https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radimn-tolasz-zelena-dohoda-pro-evropu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radim Tolasz: Zelená dohoda pro Evropu

22.6.2020
Přírodní kapitál.
Přírodní kapitál.
Nejsem a nikdy jsem nebyl velkým přítelem zelených stran nebo pronikání zelené ideologie do politiky. Vždy jsem „zelené aktivity“ považoval hlavně za odborná témata, jejichž cílem je lepší životní prostředí. A to je cíl, který by měl být vlastní každé politice, každé politické straně, bez ohledu zda je napravo nebo nalevo, v pozici nebo v opozici, před volbou nebo po volbě. V posledních měsících se i u nás hodně diskutuje o tzv. Zelené dohodě pro Evropu. Někteří ji nekriticky vychvalují jako nutnost, bez které se už zítra neobejdeme, druzí ji považují za návrat socialismu a cestu ke zničení všeho, co v české kotlině máme. Možná by bylo vhodné, kdyby si oba tábory tuto Dohodu alespoň přečetli.
 
Už v úvodu najdeme důležité konstatování, že cíle a vize této Dohody nebudou naplněny, pokud bude Evropa jednat sama. Přičemž jedním z cílů je ochrana přírodního kapitálu (zajímavý pojem, který je jistě kapitánům průmyslu pochopitelnější než dosud užívaná ochrana přírody) a naopak ochrana občanů před přírodou (přesněji před „environmentálními riziky“). Dosavadní snahy o zachování trvale udržitelného rozvoje jsou v této Dohodě nahrazeny mírnějším a smysluplnějším rozvojem udržitelnějším.

Co v této Dohodě najdeme konkrétně? Například tlak na zvýšení cílů EU ve snižování emisí skleníkových plynů na 50 % oproti roku 1990 do roku 2030. Osobně se v těch závazcích trošku ztrácím, protože IPCC počítá pro udržení růstu teploty na 1,5 °C se snížením o 45 % k roku 2030, ale oproti roku 2010. A to je docela rozdíl. Stačí se podívat na emise CO2eq v Česku a vidíme, že modelové výpočty prezentované IPCC jsou pořád o hodně přísnější, než evropské ambice. Osobně považuji za důležitější, že tato evropská ambice směřuje hlavně do oblasti výroby a využívání energie, kde vzniká 75 % těchto emisí. Nejde tedy primárně o auta a krávy, jak se můžeme ve skeptických českých diskusích často dočítat.

Obr: Emise v Česku v letech 1990 a 2010 a výpočet snížení o 50 % a 45 % pro rok 2030 oproti roku 1990 nebo 2010

V dohodě se uvádí, že k transformaci určitého průmyslového sektoru je třeba 25 let. Ani EU tedy netlačí na pilu tak, jak je často pomlouvána. Je třeba to dobře promyslet, připravit a nastartovat do 5 let, abychom směřovali k uhlíkově neutrální Evropě v roce 2050. Dohoda věnuje velkou pozornost recyklaci a znovuužití zdrojů všude tam, kde to má smysl. Některé části dohody vracejí čtenáře do dětských let se sci-fi literaturou – „Mezi prioritní oblasti patří čistý vodík, palivové články a další alternativní paliva, skladování energie a zachycování, ukládání a využívání CO2. Komise například podpoří přelomové technologie pro čistou ocel, které do roku 2030 umožní výrobu oceli s nulovými emisemi uhlíku.“ Pozornost je věnována výstavbě, využívání a opravám budov, jejich energetické účinnosti.

Zajímavé jsou části věnované dopravě, kde najdeme např. tlak na přesun vnitrozemské nákladní dopravy na železnici nebo ukončení dotací na fosilní paliva a revize daňových výhod pro letecká a námořní paliva (to jako, že ten mazut, na který jezdí nákladní lodě, je daňově zvýhodněn?). Tlak na snížení emisí z dopravy bude směřovat hlavně do měst.

Dohoda upozorňuje, že zemědělství spotřebovává zdroje, znečišťuje prostředí, snižuje biodiverzitu a přitom se velká část vyrobených potravin vyhodí (IPCC říká, že globálně až 30 %). Tlak na omezení používání chemických pesticidů, hnojiv a antibiotik půjde společně s podporou ochrany zemědělské produkce před škůdci a chorobami. Důležitá je podpora starosti o půdu, hospodaření s živinami a biologické rozmanitosti, včetně lesního hospodářství. Nejen zemědělství, ale i průmyslu se věnují části o toxických látkách. Měli bychom dosáhnout nulového znečištění, včetně nápravy „historických“ škod. Obnova přirozené funkce vody v krajině a co nejlepší kvalita ovzduší už jen dokresluje šíři této Dohody.

Na první pohled se může zdát, že Evropská zelená dohoda je o klimatu a o financování snižování emisí. Ale není to pravda. Jen si konečně někdo uvědomil, že nežijeme v uzavřených bublinách kanceláří a jednacích sálů. Žijeme v krajině, která je odrazem měnícího se klimatu a našich „výrobních“ aktivit. Musíme se věnovat krajině v celé její šíři, od energetických emisí po toxické látky v krajině kolující. Není cestou odsunovat fosilní útlum někde za rok 2030, stejně jako nelze zavírat oči před vyplavováním toxických látek z půdy za povodní nebo při větrné erozi v suchých časech. Dohoda se věnuje samozřejmě i vědě a výzkumu, vzdělávání, ekonomice, ale i mimoevropské spolupráci (podrobně jsou rozebírány problémy Afriky).

Řekl bych, že všichni kdo se řadíme do věkové kategorie 30+, 40+, 50+, ... jsme už podobných textů, na různá témata, viděli velké množství. I tento text je zcela standardní, politický, všeobjímající, chtělo by se napsat „manifest“. Je to v dnešní době text důležitý, protože si snad už všichni uvědomujeme, že je něco špatně, že musíme změnit své chování, jednání, zamýšlet se nad vlastní zranitelností a nevhodně nastavenými závislostmi. Ale je to jen „manifest“ – důležitější je, jak bude promítnut do rozhodovacích procesů na všech úrovních. Jak bude používán.


reklama

 
Další informace |
Text je převzatý z osobního blogu Radima Tolasze.
foto - Tolasz Radim
Radim Tolasz
Autor je klimatolog. Pracuje pro Český hydrometeorologický ústav. Je expertem WMO pro klimatická data a databáze, českým zástupcem v GEO a v IPCC.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (553)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Katka Pazderů

Katka Pazderů

22.6.2020 06:13
Děkuji za pěknou analýzu.
Bohužel, pokud Zelená témata nebudou tématy politickými, tak se nic u nás v ČR ani v Evropě měnit nebude. Pan Looney z BP postoval, že ke splnění cílů Pařížské dohody bychom museli mít koronavirové uzavření celých 25 let. Abychom splnili cíle, co nastanou za 30 let.

Proč měnit nastavená pravidla, když těm, co zrovna vládnou, to vlastně vyhovuje? Těžařské firmy investují do zelené energie jen kvůli udržení cash-flow. Protože vidí, že prostě fosilní paliva v horizontu 30-50 let končí, a oni přicházejí o byznys.
Politiké- správa obce. A je jen na nás, necháme-li si vnutit status quo nebo něco změníme.
Ano, my Zelení jsme rádi, že nepopulárně zelená opatření začali dělat i jiné strany, jenže to jde dosti pomalu, pokud to nemáte jako prioritu ve volebním a vládním programu. Jeden může lehce uhnout.
Je třeba mít Zelené priority vždy na paměti, i když třeba rozvolňujeme po koronaviru nebo se chystáme na schodek rozpočtu 500 miliard s tím, že se na stejný státní dluh vrátíme někdy v roce 2028.
Opravdu někdo víte, co bude v roce 2028? A ten dluh, to jsou Vaše, naše i moje peníze. Tak proč ne rychlovlaky?

Nedávno se ČD chlubily, že Vindobona zvládne trať mezi Vídní a Berlínem za 8,5 hodiny. Ale když se podíváte na jízdní řád Deutsche Bahn, tak také zjistíte, že okolo ČR díky ICE to zvládnete za 9,3 hodiny. Okolo celé ČR, ne napříč.
A tak je to se vším. Většina stran pouze lakuje politiku na zeleno. A Zeleným se stále připisuje solární tunel, i když v době, kdy jsme byli v parlamentu, jsme měli pouhých 6 voličů.
A tato vláda a jiné vlády to už dávno mohli změnit. Nezměnily. Dále platíme ve svých účtech za elektřinu i příspěvek na obnovitelné zdroje, ačkoliv v Zákoně o podporovaných zdrojích energie se stát zavázal, že bude platit. A platí občané.
Tak uvidíme, co s tím občané udělají. Možná by stačilo vzít opět správu věcí veřejných do svých rukou.
Odpovědět

Viktor Šedivý

22.6.2020 09:06 Reaguje na Katka Pazderů
Zeleným se solární tunel připisuje zcela oprávněně. Kdyby nebylo mnohaleté zelené masáže, nic podobného by nemělo ani tu nejmenší šanci projít.
Odpovědět

Viktor Šedivý

22.6.2020 09:09 Reaguje na Katka Pazderů
Musím říct, že z výroku
"Dále platíme ve svých účtech za elektřinu i příspěvek na obnovitelné zdroje, ačkoliv v Zákoně o podporovaných zdrojích energie se stát zavázal, že bude platit. A platí občané."
jsem zcela upřímně zděšen.
Opravdu máte pocit, že stát má nějaké své peníze?
Odpovědět
ig

22.6.2020 09:56 Reaguje na Viktor Šedivý
Zelení jsou viditelně těžce zmatení i ze základních principů ekonomie :D
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

22.6.2020 11:49 Reaguje na Katka Pazderů
Ty VTRky, to bylo od vás hezké ... a já už se těším, jak různé zelené spolky půjdou při projednávání nově budovaných tratí SŽ/MD na ruku a nebudou do toho házet vidle jak to jen půjde.

Jinak vy Zelení jste tam kde jste prostě proto, že jste takoví jací jste a jací jste byli. Ostatně, nedávno byl v médiích rozhovor s vaším ex-předsedou ze zámku. Zajímavé čtení/poslech.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 12:56 Reaguje na Katka Pazderů
Solární tunel nezpůsobili zákonodárci, ti odhlasovali v zákoně velmi umírněnou a pro podnikání neatraktivní podporu OZE. ERÚ ale protiústavně nastavil svou vyhláškou podporu mnohem vyšší než stanovil zákon 180/2005 Sb..

Dodnes nebyla celková podpora OZE jejich provozovatelům zaplacena. Podle ústavy má 10 milionů občanů ČR právo zaplatit právě tolik, kolik stavovil zákon, tj. zhruba o 300 miliard Kč méně, než odpovídá současnému nastavení. To však orgány státní moci nechtějí udělat. Takto slouží lidu. Ano, tady by asi bylo na místě vzít správu věcí veřejných do svých rukou.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

22.6.2020 21:03 Reaguje na Jiří Svoboda
Solární tunel z let 2009-10 je dílem všehoschopných, ne zelených. Cíem bylo získat co nejvíc peněz z kapes spotřebitelů elektřiny. To, zda se k tomu použije fotovoltaika, jádro, bioplyn, biopaliva, ... bylo jen využitím konkrétní okamžité situace v ČR.
Šlo jen o prachy, ne o čistou levnou energii.
V druhém desetiletí (2021-30) to vypadá, že kvůli překompenzaci tunel klesne na 1/2.
Teď musíme dát pozor na další nachystané energetické tunely.
Odpovědět

Viktor Šedivý

23.6.2020 00:14 Reaguje na Milan Vaněček
Zelení ovšem pro tuhle akci dokonale připravili terén. Kdyby nebyla veřejnost zblblá envirobláboly, nikdo by si netroufl s takovým nesmyslem přijít.
Odpovědět
ml

28.6.2020 22:21 Reaguje na Viktor Šedivý
Máte 100% pravdu, tedy podle mne. (Vlastní názor; díky za pochopení.)
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 08:40 Reaguje na Milan Vaněček
Ovšem bylo to provedeno na základě lživých a podvodných informací o tom, že OZE nějak chrání planetu před globálním oteplováním. A ty informace šířili zelení a zelení také prohlásili (bez jediného důkazu, že je to "prokázaná pravda", o níž nelze nadále diskutovat.
Odpovědět
sv

23.6.2020 21:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Solární tunel způsobila zhovadilá představa uzákoněná v paskvilu známém jako zákon č. 180/2005 Sb., že stát má zaručit soukromému podnikateli zisk. Tedy způsobili ji zákonodárci, konkrétně vláda ping. paroubka. Všude tam, kde vešel v platnost stejně koncipovaný zákon, došlo ke stejným tunelům, viz bulharsko, viz německo.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 15:31 Reaguje na
Zákon č. 180/2005 Sb. slíbil, že se při splnění ve vyhlášcě uvedených podmínek invetice zaplatí za 15 let a bonusem navíc je 5 let podpory. To odpovídá zisku z investice asi 2%. ERÚ ale tuto podporu protiústavně svou vyhláškou změnil na mnohem vyšší a dal tomu tunelu rozhodující impulz. Neústavně protizákonně nastavená podpora trvá dodnes.

Pokud jsme právní stát, měli bychom zaplatit jen tu podporu danou zákonem č. 180/2005 Sb., tedy asi o 300 miliard Kč. méně.
Odpovědět
sv

25.6.2020 21:51 Reaguje na Jiří Svoboda
Když si odmyslíme fakt, že ta zrůdnost označovaná jako zákon č. 180/2005 Sb. především neumožnila náležitě manipulovat s výkupní cenou a tedy vyplacená podpora prostě a jednoduše BYLA daná tímto zákonem, takže jakékoli úvahy o úspoře 300 000 miliard jsou mimózní a žádný soud nerozhodne opačně, pak stále platí to zásadní, a to, že podnikatel podniká na VLASTNÍ riziko a na VLASTNÍ účet. Zákonem zaručený zisk je totální zhovadilost, která jinak než gigantickou ekonomickou katastrofou skončit nemohla a nemůže. Porušovali snad ústavu v Bulharsku, že stejně koncipovaný zákon způsobil pád tamní vlády? Porušovali a porušují němci svou ústavu, že na dotace oze tunelářům vyplácejí ještě podstatně víc než v ČR?
Odpovědět
MG

Milan G

22.6.2020 21:34 Reaguje na Katka Pazderů
Přestaňte pořád dokola opakovat, že jste měli jako zelení pouhých šest poslanců. Vy uvádíte pouhých šest voličů, škoda že to tak tehdy nebylo. Ale měli jste ministra životního prostředí Bursíka a do dneška se např.lesy nesrovnaly s jeho názory, které jako ministr mohl aplikovat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 12:34 Reaguje na Katka Pazderů
Právě politizace ekologie je jedním z důvodů, proč má veřejnost vůči této skupině témat silnou averzi. A proč se při řešení ekologických problémů nepostupuje racionálně.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 06:34
Povrchní hodnocení je skutečně hodnocením povrchním.
Ještě jako kandidátka na předsedu EK Ursula von L. hbitě zveřejnila spisek, svoji vizi o zelené Evropě. Nechám se píchnout do krku jestli z toho je její vlastní práce alespoň 10%.

Od té doby European Greeen Deal prošel EK, Radou Evropy (svůj podpis ač zjevně nerad přidal český premiér ) a posvětil ho europarlament.

Nebýt Covidu 19 a stavu "off" evropské ekonomiky s následnými obrovskými škodami , byli bychom již dnes obšťastněni řadou Směrnic , které by uložil povinnosti realizovat EGD národním státům.

Pan Tolasz má pravdu v tom, že Zelená dohoda pro Evropu neřeší pouze CO2.
Je přiznáním, že jsme totálně nezvládli ochranu evropského přírodního dědictví a evropská biodiverzita se nám hroutí jako domeček z karet.
Je doznáním, že i v Bruselu dohlédli, že na vině je průmyslově-chemické zemědělství a snaží se otočit kormidlo na druhou stranu.
I snaha o omezení odpadů je sympatická ,dnes recyklujeme pouze 12% a zbytek spálíme,zakopeme anebo odvezeme Afričanům, je chvályhodná.

Jádrem však skutečně zůstává masívní podpora OZE a strašák růstu CO2 jako záhuby lidstva.

Shodou okolnosti vyšel v prestižním The European Physical Journal článek prof.Lindzena, který opětovně tvrdí, že IPCC je "vedle jako jedle" a na klimaalarmisty "bere vidle".

Zde je několik nejdůležitějších informací.

1. Zdvojnásobení koncentrace CO2 v atmosféře z 280 ppm na 560 ppm má za následek pouhé 1–2% porušení rozpočtu na energii 240 W / m² Země. Tento efekt dvojnásobného CO2 má méně než 1/5 dopadu, který má efekt čistého cloudu. Přesto jsme žádáni, abychom akceptovali „nepravděpodobné“ tvrzení, že změna jedné proměnné, CO2, je převážně zodpovědná za změnu globálních teplot.

2. Příčinnou roli CO2 nelze „tvrdit“ pro případy oteplování mezi ledem a meziglaciální oteplování, protože změny CO2 spíše sledují než vedou změny teploty v paleoklimatických záznamech a celkový nárůst o 100 ppm za tisíce let vytváří „asi 1 W / m² ”celkového radiačního dopadu.

3. Věda o klimatu nebyla před koncem 80. let minulého století alarmující. Vědci místo toho byli dostatečně skeptičtí ohledně požadavků na klimaticky indukovanou planetární zkázu. To se změnilo v letech 1988–1994, kdy výzkum v oblasti klimatu zaměřený na CO2 a globální oteplování obdržela patnáctinásobné zvýšení financování pouze v USA. Najednou došlo k velké finanční pobídce k pohonu alarmujících scénářů globálního oteplování.

4. Pojmy jako „polární zesílení“ jsou „imaginární“.

„Změna teplotního rozdílu mezi rovníkem a pólem byla přičítána nějakému imaginárnímu„ polárnímu zesílení “, kdy teplota rovníku a pólů automaticky sledovala střední teplotu. Ačkoli analogie je stěží přesná, není to tak odlišné od předpokladu, že průtok v potrubí závisí spíše na středním tlaku než na tlakovém gradientu. “


Lindzen označil změnu klimatu za „nepravděpodobnou domněnku podloženou falešnými důkazy a opakující se nepřetržitě“, a tvrdí, že obnovitelná energie povede k bezútěšné budoucnosti s „krajinou degradovanou rezavými větrnými farmami a rozpadajícími se poli solárních panelů“.
==============================================================
Proto lidé navázání na IPCC nemají rádi Lindzena. Protože je to odborník a vidí do "byznisu" v pozadí. Proto se p.Tolasz tak čertí, když slyší jméno Lindzen. A proto jej nazývá pouze meteorologem, jako by vůbec nenapsal cca 100 prací v klimatologii.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.6.2020 10:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Myslíte tento článek?

An oversimplified picture of the climate behavior based on a single process can lead to distorted conclusions

Máte odkaz na článek v plné podobě? Nechce se mi platit 40 EUR...:D
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 10:32 Reaguje na Petr Eliáš
Ano, ani já nechci na plné znění vypláznout 38.45 € , spoléhám na abstrakt a informace kolegů.

link: https://link.springer.com/article/10.1140%2Fepjp%2Fs13360-020-00471-z
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.6.2020 20:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak to mě trochu zaráží, že spoléháte jen na abstrakt a informace kolegů.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.6.2020 21:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Aha, tak jsem to už našel. Vy jste nevycházel z abstraktu, ani z informací od kolegů. Vy jste to okopčit z Whats up with that.

Zdroj: https://wattsupwiththat.com/2020/06/22/weekly-climate-and-energy-news-roundup-412-2/

:-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 13:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Chápe někdo pojem "čistý cloud" kromě velmi sečtělého pana Vinklera?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.6.2020 14:21 Reaguje na Jiří Svoboda
Překlady pana Vinklera jsou velmi zmatené... Už se ani nesnažím příjít na to, co tím kdo myslel...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 14:40 Reaguje na Ladislav Metelka
Ano, taky si myslím, že naše myšlenkové roviny jsou mimoběžné.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.6.2020 14:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak to mě velmi těší...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 14:47 Reaguje na Ladislav Metelka
Jsem zvědav, co budete říkat za pár roků. Něco ve stylu,kdybych to byl býval věděl, tak bych do diskuze na Ekolistu nechodil...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.6.2020 14:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Těžko. Vy se nejprve naučte vyjadřovat jasně a srozumitelně. Jinak je to pro čtenáře opravdu "zážitek" - ale k ničemu se nedostaneme...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 15:14 Reaguje na Ladislav Metelka
Chápu, že názory experta světového renomé , tvrdící opak než IPCC a jejich slouhové , vám působí potíže.
Už nedokážete argumentovat "ve věci" a osobu, která dá link na práci prof. Lindzena musíte "shodit".

Čiňte jak libo, ale 2+ 2= 4 a na tom nezmění nic ani IPCC,ČHMÚ nebo duo Tolasz & Metelka.
Zde nepomůže ani odkaz na konsensus 97% stejně postižených lidí.

Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.6.2020 15:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Znám spoustu meteorologů, kteří se v klimatologii nevyznají, to není nic nového. Vaše smůla je v tom, že musíte věřit, protože nepoznáte, co je špatně.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 15:36 Reaguje na Ladislav Metelka
A vaše smůla spočívá v tom, že se realita začíná rozcházet
s vašimi modely 1,2...n.
Ponecháme-li vhodný časový interval (30 měsíců jako nejmenší klimatologický interval) budeme znát vítěze.

Já si v klidu počkám , totéž doporučuji vám .
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.6.2020 15:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nejmenší klimatologický interval 30 měsíců? To jste vzal kde? To je úžasný nesmysl... :-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 15:55 Reaguje na Ladislav Metelka
Tak proč IPCC straší porovnáváním koncentrací CO2 v několikaletém intervalu ?
“Mathematically speaking, the correct approach would be to keep decreasing the time step until the simulations are converged and the results stop changing. However, we normally lack the computational resources to run the models with a time step this small. Therefore, we are forced to tolerate a larger time step than we would ideally like. For the atmosphere component of climate models, a time step of around 30 minutes “seems to be a reasonable compromise” between accuracy and computer processing time . Bringing all these pieces together, a climate model can produce a representation of the whole climate system at 30-minute intervals over many decades or even centuries.”

Tak jsem vám dal 30 měsíců - v čem vidíte problém?Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.6.2020 15:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tam se píše o 30 minutách a týká se to něčho úplně jiného, což jste zjevně nepochopil...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 16:54 Reaguje na Ladislav Metelka
Pane Metelko - vy věštec nejste. Svá tvrzení vyvozujete z výsledků modelování IPCC. OK?

Když vám dám a dokonce v originálu konkrétní pasáž a napíši, že si dáme 30 měsíců stop-time, aby se v praxi ukázalo, kdo má pravdu,/buď realita bude v pásmu modelů nebo vedle/ sdělíte mi, "což jste zjevně nepochopil..."

Umíte něco jiného než manipulativní jednání ?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.6.2020 19:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ne. IPCC žádné modely neprovozuje. O 30 měsících jste psal jako o "nejmenším klimatologickém intervalu", což je blbost.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 00:03 Reaguje na Ladislav Metelka
Úplný seznam společných výstupů z klimatických modelů běžících pro příští zprávu IPCC je k dispozici v projektu CMIP6 ( Projekt vzájemného porovnávání propojených modelů 6 nebo CMIP6.

TO IPCC je tam asi "omylem".

K té blbosti- pokud vím je prokázáno, že klima v Grónsku se změnilo během několika málo let Grachev, A.M.; Severinghaus, J.P. (2005).
(já uvedl 2,5 roku)
V čem je ta blbost ?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 08:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
CMIP je projekt, který existuje nezávisle na IPCC, jsou to modely jednotlivých meteorologických služeb. IPCC jen používá výsledky. Nic víc.
Když sem spadne asteroid, budou změny větší a rychlejší než v mladším Dryasu. Problém je ale v tomn, že považujete 30 měsíců za jakýsi "nejmenší klimatologický interval". Co to vůbec je, ten "klimatologický interval"?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 09:33 Reaguje na Ladislav Metelka
Jsem potěšen, že jednou klimatolog neví a ptá se laika. Ten vám rád odpoví.

Klimatologický interval je definován jako časový úsek mezi dvěma klimatologickými cykly.
Rozuměj změnami klimatu.
Ty mohou být pozvolné, to není náš případ, anebo prudké-skoková změna.
Každá změna má časový počátek (T1)přechod z ustáleného stavu A a konec (T2) ,přechod do ustáleného stavu B.
Číselný rozdíl v jednotkách času mezi nimi považuji za klimatologický interval.

A jak je i vám známo, nemusí to trvat stovky či tisíce let, ale jak prokázáno právě v Grónsku, stačí několik let (tedy i 30 měsíců).
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 12:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
No, tak jste nadefinoval úplně nový zbytečný pojem, který klimatologie dosud neznala a ani ho nepotřebuje. Gratuluju!!!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 15:07 Reaguje na Ladislav Metelka
To je váš názor. Zkuste se zeptat skutečných odborníků.
Např. na stránkách Kolumbijskéuniverzity,USA najdete:
Monthly Climatological Precipitation - v rámci projektu sledování KLIMATICKÝCH !!! anomálií

A teď se i s p.Tolaszem podržte - využívané Centrem pro klimatickou předpověď.
(učit se,učit se,učit se V.I.Lenin)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 15:18 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nevím, jestli dokážete udržet myšlenku, ale bavili jsme se o pojmu "klimatologický interval"...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 15:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mimochodem - víte, co je "Monthly climatological precipitation"? Průměrné měsíční srážky, zpravidla za období 30 let. Ne měsíců, ale LET!!!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 15:38 Reaguje na Ladislav Metelka
Kriste pane, to už děláte naschvál - a diskrétní časový skok v modelu je kolik?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 15:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
U klimatických modelů cca půl hodiny... Někdy i míň... :-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 16:05 Reaguje na Ladislav Metelka
Dobře a teď mi odpovězte:
Mám dva na sebe navazující klimatické cykly.Jejich hranice je ,v konkrétním případu Grónska, popsána prudkou klimatickou změnou v řádu několika roků.
Vezmu-li tento interval, lze jej nazvat klimatologickým intervalem?
Kdy ne, tak proč?
A jak v tomto případě nazývá interval p.Metelka?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 16:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proč by musela být doprovázena prudkou změnou? Ty cykly, které jsou potvrzené, jsou dost dlouhé (doby ledové a meziledové), přechod mezi nimi není skokový, ale probíhá určitý čas (i tisíce let). To celkem vyplývá i z toho, že klimatický systém je deterministicko-chaotický.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 16:22 Reaguje na Ladislav Metelka
Prudká změna je doložena analýzou jádrových ledových vzorků -viz Grachev, A.M. and Severinghaus, J.P. (2005) A revised +10±4°C magnitude of the abrupt change in Greenland temperature at the Younger Dryas termination
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 16:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
V publikaci :
Climate Change in the Polar Regions
Odpovědět
MG

Milan G

23.6.2020 10:44 Reaguje na Ladislav Metelka
...IPCC jen požívá výsledky. Nic víc....
A když ty výsledky nevyhovují, tak si je upraví k obrazu svému. Nebylo to tak v minulosti?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 12:07 Reaguje na Milan G
Ne, nemůže. Modely ani výsledky nepatří IPCC.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 15:09 Reaguje na Ladislav Metelka
Stejné tvrzení jako když inkvizitor Boblig z Edelstadtu posílal ženy ,čarodějnice na hranici podle Kladiva na čarodejnice.

(Inkvizice =IPCC a kniha=model , jí též nepatřila, jen se jí řídila... )
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 15:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
IPCC nic nedoporučuje a už vůbec nic nerozhoduje. V tom je zásadní rozdíl.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 15:41 Reaguje na Ladislav Metelka
A kdo napsal:"Outcomes and policy recommendations from the IPCC/AFOS working group on climate change response strategies and emission reductions "

Medvídek Pú a Sněhurka
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 15:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Porušení poravidel IPCC. Navíc 16 let staré. Teď se to hlídá daleko víc.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 16:37 Reaguje na Ladislav Metelka
Pane Metelko, vehementně jste tvrdil, že IPCC žádná doporučení nedává.

Když vás usvědčím z omylu, bráníte se " ale to bylo tehdy ".

A to je co :" We think that incorporating a similar proactive and collaborative
approach into the formulation of recommendations in the IPCC reports,..

Practitioners' work and evidence in IPCC reports 2014
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 16:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nebylo by, pane Vinklere, lepší ten čistý cloud vysvětlit, když je tu potávka z více stran? Takhle si lidé o vás pomyslí, že jen něco papouškujete a nevíte co to znamená.

Ale pokud má ten čistý cloud něco společného s tím nesmyslným modelem vědce Kalendy, tak to stačí sdělit a již nemusíte nic vysvětlovat. Pak už je jen s podivem, že tím argumentujete. Ale to jsme již probírali.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

22.6.2020 21:18 Reaguje na Jiří Svoboda
Pánové, proč ty zbytečné tlachy o ničem?
1) článek pana Tolazse je dobrý, bylo nutné připomenout o čem je Green Deal. Lobby kterou zaujímají jen "prachy, prachy, prachy" z plánu vyzobává jen některé "kuriozity" a schazuje ho
2) Prof. Lindzen v názvu článku říká jen to, co říkám já a co musí říci každý fyzik obeznámený s kritickým čtením vědeckých textů, s modelováním a se spektroskopií. "Skleníkový efekt" je jen nejjednoduší velmi dílčí hypotéza která nemůže komplexně popsat celou problematiku klimatu.
3) Předpokládám, že cloud je anglicky mrak ale diskutovat cokoliv o článku, který si my, (bez konfliktu zájmů=penzisti), nemůžeme přečíst nedává smysl. Dejte někdo odkaz třeba na preprint článku nebo si ho dejte na svoji soukromou stránku a řekněte nám o tom.
Pak bude mít diskuse smysl.
Odpovědět
me

melsor

23.6.2020 08:20 Reaguje na Jiří Svoboda
Pan Kalenda za to asi nemůže, "čistý cloud" a různé kostrbaté a nesmyslné formulace vymyslel nejspíše Google Translate.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.6.2020 11:07 Reaguje na melsor
Ale na tom stojí zjevně Vinklerův klíčový argument a pan Vinkler to nechce vysvětlit. Chápete takové jednání?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 12:11 Reaguje na Jiří Svoboda
Pan Vinkler nevysvětlí nic, protože tomu nerozumí...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 15:46 Reaguje na Ladislav Metelka
Už se nedivím,že IPCC má
řadu kritiků ,má-li ve svém středu ryzí ideology ( a nikoli vědce) vašeho formátu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 15:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zase vedle. Jak to děláte? S IPCC nemám nic společného...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 16:13 Reaguje na Ladislav Metelka
"Máme velice silné indicie, že s vysokou pravděpodobností je antropogenní podíl na klimatických změnách nad 50 procenty," říká v rozhovoru klimatolog Ladislav Metelka, současný zástupce ČR u Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC). Zároveň připouští, že se panel dopustil hrubých chyb...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 16:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Hrubých chyb v nedodržení stanovených procedur. Faktická chyba tam byla jen jedna...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 16:27 Reaguje na Ladislav Metelka
No vidíte, že přiznání je polehčující okolnost :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 15:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pořád žvaníte a co je čistý cloud neřeknete. Jako byste naplňoval Fučíkův odkaz.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 20:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Soubor fyzikálních nesmyslů v Kalendově modelu vám ale zjevně nevadí. V tomto případě neprskáte a modelem naopak argumentujete.

Není něco vadného na vašem charakteru?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.6.2020 14:44 Reaguje na Ladislav Metelka
Já to vidím stejně.
"Tento efekt dvojnásobného CO2 má méně než 1/5 dopadu, který má efekt čistého cloudu."
Nejsem vzdělán na takovou úroveň, abych pochopil, co to znamená.
Pro mě je srozumetelné, že když se bilióny tun uhlíku stamilióny let ukládají pod zem a klima se s tím pomalu vyrovnává, tak vyfučením všeho do oblak za historický okamžik musí nutně klimatem zamávat silně.
K tomu nepotřebuji ani "integrál TSI" a podobné marginality od autorů, který tento zásadní vliv zcela ignorují.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

22.6.2020 08:20
Zelená dohoda je prostě hrdým nástupcem pětiletých plánů za socialismu. A v mnohém je zajisté i překonává. Všechny tyto líbivé řeči (kdo by nechtěl mít krásnou přírodu, čistou vodu a usměvavé lidi okolo?) zapomínají, že základ je ekonomika a její výkon. Od výkonné a ziskové ekonomiky se odvíjí "zbytná" nadstavba, kam evropská snaha o záchranu planety patří. A pokud ideje z Green Deal vyžadují dotace (popřípadě sankce alternativních přístupů), tak povedou tam, kam vedl hospodářsky neúspěšný socialismus.
Celý Grean Deal je politicky splácaná pohádka, které nejde o nějakou záchranu planety, ale o prosazení své verze nové, lepší společnosti, která se v energetice bude mračit na elektřinu z jádra a bude dotovat elektřinu ze spalování lesů.
Odpovědět

Viktor Šedivý

22.6.2020 09:17 Reaguje na Richard Vacek
Spíš než odkazu pětiletých plánů se obávám inspirace Maovým Velkým skokem vpřed.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.6.2020 14:22 Reaguje na Richard Vacek
Velmi hluboký omyl, dnes je situace na planetě skutečně na hraně a přitom ekonomika ve vyspělých zemích produkuje x násobně více věcí (tj. odpadu), než lidé potřebují.
Dnes není už ekologie nějaká "zbytná nadstavba", ale fundament, nad níž si můžeme dovolit ekonomiku. Pokud to nepochopíme, přijdeme nejen o životní prostředí komplet, ale i o tu ekonomiku.
Je zajímavé, že ani 5 let trvající sucha ještě ropáky nedonutí přemýšlet hlavou. Stále si myslí, že jeden srážkově nadnormální měsíc vše vyřeší.
40 miliard tun CO2 emitovaných KAŽDÝ ROK do atmosféry má potenciál zničit klima celé Zeměkoule.
Navíc nastává pyramidový jev, kde se přidávají faktory působící stejným směrem. Tj. tání permafrostu a tím další emise metanu a CO2, stále rostoucí populace lidí, modernizace rozvojových zemí a tím prudce rostoucí poptávka po energiích všeho typu.
Jen v Číně se každý týden otvírá jedna nová uhlená elektrárna.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.6.2020 15:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta hrana je právě ryzí fikce a podvod, který má zabránit o tom, aby se o těchto věcech odborně diskutovalo.
"Hlavně nemyslete a předejte nám veškerou politickou moc a vyprázdněte do našich kapes své peněženky" - tak se dají přeložit jejich bláboly do "lidštiny".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.6.2020 16:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Takže nejrychlejší oteplování klimatu za milión (nebo několi miliónů?) let je dle vás "ryzí fikce"? viděkl jste někdy záznamy třeba z Klementina nebo z jakýchkoliv delších měření teploty? A fotky ledovců z celého světa za posleních třeba jen 70 let? A jinak se cítíte zdráv?
Odpovědět

Viktor Šedivý

22.6.2020 17:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Měření z Klementina a fotky ledovců v jedné větě s vývojem za několik milionů let?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.6.2020 08:13 Reaguje na Viktor Šedivý
Píšu to tam přece jasně. Probíhá nejrychlejší oteplování planety za několik miliónů let. Důkazem jsou ty teplotní grafy podložené proxydaty (třeba těmi fotkami ledovců). Stále je to nesrozumitelné?
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 08:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Stále, protože je to nesmysl. Obdobné změny klimatu (co do rychlosti) proběhly v historii naší planety mnohokrát.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.7.2020 11:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Neproběhly. dejte link.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.6.2020 18:20 Reaguje na Pavel Hanzl
A vám nic není, když dáváte do souvislosti naprosto nesouvisející věci?
Odpovědět
MG

Milan G

22.6.2020 21:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Uff vy jste opravdu nemocný...
Odpovědět
RV

Richard Vacek

22.6.2020 17:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Green deal je návrat zpět, do doby, kdy byl člověk více závislý na tom, jestli svítilo slunce, foukal vítr, urodila se biomasa. Při současných požadavcích na energie to znamená obrovské plochy obsadit "řídkými" zdroji energie na úkor přírody. Prosazovat něco takového nemůže zajisté nikdo, komu záleží na přírodě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.6.2020 08:17 Reaguje na Richard Vacek
Velmi jednoduchý výpočet říká, že všechnu energii u nás (v ČR) spotřebovanou dokáží dnes vyrobit fve panely o ploše 1% plochy ČR. To znamená pokrýt panely 10% veškerých zpevněných ploch.
Je to hodně, ale máme i jiné zdroje energie, především jádro a v nějaké rozumnější formě by bylo dobré ho využívat i do budoucna.
Rozhodně nejsem pro větřáky, ty se hodí na moře, ale ne do krajiny kde žijí lidé.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 08:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Uvažujete průměrnou spotřebu?
Odpovědět

Viktor Šedivý

23.6.2020 08:49 Reaguje na Ladislav Metelka
Srovnáním výroby v červencovém odpoledni se spotřebou za únorového rána dojdete k poměrně zajímavým výsledků, co se týče FV.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 08:56 Reaguje na Viktor Šedivý
Copak únorové ráno, ale lednová inverze. V noci -20, přes den -15, krátký den, zataženo nízkou oblačností, vítr nula nula nic. To může trvat týden i déle. Co na to OZE?
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 12:36 Reaguje na Ladislav Metelka
Neprodukují nic, protože jsou bezcenné.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 08:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Jednak nedokážou, protože jedou na plný výkon jen pár hodin denně, jednak pokud bychom tu energii skladovali, muselo by jí být vzhledem k nevalné účinnosti tohoto skladování mnohem víc a ty skladovací kapacity by byly šíleně drahé a ekologicky problematické. A pokud bychom chtěli skladovat elektřinu z léta pro zimu, musela by být plocha těch panelů ještě větší a potřeby kapacity by převýšily světovou (!) kapacitu podobných zařízení.

A obrovským problémem by bylo šílené zahřívání těch ploch, srovnatelné se stejnou plochou třeba IPA nebo betonu natřeného térem.
Samy FV elektrárny IMHO výrazně přispívají snižováním albeda zemského povrchu ke "globálnímu oteplování".

Jedinou rozumnou možností by byla produkce tepla (konverze slunečního záření na teplo, aby bylo jasno), a obrovské tepelné zásobníky, z nichž by to teplo šlo prostřednictvím páry na klasické turbíny.
Ovšem, znamenalo by to zemní práce, srovnatelné s vydolováním podkrušnohorské hnědouhelné pánve. A žádný vývar pro zelené a jejich přátele, jako v případě FV panelů a podobných prakticky bezcenných instalací.
Odpovědět
sv

23.6.2020 21:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte tam chybu. Správně je to takto .. výpočet velmi jednoduchého jedince říká, že všechnu …
Odpovědět

Viktor Šedivý

22.6.2020 09:25
"Už v úvodu najdeme důležité konstatování, že cíle a vize této Dohody nebudou naplněny, pokud bude Evropa jednat sama."

Bude sama. Kdo jiný by byl ochoten krvavě platit za devastaci ekonomiky místo toho, aby využil naší ztráty konkurenceschopnosti?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.6.2020 14:27 Reaguje na Viktor Šedivý
USA. Ty silně snižují emise CO2, silně investují do fve a větru a tím získávají náskok nad zastaralými uhelnami typu ČR.
Každá nová technologie v historii vedla k bohatnutí společnosti a zaostávání k chudobě. Už dnes OZE vychází levněji než uhlí, i v Británii zavřely snad všechny doly, v USA většinu a to čistě z ekonomických důvodů. Na burze je taky elekřina z fve nejlevnější vůbec.
Odpovědět
ig

22.6.2020 15:01 Reaguje na Pavel Hanzl
A už zase srovnáváte nesrovnatelné. To je, jako kdybyste říkal, co že si stěžuju na vysokou cenu taxíku z letiště na Václavák, když stejná trasa po Káhiře je pětkrát levnější, tak ať jezdím tam :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.6.2020 16:49 Reaguje na
Nesmysl. Cena taxíku je dána cenou platu řidiče, kdežto slunce svítí zadarmo a čínské panely jsou drahé stejně u nás jako v USA.
V jižních pouštních oblastech je více slunečních dní, ale taky vyšší teplota která snižuje účinnost panelů, ale celkově tam výchází výkony řádově o 30% vyšší než u nás.
Takže by měla u nás stát 1kWh asi 1 kč místo 63 halířů, jak v USA. Ale v Německu se prodává za 1.50 Kč. Nevím přesně, kolik u nás stojí silová elektřina, odhaduji tak asi 1.70 Kč/kWh, ale jen proto, že uhláky i jaderky jsou většinou odepsané. Nová JE by s tím řádsky zamávala, proto musí stát platit garantovanou cenu 2x - 3x dražší, než je stávající.
Odpovědět
ig

22.6.2020 17:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Tím taxíkem v Praze alegoricky zpodobňuji elektřinu nakupovanou v noci, tou Káhirou elektřinu kupovanou za plného slunce :-) Omlouvám se, myslel jsem, že styl tety Kateřiny zabere.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.6.2020 08:23 Reaguje na
Kouzlo diverfikace zdrojů je v tom, že se nakupuje přes síť minimum energie. Té noční je fakt málo (spotřebitelé si upraví režim spotřeby a mají vlastní zálohy), tu sezónní dodají JE, případně by mohl na 3 měsíce v roce jet paroplyn nebo i uhlák. A samozřejmě by byla tahle energie dražší, možná až tak, jako dnes.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.6.2020 18:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Cena taxíku je dána výskytem dostatečného množství lidí tu cenu zaplatit. Spíš bude platit opačný vztah - že na ceně taxíku bude záviset plat řidiče.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.6.2020 08:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Příklad s taxíkem je špatný, energii potřebuje každý, kdežto taxi ne a jiné vztahy taky nesedí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 08:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je, že můžete vyvolat bouře obyvatel, ne hladové ale "energetické", které prostě neustojíte.
Odpovědět
ig

23.6.2020 08:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Příklad s taxíkem nesedí hlavně proto, že nechápete, co říkám. Ne, že byste s tím měl souhlasit, klidně oponujte až se budou hory zelenat a přinášejte důkazy, až mě z toho odvezou do sanatoria, ale je potřeba rozumět názorovému oponentovi. Dávní řečtí filosofové na to dokonce našli trik - tu nehoráznost, kterou tvrdí můj oponent, přeformuluji vlastními slovy a dokud on neodsouhlasí, že to říkám správně, nepouštím se do žádných protiargumentů. Co kdybyste to zkusil?
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

22.6.2020 09:48
Tož hlavně ať z těch proklamací zas někdo neukroutí bič na rozum i přírodu v podobě lánů čínských fotovoltaických panelů nebo řepky.

Styl komentu autora odpovídá stylu výchozí " práce". Nechápu, proč mu to někdo vyčítá.

V Třemešné je pod zemí de facto jezero s pitnou vodou, údajně vynikajících parametrů.
Dle nejmenovaného zastupitele obce jsou ale místní rádi za to, že v obecním potoku teče aspoň něco, čímž jsou míněny vesměs nečištěné odpadní vody.
Jde o poměrně chudou obec, co za globálního kapitalismu či za eurosocialismu pitvořených (dotuje se řepka, wellness lochness, mikropivovary, golfové hřiště, masová pseudokulturní zábava, chlastačky studentů....) podob s tím ?
Že by nějaký zelený či zelená sesmolili nějakou (jahodovou ?) proklamaci ? Možná by na to dostali eurogrant. Nebo dva.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 10:08
Pane Tolaszi, dobrý osvětlující článek s velmi dobrým posledním odstavcem a hlavně velmi pravdivými dvěma posledními větami.

Napsat manifest je v podstatě to nejjednodušší, když jsou problémy zjevné a když jasně vyvstává nutnost je řešit. Ale dosavadní zkušenost s politikami je taková, že politici uvolní peníze ze státního rozpočtu pro různé dotační programy, které si vylobují různé zájmové skupiny, a tím se cítí být z obliga. Zda ty peníze skončí v kapsách nějakých subjektů bez patřičných účinků již nikdo neřeší.

A z tohoto mi nabíhá husí kůže, když ve vysloveno Zelená dohoda pro Evropu a člověk si uvědomí dosavadní praxi. O tyto obrovské peníze vyčleněné na Zelenou dohodu pro Evropu vznikne obrovský velmi špinavý boj. Proto pořád dokola opakuji (a to Vy velmi dobře víte), že takové úkoly je třeba primárně řešit spravedlivými systémovými ekonomickými restriktivními opatřeními, které naopak budou do rozpočtů přinášet peníze a plošně zapojí do řešení problému celou (světovou) společnost.

Zatím vše nasvědčuje, že Zelená dohoda pro Evropu bude řešena přes obrovské výdaje na podporu vylobovaných opatření. Toto je z mého pohledu pro Zelenou dohodu pro Evropu diskvalifikující.
Odpovědět
ig

22.6.2020 10:26 Reaguje na Jiří Svoboda
A já zase pořád opakuju, že zapojení celé světové společnosti je naprostá iluze, že se nikdy nepodaří zapojit ani většinu, ba ani vyznamnou část světa (aniž bych diskutoval, zda a jak takové zapojení něčemu prospěje). Každý kus světa má svoje problémy, z nichž každý jednotlivě svou závažností a naléhavostí přesahuje to, co jsme jako problém stanovili v Evropě. Proto je chybné plýtvat prostředky na budování celé náhradní infrastruktury a místo toho je potřeba je raději vynaložit na splnitelné konkrétní cíle.
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

22.6.2020 11:08 Reaguje na
Za pokus to však stojí.
Když spolu bude rozumným způsobem mluvit stále větší a větší počet rozumných lidí, tak je zde mnohem větší naděje, že spolu dojdou k nějakému rozumnému stanovisku a budou konat konkretní rozumné činy, než když spolu (ne)bude mluvit .....
:-D

Z malého velké a z velkého malé. Tak to prostě chodí.
Jde o tu kvalitu (ta se týká např. i nezamýšlených důsledků...). A samozřejmě o režim v jakém by se jí mělo dosáhnout, ne nutně musí být demokratický, to je také jen pověra.

Prostě lidi v Třemešné ten " svůj" problém sami nevyřeší. Stejně jako eurošlechta nevyřeší x takovýchto problémů.
Ale spolu......

(Gangsterismus politických center či lokálních mafií je samozřejmě také problém. Obávám se, že aktuální podoba demokracie si s tím neporadí, doufám v odtotalizování a další změny kvality měny, to by snad mohlo pomoci....).

Jak dlouho tu je Homo sapiens sapiens ?
Jak dlouho trvá jeho kultura ?
A jeho civilizace ?
A jeho vědecko-technický rozvoj ?
No vidíte.....
/co tedy zatím selhává nejvíce, protože nejdéle ?/
Odpovědět
ig

22.6.2020 11:37 Reaguje na Joseph Chlor
Porovnat si ty doby trvání umím, ale nevím, co mi z toho má vyjít. Jedno je jisté - pomocí techniky se musíme jako lidstvo přehoupnout přes "mrtvý bod" směrem k opravdu nezatěžujícím a dlouhodobě udržitelným technologiím. Máme na to jen jeden pokus a každé jeho zpomalování, ať už kvůli ideologiím nebo tříštěním sil na vymýšlení kvadratury kruhu nás může zničit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 12:39 Reaguje na
To s vámi souhlasím.

A můžeme si v zásadě vybrat mezi dvěma scénáři. Buď bude Uršula a jiné Uršuly na světě rozhazovat veřejné peníze za to, kdo ji více "uplatí", nebo bude nejvhodnější způsoby, vzorce chování a technologie vybírat volný trh osvobozený od deformací dotacemi a s maximem odstraněných negativních externalit jejich zpoplatněním. Jen takový trh je opravdu volný a spravedlivý.

Vy jako byste nesouhlasil "z principu", ale nic lepšího navrhnout nedokážete. Hledá se to nejméně špatné řešení!
Odpovědět
ig

22.6.2020 15:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Můj nesouhlas není z principu, já jen nesouhlasím s principem. Vysvětlím na příkladu: co se týká těch mnohokrát diskutovaných FVE, tak nesouhlasím s tím, aby z moci politické celé státy hromadně a hlava nehlava přecházely na FVE, ale jsem rozhodně pro, aby se FVE použila všude tam, kde je to vhodné a kde reálně ušetří (tj. po provedeném výpočtu a správně udělaném projektu) fosilní paliva. Jenže to je věc na kterou stačí osvěta a dostatečné vzdělání lidí, není to třeba nařizovat státní mocí, protože skoro nikdo není tak blbý, aby utrácel peníze za palivo, když nemusí. Takovéhle FVE si lidi postaví sami a nebudou nikoho žádat o souhlas, podporu či dotaci. Podobně je to v jiných oborech, od vytápění po dopravu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.6.2020 15:53 Reaguje na
V podstatě ani ta osvěta není moc třeba, protože lidi u nás nejsou blbí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.6.2020 16:50 Reaguje na Jan Šimůnek
Lidé ne, ale o ruských botech přesvědčen nejsem.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 16:49 Reaguje na
To já s vámi souhlasím. Ale pokud tu máme emise CO2 ze spalování fosilních paliv a pokud ty považujeme za nežádoucí a jsou tudíž negativní externalitou, protože je vypouštíme zadarmo, pak je vhodné tuto negativné externalitu odstranit odpovídajícím zpoplatněním a vytvořit tak soustavný ekonomický tlak na snižování emisí.

Znáte lepší způsob jak dosáhnout snižování emisí CO2, pokud je to potřebné?
Odpovědět
ig

22.6.2020 17:32 Reaguje na Jiří Svoboda
Znám, hned celé spektrum způsobů. Jeden z mnoha - jen v ČR je asi 752,000 plynových kotlů v domácnostech [ministerstvo průmyslu a obchodu]. Podle mého pozorování (na omezeném vzorku) je u 100 % kotlů špatně nastavená topná křivka ekvitermní regulace, protože ti kdo kotle instalují nemají čas to nastavit pořádně nebo v horším případě nemají ponětí o co jde. Kdyby někdo našel způsob jak to napravit nebo aspoň do budoucna nepřipustit, ušetří procento, možná i víc české spotřeby zemního plynu aniž by tím způsobil uživatelům nepohodlí. A ten způsob se najít dá, je to už na pohled řešitelný technický či organizační problém. Pravda, neušetří to tolik miliard tun CO2 kolik si vysnili ekonaivkové, ale za to je to ušetří doopravdy.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 19:34 Reaguje na
Ano, to je konkrétní způsob jak ušetřit, ale sám neznáte způsob, jak ho masově prosadit. A takových možností jsou tisíce a všechny je třeba postupně uvést v život.

Lidé by se předně měli dozvědět, že seštelováním regulace ušetří ročně X m3 plynu a že existuje OSVČ, která jim to za Y stokorun udělá. Pokud bude kvůli uhlíkové dani plyn 2x dražší a budu brát ročně o 20 tisíc Kč více, bude mne to více motivovat si tu OSVČ zavolat. Nepotřebuji žádný zákon, který mi to nařídí ani další tisíce zákonů nakazující mi další úsporná opatření. Lidé to budou dělat ne z přesvědčení, ale protože je to pro ně výhodné. Uhlíková daň takto zastřeší a uvede v život celé spektrum způsobů, o kterém sám píšete.

Odpovědět
ig

22.6.2020 22:31 Reaguje na Jiří Svoboda
Znám způsoby, jak řadu plánů tohoto typu postupně prosazovat. Před 30 lety se nikomu o ekvitermní regulaci ani nezdálo, dnes je to standard. Vzděláváním lidí (proč úřady práce přeškolkují horníky na ajťáky? Nebylo by lepší kdyby přeškolovali topenáře kteří znají jenom hasák na topenáře mající ponětí o MaR?), novými technickými řešeními (regulace co si sama oměří budovu, stáhne z internetu předpovědi počasí a nastaví se sama) a podobně. Samozřejmě tu regulaci jsem vybral zcela náhodně, podobných "drobností" je kolem nás milión a všechny mají vliv na spotřebu primárních zdrojů a všechny jsou po kouskách vylepšitelné. A to je zároveň jediný postup, který má šanci na úspěch.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.6.2020 11:18 Reaguje na
Ale to se nějak pořád motáme v kruhu kozo-vozovým způsobem.

Ano, jsou miliony užitečných drobností v technice, v chování lidí a firem... Ale samy od sebe se prosazují zcela nedostatečnou rychlostí. A pokud by se vůbec neprosazovaly, svět se nezboří, život půjde dál, jen bude kvůli oteplování stále složitější.

Můžeme tedy čekat se založenýma rukama nebo dělat nekonečnou propagandu milionům opatření nebo technicky velmi jednoduše vyvoláme soustavný ekonomický tlak na zavádění těch milonů opatření.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 12:39 Reaguje na Jiří Svoboda
Jenže když vyvoláte ten ekonomický tlak, tak to může skončit nějakým naprosto nečekaným efektem. A v situaci, kdy jim cenu topení zvednete o tisíce, tak lidé nebudou motivováni k šetření desetikorun, jako spíš k věšení ekologů po kandelábrech.
Odpovědět
ig

23.6.2020 13:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Je to jen otázka proveditelnosti. Nevím, jestli jste někdy uváděl na trh výrobek srovnatelný (ať pokračujeme v příkladu) s chytrým regulátorem pro domácí plynový kotel. Jestli ne, zkuste si to představit - několik let práce na vývoji hardware, programování, přípravě výroby, psaní manuálů v češtině a albánštině, shánění certifikací, prostě nemálo člověkoroků, strašného snažení vysoce kvalifikovaných lidí a výsledkem je ušetření 0.00000000000001 % celosvětové spotřeby fosilních paliv. Proto mě pořád udivují fantastové, kteří tvrdí, že škrtnutím pera, triviálním technickým opatřením nebo vydáním směrnice mezi dvěma sklenkami koňaku ušetří 30 % :-)
Odpovědět

Viktor Šedivý

23.6.2020 14:34 Reaguje na
A pak se najde mudrlant, který prohlásí něco jako "není důležité, kolik to stálo, hlavně že se ušetřila fosilní paliva a nevzniká CO2".

Jenže jen na kafe při všech těch poradách padlo zhruba tolik energie, kolik jich výsledný produkt ušetří za dalších 99 let. ;-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 15:53 Reaguje na
Já to zkusím z jiné strany. Ke stavbě pasivního domu vás motivuje Nová zelená úsporám a taky vidina úspor plateb za energie. Abyste dostal dotaci, musíte splnit řadu podivných kritérií a dát do domu spoustu věcí, které nechcete. Není lepší si ten pasivní dům postavit podle vlastního uvážení s tím, že ty úspory energie se mi nominálně zdvojnásobí a budou na úrovni současných dotací + úspor za energie?

Pokud chci podnikat v oblasti výstavby pasivních domů a chci uplatnit svá (myslím že dobrá) nová řešení, pak na takový dům dotaci zákazník nedostane a to mne vůči konkurenci poškodí. V prostředí uhlíkové daně, kdy si každý volí své řěšení a nemusí se doprošovat dotací, by to byla spravedlivé.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.6.2020 19:27 Reaguje na Jiří Svoboda
Pasivní domy musejí být lidem vnucovány, protože jednak jsou s nimi negativní zkušenosti, vzhledem k bujení nejrůznějších breberek v důsledku špatného větrání (a následně nejrůznějších nemocí od alergií až po, třeba, TBC) jednak jsou tak šíleně drahé, že se rozdíl mezi normálním a pasívním domem se z ušetřené energie nikdy nezaplatí.
Navíc, když vám vypnou proud, tak jste totálně v háji zeleném a udusíte se v tom shitu a v zimě i zmrznete.

A dotace v podstatě pokryjí jen to, že vám ten dům v naprosto stejné kvalitě postaví mnohem dráž "certifikovaná" firma z mnohem dražšího "certifikovaného" materiálu, protože EU a korupce.
Odpovědět
ig

25.6.2020 11:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Já jsem pasivní dům nechtěl ještě z dalšího důvodu - nemám rád, když mi všude hučí ventilátory či jakési výměníky. Jeden takový jsem navštívil, majitel opakovaně říkal, že nic není slyšet, ale já jsem každý ten větrák slyšel a bez nich pasivní dům být nemůže. Takže mám normální přiměřeně dobře izolovaný barák a když větrám otevřením okna, tak slyším ptáky a sousedovic psa, ale ty pitomé větráky ne :-)
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

22.6.2020 18:07 Reaguje na
Má vám z toho vyjít že technika, pokud bude využívána různými Homo sapiens sapiens Šimůnky....ale co, každý ať si sám odpoví. Když tak zkuste Wilsona, O lidské přirozenosti, nebo tak nějak se ta kniha jmenuje.

Síly se prostě za kapitalismu musí nutně tříštit, krom síly totalitní měny. Takový už je prostě ten režim, parciální zájmy nade vše. A to prý že je ještě málo volného trhu, chtěli by někteří obzvláštní hlupáci (utopisté - vysnili si obdobný , jen o 180 st. otočený ideál jak Marx) totality chamtivosti ještě více.
Jinak ale souhlasím. Až na to že pokusů bude více, tak už to v tom horizontu volebních období prostě chodí.
Odpovědět
ig

22.6.2020 22:38 Reaguje na Joseph Chlor
Jenže se ukázalo (v praxi ověřeno, dokonce mohutnost tohoto mechanismu vyzkoušena skokovými změnami (NEP a pod.)), že když jsou síly pěkně koordinované (plánované hospodářství) tak vede hospodářství leda ke krachu a životní prostředí k devastaci, protože kde nefunguje ekonomika, lidi se snaží přežít a na tohle jim nezbývá sil. V době, kdy byl kapitalistický Rýn už vyčištěný tak, že se v něm dalo koupat (ano, i Západní Němci si prošli obdobími, kdy se žilo těžce a Rýn nechali napospas průmyslu), Vltavou tekla už od Větřní hustá smrdutá břečka. To jen jeden z příkladů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 12:41 Reaguje na
Když jsem chodil na gymnázium, tak prošla tiskem zpráva, že se vodou z Rýna podařilo vyvolat černobílý film.
Odpovědět
ig

23.6.2020 13:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Je to tak, Rýn byl naprostá katastrofa. Ale povedlo se jej vyčistit a někdy kolem roku 2000 jsem se do něj dokonce i odvážil vlézt :D
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

24.6.2020 14:01 Reaguje na
Tož nic se nemá přehánět.
Například při těžbě zlata, pěkně po kapitalisticku, v kapitalistických zemích doma, nebo v jiných zemích venku. Koordinovaně, samozřejmě.

Plánuje každý, ne že ne - neviditelná ruka je utopický nesmysl. Někdy třeba taky rozhodne milenka, děvka nebo matrona nějakého megakapitalisty,nedělejmě si iluze.
Odpovědět
ig

24.6.2020 15:18 Reaguje na Joseph Chlor
Ale to je přece právě ta neviditelná ruka. Distribuované rozhodování o ekonomice, nejde o nic jiného.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.6.2020 06:54 Reaguje na
Souhlas. Nerozumí tomu, ale kritizuje to.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.6.2020 15:27 Reaguje na Joseph Chlor
Nestojí, protože vynaložené investice, suroviny a pracovní kapacity budou chybět na racionální projekty. A celá problematika se tím obrovským způsobem zdiskredituje, asi jako eugenika aktivitami nacistů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 12:26 Reaguje na
Ale o jakém plýtvání prostředků na budování nadnárodní infrastruktury mluvíte? Aby těžaři fosilních paliv odváděli daň z vytěženého uhlíku do centrální kasy a aby ty prostředky byly státům podle nějakého klíče rozděleny, to je něco složitého?

Zkuste, prosím, nejdříve mechanismus pochopit a pak jej věcně kritizujte. To uvítám.
Odpovědět

Viktor Šedivý

22.6.2020 12:34 Reaguje na Jiří Svoboda
Zkuste, prosím, nejdříve přesně číst a pak ... ;-)
Nikoli "nadnárodní struktury" ale "náhradní struktury".

Jsme nuceni budovat a platit dvojí energetickou infrastrukturu - tu pokrokovou, co nám přinese pochvalu od enviro šílenců z brusele a tu opravdovou, co bude vyrábět životně nutnou elektrickou energii i tehdy, když zrovna nebude foukat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 13:18 Reaguje na Viktor Šedivý
Já jsem dýzlák, mám na to papír, omlouvám se.

Rozhodně nechci dělat dvojí energetickou infrastrukturu a jsem přesvědčen, že dostavba 4 bloků JE a pár FVE na střechách nadšenců je to správné řešení.

Ale klidně se může stát, že i přestavba energetické struktury bude podle tržních kritérií výhodná. Pak nechť se tak stane.
Odpovědět
MG

Milan G

22.6.2020 11:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svoboda, jděte už do háje s tou vaší globální uhlíkovou daní. Opravdu jste tak naivní, že si myslíte že se tak stane?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 12:18 Reaguje na Milan G
V háji jistě pobývat mohu.

Má motivace k (připouštém, že málo nadějným) prosazování globální uhlíkové daně je velmi jednoduchá. Pokud bychom řešili problémy světa dosavadními způsoby tak je 1. nevyřešíme a 2. naše civilizace bude zruinována a totálně prokorumpována. Tomu se snažím aspoň nějak zabránit, což se vám zjevně nelíbí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.6.2020 14:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Já osobně bych byl taky pro uhlíkovou daň a taky vím, že neprojde. Ale vývoj si ji vynutí, Evropa a USA sníží výrazně emise CO2, Čína a třetí svět to dorovná a každoročně stoupající teplota donutí vyspělý svět k zásahu. Jestli se mezitím Číňani upečou (nebo odstěhují na Sibiř), jestli se vlnou veder zablokuje populační křivka a lidé z těchto zemí se masově přesunou na Sever, to nevím. Ale každopádně to bude provázet gigantické násilí.
Tohle ropák nepochopí, to je mimo jeho obzor.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 16:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Putinovi se hroutí města postavená na permafrostu. 1. potenciální významný spojenec.

A přitom by stačilo rok vysvětlovat/diskutovat princip globální uhlíkové daně a pak udělat celosvětové referendum. Pěkně demokraticky!
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.6.2020 18:40 Reaguje na Jiří Svoboda
Neexistuje celosvětový politický národ, takže celosvětové referendum je prostě nesmysl.
Ony jsou v podstatě nesmysl i volby do EUroparlamentu, protože politický národ EU také neexistuje. Je to jen jakési předstírání demokracie, jako volby jednotných kandidátek Národní Fronty, akorát provedené jinou metodikou.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 19:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Všecko se stalo jednou poprvé.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 12:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Tyhle věci se už zkoušely a končily vždy těžkým průšvihem.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 15:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Celosvětová referenda byla kdy a jakými těžkými průšvihy končila?
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.6.2020 19:30 Reaguje na Jiří Svoboda
Referenda ve velkých heterogenních celcích, kde neexistoval jednotný politický národ.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 11:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Například?
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.6.2020 13:07 Reaguje na Jiří Svoboda
Třeba Hitlerova referenda v Německu. Německý politický národ v té době neexistoval a mám silné pochyby, zda existuje v současné době.

Snaha centrálně ukončit otrokářství v USA federálními zákony, prosazenými většinou ze Severu, vedla k devastující občanské válce (přitom bylo více-méně jasné, že otrokářství by tak jako tak ve velmi dohledné době zaniklo z ekonomických důvodů).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 16:17 Reaguje na Jan Šimůnek
A kde existuje jednotný politický národ, kde se tudíž mohou dělat referenda?

Proč je existence jednotného politického národa nutnou podmínkou pro možnost konání smysluplného referenda?
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.6.2020 08:18 Reaguje na Jiří Svoboda
Protože politický národ je podmínkou demokracie. Není-li, není možná ani ta. Z tohoto důvodu je také celá EU jen parodií či blasfémií demokracie, protože jednotný evropský politický národ prostě neexistuje (tvrdí to řada odborníků na politiku, politologii a podobné disciplíny).

A vedení EU od samého počátku (ještě v dobách EHS) dělalo a dělá vše proto, aby něco takového, jako evropský politický národ, nemohlo vzniknout.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.6.2020 10:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Proč by referendum týkající se globálního problému nemohlo být provedeno napříč různými politickými národy?
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.6.2020 11:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Protože v takovém případě dojde ke střetu mezi nimi.

Uvedu absurdní příklad (ale takové jsou na testování hypotéz nejlepší, v podstatě představují jakousi "zkumavku"):
1. Spojí se Německo a Izrael do jednoho státu.
2. Padne návrh obnovit Norimberské zákony
3. V Německu (a vzhledem k poměru obyvatel i celkově) to projde
4. A příslušné soustátí je v těžkém průšvihu.

V podstatě i Československá federace z roku 1968 respektovala existenci dvou politických národů a měla zabudovány prvky, zajišťující ochranu před přehlasováním (hlavně pro Slováky). A stejně to nestačilo, v 90. letech se společný stát rozpadl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.6.2020 08:28 Reaguje na Jiří Svoboda
Putin nemůže být nikdy spojenec, protože celé Rusko (včetně toho permafrostu) stojí na exportu uhlíkových paliv.
Odpovědět
MG

Milan G

22.6.2020 18:50 Reaguje na Jiří Svoboda
Nebylo to myšleno jako urážka, ale jako takové malé pošťouchnutí :-)
Co se líbí či nelíbí mně nechme stranou. Ale vy jste natolik inteligentní, že by jste měl opravdu pochopit, že celosvětová nebo chcete-li globální uhlíková daň je jednoduše neprůchozí. Není to tak dlouho co se snažila Uršula vyhrožovat uhlíkovým clem na dovoz z Číny a USA. Nikdo neví co jí na to řekli, ale pravda je že tohle vyhrožování už nikdy nezopakovala. A velice rychle zapomněla na tu chiméru, že EU bude diktovat světu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.6.2020 19:54 Reaguje na Milan G
Já to jako urážku nepochopil a takový styl diskuse se mi zamlouvá.

Jsem pouze přesvědčen, že historie ani politika (společenské dění) v podstatě nemá logiku ani precedenty a je třeba být připraven využít situaci. Pokud se koncept globální uhlíkové daně dostane do širikého povědomí lidí jako nejúčinnější nástroj řešení klimatického rozvratu, pak je aspoň nějaká šance, že bude prakticky využit. Pokud to všichni zabalí, protože se nám to zdá neprůchozí, šance na prosazení se opravdu bude blížit nule.

Pokud mé úsilí zvýší přijetí globální uhlíkové daně o jedno promile, mne to dostatečně motivuje.

Prostě vy si nemůžete s absolutní jistotou dovolit tvrdit, že globální uhlíková daň je neprůchozí. Uršulin neúspěch to nedokazuje.
Odpovědět
ig

22.6.2020 20:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Kdyby aspoň světově jednotně přestali házet odpad do řek. Jenže ani to není průchozí. Byl jsem v Indii i v několika státech s "arabskou mentalitou" a tam nemají o nějaké hrozbě znečištění ani páru. Pustí věc z ruky kde je napadne, jako opice a pokud už vůbec dojde na to, že odpadky uklízejí, vyvezou je kárkou nebo náklaďákem do řeky.
Odpovědět
MG

Milan G

22.6.2020 21:26 Reaguje na
Tohle můžu potvrdit, v Indii plavou v řece fékalie a nikomu to nevadí. Oni se v té řece ještě koupají. Když jdete po městě, musíte dávat sakra pozor kam šlapete, protože ulevit si tam kde to na toho člověka přijde je normální.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.6.2020 11:28 Reaguje na Milan G
Ale já s vašim příkladem zase souhlasím, ale pořád to nevylučuje možnost zavedení globální uhlíkové daně. Já si velmi dobře uvědomuji obrovskou složitost prosazení, ale vzdát to kvůli tomu, nepovažuji za správné. Každý se potřebujeme nějak bavit a myslím, že toto (na rozdíl od mnohých jiných lidských aktivit) ničemu neškodí. I tato diskuse je přínosná (aspoň pro mne).
Odpovědět
sv

23.6.2020 21:56 Reaguje na Jiří Svoboda
Celosvětová dohoda je nesmysl. Nemluvě o tom, že uzavření dohody ještě neznamená, že ta bude dodržována. Vždyť čína se ani neobtěžuje dodržovat montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, který podepsala v 80. letech.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 16:00 Reaguje na
Ale pohlídat světovou těžbu fosilních paliv při stávající satelitní technice není až tak složité. Těch firem a ložisek není až tak moc a něco utajit nebude vůbec lehké.
Odpovědět

Viktor Šedivý

24.6.2020 16:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Proč by měl kdo nějakou těžbu utajovat? Suverénní státy se na nějakou zelenou ideologii z Evropy zvysoka vykašlou.

Doby, kdy rozhodnutí přijaté v Londýně nebo Paříži mělo váhu po celém světě, jsou už dávno pryč. A bude hůř.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.6.2020 06:57 Reaguje na Viktor Šedivý
Přesně tak. Země, kterým bychom tyto věci chtěli zakazovat, mají atomovky (alespoň některé) a nebudou mít zábrany je použít. Jistěže bychom z toho měli benefit i my.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 09:49 Reaguje na Viktor Šedivý
Ale globální uhlíková daň není to, co EU prosazuje. Vaše argumentace je mimo.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.6.2020 11:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Je úplně jedno, co EU "prosazuje"
Reálně nemůže prosadit nic.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 11:10 Reaguje na Viktor Šedivý
Ale to nemusí prosazovat EU.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.6.2020 12:35 Reaguje na Jiří Svoboda
Jenže Zelení Khmerové nikde jinde nemají tolik politické moci, aby podobné sebevražedné nápady dostali do oficiální politiky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 16:12 Reaguje na Viktor Šedivý
No když myslíte...
Odpovědět
sv

28.6.2020 16:56 Reaguje na Jiří Svoboda
Jak vidno, tak pohlídat pomocí satelitů vypouštění freonů do ovzduší taky není problém. A má to nějaký vliv na chování číny, tedy na porušování výše zmíněné mezinárodní dohody? Odpovím za vás, má prd a ne vliv.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.6.2020 08:32 Reaguje na Milan G
EU nemůže diktovat světu, ale řeší problém, který ohrožuje celý svět a místy daleko více, než Evropu. Takže Evropa není v pozici diktátora, ale průkopníka a nositele řešení, jak technologických, tak legislativních.
Prostě spolíhá na to, že ostatní ji budou následovat, protože se jim taky připaluje krupon.
Odpovědět
ig

23.6.2020 08:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Není. Kdyby třeba EU zahájila druhý "Projekt Manhattan" zaměřený na jadernou fúzi s alokováním nejlepších mozků světa, tak bych řekl, že se něco vymýšlí. Takhle se jen řeší jak vyhovět dotačním programům, ošulit předpisy a nakoupit z Číny co nejlevnější panely...
Odpovědět

Viktor Šedivý

23.6.2020 09:02 Reaguje na
Jenže takový projekt by vyžadoval fyziky, matematiky a inženýry, Evropa disponuje spíš diplomovanými žvanily.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 09:07 Reaguje na Viktor Šedivý
Nevadí, ale byl by genderově vyvážený a měl by několik komisí pro posuzování etnické rovnosti zaměstnanců.
Odpovědět
MG

Milan G

23.6.2020 10:58 Reaguje na Ladislav Metelka
A ty komise budou mít subkomise, které budou kontrolovat aby se na nic a na nikoho nezapomnělo :-)))
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 12:49 Reaguje na Ladislav Metelka
Proto by byl z hlediska výstupů naprosto bezcenný.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.6.2020 11:37 Reaguje na
Podívejme se na ITER, jak se plácá. Díky novým mnohem výkonnějším supravodičům je to již dávno překonaný projekt a nejsprávnější by bylo to zabalit a zbylé peníze použít na nový projekt. To se prostě stane, že jeden objev mnohé radikálně změní.
Odpovědět

Viktor Šedivý

23.6.2020 08:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Vaše úvaha vyhlíží logicky tam, kde lidé přijímají zelenou víru. Tam je zapotřebí pro spásu lidstva, aby všichni přestali produkovat strašné CO2.

V jiných částech světa je zapotřebí, aby lidé víc chodili do kostela, protože problémy současnosti jsou dány nevalným modlením, jinde se zas odchýlili od cesty k pravé revoluci, jiní zas žijí v hříchu ...

Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 12:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemůže diktovat světu, jen se sama poškodí a přesune do totální bezvýznamnosti za cenu značného utrpení veškerých svých obyvatel (mimo věrchušky). Čili něco podobného, jak to probíhalo v SSSR nebo nacistickém Německu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 12:45 Reaguje na Jiří Svoboda
Prosazování v principu pozitivního, leč v praxi nerealizovatelného, opatření může mít stejně negativní dopad, jako prosazování něčeho vyloženě špatného.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

22.6.2020 15:01
A to jistě víte, že CO2 je potrava rostlin, základ celého života na Zemi, a není znečišťující látkou. Je nezbytný pro veškerý život na Zemi. Fotosyntéza je požehnáním. Více CO2 je prospěšné pro přírodu, ekologizaci Země: zvýšení CO2 ve vzduchu podporuje růst globální rostlinné biomasy. Je to také dobré pro zemědělství, které zvyšuje výnosy plodin po celém světě. Ale za solární tunel zaplatíme 1 bilión Kč, a na klima to žádný vliv nemá, protože Indie, Čína USA, Japonsko a dalších 100 zemí v tom podvodu nejedou.
Stačí se podívat na tento graf emisí: https://arstechnica.com/science/2019/12/2019-carbon-emissions-look-to-tick-upwards-again/
Takže hlavně, že se někdo napakuje, ale sucha či povodně nás budou trápit dál.

Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.6.2020 15:22 Reaguje na Pavel Dudr
Voda je taky potrava rostlin, základ života na Zemi. Více vody je prospěšné pro přírodu, podporuje růst biomasy. Takže bude nejlepší, když to tu všechno zaplavíme vodou. To se pak bude krásně žít!!!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 15:41 Reaguje na Ladislav Metelka
Když schází argumenty nastupují lži a strašení zánikem lidstva s 0,03% CO2 !!! podílem v atmosféře.
Zkuste jinou historku z natáčení.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.6.2020 15:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ne, stejná logika jako s tím CO2...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 15:56 Reaguje na Ladislav Metelka
A proto je vodní pára tabu....
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.6.2020 15:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Co to zase blábolíte? S vodní parou se počítá...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 16:58 Reaguje na Ladislav Metelka
Teď blábolíte vy . Počítá, ale podle vašich představ.
Zatím se můžete podívat zde:

https://www.sciencemag.org/news/2020/06/controversial-russian-theory-claims-forests-don-t-just-make-rain-they-make-wind
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.6.2020 19:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ne, s vodní parou se počítá podle fyziky. Už jsem sem dával odkaz na klimatické modely a jejich algoritmy, tam jste si to mohl zkontrolovat. Nezkontroloval - Vaše chyba...
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 09:18 Reaguje na Ladislav Metelka
Jenže problém s vodou je ten, že velice snadno přechází z plynného skupenství (které má skleníkový efekt) na kapalné nebo plynné, které zvyšuje albedo planety, takže působí "antiskleníkově". A dovedu si představit, jak blbě se to modeluje (pokud to vůbec někdo dělá a ne stylem "voda jako voda"), když mj. záleží i na velikosti těch krystalků nebo kapének.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 09:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale to víte, že se to dělá, docela běžně a už dlouho.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 09:43 Reaguje na Ladislav Metelka
Výraz "s vodní parou se počítá podle fyziky" výstižně prokazuje vaší rigidnost vašeho lpění na jediné "správné" cestě odvozené modelováním ala Globální klimatický model v řadě verzí.

Co je to vážený pane modelování ?

Matematický abstrakt (nedokonalý) zasazený do konkrétního pole počátečních fyzikálních podmínek , matematicky tzv. okrajové podmínky řešení úlohy.
===========
Vy tímto vlastně paradoxně tvrdíte, že víte "všechno".

Což ,jak prokázáno, je mylný úsudek na vaší straně.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 12:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Promiňte, že při analýze chování fyzikálního systému, jakým je atmosféra, sázím na fyziku a ne na Vaše šamanské metody...
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 12:56 Reaguje na Ladislav Metelka
U takovýchto multifaktoriálně ovlivněných procesů se na fyziku sázet nedá. Protože sice vzorečky jsou a teoreticky fungují, ale v praxi se do nich dosazují jen nějaká hausnumera. A řada dalších vztahů zůstává stranou, protože se o nich neví, a jen zvyšuje chaotičnost dosahovaných výsledků.

Geniálních analytických a jiných systémů, které nefungovaly na základě právě podobných "maličkostí" jsem za svou odbornou kariéru viděl dost na to, abych byl k podobným věcem krajně skeptický.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 13:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Buďte klidně skeptický i ke klimatickým modelům, ale až si je prostudujete. Jinak je to jen o víře nebo nevíře...
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

24.6.2020 14:02 Reaguje na Jan Šimůnek
No a na co tedy v tomto případě sázíte Vy ?
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.6.2020 06:58 Reaguje na Joseph Chlor
Na podrobnou komplexní analýzu, kterou provádějí v případě klimatu spíš klimaskeptici.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 12:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
A víte, co je zajímavé? Že Ti Vaši oblíbenci se pokusili vysvětlit biotickou pumpu fyzikálně. I když tam nasekali chyby. Ale proč na to šli fyzikálně, když je to podle Vás špatně?
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 13:00 Reaguje na Ladislav Metelka
Musíte respektovat hierarchii systémů. Stačí nastudovat Nečasovu (a kol.) učebnici biologie ze 70. let.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 13:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Co může učebnice biologie říci o fyzice klimatického systému?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 15:20 Reaguje na Ladislav Metelka
Pane Metelko, vždyť kolegové meteorologové nedokážou s jistotou říct jak bude zítra.
Vy, využívajíce de facto stejný model, víte že změna deset-padesát ppm CO2 (0,03% ) přivodí záhubu lidstva v desítkách let a strašíte pracující lid .

Jistotu neberete z vědeckého poznání, ale z víry v neomylnost 97% konsensu podobně smýšlejících politiků a vědců.

Francouzská akademie se stejnou cestou zbavila problémů kamenů padajících z nebe, když prohlásila, že kameny z nebe prostě padat nemohou - - navzdory svědectví stovek lidí.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 15:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
Typické tvrzení někoho, kdo nepochopil rozdíl mezi počasím a klimatem... Nejste ale zdaleka sám...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 16:07 Reaguje na Ladislav Metelka
Jednoho znám také, prof.Lindzen.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.6.2020 16:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
No vidíte...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 16:24 Reaguje na Ladislav Metelka
Vidím, že také vidíte...
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 18:36 Reaguje na Ladislav Metelka
To, jak jsou hierarchizovány vztahy odvozené od fyziky, chemie a biologie. A že dění na vyšším stupni může zcela přemazat to, co se děje na stupni nižším.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.6.2020 15:36
Alespoň stručně k tomu "EUroschématu Green Dealu" ze článku. Rozdělil jsem to na jakési "logicky geometrické" celky a dovolil jsem si jednotlivé položky pro snadnější orientaci očíslovat.

Centrální partie a spodek

1. "Transformace ekonomiky EU pro udržitelnou budoucnost"
2. "Financování transformace"
3. "Nikdo nesmí zůstat opomenut (spravedlivý přechod)"
4. "Mobilizace výzkumu a podpora inovací"
5. "EU jako globální lídr"
6. "evropský klimatický pakt"

ad 1
"Trvale udržitelná budoucnost" je neomarxisticko - ekologistický blábol. Fašistický Římský klub vešel do povědomí lidí věštěním šílených katastrof. Podle některých jeho předpovědí by zde v Evropě už měly být samé mrtvoly. Takže pokud bychom tyto politické extrémisty brali vážně, museli bychom být, coby aktivní diskutující na Ekolistu, zombiemi. Protože tomu tak není, je třeba tyto bláboly a ideologickou veteš na ně nabalenou (včetně onoho inkriminovaného pojmu) poslat tam, kam patří, tj. na smetiště idiotských ideologií.

ad 2
Tady se snaží EU politicky a ideologicky diktovat ekonomické sféře. K čemu to vede, to jsme my starší zažili na vlastní kůži před rokem 1989.

ad 3
Socanský blábol, za nímž se může skrývat násilné nucení těch, kdo tomuto ideologickému extrémismu nevěří, k jakémusi "zapojení". Uranové lágry jsme tu měli za komunistů, před jejich érou byli někteří naši spoluobčané "osvobozováni prací". Tohle avizuje cosi podobného. Konec konců, takto to fungovalo za vlády ekologického Pol Pota v Kambodži.

ad 4
Je mi velice líto: Největší překážkou výzkumu a inovací je samotná EU. Pokud bude EU mobilizovat, tak to dopadne ještě hůře než když se tu pracovalo podle komunistického hesla "Dohnat a předehnat" (myšleno kapitalismus). V 80. letech už bylo toto heslo lidovou tvořivostí přeměněno na "Neztratit stopu". Pod taktovkou EU to nemůže dopadnout jinak (s výjimkou možnosti, že to dopadne ještě hůř).

ad 5
EU prokázala naprostou neschopnost vždy, kdy o něco šlo. Ať už to byla nedávná krize kolem ilegálních imigrantů nebo události kolem epidemie Covid 19, EU vždy selhala na celé čáře, a pokud provedla nebo alespoň prosazovala nějaká opatření, bylo to vždy na škodu věci.

ad 6
Zde je jednoznačně "zakopaný pes", protože tady jde o stovky miliard ročně na "boj proti klimatu", které se ocitnou "v těch správných" kapsách zasloužilých bojovníků (třeba solárních baronů), aniž by to mělo sebemenší efekt jak na tu produkci CO2, natož na klima jako takové.

Levá strana

7. "Zvýšení ambic EU v oblasti klimatu pro roky 2030 a 2050"
8. "Dodávky čisté, dostupné a bezpečné energie"
9. "Aktivizace průmyslu pro čisté oběhové hospodářství"
10. "Stavět a renovovat za účinného využívání energie a zdrojů"

ad 7
Soudruzi ani neumějí česky, správně by mělo být "ambicí". Jinak je to bezobsažný blábol. Já třeba mohu mít ambice dosáhnout v koncentraci CO2 v roce 2030 jedno promile a v roce 2050 dvě a taky se to pod tento blábol vejde.
MMCH, vzhledem k tomu, že skleníkový efekt roste s logaritmem koncentrace plynu, a že CO2 tvoří pouze jeho menší část, projevilo by se to (pokud by zbytek parametrů atmosféry, hydrosféry i biosféry zůstal nezměněn) vzestupem teploty o pár desetin stupně. Pokud zohledníme reakci klimatu jako dynamického komplexu faktorů a vztahů mezi nimi, klidně by mohlo po krátkém vzestupu teplot dojít k jejich poklesu na úroveň první poloviny 20. století.

ad 8
Zde se prostě neshodneme, jaká energie je "čistá, dostupná a bezpečná".

ad 9
"Čisté oběhové hospodářství" je opět jen ideologický žvást. A existují bazální fyzikální zákony, které existenci něčeho podobného vylučují (např. entropie s tím souvisí velmi silně).

ad 10
Jinými slovy: Další kopy nesmyslných požadavků na stavby a rekonstrukce, které v podstatě povedou ke stopce jakýmkoli stavebním aktivitám, totálnímu nedostatku bytů a následným negativním sociálním dopadům.

Pravá strana

11. "Životní prostředí bez toxických látek díky ambicióznímu cíli nulového znečištění"
12. "Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti"
13. "'Od zemědělce ke spotřebiteli': spravedlivý a zdravý potravinový systém šetrný k životnímu prostředí"
14. "Urychlení přechodu k udržitelné a inteligentní mobilitě"

ad 11
Životní prostředí bez toxických látek. Aha. Proto EU již před několika lety zvýšila (tj. změkčila) limity pro silně karcinogenní aflatoxiny a snad i další podobné přírodní toxiny v některých potravinách, protože BIOprodukty se do původních limitů nebyly s to vejít. V praxi to tedy bude znamenat krmení populace přírodními toxiny, vysoce nebezpečnými, aby (z ideologických důvodů) nebyly používány pesticidy, jejichž reálně se vyskytující rezidua jsou ve většině případů podstatně méně škodlivá.

ad 12
Jednak nám to předvedli zelení se Šumavou, jednak nám to předvádějí reintrodukcí vlků a další nebezpečné škodné, které se naši předkové zcela správně zbavili.

ad 13
Opět bezcenný nesmysl: Bylo jasně prokázáno, že pasírování zemědělských výrobků přes logistická centra velkodistributorů je výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Představa, že by občané masově jezdili na nějaké lokální trhy (naráželo by to ovšem na problém "ekologických" zákazů vjezdů do měst a "ekologického" omezování místa na parkování), nebo dokonce objížděli na drobné nákupy ovoce a zeleniny okolní zemědělce, je z hlediska ekologické stopy obecně, a naježděných kilometrů zvláště, zcela šílená. Pokud by se současně měla nějak omezovat mobilita obyvatel (viz následující bod), vedlo by to jednoznačně ke dramatickému zhoršení stávajícího stavu zásobování (a posléze i výživy) obyvatelstva.
Paradoxně by to ekonomicky odrovnalo řadu rozvojových zemí, které pořád ještě mohou alespoň část své produkce dostat na trh EU a na základě toho ekonomicky alespoň přežívat.
Nehledě k tomu, že se děsím "spravedlnosti" z rukou ultralevice, protože to zavání politickými procesy, jako raná padesátá léta.

ad 14
Tohle už jsme tady měli. Za nacistické okupace byly na příděl pohonné hmoty a na jakoukoli cestu autem mimo oblast bydliště bylo zapotřebí mít povolení. Podobně to fungovalo i v SSSR až do jeho rozpadu. A starší z nás ještě pamatují "výjezdní doložky" k jakékoli cestě do zahraničí, k jejichž udělení nebo neudělení se vyjadřovala obludária typu výboru ZO KSČ na pracovišti či uličního výboru KSČ v místě bydliště. Zeleným soudruhům se zřejmě přesně po tomhle stýská.
A zapáchá to vyhnáním obyvatel z měst do "soběstačných" zemědělských komun, jak tomu bylo za výše zmíněného Pol Pota, případně jak o tom ještě v 90. letech veřejně fantazírovala řada ekologických či "zelených" ideologů.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

22.6.2020 21:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Když se neschodneme jaká energie je čistá, dostupná a bezpečná (ad 8) pak jsme jen stádo hlupáků nebo finančně zainteresovaných lobbystů.
Dávám návrh: je to ta samá energie která živí přes 7 miliard lidí na této planetě, energie sluneční. SOUHLASÍTE?
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 08:57 Reaguje na Milan Vaněček
Sama sluneční energie, až na to, že vyvolává rakovinu a některé další nemoci, je skutečně "čistá". Problém je, že zdaleka nejsou "čisté" způsoby, jak ji zachytit a převést do využitelné podoby. A vzhledem k jejímu drastickému kolísání, pravidelnému v denním a ročním cyklu a zcela chaotickému dle počasí, je zapotřebí obrovských kapacit k jejímu skladování, které "čisté" nejsou ani v nejmenším.

Prostě kořen v té neshodě je dán IQ hodnotitelů a především tím, to jaké hloubky jsou schopni hodnocení daného zdroje domyslet.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

23.6.2020 13:09 Reaguje na Milan Vaněček
Ta energie přestala být čistou, když pracháči chtějí, aby jim jejich byznys dotovali ti nejchudší. A navíc lžou, že CO2 je škodlivý nebo ho zařadili mezi škodlivé plyny, a celý jejich byznys je postaven na lžích.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

23.6.2020 14:42 Reaguje na Milan Vaněček
Problém je v tom, že někdo chce čistou sluneční energii, ale jiní mu to mají zaplatit.Protože je drahá a její skladování ještě víc.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.6.2020 15:51
Jinak samotný "Green Deal" pochopitelně asociuje prakticky fašistický "New Deal" F. D. Roosevelta z roku 1932 (takticky počkal, podobně jako Hitler, až na samý konec hospodářské krize), který byl velmi silným sympatizantem evropských totalitních režimů a když mu to nevyšlo s Hitlerem a Mussolinim, tak alespoň silně koketoval se "strýčkem Joem", tj. diktátorem J. V. Stalinem (tomu nás, a další země pozdějšího východoevropského bloku, prakticky prodal). Na rozdíl od Hitlera, Mussoliniho nebo Stalina byl ve svém "rozletu" také významně bržděn demokratickými ústavními institucemi. Za jeho presidentování došlo k silnému promoření US administrativy agenty sovětských tajných služeb a nebýt jeho předčasné smrti v době jeho třetího (v rozporu s ústavou) presidentského období by patrně získal statut diktátora. Následný "úklid" Komisemi pro neamerickou činnost zabránil alespoň tomu nejhoršímu.

Současně souhlasím s panem Tolaszem v tom, že podobných "manifestů" jme my, dříve narození, zažili dost a někteří z nás z nich, otištěných v Rudém Právu, byli nuceni povinně připravovat "politické pětiminutovky" pro spoluzaměstnance. Děkuji, nechci, již jsem zvracel dost.
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

22.6.2020 17:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Teď už chápu proč Vám neimponuje názor, že je dobré, pokud bude co nejvíce rozumných lidí spolu rozumně diskutovat.

Ty pětiminutovky vám ale asi šly docela od ruky, že ?
:-D)))

" Pochopitelně"....no jasně že pochopitelně. Jak jinak, ne ?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 18:28 Reaguje na Joseph Chlor
Je to delší :-) , ale má to hlavu a patu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.6.2020 18:28 Reaguje na Joseph Chlor
Rozbor schématu Green Dealu je IMHO podklad pro nějakou rozumnou diskusi.
Já jsem zde jasně vypsal, co mi na GD vadí (po jednotlivých bodech schématu) a proč mi to vadí. Vy můžete zase vypsat, proč vám tento totalitní program imponuje.
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

24.6.2020 13:30 Reaguje na Jan Šimůnek
No a kde jsem psal , že mi imponuje, milý netotalitní mudrci, ?
Úkolujte si, ale mě vynechte, díky.

Ta primitivní dichotomie...myslel jsem si, že s Klausem a spol. spolu vychcípala...a ona ne.
Stejně jako nevychcípali lžiprognostici, jak vidno.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.6.2020 19:35 Reaguje na Joseph Chlor
Co je "primitivní dichotomie? Tyhle věci jsou zcela reálně "buď a nebo". A je nutno velmi důkladně rozebrat a vyhodnotit, co jednotlivé varianty znamenají.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.6.2020 18:36 Reaguje na Joseph Chlor
A ještě jednu věc: Na vojně (1979 - 1980) jsem byl jednou na důstojnické poradě (už nevím, jak jsem se tam jako absík dostal) a řešilo se tam, že přijde nějaká kontrola a bude se ptát vojáků na závěry XV. sjezdu KSČ. I vystoupil jeden s politruků a prohlásil:
"Jen klid, já je mám dobře vycvičený, ti zvládnou pohovořit i o závěrech XVI sjezdu." (aby bylo jasno, ten se konal až v roce 1981).

Zcela jistě bychom v podobném duchu nějak zvládli i "rozvíjení úkolů Green Dealu (v příslušné pětiletce)", nicméně bychom se tím opravdu jen vrátili zpět do normalizačních poměrů, z nichž jsme se chtěli dostat v roce 1989.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

22.6.2020 21:35
ještě to dám pro jistotu na konec řetězce:
Když se nezhodneme jaká energie je čistá, dostupná a bezpečná (ad 8. bod pana Šimůnka) pak jsme jen stádo hlupáků nebo finančně zainteresovaných lobbystů.
Dávám návrh: je to ta samá energie která živí přes 7 miliard lidí na této planetě, energie sluneční. SOUHLASÍTE?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 23:32 Reaguje na Milan Vaněček
Pane Vaněčku zklidněte se. Proč by čistá ,bezpečná a dostupná energie nemohla pocházet i z jádra ?
Jako odborník víte, že abych dostal sluneční energii "do drátů" musím ji nejspíše prohnat FVE články (účinnost -životnost-náklady) a měniči.
S tím souvisí i parametr HET (hustota energetických toků) a tlaky na zábor velkých ploch vč. přirozené nestability zdroje (svítí-nesvítí) a jsme u nucené úpravy distribuční soustavy a náhradních zdrojů. Také likvidace FVE panelů není jednoduchá - ukažte nám jediné zařízení v ČR .
Přeměna energetické infrastruktury je a bud vysoce nákladná - to zaplatí kdo ?
Počet slunečných dnů v ČR je několikanásobně menší než ve Španělsku nebo Chile, atd.
Nejsem proti OZE absolutně, ale hledejme rozumný kompromis alespoň na nezbytně nutnou dobu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

23.6.2020 00:29 Reaguje na Milan Vaněček
Dostupná?
Dívám se z okna a jsem si docela jist, že sluneční energie je aktuálně zcela nedostupná.
A dost bych vsadil i na předpoklad, že ještě pár hodin nedostupná bude.

Tak nějakou jinou, s touhle Vám to nevyšlo.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.6.2020 01:16 Reaguje na Viktor Šedivý
Vidím že se ani pár lidí neshodne na odpovědi jaká energie uživí na naší planetě 7 miliard obyvatel. Jeden jí vyčítá malou hustotu (kdyby byla větší tak tady už nejsme), druhý zase že je lokálně přerušovaná ( opět kdyby nebyla, tak zahyneme).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 06:21 Reaguje na Milan Vaněček
Pane Vaněčku, musíte přece pochopit, že nikdo nezpochybňuje význam SE na straně jejího příjmu na Zemi.

Něco jiného je sekundárně výroba elektřiny z OZE , kde ještě technologicky máme co dohánět.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 09:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nejen technologicky. Jsou zde problémy, které žádné řešení nemají, nebo alespoň velmi silně nečisté, co do dopadů na životní prostředí plně srovnatelné s pálením uhlí a dalších fosilních paliv.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 09:11 Reaguje na Milan Vaněček
O kousek výš jsem vám odpověděl, že neshoda na hodnocení jednotlivých zdrojů může pocházet ze schopnosti nebo neschopnosti promyslet problém do určité hloubky.

Jistěže dalším problémem může být přijatelnost nebo nepřijatelnost určitého rizika nebo určité míry rizika. Pro někoho je riziko průšvihu jedno procento (nebo i výrazně vyšší) přijatelné, pro jiného je tisícina procenta pravděpodobnosti průšvihu nepřijatelná.

Někdo bude pít dvě až tři dávky alkoholu denně, aby nezemřel na infarkt, pro jiného je to nepřijatelné z náboženských nebo etických důvodů, další raději zemře na infarkt než na rakovinu, které se s výrazně vyšší pravděpodobností "dočkají" pacienti se zdravým srdcem. Někdo si nechá (pro nádor nebo úraz) amputovat vše od 4. bederního obratle dolů a bude fungovat jako doktor Bezláska ve steampunkovém filmu Wild Wild West, pro jiného je něco podobného naprosto nepřijatelné a raději podepíše reverz, aby ho nechali umřít.

A zcela jistě bychom takové subjektivní neshody nalezli i v hodnocení ekologie a ekologických rizik.

Východiskem z takových situací je demokracie (tam, kde to nelze řešit individuálně) a v demokracii zelení a jejich ideologie prakticky nikdy a nikde neuspěli. Vždy se dostali k moci prosazovat své, pro většinu populace naprosto nepřijatelné, ideje cestou nějakého obcházení nebo znásilňování demokracie. Teď to zkoušejí přes nedemokratickou EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.6.2020 09:51
Mně osobně připadá zcela zoufalý náš přístup k celému green dealu. Pořád věříme tomu, že je to propad ekonomiky, návrat totality, tunelování daní v zájmu klimabyznysu a podobné nesmysly.

Co se podívat na celou problematiku z druhé strany?

Je to přece především příležitost pro hi-tech firmy (toho využila třeba Čína), je to příležitost modernizovat celou energetiku a ještě za peníze EU. Je možno přece ty "zisky pro klimabyznys" získat pro sebe a podpořit naše chytré firmy, které u nás tohle dělat umí. Tak jako jsme skorovelmoc v nanovláknech, tak můžeme být ve fve nebo vůbec OZE.
Asi ne v gigantické výrobě panelů a železných konstrukcí, ale v projektování celých systémů, programování a výrobě chytrých komponent, tam je přece obrovský finanční prostor pro progresivní lidi.
Proč toho nechceme využít?
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.6.2020 10:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože na našem MPO dominuje stará jaderná lobby. Nikdo jiný nemá takovou sílu.
Tlačit na vládu ČR a ČEZ to umí, proti EU jsou však zoufale slabí.
Uvidíme, co z toho vyleze....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.6.2020 10:37 Reaguje na Milan Vaněček
Jaderná lobby si může lobbovat pro jádro, výsledek jsou jen převážně jen nesmysly, ale může jet rozvoj OZE po jiných liniích. Podpořit především modernizaci energetiky (s jáderm nebo bez jádra), zavést chytré elektroměry, udělat dobrý zákon o fve, jít do diverzifikaci zdrojů. To se dá dělat i s jadernou lobby. Ten problém bude hlubší až přímo systémový.
Odpovědět
ig

23.6.2020 13:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Co jest chytrý elektroměr? Mám se bát? Ten náš už je chytrý až moc, sleduje čtvrthodinová maxima a bonzuje distributorovi překročení smluvních limitů :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.6.2020 18:57 Reaguje na
Chytrý elektroměr používají Němci, on komunikuje se sítí a s vaší fve včetně baterie, případně elektroautem.
Tzn. denní přetoky prodává do sítě (přes den je vždy špička takže za vyšší sazbu), když je levná a vy potřebujete, kupuje, když chcete jet ráno autem, nabije vám ho za nejlevnější sazbu, jinak z fve atd. atd. Normálka v normálních zemích snad ve všech.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 16:48 Reaguje na Milan Vaněček
Věřme, že dva tři dobré projekty na JE .
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.6.2020 18:14 Reaguje na Miroslav Vinkler
Projekty na JE mohou být dobré, ale jsou velmi drahé. Cpete do mich stovky miliard CZK a za 5 či 10 let nevidíte žádný výsledek, jen samá rizika (další zvýšení ceny, zastavení projektu, projekt je zastaralý již na počátku své realizace, nějaká jaderná havarie Vám zmrazí nebo zcela zničí obrovskou investici, atd atd.
V tržním prostředí prakticky nerealizovatelné.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 18:38 Reaguje na Milan Vaněček
Problém je, že do OZE se toho cpe mnohem víc a žádný efekt to nemá.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 20:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Má , masové nasazení OZE ničí životní prostředí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.6.2020 11:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Masové nasazení težby fosilních paliv a miliardy tun toxických emisí ovšem životnímu prostředí velmi silně pomáhá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.6.2020 19:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Škody z toho jsou v principu zvládnutelné a napravitelné. Což se o dopadech OZE vždy říci nedá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.6.2020 18:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Věříme, že jaderná lobby půjde brzo do důchodu a stačí se to zavří včas, dokud v tom nejsou miliardy. Maďarský příklad je skutečně odstrašující.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.6.2020 13:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Ekonomie a politologie jsou vcelku exaktní a z nich plyne, že GD nebude nic jiného než ekonomická katastrofa, srovnatelná s čínským "Velkým skokem". A politicky to musí zákonitě posílit totalitu a oslabit nebo zrušit (byť třeba ne formálně) demokracii, protože v autentické demokracii se lidé budou úspěšně bránit.

Žádná hi-tech vám nepomůže tam, kde jsou proti vám přírodní zákony. Neobrátí směr entropie, neudělá něco z ničeho. Vaše představa je na úrovni perpeťáka, přesvědčeného, že to Villardovo kolo bude fungovat, když se provede hi-tech.

A při vyhazování peněz za bezcenné nesmysly z GD na nějaký rozvoj technologií žádné prostředky nezůstanou. Nehledě k tomu, že řada skutečně progresívních technologií je v EU tabu.
Odpovědět
ig

23.6.2020 18:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, to je ten přístup "ale teď už to určitě bude fungovat", připomínající gamblera, který hází další a další mince do automatu, protože jednou se přece ta smůla musí obrátit :D
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.6.2020 18:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Ekonomie, politologie, ... jsou možná exaktní pro Vás, ale pro nás, přirodovědce a inženýry je to jen snůška blbostí.
My vidíme a víme, co přírodní zákony umožňují, a technický pokrok je umožńuje realizovat.
Smysluplná energetika je jen bezodpadová, obnovitelná, čistá a levná.
Fotovoltaika by neměla smysl, kdyby neexistovaly panely s životností nad 50 let, plně recyklovatelné, s účinností výroby elektřiny porážející všechny klasické tepelné zdroje.
Vyráběné z materiálů, jichž je na zemi nadbytek.
No a toho všeho se dočkáte dříve než v roce 2040 (kdy by měla přijít prvá elektřinya z nových (v té době již zcela zastaralých) Dukovan.
GD umožňuje pokrok i naprosté plýtvání a vyhazování peněz. záleží jen na lidech co z toho udělají, ať se to jmenuje jakkoliv.
Odpovědět
ig

23.6.2020 20:29 Reaguje na Milan Vaněček
Ne úplně bych souhlasil. Ekonomie má exaktní obory, například ekonometrii. Navenek se jeví jako obor vyšší matematiky a skrytě se přes ní udělují Nobelovy ceny za matematiku :-)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_pam%C4%9Btn%C3%AD_cena_za_ekonomii
Politologie a sociologie, pokud se nepojme jako snadná žvanírna k získání titulu aby absolvent mohl jít pracovat na úřad, zkoumá vzorce chování napevno "zadrátované" v mozku jednoho druhu opic a jen odhaluje již existující zákonitosti.

Ad panely: ty skutečně valný smysl nemají, protože není uspokojivě vyřešena akumulace ani přeprava elektřiny ve velkých objemech na velmi velké vzdálenosti, která by ji mohla určitým způsobem nahradit. Nejspíš se nějakého pokroku dočkáme, ale na all-in to není :-)
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

24.6.2020 13:54 Reaguje na
A sociobiologie ?
Taky zkoumá převážně již existující.
Hmmm...a který obor vlastně ne ?

Malým pokrokem by bylo, kdyby ČEZ a spol. nevymohli si na ERU měřit zvlášť každou fázi. Což je údajně specialita naše a slovenská.
Stejně ale...nejde o konflikt zájmu širšího spektra ?
ČEZ je zároveň vrchní instancí při povolení připojení, zároveň panely sám montuje...konkurenční prostředí jak za starého Čuby (Slušovice).....
Nu, snad nepřetahuje prosebníkům o připojení klienty....
Odpovědět
ig

24.6.2020 14:24 Reaguje na Joseph Chlor
Tomu moc nerozumím, co je divného na měření každé fáze zvlášť?
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

24.6.2020 15:56 Reaguje na
Musí být na to systém připraven, včetně softwaru. Momentálně to Číňani řeší, ale kroutí hlavama, proč po takřka celé Evropě to jde, ale u nás si jisté subjekty vymohly toto.
No a malé firmy mají prostě potíže, nemají takovou tržní sílu a tak i de facto hospodářsko - politickou moc jak např. ČEZ.
---------------------------------
Ono je to těžké. Když i na tomto webu běží reklama : "Pořiďte si fotovoltaiku s bateriovým úložištěm nebo tepelným čerpadlem a my Vám zajistíme výkonnou klimatizaci Daikin ZDARMA v hodnotě 33 673 Kč vč. DPH (při 15% DPH). Navíc vám garantujeme získání dotace."(ČEZ)
Samozřejmě že oni to zaručit (garantovat) mohou.
Apropo - dost absurdní, komická situace. De facto státní podnik garantuje soukromým osobám dotaci státu.
:-D)))))))
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.6.2020 18:25 Reaguje na
Ano, fotovoltaika není všeřešící, v OZE máte 4 doplňující se komponenty (slunce, voda, vítr, bio).
Akumulace je méně důležitá než doplňková pružná výroba (třeba z plynu) ale s nezvratným rozvojem elektromobility získala obrovský impulz a velkoprůmyslovou dimenzi.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.6.2020 07:01 Reaguje na Milan Vaněček
Elektromobilita není "nezvratná". Zvrat nastane nejpozději v momentě, kdy dojde těžitelné lithium a nastane rozhodování, zda jeden elektromobil nebo desetitisíce tabletů či mobilů.

Kdo se do té chvíle ubrání nesmyslným investicím do infrastruktury pro elektromobily, bude na koni.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.6.2020 20:50 Reaguje na Milan Vaněček
"Smysluplná energetika je jen bezodpadová, obnovitelná, čistá a levná."

Do kamene to vytesat , vždyť jste úplně mimo.

Nejspíš musíte definovat, co je to smysluplná společnost = společnost dodržující princip trvale udržitelného rozvoje = postavení homo sapiens není nad všemi, ale člověk je pouze součástí bioty a podle toho se k ní musí chovat.

Což očividně nedělá , a proto neexistuje ani tzv. smysluplná energetika -- je to totální exces.
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

24.6.2020 13:44 Reaguje na Milan Vaněček
Toynbee ve svém jednom díle (tuším že Dějiny civilizací nebo tak nějak) razil tezi, že se lidstvo nemělo odklánět od kamene, coby hlavní suroviny pro výrobu nástrojů, techniky, strojů atd.
:-D))
Představte si tu krásně ekologickou planetu - kamenný těžní stroj , dole horník s kamennou sbíječkou rube áamen , sbíječku pohání vzduch z kamenneho kompresoru, kdy tento kompresor je poháněn elektřinou vyrobenou díky kamenným vodním turbínám nebo díky kamenným parním strojům, které spalují černé zlato nebo smolinec....
A těch surovin, co by zbylo pod zemí.
Na ja, ještě ta auta....zda by se náhodou např. kamenná ložiska nevysypávala příliš často.
No a problém recyklace, to by asi byl velký oříšek.

Vy nepřemýšlíte ekonomicky ? Ani politicky ?
To se Vám jednou vymsti, Milane.

Hezký den.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.6.2020 17:57 Reaguje na Joseph Chlor
Samozřejmě, když chcete něco zrealizovat, musíte přemýšlet ekonomicky, ne jenom vědecky.
A fotovoltaika bez kompletní recyklace zanikne, byla by to uschlá větev. Proto se ve fotovoltaice prosazuje postup "cradle to cradle" = kompletní recyklace po ukončení životnosti (teď už záruka 25 let, životnost 34-40 let a brzy to bude přes 50 let), nové články se budou vyrábět z recyklovaných panelů, už technologie existují.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.6.2020 07:04 Reaguje na Milan Vaněček
Váš problém je, že fotovoltaické panely mají životnost několik málo let. A recyklovat je stojí víc peněz než zrecyklovat jadernou elektrárnu na zelenou louku (v přepočtu na vyrobené kWh). Takže je to nesmysl i ekologický.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.6.2020 07:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Ruský bot se pozná podle toho, že má všechno naopak. GD startuje velmi silný rozvoj hi-tech oborů a rekonstrukci nejen energetiky, ale i dopravy a celé ekonomiky. A modernizace vždy a všude vedla k prosperitě.
Je zcela nepochopitelné, proč by mělo samo přepákování drahých a špinavých uhláků na čistou energii (ještě k tomu zadarmo) mělo provázet nějaký propad.
To si asi myslí jen soudruzi v Kremlu, kde jsou na vývozu fosilních paliv zcela existenčně závislí.
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

24.6.2020 16:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Soudruzi ? Tím máte na mysli ty moskevské dravčí megakapitalisty?
Tož zatím ale soudruzi kapitalisté ze Západu tlačí na Kreml (nejen na něj) , ať zvyšuje cenu ropy (snižováním těžby) - i proto, že masy konzumentského Západu zvysoka xxxxx na elektromobilitu, pokud benzín stojí pár(několik párů) kaček nebo euro.
Někde je rozumné mít třeba tu fotovoltaiku (bez dotací by to asi bylo velké fiasko), někde zase tu jaderku (je prostě spolehlivější a výkonnější), jinde zas třeba něco jiného (zkuste topit fotovoltaikou na Jesenicku, nic moc...mimochodem - spočítal jste si kolik panelů FV potřebujete na to, abyste celoročně zajistil provoz TČ ?...zkuste to).

" Přepákování"...to zní jak finanční páka.
Ta někdy vyústí v obrovský bankrot. Když ale očekávání (zisku, ne bankrotu...na ten spekulují pouze zasvěcení) byla velká.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.6.2020 19:45 Reaguje na Pavel Hanzl
GD nic takového nastartovat nemůže. GD představuje návrat k větrným mlýnům a volským potahům z dob před průmyslovou revolucí.
Modernizace pod taktovkou EU, pro kterou je řada moderních technologií tabu, leda oxymoron. Proto se také žádné prosperity pod taktovkou EU nedočkáme, jen totálního ekonomického úpadku, jaký tady byl na konci rozkládajícího se socaialismu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.6.2020 20:01 Reaguje na Pavel Hanzl
A ještě něco: EU žádné peníze netvoří. Pokud nějaké peníze chce, tak je musí někomu úspěšnému vzít a pak je dá zpravidla někomu neúspěšnému. Tenhle systém nakonec vždy skončí tak, že ti úspěšní se přestanou namáhat a systém zdechne na tom, že neutáhne podporu lemplů. V současné době je to ještě akcentováno tím, že EU zatím nemá zadrátované hranice, na nichž by se ti schopní, odcházející někam jinam, stříleli.

Čili žádné peníze na "systémy a chytré komponenty", žádný finanční prostor. A kdo z těch chytrých lidí bude jen trochu moci, ten odejde jinam. Dokud to ještě půjde.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.6.2020 21:10
Dvě zásadní poznámky:
1) Green deal je politický manifest, co z něj vypadne bude záležet na konkrétních lidech (vědci, ekologové, zemědělci, lesníci, energetici, inženýři, ..)
2) reporty IPCC jsou politické reporty. Vědecká diskuse na téma změn klimatu je nutná, bez politického nátlaku.
Doporučuji každému (zvláště pak panu Metelkovi a Tolazsovi si přečíst zde v diskusi citovaný vědecký článek-rozbor současné i historické situace od prof. Lindzena
Lindzen, R.S. An oversimplified picture of the climate behavior based on a single process can lead to distorted conclusions. Eur. Phys. J. Plus 135, 462 (2020). https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00471-z

prof Lindzen vám obratem pošle pdf (i další články), včera večer jsem si napsal o ně a dnes si je mohu přečíst.
Je to velmi seriozní rozbor poukazující na silnější síly ovlivńující naše klima, myslím, že se s tím vědecká veřejnost obhajující dominaci vlivu CO2 na klima bude muset argumentačně vypořádat (ale bude to velmi těžké, můj soukromý názor že i nemožné, prof. Lindzen je doopravdy vědecká třída)

To není článek (dostal jsem i další od něj, detailnější), který budou moci vědci reportující do zpráv IPCC ignorovat. Ocením, když pan Tolacz nás bude informovat o vývoji názorů a argumentů o této publikaci. Předem děkuji.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.6.2020 23:19 Reaguje na Milan Vaněček
Netvrdím, že Lindzen není kapacita. Ale stejně jako každý jiný člověk, i on se občas plete.

Např.

1) Domníval se že water-vapour feedback je negativní;
2) Domníval se že oteplování je způsobeno jen vnitřními procesy na Zemi (přesun tepla z oceánů do atmosféry);
...

Není tedy vyloučené, že se plete i nyní. ;)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.6.2020 06:16 Reaguje na Petr Eliáš
ad1) To samé tvrdí teorie biotické pumpy -negativní zpětná vazba existuje a funguje -vodní pára

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 11:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale fyziku biotické pumpy nám tu nikdo nevysvětlil, tak to sem netahejte, když sám nevíte, oč vlastně jde. Pokuste se příště aspoň o minimální solidnost.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

24.6.2020 11:25 Reaguje na Jiří Svoboda
Taky by mě zajímalo vysvětlení od pana Vinklera...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 16:12 Reaguje na Ladislav Metelka
Ale vždyť o tom napsal na Ekolistu 2 články. Ale jalové. Více z něj asi nedostaneme. Prostě neví, o čem píše.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

24.6.2020 16:45 Reaguje na Jiří Svoboda
Asi tak... Hlavně že poučuje... :-)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.6.2020 06:45 Reaguje na Petr Eliáš
Pane Eliáši, water-vapor feedback nemůže být jen pozitivní zpětná vazba, velká různorodost oblačnosti zřejmě představuje mnohem komplexnější množinu pozitivních a negativních (stabilizujících) zpětných vazeb.
Kdyby to tak nebylo tak má 100% pravdu Greta a Fridays for future a ti mladší tady na planetě zahynou.
Většina obyvatel světa uhlí do deseti let neopustí, ani nemůže (zase miliony či miliardy by zahynuly).
Místo předpovídání blížících se katastrof je třeba hlubší vědecké porozumění problematiky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 11:04 Reaguje na Milan Vaněček
Ale nezapomínejte na vodní páru jako skleníkový plyn! Tam je ta zpětná vazba jednoznačně pozitivní.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

23.6.2020 21:37
Zdá sa, že som prišiel do debaty neskoro a zároveň som ušetril dosť veľa času. Dávam znovu do pozornosti článok prof. Lindzena, v ktorom veľmi podrobne popisuje ako funguje klimatický systém na Zemi. Zároveň sa v ňom píše, ako tomu správne rozumiem, že zdvojnásobenie obsahu CO2 môže energeticky vykompenzovať malá zmena oblačnosti. https://wattsupwiththat.com/2018/10/09/richard-lindzen-lecture-at-gwpf-global-warming-for-the-two-cultures/ Priznám sa bez mučenia, že využívam automatický preklad od prehliadača Chrome.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

23.6.2020 21:43 Reaguje na Vladimir Mertan
Ani som nemusel písať, po príspevku p. Vaněčka, ale čo už. Z článku na wattsupwiththat.com ma ešte zaujala myšlienka, že sa klíma ako nestabilný systém bude meniť a kolísať, aj keby sa vstupy vôbec nemenili podobne ako vibruje struna keď po nej ťaháme slákom.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.6.2020 07:48 Reaguje na Vladimir Mertan
Naším problém je, že zemské klima nekolísá. Z každého grafu vývoje teplot je jasně vidět, že se rozbíhá fatální změna, která skutečně nemá cyklický průběh.
Odpovědět
ig

24.6.2020 07:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Ovšem, že nemá cyklický průběh. Nelineární dynamické systémy bývají důsledně aperiodické.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 11:01 Reaguje na
Ale ty pozorované trendy musejí mít nějakou příčinu ať už přirozenou nebo nepřirozenou. Známá fyzikálně dobře podložená je příčina CO2 z fosilních paliv. Jaké jsou ty další? Šmrdlání Slunce kolem barycentra Sluneční soustavy?
Odpovědět
ig

24.6.2020 11:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Na dynamických nelineárních systémech je půvabné to, že příčiny jejich kolísání jsou vnitřní, vyplývající pouze ze složitosti té soustavy. Podívejte se na animovaný gif v tomhle článku
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory
Chování zobrazeného kyvadla je nepředpověditelné, při tom se skládá jen ze dvou prvků. V atmosféře a hydrosféře máte těch prvků mnohem víc, různě se navzájem nelineárně ovlivňují, mají různá dopravní zpoždění od hodin až po tisíce let, ještě na ně působí vnější vlivy (od Milankovičovy teorie až třeba po to barycentrum které zmiňujete). Jinými slovy žádná příčina není, děje se to "jen tak" :-)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.6.2020 13:55 Reaguje na
bohužel tohle i spousta techniků, fyziků i teoretických fyziků, i meteorologů nechápe.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 16:22 Reaguje na Milan Vaněček
Váš soud byl unáhlený! Hlavně že vy chápete.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.6.2020 17:39 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svoboda, můj starší bratr Antoním byl jeden z prvých v Československu, kdo se v UTIA chaosem zabýval, napsal o tom pár knih a článků.
Odpovědět
ig

24.6.2020 19:42 Reaguje na Milan Vaněček
Super, jeden z prvních článků které jsem o tom četl byl jeho článek "Silně nelineární dynamické systémy a deterministický chaos" :-)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.6.2020 21:28 Reaguje na
bohužel už je 14 let po smrti
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

24.6.2020 16:46 Reaguje na Milan Vaněček
Ale chápe. Taky chápe, žře se tohle nemůže dít v libovolných mezích, protože pořád fungují zákony zachování.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.6.2020 17:48 Reaguje na Ladislav Metelka
chaoz je deterministický chaoz, samozřejmě platí fyzikální zákony. a jak správně říká prof. Lindzen, skleníkový efekt a vliv CO2 je až na třetím stupni důležitosti (viděno sestupně) v určení energetické bilance.
A samozřejmě, průměrná teplota země je dost pofidérní teplota vzhledem k různosti a dynamice celého systému a fokus na jeden parametr (CO2 koncentrace) nás odvádí od komplexního pohledu na složitý problém.
Zákony zachování fungují (v uzavřených soustavách), co to má společného s "globálním oteplováním"?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

24.6.2020 19:24 Reaguje na Milan Vaněček
OK, které tedy jsou ty nejdůležitější vlivy?
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.6.2020 21:24 Reaguje na Ladislav Metelka
Nejvyšší level je samozřejmě zdroj-Slunce (a trochu energie i z jaderného rozpadu uvnitř Země
nižší level je albedo, zvláště mraků, u různých mraků v různé výši na zemí je albedo velmi různé (velmi různá odrazivost H2O v různých formách přítomných v mracích) a velmi variabilní lokálně a časově
a pak teprve přichází ovlivnění tepelného toku od země.
A to je jen turbulentní systém atmosféry, je zde i turbulentní systém oceánů
a statický, ale silně ovlivněný lidskou činností systém pevniny.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 09:41 Reaguje na Milan Vaněček
Zkuste se, prosím, na věc podívat jinak. Ty všechny jevy, co vyjmenováváte, jistě existují, ale jejich popis je bez superzjednodušení neřešitelný.

Máme tu ale jeden nový přesně naměřený vliv - vypouštění CO2 do atmosféry spalováním fosilních paliv - a ptáme se pouze, jaké změny ve zprůměrovaném chování systému toto vyvolá. To je mnohem jednodušší úloha, jejíž řešitelnost s jistou mírou spolehlivosti je k dispozici.

Podobně můžete postupovat při zahrnování jiných vlivů (přírodních či lidských) na změnu klimatu a výsledek vzít jako superpozici. Pak by vám mělo vyjít něco podobného co IPCC. Aspoň tak tomu rozumín já.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 09:44 Reaguje na Jiří Svoboda
Vliv CO2 kvantifikoval už před více než 100 lety Svante Arrhenius. A moc se nespletl...
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.6.2020 08:21 Reaguje na Ladislav Metelka
Arrhenius se, jakožto člen Státního institutu pro rasovou biologii, pletl v mnohém.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

26.6.2020 10:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Mě zajímá jako fyzik. A v tomhle se nepletl...
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.6.2020 11:44 Reaguje na Ladislav Metelka
Jenže i ten jeho "čistě fyzikální" CO2 více-méně zapadal do jeho společenské orientace a aktivit.

To samé najdete i u Římského klubu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

26.6.2020 11:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Okecávejte to jak chcete, ale on měl už před více než 100 lety pravdu...
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

25.6.2020 10:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Ale je to jen jeden slabší (než voda) driver na třetí úrovni od zhora. Arrhenia nezpochybňuji, je to pěkný efekt pro fyzikální praktikum.
Za COVIDu zrovna jsem ho s vnučkou měřil na mém zakrytém bazénu na zahradě,a vnučka ho odeslala jako úlohu praktika, dostala za 1.
Ale jsem rád že
1) přiznáváte obrovskou komplexnost problému klimatu
2) i v tak jednoduché úloze vlivu koncentrace CO2 je tolik politiky, "ohýbání" měření, rozptylu modelů a na rozdíl od mé vnučky za to nedostanete 1 či 2 ale chcete změnit celý svět za biliony dolarů

Přitom jiných, zcela jasných zdravotních a ekologických důvodů pro opuštění spalování uhlí by se našlo mnohem více.

3) Ať bude IPCC dělat cokoliv, uhlí bude stejně brzo (do 20-40 let, jak kde) ve světě opuštěno jako palivo pro elektrárny.
A doprava se stane za stejnou dobu také mnohem méně závislá na ropě (opět z jiných důvodů-znečištění vzduchu ve velkoměstech).
Tož tak ...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 11:51 Reaguje na Milan Vaněček
Tak co jsou tedy ty hlavní drivery?

Je ale třeba rozlišovat drivery skleníkového jevu způsobujícího současné životodárné klima a drivedy současné ZMĚNY klimatu. To je oč tu běží.

Těší mne, že máte tak talentovanou vnučku, ale to asi moc klimatu nepomůže.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 11:55 Reaguje na Milan Vaněček
Ještě bych dodal, že světová cena zemního plynu je dnes tak nízká, že výroba elektřiny z něj stojí polovinu co z uhlí při třetinových emisích CO2. Komplot Putin Merkelová (Nord stream 2) má tedy velmi dobrý ekonomický základ.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 16:20 Reaguje na
Jasně, ale vždy se ví, že se od někud něco nějak uvnitř přelévá (to jsou ty vnitřní příčiny). Jinak by to nekolísalo. A to jsem chtěl od vás vědět. Říkat CO2 ne a nevědět co ano je diletantský přístup.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.6.2020 17:49 Reaguje na Jiří Svoboda
od koho jste to chtěl vědět a co jste chtěl vědět??? Vyjadřujte se jako fyzik.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 20:12 Reaguje na Milan Vaněček
Chtěl jsem to vědět od igáčka. Nemohu za to, že se nazobrazilo, na koho reaguji. Ale i vy můžete odpovědět. Také jste se do debaty připletl.

Možná vám nedošlo, tady nejsme mezi fyziky.
Odpovědět
ig

24.6.2020 20:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Aha, to bylo na mě. Jenže já to nevím (kdybych to věděl, už mám článek v Nature). Co se přelévá ja samozřejmě energie. Přechází z jednoho kompartmentu na druhý a nakonec se zase vyzáří. A můžu jen předpokládat, že to bude atmosféra, oceán, hluboké oceánské vody, led a že jsou tam nelinearity a první a druhá derivace a že jsou ty kompartmenty alespoň tři :-) To stačí k tomu, aby se systém choval chaoticky. A že se tak chová nám dokazuje existence počasí a jeho nepredikovatelnost. Publikovatelný model ovšem nemám.

Že CO2 ne apriori netvrdím, ale říkám, že mi chybí důkaz - ať už pro nebo proti. Proto pořád uvažuji o tom, že vzrůst cCO2 je až druhotný, když je tu jiný mechanismus, který by může být odpovědný za nárust teploty.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 09:26 Reaguje na
Takže souhlasíte, že výkyvy teplot, navenek působící chaoticky, mají v makrosystémech detreministické příčiny respektující fyzikální zákony jako jsou např. zákony termodynamiky. Tudíž ta dynamika je z principu fyzikou popsatelná, ale kvůli složitosti systému nám to moc nejde. Přesto ti, co vysvětlují SOUČASNÉ klimatické změny chaoticitou systému by měli být schopni aspoň přibližně detekovat příčiny/důvody změn a pokud to neumí/nedokážou, tak jsou k smíchu.

Rostoucí CO2 dává systematický kladný příspěvek k oteplování a dá se kvantitativně dost přesně vyjádřit. Už jsme ale diskutovali, že věda důkazy dávat nemůže a pokud to dodnes nechápete, je mi vás líto.

Máme tu tedy v zásadě na výběr ze dvou možností. Buď věřit vágním řečem o chaotickéch chování klimatu bez jakéhokoli fyzikálního zdůvodnění nebo fyzikálně podloženému zdůvodnění, kde dominuje jako primární příčina nárůst CO2 způsobený spalováním fosilních paliv.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 09:36 Reaguje na Jiří Svoboda
Jen bych k tomu dodal, že optické vlastnosti CO2 jsou dost dobře proměřené (např. https://hitran.org/).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 09:43 Reaguje na Ladislav Metelka
To vím, jedno odpoledne jsem tomu věnoval.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

25.6.2020 10:54 Reaguje na Ladislav Metelka
Pane Metelko, chemicky "voda" má ZCELA odlišné optické vlastnosti jako plyn, nano a mikrokapičky, nebo nebo v pevném stavu.
To vše máte v různých mracích, v různých výškách.
Změny albeda jsou o úroveň významnější (a větší) než změny v koncentraci CO2.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 11:03 Reaguje na Milan Vaněček
To je samozřejmě notoricky známo. Myslíte si, že meteorologové a klimatologové to nevědí?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 20:10 Reaguje na Milan Vaněček
Proto jsou ty zpětné vazby na vliv změny CO2 v atmosféře tak silné. Ten zpětnovazební koeficient pro vliv CO2 na forcing je tuším 3.
Odpovědět
ig

25.6.2020 10:58 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano, tak je to myšleno. Může se říct, například, teď si nehorázně vymýšlím, že letošní oteplení je spojené se zpomalením hluboké oceánské cirkulace, po delším výzkumu zjistíme, že to je způsobené oteplením cikumantarktického proudu a to je zase způsobené ... bůhvíčím, protože než to někdo změří a spočítá, bude situace opět jiná.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 11:31 Reaguje na
Jo, ale tady nejde o letošní oteplení v Evropě ale o celosvětový trend v rámci desetiletí. Takže jevy, jaké popisujete, že se někde něco od někud někam přeleje, je z tohoto hlediska nepodsatné. Tady jde o prostromě i časově řádově rozsáhlejší změny a tyto jevy se zprůměrují.

To efekt CO2 právě takový dlouhodobý globální vliv má. Ani ty slavné Milankovičovy cykly nemohou mít na současnou klimatickou změnu vliv.
Odpovědět
ig

25.6.2020 12:03 Reaguje na Jiří Svoboda
Jistě, ta moje hypotetická hluboká cirkulace (pokud se shoduje s něčím z reality, tak jen náhodou) bude mít svoji hmotnost a setrvačnost (hned máme dv/dt které potřebujeme pro vznik chaotického systému :-)) a bude působit léta. Ale netvrdím, že to tak je, jen říkám, že jsme schopní pochopit okamžitý stav chaotického systému, stavy těsně navazující a předcházející, ale nejsme schopní je dlouhodobě predikovat a říkat kdo co způsobil. Třeba to byl nějaký prehistorický motýl, co zamával křídly. CO2 v tom samozřejmě bude hrát roli a to složitou, určitě se najde spousta přirozených příčin uvolňování a pohlcování, spousta vlivů na teplotu a další parametry systémů, zpětných vazeb pozitivních i negativních. Dokonce je i možné, že vliv CO2 je tak silný, že přebije všechny ostatní vlivy a chaos ustabilizuje. Jen ty důkazy nemáme (za důkaz bych považoval například pokles cCO2 během oslabení produkce CO2 (pokud vůbec bylo) při pandemii).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 16:06 Reaguje na
Zvažme ještě, zda ten deterministický chaos v rámci systému=Země vůbec nějak vývoji GLOBÁLNÍHO klimatu přispívá. Myslím že události "náhodného" typu jako erupce sopky, impakt meteoritu, Sluneční erupce... do té kategorie nepatří a právě to jsou ty příčiny klimatických změn v minulosti.

Jako "důkaz" cCO2 byste mohl považovat, že asi polovina lidských emisí CO2 se ukládá v oceánech, protože ty jsou vůči atmosféře podsyceny. To jasně dokazuje, že CO2 v atmosféře přibývá lidskými emisemi, což např. Kalenda vůbec není schopen pochopit. Pokud by se v rámci 1 roku snížily emise CO2 třeba ze 40 Gt/rok na 30 Gt/rok, oceány budou pohlcovat pořád stejně CO2, tedy 20 Gt za rok, a v atmosféře by mělo přibýt jen 10 Gt/rok. Uvidíme.
Odpovědět
ig

25.6.2020 19:27 Reaguje na Jiří Svoboda
Počkejme do konce roku, to je můj odhad, kdy by měly být k dispozici rozumně vyhodnocené údaje z průmyslu a z Mauna Loa (a dalších). Třeba se uvidí. Fakt by mě zajímalo, jak to doopravdy je.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 20:05 Reaguje na
Jasně, třeba už bude i nějaký posun v baterkách. Teď není oč se sázet.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 19:38 Reaguje na Jiří Svoboda
V deterministicko-chaotickém systému je trajektorie ovlivňována chaotickou i deterministickou složkou, atraktor je ale primárně závislý hlavně na deterministické složce.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 20:04 Reaguje na Ladislav Metelka
Nerozumím.

Pokud jsou vývojové rovnice deterministické, pak jde o deterministický chaos a má jen deterministickou složku. Pokud je systém deterministicko-náhodný, pak má obě tyto složky a je to jak říkáte s tím, že bych zaměnil chaotický za náhodný.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 20:26 Reaguje na Jiří Svoboda
Trajektorie = počasí. Atraktor = klima.
Odpovědět
ig

25.6.2020 20:39 Reaguje na Ladislav Metelka
Toť otázka. Pak by muselo existovat třeba ještě nějaké "metaklima" měřené za období tisíců let, protože třeba to hluboké oceánské proudění, ze kterého jsem si výše dělal legraci, má právě takové časové konstanty.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 20:55 Reaguje na
Proč ne?
Odpovědět
ig

25.6.2020 21:36 Reaguje na Ladislav Metelka
Myslím si, že vzhledem k dopravnímu zpoždění třeba toho hlubokého proudění tam musí být chaotické variace ve škále tisíců let nebo i více, a při tom to je docela silný vliv. Ale opakuji, že je to jen moje představa, nepočítal jsem to a ty hluboké vody znám jen z Kukala, nic dalšího jsem k tomu nehledal. Jen si tak vysvětluju to, co jsem se o teorii chaosu použité na klima dočetl.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 22:00 Reaguje na
Velká část chaosu má příčinu v turbulenci.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.6.2020 10:48 Reaguje na Ladislav Metelka
Výstižné!

Atraktor je ale něco, co je závislé na "vnějších" podmínkách. Když CO2 stále navyšujeme, měníme tím pořád atraktor, takže je to takové honění zajíce psem (psí křivka). Další věc je jak rychle různé parametry klimatu reagují na změnu podmínek. Když si člověk uvědomí třeba, že v ustáleném stavu hladina oceánů stoupá asi o 10 m se zvýšením teploty o 1K, pak podle současných zkušeností, je reakce tohoto parametru velmi, velmi pomalá. Naopak globální teplota zareaguje na změnu CO2 velmi rychle, další doznívání reakce ale může přes zpětné vazby také trvat velmi dlouho.

To obrovské spektrum zpožďovacích časů je jistě pro modely nepříjemná komplikace.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

26.6.2020 11:19 Reaguje na Jiří Svoboda
Ty modely se počítají maximálně tak na 100 let, jen výjimečně více (hlavně ty, které modelují oceán)...
Odpovědět
ig

25.6.2020 20:30 Reaguje na Jiří Svoboda
Formálně vzato je deterministický, prakticky se ale chová chaoticky a po nějaké době běhu (Ljapunovův čas) je již navenek nerozlišitelný od náhodného. Když si například udělám model, není jedno, jestli určitý výchozí parametr zadám jako 1/3 nebo 0.33333333333333. Obojí se přeloží do binárního tvaru lehce jinak, klidně s rozdílem jediného LSB, ale za chvíli se to projeví na výstupu tak, že vyjde něco naprosto odlišného.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.6.2020 21:39 Reaguje na
Jasně, malý rozdíl na začátku způsobí velikou změnu ve vzdáleném časovém okamžiku, ale nezmění to "průměrné" chování systému. A klima je o tom průměrném chování.

Řekl bych, že zatím je klima velmi robustní "systém", který ovlivní jen velmi významné události/činnosti. To se však může významně změnit, pokud budou narůstat pozitivní zpětné vazby jako je snižování albeda či uvolnování skleníkových plynů táním permafrostů. Pak už ty změny klimatu v postatě nebude možné zastavit a vznikne jiný rovnovážný systém na výrazně vyšší teplotě při nižším albedu s mnohem více skleníkových plynů z roztátých permafrostů. Je pak otázka, jak moc dobře nám bude. Každopádně se vzestupem hladin oceánů o pár desítek m bude nutno počítat.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

27.6.2020 21:41 Reaguje na Jiří Svoboda
Asi tak...
Odpovědět
ig

25.6.2020 20:41 Reaguje na Ladislav Metelka
Těžko říct, třeba v klasickém Newtonově problému tří těles žádný jednoduchý atraktor neexistuje, jak matematicky dokázal Poincaré. Takže to jistě nebude obecná vlastnost chaotických systémů.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 20:54 Reaguje na
Klimatický systém atraktor má, to se dá odvodit i z historických dat a z posouzení stability systému.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.6.2020 21:47 Reaguje na Ladislav Metelka
Já bych řekl, že klimatický systém má více atraktorů a přechod mezi nimi se už v historii mnohokráte realizoval. A možná o jeden přechod lidstvo docela úspěšně usiluje.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

27.6.2020 22:01 Reaguje na Jiří Svoboda
Atraktorů je spousta, ale každý je závislý na forcingu. Ale může pro jeden forcing existovat i víc atraktorů...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.6.2020 11:09 Reaguje na
Cyklické změny nemusí být pravidelné. Předpokladem ale je, že se stav vrací do výchozího bodu.
V našem oteplování to neplatí. Teplota se může vyšplhat na hodnotu, kde vymře veškerý vyšší život.
Odpovědět
ig

24.6.2020 14:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Nelineární dynamický systém žádný výchozí bod nemá. Maximálně tak okrajové podmínky.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

24.6.2020 20:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Skúste pochopiť myšlienku p.Lindzena systém by kolísal aj keby sa nič nemenilo - chápete to? Tá myšlienka nevylučuje ani vplyv CO2, malá zmena v energetickej bilancii môže systém pohnúť jedným smerom - niečo také mal vo svojej prednáške aj Petr Pokorný. Zároveň sú v tom veľké neistoty, pretože rovnako by mohla pôsobiť aj zmena oblačnosti napr. vplyvom slnečnej aktivity, zmeny magnetického pola zeme, či kozmického žiarenia.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

24.6.2020 20:33 Reaguje na Vladimir Mertan
Alebo aj zmena vegetácie.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.6.2020 07:08 Reaguje na Vladimir Mertan
Svoje musejí udělat i obrovské černé plochy FV panelů. Pochopitelně, směrem k vyšším teplotám.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

25.6.2020 10:57 Reaguje na Jan Šimůnek
I to že v Temelíně nevyrábějí jen 2 GW elektřiny ale že vypouští pánu Bohu do oken 4 GW tepla, spolu s odpařováním spousty vody z Vltavy.
Ale můžete být klidný, tepelnou bilanci země změní chladící věže JE či pole FV panelů jen bezvýznamně...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 11:43 Reaguje na Milan Vaněček
Ale to je zajímavá úloha. Temelín je jasný, jak říkáte. Zkuste si ale vzít albedo FV panelu a průměrné albedo zemského povrchu a pokud bude rozdíl větší než dvojnásobek účinnosti FV panelu, pak je to horší než Temelín.

Máte pravdu, že ten efekt není pro klima důležitý.

Každopádně byste se ale mohl vyjádřit ke srovnání bílá x zelená (ta ekologická) střecha. Cenově je bílá střecha zadarmo (vezme se bílý plech nebo fólie místo barevné). Jaký pigment by ale ta bílá barva měla mít, aby absorbovala co nejméně slunečního záření včetně UV a IR oblasti. Je v tom nějaký výzkum?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.6.2020 06:13
Každému doporučuji tento odkaz od p. Mertana navštívit .

https://wattsupwiththat.com/2018/10/09/richard-lindzen-lecture-at-gwpf-global-warming-for-the-two-cultures/


Vynikající shrnutí proč jsou hoši z IPCC vedle a důvod proč agitátoři CO2 strašáku ( p. Metelka a spol.) jsou v této Diskuzi tak vzteklí.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

24.6.2020 09:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, článek na Whats up with that (jehož autor je mimochodem úzce propojený s Heartland institute, který je mimochodem bohatě dotovaný z ropných společností), jasně ukazuje že IPCC je vedle. :-) Pane Vinkler, posledních několik článků dokazujete, že o problametice moc nevíte a jen papouškujete (a kopírujete). Pro mě jste se stal, bohužel, velmi nevěrohodným.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.6.2020 09:39 Reaguje na Petr Eliáš
Uveďme si fakta a nikoli pocity.

a) zveřejnil jsem práci ruských vědců, teorie biotické pumpy a dal na ni odkazy

b) mám pochybnosti o tvrzení IPCC, CO2 - metla lidstva a
uvedl proč vč. linků na vědecké práce (Žarkova, Lindzen
atd.
c) zde v diskuzi jsme dokázal,že p.Metelka se mýlí - tvrdil
totiž že IPCC nikomu nic nedopručuje - uvedl jsem právě
takové doporučení vč. odkazu na něj

d) p. Metelkovi jsem musel vysvětlit pojem "klimatologický
interval" vč. jeho definice

A pak se objevíte vy, který lidově řečeno ani "nepoložil
linoleum v kuchyni" a "prokazujete" moji nevěrohodnost.

Teď zase ukažte vy , jak se projevuje vaše důvěryhodnost a doložte na faktech , nikoli na frázích jak na tom je zase na oplátku vaše osoba.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

24.6.2020 09:45 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy si ta "fakta" překrucujete, jak se Vám hodí. Pojem "klimatologický interval" je nesmysl, neexistuje, to jste si jen něco vymyslel a žádnou definici jste nedal. Svou nevěrohodnost tady ukazujete sám a pracujete na tom dost tvrdě...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.6.2020 09:49 Reaguje na Ladislav Metelka
Stále však nedosahuji vaší úrovně...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

24.6.2020 09:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, od Vás to opravdu sedí. V problematice se nevyznáte, jen zcela nekriticky papouškujete, co se Vám hodí. Protože se v tom nevyznáte, nepoznáte, jestli autoři neudělali chyby, Vy sám taky děláte chyby (ať už je vidíte nebo ne).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.6.2020 12:07 Reaguje na Ladislav Metelka
Kdežto vy to poznáte a navíc uvádíte veřejnost v omyl nepravdivým tvrzením o "nezaujatosti" IPCC.
Když vám to prokážu - stanu se terčem nevybíravého osobního osočování.

To je pro lidi z tábora klimaalarmistů typické - neřeší se problém - ale osoby ,které si dovolily na nesrovnalosti poukázat.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

24.6.2020 12:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
Srandujete. Kdo řeší osoby? Vy se na ně pořád odvoláváte, aniž byste tomu rozuměl. Píšete o nesrovnalosti, ale nejste schopen poznat, jestli tam vůbec nějaká nesrovnalost je.... Děs...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.6.2020 12:36 Reaguje na Ladislav Metelka
Až se mě chlapi v hospodě zeptají,co si myslím o p.Metelkovi (ČHMÚ) asi jim odpovím, že je to bezva chlap a dokonce si o sobě myslí , že je klimatologem .
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

24.6.2020 12:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jste schopen dát něco k věci?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.6.2020 12:44 Reaguje na Ladislav Metelka
Pane Metelko, diskuze s vámi je jalová. Vy, odborník přece nýmanda z Kotěhůlek vždy setřete.

Já si v klidu počkám oněch 30 měsíců . To se bude vědět jak si sedly modely s realitou. Pak se vám ozvu a můžeme posoudit , kdo byl blíže realitě.
Vše v dobrým, nic ve zlým.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

24.6.2020 16:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
30 měsíců... Trochu jste si to spletl s 30 roky... :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 16:42 Reaguje na Ladislav Metelka
Nespletl! Pan Vinkler s kamarády predikuje radikální obrat již letos! Vždyť začalo pršet.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.6.2020 17:49 Reaguje na Ladislav Metelka
Nespletl , viz Climate Change in the Polar Regions:
A revised +10±4°C magnitude of the abrupt change in Greenland temperature at the Younger Dryas termination

Grachev, A.M. and Severinghaus, J.P. (2005)


Na rozdíl od vás se snažím vzdělávat.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

24.6.2020 19:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale nejde Vám to... Mohu Vás ujistit, že za 30 měsíců se nic moc podstatného nestane...
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.6.2020 19:50 Reaguje na Ladislav Metelka
Ono se pozná, jestli půjdou teploty nahoru podle katastrofických scénářů IPCC nebo naopak dolů.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

24.6.2020 19:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Za jak dlouho se to pozná?
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.6.2020 07:14 Reaguje na Ladislav Metelka
Zřejmě dost brzo, protože alarmisté začali blábolit, že pokud nedostanou prachy a moc do půl roku, "nastane šílená katastrofa".
Viz poslední odkaz v tomto článku:
https://www.blisty.cz/art/100294-lidstvo-ma-pul-roku-na-odvraceni-ekologicke-katastrofy-aneb-jsme-efektivne-ztraceni.html

Je docela možné, že letošní jaro je už předzvěst nastávajícího ochlazování, takže oteplovací lháři ztrácejí nervy.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.6.2020 09:37 Reaguje na Jan Šimůnek
A nebo teplá zima znamená další oteplování. :)

https://climate.copernicus.eu/boreal-winter-season-1920-was-far-warmest-winter-season-ever-recorded-europe-0
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.6.2020 07:10 Reaguje na Ladislav Metelka
Je mi líto, pane Metelko. Tu diskusi tu četlo víc lidí.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 08:29 Reaguje na Jan Šimůnek
No právě... :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.6.2020 11:14 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, vaše logika je někdy zcela kouzelná.
Podezříváte světové vědce, kteří jsou financováni ze všech možných zdrojů, že píšou pro klimabyznys kvůli grantům.
Přitom věříte ruským vědcům, kteří jsou financováni prakticky pouze ze státu, který je fatálně závislý na exportu fosilních paliv.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.6.2020 07:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Uvědomte si laskavě, že pro Rusko je šíleně výhodné, pokud si EU a další státy totálně rozbijí energetiku rušením jaderných elektráren a jejich "nahrazováním" OZE. Protože potom bude naprosto závislá na dodávkách ropa a planu z Ruska.

Obávám se, že i JE postavenou Rosatomem budou Rusové považovat za větší zlo než její nepostavení.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.6.2020 08:25 Reaguje na Jan Šimůnek
grrr ... plynu z Ruska.
Odpovědět
LB

Lukas B.

26.6.2020 21:24 Reaguje na Jan Šimůnek
i já jsem si oblíbil komix "čtyřlístek", a mám z něj oblíbené citoslovce: zuřivost = grrr! (bobík), pláč búú-škyt (fifinka), a hlavně huhly-huhly (nešťastník, co je mu naražen kýbl na hlavu). použití citoslovců z čtyřlístku mě naplňuje divukrásnou radostí.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

24.6.2020 19:53 Reaguje na Petr Eliáš
Článok vyšiel na viacerých stránkach, ten odkaz Whats up with that som dal kvoli dobrej dostupnosti, netreba sťahovať pdf-ko a funguje dobre aj automatický preklad chromu, čo je napríklad pre mna dôležité, verím že to odcenia aj další slabší angličtinári. Poukaz na dotovanie ropnými spoločnosťami je veľmi slabý argument. Proti vede - konšpirácia.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

24.6.2020 20:13 Reaguje na Vladimir Mertan
To není slabý argument - to je prostě pravda. :)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

24.6.2020 21:35 Reaguje na Petr Eliáš
Pre mna je to iba konšpirácia, ktorej nema žiadnu logiku. Ropné spoločnosti by si mohli kúpiť všetky vedecké časopisy ak by chceli. Nepotrebujú si kupovať whatsupwiththat Ďalej trvám na slabom argumente, ktorého pravda nie je nijako dokázaná = konšpiračná teória. To sa stavia voči faktom ktoré sú uvedené v článku.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.6.2020 09:19 Reaguje na Vladimir Mertan
Heartland Institute:
https://www.desmogblog.com/heartland-institute

Anthony Watts (zakladatel Whatsup; v Heartland Institute vedený jako ,,senior fellow for environment and climate at The Heartland Institute,,):
https://www.heartland.org/about-us/who-we-are/anthony-watts

Příspěvěk 44 000 dolarů od Heartland na založení webu Whatsup:
https://www.desmogblog.com/heartland-institute-exposed-internal-documents-unmask-heart-climate-denial-machine
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.6.2020 17:20 Reaguje na Petr Eliáš
Inak je to unikát, desmog je niečo ako čierna listina, kto nesúhlasí s teóriou GO je do nej zapísaný. Zaujímalo kto financuje takéto ušlachtilé dielo? Sú to čisté peniaze?
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.6.2020 08:25 Reaguje na Vladimir Mertan
Ryzí fašismus.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.6.2020 08:30 Reaguje na Vladimir Mertan
Nevím, zkuste to dohledat. :-) Každopádně ukázali propojení rop. spol. - heartland institute - Watts. :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.6.2020 08:43 Reaguje na Petr Eliáš
Zde na Ekolistu nedávno zmiňovaný Moorův film prokázal propojení OZE a klimatických aktivistů s průmyslem OZE a dalších "klimaticky příznivých" technologií.
Odpovědět
MG

Milan G

25.6.2020 15:55 Reaguje na Petr Eliáš
Vy jste mně pobavil, za to vy jste věrohodný...
Vše co vám nevyhovuje nebo vám nesedí do vašeho pokrouceného vidění světa okamžitě negujete.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.6.2020 11:16
Pánové, vidím, že se zde z diskuse o Green Deal nic nedovím. Nevadí, uvidíme co se z toho vyvine.
Co se týče reportů IPCC, tady asi nikdo z diskutujících není schopen kriticky po vědecké stránce posoudit, co je "jisté", všeobecně akceptovatelné,
co je "pravděpodobné" a co jsou zatím jen spekulace.
Já jsem celý život dělal optickou a fotovodivostní spektroskopii atomů, molekul, pevných látek od nanočástic po mikročástice, hlavně tenké vrstvy, a zavedl jsem řadu nových metodik pro vrstvy rozptylující světlo.
Tak vím, že optické vlastnosti jsou i pro jednu látku (zde v meteorologii třeba voda) extrémně bohaté a různorodé.
A nelze je zjednodušit na jeden parametr pro "water-vapor feedback"
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 16:35 Reaguje na Milan Vaněček
Tepelné záření a jeho interakci s látkou umíte taky?

O tom je modelování. Vystihnout to pro daný problém nejpodstatnější. Operovat vašimi širokými znalostmi, které jsou problému irrelevantní, kromě uspokojení vašeho ega, moc věci nepomůže.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.6.2020 18:04 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svoboda, interakce elektromagnetického záření s látkou v sobě zahrnuje i ten interval energií kterému říkáme tepelné záření.
Já když jako optik (od UV po mikrovlny) čtu některé Vaše poznámky, tak jen kroutím hlavou. A to vůbec nesouvisí s tím, že vy jste jaderný aktivista a já zase propaguji fotovoltaiku a že se tedy míjíme.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.6.2020 20:03 Reaguje na Milan Vaněček
Já zase nechápu, co vás pořád tak popuzuje? Možná, kdybyste se zklidnil a začal diskutovat věcně, bylo by to ku prospěchu i vám.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.6.2020 21:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Co mám dělat když nerozumíte mé odborné poznámce v 11:16 (poslední 2 věty) ?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.6.2020 09:00 Reaguje na Milan Vaněček
Ale vaší odborné poznámce jsem od začátku rozuměl a na to jsem i (možná ne zcela srozumitelně)reagoval.

Vy asi pořád nechápete, že klima je o optice jen z části a ta do komplexních klimatických modelů může být zahrnuta pouze pomocí jednoduchého ale výstižného matematického popisu. Takže vytahovat co všechno o optice víte a říkat, jak je vše složité, opravdu k ničemu není.

Chcete-li přispět v optické části problému, je asi třeba podívat se, jak dobře je v modelech řešena interakce slunečního záření s atmosférou (včetně oblaků) a zemským povrchem a jak je řešena interakce tepelného záření povrchu s atmosférou (včetně oblaků). Pokud dodáte přesnější rovnice v klimatických modelech použitelné, bude vám jistě lidstvo vděčné. Pro vás však existuje jasné omezení. Aby to komplexní klimatické modely nezkomplikovalo natolik, aby jejich rovnice zůstaly řešitelné.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 09:08 Reaguje na Jiří Svoboda
Radiace je v modelech velmi podrobně, protože jde o energetiku atmosféry. Samozřejmě jak ve viditelné oblasti, tak i v IR. Řešení radiačních schemat je výpočetně jedna z nejsložitějších věcí a zabírá podstatnou část času, potřebného pro výpočet modelu.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

25.6.2020 11:00 Reaguje na Ladislav Metelka
když jsem se podíval na jeden odkaz který jste mi dal ze zprávy IPCC, tak jsem viděl, že je to "řešeno" zcela nedostatečně.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 11:06 Reaguje na Milan Vaněček
Vy jste to viděl? Když se ve fyzice nevyznáte? Jak, prosím Vás? A ve zprávách IPCC tohle fakt nenajdete...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 11:14 Reaguje na Milan Vaněček
OK, vezměte si třeba https://www.umr-cnrm.fr/gmapdoc/IMG/pdf_arp51ca.pdf, radiaci máte na stranách 121-144 a můžete ukázat, co je tam špatně nebo nedostatečně...
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

25.6.2020 12:00 Reaguje na Ladislav Metelka
To už jste mi ukazoval, ano snaží se řešit to na co jsem poukazoval,
samozřejmě musí tam mít (mají tam) spoustu aproximací a odhadů
Je to opravdu extrémně těžké, aspoň v současnosti
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 12:15 Reaguje na Milan Vaněček
Já jen že jste psal, že je to nedostatečné. On ale taky tenhle model je víc než 10 let starý. Dnes se to většinou počítá trochu jinak. Bez ohledu na výpočetní čas se spočítá detailní radiační schema pro různé kombinace vstupních parametrů (schema je tak detailní, že by při té výpočetní náročnosti nemohlo být součástí modelu, protože by ho strašně brzdilo). Na těch datech se vytrénuje perceptronová neuronová síť (většinou vícevrstvá) a ta se pak používá v modelu. "Ztráta" kvality je minimální, rychlost vyhodnocení o mnoho řádů kratší, než kdyby se mělo počítat celé to detailní radiační schema. To pak umožňuje třeba zahustit síť modelu nebo počítat dynamiku nehydrostaticky a podobně.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.6.2020 08:27 Reaguje na Ladislav Metelka
Problém je, že jsou to pořád jen odhady a modely, nikoli realita.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

26.6.2020 10:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Model je vždy model a ne realita. Ale co je v modelech, je prověřeno fyzikou, bylo publikováno v odborné literatuře a podrobeno tak veřejné odborné recenzi apod.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.6.2020 11:46 Reaguje na Ladislav Metelka
Nicméně ani to vše nezaručuje, že to bude fungovat v praxi.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

26.6.2020 11:47 Reaguje na Jan Šimůnek
To ne, to se ukáže až v porovnání s tou praxí. A ukazuje se, že ten matematický popis atmosféry, který se používá v modelech, funguje celkem dobře.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.6.2020 12:04 Reaguje na Ladislav Metelka
Pročež ty modely nebyly s to předpovědět nedávné desetileté výrazné zpomalení až zastavení oteplování :-)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

26.6.2020 12:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Když za první rok výpočtu trendu vezmete rok 1998, tak to potom chvíli vypadalo na zpomalení, další období ale ukázalo, že se dohromady nic nestalo. Oteplování pokračuje. Tahle věc zůstala jen v palicích klimaskeptiků. A mimochodem - klima se počítá minimálně za 30 let, takže něco, co trvá výrazně kratší dobu, je klimatologicky málo zajímavý výkyv.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.6.2020 11:25 Reaguje na Milan Vaněček
Jinak se omlouvám za tvrzení, že se ve fyzice nevyznáte. Spletl jsem si Vás ve fofru s jedním místním exotem. Pardon...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.6.2020 18:18
V pondělí 22.6. zveřejnil Eurostat - statistický úřad EU - čtvrté vydání své výroční zprávy, v níž sledoval pokrok zemí EU směrem ke stanoveným cílům do roku 2030.

Pane Metelku určitě bud zajímat jeho milované klima a boj proti moru 21. století,antropogenním emisím CO2 v Evropě.

No nic moc - EUROSTAT napsal :
U SDG 13 „Akce v oblasti klimatu“ nedošlo v posledních pěti letech k žádnému pokroku.
Emise EU klesly mezi roky 2013 a 2018 o 2,7%, což je velmi málo na cestě k dosažení cíle 40% snížení emisí do roku 2030.
(pozn. za základ se bere r.1990)

Pokud jde o boj proti změně klimatu, Gentiloni uvedl, že ačkoli EU byla v popředí přijímání „velmi odvážných“ opatření v boji proti změně klimatu, výsledky jsou stále nedostatečné. "To je jeden z důvodů, proč je evropský zelený obchod důležitější než kdy předtím," uvedl.
(Paolo Gentiloni, evropský komisař pro ekonomiku)

Přesně to, co tady opakovaně píše p.Šimůnek - jde pouze o ekobyznys s OZE , kde se ti osvícení pořádně přiživí.

Další černou zprávou pro klimaalarmisty je web www.accuweather.com/v, který namaloval pro červen sotva průměrné teploty a červenec položil dokonce pod normál !

Tady máte odkazy na data, ať mě zase čeští klimaalarmisté, zejména tzv. klimatologové neprojevují hlubokou nedůvěru . :-)
https://ec.europa.eu/eurostat/documents
https://www.accuweather.com/cs/cz

Odpovědět