https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pro-silva-bohemica-reakce-na-hlavni-argumenty-ceskomoravske-myslivecke-jednoty-proti-prijeti-pozmenovacich-navrhu-k-zakonu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pro Silva Bohemica: Reakce na hlavní argumenty Českomoravské myslivecké jednoty proti přijetí pozměňovacích návrhů k zákonu o myslivosti

12.9.2019
Českomoravská myslivecká jednota ve své argumentaci uvádí, že změny nejsou potřebné, přičemž bagatelizuje míru poškození lesů, uvádí, že cílem novely je vybít zvěř na celém území, hovoří o genocidě zvěře, straší omezením či vyvlastnění práv vlastníků pozemků a upozorňuje na hrozící poškození myslivosti.
 

1. K nepotřebnosti navrhovaných změn

Dlouhodobá, desetiletí trvající diskuze o nefunkčnosti současně platného zákona o myslivosti jednoznačně vyústila v požadavek provést systémovou změnu ve způsobu stanovení plánu lovu a posílení role státní správy. Plán lovu má být odvozován od stavu lesních ekosystémů. Tento požadavek vyplývající z doporučení Národního lesnického programu II (2008), však byl dosud vytrvale ignorován, i přes neustále se zhoršující stav lesů, další nárůst škod i početních stavů zvěře. Národní akční plán pro adaptaci na změnu klimatu (2017) již dokonce stanoví pro provedení změny způsobu plánování lovu termín do roku 2020.

Odkazem na výši uplatňované náhrady škod zvěří podnikem Lesy ČR (19 mil. Kč) nelze zpochybnit skutečné celkové negativní dopady způsobované přemnoženou zvěří. Celá řada negativních dopadů není dle vyhlášky o náhradě škod uplatnitelná, avšak jejich přehlížení je nebezpečné. Cílem přitom není jejich přesné vyčíslení, ale uvědomění si jejich hodnoty a naléhavosti neúnosnou situaci řešit.

2. Ke genocidě a vybití zvěře na celém území, jež má být údajným cílem

Jde o nesmyslné, extrémní a ničím nepodložené vyjádření. Objektivní posouzení stavu lesních ekosystémů spolu s definováním únosné míry jejich poškození vytvoří dostatečný rámec pro uspokojování přirozených životních projevů zvěře jako součásti ekosystému. V žádné zemi, kde je podobný princip uplatňován k žádné genocidě nedošlo a zvěř, stejně jako myslivci tam nacházejí své trvalé místo.

Zpestřením druhové skladby lesů, jejich věkové i prostorové struktury dojde současně ke zlepšení kvality životních podmínek pro zvěř. Zvýší se přirozená úživnost, která přispěje k nekonfliktní existenci zvěře. Přiměřená početnost zvěře má pozitivní vliv také na zdravotní stav zvěře v důsledku nižšího výskytu chorob a parazitóz.

3. K omezení či vyvlastnění práv vlastníků pozemků rozhodovat

Práva vlastníků jsou omezena již nyní tím, že maximálně přípustné jarní počty zvěře, tzv. normované stavy jsou určeny legislativně. Maximální početnost zvěře (normované stavy) mají zajistit únosnou míru poškození ekosystému v závislosti na úživnosti honitby. Jinými slovy stát definuje maximální početnost zvěře.

Stát, resp. státní správa, ale ani vlastník, však nedokáže skutečnou početnost zvěře kontrolovat. Proto si doposud myslivci užívají bezbřehé volnosti a nekontrolovatelnosti, jejímž výsledkem je, že skutečná početnost zvěře bývá několikanásobně vyšší než zákonem stanovené maximum.

Navrhovanou změnou systému plánování lovu nedochází k žádnému dalšímu omezení vlastnických práv. Změní se pouze to, že státní správa dostane nástroj v podobě posudku o stavu lesa. Na základě návrhu myslivců doplněného vyjádřením vlastníka a posudku rozhodne státní správa o výši lovu.

Pokud ČMMJ kritizuje návrh s poukazem na to, že úředník bude rozhodovat „od stolu“, tak nemá pravdu. Podkladem budou objektivní zjištění z posudku zpracovaného nezávislým subjektem. Ve srovnání s věrohodností posudku je dosavadní metoda pouze „přesným sčítáním nepřesných čísel“.

4. K hrozícímu poškození myslivosti a státu

Pro Silva Bohemica respektuje zvěř jako součást ekosystému a myslivost vnímá primárně jako ekosystémovou službu s hlavním cílem udržovat rovnováhu mezi zvěří a prostředím. V tomto kontextu také zdůrazňujeme důležitost role myslivosti a myslivců. Myslivce, stejně jako zemědělce vnímáme při obhospodařování krajiny jako klíčové partnery. Ostatně mnoho lesníků jsou zároveň myslivci. Zasazujeme se o celostní přístup ke krajině, přičemž by měla být věnována odpovídající pozornost také zemědělské krajině.

Zastáváme názor, že vysoké nájemné, generované především tržní soutěží v honitbách LČR, je kontraproduktivní s ohledem na žádoucí redukci početních stavů zvěře. Nelze předpokládat, že vysoké nájemné bude uživatel platit za chudě zazvěřenou honitbu. Dorovnávání nájemného při uplatnění opčního práva mysliveckými spolky bývá pro ně ekonomicky neúnosné. Navrhujeme proto přehodnotit režim honiteb u LČR.

V případě uplatnění výše uvedených přístupů nejsou úvahy o poškození myslivosti i státu opodstatněné.

Obšírnější argumentaci k tématu můžete nalézt na webových stránkách Pro Silva Bohemica. Další informace k témat naleznete také zde.

Jan Duda, předseda pracovní skupiny Myslivost


reklama

 
Pro Silva Bohemica
Pro Silva Bohemica je lesnický spolek.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (5)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PD

Petr Difko

12.9.2019 17:23
Zároveň by kdo zastřelí chráněné zvíře v určité honitbě by měl pronajimatel ( majitel) dostat tak vysokou pokutu aby si sami myslivci ohlídaly tyto události.Jinak myslivci uměle drží zvěř na vysokých stavech aby mohl každý člen ulovit dostatek zvířat.
Odpovědět
KK

Karel Kadavý

13.9.2019 17:13
A to jste slyšel kde pane Difko?
Odpovědět
KK

Karel Kadavý

13.9.2019 17:13
A to jste slyšel kde pane Difko?
Odpovědět
Hu

Hunter

16.9.2019 11:10
Tak hlavně lesní celky (PUPFL) představují jen cca 35% výměry honební plochy v ČR (zbytek jsou zemědělské a ostatní plochy včetně vodních), takže proč by o tom mělo rozhodovat pár extremistů z Pro Silva reprezentujících zcela marginální část výměry? Taky by mě zajímalo, jak se bude stanovovat míra poškození lesa v čistě polních honitbách? A kdopak asi budou ti odborníci :-) :-), co si přihráli kšeft za miliony milionů ze státního rozpočtu?
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.9.2019 16:23 Reaguje na Hunter
Já jsem toho názoru, že poškození polních kultur zvěří je také nežádoucí.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist