https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tomas-husa-to-jdete-takhle-na-prochazku-a-najednou-koukate-ze-se-kaci-vase-oblibena-alej
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tomáš Husa: To jdete takhle na procházku a najednou koukáte, že se kácí vaše oblíbená alej

11.11.2020
Foto | Jan Bolek
V době nouzového stavu při pandemii lidé rádi vyjdou do přírody, na čerstvý vzduch, potěšit duši, posílit tak imunitu – je to jedna z nejlepších věcí, které teď můžeme pro sebe (ale i společnost v boji proti viru) udělat. Vyjdete si tak na procházku svou oblíbenou alejí, po naučné stezce, do lesa a vaše oči narazí na stromy označené ke kácení. Spousta stromů, včetně vzrostlých dubů, krásných lip, ale i nedávno zasazených stromků ještě s oporami – prakticky celá alej a mnohé stromy v okolí lesních cest nesou na kmeni zelené „K“. Popisuji, co se stalo nedávno lidem v Zašové, lokalitě Pohoř. Není divu, že kácení vyvolalo zděšení místních a snahu jej zastavit. Mimo jiné peticí.
 

Dozvěděl jsem se o akci koncem letošního října a hned zjišťoval podrobnosti. Už při pročítání popisu záměru stavby nazvané "Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k. ú. Zašová" mi nadledviny stříkaly adrenalin do krevního oběhu a nechápal jsem, jak toto někdo mohl v dnešní době napsat (a snad ani po sobě nepřečíst) a jiný s těmito podklady odůvodnit kácení. Napadlo mě, že jestli na to budou čerpány peníze určené na péči o přírodu a krajinu, to už by byl vrchol.

Cituji zde pár „perliček“ z dokumentu Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k. ú. Zašová:

"a) ochrana krajiny a přírody: Zrealizováním navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože stavba není producentem škodlivých zplodin" (str.20)... jakoby pouze zplodinami a jedy docházelo k poškození přírody a krajiny.

Nebo např. netuším, jak se do dokumentace dostal výrok (bod B - hluk na str. 21):

"Stavba je vedena mezi pastvinami od intravilánu obce Nedašov. V blízkosti zamýšlené stavby (zhruba 30 m od stavby) se nacházejí pouze průmyslové objekty (výrobní haly, zemědělské družstvo atd.). Nejbližší chráněný objekt (rodinný dům) se nachází cca 100 m od zamýšlené stavby."

Nedokážu se ubránit dojmu, že projekt byl šit horkou jehlou a nikomu to nevadilo - vždyť Nedašov se nachází na úplně druhém konci Valašska a průmyslové objekty se mezi Zašovou a Pohoří 30 m od stavby fakt nenachází - prostě to někdo bezmyšlenkovitě zkopíroval a prošlo to.

Na místo jsme se s kolegou z ČSOP vydali v úterý 3. 11. dopoledne, když už dřevorubci káceli druhý strom – třešeň. Ležela osika a silně ořezán byl krásný dub v aleji. Poprosil jsem dřevorubce, aby zatím přestali kácet a krátce předtím volal ČIŽP. Kontaktovali jsme i pana starostu Zašové, který s místostarostou ihned přišel. Ochotně nám představili záměr včetně jeho historie. Kácení bylo orgánem České inspekce životního prostředí pro nedostatky v dokumentaci povolovacího řízení pozastaveno.

Alej v Zašové.
Alej v Zašové.
Foto | Jan Bolek

Navzdory sychravému počasí úterního rána se alejí procházelo poměrně hodně lidí a mnozí se ptali na kácené stromy a podepisovali na místě petici. Vlastník sousedící pastviny (obyvatel obce pokročilého věku) vyjadřoval lítost nad alejí. Právě on byl označen vedením obce za příčinu nevyhnutnosti kácení aleje, neboť nedovolil realizaci odvodňovacího kanálu na svém pozemku. Dle jeho svědectví si ale Státní pozemkový úřad ani obec nedaly moc práce, aby s ním věc pečlivě projednaly.

Projekt byl schválen 2013 a pozemkové úpravy 2015, kvůli bleskové povodni 2009. Kácení bylo obcí schváleno 2018. Pokus odvrátit kácení velkého množství hodnotných stromů v aleji a lese (a také další škodlivé vlivy na přírodu a krajinu) je tedy opravdu na poslední chvíli, těsně před samotnou realizací.

Od roku 2015 uběhlo několik let zhoršujícího se sucha, která vedla ve společnosti ke změně přístupu k hospodaření s vodou v krajině. Potřeba maximalizace vsakování srážek a zpomalení plnění koryt vodotečí (namísto urychlení odtoku) jsou čím dál víc upřednostňovány a je vynakládáno v tomto ohledu nemalé úsilí a finance.

Přiznejme si, že projekt nebyl v tomto směru aktualizován a jeho „setrvačnost“ je v dnešní době neobhajitelná. Ve svém principu totiž odporuje tomuto trendu.

Pokud „stávající šířka komunikace se pohybuje od cca 2,7 m po 3,2 m a nová cesta bude mít šířku 3 metry a na každou stranu půl metrový zpevněný pás“ (citováno z vysvětlení vedení obce, že se nejedná o rozšíření cesty), tedy 4 m zpevněné plochy, tak se jedná o rozšíření zpevněné plochy o 25-48 %. Není jedno, zda zpevněný 0,5 m pás bude asfalt nebo polopropustný povrch, ale kolik je to po celé délce cesty nových čtverečních metrů plochy? Na kterou když přívalově zaprší, kolik krychlových metrů navíc bude jen ze samotné cesty značně urychleno do potoka?

Byla znalecky vyčíslena hodnota ekologické újmy vzniklé kácením stromů? (dle metodiky AOPK?) - z této kalkulace by pak měl vycházet objem náhradních výsadeb včetně pětileté následné péče. Pro mnohé bývá překvapením, jak moc je taková hodnota stromu vyšší, než je cena dřeva z něj získaného.

Realizace stavby možná ochrání nemovitosti v sousedství pole a louky, poškozené v minulosti bleskovou povodní, na druhé straně ale ohrozí nemovitosti jiné - stojící na břehu potoka při jeho rozlivu, když koryto nebude stíhat odvádět nápor vody „urychlené“ plánovaným zásahem. Před touto skutečností ve svém stanovisku varuje správce toku Lesy ČR s .p. Vsetín: „realizací této stavby dojde ke zhoršení odtokových poměrů v Zašovském potoce při povodňových průtocích v korytě potoka a ke zrychlení odtoku vody z krajiny, což je v současné době nežádoucím jevem“ (cituji bod 1.9 z fotokopie dokumentace dostupné k nahlížení na Obecním úřadě). Navíc po delší době sucha se povrch půdy mění v krustu, po které voda namísto vsakování rychle stéká, což může být další nevýhoda odvodnění. Ve hře bude i zhoršené doplňování podzemních vod s možným nedostatkem vody ve studních.

Je otázkou, jaká bude životaschopnost obcí slibovaných „bohatých“ náhradních výsadeb ve vykácené aleji, kde bude chybět ochrana zástinem a ještě bude urychlen odtok vody z půdy. A jak velké úsilí a finance budou nutné k zabránění přísuškům. Berme prosím vážně současnou akutní potřebu adaptace na klimatické změny.

Kácením vznikne okamžitě velká „jizva“ v krajině (estetická, úbytek úkrytů a potravy pro ptáky, hmyz a další živočichy), jejíž zacelení nepotrvá měsíce nebo roky, spíš desetiletí, a to i za dobrých klimatických podmínek.

Velmi pochybuji o pozitivním přínosu celé akce, bude-li realizována podle současného plánu. Namísto pokračování navrhuji aktualizaci projektu tak, aby odpovídal současným trendům, nejlépe ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny podle příkladů „dobré praxe“ v později projektovaných pozemkových úpravách - a kde aktivita právě Státního pozemkového úřadu hraje významnou a pozitivní roli. Také navrhuji, aby Státní pozemkový úřad učinil nový pokus o jednání s majitelem louky pod alejí, jehož svědectví při našem setkání na místě ve mně vzbudilo dojem ochoty ke společné domluvě s cílem záchrany aleje.

Již příští rok lze snížit riziko eroze a povodně správným hospodařením na poli nad alejí - volba vhodné plodiny a orba po vrstevnici (jak to uměly generace tradičních zemědělců před érou socialismu) - účinněji, než odvodněním (dokonce části lesa). Chápeme, že pro současné vedení obce, které projekt částečně „zdědilo“ po předchozím vedení, nebude snadné jej v tak pokročilé fázi příprav změnit. Ještě větším škodám zatím ale zabránit lze.

Kauza má ještě jeden důležitý rozměr – společenský. Vykácení aleje by mohlo vést k rozdělení občanů Zašové. To je další důvod, proč projekt zastavit a hledat řešení přijatelné pro majitelé domů ohrožených zaplavením vodou (a bahnem) z pole na jedné straně a majitele domů na břehu potoka a milovníky okolní přírody na straně druhé.

A obecné poučení pro obecní samosprávy a stavební úřady? Nebrat v územním plánování na lehkou váhu satelitní zástavby na kraji svažitých polí. Zvlášť pokud se na nich pěstuje kukuřice a orá se z kopce.

Foto | Jan Bolek

reklama

 
foto - Husa Tomáš
Tomáš Husa
Autor je lékařem Vsetínské nemocnice. Ve volném čase se věnuje amatérské ornitologii, ručnímu kosení botanicky cenných luk a zadržování vody v krajně způsobem k přírodě šetrným a biodiverzitě přínosným. Je členem ČSOP a předsedou spolku Vsetínské fórum.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MK

Majka Kletečková

11.11.2020 12:37
Držím palce, aby se vám podařilo alej zachránit.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

11.11.2020 20:41
Základním problémem je, že občani Zašové zřejmě nechodí na svá zastupitelstva. Jinak by to museli vědět, a zastupitelstvo by to nikdy nemohlo schválit, pokud tedy chtějí vládnout v obci dál.
vykonávejte řádně své povinnosti, milí občané. I vaše volené zástupce je nutno občas zkontrolovat.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

12.11.2020 11:14
Neuvěřitelné..... v ČR jsou aktivity, které pomáhají zadržet vodu v krajině a chrání tak před suchem ale i povodněmi a pak jsou tu aktivity, které ze stejného balíku peněz a s údajně stejnými pohnutky (zlepšování stavu ŽP a zadržování vody v krajině).

Že se někdo snaží celou tuto prasárnu a její negativa zúžit na kácení stromů je prostě neuvěřitelné..... VŽDYŤ SE TU BAVÍME O PROJEKTU NA ODVÁDĚNÍ VODY Z KRAJINY HRAZENOU JAKO ZLEPŠOVÁNÍ ŽP A OCHRANU OBYVATEL! KDYBY BYL PROJEKT REALIZOVÁN TAK SE TU ALE BAVÍME O REÁLNÉM POŠKOZENÍ ŽP A REÁLNÉM OHROŽENÍ OBYVATEL SUCHEM I POVODNĚMI (ROZLIV Z KORYTA).....

Člověku se chce zvracet.....

Doufám, že racionální uvažování zvítězí a obec včetně SPÚ projekt přepracuje, aby se tu nemrhali miliony za poškozování ŽP a bezpečí obyvatel.....
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

12.11.2020 11:25
Ono to možná bude i tím, že vaše oblíbená alej není asi vaše pane Huso. Samozřejmě, kecat se dá i do cizího. Tak přemýšlím co by asi vybudoval Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan pokud by žil v dnešní době? Rybník Svět by asi nebyl. Ne že by asi nešlo kvůli němu zbourat část Třeboně. To by asi takový problém nebyl. Spíš by asi neměl nervy se dohadovat s ekology, kterým by držela palce paní Kletečková s paní Pazderů, nad každým stromem. A že těch stromů muselo padnout. Neřeknu, pokud by se jednalo o oblast s minimálním počtem stromů v krajině, ale ty "Valachy jsou hodně zalesněné a roztroušené zeleně v podobě solitérních stromů či různých mezí je tam bezpočet. Alespoň místní vědí komu poděkovat za průtahy a "záchranu" jedné aleje.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

12.11.2020 18:11 Reaguje na Jarek Schindler
Pokud by úředníci byli pod palcem Jakuba Krčína, žilo by se jim přetěžko. Pro Krčína nebyl problém pověsit i poměrně vysoko postaveného úředníka dominia, jak se můžeme z dostupných pramenů dočíst.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

13.11.2020 07:03 Reaguje na Jarek Schindler
Když někdo upozorňuje na porušování pravidel při hodnocení rizik dopadů na ŽP, tak je podle vás špatný jo?

Pan Husa jen brání dodržování pravidel a zdravého rozumu tam, kde to starosta Zašové nezvládl... tento projekt na odvodnění území je celkově špatně koncipován a nezohledňuje aktuální přístup k tématu vody, eroze ani ochraně obyvatel... nejde tu jen o to, že chtěli kácet cenné stromy a že tuto úpravu nezhodnotili v posouzení projektu......

Jako většinou nevíte koho hájíte... nebo to víte a pak jste gauner....
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

13.11.2020 09:34 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pane Kašpárku, v první řadě vycházím z informací z článku pana starosty Zašové.
„Stavební povolení na tuto konkrétní akci bylo vydáno v roce 2018. Od té doby je tento projekt dostupný na webových stránkách obce. Místní spolek, Zachování rázu krajiny Zašové, byl informován o zahájení řízení k povolení kácení a měl možnost rozhodnutí obce tehdy rozporovat. Do řízení se sice přihlásil, ale do podkladů nikdo ze spolku nenahlížel a odvolání v zákonem dané lhůtě, ani později, nikdo nepodal. Všechny další orgány, které se ke stavbě vyjadřovaly, nezaujaly ke stavbě jako takové, ani ke kácení samotnému záporné stanovisko“.
KDE JE TEDY PROBLÉM?
Tedy nic z toho co je v tomto článku uváděno jako protiprávní a co se tu snažíte vysvětlit či obhájit se asi nekoná. Nebo snad pane Kašpárku na výše uvedeném postupu vidíte něco nezákonného?
Vy jste schopen pane Kašpárku na základě ekoteroristického článku posoudit, že projekt je špatný? Vy jste schopen posoudit co zohledňuje či nezohledňuje? Houby s octem. Samozřejmě emotivní vyjádření pana Husy jak: "Kácením vznikne okamžitě velká „jizva“ v krajině (estetická, úbytek úkrytů a potravy pro ptáky, hmyz a další živočichy), jejíž zacelení nepotrvá měsíce nebo roky, spíš desetiletí" na vás určitě zanechalo dojem a psychickou ujmu , co vás bude pronásledovat po zbytek života.
No, jinak invektivy které uvádíš v závěru si pane Tajtrlíku nech pro sebe a sobě spřízněné ekoteroristy. Jasné?
Odpovědět
placid.simplicity

14.11.2020 05:30 Reaguje na Jarek Schindler
Schindlere, s tebou diskutovat by bylo pouze mrháním energie. Je zřetelné, kdo jsi, jak ses ve své groteskní filipice odkopal. A nazývat lidi, kteří se nebojí bojovat s hloupostí a arogancí, ekoteroristy, to už patří do ranku diagnóz psychického postižení.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.11.2020 06:08 Reaguje na
Tak vy bojujete s hloupostí? To budete muset v první řadě bojovat sám se sebou, že?. Jinak, jak se dívám, tak budete pouze dalším zoufalým anonymním kádrovákem. Takže, hlavně nemrhejte tou svou energii
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.11.2020 11:00 Reaguje na Jarek Schindler
Přesně tak. Za prvé hlavní právo takové věci jako alej měnit má majitel toho pozemku, Za druhé pokud se vlastní občané aktivně nestarají o své prostředí, nějaký cizí ekologický aktivista nemá právo občanům obce nařizovat, co a jak mají dělat a jak mají žít. Že se tím vykácením zhoršíí něčí životní podmínky? No a co, ti lidé jsou dospělí a svéprávní, projekt byl ohlášen a zveřejněn na stránkách správního úřadu, měli dost času vznést připomínky a změnit ho už v době jeho přípravy. Vykašlat se na to a zastavovat to až v době realizace je vědomá sabotáž jakékoliv činnosti a změny prostředí typická pro ekologické aktivisty bez jakékoliv odpovědnosti.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

16.11.2020 17:20 Reaguje na Jarek Schindler
Že bylo vydáno stavební povolení neznamená, že je vše v pořádku. Evidentně nebyl posouzen vliv této akce na přírodu, konkrétně na ptáky a netopýry. A pokud akci zastavila ČIZP, pak jistě není vše v pořádku.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

14.11.2020 19:48 Reaguje na Jarek Schindler
Alej asi bude zastupitelů vládnoucích volební období v katastrálním území v místě. Většina zastupitelů kdekoli nejsou hospodáři a vlastníky půdy. Podobných příkladů ve všech krajích ČR je mnoho. Nekomunikovanost investora s vlastníkem a černý vstup na soukromý pozemek i neoplocený je běžný postsocialistický stav. v devadesátých letech to bylo i partizánské akce členů strany zelených jež neuznávali a nezjištovali si vlastnické uživatelské právo !
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

16.11.2020 17:18 Reaguje na Jarek Schindler
Uvádíte tu trvale trapný argument o Krčínovi, jste mimo...
Odpovědět
Tomáš Husa

Tomáš Husa

26.11.2020 20:17 Reaguje na Jarek Schindler
Děkuji panu Jarku Schindlerovi za zpestření diskuze pohledem do historie. Mezi dobou Jakuba Krčína a dneškem vidím velký rozdíl. Tehdy hrubě převládala člověkem málo (nebo vůbec) ovlivněná krajina nad ostrůvky "civilizace". Tato krajina byla stabilnější- zadržení vody či biodiverzita nebyl takový problém. Dnes vidíme v měřítku ČR, Evropy a žel už i světovém opak- ostrůvky zbytků nedotčené přírody v převládající silně ovlivněné (většinou negativně) krajině. Proto mám tyto "ostrůvky" snahu chránit. Valašsko je na tom v měřítku ČR nadprůměrně- ale když se podíváte na mapu, udělejte si názor, jak to vypadá v Zašové (Pohoři). Při pečlivém čtení zjistíte, že nejde jen o alej, ale o zrychlení odvádění vody z krajiny se všemi důsledky. O svou zahradu, les a louku se starám tak, aby sloužily přírodě i lidem. V Zašové nebydlím, ale spíš než do cizího, tu "kecám" do obecního- tedy veřejného ( a majitel pastviny těsně pod alejí s jejím kácením nesouhlasí- mluvil jsem s ním). Když znám příklady dobré praxe, nedá mi to se nepostavit proti té špatné. Nedávno jsme natočili o aleji instruktivní video- můžete mrknout zde: https://www.youtube.com/watch?v=SyrfODEK8aw
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist