https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vedci-a-odbornici-stanovisko-k-pokracujici-tezbe-a-obnove-lesnich-porostu-ve-zdanickem-lese-a-chribech?fbclid=IwAR2cQBZRjR3niDNfyCEKzGquBjvrZIPelyn7qLobVbSxz5NoNsaGmobjQk4
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vědci a odborníci: Stanovisko k pokračující těžbě a obnově lesních porostů ve Ždánickém lese a Chřibech

19.2.2024
Foto | Majda Slámová / Greenpeace
Odborníci na biodiverzitu a ekologii lesa z několika institucí a vědeckých společností upozorňují na necitlivý způsob lesního hospodaření ve Ždánickém lese a Chřibech na jihovýchodní Moravě. Navazují tak na předchozí výzvy nevládních organizací (Živý les pro živý region, Greenpeace), které na rychlý a nešetrný proces obnovy biologicky cenných listnatých porostů v regionu dlouhodobě poukazují.
 
Chřiby a Ždánický les představují jeden z nejrozsáhlejších a doposud přírodně nejhodnotnějších jihomoravských lesních celků. Jádrem jejich biodiverzity jsou starší bukové porosty hostící pestrou škálu významných, mnohdy i ohrožených a zákonem chráněných druhů organismů, od rostlin a hub přes hmyz po lesní druhy ptáků. Výskyt ohrožených organismů je v lesích možný jen díky dostatečné rozloze zachovalých přírodních stanovišť - starých lesů s dostatkem tlejícího dřeva. Právě kontinuální odumírání a tlení zejména silných kmenů stromů je pro přežití řady z těchto druhů zcela zásadní.

V současnosti správce s.p. LČR (zastoupený lesním závodem Židlochovice a lesní správou Buchlovice) uplatňuje při obnově 80‒120 let starých porostů (často ale i starších) na značných plochách tzv. podrostní způsob obnovy. Jeho výsledkem je rychlý vznik desítek hektarů velkých, jen minimálně strukturovaných bukových mlazin, které sice zdánlivě zajišťují lesní kontinuitu ve smyslu dřevinného patra a jeho druhového složení, nikoli však ve smyslu ekologickém či biologickém. Oproti původním (byť kulturním) porostům tak v této podobě nesou jen velmi malou přírodní hodnotu a neplní v dostatečné míře ani další důležité mimoprodukční funkce lesního ekosystému. V obnovených porostech nezůstává téměř žádné tlející dřevo, zrychluje se odtok vody z krajiny, zvyšuje se eroze a mizí specifická (mikro)stanoviště, která jsou životně důležitá pro nejrůznější skupiny organismů a pro fungování ekologických vazeb v lesním ekosystému. Zcela nepochopitelně a neodůvodnitelně jsou z porostů těženy i nejstarší, více než 160 let staré, zčásti prosychající a dožívající stromy jen s minimální ekonomickou hodnotou. Právě na ně přitom bývá vázána klíčová část biodiverzity (dutinoví ptáci, saproxylický hmyz, houby, lišejníky, mechorosty ad.).

Jsme přesvědčeni, že správa veřejných lesů státním podnikem může probíhat mnohem citlivějším způsobem, při kterém bude kromě finančního zájmu respektován i zájem ekologický a společenský, a to i v případě kulturních lesů, aktuálně mimo chráněná území. Mezi mnoha nástroji, které lze použít, je například ponechání části starých stromů přirozenému dožití a rozkladu, ponechání části dřevní hmoty na místě k přirozené dekompozici nebo respektování některých náhodných jevů v lese (např. vývratů). Ve zbytcích nejzachovalejších starých porostů spatřujeme zároveň ideální zárodky pro vznik nových bezzásahových území, jejichž zakládání je jedním z nástrojů pro zastavení úbytku biologické rozmanitosti a zajištění odolných a multifunkčních lesních ekosystémů podle nové Lesní strategie EU do roku 2030, vycházející ze Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.

Navrhujeme otevření konstruktivní diskuse se všemi aktéry, která by měla směřovat ke konkrétním návrhům řešení a k jejich realizaci. Vedle hledání ekonomicky, ekologicky a společensky udržitelného modelu nakládání s lesem doporučujeme provést revizi aktuálního stavu územní ochrany přírody v obou pohořích, která je v současnosti zcela nedostatečná.

Stanovisko připravili zástupci Odboru ekologie lesa VÚKOZ v.v.i. s přispěním řady níže uvedených signatářů.

Stanovisko podpořily:

vědecké instituce a odborné společnosti
Odbor ekologie lesa VÚKOZ v.v.i. (vedoucí Ing. Kamil Král, PhD.)
Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno (ředitel doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA)
Česká botanická společnost (předseda prof. RNDr. Karel Prach, CSc.)
Česká společnost pro ekologii (předseda prof. David Storch, Ph.D.)
Česká společnost entomologická (předseda RNDr. David Král, Ph.D.)
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka (předseda Mgr. Jan Sychra, Ph.D.)
Česká vědecká společnost pro mykologii (předseda Mgr. Jan Holec, Dr.)


zástupci významných odborných společností a akademických pracovišť (v abecedním pořadí):
doc. Tomáš Bartonička, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., Katedra ekologie lesa, Česká zemědělská univerzita
doc. Petr Čermák, Ph.D., Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Ing. Ivo Dostál, lesník, hydrolog
prof. RNDr. Michal Hájek, Ph.D., ekolog, vedoucí odd. ekologie rašelinišť Ústavu botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
RNDr. Jan Hofmeister, Ph.D., ekolog, Katedra ekologie lesa, Česká zemědělská univerzita
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., statutární zástupce ředitele, Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
ing. Libor Hort, VÚKOZ v. v. i., ředitel
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. - entomolog, arachnolog, ekolog, Katedra ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., ředitel Ústavu botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
doc. Ing. Radim Matula, Ph.D., lesník, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita
doc. RNDr. Petr Pařil, Ph.D., hydrobiolog, vedoucí skupiny pro výzkum vysychavých toků, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR
Doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D., vedoucí odd. botaniky Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita Ing. Jan Světlík, PhD., vedoucí Katedry ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., vedoucí Katedry ekologie lesa, Česká zemědělská univerzita Fakulta lesnická a dřevařská Mgr. Jan Sychra, Ph.D., zoolog, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D., botanik, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita kontakty pro média: Mgr. et Mgr. Jan Běťák, Odbor ekologie lesa, VÚKOZ v. v. i., betak@vukoz.cz, tel. 732429397 Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, sychra@sci.muni.cz, tel. 603901754


reklama

 
Vědci a odborníci

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (5)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

19.2.2024 11:48
No už dávno měl stát jako majitel LČR vyhlásit NPR v rozsahu desítky km2- Ždánský les, na Chřibech, Hostýnské vrchy, Beskydy. Ony došly smrky, tak LČR plní plán těžby jinde. Jakož i na Soutoku ...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.2.2024 16:32 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pokud musím odložit těžbu zralého mýtního dříví kvůli kalamitě jiného, tak po zvládnutí kalamity musím těžbu dohnat. To je jako když odložíte výměnu oken kvůli tomu, že vám dobrou střechu vzal vítr. Prostě opravíte střechu a hned po opravě střechy vyměníte okna. Nebudete čekat až se rozpadnou stejně, jako se nesmí nechat
stromy napadnout houbami a brouky pouze proto, že si to přejí
někteří "vědci" a ochranáři, kteří by nejraději všude viděli jen
pralesy. Navrhuji platit zainteresované vědce pouze z daní z těžby dřeva a budou pak bránit těžbě ? Alespoň by se vžili do situace vlastníka, či správce lesa, který musí vykazovat zisk a nečekat,
až les uschne, zetlí a pak žádat od někoho peníze na mzdu a na
údržbu lesních cest, vodotečí atd. Ono s tou těžbou listnáčů to
nebude tak žhavé, protože scházejí zpracovatelé, kteří pouze umí
zpracovávat smrkové dříví a tak pokračuje i těžba zdravých smrků,
aby nezkrachovali i ti zpracovatelé. Je tu poptávka a ceny jdou
nahoru, tak proč si nevynahradit výpadky po těžbě kalamitního
dřeva? To jako nemají těžit vůbec, pily se zastaví, propustí
těžaře, dopravce, zpracovatele a počkají, až jim to ochranáři
dovolí?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.2.2024 17:47 Reaguje na Břetislav Machaček
Jako vždy Macháček, z dorazu na doraz.
Netěží se vůbec a pak najednou všechno co dozraje do mýtného věku. No ale pro zachování biodiverzity je potřebné vyčlenit z těžby rezervace. Stačilo by v každém pohoří tak desítku km2. Zbytek může být hospodářský les.
Odpovědět
MM

Milan Milan

19.2.2024 20:27
To je zjednodušené a snad až laicky směšné zdůvodňování. V lese vždy něco tlí. To co se předvádí v těch tzv. zónách samoobnovy nemá s ekologií a biodiverzitou nic společného. To jsou prostě zplundrované lesní porosty. Kvalitní les má daleko širší úkoly pro ŽP, krajinu, ptactvo, ostatní lesní zvěř.... než plnit pouze funkci omezenou na množení a produktivitu brouků.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.2.2024 11:18 Reaguje na Milan Milan
Staré lesy jsou potřeba pro houby, hmyz, ale i některé obratlovce jako mlok, sýc rousný, strakapoud bělohřbetý atd. Neříkám nekácet nic, ale s rozumem a s vytvořenou sítí refugii, koridorů, doupných stromů, ...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist