https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/publikace-tvar-ceske-krajiny-v-prostoru-a-case-mapuje-kam-poslednich-tricet-let-nase-krajina-smeruje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Publikace Tvář české krajiny v prostoru a čase mapuje, kam posledních třicet let naše krajina směřuje

28.12.2021 08:05 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Po sametové revoluci byli lidé plni očekávání, že se vývoj věcí otočí dobrým směrem. Nastal zásadní zvrat, který s sebou přinesl změny v politickém, společenském, ale i hospodářském uspořádání země a tyto změny se promítaly také do vývoje podoby české krajiny.
 
Některé změny byly environmentálně příznivé, zejména rozsáhlé přeměny dříve orné půdy na travní porosty, které probíhaly zejména v horských a podhorských, pohraničních oblastech.

Nastaly však i trendy opačné. S bohatnutím společnosti a rozvojem dopravy a hospodářství si konkuruje zemědělské a ekonomické využívání půdy. Krajina je čím dál více fragmentována a města se nespojitě rozrůstají do volného prostoru.

Dlouhodobě tak ubývá zemědělská půda. Česká zemědělská krajina je stále vysoce unifikovaná, což posiluje intenzifikace zemědělské výroby a její koncentrace do úrodnějších oblastí.

Pozitivně by se dalo vnímat zvyšování ploch lesů, ale jejich zdravotní stav není na mnoha místech optimální, spolu s častějšími a delšími obdobími tepla a sucha se zvyšuje nebezpečí kůrovcových kalamit, které ničí nepůvodní smrkové monokultury na velkých plochách.

Česká krajina je na rozcestí, a je otázkou, jak se bude vyvíjet do budoucna, zda udržitelnějším směrem v podobě větší rozmanitosti a schopnosti zadržovat vodu a regulovat mikroklima a zachovávat biodiverzitu, nebo zda vývoj půjde stejným směrem, který je ve znamení přeměny dříve totalitního státu v konzumní společnost zvyšující neustále své spotřební nároky. Bezesporu hraje důležitou roli hodnotové nastavení společnosti a nastavení rozvojových politik a strategií.

Změnami v krajině během posledních tří desetiletí se na základě mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover detailně zabývá publikace Tvář české krajiny v prostoru a čase.


reklama

 
foto - Grešlová Petra
Petra Grešlová
Autorka je vědeckou pracovnicí České informační agentury životního prostředí.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

29.12.2021 09:10
Petra Gerlešová je totálně mimo! Dnes se opět intenzifikace zemědělství opět posouvá do podhorských oblastí, kde se intenzivně pěstují energetické plodiny na ekologická biopaliva za účelem zisku, a devastace orné půdy! Prý pro ochranu klimatu! Akorát, že na jeden joule biopaliva spálíme pomalu 4 joule fosilních paliv. Inu ekologistka!
Odpovědět
Pavel Beránek

Pavel Beránek

2.1.2022 23:39
Před třemi lety jsem ořezal starou višni na dvoře mezi bytovkami. Vytvořil jsem tak zvaný ZOOSTROM. Čekal jsem, kdy se někdo ozve, že to není hezký, ale k mému údivu se spíše setkávám z názory, že je to dobrá věc.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist