhnuté síti. A protože polovodičové měniče mohou reagovat včetně přifázování okamžitě, řekněme během jedné půlperiody, mohou spolupracovat i na nahození sítě. Větší měniče potom mohou mít implementovaný režim samostatného rozběhu části sítě, kdy jsou schopny postupně nabíhat z nulového napětí sítě a oživit tak nějakou síť kolem sebe. A v případě propojení se zbytekm sítě se automaticky sfázovat.
Měniče malých elektráren, třeba střešních FV zdrojů potom mohou mít prostou elektronickou pojistku, že prostě nenaběhnou, dokud nebude síťové napětí v síti v normě.
Problém bude akorát v tom, že když těch měničů bude hodně, dle statistických zákonů budou některé mít poruchu a nebudou se chovat správně. Tam pak budou muset zafungovat nějaké havarijní pojistky.
Odpovědět

Viktor Šedivý

21.5.2020 08:33 Reaguje na Radim Polášek
Právě" "Problém bude akorát v tom, že když těch měničů bude hodně"
Dokud je velkých klasických zdrojů dost na to, aby zajistily rozběh sítě a OZE jsou doplňkem, zásadní problém nenastává. To je ale přece podle zelených představ špatně, energetika má být rozbita na spoustu malých zdrojů.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 13:34 Reaguje na Viktor Šedivý
Jistě, mnoho malých zdrojů zabraňuje blackout zcela spolehlivě a i kdyby síť spadla, zase by se moc nic nestalo, má přece daleko menší výkon i dosah, než dnes. Malé zdroje mají svoji zálohy, komunikují navzájem.
Odpovědět

Viktor Šedivý

21.5.2020 13:50 Reaguje na Pavel Hanzl
:-O
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 16:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Platí spíš pravý opak, o kousek výš vám to vysvětlili.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.5.2020 15:24 Reaguje na Viktor Šedivý
No, většina těch střídačů OZE bude nejspíš v pořádku. V takovém případě věřím tomu, že ten rozběh i ze tmy proběhne bez problémů. U menšiny OZE zdrojů se budou spotřebitelé blízko FV elektrárny divit, proč se u nich ještě nesvítí, když všude kolem už ano. Dokud někdo to nepřijete spravit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 08:36 Reaguje na pavel hašek
"Věc z dlouhým životem" je v řadě případů méně výhodná než jednorázová. Prostě proto, že jeden cyklus recyklace opakovaně používané věci může být výrazně dražší než jednorázová náhrada. A může být dokonce spojen s vyšší "ekologickou" či "uhlíkovou" stopou.
Akcentované je to všude tam, kde jde o zdraví lidí a zejména o šíření infekce.

Pochopitelně, bezcenný (protože nevzdělaný, hloupý a totálně neschopný a rovněž totálně líný) byrokrat z EU raději zakáže jednorázové nádobí a příbory v hromadném stravování, protože zdražení těchto služeb a případné alimentární epidemie se ho fyzicky netýkají (stravuje se privilegovaně) a navíc je to za horizontem jeho znalostí a schopností. A chtít po něm, aby nějak fedroval (což by jistě šlo) účinný odběr takového plastu nemůžete, protože je líný a současně hloupý a nevzdělaný (bez ohledu na počet VŠ titulů z nějakých humanitních pseudověd), takže by to stejně nezvládl.

A jediná cesta z toho marastu ven je zabránit lidem tohoto druhu, aby o nás mohli rozhodovat. Třeba i odchodem z EU nebo jejím rozbitím, což je IMHO efektivnější než snahy o její reformu (která ničím jiným než jejím rozpadem skončit nemůže, asi jak se Gorbačovovi nechtěně rozpadl pod rukama SSSR při pokusu o jeho reformu.

Jinak HDP roste i při zcela stacionární ekonomice, prostě jen v důsledku přirozené obnovy materiálních statků. Když k tomu vezmete v úvahu přibývání obyvatel (narozených i přibyvších s krátkodobým i dlouhodobým pobytem, i nových občanů), tak zase pokrýváním jejich potřeb poroste HDP. Pokud se pokusíme cokoli dělat s tou částí populace, která žije pod hranicí chudoby (jakési zmapování domácností s dětmi, které nemají připojení k internetu, nemají ani mobil, bylo provedeno v souvislosti s distanční výukou v rámci koronakrize - a je jich překvapivě dost, bohužel), tak to bude zase spojeno s růstem HDP.
Pokud se nám podaří odstranit zelené, blokující výstavbu nových bytů (natolik, že pro generaci dnešních třicátníků je to limitující faktor pro zakládání rodin), tak zase v důsledku toho poroste HDP.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.5.2020 13:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Z EU klidně můžete odejít, nikdo vás v ní nedrží. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.5.2020 05:44 Reaguje na Petr Eliáš
Referendum té většině, co podle průzkumů chce z EU odejít, dosud nepovolili.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.5.2020 10:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Nemluvím o referendu, mluvím o vás jako o osobě. Když se vám v eu nelíbí, můžete jít. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 08:02 Reaguje na Petr Eliáš
Spousta lidí už z EU s podobnou motivací odchází. Většinou mladí, čerstvě dostudovaní a schopní. Zcela jistě se to nakonec promítne i do hodnoty platů a důchodů těch, co tu zůstanou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 11:43
Připadá mi poněkud nešťastné, že dost lidí se upíná ke zcela nereálné chiméře výstavbě našich nových bloků JE, které by měly produkovat rozhodující podíl naší spotřeby elektřiny.
Tahle cesta není reálná, ani z ekonomického, technického, právního nebo politického důvodu. To by znamenalo bilióny, které nemáme a nikdo nám na tohle nepůjčí.
Cesta je přece dávno známá z vyspělých zemí Evropy, kde mají dobré zákony umožňující nakládání s energií a poměrně drobnými dotacemi (i u nás ten poměr vychází 1+3) získají obrovské kapacity výroby placené soukromníky a stavěné v krátkém čase. Taky o tom je přece tento článek.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 12:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Až na to, že v žádné zemi to takto nefunguje. Zato funguje Francie s naprostou převahou jaderné elektřiny. Kdyby se Francouzi odpojili od zbytku EU, šel by celý západ EU do blackoutu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 12:45 Reaguje na Jan Šimůnek
Totální blbost, celé čistě vycucané z prstu. Navíc ten můj příspěvek vůbec o žádné Francii není. Prostě jak dycky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 13:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Je o jaderné energetice a Francie je názornou ukázkou, jak by měl vypadat +- ideální stav energetiky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 17:10 Reaguje na Jan Šimůnek
Co by mělo mě skutečně nezajímá. Kdybyste si přečetl můj příspěvek a zamyslel se najakým procesorem, tak byste neměl tak blbé komenty.
Odpovědět
PV

Pedro Voříšek

23.5.2020 10:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Nesmysl. Čez generoval 50 mld zisku ročně. Naklady na JE jsou15 ročních zisků, takže to samé, jako když si firma postaví vlastní výrobu. Proč na to ČEZ nekumuloval hotovost?
Protože Roman potřeboval opční bonusy, aby se stal miliardářem, státu se snižování schodku státního rozpočtu líbilo, a drobným akcionářům ta pajska také lichotila. Teď ji budou muset vrátit...
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.5.2020 14:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Obrovské kapacity výroby placené soukromníky?
V propagačních materiálech Greenpeace asi takoví lidé žijí, jak by ale tenhle člověk vypadal v realitě českého města či vesnice?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 17:09 Reaguje na Viktor Šedivý
Velmi jednoduše. Pořídí si na střechu fve. Přečtěte si závěr článku, kde se píše o německých lokálních distribučních sítích.
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.5.2020 20:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Až si pořídí FVE dodávající 24×365 bude to zajímavé.
Zatím, bez opravdu masivní akumulace, je to jen parazit. Dodává nevyžádané v době dostatku a bere si ze společného když je hůř.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 21:44 Reaguje na Viktor Šedivý
Přečtěte si ten článek. Potřetí to už psát nebudu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.5.2020 22:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Lokální distribuční síť neodstraní žádný z problémů sice progresivních, bohužel však nekvalitních zdrojů. Málo pomůže, že se propojí pár sousedů. Na panely jim přestane svítit ve stejnou chvíli, foukat přestane také najednou - a dokonce i tma večer přijde současně.
Takže zatímco přes den by si možná trochu vypomohli při špičkových odběrech, večer by stejně byli rádi, že mají stále ještě drát k těm zlým uhlobaronům, co tyjí z prodeje špinavé elektřiny.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 08:38 Reaguje na Viktor Šedivý
A jen hloupí a nevzdělaní lidé, omlouvám se za explicitnost, toto nedokáží pochopit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 09:06 Reaguje na Viktor Šedivý
Zkusím to vysvětlit na našem nějakém hypotetickém příkladu:
Ve skoro každé dědině je po JZD velká ocelokolna, nebo kravín, prasečák plus odstavné plochy, tj dost ploch vhodných pro fve.
Majitel je pokryje panely, většinu spotřebuje sám, ale má třeba 2/3 roku přetoky, prodává je sousedům v celé dědině. A pronajme si na to místní přenosovou síť. A 1/3 roku uživí jen sebe a celá dědina pojede na stávajícího dodavatele. Samozřejmě noc, mraky atd. vykryje z baterií, ale zimu už ne. Pro lidi v dědině to znamená jen to, že 2/3 roku budou mít levnější proud, v zimě normální.
Ale nejdůležitější je, že se ušetří nějaká tuna CO2 z uhláku a to je cílem celého.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.5.2020 10:43 Reaguje na Pavel Hanzl
To je zajímavý případ. Ovšem až ten majitel FVE půjde sousedům říct, za kolik bude kWh v noci z akumulátorů, měl by si dát pozor, aby neskončil v tom prasečáku jako krmivo.

A pak tu zbývá ještě jeden problém. V zimě budou chtít proud z elektrárny - jenže v létě nepřispěli na její provoz ani korunu, proč by měli dostat stejnou sazbu, jako stálý odběratel? Milá úsporná dědina by tedy během té 1/3 roku měla zaplatit i za zbylé 2/3 roku, kdy investice do elektrárny ležela ladem.

Ve výsledku v milé dědině budou platit za proud několikanásobnou sazbu ... ale to nevadí, jde hlavně o CO2, že?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 11:21 Reaguje na Viktor Šedivý
Základem je, že to nesmí dělat blbci, nebo gauneři jak u nás.
Jak se to skládá finančně nevím, ale jasné je, že pro občana to musí být vždy výhodné, jinak by do toho nešel.

U nás to asi možné není, protože by Franta všem dodával elektriku za polovinu, ale hňupi by mu ten celý krám stejně rozmlátili, protože by jim někdo nakecal, jak se na tom balíkuje.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.5.2020 11:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Zelenou energetiku tak, jak je ideologicky zmršená, dělají samozřejmě zejména blbci nebo gauneři. A jako u každého svinstva jim pomáhá masa užitečných idiotů, kterým místo faktů stačí barevná prezentace s trochou srdceryvných keců, protože nic složitějšího jejich hlavy nezpracují.

Kdyby Vámi zmiňované zásobování dědiny navrhoval někdo poctivý, rychle by zjistil, že z akumulátorů by večer musel prodávat sousedům za cenu asi tak desetkrát vyšší, než kolik si účtují ti zlí velcí distributoři.
Nevím, jak je to po dědinách, třeba tam většinou žijí lidé, kteří řeknou, že si těch pár tisíc měsíčně připlatí, když bude míň toho zlého CO2.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 12:44 Reaguje na Viktor Šedivý
Otázkou je, proč to funguje v normálních zemích (Německo, Rakousko) a u nás NE.
Proč tam jdou do meoderních čistých energií a u nás je mainstream fedrování uhlí jak v 19. století. V 90. letech jsme velmi rychle modernizovali snad úplně vše, dnes jdeme zase zpět a dolů.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.5.2020 14:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč si myslíte, že německá energetika nějak zvlášť funguje?

Jsou (stále ještě) dost bohatí, takže se domnívají, že mohou platit nesmyslně vysoké sumy za zoufale neefektivní výrobu elektrické energie. Poslušní občané (stále ještě) příliš nereptají, protože befehl zněl Energiewende a když je rozkaz, tak Němec nekecá a pochoduje.

Teď je jen otázkou, co bude ten impuls, který do té pochybné stavby strčí. Zda to budou sociální důsledky stále dražších energií, nebo zda se Němcům podaří způsobit hezký velký blackout.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 19:32 Reaguje na Viktor Šedivý
Samozřejmě funguje, protože kdyby měla jakékoliv probémy, měli bychom to denně v babišzeitungu na tapetě. Ty nesmyslné sumy jsou nižší v paritě než to, co platíme my. Prostě blbosti jak dycky. A u nás se dá očekávat velmi razantní zdažení přes blbé elektroměry, kdežto v Německu to půjde spíš kvůli OZE dolů. Vždycky se zastaralé technologie prodraží, pokud se zavčas nevymění za moderní.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 08:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže v Německu to nefunguje. Proto stavějí další plynovod do Ruska, proto těží hnědé uhlí s daleko větší intenzitou než my za komunistů. Bez toho by i s větrníky a FV panely byli dávno v kopru.

Rakousko má v Alpách vodní elektrárny, nicméně bez elektřiny z Dukovan a Temelína by byli v háji zeleném taky.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.5.2020 07:56 Reaguje na Viktor Šedivý
Asi před 5 - 10 lety se ve sdělovacích prostředcích objevil případ hoteliéra, kterého ČEZ obvinil z krádeží elektřiny. Přirozeně okamžitě po ohlášení pracovníka odečítajícího elektroměr se objevila "rychlá rota" ČEZu a odpojila jeho hotel od sítě. A protože hoteliér odmítl zaplatit pokutu a ČEZem vyčíslenou ukradenou elektřinu a šlo to na soud, zůstal ten hotel odpojen od distribuční sítě několik let. Hotel byl zásobován elektřinou z dieselagregátu. Fotovoltaika tehdy už existovala, bylo to někdy v době začátků žní oněch FV šmejdů, stacionární baterky ještě nebyly , ale z nějakých důvodů nebyla FV pro ten hotel vhodná. V tisku pak byly údaje, že hotel stála jedna kilowathodina ke 40 korunám.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2020 18:26 Reaguje na Pavel Hanzl
"získají obrovské kapacity výroby placené soukromníky a stavěné v krátkém čase. Taky o tom je přece tento článek."
dobrý recept, jak vynaloženín násobně víc prostředků získat násobně méně elektřiny a ještě k tomu nekvalitní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 20:47 Reaguje na Radim Polášek
Podívejte se napřed na graf, kde Německo má asi 48% spotřeby elektřiny z OZE. Tu, která projde distribuční síti. Ve skutečnost asi daleko více, o tom je ten kachní graf.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 20:49 Reaguje na Radim Polášek
Tisíce úspěšných lidí, kteří si staví fve budou asi blbci, nejste nějaký kryptošimůnek??
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.5.2020 21:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Z ideologických důvodů jsou těmto "úspěšným" za jejich nekvalitní produkci vypláceny nesmyslně velké peníze a mají zaručený odběr za tuto částku i v okamžiku, kdy cena jejich produktu je záporná!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 21:42 Reaguje na Viktor Šedivý
Ti lidé si tu energii vyrábí především pro vlastní potřebu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.5.2020 22:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak ať si vyrábějí - ale pořád.
Tohle jsou totiž právě ti spotřebitelé, kteří vyžadují vysoký rezervovaný příkon, neplatí ale za "běžný odběr", ovšem v okamžiku, kdy "pokrokové zdroje" nedodají nic (a situace mezi nabídkou a poptávkou je napjatá), najednou si na veřejnou síť vzpomenou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 09:11 Reaguje na Viktor Šedivý
Problém je, že v normálních zemích je celý systém stavěn pro lidi, teda pro spotřebitele a u nás je stále zažitý bolševický postup, že dominantní je výrobce a občan musí prosit, aby něco vůbec dostal.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.5.2020 10:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Systém musí být především postavený tak, aby fungoval - technicky i ekonomicky.

Dříve obsluhoval zákazníky se stálými požadavky na dodávky, predikovatelným průběhem odběru.

Dnes se množí "progresivní" paraziti, kteří by se v době dostupné energie z FVE chtěli zásobovat sami, ovšem v okamžiku, kdy jim jejich pokrokový zdroj přestane stačit, chtěli by najednou přejít na dodávky z veřejné sítě.
Není důvod jim nedodat, protože ale jejich požadavky jsou nárazové, měla by tomu být přizpůsobena sazba - nejlépe zásadně vyšší platbou za rezervovaný příkon.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 11:16 Reaguje na Viktor Šedivý
Tohle je v článku napsáno taky, řeší se to chytrým elektroměrem, který zohledňuje momentální cenu energie.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.5.2020 15:01 Reaguje na Pavel Hanzl
No a něčím musíte také zohlednit rezervovaný příkon pro toho, kdo si sice v létě vyrábí sám, dokonce třeba ještě za dumpingové ceny prodává sousedům, kabel do rozvodné sítě si ale nechal a chtěl by mít právo kdykoli zase začít odebírat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 19:36 Reaguje na Viktor Šedivý
Ten chytrý elektroměr čerpá energii ze soukromých fve v době přetoků a prodává ji na trhu, je sice levnější, ale ušetří se zase uhlák. A pak si v zimě kupuje, což vyjde dráž, ale žádná tragédie.
Pokud to nedělají idioti, kteří chtějí jen prudit, jako ti u nás a jak to předvádíte vy.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.5.2020 20:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Koukám, že jsem měl věnovat větší pozornost Vašemu "Nejsem energetik...". Fakt nejste :-/
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.5.2020 06:04 Reaguje na Viktor Šedivý
To se asi bohužel nedá nic dělat, když to není v hlavě, tak to není v hlavě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 07:27 Reaguje na Viktor Šedivý
Tak si přečtěte články od energetiků, kteří skutečně energetiky jsou. Já tu jen odkazuji na odborníky, nic si nevymýšlím.
Odpovědět

Viktor Šedivý

21.5.2020 13:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Takové, jako "energetický specialista hnutí Duha" a jiní podobní? :-)
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.5.2020 15:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Rozumím.
Jak vám to do hlavy nalili zelení vyplachovači mozků, tak to hlásáte a když to někde nesouhlasí, tak za to můžou všelijací lumpové, zloději, grázli a podobní. Ale Vy všechno máte správně a nic si nevymýšlíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 18:49 Reaguje na Radim Polášek
Proč si nepřečtete aspoň tento příspěvek? O něm se tu přece stále bavíme!
Odpovědět
MG

Milan G

21.5.2020 09:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Ten článek je grafomanský blábol, nic víc. Další z galerie Hlavenků a dalších, kteří nepochopitelně dostávají prostor k zveřejňování svých blábolů. A nemám na mysli jen Ekolist.
Deset let jsem žil v Bavorsku a nikde tam kde jsem zrovna musel bydlet jsem neviděl ty ostrovní systémy. Když jsem se ptal jak to mají s fve tak v podstatě každý akorát řekl, každej za svý. Tady je totiž jedna věc o které nikdo moc nemluví, ale je to problém. Sousedské vztahy a závist. A pokud si někdo myslí, že nejvíc závistivý národ jsme my, tak se velice plete. To ještě neviděl závist v Německu. A stačí k tomu právě jenom to, že soused má na střeše fve a my na to nemáme. Jak je to možný? A už to jede.....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 13:24 Reaguje na Milan G
Závist u řepáků se dá očekávat úplně všude, ale důležitý je systém. Pokud tam funguje stát a jeho zákony, dělané pro lidi a ne pro Agrofert, pokud tam funguje vymahatelnost práva a věrchuška nerozkrádá zemi po miliardách atd. atd. atd. tak všechno funguje i přes nenávisti. Jenže u nás je zaprděnost státní politikou, to je zcela zásadní problém.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 16:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Už to, že jsem nucen ze svého účtu za elektřinu podporovat provozovatele OZE, a to nemalou částkou, je za hranou přirozeného práva. V řadě právních systémů by něco takového nebylo možné.
Odpovědět
MG

Milan G

25.5.2020 11:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže ty ostrovní systémy o kterých píše ten grafoman nejsou záležitostí práva, Němci nemají zákon, že když to jde tak MUSÍ založit ostrovní systém, ani náhodou.
Jen upozorňuji na fakt, že v tom článku jsou polopravdy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 09:32
Zajímavé je, že ropáci stále argumentují tím, že elektřina z fve je nějaká "nekvalitní" a hlavně v době, kdy ji nikdo nepotřebuje, navíc je "nestabilní".
Samozřejmě opak je pravdou, jak dycky:
Měniče upraví proud přesně dle požadavků, to není vůbec problém, samozřejmě se využívá bateriový mezisklad.
Denní spotřeba elektřiny je nejvyšší během dne, (to je ten velbloudí graf) kdy taky svítí slunce, člověk je prostě denní tvor.
Stabilita je velmi vysoká, každý ví předem, kdy slunce vyjde i kdy zapadne. Tahle stabilita je daleko vyšší než u uhláku, kde se cokoliv může podělat, rypadlo zamrzne, na trať dá někdo bombu, můžou stávkovat zaměstnanci atd. atd. a je vyřazen giga zdroj. Zataženou oblohu vykryje baterie a s příchodem zimy se počítá roky předem.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.5.2020 10:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Opravdu si myslíte, že výstup z hromady různých měničů je pro stabilitu a řízení sítě lepší, než několik málo velkých točivých strojů? :-(

Že počítáte se západem slunce nebo příchodem zimy je sice hezké, jaké opatření tedy provedete na FVE aby dodávala ještě chvíli večer nebo v maximech poptávky v únoru?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 11:13 Reaguje na Viktor Šedivý
Nejsem energetik, ale počítačové řízení energetických sítí daleko složitějších přece na světě funguje zcela normálně.
Všechna tahle opatření jsou přece dávno vymyšlena a realizovaná, na světě běží neskutečné terrawatty v solárech už dávno, jen za loňský rok se rozběhlo asi 5000 MWp v nových zdrojích.
Já si připadám někdy jak na Paroubkově Marsu, kde se mě obyvatelé ptají, co je to západ a východ Slunce.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.5.2020 11:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, řízení velkých sítí založených na několika velkých base load zdrojích funguje. A funguje to i tehdy, když k nim doplňkově zapojíte nějakou tu FVE.

Proč myslíte, že naši předkové chovali k tahu koně, když nepochybně všude byly spousty (mnohem levnějších) toulavých psů, kteří by v dostatečném počtu také vyvinuli potřebnou tažnou sílu ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 12:37 Reaguje na Viktor Šedivý
Nevyvinuli. Servali by se. Ale na Severu k tahu psa používali, u nás to potřeba nebylo. Dnes se mastodonti už přežili a systém jde do diverzikovaných menších zdrojů.
Stejně jako fabriky nemají tisíce zaměstnanců v jedné hale, bydlení se stěhuje do RD, k pohybu chce mít člověk vlastní auto, telefon má taky každý v kapse a ne v kanceláři pro 20 zaměstnanců. atd. atd.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 08:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Jakmile bude FV elektrárna dodávat proud v noci a větrná elektrárna za bezvětří, nebude co řešit a lidi na to spontánně přejdou.
Do té doby to budou lidi považovat jen za lživou reklamu či ideologické bláboly, kterými se jim má vnutit cosi bezcenného nebo přímo škodlivého.
A ti chytřejší vědí, že Německo, kde tohle už prosadili, má jednu z nejdražších elektřin na celém světě, několikanásobně dražší než my, a tak nebudou mít zájem produkci předraženého póvlu podporovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 13:18 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste asi po stopadesáte objevil Ameriku a v tom okamžitě se vám zasekla deska.
Ovšem tesat to do žuly by se to mělo, objevit, že v noci Slunce nesvítí má přece přímo galaktický dosah.
Odpovědět

Viktor Šedivý

21.5.2020 13:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Vytesat do žuly a potom tou žulovou deskou jemně poklepat moudré hlavy, které by rády založily na fotovoltaice energetiku celých států.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 16:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže sám předvádíte, že to zeleným pořád ještě nedochází.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 18:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Jen loni se na celém světě spustilo asi 5000 MW v solárech. To je asi jak PĚT našich Temelínských bloků. Skutečně jsem nevěděl, že je na světě tolik zelených pitomců, kteří ani neví, že v noci Slunce nesvítí. A proč jsou tak bohatí? A my, chytří, musíme furt fedrovat uhlí?? Na světě spravedlnost není.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.5.2020 05:47 Reaguje na Pavel Hanzl
V takových situacích vždycky říkávala soudružka učitelka v první třídě: "Když Pepíček skočí z okna, skočíš taky?"
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 08:10
Diskuse odhalila čertovo kopýtko:
Problém s jističi budou mít "progresivisté", kteří budou nabíjet po nocích elektromobil a potom ti, kdo FV panely používají jako "brzdu elektroměru", ale potřebují pro dobu mimo sluneční svit dostatečný příkon.
Obě skupiny v podstatě na úkor dalších spotřebitelů destabilizují síť, takže ať platí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 13:15 Reaguje na Jan Šimůnek
To je ono, to je právě ten bolševisticko - ropácký postup.
Vše moderní a čisté je potřeba buzerovat a házet klacky pod nohy. Je zvláštní, že vám to došlo až teď, i když ten článek je primárně o tomhle.
V příštím kole byste mohl možná pochopit systém chytrého elektroměru, ovšem to je už asi mimo procesor, spíš jen proti zadání z Kremlu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

21.5.2020 13:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Chytrý elektroměr měří a poskytuje podklady k fakturaci. Úplně stejně jako elektroměr blbý s HDO, jen je přitom schopen postupovat podle trochu složitějšího algoritmu.

Nevyrobí nic, neuskladní nic.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 14:23 Reaguje na Viktor Šedivý
Ovšem má pořád informaci o ceně, tj. o zatížení sítě. Takže bude kupovat jen v době nízké ceny, nebo dle preference. Takže když budu chtít jet autem až zítra odpoledne, bude nabíjet z domácí fve a pokud ji nemám, tak v době nejnižší ceny (v noci).
Kdo chce péct kačenu když je špička, tak si to prostě zaplatí. Tím se síť stále vyvažuje.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 16:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Realita: "Ještě nemůžeme obědvat, ještě nesvítí zelené světýlko a za mikrovlnku bychom zaplatili nekřesťanský prachy." To je "chytrý" elektroměr.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.5.2020 17:01 Reaguje na Jan Šimůnek
On papouškuje jen to, co do něho nalili zelení propagandisté, na víc nemá kapacitu. Propagandisté mu totiž zapomněli říct, že chytrý elektroměr nejenom bude "nakupovat" v období nízké ceny, ale hlavně může rozvodným závodům posílat úplně kompletní průběh spotřeby, klidně třeba i po minutách. A to za úplně celé období, za které se platí, třeba celý rok. V takovém případě ztrácí smysl nejen pevná cena elektřiny za kilowathodinu či dvojí tarif, denní a noční, ale i veškeré poplatky, za rezervaci výkonu za odběrné místo, zelené poplatky, náklady na distribuci atd. Všechny tyto hodnoty totiž mohou být v chytrém elektroměru plovoucí, distributor může třeba pro tu každou minutu, v závislosti na tom, v jakém stavu je v té minutě výroba jednotlivých zdrojů v síti či podíl jednotlivých vedení a dalšího zařízení sítě atd zvlášť spočítat zelený poplatek,podíl na režijních nákladech sítě, podíl na nákladech na rezervovaný příkon, započítat okamžitou cenu silové elektřiny, kladnou i zápornou.... Zkrátka takový chytrý elekroměr už nebude integrovat a zaznamenávat jenom spotřebované kilowathodiny, které se v závěru vynásobí cenou za kilowathodiny a získá se tím výše platby, ale primárně bude do celkové platby integrovat každou minutu skutečné reálné náklady toho zákazníka na elektřinu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 18:32 Reaguje na Radim Polášek
Výborný. A pokud mám na střeše fotovoltaiku, je schopen ten génius moje letní přetoky taky do sítě prodávat? Třeba za cenu blízko nuly, to je fuk, někdo to zase potřebuje zalevno a je to čistá energie. Umí to?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

22.5.2020 08:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistě, pokud Vaše elektřina bude tak navíc, že ji bude třeba akumulovat do alpské nebo norské přečerpávací elektrárny, tak Vám naúčtují pro tu vaši jednu kilowathodinu klidně použití všech těch vysokonapětových vedení, před které ta elektřina do těch Alp nebo Norska musí projít.
Totéž, pokud ta kilowathodina bude tak navíc, že ji spotřebujou až někde v Holandsku nebo Belgii.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2020 17:32 Reaguje na Radim Polášek
Já to myslel vážně, ach jo, pitomí plácalisti.....
Odpovědět

Viktor Šedivý

21.5.2020 19:14 Reaguje na Radim Polášek
Zrovna rezervovaný výkon je hodnota, která je smluvní a žádný sebechytřejší stroj ji nezměří.
-
Tahle úvaha ovšem mluví o té menší části odběratelů - o domácnostech. Těžko asi ohlásíte cestujícím ve vlaku, že se pojede až když cena kWh trochu klesne.

Mimoto tímhle systémem můžete posunout spotřebu o desítky minut, možná hodiny, z února na červenec odběr neposunete. Proti HDO to zas tak velký rozdíl není.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

22.5.2020 08:12 Reaguje na Viktor Šedivý
Ano, hodnota rezervovaného výkonu v ampérech či kilowatech je smluvní, ale náklady na zajištění toho rezervovaného výkonu se mění podle toho, jak jsou jednotlivé vedení zatěžovány a které se využívají.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

22.5.2020 08:17 Reaguje na Viktor Šedivý
Co se týká posunování spotřeby, to je snad jasné, že jsou využití elektřiny, kde posunování spotřeby do levné elektřiny je možné a žádoucí a jsou využití elektřiny, kde to možné není. Případně jsou použití elektřiny, kde si lidi řeknou, že těch o 5 - 10 Kč dražší elektřina za něco je výhodnější než nějaké nepohodlí dané posunutím spotřeby.
Akorát můžeme diskutovat, kolik procent celkové spotřeby elektřiny nějakého typického spotřebitele se posunovat nebude a kolik procent se posouvat bude.
Odpovědět

Viktor Šedivý

22.5.2020 08:50 Reaguje na Radim Polášek
Z celkové spotřeby typického (domácího) spotřebitele to moc nebude.
Což znamená, že celkově v síti to sotva bude vidět.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2020 17:41 Reaguje na Viktor Šedivý
Celá síť se vyvažuje cenou. To fungovalo i u nás za komára, na tomhle principu fungují třeba Dlouhé stráně.
Fotovoltaika dodává přes den, kdy je nejvyšší odběr a tím nejvyšší cena. Proto je velmi potřebná, protože je taky nejlevněnší. Ale zase nefunguje dobře v zimě, kde je celkově špička. Proto je potřeba mít vykrytí téhle spotřeby, i když bude dražší. Zase se bude víc používat klimatizace, takže bude potřeba víc letní denní energie, nejlépe z fve. Normálně to všude funguje, jen u nás ne. Energie se normálně prodává na burze jako každá jiná komodita. Jenom u nás ne.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 18:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste skutečně úžasný. Mezi obědem teď a za 5 minut je elektřina za "nekřesťanský prachy". Vy máte programátora fantastu, to není možný!!!
Normální computer volí domácí spotřebiče, které běží jen chvíli, vždy v první prioritě, protože je teď potřebujete. Bojler na teplou vodu zase v poslední, protože je budete potřebovat až večer.
Fakt ani tohle nepochopíte?
Navíc si můžete prioritu zvolit, třeba máte hada, který má přednost předevšemi.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.5.2020 05:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Tcháni se přestěhovali do domku, kde bylo vše na elektřinu. Měli "chytrý elektroměr", který bojler a topení zapínal jen mimo špičku a signalizaci té špičky pro vše ostatní, co nebylo ve špičce automaticky vypnuté (osvětlení, sporák, mikrovlnka atd).
Takže seděli o hladu a při minimálním osvětlení, než bliklo zelené světýlko, signalizující, že cena proudu významně (o desítky procent) klesla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2020 07:28 Reaguje na Jan Šimůnek
Váš hard chytil vira, to není možný. Nebo tcháni bydlí na Paroukově Marsu?
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.5.2020 15:14 Reaguje na Pavel Hanzl
V ČR.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2020 17:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak mi vysvětlete, jak a mezi jakými tarify naskočí "nekřesťanské peníze".
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.5.2020 14:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Měli nějaký speciální tarif s vysokým rozdílem ceny elektřiny ve špičce a mimo ni. Jeho přidělení bylo dokonce vázáno na podmínku, že se musely znefunkčnit komíny v domě (za předchozích majitelů tam bylo topení na tuhá paliva) a dům je v oblasti, o níž se předpokládalo, že tam nikdy nebude zaveden plyn (dnes tam už je).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 13:47
Naši ropáci stále argumentují zcela idiotskými situacemi, které nikdy nemůžou nastat. Např:
Kdyby všichni v ČR vyměnili přes noc auta za elektriky, zkolabovala by síť.
Jaká pravděpodobnost takového vývoje u nás je? Bum bác, soudruh Paroubek nám pošle milión aut z Marsu.
Všichni si pořídí domovní fve a v létě budou gigantické přetoky i z uhláků a v zimě zmrznem. Bum bác, už letí na všechny střechy fve panely.

Ovšem skutečnost popisuje autor v tomto článku, který ropáci nečtou a jen kritizují. Všechno nabíhá postupně a sítě i legislativa se přispůsobuje a průběžně to řeší, takže vývoj běží velmi svižně kupředu v trvale plně funkčním stavu. Ovšem u nás rozhodně NE.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 16:12 Reaguje na Pavel Hanzl
To, že budou (skoro)všichni majitelé elektrických aut nabíjet v noci, je prostě velmi pravděpodobné. Jakmile jich bude dost. Nastane v noci špička (v době, kdy byl dříve odběrový "dolík"). A je docela možné, že to v některých oblastech neutáhnou rozvaděče, které nejsou stavěné na to, že všichni odběratelé začnou tahat proud na horní hranici svých pojistek.

A uvědomte si laskavě, že testování systémů v extrémních podmínkách (byť třeba virtuálních) je naprosto samozřejmou součástí jejich hodnocení. Ve smyslu, jestli je to vůbec životaschopné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 18:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Elektroautomobilisti budou nabíjet tam, kde to bude výhodné. Někeří přes den v práci, někteří večer a přes noc doma, někdo přes den doma atd. atd. lidé na cestách budou potřebovat rychlonabíječky u hospody přes oběd. A se zvašováním počtu elaut roste automaticky možnoat nabíjení, případně naopak. Je to celkem fuk, Západ nám zase velmi svižně utíká.
Prostě nikdo si elauto nekoupí, když ho nebude mít možnost nabít.
Odpovědět

Viktor Šedivý

21.5.2020 19:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Ovšem rozumnou šanci na spolehlivou dodávku požadovaného elektrického výkonu budete mít jen v síti stojící na spolehlivých zdrojích - (v našich podmínkách) na jádru a uhlí. Všude jinde by dodávky byly loterie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2020 07:39 Reaguje na Viktor Šedivý
Samozřejmě naše JE nikdo nevypíná a ty můžou do budoucnosti dělat tu bazální stabilitu sítě. Běžný provoz zvládají fv panely na objektech i odstavných plochách, ale pro města nebo energeticky náročné výroby budou v příštích letech jaderné mikrozdroje.
Samozřejmě je zcela iluzorní si myslet, že naši energetiku vytrhne nový blok v Dukovanech o výkonu 1300 MW spuštěný v ideálním případě v roce 2037!!
To by bylo pouze plivnutím do moře, tou dobou budeme dávno bez uhlí a dýzlové auto bude vzácností.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.5.2020 05:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Při zvyšování počtu elektromobilů roste zátěž sítě a bude nutno postavit nové zdroje. Protože se elektromobily budou nabíjet z významné části v noci, nepomůže fotovoltaika. Protože nepřesvědčíte duševně normální lidí, že za bezvětrných (nebo silně větrných, kdy se větrníky odstavují) dnů mají sedět doma, budete potřebovat zdroje nezávislé na denní době a rychlosti větru. Pokud budou ekoaktvisté blokovat výstavbu jaderných elektráren, bude se to řešit uhlím a plynem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2020 07:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Vám na hardu schází novější segment informací, než je dýzlový nebo jaderný rumplovák.
Amíci uvádí do provozu baterii do auta bez kadmia, která garantuje milión naježděných kilometrů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.5.2020 14:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Je otázka, nakolik to bude fungovat v reálném provozu a kolik to bude stát.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 17:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Vychází levněji než 100 USD/kWh, což se považuje za cenovou hranici mezi elektroautem a dýzlem.
Takže elauta s touhlwe baterií by byly cenově nastejno, jak klasické.
Funkčnost v realitě bývá normálně o něco horší, ale pořád je to špička.
Když se podívám na všechny používané americké technologie, tak zásadní problémy nevidím.
Odpovědět
ph

pavel hašek

22.5.2020 22:28
Už jsem vložil dva komentáře a pročítám dál. Nedá se to však vydržet, myslím to technokratické černobílé uvažování...
1)Německo provozovalo pokud se nepletu asi 17 JE, které se pokouší uzavřít. Je to pozitivní rozhodnutí, neboť naši sousedé jsou si zřejmě velmi dobře vědomi toho, že mají na svém území 17 potencionálních atomových špinavých bomb, kde při havárii (třeba i zlým úmyslem) znehodnotí území na polovině Evropy, kde nepůjde dlouhodobě žít. Nejsou hlopí, aby nevěděli, že náhrada bude asi dražší. Můj osobní názor je ten, že lidstvo v současném stavu není schopno jadernou enrgii správně využít. Jaderná energie je vysoce koncentrovaná chemická energie, kterou se pomocí radioaktivního okruhu "přikládá pod kotel", pak se mechanicky roztáčí turbína a magnetické pole generátoru. Dle mého názoru je správná cesta převodu koncentrované chemické energie přímo na pohyb elektronů, ale to lidstvo ještě neumí. Proto jsem proti jakékoli JE na našem území.
2)Jakýkoli centralizovaný zdroj výroby elektrické energie vyžaduje vysoké ztráty již vyrobené energie než se dostane ke spotřebiči. Proto jsem zastánce ostrovních energetických systémů v domácnosti s přímou spotřebou DC energie z meziskladu o nízkém nepětí. Tedy bez jakýchkoli měničů, naopak s nákupem levné energie z centrálního zdroje v době nadbytku v síti. Některé domácí spotřebiče je nutno nově vyvinout, například domácí absorpční ledničku napojenou přímo ke zdroji před úložištěm s akumulací ve skupenském teplu vody/ledu, nebo domácí kotel vytápění kombinovaný s výrobou elektrické energie pomaloběžným Stirling-generátorem, nebo Peltiérovým článkem (k tomu je potřeba jenom teplý a studený bod s rozdílem 300°C). Takových věcí je ještě víc.
3) Článek je napsaný správně, hodnotí současný stav a předpokládá nebezpečí z vazalství, do kterého již většina občanů spadla.
Já jsem zastánce osobní energetické svobody, kde sice vyrobená jedna kWh je dražší, nežli nakoupená z energetické sítě, ale svoboda je k nezaplacení. Zvláště, když promyšlená domácnost má spotřebu elektrické energie velmi malou. Cesta k energetické svobodě je však podmíněna novým myšlením.
fous
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2020 08:20 Reaguje na pavel hašek
V principu s vámi souhlasím, ale jste příliš v oblacích. Ostrovní a poloostrovní systémy dávno fungují, ovšem všude musí být měnič (i když žere asi 30% energie), protože všechny spotřebiče máme na střídavý proud 230 V.
Němci jdou do decentalizovaných sítí a i se snižováním podílu JE se jim daří výrazně snižovat uhlíkovou stopu.
Všechny OZE jsou ze začátku dražší, ovšem s vývojem se silně zlevnily a dnes už jsou výrazně levnější než uhlí, natož JE.
Přededvším proto, že mají palivo zadarmo a daleko menší nároky na bezpečnost, prakticky nulové externality.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.5.2020 08:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Až nebudou dotovány z každého účtu za elektřinu, až nebudou dotovány z jiných zdrojů, až nebude povinný výkup elektřiny z produkce OZE za cenu mnohonásobně vyšší než tržní, tak se můžeme o těchto zdrojích bavit. Do té doby to nejsou žádné zdroje energie, ale jen poukázky na výběr dotací. Pro lemply, kterým se nechce poctivě pracovat.
Odpovědět

Viktor Šedivý

24.5.2020 09:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Ostrovní systémy dávno fungují?
Ani ti nejzarytější podporovatelé OZE se ale nechlubí tím, že by dávno fungovali v ostrovním režimu - přitom taková praktická demonstrace by byla fantastickým argumentem pro prosazení téhle "progresivní energetiky".

Těch pár instalací je na místech, jejichž připojení do sítě by kvůli vzdálenosti bylo nerentabilní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 17:05 Reaguje na Viktor Šedivý
Ostrov samozřejmě funguje, ale je to zbytečně drahé. Daleko výhodnější a ekonomičtější je komunikace různých systémů pomocí přenosové sítě. Ta dokáže využít denní a letní přetoky velmi levné fve a její doplnění špičkovými, případně stabilními zdroji.
To je taky nejlevnější systém, ovšem musí se napřed vybudovat, což stojí dost těžký peníz. Ovšem řádově menší, než mastodont JE.
Odpovědět

Viktor Šedivý

24.5.2020 23:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Jeden ostrov je drahý. Spojení několika drahých ostrovů bude levné?
Ano, pokud jeden z nich bude v Temelíně ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 08:10 Reaguje na Viktor Šedivý
Samozřejmě. Pokud budou ostrovy většinou fve, tak propojením s Temelínem, Dukovanami, paroplynovou špičkovou, Dlouhými stráněmi i přeshraniční komunikací se vytvoří optimální systém. Taky všude to už dávno mají. Pokud by fve dávaly podstatný roční výkon, mohly by se zrušit všechny uhláky a nechat jeden - dva moderní, které by jely jen 3 měsíce v roce (listopad, prosicec, leden) kdy fve ten výkon prostě nedává.
Tím bychom si srazili uhlíkovou energetiku ze současných více než 50% na třeba 10 - 20%, což je účelem celého.
A hlavně není nutno vrážet gigantické peníze do mastodonta, kterého stejně nemáme šanci postavit.
Odpovědět

Viktor Šedivý

24.5.2020 09:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci snižují uhlíkovou stopu? No, za březen a duben letošního roku bude určitě nižší.
Jinak ale produkce CO2 v Německu klesá tempem, které vůůůbec neodpovídá tunám keců a hlavně miliardám €, které na tuhle šaškárnu padly.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 16:58 Reaguje na Viktor Šedivý
Hluboký omyl, tady máte graf jejich emisí CO2 za víc jak 100 let.
https://www.peak.cz/nemecka-schizofrenie-zelenou-energetiku-ano-potrebnou-infrastrukturu-ne/19999/
Odpovědět

Viktor Šedivý

24.5.2020 23:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Ze kterého je jasně vidět, že posledních deset let se plácají s mírnými výkyvy stále na stejné úrovni.

Snadno dostupné ovoce bylo sesbíráno v devadesátých letech a fyzikální realita se vzpouzí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 08:13 Reaguje na Viktor Šedivý
Podívejte se na ten graf (nebo použijte skener, když bot nemá oči) a tam je jasně vidět, že právě posladních 10 let jde uhlík velmi rychle dolů. A to tam není ještě rok 2019, kdy byl sestup velmi výrazný. Asi nebude na úrovni roku 1945, kde je neskutečný propad.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

23.5.2020 07:53
V zájmu ochrany přírody jsem samozřejmě pro rozvoj jaderné energetiky. Hlavně aby z přírody konečně zmizelo OZE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2020 08:22 Reaguje na Michal Ukropec
Příroda bude nejvíce chráněna, když bude zamořena uhelným čmoudem a radiaktivitou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.5.2020 14:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Čmoud je běžnou součástí přírody (požáry a jiné zcela přírodní jevy) a příroda je na něj adaptovaná. Radioaktivitu z Temelína a Dukovan prakticky nenaměříte, protože přispívá k pozadí tak nepatrně, že je to hluboko pod chybou měřáků.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 16:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Čmoud z fosilních paliv rozhodně ne a radioaktivita ve velkém neběží v Dokovanech a Twemelíně, ale na východ od nás.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 08:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Čmoud z fosilních paliv, spalovaných v průmyslové peci, obsahuje na kilo spáleného materiálu podstatně méně škodlivin než kouř z přírodního požáru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 08:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase nesmysl! Vy to fakt nechápete?
Uhlíkový koloběh běží pořád dokola a co se v něm emituje (spálí nebo shnije) se zase naváže na nové rostliny, ty se spálí nebo shnijí a tak dokola. Rozpad biologického materiálu je stejný chemický proces, jako jeho hoření.
Celé se to milióny let každoročně vyvažuje na nulu. Ovšem fosilní uhlík se toho nezúčastňuje, takže je pak v atmosféře navíc, systém ho neumí odbourat a proto to celé kolabuje.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.5.2020 07:39 Reaguje na Pavel Hanzl
To ovšem nic nemění na tom, co jsem uvedl. Z hlediska škodlivin je průmyslové spalování mnohonásobně menší zlo než nekontrolovaný přírodní požár, z něhož unikají nejrůznější produkty nedokonalého spalování, toxické a často i mutagenní a karcinogenní.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist