https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/studie-popisuje-devastujici-dopady-valecne-invaze-na-zivotni-prostredi-ukrajiny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Studie popisuje devastující dopady válečné invaze na životní prostředí Ukrajiny

20.5.2023 06:12 | PRAHA (Ekolist.cz)
Lukjanivka, Ukrajina: 25. března 2022: zničený ruský tank.
Lukjanivka, Ukrajina: 25. března 2022: zničený ruský tank.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
V nekončících obrazech totální válečné destrukce a zmařených lidských životů je těžké si to jen představit. Koncem března vydaná studie, vypracovaná ukrajinskou nevládní organizací Zelený svět - Přátelé Země za účasti českých expertů, dává těmto neurčitým představám konkrétnější rámec. Pochmurný. Svým obsahem je vztažená k prvním devíti měsícům invaze, a pokouší se na osmdesáti stránkách alespoň v hrubých obrysech postihnout hlavní oblasti napáchaných škod.
 
Zpráva, vytvořená ve spolupráci s Marcelou Černochovou z české Arniky a Miroslavem Havránkem z České informační agentury životního prostředí, přitom není kompletním inventářem destrukce a přímým vyčíslením. Ruským okupantům nevystavuje účet, jen představuje důležité kategorie dopadů války na životní prostředí.

Často v netušených souvislostech a s hlubokým důrazem na místní kontext, který se od českého vnímání problematiky životního prostředí může tu a tam lišit. Dílem proto, že si v Česku jen nedostatečně uvědomujeme, že válkou narušený ukrajinský energetický a těžký průmysl představuje významné ekologické riziko pro celý evropský kontinent, a Ruskou federací podmíněná devastace ukrajinského zemědělství ohrožuje celý svět.

Autorský tým - odborníci z oblastí biologie, ochrany přírody i ozbrojených sil ukrajinské armády - přitom velmi střízlivě pracují s veřejně dostupnými informacemi, nesnaží se o žádné divoké extrapolace a odhady. Přidržují se toho, co je dané a ověřitelné. Zpráva získává na hodnotě i tím, že v pěti kapitolách postupně rozkresluje nejen to, jak konkrétní vojenské vybavení nebo činnosti armád ohrožují celé ekosystémy momentální destrukcí, ale i popisem trvalých následků takových aktivit.

Podrobněji se věnuje otázkám znečištění ovzduší a změny klimatu, dopadů na půdu a zemědělství, na ekosystémy a biologickou rozmanitost. Na řeky, jezera a moře - lidská sídla i průmyslové komplexy.

Nastiňuje také principy zaznamenávání a evidence škod, napáchaných Ruskou federací na ukrajinském životním prostředí, i fungování zažitých mezinárodních mechanismů, jakými jsou obvykle řešeny reparace a náhrady válečných škod. Zpráva v závěru naznačuje, jaké otázky je třeba po ukončení války prioritně projednat, aby byla obnova měst a národního hospodářství sladěna s ekologickými standardy a principy udržitelného rozvoje.

Zpráva nahlíží na válku jako tragédii, která ale nezasáhla jen miliony lidských existencí, ale i životní prostředí, v němž žijí. Pojmenováním hlavních oblastí škod se pokouší vymezit, s jakými výzvami se bude muset obnova Ukrajiny v budoucnu potýkat, aby jednou znovu vytvořila zemi s hodnotným životním prostředím, ve kterém se bude dát žít.

Studii Environmental consequences of Russian war in Ukraine je volně ke stažení.


reklama

 
Další informace |

Tento text vznikl díky podpoře Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

FB

František Balco

20.5.2023 17:34
No kdo by to řek?
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist