https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/stanislavn-pernicky-dopis-politikum-aby-nenechali-becvu-vysumet
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Stanislav Pernický: Dopis politikům, aby nenechali Bečvu "vyšumět"

20.1.2022
Foto | Ondřej Kašpar
Vážení,
ve čtvrtek 20. ledna to bude právě jeden rok a čtyři měsíce od největší ekologické havárie, která 20. září 2020 postihla řeku Bečvu. A právě zhruba na čtyři měsíce se všichni v této kauze odmlčeli, jako by se pomalu, pomalinku dostávala pod koberec. Naprosto chápu, že to bylo období po volbách, které bylo poznamenáno jistými "průtahy" se jmenováním vlády, přípravou programového prohlášení vlády, diskuzním maratonem při hlasování o důvěře, ale hlavně také Vašim přebíráním ministerstev či poslaneckých funkcí.
 
Také já jsem se trochu odmlčel, protože jsem koncem října absolvoval operaci kolena, kterou jsem dlouho odkládal, a poté rehabilitaci a lázně. Ale jak jsem slíbil při převzetí environmentální ceny Josefa Vavrouška právě za boj o Bečvu, moje úsilí a pomoc při odhalení pachatele neutuchne, pokud mi budou síly stačit. A protože jsem již v naprostém pořádku, plný síly a nové energie, pouštím se znovu do práce a jsem moc rád, že se ke mně připojili také přátelé z vědeckých kruhů - pan profesor RNDr. Ivan Holoubek, CSc. a pan profesor RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Dovoluji si Vás proto požádat, abyste:

- na pořad nejbližší schůze sněmovny zařadili znovu kauzu Bečva k projednání a znovu zřídili vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny, která by navázala na zjištění komise z minulého volebního období,

- pokračovali v zahájeném řízení pro porušení zákona vůči soudnímu znalci Jiřímu Klicperovi.

Za celých 16 měsíců se toho v tomto případě moc neudělalo a lidé kolem Bečvy by konečně rádi znali výsledky šetření...

Dokonce i bývalým ministrem Richardem Brabcem (tuším v dubnu 2021) zmiňovaná monitorovací stanice byla na břehu řeky Bečvy vybudována teprve v těchto dnech (oficiálně má být spuštěna 1. února) a to na místě, které je podle názoru většiny rybářů a lidí, kteří se kolem Bečvy pohybují, naprosto nevhodné. Nezachycuje totiž inkriminovanou výusť, kde vede dešťová kanalizace z obce Lhotka nad Bečvou, ale nikdo neví, co všechno je do ní napojeno - včetně odpadních vod a průsaků z vlakového překladiště u nádraží ve Lhotce. Je to výusť, která byla jako jediná v září 2020 vypálená - tedy bez mechů a řas - stejně jako kameny pod ní, po kterých voda teče do řeky.

Prosím, abyste tuto havárii nenechali "vyšumět", ale udělali vše pro to, aby se podobné katastrofy neopakovaly a my jsme přírodu a vodu nechali svým dětem a vnukům čistou.

Děkuji
reklama

 
foto - Pernický Stanislav
Stanislav Pernický
Autor je předseda Místní organizace Českého rybářského svazu Hustopeče nad Bečvou.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

20.1.2022 12:03
Tak pokud je to s umístěním monitorovací stanice tak, jak píše pan Pernický (nemám důvod mu nevěřit) tak je to jen další důkaz toho co se tehdy na Bečvě stalo... toto opravdu nemůže vyšumět, protože aby stát zneužíval svého postavení a složek k tomu, aby se nepřišlo na to, že firma tou dobou premiéra udělala takovouto katastrofu.... tak to se opravdu nedá jen tak přejít.

Navíc se musí udělat vše pro to, aby se to již nikdy neopakovalo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.1.2022 12:59
Samozřejmě je potřeba to celé zase otevřít a hlavně realizovat výsledek z parlamentní vyšetřovací komise - rozšířit vyšetřování i o zločinné spolčení.
Jenže to má háček: i policie je do toho silně namočená a ředitel GIBS je jmenovaný Babišem. Takže by bylo potřeba požádat o vyšetřování zahraničí, celá kauza je celkem velmi jednoduchá, takže by to nemělo být problém. Samozřejmě počítám s tím, že rozbory vrorků, které se údajně ztratily, budou v archivech těch laboratoří uloženy. Jen Povodí jich udělalo asi 130 a viník je pak asi jasný.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.1.2022 15:34
Ona podezřelá výpust není ani teď kontrolovaná monitorovací stanicí, přestože nikdo neví, co všechno do ní ústí a doteď se nepodařilo vyšetřit, odkud se jedovatá látka do Bečvy dostala. To snad nemůže být pravda!

To, že byla tahle záhadná stoka jako jediná v den ekologické havárie vypálená tj. bez mechů a řas, stejně jako kameny pod ní, po kterých voda z ní teče do řeky, přece o něčem dost podstatném vypovídá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.1.2022 17:33 Reaguje na Majka Kletečková
Jistě. Vypovídá to o neskutečně zkorumpovaném babišistánu. A právě proto by to mělo být vyšetřováno jako zločinné spolčení, protože jinak se korupce na jakékoliv ůrovni nezbavíme.

Tady je o té výpusti článek, podle mě je to ten správný tip:
https://denikreferendum.cz/clanek/32484-zjisteni-dr-deza-je-zrejme-napojena-na-podezrelou-vypust-ve-lhotce-nad-becvou
Odpovědět
hi

23.1.2022 10:52
Inkriminovaná podezřelá výust není z dešťové kanalizace, ale z jednotné kanalizace ze Lhotky - místní části Lešné, která je v majetku obce Lešné. Dle programu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje jsou na ni napojeny přepady ze septiků ze zástavby Lhotky. Na kanalizaci by obec měla mít zpracovaný pasport a kanalizační řád, ve kterém jsou uvedeny maximální povolené limity vypouštěného znečištění napojených předčištěných odpadních vod. Na vyústění do Bečvy je odb. ŽP MěÚ Valašské Meziříčí vydáno povolení k vypouštění odpadních vod s povolenými limity koncentrí vypouštěného znečištění. Na každou přípojku by měla mít obec s vlastníkem nemovitosti uzavřenou smlouvu o vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace. Nejedná se tedy o žádnou záhadnou neevidovanou výust.
Pokud skutečně rybáři odebrali vzorky z výusti s vysokými koncentracemi polyaromatických uhlovodíků, tak se jednalo o havárii, kterou měl řešit vodohospodářský orgán odb. ŽP ve Valašském Meziříčí s vlastníkem kanalizace obcí Lešnou. Případně krajský úřad Zlínského kraje, ČIŽP a Povodí Moravy. Ve správním řízení měla být udělena pokuta a stanovena nápravná opatření.
Obec Lešná jako vlastník kanalizace měla provést kamerový monitoring kanalizace a pokud by zjistila napojení kanalizace nebo zaklenutého potoku z Dézy udělit pokutu za nepovolené napojení na obecní kanalizaci a ve spolupráci s vodohospodářským orgánem zajistit odpojení vod z území Dézy z kanalizace.
Vodohospodářský orgán může nařídit Déze vybudovat před napojením zaklenutého potoku nebo kanalizace šachtu a instalaci trvalého monitoringu kvality a množství vypouštěné vody s dálkovým přenosem přístupným obci a případně i veřejnosti (rybářům), kteří mají právo na informace o životním prostředí. Monitoring může být zajištěn sondami na měření koncentrace vybraných ukazatelů a automatickým odběrákem na odběr 24 hod. vzorků ze kterých je možno dodatečně provádět potřebné rozbory.
Nemělo by to být nijak složité, ani nákladné a uhradit by to vše měla DEZA.
Není potřeba čekat, až vše vyšetří policie. Stačí jen, když všichni zodpovědní Obec Lešná, odb. ŽP MěÚ Valašského Meziříčí, KÚ Zlínského kraje odb.ŽP, ČIŽP a Povodí Moravy přestanou dělat mrtvého brouka a začnou konat řádně své povinnosti. Není potřeba ani vymýšlet nové zákony.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2022 14:22 Reaguje na
Proč by se měli ale ouředníci pružit, když bylo už dávno vše vyšetřeno a policie obvinila Energoaqua a jejího šéfa Havelku??
Odpovědět
hi

23.1.2022 17:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože to je jejich práce a jsou za ní placení. Tolerují porušování zákonů a ignorují drobnější havárie, které nezpůsobují úhyn ryb v Bečvě.
Podzemní vody pod DEZOU jsou kontaminované toxickými polyaromatickými látkami z DEZY. Vybudována je sice hydraulická clona, která má zabránit dalšímu šíření kontaminace podzemních vod. Dekontaminaci podzemních vod pod DEZOU však nikdo neřeší a DEZA se dále rozvíjí. Pokud opravdu chceme v budoucnu zamezit vzniku dalších havárie, je potřeba výrobu v DEZE začít utlumovat a podzemní vody pod DEOU dekontaminovat.
Zatím k žádné změně nedošlo a zodpovědné orgány (odb. ŽP ve Valašském Meziříčí, obec Lešná,,krajský úřad Zlínského kraje, ČIŽP a Povodí Moravy) jsou stále nečinné. Nikdo dosud nezveřejnil odebrané vzorky a oficiálně nesdělil co loňskou velkou havárii vlastně způsobilo.
Snad nová politická reprezentace přinese v reálném čase nějakou skutečnou změnu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2022 18:36 Reaguje na
Pokud nebude ta havárie SKUTEČNĚ vyšetřena a skuteční viníci nebudou bručet, nic se nestane. Korupce je v tom přímo gigatická a ví to úplně všichni, ale chujstym.
Odpovědět
hi

24.1.2022 13:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Souhlasím. Pokud má nastat skutečná změna a další havárie se neopakovaly, musí zodpovědné orgány (odb. ŽP ve Valašském Meziříčí, obec Lešná,,krajský úřad Zlínského kraje, ČIŽP a Povodí Moravy)vykonávat svou práci zodpovědně a v souladu s platnými zákony. Bude to běh na dlouhou trať a první krůček můžeme udělat při podzimních volbách. Jinou možnost nemáme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2022 14:04 Reaguje na
Ovšem ten první krok má v rukách stát, tj. vláda.
Vyšetření této havárie už dávno není záležitost Povodí nebo Kraje, nebo ČIŽP, ale ta korupce začíná už na ministerstvu ŽP, které intenzivně mlžilo, lhalo a celou záležitost prakticky zablokovalo. Taky policie, která to vyšetřovalo, ovšem ta má nadřízeného v GIBS, kterému ale šéfuje babišův člověk.
Jak psal pan Gazdík z vyšetřovací komise, musí se vyšetřování rozšířit o zločinné spolčení a to si už sami nevyšetříme. Tam je na místě pomoc ze zahraničí, z EU.

Pokud tohle neproběhne, nemáme šanci s tím nic udělat a žádné volby to nevyřeší, každý ouředník bude korumpován seshora.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist