https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-moc-krajine-skodi-meliorace-csop-to-chce-vyzkoumat-na-sedmihorskych-mokradech
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak moc krajině škodí meliorace? ČSOP to chce vyzkoumat na Sedmihorských mokřadech

17.9.2023 05:59 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | Jan Moravec / ČSOP
Jak moc dokáže revitalizace mokřadu ovlivnit vodní režim v krajině? Sedmihorské mokřady se stávají místem několikaletého výzkumu vlivu revitalizace na hladinu podzemní vody. Sedmihorské mokřady jsou rozsáhlé, v minulosti odvodněné slatiniště, jehož část byla v nedávné době revitalizována, zatímco v druhé části stále fungují meliorace. Výzkum realizuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP) za finanční podpory Nadačního fondu Veolia.
 
Území Sedmihorských mokřadů podél říčky Libuňky v Českém ráji bylo v 60. - 90. letech minulého století v několika etapách masivně odvodňováno.

Západní část lokality (6 ha) prošla díky vstřícnosti řady majitelů i výkupům pozemků Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu v letech 2020-2021 nákladnou revitalizací.

Voda vytékající z odhalené meliorace.
Voda vytékající z odhalené meliorace.
Foto | Vojtěch Šťastný / ČSOP Bukovina

Veškeré drenáže odvádějící z území co nejrychleji vodu do říčky jsou zde znefunkčněny a byla zde vytvořena soustava různě velkých tůní. Ve východní části lokality stále odvodnění v různé míře přetrvává a funguje. Jinak jsou obě části území víceméně totožné, se stejnými geologickými i klimatickými podmínkami. To umožňuje unikátní srovnání vlivu odvodnění, respektive revitalizace na vodní režim v krajině.

Pozitivní vliv revitalizace na biodiverzitu lze vyhodnotit poměrně snadno podle množství zde se vyskytujících ptáků, obojživelníků, vážek a dalších druhů živočichů. Vyhodnocení vlivu na zadržení vody v krajině (v půdě) je však obtížnější.

I když se může zdát, že i zde je vše vidět na první pohled (zejména letošního roku, kdy se střídají velmi suchá a velmi vlhká období – na revitalizovaném mokřadu je situace poměrně stabilní, zatímco na té nerevitalizované je chvíli sucho, chvíli mokro podle toho, jaké je zrovna počasí), skutečně objektivně a dlouhodobě není vyhodnocení bez existence „tvrdých dat“ získaných několikaletým měřením možné.

Jelikož revitalizace západní části Sedmihorských mokřadů by mohla sloužit jako modelový příklad pro revitalizaci dalších v minulosti odvodněných území, rozhodl se Český svaz ochránců přírody podložit pozitivní efekt takovéto revitalizace i hydrologickou studií.

Voda vytékající z odhalené meliorace.
Voda vytékající z odhalené meliorace.
Foto | Vojtěch Šťastný / ČSOP Bukovina

„Chceme zpracovat studii porovnávající vodní režim v revitalizované a nerevitalizované části mokřadu,“ vysvětluje Vojtěch Šťastný z místní organizace ČSOP Bukovina, který s myšlenkou revitalizace území a následně i zpracování hydrologické studie přišel.

„Díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia jsme mohli zakoupit a nechat na lokalitě nainstalovat sedm speciálních digitálních hladinoměrů – čtyři v revitalizované části mokřadu a tři v části zatím nerevitalizované. V současné době běží zkušební provoz, od září by se mělo měřit naostro, a to po dobu tří let. Budeme tak mít poměrně dlouhou sadu dat o hydrologické situaci na lokalitě, díky níž budeme moci porovnat, jak se liší v plochách, jejichž jediným rozdílem je, že na jedné funguje odvodnění, na druhé již ne."

"Přidáme-li k těmto datům informace o srážkách z meteostanice ČHMÚ v Turnově, z vrtů na měření podzemní vody ČHMÚ ve Valdštejnsku a v Sedmihorkách a ze stanice ČHMÚ na měření průtoku vody na toku Libuňky v Sedmihorkách, získáme tak podrobné informace i o tom, jak revitalizované a nerevitalizované území reaguje na různé výkyvy srážek, potažmo obecně hydrologickou situaci v širším okolí,“ říká Šťastný.

„S Českým svazem ochránců přírody spolupracujeme na různých projektech týkajících se vody v krajině a na ni vázanou biodiverzitu již 15 let,“ říká Vendula Valentová, ředitelna nadačního fondu Veolia. „Jde jak o výkupy mokřadních pozemků za účelem jejich ochrany, tak o údržbu či obnovu mokřadů. Sedmihorské mokřady patří k naším srdečním územím. Finančně jsme se zde podíleli již na výkupech některých pozemků v rámci Místa pro přírodu, na zavedení managementové pastvy i na loňském monitoringu biodiverzity. Rádi jsme podpořili i tuto studii, která může mít celorepublikový význam.“


reklama

 
foto - Moravec Jan
Jan Moravec
Autor pracuje pro Český svaz ochránců přírody.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

17.9.2023 06:17
A co asi tak mohou dnes meliorace odvodňovat, když je poslední dobou takové sucho, takže se ta voda k těm trubkám vůbec nedostane - ty nejsou 1/2m pod zemí, že !
Odpovědět
RV

Richard Vacek

17.9.2023 06:36
Třeba nakonec dojde i na nápravu škodlivé činnosti rybníkářů v Jižních Čechách, kteří tam odvodňovali rozsáhlá bažinatá území. Schwarzenberg tam zavedl odvodňování pomocí trubek z pálené hlíny, za což se dokonce od tehdejších nevzdělanců dočkal uznání:
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2010/cislo-9/trebonsko-krajina-ve-znameni-vody.html
Odpovědět
MM

Milan Milan

17.9.2023 21:22
To je snad jako posedlost? Něco musíme prostě dokázat. Meliorace odvádějí přebytecnou povchovou vodu.Tečka. Ale nikdy neodvedou všechnu, jenom tu skutečně přebytečnou, aby nedocházelo k zahnívání kořenů a vrchní nadmeliorační části vegetace a degradaci půdy......
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

18.9.2023 16:43 Reaguje na Milan Milan
Pokud pro ČSOP není žádná voda přebytečná, tak samozřejmě dokáže, že meliorace škodí. ČSOP neřeší využitelnost lokality pro hospodaření (= důvod zřizování meliorací už od 19. stolení), ale množství zadržené vody. Takže je jasné, jaký bude závěr.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.9.2023 11:07 Reaguje na Marcela Jezberová
Ano, výsledek bude jasný. Jim totiž nevadí kombajn zapadlý
na poli se zanedbanou drenáží a opěvují každou kaluž na poli.
Je pole neživí a nemusejí tahat o žních kombajny z bláta.
Je to o prioritách lidí odtržených od přírody do které nepočítají půdu určenou pro zemědělství. Pro ně jsou potraviny to, co je v regálech obchodů a nikoliv to, co
roste na poli. To je pak těžké jim vysvětlit, že zamokřené
pole, či louka je neuživí, když kupují potraviny z dovozu,
kde si ty meliorace doslova hýčkají a dokonce jako třeba
Nizozemci vysušili statisíce hektarů "cenných" mokřadů!
Melioracemi jsou i rýžová pole cyklicky uměle zavodněna
a naopak odvodněna. Systém meliorací umožnil rozkvět
v Mezopotámii a dnes třeba v Izraeli, ale u nás se asi
máme vrátit do pravěku a sbírání kořínků bez polí a chovu
zvířat ke konzumaci.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.9.2023 10:54 Reaguje na Milan Milan
Malér je hlavně v tom, když někdo srovnává rašeliniště s ornou půdou
a u obou považuje meliorace za nevhodný zásah do přírody. Nepopírám
chyby odvodněním rašelinišť, které měly různé důvody(těžba rašeliny,
nedostatek pastvin v horách)a ani některých mokřadů, kde důvodem
byla poptávka po orné půdě kvůli nárůstu spotřebitelů potravin.
V minulosti se nijak podstatně nezvětšovaly hektarové výnosy při
klasickém obdělávání a hnojení půdy. Změna nastala až technikou,
umělými hnojivy a postřiky proti plevelům a škůdcům. Tehdy šlo
zvýšit produkci pouze navýšením orné půdy na úkor luk a pastvin,
které pak nahradily vysušené mokřady a rašeliniště. To, že dnes s
půdou plýtváme je možné pouze kvůli intenzifikaci zemědělství, ale
jak dlouho to ta půda ještě vydrží? Nebude potřeba znovu zvyšovat
výměry orné půdy, aby nás uživila i bez chemie? U EKOzemědělců máme
jasný příklad o kolik klesne výnos bez postřiků a umělých hnojiv
(často i bez hnoje, když chovají nedostatečné množství zvířat k
jeho produkci). Takže budiž, ale s rozvahou, ať zase nemusíme
časem meliorovat a rozorávat nyní s velkou slávou půdu vrácenou
do stavu, kdy tu žila desetina obyvatel.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.9.2023 19:18 Reaguje na Břetislav Machaček
No v zásadě pravda, ale je nebetyčný rozdíl mezi mokřadem skladovací halou. Ten mokřad lze na půdu znovu uvést, halu ne.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.9.2023 20:21 Reaguje na Slavomil Vinkler
U těch hal je tragédií jednoúčelovost a zábor velké
plochy v poměru k přidané hodnotě dané činnosti.
Jednou se z toho potentujeme, až přestane být zájem
o skladování a zůstanou ty obrovské zastavěné plochy
o které nebude mít výroba zájem. Továrny jsou totiž
dnes už stavěné na míru výrobě a přestavovat sklad
na továrnu nikdo nebude.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist