https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/v-cem-se-myli-uznavany-vulkanolog-kdyz-radi-jak-se-pripravit-na-kolaps-civilizace
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V čem se mýlí uznávaný vulkanolog, když radí, jak se připravit na kolaps civilizace?

4.10.2023 02:29 | PRAHA (Ekolist.cz)
McGuire předpokládá, že v důsledku pokračující spotřeby fosilních paliv se drasticky zvýší průměrná globální teplota, a v důsledku toho se velká část povrchu planety Země stane neobyvatelná. Nejspíš už v roce 2050, ne-li dřív.
McGuire předpokládá, že v důsledku pokračující spotřeby fosilních paliv se drasticky zvýší průměrná globální teplota, a v důsledku toho se velká část povrchu planety Země stane neobyvatelná. Nejspíš už v roce 2050, ne-li dřív.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Ve světě vědy není William J. „Bill“ McGuire z University College London neznámou figurou. Naopak, už po třicet let platí za uznávaného a profesně respektovaného odborníka v oblasti vulkanologie. Postupně také rozšířil svůj záběr na témata geofyzikálních a klimatických nebezpečí. Pokud tedy chcete vědět něco o zemětřeseních, supervulkánech, tsunami anebo rizicích dopadu asteroidů na povrch planety Země, může vám k tomu prozradit mnoho zajímavostí, které z encyklopedií běžně nevyčtete.
 

Na stopě katastrofám

Asi není chybou doplnit, že McGuire nezůstal předmětem svého dlouhodobého bádání nezasažen. Léta strávená na „horké půdě“ ne úplně spících sopek Kanárských ostrovů a úbočích Etny, potažmo v národním parku Yellowstone, se silně propsala do jeho přirozenosti. Svou roli sehrálo i to, že jeho výzkum byl velkou měrou financován nadnárodními pojišťovnami. Jeho posláním bylo odhalovat možná nebezpečí přírodních katastrof, a on je skutečně „objevoval“ všude tam, kam byl vyslán.

Nejen v akademických kruzích se mu proto přezdívalo Pan Katastrofa či Posel Zkázy. Této pochmurné reputace neželel, výtečně ji dokázal zužitkovat. Jako autor populárně naučných publikací – Přežití Armageddonu (2005) či Globální katastrofy (2006) – si získal pozornost široké veřejnosti. Též se stal členem britské vládní pracovní skupiny pro přírodní rizika a byl členem vědecké poradní skupiny pro mimořádné události. A protože k jeho osobní výbavě patří i výřečnost a schopnost bystře reagovat, stával se častým hostem diskuzních pořadů.

Dá se říct, že když v roce 2011 udeřilo zemětřesení a tsunami Tóhoku na Japonsko nebo když islandská sopka Eyjafjallajökull prodělala v roce 2016 erupci, bylo nanejvýš nesnadné zapnout kterýkoliv z kanálů britské televize a nenarazit tam na nějakou tu rozpravu s Billem McGuirem. S akademickými kruhy se ale postupně názorově rozcházel, a vítaným přestal být i oněch komisích, radách a poradních sborech, zřizovaných britskou vládou.

Dílem pro fakt, že chyby a nedostatky ostře vnímal všude, tak i pro řadu řekněme nekorektních formulací. Prohlásit o Tokiu, že je městem čekajícím na smrt, je možná vzhledem k netaktickému umístění metropole nad významným geologickým zlomem pravdivé, ale dobrým mezinárodním vztahům to zrovna neprospívá.

Nic to nemění na tom, že v oblasti vulkanologie pořád platí dnes už devětašedesátiletý emeritní profesor William J. McGuire za kapacitu. Tomuto oboru se už ale nevěnuje s takovou vervou, jako dříve. Své nové publikum, čtenáře a pole působnosti, totiž nalezl v tématu katastrofických dopadů klimatických změn. Příspěvky už ale nedodává k Mezivládnímu panelu pro změnu klimatu tak často, jako dřív. Spíš zásobuje blog hnutí Extinction Rebellion. A jeho nové – a stále velmi čtené a dobře prodávané – knihy jsou dnes spíš o tom, jak klimatické změny zesilují rizika přírodních katastrof.

Už není považován za toho vědce, který si neradostnému tématu přírodních katastrof navzdory uchovává svůj badatelský optimismus, ale je brán spíše jako pesimista, neustále dštící nehezkými vizemi rozvrácené budoucnosti. Zkázu světa v důsledku klimatických změn považuje za neodvratnou, konec lidské společnosti předpokládá do roku 2050, prezentuje průvodce po konci světa a v rozhovorech pro média odpočítává čas zbývající civilizaci do záhuby.

Hurá do záhuby

Ten předlouhý medailonek pana profesora se může zdát zbytečný. Pro ilustraci postupné transformace jeho postojů je ale důležitý. Napomáhá nám totiž vymezit oblasti, v nichž je McGuire nespornou a uznávanou kapacitou – pokud jde o vulkány, patří skutečně k nejlepším – od oblastí, v nichž se až příliš často nechává unášet na vlnách postapokalyptické beletrie a sci-fi.

Kde je v novém postapokalyptickém uspořádání světa místo pro přichystané střadatele semínek vybavené solárními panely a bojlerem? Spočívá v nevděčné roli těch prvních obětí.
Kde je v novém postapokalyptickém uspořádání světa místo pro přichystané střadatele semínek vybavené solárními panely a bojlerem? Spočívá v nevděčné roli těch prvních obětí.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

S tou druhou oblastí úzce souvisí i jeho nedávný a hojně citovaný článek z deníku iNews. Pod všeříkajícím titulkem „Jsem klimatolog a myslím si, že společnost se do roku 2050 zhroutí. Jak se na to připravuji?“ pak případným čtenářům nabízí vlastně jen velmi málo. Jakési plytké klouzání po povrchu jinak závažného tématu, k němuž ale z hlediska své skutečné odbornosti má jen málo co říct.

Není totiž antropologem, archeologem, historikem, demografem. Není ani ekonomem, energetikem, agronomem, architektem nebo krajinářem. Přesto se k těmto okruhům vyjadřuje se stejnou mírou jistoty, jako kdyby hovořil o „svých“ sopkách.

V krátkosti, McGuire předpokládá, že v důsledku pokračující spotřeby fosilních paliv se drasticky zvýší průměrná globální teplota, a v důsledku toho se velká část povrchu planety Země stane neobyvatelná. Nejspíš už v roce 2050, ne-li dřív.

Pozastavuje nad tím, že v důsledku toho navýšení dojde k propadu zemědělské produkce i více než o 30 procent, zatímco počet lidí poptávajících potraviny se navýší o 50 procent. Taková situace podle něj vyvolá „masové nepokoje a kompletní rozklad pořádku a společnosti, jak ji známe. Protože hladoví lidé se budou zoufale snažit získat jídlo.“

Z globální sféry si pak mezi řečí odskakuje do Velké Británie – která je ke své škodě ze 46 procent závislá na dovozu potravin – aby pak velmi lokálně upozornil na to, jaké že to má štěstí. Bydlí totiž na venkově, ve starém domě se silnými zdmi. Domě, jímž úpalné horko nepronikne, a disponuje i pozemkem pro obhospodařování. Má kotel na ohřev vody, pod kterým může zatápět dřevem. Má solární panely. A také sbírá důsledně semínka, aby bylo jednou co sadit. Jen kdyby si mohl udělat lepší systém sběru dešťové vody…

Dodává, že po pádu společnosti se svět začne utápět v bezpráví a vše se změní na Divoký západ, kde bude vládnout právo silnějšího. Vyzdvihuje důležitost kooperace mezi komunitami. Protože ve světě, který takto vykresluje, nebude nikdo prý schopen přežít sám za sebe. A to je v podstatě vše, co klimatolog, jež zná datum konce lidské společnosti, k tématu dodává.

Náhodný čtenář z takového popisu věcí příštích znejistí. Tohle že jsou slova na slovo vzatého odborníka? Mám si tedy začít chystat útočiště na izolovaném venkově, než to rupne? McGuire totiž nenabízí jiná řešení.

Konec civilizace vypadá jinak

Nemusíte být velcí znalci hollywoodské produkce, abyste poznali, že se v popisu zrcadlí střípky hned několika posta-apo filmů. A pak jakoby si McGuire zakryl oči – anebo zaspal nudou – a otevřel je až před happy-endem a závěrečnými titulky. Až tam, kde svět z temnoty klimatického středověku znovu zachraňuje kooperace lidských komunit, které jsou na zkázu světa přichystány bojlerem, solárními panely a nastřádanými semínky.

S něčím takovým nemůžu jako ekolog, ani jako fanoušek post-apokalyptického žánru, vůbec souhlasit. Vize předestřená profesorem McGuirem totiž nemá žádnou logiku.

Konkrétněji? Pokud bychom opravdu vymalovali buducnost černými pastelkami a měl se naplnit ten scénář všeobecného hladomoru, rozvratu ustálených lidských společenství – a nastal by ten Divoký západ připomínající sestřih ze Šíleného Maxe – nebude náš současný problém s přelidněním planety Země trvat dlouho. Zásadní válečné střety i regionální ozbrojené konflikty o poslední zbytky dostupných zdrojů a zbývající obyvatelná místa souše by totiž lidskou populaci velmi rychle, efektivně a nesmiřitelně zredukovaly.

Nemusíte být velcí znalci hollywoodské produkce, abyste poznali, že se v popisu zrcadlí střípky hned několika posta-apo filmů.
Nemusíte být velcí znalci hollywoodské produkce, abyste poznali, že se v popisu zrcadlí střípky hned několika posta-apo filmů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Stejně tak by se s pádem ekonomik a zánikem států pojil i konec moderní zdravotnické péče. Ono se na to rádo zapomíná, ale stávající lidskou populaci do značné míry vlastně uměle udržují při životě všechny ty tetanovky, očkování proti neštovicím, spalničkám, obrně a žloutenkám. To až jimi jsme překonali přirozenou kapacitu a únosnost prostředí. A osud nevyrovnaný špičkou jehly injekční stříkačky s vakcínou by přesunul rovnováhu někam k roku 1800, kdy planetu Zemi neobývala víc než miliarda lidí.

Po tom všeobecném rozvratu a válkách by jich nejspíš bylo ale mnohem méně, a byli by nejspíš silně nenaladění k jakékoliv formě kooperace s vnějším světem, mimo svůj klan, rod či kmen. McGuire se rozchází s realitou, když tvrdí, že největším problémem by pro jeho Anglii byl nedostatek dovozových potravin. Mýlí se. Strávníků by totiž zůstal jen skromný houf, a půdy k obdělávání by naopak byl nadbytek. Stejně jako po pandemii Černé smrti a morových epizodách ve středověku.

Kde je vlastně v takovém novém uspořádání světa místo pro ty přichystané střadatele semínek, vybavené solárními panely a bojlerem? Spočívá v nevděčné roli těch prvních obětí. Za nimi totiž ty hladovějící hordy vyrazí jako za prvními.

Průměrné sci-fi, podprůměrná věda

Podstatné a McGuirem snad nezáměrně opomíjené je i to, že po tom nepřikrášleném kolapsu lidské civilizace vlastně dojde k naplnění snů apokalypticky naladěných klimatických aktivistů.

Víc než devadesát procent povrchu planety Země si pak totiž vezme nazpět příroda. Zdevastovaná a žalostně poničená, ale taky nezměrně regenerující. A to je přeci žádané, ne? Také tu nebudou žádné zdroje emisí a znečištění, jak je známe dnes. I to je chtěné, ne? Ustanoví se nové ekosystémy a v nich nová rovnováha. A nejspíš bude trvat staletí – možná tisíciletí – než se z hloučků přeživších po téhle globální katastrofě vytvoří nová lidská civilizace. Která v tom novém světě, jež bude fungovat bez nás, bude nacházet fragmenty výdobytků naší doby. Na troskách zkažené minulosti vytvoří nový ráj.

Když trochu nahlédnete na příčiny a průběh zániků menších lidských civilizací a společenství v důsledku klimatických změn – ať už severoamerické Pueblany, Khmerské impérium v Kambodži, Vikingy z Grónska anebo Rapa Nui z Velikonočního ostrova – uvidíte, že ani jim by nepomohla k přežití důsledná změkčující příprava na blížící se katastrofu.

Rady profesora McGuireho se s touto skutečností míjí. Na jedné straně přitom všechny děsí a vytváří atmosféru zoufalství z neodvratného konce, na druhé se aktivně připravuje, aby snad o nic nepřišel. A bude pak stejně nerudný, jako všichni ti vyznavači chiliastických vizí zániku civilizace, kdyby se dle věroučného výkladu v daném termínu konec nedostavil.

Profesor McGuire nepřichází s žádným solidním návodem. Prodává jen strach z katastrofy. A za to je svými věrnými stavěn na piedestal.

William J. „Bill“ McGuire z University College London je kapacitou světové vulkanologie. Ale když přijde na jeho vize klimatických katastrof, je stejně nebezpečný a ničivý, jako sopka. Buduje totiž atmosféru strachu a zmaru, spoluvytváří a podporuje nové klimatické náboženství. Které ve své apokalyptické zaslepenosti už neusiluje o hledání a uplatňování řešení. Ani se už nesnaží zabránit katastrofě, a místo záchrany planety se fascinovaně soustředí jen na samotný zánik.

Je smutné vidět odborníka takového formátu, když místo dobré vědy začne nabízet nepříliš povedené apokalyptické sci-fi. Trochu teď připomíná to své příslovečné Tokio. Čeká na smrt a odpočítává dny do velkého finále.


reklama

 
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (17)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rz

Roman z Vysočiny

4.10.2023 10:15
Toho pána neznám, už je v podstatě důchodce, takže nic lepšího než vlastní zahrádku a semínka nevymyslíte a když vám bude fungovat bojler a svod dešťové vody s třeba podzemními nádržemi a filtrací, tak máte napůl vyhráno a jste skoro nezávislí, osobně mě to naopak připadá nejlepší příprava na cokoliv + ten skleník nejlépe geotermální (klimatický), když vyberete stromy a plodiny na míru budoucímu klimatu, tak už jste IN jako nikdo. A jeho poznatky o potravinové krizi jsou známá fakta, potravin bude potřeba o 50% více, využitelné půdy bude naopak méně, více CO2 znamená horší nutriční složení potravin, jasný průšvih a to nemluvím o opylovačích, bez kterých to nedáme ani omylem, vše doložitelné nejnovější vědou, bez vody v krajině nebude ani voda v přehradách a bude znečištěná a kontaminovaná, můžete jezdit na baterie a sledovat solární smog na domech, ale bez vody a jídla je to k ničemu a kolaps klimatu už je do půlky století daný (teď se s emisemi hraje jen o konec století), protože setrvačnost, doběhnou nás emise vypuštěné desítky let zpět a nenaděláte nic, ani kdyby si už člověk ani neuprdnul a stoply se emise ze dne na den celosvětově, toť krutá realita, už se lidi probuďte a nalejte si čistého vína (réva je dobrá klimavolba). Na všechny tyhle krásné drahé zelené obnovitelné zítřky je už pozdě a hlavně díky Číně a Indii budou neefektivní a jsou mimo stejně jako klimaskeptici popírají brzkou krutou realitu naznačenou pánem výše.
Odpovědět
OV

Oldřich Vašíček

4.10.2023 13:19 Reaguje na Roman z Vysočiny
Jak vyšší množství CO2 snižuje nutriční hodnotu potravin? Jako když bude větší rajče nebo jich bude více, tak jsou méně výživná? Případně rychleji vyroste pšenice, tak má méně škrobu?
Změna klimatu by probíhala i kdyby nikdy žádná průmyslová revoluce nebyla. To je třeba si uvědomit. A je třeba k tomu tak přistupovat. Ne bojovat se změnou (to nejde), ale analyzovat dopady a na ty se připravit. Voda je problém a byl vždy. Nikdy není tam kde ji potřebujeme ve správném čase a množství. Ale i za současných technologií umíme dost vody získat a přepravit kam je třeba. Stačí dost stabilní a levné energie. A ne jen na vodu. Platí to i pro zemědělství. Když nebude stačit plocha, musí se změnit technologie. A ty již existují. Opět stačí jen voda a energie.
Pokud se probereme ze současné zpátečnické ideologie, která ani ničemu nezabrání a ani ničemu nepomůže, tak jsem schopni většinu problémů řešit.
Odpovědět
va

vaber

5.10.2023 08:37 Reaguje na Oldřich Vašíček
na naše území prý spadne za rok 50km3 vody,
jedno čerpadlo s výkonem 1m3/s a to je sakra veliké čerpadlo, by čerpalo 1km3 po dobu 32let,
když tato voda nespadne nevím kde ji vezmeme a i kdyby jsme nějakou měli, jak takové nmožství mačerpáme
Odpovědět
AJ

Aleš Johanovský

5.10.2023 16:54 Reaguje na vaber
Neviděl jste nikdy zavlažovací kanály stavěné v přirozeném spádu? Máme jich v republice spoustu. Stejně jako kanálů co byly stavěné na plavbu dříví nebo pohon důlních strojů¨.
Vody samozřejmě spadne dost, a odteče z ní cca jen třetina, skoro dvě třetiny jdou zpátky výparem. Neni žádný důvod nějakou větší část z toho čerpat. Kdyby byla chuť něco opravdu řešit, tak bych začal využitim odpadních vod z ČOV, které obsahují zbytečně unikající živiny vedoucí k eutrofizaci řek a nádrží. Viz souběžný článek o Boleváku v Plzni.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

4.10.2023 12:14
Co jiného taky mohou alarmističtí vyznavači prodávat než strach z katastrofy?
Ovšem zničit lidstvo se dá docela snadno. Nebo aspoň vrhnout o pár století zpátky. Stačí úplně nějakým způsobem omezit či zastavit inovační kapacitu lidstva. S tím úzce souvisí využívání už objevených a do praxe zavedených technologií, protože znemožnění využívání technické a vědecké kvalifikace odborníků na bádání a hledání nových poznatků a vynalézání nových věcí úzce příčinně souvisí s prostým udržováním moderních technologií v chodu, případně s výrobou různých komponentů udržujících ty moderní technologie v chodu.
Ztratit inovační aktivitu se může více různými způsoby. Například převládnutím konzervativních náboženství, třeba radikálního islámu nebo ideologií nepodporujících plošnou inovační aktivitu, jako je třeba putinovský ruský imperialismus. Potom třeba plošně rozsáhlou katastrofou, která by postihla přednostně rozvinuté země provozující většinu globální inovační kapacity. Například velký výbuch Yelowstone v Severní Americe nebo Fregrejských polí v Itálii nebo nějaký obří sopečný výbuch na Islandu atd. To je ale jen málo pravděpodobné.
Anebo třeba aplikací striktního zeleného alarmismu, jako předváděl v Bruseli pan Timermans a další zelení exponenti, kterým se povedlo dostat do vedení Evropské Unie. Pokud se "povede" tento zelený bruselský alarmismus dostat do dalších ekonomicky rozhodujících částí světa a jím ožebračit řadové občany střední třídy, inovační aktivita lidstva klesne na zlomek současné hodnoty a lidstvo tím během relativně krátké doby vyšších jednotek let až nižších desítek let ztratí schopnost udržet v chodu současné technologie. technologie se začnou vracet zpět do minulosti a v souvislosti s tím se stanou pro lidstvo nedostupné některé niky zajišťující pro lidstvo vysokou produkci potravin a dalších lidských potřeb.
Neboli kapacita lidského osídlení Země se začne snižovat a až dosáhne nižší úrovně než je současný počet obyvatel, nastoupí regulační mechanismy omezující počet lidí. Různé nepokoje, války a občanské války o zdroje, různé epidemie, hladomory atd...
Pokud se bruselský alarmismus bruselskému vedení nepovede rozšířit globálně, zůstane jen v EU, dojde "jenom" k rychlému ekonomickému úpadku EU, protože inovační aktivitu států EU převezmou jiné země a regiony, zatímco v EU upadne k nule (už upadá). A následně s tím dojde v EU k úpadku politické a vojenské síly států EU a tím ke ztrátě ekonomické i politické samostatnosti států EU.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.10.2023 16:33
Pokud se společnost zhroutí, tak metody praperů jsou k ničemu, neb mafie je silnější a organizovanější.
Odpovědět
va

vaber

5.10.2023 08:27
žádný solidní návod jak přežít katastrofu neexistuje ,
nějaká katastrofa přijde ,přišly v minulost a přijdou i v budoucnosti, proti přírodní katastrofě ,třeba pád planetky,přemnožení lidí nebo velké klimatické katastrofě nemá lidstvo žádnou možnost obrany,
třeba představa, že rovník bude neobyvatelný a jinde se bude vesele žít je naivní,
otázka je kolik lidí přežije a pro ty co přežijí začne platit zákon silnějšího, o tom není pochyb,
zhroutí se státní správa a systém udržování práva,jak jej známe dnes,
při velkém pokesu lidí se zhroutí naprosto vše , zásobování potravinami a vodou,výroba energie ,doprava ,výroba ,
přežijí jen ti co jsou stavěni na život v divočině
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.10.2023 09:48 Reaguje na vaber
A ti ji vyžerou do zbla.
Odpovědět
PB

Petr Brok

5.10.2023 10:06
Záleží na tom jaká katastrofa by přišla, kolik lidí by zničila a jak rychlá by byla. Třeba při rychlém úmrtí mnoha lidí by byl největší problém s pohřbíváním. Takže možností katastrof jsou tisíce a co se bude případně hodit se dopředu nedá odhadnout. Umět zaříznout prase, celé ho zužitkovat a maso uložit bez elektřiny není k zahození. Neměli bychom si bránit v pestrosti činností.
Odpovědět
Radek Novák

Radek Novák

5.10.2023 10:11
Sledujete-li jak se mění výstupy, tak si všimnete, že na globální institucionální úrovni - OSN, skupiny států, ekonomické bloky - dochází k posunu od snížit CO2 k "jak přežít".
Je poněkud laciné označit jednoho důchodce za věrozvěsta zkázy a tím se "jako vyrovnat" s klimatickou změnou. Docela by mě zajímalo, jak se tedy autor jinak zajímavého článku vypořádá z publikacemi na tomto odkazu:
https://climateandsecurity.org/2017/01/chronology-of-the-u-s-military-and-intelligence-communitys-concern-about-climate-change/
zvlášť doporučuji dokument NAVY z roku 1990, která byl tuším v roce 2013 deklasifikován, protože informace a dopady, ke kterým dospělo námořnictvo v roce 1990 po 23 letech už popisovaly desítky studií zcela veřejně.
Uvědomte si to datum: 1 9 9 0 !! Ano, nemusite vůbec věřit klimatickým-nálepkám, co se lepí k asfaltu, nebo jednomu starci, můžete nesouhlasit s klimatické rozdmýcháváním hysterie, ale ale dobré vědět dvě věci:
1. varování přišla včas.
2. odpovědní lidé to řeší už od devadesátek.
Odpovědět
Radomír  Dohnal

Radomír Dohnal

5.10.2023 15:52 Reaguje na Radek Novák
Takže jestli už je všechno - zaplaťpánbůh - ztraceno, můžu už v klidu dojíst svůj hovězí stejk, zaletět si na dovolenou a dát svému dieselu plnou?
Odpovědět
JO

Jarka O.

5.10.2023 16:40 Reaguje na Radomír Dohnal
Tak us army studovala i ufouny, paranormální jevy a telepatii :-) Ale být Vámi, bych dělala, co jste napsal, užila si, protože Česko evidentně odpovědní lidé už od devadesátek neřídí a bezpečnost neřeší, jinak by mj. byly v 80. letech plánované JE dávno hotové.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.10.2023 09:21 Reaguje na Jarka O.
Popsala jste to přesně. Dostavět se plánované JE,
tak v ČR používáme ke svícení, práci i topení pouze
elektřinu z jádra a OZE jdou kolem nás. Ke slovu
ale přišli hlupáci, kšeftmani a zaprodanci, kteří
JE zavrhli a zblbli občany jejich nepotřebností a nebezpečností. Nyní sklízíme plody jejich konání
a oni a jejich pohrobci v tom pokračují dál. Já
už pouze dožívám, ale snažím se neplýtvat na
rozdíl od těch, kteří mají klimatu plná ústa,
ale létají po světě a propagují nesmysly, které
nic neřeší. Nechám to na mladých, aby konečně
pochopili, že se jedná o jejich budoucnosti.
Naše generace(ne ale všichni)naletěla na sliby "obchodníků s deštěm" a nyní sklízí plody jejich
konání. Staré tepelné elektrárny končí, stávající
JE nebudou stačit a OZE je závislé na rozmarech
počasí. Vskutku zářná budoucnost země, která měla
našlápnuto k energetické stabilitě a nezávislosti jak na počasí, tak na vnějších ekonomických vlivech. Dobře nám tak!
Odpovědět
JO

Jarka O.

9.10.2023 09:42 Reaguje na Břetislav Machaček
Vypadá to tak, ano. Straší se už minimálně 100 let a kdo zapomněl historii a původce ohlupování, skočil na to opět. Ve výsledku jsou mír, soběstačnost, svrchovanost, průmysl nyní sprostá slova. Bez zdrojů energie není osídlení, nýbrž opravdu zeleno. Každý ekonom normálního státu zakroutí hlavou, protože ví, že málo energie, průmyslu a dětí bude znamenat jen bídu.
Já myslím, že nemusíte sice plýtvat, ale ani se nadměrně omezovat - zdroje, které nespotřebujete Vy, spotřebují jiní. Ušetřené peníze Vám darmožrouti vezmou politicky, takže dokud je zdraví a možnosti: Carpe diem Vy i rodina a nevěšte hlavu :-)
Odpovědět
va

vaber

6.10.2023 09:04 Reaguje na Radomír Dohnal
dnes je modní věřit v Boha, média to propagují a mnoho lidí se k tomu hlásí a tak těmto věřícím je známo ,že dle Bible a jiných zdrojů ,katastrofy seslal na Zemi Bůh, nebo bohové, protože si to lidé zasloužili,
jak odvrátit katastrofu by měl vědět nejlépe farář a ne vědci
Odpovědět
HH

Honza Honza

5.10.2023 11:03
přesto je nutno vědce respektovat, nic jiného nám nezbývá, ale ne vždy a nikoli každého.
Jaký bude osud lidstva? Přesně takový jako severoamerických indiánů. AI a roboti nás vytlačí, lidi postupně budou vymírat, nebudou třeba, budou se sami měnit na kybrology a na umělé bytosti. Roboti ani přírodu potřebovat nebudou. Planeta bude jejich archeologické pracoviště. Přesunou se do vesmíru - třeba na Mars, kde život nemá žádnou šanci.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

8.10.2023 13:55
a jak si pan autor představuje svoje světlé zítřky, bez kterých se jeho psychika evidentně nedokaže obejít? .... když produkce CO2 stále stoupá, ekosystémy kolabují, extremní jevy exponenciálně rostou už teď a setrvačnost toho všeho je v desítkách let? .....myslím že jen naprostý mimoň nevidí že naše trajektorie je zcela jasná ..
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist