https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/letosni-sezona-byla-pro-sycky-obecke-kriticka
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Letošní sezóna byla pro sýčky obecné kritická

10.8.2022 08:41 | PRAHA (Ekolist.cz)
Mládě sýčka obecného. Dnes u nás žije asi poslední stovka párů dospělých sýčků obecných. Ještě na začátku 20. století to byly odhadem desítky tisíc párů.
Mládě sýčka obecného. Dnes u nás žije asi poslední stovka párů dospělých sýčků obecných. Ještě na začátku 20. století to byly odhadem desítky tisíc párů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Hornek / ČSO
Výsledky letošní hnízdní sezóny sýčků obecných nejsou povzbudivé. Ornitologové napočítali pouze 62 mláďat u 26 párů. Toto číslo je podobné loňským součtům, což znamená, že se populaci kriticky ohrožené sovy zatím nedaří výrazně posílit a stále v Česku balancuje na hranici přežití.
 
Vědce z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a České společnosti ornitologické znepokojilo, že na téměř polovině kontrolovaných hnízd zaznamenali neoplozená či zastuzená vajíčka. Na vině může být chladné počasí, ale také příbuzenské páření, jež v malé a izolované sýččí populaci může způsobovat sníženou schopnost reprodukce.

Dvě mláďata sýčka obecného se u rodiče dožadují potravy.
Dvě mláďata sýčka obecného se u rodiče dožadují potravy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Hornek / ČSO

V Česku je to už druhá špatná sezóna v řadě. Zatímco rok 2020 byl pro sýčky velmi úspěšný s 95 vyvedenými mláďaty díky nadbytku hrabošů, roky 2021 a 2022 ornitologové hodnotí jako slabé.

„Letos jsme v jádrové populaci v severozápadních Čechách spočítali jen 62 mláďat. Loni to bylo 56. Kvůli slabé loňské sezóně je letos málo nových samečků, kteří hnízdí poprvé, hledají nová teritoria a samičky a posilují populaci. Zaznamenali jsme celkem 59 volajících samečků, loni to bylo 68 samečků. Menší počet samců se promítl také do bilance hnízdění. Letos jsme spočítali jen 26 snůšek sýčků, o šest méně než loni,“ vysvětluje Martin Šálek, koordinátor ochrany sýčků z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a České společnosti ornitologické.

Většina ze zjištěných hnízdění v severozápadních Čechách probíhala ve speciálních budkách pro sýčky. „Z celkových šestadvaceti hnízdění bylo třiadvacet v budce, jeden pár zahnízdil v hnízdní věži pro synantropní sovy a dva páry hnízdily v dutinách v budovách. Sýčci proto rádi využívají budky, které vyvěšujeme do jejich teritoria speciálně zabezpečujeme, aby se do nich nedostali predátoři, jako jsou kuny, kočky a další,“ vysvětluje Martin Šálek.

Mládě u speciální sýččí budky. Ochránci je vyvěšují na vhodná místa v sýččích teritoriích, aby podpořili sýčky v hnízdění. V severozápadních Čechách letos proběhlo 23 hnízdění z 26 právě v budkách.
Mládě u speciální sýččí budky. Ochránci je vyvěšují na vhodná místa v sýččích teritoriích, aby podpořili sýčky v hnízdění. V severozápadních Čechách letos proběhlo 23 hnízdění z 26 právě v budkách.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Hornek / ČSO

Neoplozená či zastuzená vajíčka ornitologové zjistili na jedenácti hnízdech, některé snůšky byly dospělými sýčky zcela opuštěné. „Celkem 5 snůšek bylo kompletně neoplodněných či zastuzených. Existují dvě pravděpodobné příčiny či jejich kombinace – chladné počasí v některé fázi inkubace a vliv příbuzenského páření, které může vyústit ve sníženou schopnost reprodukce (tzv. inbrední depresi). I když naše předchozí analýzy genetické variability sýčků zatím neukazují vysokou míru inbreedingu (příbuzenského křížení), v malých a izolovaných populacích, jaké sýček v Česku má, je páření mezi příbuznými nevyhnutelné a může být pro sýčka velkým problémem do budoucna, pokud se přirozeně nepodaří posílit stávající populaci,“ dodává Šálek.

Dospělý sýček při lovu. Tyto malé sovy se živí většími bezobratlými živočichy a drobnými obratlovci. Pro lov vyhledávají krátkostébelné porosty, např. kosené louky či pastviny.
Dospělý sýček při lovu. Tyto malé sovy se živí většími bezobratlými živočichy a drobnými obratlovci. Pro lov vyhledávají krátkostébelné porosty, např. kosené louky či pastviny.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Hornek / ČSO

Dříve nejpočetnější sova je teď tou nejohroženější

Sýček obecný patří v Česku mezi kriticky ohrožené druhy a s počtem zhruba posledních sto párů je na pokraji vyhynutí. Dlouhodobým hlavním důvodem, proč sýček ubývá z české krajiny, je velkoplošné intenzivní zemědělství vedoucí ke ztrátě pestrosti krajiny, velkým lánům a úbytku krajinných prvků, které jsou pro sýčky i další obyvatele krajiny zcela zásadní. Z naší dříve nejpočetnější sovy čítající desítky tisíc párů je nyní sova nejohroženější, jejíž páry se počítají už jen na desítky.

I z tohoto důvodu byl pro sýčka v roce 2020 vypsán záchranný program pod záštitou Ministerstva životního prostředí s cílem stabilizovat populaci na alespoň tisíc párů, zajistit její životaschopnost a plošné rozšíření.

„Aby se dařilo populaci stabilizovat a také posilovat, je potřebné úzce spolupracovat se zemědělci, kteří jsou naši hlavní spojenci při ochraně sýčků a jejichž spolupráce si vážíme. Domlouváme umisťování budek, berliček na louky, šetrnější hospodaření a zároveň zabezpečujeme nebezpečné technické pasti, jako jsou napáječky pro dobytek či sudy s vodou, kde se mohou sýčci utopit,“ popisuje Martin Šálek.

Na vhodná loviště umisťují ochránci sýčků berličky, ze kterých sýčci vyhlížejí kořist.
Na vhodná loviště umisťují ochránci sýčků berličky, ze kterých sýčci vyhlížejí kořist.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Hornek / ČSO

Nebezpečnou pastí jsou také prázdné sudy. „Při letošním monitoringu jsme na dně prázdného sudu našli mládě sýčka, které ještě nedovedlo létat. Bez naší pomoci by se ven nedostalo a v sudu by zahynulo. Zabezpečit sud přitom není složité. Jestliže nádobu nepoužíváme, otočíme ji dnem vzhůru. Když ji používáme, umístíme do ní plovák, který může být z dřevěných prken či pěnový, a připevníme pruh drátěného pletiva na okraj, aby případné oběti vylezly ven. Tak lze zachránit život nejen sýčkům, ale i všem dalším živočichům, kteří by do sudu spadli,“ sděluje Martin Šálek.

Ochránci sýčků pravidelně navštěvují zemědělce i majitele pozemků, kde sýčci žijí, aby diskutovali, jak sovy společně chránit. „Chceme zemědělcům vyjít vstříc a pochopit životní situace, které zažívají v souvislosti se sýčkem. Také zmapovat faktory, které brání farmářům aktivně sezapojit do ochrany sýčka, a hledat způsoby, jak zemědělce v ochraně sýčka podpořit,“ doplňuje Martin Šálek.

Ochránci sýčků letos spočítali v jádrové oblasti severozápadních Čech 62 mláďat této kriticky ohrožené sovy.
Ochránci sýčků letos spočítali v jádrové oblasti severozápadních Čech 62 mláďat této kriticky ohrožené sovy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ludmila Korešová / ČSO

Úprava prostředí pro sýčky

Ornitologové letos ve spolupráci se správou silnic ve Středočeském a Ústeckém kraji zajistili neobsekávání okrajů frekventovaných silnic v okolí hnízdišť sýčků. „Chceme tak snížit riziko, že sýčky srazí vozidlo v průběhu hnízdění od května do července, kdy ptáci loví na posečených porostech. A právě travnaté silniční příkopy v tuto dobu představují preferované loviště v jejich teritoriích. Ostatní lovecké biotopy, např. pole alouky, jsou v době hnízdění zarostlé vysokou a hustou vegetací bránící lovu kořisti. Domlouváme proto se zemědělci tzv. pásovou seč, při které vytvořípro sýčka vyhovující mozaiku posečených a neposečených ploch,“ popisuje Martin Šálek.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

10.8.2022 13:13
To nejsou špatné výsledky, naopak sýček tím dokázal svůj potravní oportunismus! Např. puštíci měli vůbec nejhorší sezónu za 37 let sledování. Zahnízdil jen jeden pár a vyvedl 3 mláďata. Zbytek populace vynechával hnízdění kvůli latenci myšic, norníků, hrabošů i rejsků.

Příští sezona bude pro sýčky mnohem úspěšnější, tipuji přes stovku mláďat, bude i více obsazených budek. Je třeba pokračovat ve vytváření dobrých hnízdních podmínek na vybraných nových lokalitách. Dnešní stav u této kdysi hojné sovičky jen dokazuje, jak se pojem ekologie v Česku zprofanoval. Pokles početnosti mnoha jiných ještě nedávno běžných druhů je toho dokladem.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.8.2022 18:42
No jo no, nejenže nejsou myši a chrousti, ale v tom suchu ani žížaly.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

10.8.2022 19:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Žížaly jsou v suchém období mnohem méně vidět na povrchu, nicméně kosi, drozdi a špačci se k ním umějí dostat a mladé odchovat. Ony aktivují spíše v noci, a synantropnímu sýčkovi v lovu pomáhá pouliční osvětlení. Zřejmě sbírá i slimáky, prostě bere vše, co najde jedlého (škvory, pavouky, brouky, kobylky, ptáky). Uváděná statistika vůbec není špatná, naopak, dává naději do budoucna. Pokud se ale nepodaří razantně omezit stavy kuny, aby sýčci mohli hnízdit bez obav ve stromových dutinách, tak jako tomu bylo v minulosti a budou odkázáni jen na "speciální" budky na stěnách či sloupech, horko těžko se plán s tisíci páry bude naplňovat.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist