https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/nejstarsi-buk-roste-ve-vychodnim-krusnohori
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nejstarší buk roste ve Východním Krušnohoří

11.1.2024 06:10 | PRAHA (Ekolist.cz)
Nejstarší buk v ČR (zaznačen zelenou značkou).
Nejstarší buk v ČR (zaznačen zelenou značkou).
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vojtěch Čada / ČZU
Na svahu Jánského vrchu u Horního Jiřetína byl objeven dosud nejstarší známý buk rostoucí v ČR. Jeho věk, který byl určen pomocí analýzy letokruhů, dosahuje více než 470 let. Buk začal růst v době, kdy byla provedena přestavba nedalekého hradu na renesanční zámek; dnes jde o významnou kulturní památku, zámek Jezeří. Hospodářský les, kde buk roste, je v současnosti zařazen do tzv. smluvně chráněného území, ale přísnější a dlouhodobou ochranu postrádá.
 
Věk tohoto stromu o několik desítek let převyšuje stáří dosud nejstarších známých buků objevených ve zbytcích pralesů na Šumavě. Věk buku byl určen tak, že u paty jeho kmene byl ze stromu odebrán vývrt (0,5 cm tenký váleček) speciálním vrtákem. Po zbroušení vývrtu bylo možné spočítat a změřit letokruhy, které strom během svého života vytvořil. Na vývrtu jsme odhalili 459 letokruhů, dalších minimálně 11 letokruhů zbývalo do středu kmene, protože odebraný vývrt střed kmene minul. Strom je ale ještě starší, protože mu několik let (možná i desítek let) trvalo, než dorostl do výšky (0,5 metru), ve které jsme vývrt odebírali.

Nejstarší buk v ČR.
Nejstarší buk v ČR.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vojtěch Čada / ČZU

Buk je na první pohled poměrně nenápadný (viz foto), dal by se v hustém porostu stromů snadno přehlédnout. Jeho kmen (tlustý 76,5 cm) patří sice k těm větším, ale přece jenom zaostává za velikány, kteří se na tomto místě také vyskytují a kteří mají průměr kmene i přes metr. Když se ale podíváme blíž, můžeme si všimnout, že strom nese známky dlouhé životní dráhy a řady změn. Tlusté větve patrné v koruně, nebo boule na místech, kde byly kdysi dávno větve, dnes již odumřelé.

Dobře tyto životní změny můžeme pozorovat i na křivce na grafu, kde je zaznamenán přírůst kmene, tedy přibližné množství dřeva, o které se kmen každý rok zvětšil. Náhlá zvýšení přírůstu (patrná například v roce 1609, 1697, 1807 a ještě několikrát později) ukazují zřejmě na období, kdy jiné blízké stromy v okolí odumřely nebo byly pokáceny. Následně jsou vidět i postupná snižování přírůstu, jak les opět zarůstal a houstl. Můžeme si to srovnat i s věkem ostatních stromů na místě (počet stromů daného věku je v grafu uveden pomocí sloupců), což opět ukazuje na období, kdy nové stromy po odstranění svých předchůdců začaly odrůstat.

Graf získaný měřením letokruhů stromů na svahu Jánského vrchu ve Východním Krušnohoří. Čára značí každoroční přírůst kmene nejstaršího buku. Šířky letokruhů byly přepočítány na skutečnou plochu dřeva, která se každý rok vytvořila na obvodu kmene (tzv. přírůst na kruhové základně). Starší stromy vytvářejí dřevo na větším obvodu kmene, a proto i při tenkém letokruhu mohou vytvořit více dřeva než mladé stromy, které vytvářejí dřevo na tenkém kmeni. Výška sloupců v pozadí znázorňuje pro každé desetiletí počet zkoumaných stromů, které v té době začaly růst. Zatímco stromy starší než 400 let jsou na místě dva, většina stromů je 100-200 let stará.
Graf získaný měřením letokruhů stromů na svahu Jánského vrchu ve Východním Krušnohoří. Čára značí každoroční přírůst kmene nejstaršího buku. Šířky letokruhů byly přepočítány na skutečnou plochu dřeva, která se každý rok vytvořila na obvodu kmene (tzv. přírůst na kruhové základně). Starší stromy vytvářejí dřevo na větším obvodu kmene, a proto i při tenkém letokruhu mohou vytvořit více dřeva než mladé stromy, které vytvářejí dřevo na tenkém kmeni. Výška sloupců v pozadí znázorňuje pro každé desetiletí počet zkoumaných stromů, které v té době začaly růst. Zatímco stromy starší než 400 let jsou na místě dva, většina stromů je 100-200 let stará.
Foto | Vojtěch Čada, Martin Dušátko, Miroslav Svoboda

Největší množství dřeva strom podle našich dat vytvářel na počátku 20. století, tj. v úctyhodném věku minimálně 360 let. Přitom množství vytvořeného dřeva odpovídá i množství oxidu uhličitého, který strom přijal ze vzduchu a uhlík pak uložil ve dřevě. Náš strom je tak dobrým příkladem toho, že zejména starší stromy mohou pomoci zmírnit klimatickou změnu, se kterou se nyní potýkáme. Na starých stromech i jejich zbytcích (mrtvém dřevě) zároveň žije řada vzácných organismů, které by jinak z lesa zmizely.

Když náš nejstarší buk začal růst, byl na místě dnešního barokního zámku Jezeří teprve postaven zámek renesanční. Možná i to by nám mohlo pomoci pochopit nenahraditelnost starých stromů a starých lesů a velký význam jejich ochrany.


reklama

 
foto - a Miroslav Svoboda Vojtěch Čada, Martin Dušátko
Vojtěch Čada, Martin Dušátko a Miroslav Svoboda
Autoři jsou pracovníky Katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské na České zemědělské univerzitě v Praze.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (7)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

va

vaber

11.1.2024 10:03
kdysi jsem chodil kolem buků co měly v kůře vyryté letopočty, našel jsem nejstarší letopočet asi 200let starý ,co se dalo rozeznat, dnes už všechny tyto staré buky padly,
znám dub ,který považuji za nejsterší v celém okolí,roste prakticky na skále a přesto jeho kmen má tak 80cm,jak je to možném nevím ,
je celý dutý a letokruhy nikdo nespočítá ,taky už vůbec neroste, musí mít hodně přes 400let,
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

11.1.2024 11:50
Moc zajímavé. K nálezu správného buku gratulace. Kdo by to do něj řekl. Přeji mu ještě dlouhý život. Snad jenom jedna hnidopišská polemika. Z přírůstu plochy kruhové základny jednoho prastarého stromu bych se neodvažoval dělat závěry ohledně množství vázaného uhlíku ve starých stromech nebo na nějaké plošné jednotce lesa. Ono pro vázané množství C bude významná biomasa na ha. Její množství může ale nemusí v různých obdobích korelovat s průměrným stářím všech stromů na tom ha nebo se stářím nejstarších zastoupených jedinců. Přírodní lesy nebo výběrné hospodářské lesy jsou tloušťkově, výškově a věkově velmi různorodé a během takto dlouhých časových řad proměnlivé.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.1.2024 11:30 Reaguje na Dalibor Motl
Přesně tak, na ukládání nebo naopak uvolňování CO2 nelze usuzovat z jednoho bodového údaje z jednoho stromu. Ono by možná stačilo jedno větší zvíře, třeba srnec nebo jelen, který uhyne a rozloží se v okruhu kořenů toho stromu a následujících několik let se zvýšenou jímavostí CO2je zaručeno.
Formálně matematicky správně je integrál zachycující součet jímání či uvolňování CO2 ze všech zdrojů na jednotce plochy, třeba jednoho hektaru specifického podloží a dalších parametrů, které charakterizují to místo.
Ten by se musel nějak zkonstruovat, s určitou chybou, ze všech stromů, které se na tom hektaru nacházejí. U velkých stromů by se potom ten vývrt musel dělat vícekrát, z různých stran kmene a z více výšek kmene včetně koruny. Ono totiž stačí, když se vývrt, když se vývrt trefí na místo, nad kterým dříve rostla nějaká významnější větev, hodně stromů má na takovém místě z té doby rozšířené letokruhy. nebo je má na tom místě kmene širší než jinde i z jiných důvodů.
Odpovědět
na

11.1.2024 16:51
Přeju dědečkovi ještě hodně úspěšných let :)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.1.2024 17:52
Kolikpak těch buků v tom lese navrtali, než našli ten nejstarší, když není
na prvý pohled viditelně nejstarší? Jinak jasný důvod tento les prohlásit
za chráněný a o to tu jde od samého počátku. Bohužel jiné stromy jinde
nikdo takto nezkoumá a nikdo ani netuší jak jsou staré. Navíc je zajímavé,
že ve svém věku není napaden houbami a má kmen nezasažený hnilobou ve
svém středu. Opravdu vyjímečný strom!
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.1.2024 11:36 Reaguje na Břetislav Machaček
Taky bych řekl.
Ovšem na ochranu stromů nemusí být chráněný celý les, mohlo by stačit chránit jen ty staré stromy. Pokud je totiž vlastník lesa soukromý, musí mu vlastnictví lesa dávat smysl v podobě mnějakých finančních výnosů.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

14.1.2024 13:03 Reaguje na Radim Polášek
Nedávno tu byl článek, že chtějí ten les chránit celý a tak
v něm našli co potřebovali, aby se důvod našel. Je to stejná
taktika jako "najít" nějaké brouky atd. na místě budoucí
stavby, nebo jiného místa, kde chtějí zabránit jeho přeměně na něco jiného. Zažil jsem to u nás při stavbě dálnice, kde
"objevili" kuňky, které tam nikdy předtím nebyly a ani potom. Prostě je někdo přivezl, nafotil a nechal umřít
v nevhodné lokalitě, kterou by přirozeně nikdy neosídlily.
Stavba se odložila, trasa posunula na polní pozemek blíže
k obytné zástavbě, kde je za protihlukovou stěnou hlučno.
No a po kuňkách se slehla země!
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist