https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/je-sucho-a-nove-vysazene-stromky-usychaji.lesnici-ale-maji-metody-jak-stromkum-pomoci?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Je sucho a nově vysazené stromky usychají. Lesníci ale mají metody, jak stromkům pomoci

18.3.2023 06:18 | PRAHA (Ekolist.cz)
Výsadba borové sazenice s využitím rýhovacího stroje s aplikací hydrogelu.
Výsadba borové sazenice s využitím rýhovacího stroje s aplikací hydrogelu.
Foto | M. Svatoš / VÚLHM
Lesní ekosystémy střední Evropy jsou stále častěji negativně ovlivňovány dlouhými periodami sucha, v jejichž důsledku začala v posledních letech bezprecedentní kůrovcová kalamita. Kombinace těchto faktorů vedla ke vzniku rozsáhlých holin, které bude nutné postupně obnovovat. V extrémních klimatických podmínkách na kalamitních holinách dochází ke značným ztrátám – úhynu – čerstvě vysazených stromečků. Vedle pečlivého výběru vhodných dřevin pro tato stanoviště je především bezpodmínečně nutné snížit stres suchem a zvýšit množství dostupné vody pro sazenice.
reklama

 
Jedním z velmi perspektivních řešení pro zvýšení dostupnosti vody rostlinám je aplikace půdních kondicionerů – hydrogelů. Jejich využití v lesnictví se ve svém výzkumu věnují vědci z České zemědělské univerzity, Fakulty lesnické a dřevařské. Pro praxi připravili certifikovanou metodiku Způsoby aplikace hydrogelu a možnosti jeho využití v lesnickém provozu s inovovanými možnostmi dávkování.

V metodice autoři podrobně popisují způsoby aplikace hydrogelu v lesním hospodářství s využitím nových poznatků, které získali při řešení projektů v posledních několika letech. Důraz kladou zejména na inovované možnosti dávkování hydrogelu přímo k sazenicím během obnovy lesů – tablety s hydrogelem, adaptér na rýhovací stroj.

Aplikace popsaných metod by měla vést k zefektivnění nakládání s lesními sazenicemi, úsporám na materiálu a také umožnit obnovu dřevin tam, kde to dříve z důvodu nedostatečných srážek bylo nemožné nebo velmi neefektivní. Metodika představuje adaptační opatření využitelné při obnově lesa v kontextu probíhajících klimatických změn.

Běžné hydrogely absorbují 100násobek své hmotnosti, nejmodernější super-hydrogely dokáží absorbovat více než 400násobek své hmotnosti. Vodu pak uvolňují v průběhu suchého dne rostlině a následně jsou schopny rychle pojmout novou vodu z půdy.

Hydrogely jsou efektivní po dobu několika let, což je dostatečná doba potřebná pro uchycení sadby na stanovišti. Běžné hydrogely jsou schopny poskytnout rostlinám až 95 % vody, kterou absorbují.

Všeobecně jsou hydrofilní polymery (hydrogely) látky na přírodní nebo syntetické bázi s velmi vysokou absorpční schopností. Tato vlastnost přirozeně vedla k jejich použití v lesnictví a zemědělství, kde jsou významným pomocníkem pro udržování vlhkosti na sušších stanovištích nebo na živiny chudých půdách.

Sázecí rýhovací stroj s aplikací hydrogelu.
Sázecí rýhovací stroj s aplikací hydrogelu.
Foto | J. Macků / VÚLHM

Pro aplikaci hydrogelu je vhodná většina dřevin, zejména však druhy citlivé na sucho. Z vědci analyzovaných dřevin v podmínkách střední Evropy je nejperspektivnější aplikace hydrogelu při výsadbách dubu, buku, smrku, lípy a javoru, které vykazují nejvýraznější reakci při použití hydrogelu, a to zejména při vystavení středně až dlouhodobému stresu suchem.

Využití hydrogelu pro sadbu borovice lesní vědci nedoporučují vzhledem k nejednoznačnosti výsledků během experimentů.

Zatímco na stanovištích s dostatkem vody a v letech s vysokým srážkovým úhrnem je vliv přidaného hydrogelu na rostliny nevýrazný a minimální, v období s nedostatkem srážek podporuje růst dřevin i jejich fyziologické ukazatele.

Metodika je určena pro praktické využití při obnově lesa, výsadbách a činnostech majících za cíl omezení negativních dopadů klimatických změn na lesní ekosystémy. Navržené postupy a metody aplikace hydrogelů naleznou uplatnění nejen v hospodářských lesích, ale i v městských aglomeracích, ovocných sadech nebo chráněných územích. Hydrogely jsou biologicky odbouratelné a jejich použití je ekologicky šetrné,

V případě plošné aplikace nebo za využití mechanizovaných metod mohou být hydrogely cenným nástrojem ve velkoplošné obnově lesa na stanovištích s nedostatkem srážek, kde je pěstování dřevin velmi obtížné nebo dokonce nemožné bez použití metod pro snížení stresu suchem a zvýšení množství dostupné vody pro sazenice. Zejména se jedná o plochy určené k rekultivaci, kalamitní plochy určené k obnově a písčitá stanoviště.

Na základě výsledků experimentu lze pro praktické využití hydrogelu jednoznačně doporučit aplikaci formou rozředěné jíchy pod kořen nebo tablety s hydrogelem. Tyto metody jsou provozně nejsnadněji aplikovatelné a zároveň umožňují jednoznačně specifikovat a modifikovat dávku aditiva, které je k sazenici přidáno.

Metodika byla zpracována v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva zemědělství ČR NAZV ZEMĚ QK1910347.

Metodika Způsoby aplikace hydrogelu a možnosti jeho využití v lesnickém provozu s inovovanými možnostmi dávkování je volně ke stažení.


reklama

foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

TOPlist