https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jsou-zvodnene-vrstvy-resenim-africkych-problemu-s-nedostatkem-vody-a-suchem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jsou zvodněné vrstvy řešením afrických problémů s nedostatkem vody a suchem?

29.6.2023 05:48 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
V angličtině se o pro ně používá termín aquifer, v češtině se o nich zase hovoří jako o zvodních, potažmo jako o zvodněných kolektorech. Co to je? V podstatě jde o nějaký horizont v podzemí, vrstvu, která je nasáklá vodou. I když ne vždy nabývá zrovna téhle podoby, můžete si ji idealizovaně představit jako podzemní jezero, úplně nebo částečně uzavřené nepropustnými vrstvami. Zkrátka obrovskou jeskyni plnou vody.
 

Fascinující je, že se tyhle aquifery či zvodně dají často nalézt tam, kde je o povrchovou vodu, ale vlastně i jakoukoliv jinou, veliká nouze. Typicky v Africe, kde jsou díky unikátní geologii podobné vodonosné vrstvy poměrně rozšířenou záležitostí.

Poklady v podzemí

Přibližně před deseti lety byla v regionu Turkana, jedné z nejsušších a nejteplejších oblastí Keni, objevena zvodeň schopná teoreticky zásobovat celý stát, při stávající úrovni spotřeby po dobu sedmdesáti následujících let. Dalších pět obřích zvodněných vrstev bylo nalezeno v západoafrickém Nigeru. Pro tuto zemi je přitom sucho a nedostupnost vody její katastrofou.

Přitom v tomto podzemním rezervoáru by mohlo být až 600 miliard metrů krychlových vody. To je asi šestkrát víc, než kolik celý čtyřikrát větší Egypt spotřebuje za celý rok.

Ani Egypt podle hydrogeologů nepřišel zkrátka, a další vydatné zásoby podzemní vody má vyprahlá Libye, Alžír a Súdán.

Když se to posčítá dohromady, objem podzemní vody v afrických vodonosných vrstvách se odhaduje na 0,66 milionů kilometrů krychlových. To je asi stonásobek každoročně obnovitelných zdrojů vody v nádržích a přehradách, s nimiž disponují všechny státy afrického kontinentu dohromady. A asi dvacetinásobek toho, kolik vody nesou všechna africká jezera.

Každý objev takové zvodně (může jít o vrstvy v síle jednotlivých metrů i stovek metrů, velikosti jezera i malého moře) na krátký čas vyvolá zaslouženou senzaci. Protože se zdá být řešením afrických problémů s nedostatkem vláhy.

Jenže když vlna nadšení trochu opadne, dostanou prostor i hlasy kritické. Které upozorňují na to, že zvodně jako takové sucho nebo dlouhodobý nedostatek vody vlastně neřeší.

Problém s vodou v hlubinách

Podzemní vodu ze zvodní lze obvykle zpřístupnit s pomocí vrtů. Jenže zvodněné kolektory nejsou úplně ty typické jeskyně, do nichž bychom zapíchli pořádné brčko. A proto tu propustnost hornin významně omezuje rychlost a objem čerpání. Ne všude jsou pro takové čerpání příhodné podmínky, a vydatnost vrtů je poměrně nízká.

Typický vrt s průtokem dvou litrů za sekundu je možná schopen zabránit akutnímu suchomoru v jedné nebo více vesnicích, ale stěží přispěje k rozvoji celého regionu. Vrty s vydatností nad 5 l za sekundu nejsou běžné, ty přesahující 20 l za sekundu jsou spíše výjimečné.

A pokud bychom chtěli skrze zvodně zásobovat zavlažovací systém regulérního zemědělského hospodaření, potřebovali bychom vrt s vydatností okolo 50 l za sekundu. Takových je ale v celé Africe skutečně jako šafránu.

Záleží také na tom, v jaké hloubce podzemí se ona zvodněná vrstva nachází. Celoafrický průměr sice činí 50 metrů, ale ani hloubky více jak 100 metrů nejsou nic až tak neobvyklého. A bohužel, zrovna ty v nejsušších oblastech jsou opravdu hodně hluboko. Řádově stovky metrů pod povrchem. Dostat se k nim a efektivně z nich čerpat je technicky i provozně náročným počinem.

Náklady na čerpání se výrazně zvyšují s hladinou podzemní vody, a ne vždy se dostupnost financí v místě protne s dostupností vody. Někde si prostě vrty dovolit nemohou, a jinde se vrty nevyplatí kvůli nízké spolehlivosti takové investice.

To je typické pro nízko položené rezervoáry, které se nachází třeba jen do desíti metrů pod povrchem. Ty jsou totiž často napojené na blízké řeky. A když kvůli horku vyschne řeka, může zmizet i tato zvodeň. Vrt v takové lokalitě nic moc neřeší.

Není jí nekonečně mnoho

S tím velmi úzce souvisí, jak se vlastně v oněch podzemních rezervoárech voda obnovuje. Přesněji, jak se neobnovuje. Většina severoafrických zvodněných vrstev se naposledy obnovovalo zhruba před 5000 lety, když bylo klima v regionu o dost vlhčí.

Čerpání vody z takových zvodní je z principu dlouhodobě neudržitelné, protože zásoba vody je konečná. Vystačila by možná na desítky let – ale otázkou je, co potom.

Jinde se voda ve zvodních doplňuje, ale jen pomalu, v průběhu desetiletí. Asi nejrychlejší je ono doplňování u kolektorů, které jsou částečně skrze rozpraskané horniny v podloží nějak napojené na jiné zdroje vody. S nimi se ale pojí další potíže. Například postupná degradace jejich kvality.

Do takových „ne až tak uzavřených“ zvodní totiž často pronikají chemikálie, které byly součástí hnojiv a pesticidů. Mohou mít poměrně vysoké koncentrace dusičnanů, potažmo další vady kvality. I takovou vodu je samozřejmě možné využívat. Ale je ji třeba čistit a upravovat, což je zase o něco dražší. Samotný odběr přitom může degradaci urychlit.

U jednoho z nejvydatnějších vrtů světa – jihoafrické Gqeberhy, která dává 100 l za sekundu – dochází vysokým odběrem k horninovému průsaku vody mořské, slané. A tím se tento obří podzemní rezervoár, na němž jsou závislí miliony lidí, velmi rychle znehodnocuje.

Salinita vody se ostatně ukázala být hlavním problémem těch slibných zvodní v keňské Turkaně. Jinde je u využitelnosti vody komplikací vysoká koncentrace železa, která je dána povahou hornin v okolí zvodnělé vrstvy.

A jedním z posledních – byť velmi typickým – problémem, je geografická nevyhraněnost podzemních vodních rezervoárů. Často přesahují do území několika států. A tyto země se musí ve vzájemné shodě domluvit, kolik vody a za jakých podmínek budou odebírat, aby nedošlo k přetěžení nebo degradaci zdroje.

Odborníci se víceméně shodují na tom, že vodonosné (zvodněné) vrstvy jsou schopny zajistit určitý objem vody téměř ve všech částech Afriky. Ale těžko se dají považovat za trvalé a funkční řešení dlouhodobých problémů s nedostatkem vody a suchem. Péče o povrchové zdroje vody, jejich optimální využívání – ochrana, recyklace a čištění – by ale mělo mít prioritu. Voda je pokladem a v podzemí leží už dlouho. Takže by měla být využívána jen tak, aby zůstala k dispozici i do budoucna.


reklama

 
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (12)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

29.6.2023 06:03
Čekat na nějaké trvalé řešení je nesmysl. Dnes se využije hluboko uložená voda a za pár (desítek)let se přejde třeba na vodu z odsolovacích zařízení.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.6.2023 08:24 Reaguje na Richard Vacek
Trvalejším řešením, než rabování spodních vod jsou přehrady na tocích, které ty spodní vody zásobují delším zasakování vodou. Pokud voda odteče třeba za týden povodně, tak se týden zasakuje. Pokud mám tu vodu z povodně půl roku v přehradě, tak se půl roku zasakuje. Tam, kde je relativně stabilní hladina povrchové vody, tak je
i stabilní hladina vody spodní. Pokud ji ale nechám odtéci a tu spodní čerpám, tak se jednou dožiju, že nebude už co čerpat.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

29.6.2023 09:00 Reaguje na Břetislav Machaček
To, co nazýváte rabováním, je často racionální chování. Obdobně naši předkové "rabovali" pazourky, později třeba lesy, uhlí, ropu, plyn. Pokud by to nedělali a čekali na trvalé řešení typu jaderná fúze, tak by stále ještě čekali někde v jeskyni.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.6.2023 10:15 Reaguje na Richard Vacek
Máte pravdu, ale je to o úměrnosti a udržitelnosti.
Cokoliv lze vozit odjinud, ale u vody to moc dobře nejde. Její spotřeba pro zemědělství z vrtů je
plýtvání, které se jim vymstí. V Kalifornii jim
už ta spodní voda dochází a zemědělství tam tím
skončí. Vrátí se polopoušť , či dokonce poušť.
Dočasnost hojnosti je krátkozrakost a pouze ta
úměrnost spotřeby je podmínkou trvalé prosperity.
I u nás už to z vodou dopadlo místy stejně, když
se bránili přehradě slovy, že mají plné studny.
Teď jsou prázdné a chtějí vodovod z míst, kde ty
přehrady jsou, ale ty vlastní stále nechtějí.
Vrtat hlouběji a hlouběji lze až do magmatu, ale
tam už voda není. Přitom po deštích za dva dny odteče to, co by jim vystačilo na celý rok.
RÁCIO je rozum a rozumný člověk nedrancuje nikdy zdroje vody tak, aby zůstal bez vody. Ona to je
spíše nenažranost a krátkozrakost vydrancovat co
se dá a nemyslet na budoucnost. Bohatí odejdou
jinam a chudí možná taky, či budou očekávat pomoc
odjinud. Při záběrech v TV jsem viděl "zalévání"
rostlin v písku bez jakéhokoliv humusu schopného
držet vodu vodou z hlubinných vrtů. Nebo plýtvání
pro stáda dobytka spásající poslední stébla trávy,
kterou nahrazuje poušť a to je racionální chování?
Nikoliv, tyto lidi buď rozum ještě neoslovil a nebo
je už opustil.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

29.6.2023 10:29 Reaguje na Richard Vacek
Taky to tak vidím. Solární panely tam mají smysl. Víc tam svítí. Navíc voda se dá vyrábět za světla a naakumulovat ve vodojemu. Otázka zní, kdo to zaplatí. Západ asi těžko. Ten utrácí za nesmysly.
Odpovědět
JO

Jarka O.

29.6.2023 10:52 Reaguje na Michal Ukropec
Západ nikdy nikomu nic nezaplatil, ale oni si sami chtěli postavit a zaplatit vodovody z výnosů za suroviny .. jaksi se jim to nevede.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

29.6.2023 19:39 Reaguje na Jarka O.
Je nutné zaplatit Prigožinovi a Vágnerce za ochranu a blahobyt.
Odpovědět
JO

Jarka O.

29.6.2023 10:49
Ani slovo o inteligentním plánu využití vody, a určitě i recyklace a ochrany, v Libyi. Kdyby naši ochránci Afričanům nevraždili inteligentní vůdce dělající něco pro své lidi, tak protože oni taky umí, vypadalo by to v ještě větším měřítku takhle:
https://gmra.com.ly/index.php/en
a ne takhle:
https://theecologist.org/2015/may/14/war-crime-nato-deliberately-destroyed-libyas-water-infrastructure
Spolupráce oni jsou (nebo byli před útokem) schopni:
https://www.water-technology.net/projects/gmr/

https://en.wikipedia.org/wiki/Nubian_Sandstone_Aquifer_System
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

29.6.2023 19:46 Reaguje na Jarka O.
Ani se nemusím dívat na odkazy. Vím asi co myslíte. Prosím o konkrétní označení který náš ochránce zavraždil jejich inteligentního fürera. Pokud samozřejmě nemáte na mysli místního pozůstalého přeživšího genocidu, a pomstil se. Zatím jsem přesvědčen o Vaší komunisticko-fašistické orientaci. Možná se mýlím. Pak se samozřejmě omluvím
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.6.2023 07:59 Reaguje na Michal Ukropec
No nevím, jek to vidíte, ale že by po odstranění diktátorů v Libyi, Sýrii, Iráku, Iránu, Afganistanu... bylo lépe?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.6.2023 11:24 Reaguje na Slavomil Vinkler
Tak. Ještě větší bo**el, než jsme doufali. Ani tu novou pracovní sílu nestíháme vítat...
Odpovědět
HH

Honza Honza

30.6.2023 12:01
Pan Vinkler v jednom příspěvku napsal, jak směrem na jih se zvyšuje diverzifikace přírody (mysl přírodovědce se rozjasní). Zároveň ale směrem na jih se zvyšuje devastace přírody vlivem sucha. Nejstrašnější situace je v Africe, která je jinak bohatá na pestrá stáda býložravců a predátorů (jak dlouho ještě?), zatímco u nás je monotonní smrková pustina s pár býložravců, predátoři zde prakticky nejsou (oko přírodovědce zapláče).
Nechceme-li čerpat vodu z hlubinných studní- zvodní, mít vysychající řeky v létě, místo zelených lesů a luk zde mít písek a kameny, musíme změnit myšlení, zajímat se o to, co je nejdůležitější – voda: jak píše p. Macháček: shromažďovat vodu jakýmkoli způsobem, v jezerech, lepší jsou močály- vytváří pestřejší přírodu. Ale jezero na poušti nepomůže, musí zde být i les.
Prostě nynější doba jednoznačně vyžaduje jiný přístup, jiné metody, jiné priority přírodovědců, zemědělců, lesníků ale i stavitelů- ozelenění zástavby- ochlazení, shromažďování vody v zástavbě.
Jinak se osztatní bohulibé programy na diverzitu, přírodní přístup, zachování pestrosti druhů atd. změní na čerpání vody ze zvodní a na písek a kameny.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist