https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-uspesne-navratit-jedli-belokorou-do-nasich-lesu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak úspěšně navrátit jedli bělokorou do našich lesů?

17.5.2024 02:41 | PRAHA (Ekolist.cz)
Smíšený les s jedlí bělokorou.
Smíšený les s jedlí bělokorou.
Foto | VS Opočno / VÚLHM
Probíhající globální klimatická změna a její významné dopady na lesní ekosystémy nás nutí hledat inovativní přístupy k udržitelnému lesnictví. Jednou z klíčových dřevin, která může hrát významnou roli v adaptaci lesních porostů na nové klimatické podmínky, je jedle bělokorá.
 

Jedle má v regionu střední Evropy značný historický i hospodářský význam, který převyšuje její současné zastoupení v lesních porostech, jež činí pouhých 1,3 %, přitom přirozené bylo 19,8 %. To je důsledkem antropogenní zátěže, historických zásahů do lesních ekosystémů, nevhodného lesnického managementu lesů věkových tříd, ale i řady přírodních faktorů.

Globální klimatická změna ovlivňuje ekosystémy po celém světě, mění teploty, srážky a podmínky růstu rostlin. V tomto kontextu je nezbytné uplatňovat nové přístupy k tvorbě porostních směsí, které budou schopny lépe odolávat extrémním klimatickým jevům a zároveň zachovávat biologickou rozmanitost. Jedle bělokorá může představovat klíčový prvek těchto nových směsí.

S tvorbou smíšených porostů s jedlí bělokorou již má lesnická praxe zkušenosti. V posledních desetiletích však chybí ucelený metodický materiál, který by byl založený na nejnovějších exaktně ověřených poznatcích.

Proto vědci z VÚLHM, v. v. i., zpracovali pro praxi dvě certifikované metodiky o jedli bělokoré: Tvorba porostních směsí s jedlí bělokorou a Výchova porostů s jedlí bělokorou. Obě metodiky vznikly při řešení projektu „Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR“ (NAZV QK1910292).

Pokud chceme zvýšit zastoupení jedle bělokoré v našich lesích, musíme se intenzivně věnovat jak přirozené obnově dospělých porostů (a to i v případě, kdy je jedle pouze vtroušená), tak i novému zakládání směsí s jedlí obnovou umělou. Případně lze oba způsoby vhodně kombinovat.

Smíšený les s jedlí bělokorou.
Smíšený les s jedlí bělokorou.
Foto | VS Opočno / VÚLHM

Pro úspěch obnovy a dosažení cíle, tj. zvýšení podílu jedle v lesních porostech, je však aktuálně zásadní zajistit rovnováhu mezi stavem spárkaté zvěře a stavem jedlových náletů, nárostů a kultur. Dlouhodobé zkušenosti z regionů, kde se taková rovnováha podařila nastolit, tj. jedle odrůstá prakticky bez mechanické či chemické ochrany, potvrzují správnost takového postupu. Pokud není podmínka minimalizace škod zvěří zajištěna, je veškerá snaha o zvýšení zastoupení jedle v našich lesích marná.

Jedle bělokorá byla podle rekonstruované přirozené druhové skladby naším nejrozšířenějším jehličnanem. Mezi důvody jejího ústupu patří zhoršení zdravotního stavu, ať už z důvodů klimatických, tak i antropogenních (imise), a historické změny v postupech lesnického hospodaření (upřednostňování holosečných způsobů nebo způsobů podrostních s kratší obnovní dobou). Zásadně se na úbytku jedle projevil i nárůst populační hustoty domácích a introdukovaných druhů spárkaté zvěře od poloviny minulého století.

Pro navýšení podílu jedle v českých lesích je nutné pracovat s ní v rámci všech hospodářských způsobů a využít i možnosti její výsadby pod porosty náhradních dřevin na kalamitních holinách. Hlavním cílem v oblastech, kde již jedle zcela vymizela, je pomocí umělé obnovy zajistit alespoň minimální podíl v nově vznikajících porostech.

Aktuálně je nutno při vracení jedle do našich lesů zohlednit také aspekty probíhající klimatické změny a rozmanitost cílů lesnického hospodaření. Proto jsou metodiky zaměřeny primárně na tvorbu a výchovu směsí s jedlí se zohledněním současných poznatků výzkumu a historických zkušeností praxe.

Zvýšení zastoupení jedle bělokoré je prioritou lesohospodářských, ale i ostatních environmentálně orientovaných společenských cílů. Jak se v minulosti a z různých důvodů postupně snižovalo zastoupení jedle v našich lesích, docházelo i ke ztrátě historických zkušeností, jak tyto porosty zakládat a vychovávat.

Využití výstavků jedle po zpracování kůrovcové kalamity v původně převážně smrkovém porostu. Ponechaní jedinci trpí extremitou otevřené plochy, avšak jejich potenciál k obnově může být využitelný zejména v případech, kdy uvolněná plocha rychle nalétne pionýrskými dřevinami (např. bříza), pod kterými se jedlové zmlazení může zdárně vyvíjet.
Využití výstavků jedle po zpracování kůrovcové kalamity v původně převážně smrkovém porostu. Ponechaní jedinci trpí extremitou otevřené plochy, avšak jejich potenciál k obnově může být využitelný zejména v případech, kdy uvolněná plocha rychle nalétne pionýrskými dřevinami (např. bříza), pod kterými se jedlové zmlazení může zdárně vyvíjet.
Foto | VS Opočno / VÚLHM

Jedle má v porostech také funkci meliorační (na většině stanovišť dostačující) a především zpevňující (na většině stanovišť vysoká). Předpokládá se, že se zvýšením výměry porostů, v nichž je zastoupena jedle, se zlepší jejich plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí.

Jedle bělokorá je aktuálně v ČR velmi málo zastoupenou dřevinou (1,3 %), to je asi 33 000 hektarů redukované porostní plochy. V letech 2000–2020 se výměra porostů jedle zvětšila v průměru o 420 ha ročně. V posledních letech (2021–2022) však bylo toto zvýšení, i v důsledku většího nárůstu obnovovaných ploch (kalamitní rozpad převážně smrkových porostů), dvojnásobné (ca 840 ha ročně).

Lze předpokládat, že v následujícím období se tento trend podaří udržet a výměra jedlových porostů vzroste v příštích pěti letech o minimálně čtyři tisíce hektarů redukované plochy.

S narůstajícím zájmem o pěstování jedle bělokoré a její návrat mezi významné hospodářské dřeviny se postupně zvyšuje výměra mladých porostů s jejím zastoupením.

Pokud se mladé porosty vyvíjejí v zástinu mateřského (případně podsazovaného) porostu, pomůže to jejich žádoucí (zejména výškové) diferenciaci a snížení nároků na jejich výchovu.

Většina současných porostů s jedlí (založených uměle pro její návrat na odpovídající stanoviště) však vyžaduje aktivní přístup k výchovným zásahům, které jsou zaměřeny na podporu stability, dostatečně dlouhých korun a zachování směsi.

Významným přínosem nových postupů zaměřených na tvorbu smíšených lesů je snížení rizika, že rozvrácením porostů dojde k omezení plnění ostatních funkcí lesa.

Metodiky jsou ke stažení zde: Tvorba porostních směsí s jedlí bělokorou a Výchova porostů s jedlí bělokorou.

Autoři metodik: Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Jan Bartoš, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Jakub Černý, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D.; VÚLHM, v. v. i., Výzkumná stanice Opočno.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (12)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

17.5.2024 06:20
Jak ?
Asi tak stejně, jako dub, buk, že - jenom jsou k tomu opět potřeba lesníci, hajní i hájenkami, jak to fungovalo od dob Marie Terezie až do " sametu " !
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

17.5.2024 08:03
Vysázené jedle srnčí zvěř spolehlivě sežere. Nevadí ani nátěr repelentem. Pokud něco odroste tak to za 3-5 let vytluče. Pomůže jedině spolehlivý a pravidelně kontrolovaný plot. Někde sázím do oplocených kotlíků (jeden 50m balík lesnického pletiva) jinde to zkouším s individuálními ochranami ze svařované sítě. Ostatní metody jsou jenom drahé a pracné krmení.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

17.5.2024 09:08 Reaguje na Dalibor Motl
Plný souhlas s kotlíky, ale u té individuální ochrany pouze tehdy,
když je to v mladém lese. Kdysi byla snaha takto chránit semenáče
ve vzrostlém lese, kde nakonec i s plůtky padly za oběť těžby a
nebo pádu okolních stromů při větru. Navíc tam mnohdy živořily a
rostly 3x pomaleji, než ty v těch kotlících v oplocence. Leckde
se ale musely vyměnit uhnilé kůly, než byly jedle ve stavu, kdy už
je zvěř nemohla ohrozit. Každopádně ale varuji, že ani jedle není
spásou lesů, protože sice snáší sucho lépe, než smrk, ale škůdce
má taky a nicneděláním se mohou namnožit stejně, jako kůrovec. Bez
péče roste tak pouze to, o co není zájem a co dělá problémy!
Odpovědět
RP

Radim Polášek

17.5.2024 11:58 Reaguje na Dalibor Motl
To jsem si taky všiml u přírodních semenáčků jedlí. První rok vyklíčí, vyběhne na 10 cm, možná ještě začne růst druhý rok, potom zvěř zřejmě na jaře zlikviduje vrcholový výhonek a protože je tím 10 - 20 cm vysoký stromeček silně oslaben, končí.
Odpovědět
DA

DAG

17.5.2024 13:36 Reaguje na Dalibor Motl
U nás srnčí mraky a stačí nátěr. Ideálně tedy celý poslední přeslen.
S tím srnčím strašně záleží na místě. Ve smrkové monokultuře 800 mnm je jasné, že pár jedinců jedle to nedá, i kdyby tam byl jen jeden srnec. Navíc teda jedle je dosti citlivá i na boční okus.
Já jedli budu dávat, až do děr po uschnutém zalesnění.
Nicméně jedle je podle mě do budoucna bezvýznamný druh. Potřebuje v mládí stín, dlouhá péče do zajištění, omrza, optimum růstu je až po 60ti letech, na stavební řezivo se moc nehodí, vrostlé suky. Jak jsem napsal do těch kotlíků se může hodit.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

17.5.2024 15:21 Reaguje na DAG
Staré jedlové kmeny jsou veklice hledané na opravu trámoví památkáři. Údajně je podstatně méně napadá hmyz.
Odpovědět
DA

DAG

19.5.2024 18:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
No to je celkem marginální. Jinak dnes je srážka 300 až 400 Kč|m3 oproti smrku.
V budoucnu si myslím, že bude cenný každý jehličnan, protože bude spousta listnatého.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.5.2024 10:12 Reaguje na DAG
Já myslím, že záleží na pastvě pro zvěř na tom konkrétním místě.
Kde jede na polích jen řepka a obilí a podobné a přechody mezi poli a lesy jsou už desítky let zarostlé pcháčím, kopřivami a trním, nejsou vysekávané jako v době drobných chovatelů hospodářského zvířectva, tam prakticky jediná lepší pastva pro zvěř jsou stromečky a drobné keře jedlých dřevin. A mezi nimi je jedle ta z velmi atraktivních pro zvěř. Tam může být honitba velmi vystřílena od zvěře a přesto ty stromečky, jedličky i jiné, budou zvěří silně likvidovány.
Kde jsou na polích pícniny, vojtěška, jetel a vedle polí travní porosty, ideálně nehnojené a všechno optimálně sekané postupně od dubna po až listopad na zelenou píci na krmení, tam i při vyšším počtu zvěře, má zvěř od dubna po listopad dobré krmení na polích a na stromečky jde jen málo.. A přes zimu když je dobře přikrmována, tak i přes zimu si stromečků moc nevšímá.
Plus další pastvu pro zvěř a tím omezení ničení jedliček zvěří by mohly zajistit vhodné pomocné dřeviny.
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

17.5.2024 13:25
Jedle bělokorá mne utkvěla v paměti ve stanovištně atypickém prostředí JV cípu Drahanské vysočiny u Pozořic ( bývalé Liechtensteinské panství), kde tvoří jedlodubové porosty v 3. bukodubovém VS, což je anomálie typická pro hercynskou soustavu. Bylo to v mé roli taxátora tvořícího decenální LHP v r. 1985, zde měla dospělá jedle krátké koruny a živořila zde sužována imisemi z cementárny v Mokré u Brna. Jestliže je tedy v článku vyzdvihována vyšší odolnost vůči suchu jedle oproti smrku, pak na JV expozicích Drahanské vysočiny ji zdejší jedle musí mít vynikající, navíc přeživší jedle musí být odolné i vůči imisní zátěži. Být tedy výzkumníkem VÚLHM zaměřil bych výzkum jedle s ohledem na klimatickou změnu právě sem. V pro jedli typickém 5. jedlobukovém VS s vyšší vlhkostí bych takovou odolnost nečekal.
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

17.5.2024 13:27 Reaguje na Jiří Wenzl
Oprava: 3. VS je samozřejmě dubobukový. Jedle zde nahrazuje buk.
Odpovědět
DA

DAG

17.5.2024 13:55 Reaguje na Jiří Wenzl
A nemělo to tedy být zařazené spíše do 4 lvs? Je teda fakt, že u Pozořic asi nebude nadmořská výška 400 mnm, ale může to být ovlivněné vodou nebo lokálními podmínkami. Tam by jedle mohlo být přirozeně víc. Jako podle mě to má jedle teda ve 4 těžší než ve trojce, protože ten prevít buk je tady fakt agresivní. Ovšem za určitých podmínek se zde může jedle celkem úspěšně uchytit.
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

17.5.2024 15:28 Reaguje na DAG
Ne. Na JV okraji Drahanské vysočiny na JV expozicích sahá dubobukový VS až do 450 m n.m., nejvyší vrcholy jsou zde okolo 530 m n.m. Buk a bukový VS se vyskytuje hlouběji v pohoří,.typicky na severních expozicích Rakoveckého potoka. Podloží zde tvoří propustná opuka, tedy prvohorní písek, takže půda je vysychavá. O to je i zdejší výskyt jedle z hlediska výzkumu odolnosti proti suchu zajímavější.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist