https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-surma-proc-jsem-vystoupil-z-ceskomoravske-myslivecke-jednoty
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pavel Surma: Proč jsem vystoupil z Českomoravské myslivecké jednoty

25.7.2020
Vážený předsedo Českomoravské myslivecké jednoty pane Janoto,
jsem zemědělec z Ústeckého kraje a taktéž jsem vlastníkem loveckého lístku, přesto o sobě netvrdím, že jsem myslivec. Jsem vaším bývalým členem, ale po té, jak byla Českomoravská myslivecká jednota v minulosti tunelováná, jsem vaše řady opustil. Myslivosti jsem se začal věnovat před deseti lety na popud mysliveckého spolku, v němž vlastním několik desítek hektarů zemědělské půdy a k dnešnímu dni tu zhruba 120 ha zemědělsky obdělávám, s převahou orné půdy a konvenčním způsobem pěstování zemědělských plodin.
 

To, co jsem zažil jako myslivec v mysliveckém spolku Kalich, z.s., byl pro mě šok a cítil jsem se jako na jiné planetě. Spolek řídí a ovládá jeden človek a současně vlivný podnikatel s vazbami na ODS, vazbami na orgány státní správy prvního i druhého stupně, sám si upravuje doby lovu zvěře, a to i té, která je již dnes celoročně zákonem povolena lovit, dokonce u černé zvěře je nařízen státními orgány celoroční odlov. Po mně chtěl jakousi pokutu v částce 10 000 Kč za to, že ulovím větší prase divoké než sele. To, že jsem po třech letech toto sdružení opustil, bylo z mého pohledu nevyhnutelné.

Stále se cítím více zemědělcem než myslivcem, ale co se děje v několika letech v tomto mysliveckém spolku, mě jako zemědělce vedlo v březnu 2018 k žádosti podle § 39 mysliveckého zákona o snížení stavu spárkaté zvěře. Co mě k tomu vedlo? Žádná msta za to, jak se mnou bylo v mysliveckém spolku zacházeno, ale neúnosné škody, způsobené zvěří na mnou obhospodařovaných pozemcích. Jedná se o statisícové škody, které uživatel honitby neuznává, musím je složitě uplatňovat každých 20 dní od vzniku, jenže uživatel honitby si nepřebírá poštu, dále musím s pomocí znalce škody dokumentovat, vyčíslovat a soudně vymáhat, protože dohoda s uživatelem honitby neexistuje. Uživatel honitby na mě hází špínu, udává mě různým státním institucím za údajné špatné hospodaření na zemědělských pozemcích, zlikvidoval mi jednoho soudního znalce, tak jsem si musel sehnat jiného atd.

Přesto, že mám víc jak dva roky na ORP Litoměřice podanou žádost o snížení stavu zvěře, není vydáno konečné rozhodnutí, protože jí vydaná rozhodnutí nejsou rozhodnutí o snížení stavů spárkaté zvěře, nýbrž rozhodnutí v počtu kusů ulovené zvěře na současné úrovni. Jen pro vaší představu, v honitbě mysliveckého spolku Kalich, z.s. je černá zvěř normovaná v počtu 9 kusů, ale loví se jí tu 300 kusů, u daňčí zvěře je situace podobná, normováno je 17 kusů, ale za loňský rok jí bylo uloveno 170 kusů a takových 400 tu ještě určitě je. A tak bych mohl pokračovat dál.

Státní správa nemá zájem situaci řešit, uživateli není udělována sankce za příliš vysoké stavy zvěře přesto, že to státní správě myslivecký zákon ukládá. Krajský úřad Ústeckého kraje po odvolání jedné ze stran opět vrátí věc na ORP Litoměřice, i přes mé několikáté upozornění na její nečinnost a podnět, aby věc přenesli na jiné ORP v Ústeckém kraji.

Tak se pak pane předsedo nedivte, že když se takle někteří vaši členové chovají v honitbách k zemědělcům, občanům, sportovním klubům, kterým vlivem několikanásobně překročeným normovaným stavů zvěře vznikají na jejich pozemcích touto přemnoženou zvěří škody, že se jim to nelíbí a že se ozvou, že se spojí jako v minulém týdnu na tiskové konferenci, kterou pořádala Asociace soukromého zemědělství, Hnutí Duha a dalších, a reagují tak, jak reagují.

Samozřejmě, že zvěř do přírody patří, byla tu před námi, je tu s námi a určitě tu bude i po nás, ale v jakých početních stavech? Podívejte se, jak se za posledních 30 let vše zdražilo, jen náhrady vlastníkům půdy za honební pozemky se drží jako za minulého režimu, a to 10 Kč/ha. Honitba mysliveckého spolku Kalich, z.s. platí za užívání 2770 ha honebních pozmků 30 000 Kč/rok. Není to směšné? A škody neplatí nikomu. Kdo se chce domoci náhrady škod, způsobených zvěří, musí se složitě soudit, a to je ještě k tomu předseda mysliveckého spolku Kalich, z.s. zárověň starosta honebního společenstva, takže honitbu pronajímá vlastně sám sobě. Nezlobte se na mně, ale to jste v té lidové myslivosti, kterou nám záviděl celý svět, udělali pěknej bordel.

A úplně stejně to dopadlo s naším zemědělstvím, za bývalého režimu se k nám jezdil dívat kde kdo ze západu, jak to tady funguje, a teď se my jezdíme dívat k nim a víc jak půlka z nás je těsně před krachem z různých důvodů, které sami nemůžeme ovlivnit. Popsat důvody je ale na jinou diskuzi.

Závěrem bych si přál, aby myslivost dělali myslivci a ne lovci, co se bušej do prsou za to, jak maj pěkně zazvěřenou honitbu před honorací z Prahy nebo ze zahraničí, kterou si za nemalý peníz zvou na individuální lov nebo na naháňky. Pokud se budou držet stavy zvěře na normovaných stavech, tak na vás, pane předsedo, útočit nikdo nebude, bude mít šanci v přírodě žít i drobná zvěř, která kvůli přemnožené spárkaté prostě namá šanci.

Za další bych si přál funkčí a nezkorumpovanou státní správu myslivosti, která, kdyby fungovala jak má, tak by stavy spárkaté zvěře nebyly tak vysoké jako v současnosti. Dále bych si přál, aby myslivci a zemědělci byli partneři a ne soupeři, aby si myslivci a ne jen ti, ale všichni lidi, začali vážit nás - zemědělců, kteří tady 30 let hospodaří na zemědělské půdě za současné finanční vstupy a oproti tomu výstupy jsou pod úrovní před rokem 1989. Ano, ti, kdo zdražují potraviny pro konečné zakazníky, nejsou zemědělci, ale překupníci, spekulanti a obchodníci.

Tak se pak nedivte, že v takto složité situaci, kdy bojujeme o své přežití jako zemědělští podnikatelé, se ozýváme co se týká počtů stavů sparkaté zvěře a škod nám na našich pozemcích způsobovaných.


reklama

 
foto - Surma Pavel
Pavel Surma
Autor je zemědělec z Ústeckého kraje s 28letou praxí v zemědělské prvovýrobě.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (81)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

VP

Vít Pátek

25.7.2020 10:34
Pane Surmo, brečíte sice moc hezky, ale na úplně špatném hrobě. Jak sám píšete, neřádný stav u vás má svůj původ u místního "kmotříka", zbohatlického lumpa s vazbami na místní politiky a správu. S tím vám spolek jménem ČMMJ těžko přímo pomůže, ani vaším místním politikům ani místní správě "nevelí" a dokonce i vliv na fungování místního mysliveckého spolku spolku - uživatele honitby - má jen velmi omezený; jediné, proti čemu může zakročit, je případ, kdyby jednotliví členové místního spolku byli zároveň členy ČMMJ a nějak porušili její stanovy. A maximum, co může udělat, je dotyčného jednotlivce vyloučit. Tak jak to popisujete, je u vás porušován zákon. Jistě netřeba dlouze vypisovat, jaké postupy a které instituce má občan k dispozici, když chce zabránit porušování zákona. A pokud by se snad ukázaly jako nefunkční, zcela jistě příčinou toho nebude spolek jménem ČMMJ. Spíš hlavně to, jak jste u vás (a jak jsme v celém státě) volili.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

25.7.2020 10:45 Reaguje na Vít Pátek
A co jsme si v listopadu 1989 vyzvonili. Teď už máme, co jsme chtěli ...
Odpovědět
PS

Pavel Surma

26.7.2020 22:49 Reaguje na Vít Pátek
Ani jsem to tak nemyslel,že by mi s tím někdo pomohl,jen jsem prezentoval skutečný stav věci. Stejně si člověk v životě se vším musí pomoct sám.Neboj te ,že jsem jiné kroky které mi zákon umožňuje neučinil ale opět narážím naneččinnost orgánů a to jak policie tak i příslušného státního zastupitekství
Odpovědět
RP

Radim Polášek

25.7.2020 10:57
Podle mně selhává úředník na odboru Životního prostředí příslušného správního úřadu, který má nad honitbami v tom katastru dohled. Stížnosti je podle mně třeba směřovat tam, příslušný úředník tak bude muset ty nesoulady buď zdůvodnit anebo bude muset být kárně postižen nebo rovnou z úřadu odejít.
Dále mám ještě poznámku k platbě myslivců za pronájem honitby. Realita je taková, že buďto budou platit ty v článku uvedené normované stavy, potom nájem myslivců za honitbu musí být spíš jen formální, protože myslivecké sdružení využiváním honitby nemůže zbohatnout. Spíš bude tak tak rentabilní nebo bez dotací či podpor členů čistě ztrátové.
Výdělečná honitba za normovaného stavu zvěře a tehdy, když zvěř nedělá žádné výrazné škody na porostech, může být pouze tam, kde jsou k tomu mimořádné vhodné přírodní podmínky. Tam, kde je čistě přírodní členitá krajina nebo aspoň kde by nebyly dnešní velké lány intenzívního zemědělství, ale políčka obhospodařovaná podobně jako se to dělalo před 100 a více lety oddělená mezemi, křovisky a podobnými drobnými krajinnými celky. Případně možná i tam tam, kde se ve velkém množství na polích pěstují pícniny, zejména víceleté typu jetele, vojtěšky (pastva zvěře i v zimě) atd a extenzívní trávníky.
V dnešní klasické krajině s intenzívním zemědělstvím může být myslivost výdělečná a tudíž ospravedlněno komerční nájemné honitby pouze tehdy, pokud je honitba beznadějně přezvěřená, zvěř v krmivově chudých ročních obdobích jednoznačně závislá na krmení myslivci, (odpovídajícím způsobem je zvěř tělesně slabá) a v honitbě, v polních porostech i na mladé výsadbě zvěř dělá velké škody.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

25.7.2020 12:32
Žijeme v "demokracii"
Takže se ptám , kdo zvolil pana podnikatele za starostu HS ?
Kdo ho zvolil za předsedu spolku a jak spolku výbor skládá účty ( kontrolní komise apod.)?
Zapsané spolky nejsou zřízené k tvorbě zisku, ale pokud nějak rozumně rozdělujete zvěřinu popř. ji prodáváte , tak to musí být už silně výdělečné ( vzhledem k pronájmu, byť se za zvěřinu z černé platí almužna). Nebo kupujete krmení a platíte zlatem. Souhlasím s postupem , že chcete odstranit příčiny ( abnormáně vysoké stavy zvěře) a ne až následky.
Zde , pokud se SSM chová tímto způsobem , by východiskem mohla být žaloba na její nečinnost. Ono až to prohraje a někdo bude muset platit i opakovaně výlohy , pak začne konat a třeba se i změní osoba v pověřené obci nyní jaksi závislá na předsedovi. ČMMJ může pomoci možná právně , jinak to není její spor. Ovšem měla se lépe zasazovat do vyrovnanosti zákona a vyhlášek. Počítám , že výboři ani nebudou členy ČMMJ a jen si platí pojistku. A s neplněním příkazu SVS o snížení stavu černé zvěře a lovu všech věkových skupin i na společných lovech bych si nedělal starost. Pokuta pro spolek za neplnění a popř. žaloba na předsedu za vydírání "pokuty" - zde lehce může přijít o lístek a zbroják. Dále lov zvěře v době hájení - přečin pytláctví páchaný opakovaně i jako člen organizované skupiny..... když dojde na lámání chleba , zmizí kamarádi na všech úrovních SSM.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.7.2020 17:05 Reaguje na Petr Pekařík
Tak nějak nevím jestli jsme četli stejný článek pane Pekaříku.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

25.7.2020 13:27
Ještě je jedna možnost. Když má honitba k 2400 hektarům, co takhle obejít nespokojené majitele okolních pozemků kolem toho svého a dát s nimi dohromady nové honební společenstvo, vytvořit nové myslivecké sdružení a od té původní honitby se odtrhnout a vytvořit tak novou nezávislou honitbu? Pokud v tom rozdělení nebudou nějaké prasárny a rozdělení bude tak, že obě nové honitby budou celistvé, není v podstatě důvod, proč by úředník neměl toto rozdělení schválit. Mimo toho, že bude tím podnikatelem z původní honitby nějak uplacen.
U nás kdysi něco podobného vzniklo na popud myslivců. Část myslivců se vzbouřila proti svému vedení, byly tam nějaké rozpory s odstřely a s názory, jak honitbu vést, obešli majitele pozemků, vytvořili s nimi na místě původní honitby nové Honební společenstvo, nové myslivecké sdružení a po schválení místními úředníky tak staré vedení myslivců vyšoupli pryč.
Odpovědět
re

regis24

25.7.2020 13:29
Jak zde bylo napsáno, brečíte hezky, ale na špatném hrobě.
ČMMJ s tímto stavem nemá nic společného a ani nemůže nic z toho ovlivnit.
Účel článku je jasný, snaha pomocí Pitkovi a ostatním zvrhlikum k vlastní honitbě.

Honební společenstvo jehož jste členem si zvolilo starostu. A také rozhodlo jak bude myslivost provozována.
Stížnosti musíte směřovat na státní správu, oporu z zákonu máte, změna podle Pitka a Duhy vám s tím nepomůže.
Odpovědět
va

vaber

25.7.2020 17:44
tak tam mají na rozloze 5x5km skoro 500kusů dančí zvěře a k tomu ještě více divokých prasat ,to snad musí brečet i v Serengeti
bylo by dobré slyšet i druhou stranu
Odpovědět
JV

Josef Valenta

25.7.2020 17:46
Přečetl jsem si článek i komentáře a i za sebe ze svých zkušeností říkám,že změna musí podtrhuji musí přijít,nejsem myslivec ani lovec,nikdy jsem nezastřelil jediné zvíře,ale jsem zemědělec a ze svých zkušeností mohu tvrdit,že o stavu zvířat nemohou rozhodovat líní úředníci životního prostředí,ani lovci,kteří vidí jen plné mrazáky.Vloni jsem jak lenost úředníků,tak touhu lovců zaplatil svým zdravím/a to jsem měl štěstí,že mám kardiostimulátor a skvělého psa/kdy jsem zkolaboval díky vypuštěným dankům na pastvině při opravách oplůtku a snaze zabránit mým zvířatům dělat jiným škody.Byla z toho jen celkem půlroční hospitalizace v Ikemu a další půlrok,kdy jsem se snažil se rozpohybovat / a to jsem měl štěstí,že jsem nezemřel/.Protože mam malé stádo a plemenařím nemám býka v přirozené plemenitbě,nezvládl jsem také kvůli tomu zapustit krávy.Škody si spočítejte a nárok na odškodnění nemám.To vše kvuli referentovi odboru životního prostředí v Trhových Svinech panu ing. Baldíkovi.A to jsem se dozvěděl /ted prosím za prominutí za výrazy nejsou mé/že jsem svině a podrazák,protože dotyčný úředník musel na kvuli mne "na kobereček k paní hejtmance. Nebylo by lepší dát vlastníkům pozemků daleko větší právo rozhodování o svých pozemcích ,tak aby jim nezbyli jen oči pro pláč a být rádi,že se včas dostali do špičkového lékařského zařízení.Josef Valenta Něchov Jihočeský kraj
Odpovědět
re

regis24

25.7.2020 18:52 Reaguje na Josef Valenta
Pane Valento, to že budete váš příběh psát všude kde vás napadne nic nemění.
Kdo vypustil 100 danku do volnosti? Kdo k tomu vydal povolení? Co s tím mají dělat myslivci (protože oni ty danky nevypustili)?
Jakou pravomoc by jste pro sebe chtěl?
Atd...
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

25.7.2020 19:09
Pane Surmo,
pomoc od předsedy ČMMJ nečekejte!

Proč se jí nedočkáte, zjistíte z diskuse pod článkem Jiřího Janoty "Účel světí prostředky aneb Zvěř je dobrá cena za likvidaci myslivosti".

Srozumitelně v diskusi uvádím, proč dnes je to vše již passé. Myslivci (ne lovci) si budou muset pohár hořkosti vypít až do dna ...
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

25.7.2020 19:56 Reaguje na Bořivoj Holínek
a) co s tím má předseda společného?
b) nic tam neuvádíte a už vůbec ne srozumitelně.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

25.7.2020 20:08 Reaguje na Jan Olejníček
a) společného má to, že Jiří Janota panu Surmovi nepomůže;
b) srozumitelně uvést nic dokáže snad jen Jan Olejníček.
Odpovědět
PS

Pavel Surma

26.7.2020 23:02 Reaguje na Bořivoj Holínek
No vždyť tímto článkem jsem právě reagoval na článek pana Janoty
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

26.7.2020 23:56 Reaguje na Pavel Surma
Ano, pane Surmo, to jsem pochopil.

Mezi Palasem a Janotou příliš rozdílů není (již pod Janotovým článkem jsem napsal, že "vrána vráně oči nevyklove"), proto to moje konstatování - "pomoc od předsedy ČMMJ nečekejte!"

Rovněž můj 👍 pod příspěvkem Adama Lesko (26.7.2020 09:49) byl míněn upřímně.

Děkuji Vám za odvahu a věcnost, se kterou se aktérům mafiánských praktik (nejen) v myslivosti stavíte!
Odpovědět
PS

Pavel Surma

27.7.2020 22:15 Reaguje na Bořivoj Holínek
Právě tento můj článek byl reakcí na článek pana předsedy Janoty,který vy uvadíte akorát,že redakce Ekolistu tomu dala název jaký dala
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

25.7.2020 19:57
Celé je to divné. Honitba relativně velká, a zvěř zjevně škodí pouze panu Surmovi. Asi si na pana Surmu všichni zasedli včetně zvěře. Nejen myslivci, úředníci a další majitelé honebních pozemků.
Odpovědět
JV

Jarda Vesničan

25.7.2020 20:51 Reaguje na Michal Ukropec
Ono jde také o to, jestli stejné zkušenosti mají i ostatní majitelé a uživatelé pozemků v této honitbě. Protože v těchto počtech přírůstků jen černé a dančí zvěře by to bylo odhadem dalších několik set kusů které by bylo nutné odlovit, a kde je například i srnčí zvěř a případné další druhy zvěře? To by byl hotový kolaps v lesích i v polních kulturách. Často mi to spíše připadá, že se doslova hází stovkami zvěře, ale pokud se nepodaří tyto stavy zdokumentovat, je to většinou tvrzení, proti tvrzení. I když roční odlov 170 ks daňčího by hodně napovídal a u prasat záleží na ideálních podmínkách v lánech řepky a hlavně kukuřic. Dokazování škod řeší vyhláška a těch současných 20 dnů je prostě nutné dodrřet. V novém návrhu by se tato hranice měla posunout až na 60 dnů. A nedivte se, že musíte svoji škodu uplatňovat u soudu pokud se nedohodnete, druhá strana také bude případně dokazovat, že jste např. špatně zasel, nevzešlo osivo na celé ploše, lijáky vám spláchly zasetou ornici apod. Jde také o to, když jste byl členem spolku v této honitbě, jakým dílem jste se na lovu podílel Vy sám? Ale hlavně máte možnost při valné hromadě změnit nájemce honitby, ale i odvolat starostu HS, ale hlavně přesvědčit další majitele pozemků o nefunkčním nájmu a vyvolat svolání valné hromady s tímto problémem.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

26.7.2020 08:25 Reaguje na Jarda Vesničan
Navíc pan Surma nás neinformoval, že MS Kalich Ploskovice je od 1.2.2017 v likvidaci. Takže se tam asi neloví. Panu Surmovi u už nevěřím ani slovo. Nemluvě o tom, źe by nejdříve slovil bachyni, a až poté selata. Je to dobytek který způsobuje škody.
Odpovědět
PS

Pavel Surma

26.7.2020 22:54 Reaguje na Michal Ukropec
Vážený pane,nejdříve si pozorně přečtěte text a pak teprv někoho osočujte ze lží!!!! Združení MS Kalich Ploskovice je skutečně v likvidaci ale já psal o združení MS Kalich,zs.Tak,že by to chtělo nejdříve pořádně číst a vnímat čtený text!!!
Odpovědět
vz

vlastimil z.c

25.7.2020 20:17
Vážený pane Surmo, váš článek se jmenuje Proč jsem vystoupil z ČMMJ a v následujícím odstavci uvádíte, že důvodem vystoupení, bylo tunelování v této organizaci. Tudíž z ohledem na nadpis by měl tento článek skončit prvním odstavcem, neboť otázka byla zodpovězena.
Veškeré další stížnosti jsou víceméně směřovány na státní správu, která neřeší vaše problémy.
Kdybyste byl zaměstnanec ORP, pochopil bych nadpis článku "Jak jsem dal na protest výpověď ORP" a další navazující stížnosti by byly vůdči nadpisu relevantní.
Dále jen skromná prosba ostatním: Chlapi, nepouštějte se prosím do diskuse s panem Holínkem. Proti jeho osobě nic nemám, ale do diskuzí zasahuje víceméně nelogicky z ohledem na téma a pouze řeší před desítkami let spáchanou křivdu , s kterou se nikdy nesmíří. Tedy stále dokola stokrát to samé.
Děkuji pokud mi bude vyhověno.
Odpovědět
AL

Adam Lesko

26.7.2020 09:49
Ano souhlas nic se stim nedá dělat Musim podekovat panu Surmovi že se ozve a neboji se mluvit o poměrech v MS
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

26.7.2020 13:30
Musím přiznat,že jsem čekal,kdy příjdete s nějakými věcnými argumenty a připomínkami.Bohužel,kromě existence nějakého záhadného materiálu,který jste údajně poslal před 27 roky jsem se nejen já, ale i ostatní nic podstatného nedozvěděl.Takhle působíte bohužel jako někdo,komu jde o napadání a urážení a ve své podstatě o současné myslivosti nic neví. Petrův Zdar
Odpovědět
Hu

Hunter

26.7.2020 13:55
Tak 170 ks danciho streleno a dalsich 400 nejmíň jich tam je na 2770 ha? To je jeden kus danciho na 50 m2? Trochu divný ne?
Odpovědět
re

regis24

26.7.2020 15:10 Reaguje na Hunter
Tak on je divný celý ten článek, stejně jako pár dalších za poslední dny. A stejně tak strejdove co najednou objeví po 25 letech internet a místo dopisů začnou psát nesmyslné texty do různých diskusí.
Celé je to reakce na aktivitu ČMMJ kolem novely ZoM a evidentní snaha o pomluvu a diskreditaci.
Naštěstí tyhle trotlove lžou jako když tiskne a navíc jsou asi úplně hloupý - chtějí na ČMMJ svádět svoje chyby a nečinnost...
Odpovědět
Hu

Hunter

26.7.2020 15:24 Reaguje na regis24
Tak ze se jedna o ciste ucelovou zalezitost je asi jasné každému. Odborné argumenty nula, jde jen o pár nesnášenlivych jedinců, kteří nejsou schopni fungovat v nějakém kolektivu a jakmile není po jejich, tak je zle a začnou předvádět neuveritelny veci☺
Odpovědět
AM

Anežka M

26.7.2020 15:10 Reaguje na Hunter
Jeden kus daňčího vychází na necelých 5 ha.
Odpovědět
Hu

Hunter

26.7.2020 15:17 Reaguje na Anežka M
Ano, máte pravdu, Omluva za překlep, 1ks danciho na 5ha. Ale to stejne zni trochu pohádkove ne?
Odpovědět
Hu

Hunter

26.7.2020 15:49
Ve farmavovem chovu pak může být hustota populace třeba 30 ks na 0,2 ha. Jen úplnej blbec by to srovnával s volnou honitbou.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

26.7.2020 15:31
Poznámka pod čarou:
Znám oboru o výměře cca 120 ha, ve které se běžně vyskytuje přibližně do 50 ks zvěře jelení, 20 ks daňčí a 30 ks mufloní (tj. cca 1 ks spárkaté na 1,2 ha).
Odpovědět
re

regis24

26.7.2020 20:56
Bóřo, bohužel server Ekolistu vykazuje dost chyb. Jedná z nich je, že když dám do komentu "smajlíka" tak se ten komentář objeví dvakrát. Chyba Matrixu...
Ale fajn že na to upozorňujes, ty totiž neumíš nic jiného než jen pomlouvat a ukazovat na chyby jiných.
Tak zkusíme něco odborného - stanovení normovaného stavu srnčí zvěře. Můžeš nám prosím v platné legislativě vyhledat a odcitovat nějaký paragraf ze zákona či vyhlášky, kde se potvrdí tvůj blábol :
"výše škod způsobených na lesních a polních kulturách, jsou rozhodující ukazatele"

Předem děkuji že odpovíš na otázku jasně položenou, Bóřo ornitologu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.7.2020 14:49 Reaguje na Anežka M
Čistě matematicky,z počtu a výměry honitby udané panem Surmou ano, paní Anežko M. Ono to ale není zas tak jednoduché. Je potřeba, aby si člověk mohl udělat nějakou představu, znát i výměru lesa. Ona se zvěř, kromě srnčí, normuje právě a jen na výměru lesa. (Srnčí potom jak pole tak les.) A aby to nebylo jednoduché tak se ještě nesmí překročit souhrnný počet spárkaté zvěře, s výjimkou prasete divokého. Takže při normě 17 ks dančí zvěře ( třetí bonita) bude výměra lesa v této honitbě kolem 630 ha . Takže, pokud použiji čísla pana Surmy bude vycházet jeden kus dančí zvěře na plochu těsně nad hektar. Takže, honitba bude převážně polní. V ní se potom ten § 39 dost těžko aplikuje protože je celkem jasné že zvěř z velké části na polní pozemky migruje ze sousedních pravděpodobně lesnatějších honiteb.
Odpovědět
AL

Adam Lesko

27.7.2020 20:21
Veřejně řekl svúj názor a hlavně pravdu a slušně a proto velké dik
Odpovědět
PS

Pavel Surma

26.7.2020 22:59 Reaguje na Adam Lesko
Děkuji za Vaši podporu a i za podporu všech co mi dnes telefonovali a děkovali mi,za odvahu,že jsem něco takového pustil do světa. Ač máme na naší státní vlajce na napsáno"pravda vítězí" tak v tomhle státě nikoho pravda nezajímá a ten kdo jí řekne je brán za potížistu
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.7.2020 23:42 Reaguje na Pavel Surma
Já si myslím, že je dobře, že jste to napsal. Je to váš postoj, vaše zkušenost a bylo by hodně smutné, kdyby to bylo jako dřív ... že se člověk bojí toto svobodně vyjádřit, ať již z toho důvodu, že mu za to hrozí postih, nebo "jen" proto, že se jej pár jedinců pokusí doslova uřvat.

A vůbec nevadí, že je to názor subjektivní, jako ostatně každý, a nebo třeba může být více či méně nesprávný. Furt je lepší řada takových názorů, než jen jeden jediný správný. To už tu bylo ... a stálo to za vyliž.
Odpovědět
AL

Adam Lesko

27.7.2020 20:15 Reaguje na Pavel Surma
Myslim že je dobré bojovat za spravnou věc .Hlavně aby nás bylo vic co to s přirodou myslí dobřr
Odpovědět
JJ

Jiří Janota

27.7.2020 23:15 Reaguje na Pavel Surma
Pane Surmo, dobrý večer. Váš mail mi ještě před uveřejněním na těchto stránkách přeposlali. Vzhledem k časové zaneprázdněnosti jsem Vám zatím nemohl odpovědět, nicméně každopádně tak učiním. Pokud se následně rozhodnete jej uveřejnit na těchto stránkách ponechám na Vás. Příjemný večer.
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

28.7.2020 08:48 Reaguje na Jiří Janota
Dobrý den,
věcnou odpověď Ekolist.cz rád zveřejní.
Hezký den
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.7.2020 15:25 Reaguje na Adam Lesko
Aby si šlo udělat na věc nějaký objektivní názor, bylo by vhodné znát i názor a vysvětlení protistrany. Takto je to jen " pan Surma povídá".
Jde o to jestli povídá pravdu nebo jsou to jen jeho pohádky.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.7.2020 06:55 Reaguje na Hunter
Jasné je tu něco úplně jiného....
Odpovědět
VN

Vladimír Němec

22.9.2020 23:13 Reaguje na regis24
Surma není trotl, na rozdíl od jiných se jen nedá a jde si za svým. Kdysi jsem zastupoval pár vlastníků na valné hromadě zmíněného HS. To znamená, že jsem obešel většinu větších vlastníků půdy a požádal jsem je o plnou moc k jednání. Většinou jsem neuspěl, nicméně jednání s některými majiteli byla velmi poučná, stejně jako následná valná hromada. Ke konci jsem se už vysloveně bavil, protože pokud chtěl dotyčný "vládce honitby" něčeho dosáhnout, tak toho dosáhl a nic nenechal náhodě. Můj závěr byl, že pan T to prostě "umí" a jako takový má můj respekt. Stejně jako má můj respekt Pavel Surma (zdravím tě, Pavle), který zase hájí svoje zájmy a na rozdíl od jiných odmítá někomu financovat jeho myslivecké záliby na svůj úkor. Já přes tu honitbu denně jezdím do práce a za těch 15 let máme na autech už 4 srážky se zvěří, většinou světlomety od srn, ale i vybourané boční dveře u landroveru od divočáka. Takže i jezdit se tu musí opatrně. Jo a členem ČMMJ už také nejsem, od dob svazáka Palase. A ještě technická: zrovna dnes jsem se jednoho pána z MZe ptal, proč uživatelé honiteb nemají povinnost mít ze zákona DS. To by totiž doručování požadavků na náhradu škod do značné míry velmi usnadnilo. Odpověď jsem pochopil tak, že k tomu není politická vůle, takže zatím není ani cesta ... Howg!. :-)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.7.2020 14:00
Vy jste dělal na OMSu jednatele pane Holínku? To musel být snad omyl, ne? Pochopit vámi psaný text je také někdy opravdu těžké ale jak vidíte, nestěžuji si. . V případě ....způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd ..."), použil jsem vaše slova, jste opravdu vedle. A to, že je pro vás myslivost španělskou vesnicí je vidět na první pohled. Nemusíte to pořád zdůrazňovat. Jen mě zaráží , že pravě lidé postižení stejně jste vy, chtějí myslivost nejvíce redukovat.
Odpovědět
AL

Adam Lesko

26.7.2020 18:05
Kopat múžu toho kdo tomu nerozumi ja sem taky dělal myslivost tak vim jak se snižujou stavy sparkate zvěře MS ktere ovlada skupina zbohatliku Neni na prvnim miste pečovat a chovat zvěř.Dal bych si pozor co píšu
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

27.7.2020 09:57
K mému nemilému překvapení dodatečně zjišťuji, že z diskuse zmizely minimálně dva komentáře, vč. toho od nick "Svatá Prostoto", ve kterém autor komentáře věcně vytýkal anonymnímu účastníku diskuse ("Hunter") jeho vulgární napadání oponenta.

V rámci objektivity by mě zajímalo, zda se tak stalo na základě zásahu redakce Ekolist.cz, nebo na vyžádání autora zmíněného komentáře.

Za odpověď děkuji!
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

27.7.2020 13:09 Reaguje na Bořivoj Holínek
Dobrý den,
smazala to redakce Ekolistu coby porušení pravidel diskuze.
Hezký den
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

27.7.2020 14:14 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Děkuji Vám za odpověď, a pokud není konkrétní důvod smazání tajemstvím, smím vědět, v čem KONKRÉTNĚ byla ona "pravidla diskuse" porušena?

Vždyť i tuto moji otázku jste smazali:
"@ REDAKCE Ekolist.cz
Můj předchozí dotaz na redakci specifikuji touto otázkou:
REDAKCI Ekolist.cz následujíc styl diskuse - „dotyčný je naprostý idiot“, „jen úplnej blbec …“, nebo „jen naprosty panbickarsky debil“, včetně uvedení celé řady prokazatelných lží (nejsem ornitolog, atd.) – nevadí, a věcný, kultivovaně napsaný komentář od diskutéra „Svatá Prostoto“, je závadný?!?"
👇
Pokud budu znát DŮVOD, příště se vyvaruji PORUŠENÍ pravidel...
Zatím jsem zjistil jen to, že vést diskusi AD HOMINEM je na Vašem portálu možné - viz mnou výše uvedené příklady.

Děkuji za vysvětlení!

Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

27.7.2020 14:57 Reaguje na Bořivoj Holínek
Dobrý den,
typicky mažeme příspěvky, kde létají idioti a debilové.
Příspěvek Svaté prostory byl věcný, ale fakticky navazoval na příspěvek, který musel pryč. A pak už Svatá prostota jaksi nedávala smysl, protože visela ve vzduchoprázdnu.

Pravidla diskuze si můžete přečíst zde: https://ekolist.cz/cz/ekolist/pravidla-diskuse

Diskuzi vedenou ad hominem u nás nechceme, ale diskuzních příspěvků jsou stovky denně v několika desítkách vláken u několika desítek textů...

Pokud někdo někdy narazí na příspěvek, který je za hranou, může se obrátit na redakci Ekolistu, která na to jukne.

Hezký den
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

27.7.2020 15:32 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Pane Machu,
Vaše vysvětlení, za které Vám upřímně děkuji, je zcela srozumitelné ...

Jediné, co jsem zcela nepochopil, je fakt, že komentáře, ve kterých "lítají" urážlivá slova "idiot", "debil", "blbec", "pánbičkářský debil" aj., či obsahující prokazatelné lži, redakce nesmazala, ale smazala komentář toho, který na vulgarity poukazoval, vč. jejich citace.

Vaši nabídku - "Pokud někdo někdy narazí na příspěvek, který je za hranou, může se obrátit na redakci Ekolistu, která na to jukne." - v případě potřeby, využiji (možná jste si všiml, že já na invektivy a osobní útoky od anonymů, nereaguji).

S přáním mnoha úspěchů Vám osobně, i celé Redakci Ekolistu, Vás zdraví a za záslužnou činnost Vám současně děkuje Bořivoj Holínek

P.S.
Aktivity Ekolistu si naše PŘÍRODA věru zaslouží!!!
(malý finanční dar následuje)
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

27.7.2020 15:49 Reaguje na Bořivoj Holínek
Pane Holínku,

smazal jsem příspěvek Svaté prostory, protože jsem před tím smazal příspěvek, na který Svatá prostota reagovala. Bez tohoto předchozí textu postrádal text Svaté prostoty smysl. Nový čtenáři by z něj byli zmatení a myslili by si, že Svatá prostora halucinuje.

Kontrolovat faktickou správnost tvrzení jednotlivých diskuzních příspěvků je zcela nemyslitelné. Měsíčně tu je 700 příspěvků...

Za dar a přání moc děkujeme. Hezký den


Odpovědět
Hu

Hunter

28.7.2020 13:16 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Btw. bych redakci ekolistu vřele doporučoval vrátit finančn příspěvek od nicku Bořivoj Holínek zpět na jeho účet. Za to riziko, že bude Ekolist spojován s úplatkářskou aférou ohledně mazání příspěvků a navíc s faktem, že Eklist finančně podporují lidé, kteří se dopouštějí porušování zákonů o ochraně přírody, no já neví, ale já bych do toho rizika nešel. Jen malé varování.
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

28.7.2020 13:53 Reaguje na Hunter
Děkujeme za doporučení.
Nemyslím si, že by nás kdokoliv soudný z něčeho podobného podezříval.

Panu Holínkovi jeho dar ale vrátíme. Ne kvůli Vašemu varování, ale na žádost pana Holínka, kterého se zřejmě dotkla moje poznámka k panu Janotovi, že smazané příspěvky archivujeme. Nebo se ho dotklo, že jsem mu smazal řadu jeho příspěvků.

To je vcelku jedno. Jeho žádosti samozřejmě vyhovíme.

Vámi znovu vložený komentář o porušení zákona o ochraně přírody jsem znovu smazal. Už jednou je pod článkem pana Zvářala, kam tematicky patří. Psal jsem Vám to i do mailu. Prosím, netapetujte to tady.

Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.7.2020 14:14 Reaguje na Martin Mach Ondřej
"Panu Holínkovi jeho dar ale vrátíme. Ne kvůli Vašemu varování, ale na žádost pana Holínka, kterého se zřejmě dotkla moje poznámka k panu Janotovi, že smazané příspěvky archivujeme. Nebo se ho dotklo, že jsem mu smazal řadu jeho příspěvků..."

Ani jedno, ani druhé, pane Machu.
Mrzí mě, že jste mnou uvedený důvod vrácení daru takto zkresli, takže na pravou míru to budu muset uvést já sám:

"Dobrý den, onen soubor nelze otevřít.
Vzhledem k Vašemu přístupu k řešení věci Vám sděluji číslo účtu, na které Vás žádám vrátit částku, kterou jsem Vám převedl dne 27.7.2020, a to v dobré víře, že Vám jde o přírodu a životní prostředí!
(následně)
A ještě jedna moje žádost. Odesílateli níže kopírovaného - zcela čerstvého - "komentáře", prosím, sdělte, že ne na Váš popud, ale já jsem požádal o vrácení daru s uvedením důvodů proč tak činím. Rozhodně jsem Vás "neuplácel za mazání příspěvků", a za celý můj život jsem neporušil žádný zákon, natož pak "zákony o ochraně přírody" ... (můj trestní rejstřík je čistý - na tom nic nezmění ani komentáře ad hominem, praktikované na Ekolistu.cz)."
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.7.2020 17:17 Reaguje na Bořivoj Holínek
Pokud chcete něco uvádět na pravou míru pane Holínku, proč to tedy neděláte? Co se z vašeho komentáře může člověk dovědět o důvodu " vracení příspěvku"? Řekl bych. že nic. Jen další tuny nic neřešících zbytečností.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.7.2020 20:47 Reaguje na Jarek Schindler
K těm "tunám" je mé vyjádření níže ...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

27.7.2020 11:18
No na to, že je u nás myslivectví vykonáváno zájmovými spolky, tak se v něm dějí dobré nemravnosti.....

To jen potvrzuje co si o tomto "zájmu" myslí většinová populace ČR.... že je to špína a hnus... a bohužel na to pak doplatí i ti, kteří jsou slušní a snaží se o prospěšnost této činnosti.......

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.7.2020 14:29 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Asi tak. Mezi myslivci jsou spousty slušných a poctivých a pracovitých lidí, kteří si zaslouží uznání a respekt a svým způsobem i vděk. A pak je tam skupina ... věřím že výrazně menší ... těch, kteří jsou jejich pravý opak. To je tak všude. Ale myslím si, že i sama ČMMJ by měla mít max zájem a vyvíjet snahu, aby ta druhá skupina byla co nejmenší. Co si budeme namlouvat, 10 poctivců se do médií nedostane zdaleka tak snadno, jako jeden xindl. A jak těch 10 pak v očích značné části veřejnosti vypadá je asi jasné.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.7.2020 15:10 Reaguje na Svatá Prostoto
Jo, pěkné Svatá prostoto. Jen skromný dotaz. Nezdá se vám, že znáte jen jeden úhel pohledu na věc? Tedy pouze názor pana Surmy. Navíc názor ve kterém se dá najít hodně nejasných a až protichůdných věcí. Jaká asi bude interpretace sporu z pohledu druhé strany? Ono opravdu nic není jen černé nebo bílé.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.7.2020 16:52 Reaguje na Jarek Schindler
Tak to došlo k nepochopení, myslel jsem to obecně. Samozřejmě je možné, že v této kauze jsou některé věci jinak, navíc jsem již ve svém předchozím příspěvku napsal, že názor pana Surmy považuji za subjektivní, jiný ani být nemůže. A samozřejmě by bylo fajn znát názor jak protistrany, tak třeba příslušných zástupců veřejné správy. To ale těžko chtít po panu Surmovi, že.

A navíc nepůsobí moc dobře, když drtivá většina protiargumentů spočívá v tom jej označit za .... a nic víc. Mám pocit, že to je pak spíše medvědí služba právě těm slušným myslivcům, protože asi nejen já budu jinak reagovat na korektně vyjádřený nesouhlas podepřený věcnými argumenty, a jinak na věci, které se zde občas objevují.

Tady nejde o nějakého Surmu, ale o způsob diskuze.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.7.2020 06:13 Reaguje na Svatá Prostoto
Já jsem také pro oprostit se od pocitů a věnovat se faktům. Takže můžeme rozebrat některá ta fakta z článku pana Surmy.
Pan Surma píše, že „Myslivosti se začal věnovat před deseti lety na popud mysliveckého spolku. Já bych řekl paráda. Spolek se zachoval jak měl. Po třech letech, z údajného důvodu……….po té, jak byla Českomoravská myslivecká jednota v minulosti tunelována, pan Surma řady myslivců opustil.Tak již toto mi zní hodně falešně. O spolku který pana Surmu přijal se čtenář dozví jen to nejhorší. Spolek má řídit a ovládat jeden člověk. Řekl bych , že jestli je to vlivný podnikatel není asi to nejdůležitější. Důležitější možná je, že ve věcech spolku (sdružení) rozhoduje v první řadě členská schůze.. Takže to asi není vlivný podnikatel co si sám upravuje doby lovu zvěře. Co má potom společného doba lovu dnes s dobou lovu v roce 2013? Zvěř, která je dnes celoročně zákonem povolena lovit, v roce 2013 povolena nebyla. To samé platí snad i o té černé.. Pokud spolku vadilo, že po honitbě běhají tříkiloví „pyžamáci“ bez matek, tak se odsouhlasila pokuta. Pan Surma to vykládá jako něco z jiného světa. Jedna z otázek, už to tu dokonce zaznělo, je jestli mají stejné problémy a stejný pohled na věc i ostatní majitelé těch dalších dvou tisíc hektarů.? Jak se dá zlikvidovat soudní znalec? Zlomili mu snad nohu? Tady se prostě vyhrotil spor mezi starostou HS a mysliveckým hospodářem v jedné osobě a panem Surmou co si vykládal myslivost po svém a byl strašně překvapen , že si pravděpodobně nemůže dělat co chce. Asi byl hodně překvapen že se ve spolku dodržují nějaká pravidla. No a doba je taková jaká je a tak pan Surma využil příležitosti kopnout do myslivců a myslivosti. Nebo v tom Svatá prostoto vidíte něco jiného než snahu o ten kopanec? Co si myslím o předložených číslech jsem napsal již výše. Také mi nesedí. No a ještě jeden dotaz na vás Svatá prostoto. Ti zbohatlíci v dnešní myslivosti to má být ta proklínaná socialistická lidová myslivost?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.7.2020 13:51 Reaguje na Jarek Schindler
K poslední otázce ... s ohledem na to, že vztah mezi dávnými nomenklaturními kádry a dnešními zbohatlíky je velmi často poněkud těsný, tak ... :-).

Jinak díky za názor, opravdu. Tam by z mého laického hlediska bylo třeba fajn, a to v článku rozhodně být mělo, uvést kdo jsou ostatní majitelé pozemků v honitbě, popř. kdo a na základě čeho je zastupuje. Já z myslivostí moc praktických zkušeností nemám, naposledy když mne jako kluka s sebou brával soused na chalupě (zanícený myslivec a hrozně fajn pán), ale z vlastní (resp. rodinné) zkušenosti vím docela dobře, že malí a střední vlastníci pozemků jsou na tom velmi často podobně, jako minoritní akcionáři. Což, jak naopak z praxe vím hodně dobře, je potenciálně pozice dost na pikaču a čím je honitba větší, tím samozřejmě hůře. Zrovna v tomto případě s ohledem na výměru té honitby s těmi 200 ha může mít dotyčný opravdu krušný život.

Nicméně jak jsem již psal, pokud tam problém je, tak rozhořčení pána chápu, ale přece jen to chce při psaní méně emocí a více prostých faktů.

Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.7.2020 16:50 Reaguje na Svatá Prostoto
K prvnímu odstavci snad jen tolik, že i podle mě bylo toho sametu až příliš..... Otázkou je jak dlouho se na to ještě budeme vymlouvat a co tím budeme pořád omlouvat. No pokud se tím omlouvá vlastní neschopnost......
Dál si je potřeba uvědomit jednu věc. Malí a střední vlastníci po většině žádnou zemědělskou výrobu sami neprovozují a většinou pozemky pronajímají nějakým zemědělským subjektům. Stejně tak pronajímají prostřednictvím HS i ty honitby. Samozřejmě je to stejné jako u těch akcionářů. Nebo si snad myslíte, že by ti minoritní vlastníci měli mít stejnou váhu při rozhodování jako ti majoritní? Také nesouhlasím s tvrzením, že by vlastník se 100 hektary měl mít v té 250 ha honitbě větší pravomoc než 100 ha vlastník v honitbě s 3000 ha. V prvním případě se majorita získá asi podstatně jednodušeji. V druhém případě je ta cesta k majoritě snad o hodně složitější a člověk musí oslovit a přesvědčit vice lidí. Také to nemusí být nakonec " na věčné časy" což se o té malé honitbičce říci nedá. No a nakonec jedna otázka.Opravdu se vám nezdá směšné tvrzení pana Surmy třeba o tom jak v roce 2013 "prohlédl" a po třech letech opustil Čmmj z důvodu jejího dřívějšího tunelování? Nebo ta jeho aplikace dob lovu v roce 2013 s odkazem, že dnes je to již jinak? Ano, já jsem pro fakta protože pouze o těch faktech jde diskutovat.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.7.2020 13:13 Reaguje na Jarek Schindler
K tomu prvnímu ... to je na dlouhou diskuzi, a navíc jen na to. S ohledem na můj věk si tu dobu pamatuji a dodnes si nejsem jist, zda to v té době šlo nějak reálně udělat jinak.

Ve srovnání s tím vlastnictví akcií, například, je tam poměrně zásadní rozdíl, k nim běžný investor jednak nemá citový vztah (to by mi svého času muselo hrábnout). Každý kdo něco máme jsme asi smířeni, že nám do toho stát kecá. Já si nemohu dělat v lese úplně co mne napadne, soused na poli také ne, když máte objekt, který je nějak památkově chráněn tak to samé, když máte pozemek, nemůžete na něm stavět jak chcete. V zásadě ok, i když naše realizace je někdy ... Je vám ale vždy nařízeno co musíte/nesmíte udělat, ale není vám nikdy direktivně nařízeno, kdo to konkrétně může udělat. U myslivosti je to ale zcela jinak, samo umístění pozemku téměř vždy jednoznačně determinuje k jaké honitbě bude náležet, tedy kdo (nájemce honitby) bude na vašem pozemku myslivost vykonávat a vy v podstatě nemáte reálnou možnost ovlivnit cokoli. Mně to připomíná jak kdybych měl stavební pozemek, ale kdo a jak a částečně i co se na něm postaví by rozhodoval soused, který ho prostě párkrát větší. A pokud se mi to nelíbí, tak smolík ... max jej mohu střelit.

Beru, že myslivost má nějaké zákonitosti a musí se provozovat nějakým způsobem, ale u nás existující stav prostě s sebou nese reálnou možnost velkých vlastníků na ty malé zvysoka ... U té akciovky buď nekoupím vůbec (a když, tak jsou instrumenty jak si mnohé dopředu ošetřit), nebo střelím (a většinou investici odepíšu a beru to jako ponaučení do budoucna). U pozemků, které valná část majitelů získala po předcích je takové řešení z mnoha důvodů mnohem složitější.

Ale už jsem několikrát psal, každý má jiné priority a já ty své nikomu nenutím, to už tak nějak nestojí za to:-).

Jinak, to s tím tunelováním nebylo opravdu šťastné, ten zbytek by si vyžádal znalosti, které nemám a kdyby, tak už tohle je do diskuze předlouhé. Navíc jsem už psal, že článek měl být napsán lépe, ale nic to nemění na tom, že poukazuje i na skutečné problémy.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.7.2020 09:20 Reaguje na Svatá Prostoto
Ale jo. V bodě jedna, pokud také připouštíte skutečnost, že po třiceti letech je zbytečné si na něco stěžovat, se shodneme.
Vlastník , kterému nevadí pronajímat svou půdu ve scelených lánech například k pěstování řepky či kukuřice k ni zas tak kladný vztah asi nemá. Kolik takových vlastníků je? A kolik ani neví kde ten jejich pozemek leží?
Myslivost nepracuje s pozemkem ale v honitbě. Prioritou potom je chov a lov zvěře která k žádnému pozemku nenáleží. Dokonce nerespektuje ani hranice honitby.
Nad jedním se ale zamyslete. Všichni oponenti Zak. o Myslivosti argumentují minulostí a historickými souvislostmi hlavně v oblasti minimální výměry. V minulosti byly v zákonech také dvě minimální výměry. Pan Richard Podstatzký Thonsern požaduje menší výměru pro soukromníky a pro společenstevní honitby ponechat stávající výměru. Problém je ten , že v minulosti to bylo právě naopak. Je to ale liška podšitá ten pan předseda Komory soukromých lesů. Otázkou potom je proč i v tomto se neinspirujeme minulostí i když jinak po té inspiraci voláme?
Samozřejmě, ani v minulosti si drobný vlastník nemohl dělat to, co by chtěl. Vždy to naráželo na nějaké mantinely. No a někteří se nyní pokoušení tyto mantinely bourat.
Problémy byly a budou všude tam, kde na sebe narazí různé zájmy. Otázkou je jestli snížením minim. výměry těch problému nakonec nepřibude.
A ještě jedna věc. Všude se volá po "welfáre" domácích zvířat. Chceme šťastné slepice. A co divoká zvěř? Ta si to "welfare" podle ochranářů snad nezaslouží? Ta výměra by měla být nějakým kompromisem mezi potřebami zvěře a požadavkem člověka.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.7.2020 11:08 Reaguje na Jarek Schindler
Díky za korektní reakci. Ale ve mně už rozsah této diskuze, a v neposlední řadě mých příspěvků vyvolává trochu děs a protože vím, že bych se zase rozepsal ... :-).

To by bylo spíše na obsáhlejší článek/y, který by problém popsal a zhodnotil pro a proti jednotlivých možných řešení. Třeba takový nějaký časem bude.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

31.7.2020 12:20 Reaguje na Svatá Prostoto
Také dík Svatá prostoto za normální výměnu názorů. Samozřejmě, pod staršími články se již špatně diskutuje a také mě to zrovna nebaví. Na druhou stranu tohle byl přesně ten typ článku kde se autor nechává unášet vlastním vnímáním reality, která je ale absolutně vzdálená realitě skutečné. Pro mě je třeba zajímavým zjištěním, že nikdo (ani autor) nerozporuje uváděné předpoklady . (27.7.2020 14:49 Reaguje na Anežka M) Když si to potom člověk trochu srovná,najde mnoho rozporů z článkem. Tož tak.
Odpovědět
Hu

Hunter

28.7.2020 18:19 Reaguje na Svatá Prostoto
Svatá Prostoto, zcela věcně jsem reagoval na některé Vaše komentáře, ale redakce ekolistu je opětovně smazala, ačkoliv nijak pravidla diskuze neporušovala. Je mi líto, pokud jste si je nestihl přečíst protože věřím, že bychom byli schopni věcně diskutovat. Redakce Ekolistu ovšem maže zcela účelově příspěvky, které se nehodí tzv. do krámu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.7.2020 13:14 Reaguje na Hunter
Nestihl, ale třeba v nějaké jiné diskuzi. Kdy vidím jaké elaboráty jsem zde již zplodil ... už toho raději nechám:-).
Odpovědět
Hu

Hunter

29.7.2020 13:49 Reaguje na Svatá Prostoto
OK, v pohodě.
Odpovědět
AL

Adam Lesko

27.7.2020 20:07 Reaguje na Jarek Schindler
Teda tady je všechno jasný pane když se o to budete zajimat tak zjistíte že to je černý.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.7.2020 06:16 Reaguje na Adam Lesko
Když myslíte. Celkem vám váš jednoduchý pohled na svět v určitých chvílích i závidím.
Odpovědět
AL

Adam Lesko

28.7.2020 07:45 Reaguje na Jarek Schindler
Děkuju za odpověd a slušnost
Odpovědět
AL

Adam Lesko

28.7.2020 11:02 Reaguje na Svatá Prostoto
Asi opačně méně těch dobrých a pracovitých a výc těch špatných
Odpovědět
JJ

Jiří Janota

27.7.2020 23:06
Pane Holínku, dobrý večer.Opět jsem se dostal k tomu, abych si přečetl Vaše komentáře. Nikdy jsem Vás neviděl, nikdy jsem s Vámi nemluvil. Pouze jsem snad dvakrát zareagoval na Vaše příspěvky týkající se mé osoby. Toť vše. Dnes je úterý večer. Očekávám, že se do pátku tohoto týdne ve Vašem příspěvku omluvíte za Vaše výrazy týkající se mé osoby. Pokud tak neučiníte, v příštím týdnu předám celou věc právníkovi a budu na Vás požadovat finanční odškodnění za pomluvu a poškozování dobrého jména. Rovnou Vám sděluji, že případnou vysouzenou finanční částku věnuji na činnost mysliveckých kroužků na Šumpersku.Chtěl bych Vám sdělit, že tuto věc činím poprvé ve svém životě a vůbec z toho nemám radost.Nicméně již déle nehodlám číst některé Vaše příspěvky plné nenávisti a zášti. Rovněž se podivuji nad tím, že je Vám na tomto serveru stále uveřejňují. Přeji Vám klidný večer a dostatek času na rozmyšlenou.
Odpovědět
JJ

Jiří Janota

27.7.2020 23:26 Reaguje na Jiří Janota
Omlouvám se za nepřesnost. Dnes je pondělí večer, ale páteční termín platí. Příjemný večer.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.7.2020 00:00 Reaguje na Jiří Janota
Rovněž Vám přeji klidný večer, pane Janoto, i prostor k tomu, abyste si v klidu znovu pozorně prošel veškeré mé komentáře ...

Dětem na Šumpersku i Zábřežsku jsme spolu s mým otcem za celý náš život (cca 50 roků) věnovali v oblasti ochrany přírody i životního prostředí mnoho našeho volného času i prostředků, takže pokud soudně uspějete, a věcně doložíte, čím jsem "poškodil Vaše dobré jméno", a jak se "pomluva" konkrétně promítla do Vašeho života (zda se s Vámi kvůli mým vyjádřením rozvedla Vaše paní, nebo Vás opustili Vaše děti, či členové rodiny, nebo jste přišel o zaměstnání), pak "vysouzená finanční částka" přispěje dobré věci.

Nenávist, zášť i pomluvy na tomto serveru vůči mé osobě šíří anonymní diskutéři, kteří se tu k Vám mnohdy hlásí. Já se však kvůli tomu s nimi soudit nebudu. Již jsem si na tyto podlé praktiky zvykl, což je mj. obsahem oněch cca "370 listů", o nichž tu nejednou padla zmínka.

Pokud se rozhodnete konat, pak nebudu zatěžovat žádného právníka, k věci se postavím čelem sám.

Vaše tvrzení, že "tuto věc činíte poprvé ve Vašem životě", svědčí o tom, že jste se nad mými vyjádřeními zamyslel, a možná jste si již i vyžádal onen SPIS, který byl předmětem mého prvního oslovení Vás, v diskusi pod Vaším článkem, což mě naplňuje nadějí, že viníci (nejen) majetkového úpadku ČMMJ, budou konečně hnáni k zodpovědnosti.

S přáním poklidných dnů, které jistě naplníte i ve prospěch myslivců, Vás zdraví Bořivoj Holínek, bývalý člen ČMMJ

Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.7.2020 07:00 Reaguje na Bořivoj Holínek
Také já se omlouvám za nepřesnost. Dnes je teprve úterý ráno (do pátku tohoto týdne se mi čekat nechce), a již nyní jsem přesvědčen o tom (a to zdaleka nedosahuji kvalit Vašeho právníka), že nemáte šanci "vysoudit finanční částku". Proto Vám rovnou sděluji, že jistou finanční částku věnuji na činnost mladých ochránců přírody sám. Děkovný dopis za můj DAR však budou adresovat Vám - pokud si budete přát, tak prostřednictvím tohoto chvályhodného portálu - EKOLIST.cz, který jsem mládeži vřele doporučil sledovat.
Příjemný den.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.7.2020 17:45 Reaguje na Bořivoj Holínek
Otázkou je, za jak dlouho budete ten Váš imaginární finanční DAR chtít po těch mladých ochráncích přírody zpět, pane Holínku?
Odpovědět
Hu

Hunter

28.7.2020 18:03 Reaguje na Jarek Schindler
Nejspíš obratem
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.7.2020 20:29 Reaguje na Jarek Schindler
Inu, to máte tak, pane Schindlere. Pokud by mě mladí ochránci a milovníci přírody ZKLAMALI, jako nyní pan šéfredaktor, tak si svoje rovněž vezmu zpět ...
U té mládeže se to díkybohu zatím nestalo!

Mé zklamání jsem dnes dopoledne panu šéfredaktorovi upřímně písemně sdělil. A co jsem mu napsal? Toto:

Dobrý den, pane Machu,
v návaznosti na toto Vaše dnešní sdělení –

Martin Mach Ondřej 28.7.2020 09:00
Dobrý den,
před malou chvílí jsem promazal diskuzi. Ven šlo všechno, co byl osobní útok či urážka, co přímo nesouviselo s tématem pana Surmy.
Pokud by pan Janota (či kdokoliv jiný) potřeboval doložit nějaké urážky vůči své osobě, pak všechny smazané příspěvky zůstávají archivovány.
Prosím, bavme se tu věcně. Myslivost je zajímavé téma.
Je možné, že zmizel i nějaký příspěvek, který sám pravidla neporušoval, ale tím, že navazoval na jiný, už vadný (a proto smazaný) příspěvek, přestal by dávat smysl, proto šel taky. Snad jsem tím nezpůsobil nějakou škodu.
Pokud byste v diskuzi objevili nějaké porušení pravidel diskuze, napište nám to na ekolist@ekolist.cz
Děkuji, hezký den
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

- Vám sděluji následující:
Zcela respektuji Vaše rozhodnutí smazat komentáře, které se Vám nelíbí. Jako majitel webu na to máte plné právo. Já mám zase právo na text komentářů, které jsem na veřejném portálu napsal. Proto Vás tímto laskavě žádám o zaslání všech mých komentářů, které jste smazal, a to vč. těch, na které jsem bezprostředně reagoval (kvůli doložení návaznosti).
Bez znalosti konkrétního uceleného textu stěží mohu čelit případným atakům slovním či soudním, to jistě sám uznáte.

Jste mladý člověk, proto si závěrem dovolím vyslovit jednu radu (poznání) stařešiny, za kterého se ve svém věku již považuji:

„Bez důsledného vyrovnání se se zločineckou minulostí (a tím komunistické zřízení ze zákona bylo), není společnost schopna vytvořit společnost svobodnou, vhodnou pro důstojný život svých potomků!“

A v tomto duchu se nesly všechny mé komentáře, které jste smazal, protože (přímo i nepřímo) navazovaly na oněch „370 listů“. Uvedený spis, z jehož obsahu naskakuje husí kůže všem těm podvodným „palasům“ a spol., včetně těch, kteří měli konat, a DOSTATEČNĚ nekonali (např. Jiří Janota), mapuje onu zločineckou minulost věcně a konkrétně, včetně uvedení jmen těch, kteří bránili volný průchod právu, či se na podvodech a manipulacích přímo sami podíleli!

Věřte, že o nic jiného mi nikdy nešlo, než zajistit důstojný život našim vnoučatům (!), protože představa toho, že by měly prožít novou NORMALIZACI, mne přímo děsí. Upálení mého spolužáka ze SPŠ Špk Jana Zajíce, i to vše, co po jeho smrti následovalo, mi stačí pro celý život. Moji ČEST si nikdo nekoupil, a ani nekoupí!

S pozdravem
Bořivoj Holínek
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

28.7.2020 09:00
Dobrý den,

před malou chvílí jsem promazal diskuzi. Ven šlo všechno, co byl osobní útok či urážka, co přímo nesouviselo s tématem pana Surmy.

Pokud by pan Janota (či kdokoliv jiný) potřeboval doložit nějaké urážky vůči své osobě, pak všechny smazané příspěvky zůstávají archivovány.

Prosím, bavme se tu věcně. Myslivost je zajímavé téma.

Je možné, že zmizel i nějaký příspěvek, který sám pravidla neporušoval, ale tím, že navazoval na jiný, už vadný (a proto smazaný) příspěvek, přestal by dávat smysl, proto šel taky. Snad jsem tím nezpůsobil nějakou škodu.

Pokud byste v diskuzi objevili nějaké porušení pravidel diskuze, napište nám to na ekolist@ekolist.cz


Děkuji, hezký den
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist