https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-dlouho-jeste-pobezi-nemecke-jaderne-reaktory
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Jak dlouho ještě poběží německé jaderné reaktory?

8.11.2022
Jaderná elektrárna Neckarwestheim poběží i v roce 2023.
Jaderná elektrárna Neckarwestheim poběží i v roce 2023.
Zdroj | ENBW
Jedním z hlavním důvodem současné energetické krize v Evropské unii je německá Energiewende. Kvůli ní se vytvořila v Německu extrémní závislost na ruském plynu. Přes dramatické dopady, které měla kvůli této závislosti invaze Ruska na Ukrajinu na evropskou energetiku, trval německý ministr průmyslu za Zelené velmi dlouho na odstavení zbývajících tří jaderných bloků na konci roku 2022. Teprve nedávno byl hloubkou krize nucen toto rozhodnutí změnit.
 
Německá vláda teprve nyní připustila, že by mohly tři poslední provozované německé jaderné reaktory fungovat alespoň do dubna 2023, aby mohly přispět k překonání nejnáročnějšího zimního období. Německý ministr průmyslu, energetiky a klimatu Robert Habeck velice dlouho trval na tom, že jaderné bloky je třeba vypnout podle plánu na konci roku. Hlásal, že ničemu nemohou pomoci a jediné, na co byl ochoten přistoupit bylo, že by zůstaly po vypnutí v pohotovosti pro případ krize. Tyto názory prezentoval i v situaci, kdy i odborníci ministerstva potvrzovali, že by prodloužený provoz velmi významně přispěl ke stabilitě elektroenergetické soustavy zvláště na jihu v průmyslovém Bavorsku. Reaktory by zároveň pomohly snížit spotřebu plynu a tím i snížily jeho cenu i cenu elektřiny. Než se podrobněji podíváme na současnou situaci, připomeňme si historii německé jaderné energetiky.

Historie jaderné energetiky v Německu

Podobně jako ve Francii se i v Německu v sedmdesátých letech minulého století prosadila energetická koncepce založená na využívání jaderné energie. Byla to reakce na ropnou krizi v roce 1973. Ta byla vyvolána válkou mezi arabskými státy a Izraelem. Následné embargo vývozu ropy arabskými státy do států, které podporovaly Izrael, snížení těžby ropy státy OPEC a další doprovodné ekonomické dopady způsobily dramatické zvýšení ceny energetických surovin a energetickou i ekonomickou krizi.

Reakcí na tyto události byla u celé řady vyspělých států snaha o snížení závislosti na dovozu fosilních paliv. Jednou z možností byla právě jaderná energetika, která se právě začínala rozvíjet. V té době probíhal přechod od reaktorů první generace k reaktorům generace druhé a zvětšoval se postupně i výkon budovaných reaktorů. Technologie se tak dostala na dostatečně vysokou úroveň, která v principu umožňovala masivní nasazení.

Právě Francie a Německo byly na čele technologického i průmyslového rozvoje, a to i v oblasti výzkumu jaderných technologií. Oba zmíněné státy při rozvoji jaderného výzkumu i průmyslu velice úzce spolupracovaly. Hlavně dvě jejich firmy Framatom a Siemens, které se dostaly na špičkovou úroveň i v této oblasti. Těmto firmám se podařilo vyvíjet stále lepší reaktory se stále vyšším výkonem. Výkon těch nejmodernějších se blížil hodnotě 1,5 GWe. Kromě špičkových reaktorů II. generace se v Německu i Francii se realizoval špičkový výzkum v oblasti pokročilých jaderných technologií. Zmiňme například rychle sodíkové reaktory Phénix a Superphénix ve Francii a vysokoteplotní plynem chlazené reaktory s kulovým ložem v Německu.

Bohužel se v osmdesátých, a hlavně devadesátých letech vývoj ve Francii a Německu začal ubírat rozdílným směrem. Zelení protijaderní aktivisté zpomalili vývoj jaderné energetiky v obou těchto zemích. Ve Francii se tak podařilo zastavit vývoj rychlých sodíkových reaktorů, ale jadernou energetiku, která byla schopna dodávat přes 70 % elektřiny Francie nakonec vybudovala. V Německu se však zrealizoval vývoj, který dospěl k úplném odchodu od jaderné energetiky i výzkumu v této oblasti. Německo tak zrušilo společný vývoj reaktorů III. generace, který připravovaly firmy Framatom a Siemens. Reaktor III. generace EPR se tak stal čistě francouzskou záležitostí. I tak však nakonec Německo získávalo v maximu až třetinu elektřiny z jaderných bloků, a hlavně v průmyslovém Bavorsku šlo o zásadní zdroj elektřiny. Podívejme se, jak se dospělo k německé Energiewende.

Historie německé Energiewende

V Německu získaly v osmdesátých letech velmi silný vliv zelená protijaderné aktivistická hnutí. Připomeňme, že původní Greenpeace bylo dominantně hnutí proti jaderným zbraním a v rámci představy, že jaderné zbraně jsou vlastně i jaderná energetika, se zelená hnutí spojila s extrémně protijadernou ideologií. Jak říká Dana Drábová, je to přesně podle pořekadla, hodinky jsou stejné jako holínky, obojí se natahují. A zelení protijaderní aktivisté nerozlišují mezi jadernou bombou a jadernou elektrárnou. A právě v Německu, do jisté míry i kvůli jeho historii, se velmi silné protiválečné hnutí a hnutí proti jaderným zbraním přetavilo i ve velmi silné hnutí proti jaderné energetice. Protijaderní aktivisté dokázali velice dobře využívat různých právních kliček v souvislosti se stavebními řízeními a dokázali tak dosáhnout i zastavení již dokončené jaderné elektrárny Mülheim-Kärlichpo po necelých dvou letech provozu v letech 1986 až 1988. A nakonec natrvalo zabránili opětnému spuštění tohoto varného reaktoru s výkonem 1300 MWe.

V roce 1998, kdy se k moci dostala koalice Zelených a SPD, se stal odchod od jaderné energetiky oficiální politikou a nastoupila se cesta k Energiewende. Její hlavní prioritou bylo odstavení jaderných elektráren a teprve v druhém pořadí omezení emisí. Postupně se ustavil scénář a na začátku tohoto století zmíněná koalice stanovila termín uzavření všech jaderných bloků do roku 2022. S blížícím se rokem 2010 se postupně ukazovalo, že potenciální náhrada jaderných reaktorů jinými zdroji a výstavba potřebných vedení ze severu na jih nepostupuje tak rychle, jak se předpokládalo. Zároveň se k moci dostal koalice vedená CDU/CSU. Ta sice odchod od jádra nezrušila, ale odložila úplné uzavření jaderných bloků zhruba o deset let. Vyjednala se dohoda mezi vládou a provozovateli jaderných zdrojů, že za možnost prodloužení provozu budou odvádět speciální daň.

V roce 2011 došlo k zemětřesení a cunami v Japonsku, které vedlo k havárii v jaderné elektrárně Fukušima I. V Německu se právě v té době připravovali k volbám. Kancléřce Angele Merkelové bylo jasné, že právě toto téma se stává rozhodujícím, které by mohlo způsobit její porážku a zajistit vítězství Zelených. Rozhodla tak o okamžitém návratu k původnímu scénáři odchodu od jaderných zdrojů.

Aby bylo možné nahradit odstavované jaderné bloky, bylo potřeba postavit co největší kapacity obnovitelných zdrojů, hlavně větrných a solárních. To však nestačí a pro dobu, kdy nefouká a nesvítí, je potřeba mít jiné zdroje. Proto se budovaly i značné kapacity nových fosilních zdrojů, dominantně plynových, ale také uhelných. Nejvhodnější podmínky pro větrné elektrárny jsou u pobřeží moře na severu Německa. Klíčová je tak i výstavba vedení vysokého napětí ze severu na jih. Zmíněná náhrada se budovala ještě před tím, než došlo k odstavování jaderných a starších uhelných zdrojů. V druhé polovině dvacátých let tak nastal v Evropské unii přebytek kapacit, který způsobil nízkou cenu elektřiny zvláště v době, kdy hodně fouká nebo svítí Slunce. Vytvořilo to tak i v dalších státech, zvláště u sousedů Německa, situaci, že se bez dotací nevyplatila žádná stavba nových energetických zdrojů a urychlilo se odstavení některých už existujících.

Vzhledem k tomu, že Německo počítalo s tím, že po odstavení jaderných bloků bude v budoucnu nahrazovat plynovými i ty uhelné, bylo jasné, že potřebuje zajistit velké množství co nejlevnějšího plynu. To byl důvod výstavby plynovodů Nordstream I a II a vytvoření extrémní závislosti Německa a do značné míry celé Evropské unie na plynu z Ruska.

Německá Energiewende se bez fosilních zdrojů, hlavně plynu, neobejde. Uhelná elektrárna Neurath.
Německá Energiewende se bez fosilních zdrojů, hlavně plynu, neobejde. Uhelná elektrárna Neurath.
Zdroj | RWE

Jak se může vyvíjet situace s německými jadernými reaktory?

Podívejme se, jaké možnosti se nabízejí Německu s využitím jeho jaderných reaktorů. První možností je trvat na původním rozvrhu Energiewende a odstavit reaktory na konci tohoto roku. Ekvivalentní tomu je návrh ministra Habecka, aby se bloky odstavily a byly zálohou jen pro krizové situace. V rámci provozu mohou moderní reaktory měnit výkon v poměrně širokém rozsahu a velmi efektivně přispívat k regulaci sítě. Nejsou však určeny na formu provozu, kdy jsou vypnuty a zapínají se jen v případě nečekaných událostí. To není vhodný režim z technologického, bezpečnostního i ekonomického hlediska.

Druhou možností je, že se prodlouží provoz dvou nebo dokonce tří reaktorů, které jsou poslední v provozu, přes kritické zimní období. Dva reaktory, které jsou na jihu Německa, jsou zásadní pro stabilitu sítě v těchto průmyslových částech. Třetí je na severu a není tak důležitý. Pro prodloužení provozu o několik měsíců lze využít palivo, které je už v aktivní zóně. Efektivní využití (vyhoření) tohoto paliva a přizpůsobení provozu podmínkám umožní co nejlépe podpořit stabilitu elektrické sítě a úsporu plynu, který by se jinak spálil v plynových elektrárnách. Právě na takovou variantu nakonec nedávno přistoupila německá politická reprezentace a ohlásila prodloužení provozu do poloviny dubna. To, že ji připustili i Zelení ve vládnoucí koalici, je velmi důležité, protože je tato možnost podmíněna změnou zákonů, které odstavení reaktorů do roku 2022 obsahují, a i splněním podmínek jaderného regulátora pro další provoz.

Třetí možností je, že se prodlouží provoz tří nebo dokonce šesti reaktorů na delší dobu, nejen roky, spíše desetiletí. Prodloužení na krátkou dobu, pár let, nemá smysl, a to nejen z ekonomického pohledu. Je totiž nutné obnovit produkci paliva. Výhodou je, že v Německu je závod produkující jaderné palivo, který je schopen zajistit palivové soubory pro německé reaktory. Ovšem obnovení jeho produkce by trvalo déle než rok. Zároveň je potřeba realizovat servis pro dlouhodobější provoz a všechny potřebné dokumenty úřadu pro jadernou bezpečnost. Všechno zmíněné potřebuje úsilí, které se vyplatí pouze při dostatečně dlouhém provozováním jaderných bloků.

Šest reaktorů, tři z nich jsou ještě v provozu a tři byly odstaveny na konci minulého roku, je moderních a na velmi dobré bezpečnostní a technologické úrovni. Jejich stáří je okolo třiceti let a nejméně dvacet let mohou ještě bezpečně a spolehlivě dodávat elektřinu. Pochopitelně by pro Německo i celou Evropskou unii bylo nejlépe, kdyby tyto reaktory běžely zmíněné dvě desetiletí. Ještě lépe by bylo, kdyby se Německo nakonec k jaderné energetice vrátilo. Bohužel se jen těžko dá předpokládat, že by se u německých politických elit objevila sebereflexe, přiznaly chybu a snažily se ji napravit.

Francouzská jaderná elektrárna Chooz.
Francouzská jaderná elektrárna Chooz.
Zdroj | EDF

Problémy s francouzskými jadernými reaktory v tomto roce

V letošním roce evropskou energetiku velmi silně ovlivňují problémy francouzské jaderné flotily. Podívejme se, jaké jsou jejich příčiny. Výměny paliva a další plánované odstávky jaderných bloků se většinou cílí na letní období, kdy je ve Francii nejnižší spotřeba. Ve Francii je hodně velký rozdíl mezi zimní a letní spotřebou. Přispívá k tomu i to, že se zde hodně topí elektřinou. Na rozdíl od Německa nebo i nás, tak mají i v oblasti vytápění malé emise a spotřebu fosilních paliv.

V minulých dvou letech se kvůli pandemii COVID-19 odkládaly plánované kontroly, servis i výměna paliva, aby se omezil přístup vnějších pracovníků a pravděpodobnost šíření nemoci v elektrárnách. Proto se odstávky koncentrovaly na letošní léto. Neplánovaně pak přišlo odhalení napěťové koroze a mikroskopických trhlinek v blízkosti svarů na potrubí bezpečnostního vstřikovacího systému u některých reaktorů. Šlo o novější typ reaktorů a je potřeba zkontrolovat všechny bloky stejného typu. Je třeba zjistit, jaký je původ trhlinek a jestli se vyvíjejí nebo jsou stále stejné a jejich objev umožnilo zlepšení nedestrukčních metod analýzy svarů. Koncem července francouzský jaderný regulátor schválil odsouhlasil firmě EDF výsledky analýz a plán řešení tohoto problému. Společnost tak slíbila, že by do přelomu roku mohla většinou odstavených bloků rozběhnout. Reálné termíny však mohou silně ovlivnit stávky, ke kterým ve Francii i na jaderných elektrárnách došlo. Stále tak není jisté, v jaké míře dokáže francouzská jaderná energetika přispět k řešení kritické situace evropské energetiky během této zimy.

Je třeba zmínit, že řada problémů ve francouzské jaderné energetice byla způsobena silným tlakem protijaderných aktivistů a nejistotě v budoucí energetické koncepci. Vedlo to k tomu, že se ohlašovalo snížení podílu jaderných zdrojů na výrobě elektřiny k hodnotě 50 %, jaderné bloky se neměly provozovat déle než 40 let. To pochopitelně nevedlo k tomu, aby se provozovatel snažil zajistit co největší péčí dlouhodobé provozování.

Už minulá zima dramaticky změnila postoj francouzské společnosti a politického vedení k energetice. Vrací se nyní k intenzivnímu využívání jádra a plánuje i výstavbu nových bloků. Při překonávání letošní zimy se mohou objevit problémy, ale jistota dlouhodobého využívání stávajících bloků a podpora výstavby nových by měla přinést stabilitu a jistotu. V současné době se pracuje na možnosti zjednodušení schvalovacího procesu pro výstavbu nových bloků v místech sousedících s již existujícími jadernými elektrárnami. Jako první by se mohly stavět dva nové bloky ve stávající elektrárně Penly.

Jak už bylo zmíněno, v létě není potřeba tak velký výkon. Proto nemusí být problém, když problémy s vysokou teplotou a nedostatkem vody v řekách porostou. Případně se situace může vyřešit výstavbou chladících věží, které zatím francouzské elektrárny většinou nemají. Je tak velmi pravděpodobné, že velmi úspěšný francouzský nízkoemisní mix bude pokračovat. Velmi zajímavé bude srovnání vývoje energetiky ve Francii a Německu.

I belgická elektrárna Doel poběží déle.
I belgická elektrárna Doel poběží déle.
Foto | Alexandre Jacquemin / Wikimedia Commons

Závěr

Evropská unie se kvůli extrémní ideologizaci energetiky, kdy místo respektování fyzikální a technologické reality dávala na první místo zelenou ideologii, dostala do obrovských problémů, které ohrožují její sociální, ekonomickou i politickou integritu. Jedním z hlavních viníků je Německo a jeho Energiewende. Jeho problémy se kvůli jeho velké ekonomické váze přeneslo i k jeho sousedům. Zatím se však bohužel nezdá, že by na úrovni Evropské unie nebo dokonce v Německu došlo k nějaké sebereflexi.

Reálně je třeba současnou krizi evropské energetiky a její závislost na fosilních zdrojích řešit v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Zásadně je potřeba respektovat jako hlavní podmínku, že se nebudou domácí uhelné zdroje vypínat dříve, než se za ně vybuduje nízkoemisní náhrada. Ta musí zajistit nejen celkovou náhradu výroby, ale dodávky elektřiny v každé denní době a ročním období. V krátkodobém horizontu je potřeba využít veškerý potenciál existujících zdrojů, schopnosti regulace a úspor. Je tak potřeba nevypínat jaderné bloky, které mohou ještě řadu let i desetiletí spolehlivě a bezpečně dodávat elektřinu.

V dlouhodobé perspektivě je třeba vybudovat efektivní a spolehlivý nízkoemisní mix založený na kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů. Pro Evropskou unii to znamená obnovit své kompetence v oblasti jaderných technologií. Je velmi důležité, aby se Česko do tohoto úsilí zapojilo.

Na závěr bych se rád podělil o jeden svůj osobní názor. Nejsem politolog a jde o hypotézu z oblasti „co by bylo, kdyby …“, takže k ní přistupujte s nadhledem. Můj osobní názor je, že kdyby Německo vlivem zelené ideologie nerealizovalo Energiewende a nestalo se totálně závislým na ruském plynu, tak by se Putin na konci února 2022 vtrhnout na Ukrajinu neodvážil. Počítal s tím, že mu Ukrajina nedokáže déle vzdorovat a Německo kvůli své extrémně velké energetické závislosti na něm zajistí, že reakce Evropské unie na invazi bude slabá.

Nedávno vyšla v rámci populárních brožur AV ČR naše publikace o malých modulárních reaktorech (v češtině) a populární kniha s názvem Nuclear Physics in Everyday Life (v angličtině), kterou jsme s kolegy vytvořili v rámci Evropské společnosti pro jadernou fyziku NuPECC.


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (82)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Uhrovič

8.11.2022 08:18
Souhlasím s pánem, že Rusko to s Němci vždy umělo.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

8.11.2022 15:43 Reaguje na Michal Uhrovič
Celkem zbytečná otázka, vzhledem k tomu, že tu situaci nemůžeme ovlivnit, jestli budou fungovat den nebo pět let nám může být technicky jedno a to ostatní se uvidí
Odpovědět
va

vaber

8.11.2022 08:29
je otázka jak dlouho lze JE provozovat,
kdysi se životnost nějak určila na obvyklou dobu 30-40let ,,
do reaktoru se vložily zkušební vzorky na kterých se měl zkoumat vliv radioaktivity na pevnost materiálu, třeba nádoby reaktoru,
jaké jsou změny v materiálu a jak se snižuje pevnost naměřená na těchto vzorcích, jsem nikde neslyšel,
protože pokrok v technologii nových JE je minimální, nejsou JE vůbec morálně zastaralé a vypadá to že životnost JE by mohla být mnohem delší,
je lepší je stále využívat než nechat stojící pomník a nákladně jej udržovat
modernizace JE jako nový řídící systém ,je spíše kosmetická úprava,


Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.11.2022 08:43
No, dokud bude potřeba, pokud nechce Německo být potmě.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

8.11.2022 09:54

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
EN

Emil Novák

8.11.2022 10:12 Reaguje na Pavel Karel
Ad 1) Energetická krize může souviset s německou strategií Energiewende jednoduše. Elektřina je potřeba pořád a ne jen když zrovna fouká a svítí. Pokud tomu tak zrovna není, je potřeba nevýrobu občasných zdrojů něčím kompenzovat, a v tom vsadilo Německo právě na ruský plyn, který mu teď chybí.
Ad 2) Ceny elektrické energie mohou souviset s ruskou invazí na Ukrajině také jednoduše, té totiž předcházela příprava v podobě omezení dodávek ruského plynu na spotový trh a nenaplnění zásobníků ve vlastnictví Gazpromu, k obojímu docházelo právě už na jaře a v létě, a to také vedlo k pozvolnému růstu cen elektřiny v tomto období.
Ad 3) O tom kdo z vás dvou je "diletant v energetice" si jistě každý udělá vlastní obrázek, urážkami a osobními útoky tento obrázek ve svůj prospěch sotva překlopíte.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

8.11.2022 11:04 Reaguje na Emil Novák
1*
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.11.2022 17:42 Reaguje na Emil Novák
Vaše informace, že "docházelo právě už na jaře a v létě, a to také vedlo k pozvolnému růstu cen elektřiny v tomto období." Předpokládám, že píšete o loňském roce, kdy cena plynu z 4.3. byla 17 eur a 5.10. pouze 110 eur. Ta pozvolnost mi připadá přímo kouzelná, dále to bylo neméně pozvolné až k 169 eur 21.12.2021. Lítalo to klidně o 50% nahoru dolů, až jsme se pozvolně dostali 24.8. k úžasné ceně 280 eur.
Kdybyste věřil panu Danielu Benešovi......
Odpovědět
EN

Emil Novák

8.11.2022 18:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže klasický Hanzl, informaci o pozvolném růstu cen elektřiny na jaře a v létě se pokouší vyvracet cenami plynu v období, které končí na podzim...
Stačí se podívat na jakýkoliv graf cen elektřiny za poslední dva roky (a orientovat se v ročních obdobích), aby bylo vidět že ve srovnání s tím co přišlo potom byl růst cen elektřiny ve zmiňovaném období skutečně pozvolný, viz např. zde: https://www.kurzy.cz/komodity/cena-elektriny-graf-vyvoje-ceny/1MWh-eur-2-roky
Mimochodem těch 110 Eur 5.10. jste sebral kde, je to cena za co konkrétně!?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.11.2022 11:52
Naprosto skvělý článek od nezaujatého odborníka.
Osobně jsem toho názoru, že právě odborníci by měli vést energetiku a politici by měli dávat pouze rámcové zadání.
V Ne probíhaly Rozhovory Václava Moravce, host Jiří Rusnok , býv. ministr financí a guvernér ČNB , který doslova proklínal působení politiků např. na důchodovou reformu, neboť jak uvedl " jejich myšlení je limitováno délkou volebního období , častěji jedním rokem , ne-li kratší dobou." / a tomu odpovídají dosažené výsledky/
Odpovědět
PK

Pavel Karel

8.11.2022 19:14 Reaguje na Miroslav Vinkler
pan Wagner ale NENÍ odborník na JE. Jeho "rádoby popularizační" články dlouhodobě svědčí spíše o tom, že je kovaným ideologem a propagandistou zájmových skupin - především těch, kvůli kterým tady máme tzv. energetickou krizi tzn. ČEZ a jeho "minoritní" oligarchičtí akcionáři - Křetínského EPH, Tykačova SE, Tkáčovo J&T, americké fondy, mafiánské společnosti se sídlem na Kyoru - kteří jsou zároveň sponzory vládních stran (vč. ANO).
Pan Wagner je celý svůj život od časů normalizace zaparkován ve výzkumáku v Řeži (který přímo sousedí s ČEZem) a jeho výzkumný obor je recyklace jaderného paliva, ve kterém za celý svůj život prokazatelně nevyzkoumal=nepublikoval NIC! Prostudujte si strukturu zdrojů elektrické energie a její přebytky v jednotlivých evropských zemích. Kardinální problémem je evropský energetický trh, kde si většina zemí užívá nákupu "čisté" energie z hnědouhelných zdrojů v Česku a Německu, přičemž spotřeba u většiny roste! Ostatní fosilní zdroje(plyn - viz legenda) nejsou u Německa či Česka vůbec významné!!! https://faktaoklimatu.cz/infografiky/elektrina-na-osobu-eu
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.11.2022 21:17 Reaguje na Pavel Karel
Aha, ti skuteční odborníci na jadernou energetiku vystudovali FHS UK a pracují pro Greenpeace, že?

Místo plivání zkuste v článcích V.Wagnera najít nějaké nepodložené tvrzení.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.11.2022 22:01 Reaguje na Pavel Karel
Pane Karle, než něco o někom začnete hlásat, tak si alespoň trochu málo o něm zjistěte. Tedy, hlavně to, kde daný člověk pracuje. Já totiž pracuji v Ústavu jaderné fyziky AV ČR (ostatně se to píše i zde pod článkem). A ústav Akademie věd opravdu nemá nic společného s ČEZ. Stačí se zároveň podívat do WOS nebo do jiné vědecké databáze a lehce zjistíte, že jsem spoluautorem více než sto odborných publikací v recenzovaných mezinárodních odborných časopisech a více než desítka z nich je věnována odborným výzkumům v oblasti studia neutronových reakcí a systému urychlovačem řízených transmutací (ADTT), kde jsem vedl i řadu diplomantů a PhD studentů, kteří nyní pracují v Evropě i USA (například třeba v Belgii na projektu podkritického reaktoru MYRHA, který bude testovat principy ADTT v ústavu v Molu). Učím na FJFI ČVUT jaderné inženýry. Víte, hlupáci, jako vy, když nemají argumenty, fakta a znalosti, tak se uchýlí k výmyslům a fakům.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.11.2022 22:05 Reaguje na Vladimír Wagner
Ještě poznámka. Pane Karle, než jste tady začal plivat, tak jste se třeba mohl alespoň podívat na ty dva odkazy na konci článku. Když už vám bylo zatěžko ověřit mé publikace a odborné zájmy na WOS nebo ResearchGate. Ty zde jsou sice populární, ale ukazují v jakých odborných organizacích pracuji.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

9.11.2022 17:15 Reaguje na Vladimír Wagner
Pane Wagnere, ani na Vašem pracovišti nemohou lidé dlouhodobě přežívat bez alespoň formální činnosti.
Stran údajných publikací, jejichž jste SPOLUautorem - oba víme, že kvantita ve vědě nic neznamená, důležitý je tzv. impact factor, který jste zde raději ani nezmínil. Co je však ještě podstatné - Vaše údajné vědecké zaměření souvisí s JE velmi volně a s Vašimi "šokujícími" závěry ve Vašich článcích o energetice už velmi málo. Je to asi jako kdyby chemik zabývající se složením palivové směsi poučoval svět o tom, jak by se měla řešit dopravní infrastruktura na kontinentě. V podstatě jedete stále stejnou písničku - v psychologii se tomu říká "ohraná deska". Samozřejmě se za Vámi táhnou všichni ti, kdo si potřebují kanalizovat svoji frustraci z toho, že svět energetiky KONEČNĚ tíhne k decentralizovaným řešením energetických sítí (které ve své genialitě už prosazoval chudák Nikola Tesla).
Když už mě tady lektorujete stran vyhledávání na internetu - vyjádřete se laskavě k velmi pěkně zpracovanému přehledu struktury výroby a trendům spotřeby v jednotlivých zemích EU https://faktaoklimatu.cz/infografiky/elektrina-na-osobu-eu protože reálná data Vaše "teze" do značné míry popírají.
P.S. Energetická krize - pod krizí si představuji nedostatek něčeho - plyn nám (resp. Němcům) Rusové stále prodávají v dostatečném množství (pokud by Američané nezničili Nordstreamy, žádný problém by nevznikl) a elektřiny je také dostatek. To, že se chtějí zájmové skupiny napakovat na astronomických ziscích z přeprodeje z přeprodeje, je krizí politické reprezentace a právního státu resp. útokem oligarchie na obyvatelstvo EU.
P.S.2 Ruský plyn nelze ničím nahradit - jen si přiznejte, že jen v ČR jsme z něho vloni vyrobili více energie, než byla celková tuzemská výroba elektrické energie!!! Ani 20 nových bloků JE by to nepokrylo. Zaráží mě, že jako "energetika" Vás toto vůbec neznepokojuje a ve svých článcích toto zamlčujete, čímž se nijak nelišíte od mainstreamu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

9.11.2022 17:38 Reaguje na Pavel Karel
1) Mě by zajímala jedna věc - kde berete tu nebetyčnou drzost mustrovat tady kvalitu nějakého vědce? Jaký je váš impact factor? Vy jste snad ten svůj zmínil, že vyčítáte to samé ostatním?
2) Ukažte nějaká ta "reálná data" a spojte je s jedinou tezí, kterou údajně popírají. Vsadím se že toho vůbec nejste schopen a nezmůžete se na víc než na podobné mlhavé pindy.
3) Tvrzení "plyn nám (resp. Němcům) Rusové stále prodávají v dostatečném množství" je čistá lež, Německo už několik měsíců žádný ruský plyn nekupuje a tím pádem neodebírá, tvrzení o zničení Nordstreamu Američany je naprosto vycucané z prstu. Dokonce ani Rusové z toho Američany neobvinují.
4) Vzhledem k tomu, že k nám už několik měsíců neteče žádný ruský plyn a přesto jsou zásobníky naplněné k prasknutí, je lživé i tvrzení že "ruský plyn nelze ničím nahradit". Zjevně ho nahradit lze, když se to děje.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

9.11.2022 18:26 Reaguje na Emil Novák
probuh kdy už si ten odkaz s grafy na datech z Eurostatu konečně někdo prohlídne :-/ https://faktaoklimatu.cz/infografiky/elektrina-na-osobu-eu
P.S. Já žádnou propagandu narozdíl od pana Wagnera nešířím, takže je Váš dotaz na můj ImpFactor irelevantní. Pokud se pan Wagner zaštiťuje svojí odborností a pracovištěm, je nutné upozorňovat, že ta odbornost s předmětem jeho "popularizační činnosti" souvisí více než volně.
Odpovědět
EN

Emil Novák

9.11.2022 18:42 Reaguje na Pavel Karel
Probůh kdy už tady přestanete mlhavě pindat a spojíte reálná data s jedinou tezí, kterou údajně popírají?
P.S.: Ne, můj dotaz není irelevantní, nýmand jako vy nemá žádné právo kritizovat kohokoliv zjevně nesrovnatelně úspěšnějšího než jste vy, za to že podle něj není úspěšný dostatečně. Jestli jste si nevšiml, tak článek je v sekci názory, kde může svůj názor zveřejnit úplně každý, o jehož názor redakce zájem projeví, což zjevně pan Wagner je a vy nejste. Nevidím že by se pan Wagner někde zaštiťoval svojí odborností a pracovištěm, já vidím jen to, že vyvrací vaše lži, které o jeho pracovišti šíříte.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

9.11.2022 18:34 Reaguje na Emil Novák
Ad Vaše názory na ruský plyn - nezbývá než odpovědět slovy klasika věř, však komu věříš měř...což Vy rozhodně neděláte. Aktuální masmediální propaganda z médií vlastněných stejnými oligarchy, kteří se opakují na energetické hysterii resp. kontrolovaných vládou proamerických kolaborantů nelze za zdroj validních informací považovat. Zásobníky na území ČR jsou vyrovnávací a jejich teoretická kapacita (kterou nelze nikdy reálně použít) je v topné sezóně cca na necelý týden. Něco si o tom zjistěte;-)
Odpovědět
EN

Emil Novák

9.11.2022 18:55 Reaguje na Pavel Karel
Co to melete, člověče? Já nepíšu žádné "názory" na ruský plyn, já píšu holá fakta. Do Německa z Ruska žádný plyn neteče už od zastavení NordStreamu na konci srpna, nemá ani kudy, Jamal je zastavený ještě déle, přes Ukrajinu a Turecko teče minimální množství plynu, který doteče nejdál na Slovensko, do Maďarska a Rakouska. Do Německa ani omylem.
Tvrzení "Zásobníky na území ČR jsou vyrovnávací a jejich teoretická kapacita (kterou nelze nikdy reálně použít) je v topné sezóně cca na necelý týden" je opět čistá lež, jak se každý může přesvědčit třeba zde: https://gass.ga/?value=2
Kteří oligarchové vlastní média, jejichž propagandu hltáte vy, je celkem jasné. Nehledě na to, že jste se vy žádný "zdroj validních informací" k těm nesmyslům, co tu o plynu šíříte, ani nenamáhal uvést.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

10.11.2022 08:18 Reaguje na Emil Novák
ad plyn "bez zápachu a barvy" - to, že plyn dodává nějaký prostředník bohužel nemění jeho zemi původu
ad oligarchizace masmédií a jejich navázanost na energetické barony viz odkazy níže https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/10/mapa-vlastniku-ceskych-medii-v-roce-2020/
(narativ masmédii lze samozřejmě ovlivňovat i zaplacenou inzercí)
https://hlidacipes.org/app/uploads/2018/06/cez1.png
Odpovědět
EN

Emil Novák

10.11.2022 08:49 Reaguje na Pavel Karel
Prostředník už nemá ruský plyn kudy dodávat. Fyzicky nemá kudy téct. Zemi původu plynu samozřejmě poznat lze podle jeho složení, jiné složení má norský plyn, který k nám teď převážně teče, a jiné ruský, který k nám teče jedině z evropských zásobníků, kam byl ukládán naposledy před více než dvěma měsíci.
Uvádím veřejně dostupná data z AGSI+, která spolehlivě vyvrací vaše lži a která s žádnými oligarchy ani energetickými barony nemají nic společného. Vy jste žádný zdroj vašich informací neuvedl.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

10.11.2022 11:42 Reaguje na Emil Novák
"Energetická skupina ČEZ míří k rekordním výsledkům. Čistý zisk za první tři kvartály dosáhl 52,3 miliardy korun, v samotném třetí čtvrtletí to bylo 18,7 miliardy. V meziročním srovnání jsou tyto výsledky téměř nesrovnatelné – čistý zisk za leden až září roku 2021 dosahoval jen 6,7 miliardy korun. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků Skupiny ČEZ."
https://ekonomickydenik.cz/cez-je-oproti-lonsku-osmkrat-ziskovejsi-za-leden-az-zari-vykazal-523-miliardy-korun-cisteho-zisku/
Odpovědět
PK

Pavel Karel

10.11.2022 11:43 Reaguje na Emil Novák
O zkapalňování plynu jste asi nikdy neslyšel...
Odpovědět
PK

Pavel Karel

10.11.2022 11:57 Reaguje na Emil Novák
Tady je jak koukám každý diskutér skvělý matematik...proberte se! Norsko má svůj těžební limit 120*10⁹m3! Pak se podívejte na spotřebu Norska, Německa..mch. i Polsko nyní z Norska pokrývá 50% své spotřeby také. Nevěřte propagandě z masmédií!
Odpovědět
EN

Emil Novák

10.11.2022 12:48 Reaguje na Pavel Karel
Proberte se sám! Jediný kdo tu šíří propagandu jste vy. Bez jediného zdroje, který by potvrzoval jakékoliv vaše tvrzení. Přitom některá jsou prokazatelně lživá, viz výše.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

10.11.2022 14:43 Reaguje na Emil Novák
něco o realitě těch slavných zásobníků https://youtu.be/-gHXzWYRyWs?t=371
Odpovědět
EN

Emil Novák

10.11.2022 15:02 Reaguje na Pavel Karel
Nevěřte propagandě z masmédií, věřte ruské páté koloně Štěpánovi s Noveským. :-D
Odpovědět
PK

Pavel Karel

16.11.2022 08:22 Reaguje na Emil Novák
správná interpretace současného poklesu cen plynu v Evropě. Politici se samozřejmě rádi pochlubí, že jde o výsledek jejich práce, ale správná interpretace může být poněkud odlišná, vzhledem ke skutečnosti, že zásobníky na plyn jsou dnes v Evropě z převážné většiny naplněny.

A dále, že prozatím je podzimní počasí nadprůměrně teplé, lze předpokládat spíše nízkou poptávku, která v kombinaci naplněných zásobníků může znamenat, že zkrátka není plyn kam dávat. Navíc se objevují informace, že řada lodí s LNG čeká až se uvolní místo u terminálů, takže opět přebytek nabídky determinovaný omezenou kapacit vstupních terminálů a nikoli poptávkou na trhu. Pokud uvedené odpovídá skutečnosti, pak s příchodem chladnějšího počasí a růstu poptávky po plynu dojde k vyčerpání zásobníků a pak už budeme závislí a tržní cena stanovena na základě dostupné nabídky, která bude determinována na straně nabídky nikoli počtem lodí s LNG, ale kapacitou terminálů. Bude jedno kolik lodí bude čekat s LNG, protože na straně nabídky bude limitující kapacita terminálů proti poptávce, která bude závislá na tom, jak chladná a dlouhá zima nás čeká. Zatím je to dobré, nicméně se zdá, že v 21. století se dostáváme naší chybnou politikou do zvyšující se závislosti na přírodě a počasí. V minulosti zvládnutí nepřízně přírody a počasí znamenalo přežití a v době, kdy lidé žili v jeskyních, to zvládli a díky tomu tu dnes jsme. https://casopisargument.cz/?p=46714
Odpovědět
PK

Pavel Karel

16.11.2022 08:43 Reaguje na Emil Novák
Nevím, jestli Vás za ty lži někdo platí, ale běžnému čtenáři postačí porovnat spotřebu plynu Německa + Česka s ročním těžebním limitem Norska. Tato čísla jsou řádově odlišná, tzn. norský plyn nemůže pokrýt výpadek ruského (od léta kryje norský navíc 50% spotřeby Polska). Používejte mozek a nevěřte propagandě oligarchů a jimi placených vlád!
Odpovědět
MD

Milan Dostál

10.11.2022 11:28 Reaguje na Pavel Karel
Nějak jsem z vašich příspěvků nepochopil o co vám vlastně jde.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

10.11.2022 11:52 Reaguje na Pavel Karel
" ... kontrolovaných vládou proamerických kolaborantů ..."

Hezký! To ž jsem dlouho nečetl/neslyšel. To bejvaly časy, co? Třeba ty průvody ... nebo spartakiáda ... to dneska už néni:-))).

Odpovědět
PK

Pavel Karel

10.11.2022 12:14 Reaguje na Svatá Prostoto
Má ty prostoto, Vy si opravdu a vážně po reálné antikomunistické zkušenosti posledních 30 let snad myslíte, že americký imperialismus neexistuje?!?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

10.11.2022 15:15 Reaguje na Pavel Karel
"... americký imperialismus" ... samozřejmě že existuje, je nejvyšším stádiem kapitalismu:-))).

Škoda, že se toho Vladimír Iljič nedožil, měl by radost;-).
Odpovědět
PK

Pavel Karel

11.11.2022 12:29 Reaguje na Svatá Prostoto
pro omezence: Imperialismus je pojem užívaný k označení velmocenské, dobyvačné, expanzivní a militantní politiky, vedené snahou o rozšíření vlivu jednoho státu nad jinými s cílem vytvoření velmoci nebo získání dominantního vlivu nad územím, na které si tento stát činí nárok z historických, nacionálních, náboženských, ekonomických nebo politických důvodů (přírodní bohatství, levné pracovní síly, strategické body).
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Imperialismus
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

11.11.2022 13:21 Reaguje na Pavel Karel
No ještě že jste nám to napsal:-). Bez vás bychom byli úplně ztracení:-).

Vy jste klasický příklad oblíbeného rčení mé babičky o tom, že to by němej neřekl, kdyby mu přes hubu dali:-))).


Jinak klid, s ohledem na můj věk a dobu, kdy jsem studoval ... a i co jsem studoval ... jsem si téhle bolševické nalejvárny užil více než dost. Ale možné, že jste v té době ještě tahal kačenku. A nebo tu naopak bojujete proti pravicovému revizionismu ... to se pak samozřejmě nenechte rušit:-))).


Odpovědět
PK

Pavel Karel

16.11.2022 08:16 Reaguje na Svatá Prostoto
Mátyprostoto, Vy tedy tvrdíte ,že americký imperialismus neexistuje, že USA se nechovají jako impérium (definice viz výše)...Vaše babička by z Vás asi neměla radost.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.11.2022 14:41 Reaguje na Pavel Karel
Ale prd.

Já tvrdím, že je to zcela přirozené chování každého státu, který si to může dovolit ... pokud tedy beru tu vaši definici z wikiny.

My to ostatně zkoušeli kdysi dávno taky. Jak sami ... to už je ale fakt hodně dávno ... tak v rámci c.k.

Mne prostě baví ten jeblý slovník jak z Rudého práva:-).
Odpovědět
PK

Pavel Karel

9.11.2022 18:20 Reaguje na Vladimír Wagner
Ad Vaše finanční propojení s ČEZem - není nič snadnějšího než zde odpřísáhnout, že jste od společnosti ČEZ či její dcery nikdy nepřijal finanční úplatu za služby typu "konzultační a publikační činnost", vedení "přednášky" na konferenci pořádané ČEZem atp. ;-)
Odpovědět
Ze

Zellosh

8.11.2022 23:58 Reaguje na Pavel Karel
No pane Karle,jsem zvědavý na Vaši obhajobu k reakci p.Wagnera.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

12.11.2022 11:03 Reaguje na Pavel Karel
Nevěřte Wagnerovi a poslechněte si raději reálné vysvětlení vztahu výroby elektrické energie a ruského plynu od Hynka Berana v aktuálním podcastu "Energolichváři s požehnáním vlády ožebračují občany" https://www.youtube.com/watch?v=vypulbnuHSY
Odpovědět
sv

sv

9.11.2022 21:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kontrolní otázka, vinkler. Jakou kandenci... éé teda, kdo v roce 2016 zrušil připravenou důchodovou reformu a kdo v roce 2014 zadupal do země připravený tendr na nový blok v Temelíně. Pro info, žádní anonymní "politici" to nebyli. Byli to zcela konkrétní jedinci.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.11.2022 13:25
Velmi dobrý článek, věcné a reálné shrnutí minulosti i současnosti.
A s tím osobním názorem plně souhlasím.

To si někam "připnu" a budu na to už jen odkazovat, ono k tomu není moc co dodat.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

8.11.2022 14:10
Atomová energie je na papíře svým způsobem kouzelná věc, bohužel praxe není vždy tak dokonalá. Pokud by nedošlo k havárii v Černobylu a ve Fukušimě, tak by dnes v Německu funkční atomové elektrárny nikdo nezavíral.
Pokud jde o nárůst cen elektřiny v Evropě, tak hromadná odstávka francouzských atomových elektráren měla pákový efekt a nelze toto marginalizovat. Svádět absenci pravidelné údržby na ekoaktivisty mi přijde trochu za hranou...
Odpovědět
LB

Lukas B.

8.11.2022 14:30 Reaguje na Marek Drápal
ruský šlendrián (černobyl) a japonský idiotismus (o pravidlu se nediskutuje a iniciativa je špatně) správně uchopený a podaný otočil veřejné mínění v německu (v rakousku to byl jiný příběh, spojení nesouvisejících hlasování dohromadyuž pár let před černobylem a pak zabejčení se v pitomém rozhodnutí).
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

8.11.2022 18:25 Reaguje na Lukas B.
Proc pisete "rusky slendrian" kdyz Cernobyl je na Ukrajine
a mezi jeho zamestnanci bylo nepochybne velmi mnoho Ukrajincu. Jaka byla vlastne narodnost tamniho nejvyssiho stranickeho a technickeho vedeni - kdyz uz tedy hodnotime tu udalost z nacionalniho hlediska. Pouzivat opovrzive oznaceni
"rusky slendrian", "Rusaci" atd. bylo mozne do doby, nez se Ukrajina dostatecne "emancipovala" od ruskeho vlivu - dnes, kdy spolu valci "Rusaci s Rusaky" je potreba byt s prislusnymi nalepkami opatrnejsi
Vecne ale s Vasim prispevkem samozrejme souhlasim i kdyz "japonsky idiotismus" si netroufam kritizovat nebot tu zemi
neznam. Znam pouze jeji skvele vyrobky co pouzivam cely zivot jako napr. fotoaparaty :)
Odpovědět
EN

Emil Novák

8.11.2022 19:04 Reaguje na Miloš Zahradník
Že by psal "ruský šlendrián" proto, že šlo o reaktor ruského designu, jehož zásadní konstrukční chyby, navíc tutlané Rusy, vedly k havárii, na které nesou zásadní podíl viny ruští zaměstnanci elektrárny? Tak nějak se to nabízí...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.11.2022 14:13 Reaguje na Emil Novák
Tady se musím pana Zahradníka zastat, ona ta jeho poznámka není vůbec od věci, protože sovětský se opravdu nerovnalo ruský.
Odpovědět
EN

Emil Novák

9.11.2022 14:45 Reaguje na Svatá Prostoto
To nepopírám, že sovětský nerovná se ruský, ale fakt je ten, že na havárii mělo zanedbatelný vliv, na které straně ruské hranice ležela, nebo jaký podíl ukrajinských zaměstnanců v ní byl, jak se snaží naznačit.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.11.2022 16:55 Reaguje na Emil Novák
Prostě Černobyl byl sovětský bordel.
Tím samozřejmě nechci tvrdit, že v Rusku bordel není:-). Ale přeci jen to je trochu jiný level.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.11.2022 16:57 Reaguje na Emil Novák
BTW ... pro jistotu, jestli to není zjevné z toho co píšu, samozřejmě se nejednalo ani o ukrajinský bordel, nebo nějaký z těch dalších 13 zbývajících:-))).
Odpovědět
LB

Lukas B.

10.11.2022 11:11 Reaguje na Svatá Prostoto
sovětský svaz byl fakticky ruské imperium. kdybych ovšem tušil, jakou žabomyšárnu tím automaticky zvoleným slovem způsobím, napsal bych sovětský bordel a měli byste po žížalkách.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

10.11.2022 11:58 Reaguje na Lukas B.
By mě zajímalo co touhle logikou byla třeba předválečná ČSR, stejně jako ta poválečná až do ČSFR:-))).
A o takové nebožce Jugoslávii ani nemluvím:-).
Odpovědět
LB

Lukas B.

10.11.2022 18:45 Reaguje na Svatá Prostoto
no, to už je oslím můstkem. české nebo srbské imperium, to zní fakt směšně :)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

11.11.2022 13:26 Reaguje na Lukas B.
No, asi podobně jako ruské impérium vs Sovětský svaz:-).
Ostatně Čínské císařství vs ČLR by byl podobný příběh.

Blbost je totiž samozřejmě vše uvedené.
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.11.2022 21:12 Reaguje na Lukas B.
Japonský idiotismus? Tím myslíte, že nepočítali s tsunami větší, než byla jakákoli dříve pozorovaná?
To je jen otázka kalkulace mezi výší možné škody a náklady na ochranu. Zas tak špatně to nespočítali. Kolik myslíte, že by třeba stálo zabezpečení přečerpávacích elektráren proti rizikům vyplývajícím ze zemětřesení obdobné intenzity?
Odpovědět
LB

Lukas B.

9.11.2022 08:48 Reaguje na Viktor Šedivý
japonský (a korejský) styl řízení je pro euroatlantika těžko pochopitelný - takový seniorně feudální styl, kdy je osobní iniciativa a improvizace zadupávána do země. typicky při takových běžných mimořádných událostech ve fabrice - je-li management euroatlantický, zaměstnanci pomáhají, dělají regulovčíky pro hasiče, obvolávají IZS, plynaře, vodaře a starosty v okolí, vyparkovávají soukromé i firemní vozy ven z areálu atakdále - a v japonsko-korejských firmách se zaměstnanci shromáždí na označeném shromaždišti a tam netečně čekají.
Odpovědět
LB

Lukas B.

9.11.2022 08:50 Reaguje na Lukas B.
a jak výše psáno - japonci mají skvělé výrobky (třeba foťáky), protože jsou schopni hlava-nehlava dodržovat technologickou kázeň a minimalizovat zmetkovitost.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.11.2022 10:00 Reaguje na Viktor Šedivý
Promiňte, ale nechat si zatopit dieselagregáty - zcela klíčové pro ochranu elektrárny, JE IDIOTIZMUS.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.11.2022 16:51 Reaguje na Marek Drápal
Takže pokud to chápu dobře, tak za odporem k JE v Německu stáli obavy z toho, že jsou stejní matláci jako v 86 byli Sověti a/nebo strach z podmořského zemětřesení uprostřed Baltu s následující tsunami ... která by tedy musela být ale fakt pořádná, bo jedinou JE u moře, kterou si takhle z hlavy vybavuji, je Greifswald, který ale zavřeli už v 95.
Odpovědět
JO

Jarka O.

8.11.2022 18:58 Reaguje na Marek Drápal
A bylo by to stále za hranou, kdyby se Vám řeklo,že se do toho oboru přestalo investovat, a platil pod vlivem tlaku na OZE za neperspektivní? Kdyby nenastaly ty havárie, vymysleli by Němci jiný důvod, proč zničit evropské JE. Zajímavé je možná srovnání, že Ukrajina ani Japonsko se po haváriích, JE na svém území nevzdaly, kdežto SRN má japonskou cunami za pádný důvod odchodu od JE.
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.11.2022 21:09 Reaguje na Marek Drápal
Jaderná energetika je nejen kouzelná ale i bezpečná a při příčetném zacházení v podstatě bezriziková. Černobyl i Fukušima byly jen záminky, které využili ruští agenti (a užiteční idioti) na podrývání energetické bezpečnosti Západu.

Víte například, že v Fukušimě nikdo nezemřel? Ani velmi pečlivým sledováním nebyl zjištěn výskyt žádného onemocnění, které by mělo cokoli společného s JE.
Nikdo. Nula.

(Problémem jsou nepříčetně přísné japonské předpisy, podle kterých byli evakuováni lidé i z míst vcelku bezpečných ... a katastrofa následně působila mnohem hrozivěji.)
Odpovědět
HH

Honza Honza

9.11.2022 08:29
zde vidíme posloupnost: boj proti topení dřevem (štěpkou) z důvodu ochrany ovzduší především na popud ekologů = podpora jaderných a plynových elektráren – havarie v Černobylu a Fukušimě = podpora topení plynem = zneužití situace Putinem = válka = hrozba atomové války = totální zničení civilizace a lidstva
zkráceně: násilné a nepřirozené působení ekologů v zájmu ochrany přírody = zničení civilizace
Není lepší přirozený vývoj? : hodně dřeva a využití nekvalitního dřeva a organic. materiálu především na otop, bioplyn, zalesnění, zavodnění krajiny, remízky, lesíky, keřoviny, pestrá zavodněná krajina, odolná proti škůdcům, méně pesticidů, hnojení organic. materiálem, méně škodlivin, voda ve studních? Tak jak žili naši předci bez vědy, ekologů a bez jaderného odpadu za domem a bez hrozby atomové války a vyhlazení lidstva !!!
Odpovědět
EN

Emil Novák

9.11.2022 08:45 Reaguje na Honza Honza
Zajímavá myšlenková konstrukce: vyhlazení lidstva hrozí, protože málo topíme dřevem. :-D (facepalm)
A s dovolením bych tu větu upravil takto: tak jak žili naši předci bez vědy, ekologů a bez elektřiny...
Odpovědět
LB

Lukas B.

9.11.2022 10:01 Reaguje na Honza Honza
to využívání dřeva na otop a do stavebnictví (a stavění lodí) mělo historicky za následek odlesnění celých regionů (od libanonu přes řecko, severní afriku po britské ostrovy) a znovuzalesnění evropy na přlomu 19. a 20. století je v přímé souvislosti s využíváním uhlí. takže pomalu s tou flintou.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

9.11.2022 19:24
Energetická krize po Česku:
neoliberální schémata Washingtonského koncensu (tzn. totální privatizace státu a služeb, které svým občanům poskytuje...výměnou za poměrně vysoké zdanění práce) nebyla ani po 30 letech dokončena +
1a) v době COVIDových restrikcí si střední třída naopak vytvořila velké úspory https://bit.ly/3G1P4NR
1b)geopolitická situace je "příznivá" pro vytvoření strašáka, kvůli kterému se auto/cenzurou omezí veřejná debata, minimalizuje odpor odborníků a veřejný odpor k přijatým drakonickým opatřením
2a) ideálním úspory odstát doslova ode všech jsou energie - oligarchové (z nichž někteří vlastní i masmédia a tím kontrolují i veřejnou debatu) nutí obyvatelstvu elektřinu s výrobními náklady v řádu desítek haléřů z kWh s marží <1000%, těm kdo na to nemají to platí stát (tzn. transfer rozpočtových peněz do kapsy energetické mafie oklikou přes příspěvky)
2b) zároveň jsou veřejné rozpočty zatíženy podporou extrémní tsunami uprchlíků včetně velké části ekonomických migrantů (to jsou ti s vlastními vozy) a ekonomicky i inaktivních (rodiče pečující o malé děti) https://bit.ly/3Tmr1fG
Mch. aktuální oficiální počet ukrajinských migrantů přesahuje počet arabsko-afrických migrantů z migrační vlny v r.2015, které za celý kalendářní rok neúspěšně asimilovalo 8x větší Německo, přičemž finance spolky několik rozpočtových přebytků (ČR má deficit) https://bit.ly/3fPsFZx
3) Výsledek - veřejné rozpočty budou rozvráceny, sociální systémy zlikvidovány (důchodový, veřejné zdravotnictví, školství...) - pro příznivce USA - čas kdy se budeme tak skvěle jako běžní Američané se kvapem blíží https://youtu.be/bmvKFHMPJtk
Konečně se budeme moci začít označovat za kapitalistickou zemi - hrstka superbohatých na kterou pracují masy ostatních.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.11.2022 12:11 Reaguje na Pavel Karel
Akutní případ paradoxu Lubomíra Volného. :D :D
Odpovědět
PK

Pavel Karel

10.11.2022 14:17 Reaguje na Petr Eliáš
Shrňme si fakta https://www.youtube.com/watch?v=dJ6SVCTddX0
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.11.2022 14:39 Reaguje na Pavel Karel
:D :D No tvl. Rajchl. Gratulky k dokonalému informačnímu zdroji. :D :D

Nejlepší je, jak se tahle tupá proruská jitrnice hádá s p. Drábovou kvůli jaderkám. :D :D

https://www.stream.cz/udalosti-ludka-stanka/jak-je-to-s-nasimi-jadernymi-elektrarnami-zarucene-zpravy-z-temelina-vs-nazor-odbornika-64491257
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2022 12:22 Reaguje na Pavel Karel
A tohle všechno nám zařídil Velký bratr, Slovan a Šachista Nejlepší, soudruh liliPutin. Jenom pořád nevím, proč tak mohutně podpořil Američany na úkor svého milovaného Ruska.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

10.11.2022 14:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Začněte prosím používat mozek - aktuální reportáž shrnující fakta o tzv. energetické krizi https://www.youtube.com/watch?v=9IvFu9re2Cg
Odpovědět
EN

Emil Novák

10.11.2022 14:13 Reaguje na Pavel Karel
LOL, tak teď už je úplně jasno. :-D
Odpovědět
PK

Pavel Karel

10.11.2022 14:16 Reaguje na Emil Novák
Pokud nedokážete sdělit, co v té reportáži není pravda (tzn. podloženo fakty), je mi to také jasné ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2022 16:02 Reaguje na Pavel Karel
To je kouzelná demagogie, jak dycky. Fiala je pérován za to, co kde Scholz kdákne, samozřejmě vytrženo z kontextu.
Podpora německých firem je dost prasárna, ale my na tom vyděláme, protože náš průmysl patří z dost velké číásti zase Němcům.
Ale bedákající euroskeptici stále bečí, že je všechno "diktát z Bruseli" a tohle jim taky vadí, je to celoevropské řešení a taky se nelíbí.
"Vyšší ceny energií v EU významně ovlivňuje ruská vojenská agrese na Ukrajině.""I přes prudký růst však nemá ČR ceny elektřiny nejvyšší, v tomto ohledu je na šestém místě."
To je o prvním pololetí, dnes to už jde dolů s cenou plynu.

Odpovědět
PK

Pavel Karel

11.11.2022 12:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Zatímco chudí fanoušci miliardářů na twitteru vymýšlejí oslavné ódy na další geniální tah Daniela Křetínského, Křetínského skupina EPH oslavuje rekordní zisk. Ten vyskočil oproti minulému roku o 60 procent na 41 miliard korun.
https://a2larm.cz/2022/11/az-bude-ceske-republice-nejhur-vsichni-miliardari-utecou/
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

11.11.2022 13:40 Reaguje na Pavel Karel
Cywe ... a2larm ... tak to jo. Ten je víc doleva než Haló noviny.

Což neznamená, že tam není řada kvalitních postřehů a článků, kdy zejména reportáže od Uhlové jsou fakt skvělé a dával bych je jako povinnou četbu na střední škole.

U Bilera je to horší, občas se mu zadaří, např. kauza Kordysových, ale tohle zrovna nebyl ten případ.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

12.11.2022 11:06 Reaguje na Svatá Prostoto
Má ty prostoto - víte proč v Alarmu občas vychází zajímavé postřehy? Protože nepatří oligarchům resp. energetickým baronům (Křetínský...)! Pokud budou kritické články vycházet i v masmédiích, milerád je začnu opět sledovat...
Odpovědět
PK

Pavel Karel

16.11.2022 08:19 Reaguje na Svatá Prostoto
Bilerovi křivdíte jenom proto, že Vás označil za chudého fanouška miliardářů (rozuměj >1000x chudšího)!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.11.2022 14:47 Reaguje na Pavel Karel
A2larm jsou mladí komsomolci jak vyšití, to tak prostě je.

Že s tím nesouzním ... to mne fakt netrápí, užil jsem si těhle revolučních prasáren v mládí dost. A že se tam občas najde fajn článek, proč ne?

Biler mne může označit jak chce, ale ten jeho článek je sice plný revolučního nadšení jak z dob, kdy byl Kléma mladej, ale taky je prostě mizerný a je v něm řada zjevných nepravd/omylů/lží ze kterých je zřejmé, že o tom moc neví ... a nebo ve jménu vyššího dobra lže až to hezké není.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

11.11.2022 13:31 Reaguje na Pavel Hanzl
"Podpora německých firem je dost prasárna, ale my na tom vyděláme, protože náš průmysl patří z dost velké číásti zase Němcům."

Nedělejte ze sebe vola ... zase. Ta podpora se týká samozřejmě jen subjektů, resp. jejich částí, které reálně působí v Německu. Představa že Germáni budou ze svého podporovat boleslavskou Škodovku je kokotina, to snad chápete i vy.

Celoevropské řešení samo o sobě není nic proti ničemu a v dané situaci by bylo rozhodně vhodné. Problém je jeho podoba a fakt, že samozřejmě nebude nikdy výhodné pro všechny ... a kdo dokáže zatlačit, aby zrovna pro něj výhodné bylo, je snad jasné. Teda, samozřejmě všem, krom vás:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2022 17:04 Reaguje na Svatá Prostoto
Němčouři si nechají zbankrotovat Siemens nebo VW jen proto, že je pár kiláků za hranicema smerem k nám. Nevím, kdo je tu vůl.
Odpovědět
EN

Emil Novák

11.11.2022 17:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Já bych věděl...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist