https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/monitorovaci-stanice-na-becve-bude-jen-rok.jejim-smyslem-je-vyzkum-ne-delat-hlidace
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Monitorovací stanice na Bečvě bude jen rok. Jejím smyslem je výzkum, ne dělat hlídače

28.1.2022 17:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Vlevo toximetr s perloočkami, vpravo automatický vzorkovač. Na stráži mohou být 24 hodin.
Vlevo toximetr s perloočkami, vpravo automatický vzorkovač. Na stráži mohou být 24 hodin.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Archiv Přemysla Soldána
Jedním ze slíbených opatřeních, vyvolaných ekologickou havárií na řece Bečvě ze září 2020, bylo zřízení monitorovací stanice, která by v Bečvě hlídala kvalitu vody v reálném čase nonstop. Ještě v dubnu 2021 se předpokládalo, že pokud půjde všechno dobře, začne stanice hlídat kvalitu vody v Bečvě o letních prázdninách. Vše ale dobře nešlo a stanice ještě zapojena není. Jak Ekolist.cz zjistil u Výzkumného ústavu vodohospodářského, stavebně je stanice připravena a přístroje jsou připraveny k nainstalování. "Čekáme jen na kolaudační rozhodnutí a následně podepsání smlouvy s dodavatelem elektrické energie," říká Tomáš Urban, ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.
 
Monitorovací zařízení bude na Bečvě jen dočasně, nikoliv trvale, jak o stanici informovaly média. Výzkumný ústav také uvádí na pravou míru to, co je vlastně smyslem stanice. "Stanice není určena k vyšetřování havárie ani k hlídání subjektů vypouštějících odpadní vody do Bečvy," vysvětluje Tomáš Urban. Stanice má za cíl ověření celoročního provozu, hlášení o případné havárii zodpovědným organizacím a zjištění vhodného přístrojového vybavení podobných stanic, které by měly nezávadnost vody kontrolovat v kontinuálním provozu.

Jak dále uvádí Urban, cílem je získat podklady pro vytvoření sítě alespoň deseti takovýchto stanic umístěných na našich klíčových tocích. "V České republice se zatím kontinuální měření neprovádí, takže i kultura týkající se respektu k životnímu prostředí a kvalitě odpadních vod od potencionálních znečišťovatelů tomu často odpovídá," říká Urban a dodává, že projekt je plně hrazen z vlastních prostředků ústavu, má statut výzkumu a z těchto důvodů je omezen na období jednoho roku. "Pak vybavení a stanici opět odmontujeme a výsledky zpracujeme," vysvětluje Urban.

Ústav přitom předpokládá, že náklady na provoz stanice budou cca 500 tisíc Kč ročně, jde o náklady na energie, spotřební materiál, čas zaměstnanců, dopravu.

Objekt monitorovací stanice, přichystaný k nastěhování toximetru.
Objekt monitorovací stanice, přichystaný k nastěhování toximetru.

Stanislav Pernický, předseda Místní organizace Českého rybářského svazu Hustopeče nad Bečvou, se nedávno podivoval nad umístěním stanice. Ta bude nad výustí ve Lhotce, která je u místních rybářů v silném podezření, že právě odtud v září vyteklo znečištění.

Tomáš Urban vysvětluje, jaké důvody vedly výzkumníky k výběru místa. "Stanice nemá za účel hlídat podniky na Bečvě, ale má ověřit způsoby celoročního měření nezávadnosti vody na vodních tocích obecně," předesílá Tomáš Urban. "Výběr místa byl udělán s ohledem na naše výzkumné potřeby, hydraulické podmínky (proudnice po většinu roku v blízkosti odběru), provozní potřeby stanice - příjezd, napojení na elektrickou energii a na základě našeho vlastního rozhodnutí," vysvětluje Urban.

"Havárie na Bečvě byla pro nás indikátorem, že je správný čas na to, aby se kontinuální měření kvality vody prosadilo a stalo se běžnou součástí péče o životní prostředí v ČR," dodává Urban.

Objekt monitorovací stanice, přichystaný k nastěhování toximetru.
Objekt monitorovací stanice, přichystaný k nastěhování toximetru.

V podobném duchu reaguje na otázku, proč nejsou na Bečvě stanice dvě, jedna pod Energoaquou, druhá pod Dezou. Tomáš Urban odpovídá, že stanice není určená k hlídání Dezy, Energoaquy nebo jiných provozů. "Pořízení stanice je náročné investičně i provozně. Stanice by měl být umístěna vždy na toku pod určitou celou aglomerací - například více měst, průmyslových podniků," říká Tomáš Urban.

Co by se dělo, kdyby se opakovala havárie jako se stala v září 2020 a stanice již byla v provozu? "Stanice spustí alarm a odešle informaci na libovolné množství adres. Zároveň automaticky odebere vzorek, aby se následně mohlo zjistit, z jakého důvodu byl alarm spuštěn," vysvětluje Tomáš Urban. Zodpovědné organizace pak mohou neprodleně zahájit terénní šetření, odebrat vzorky z výustí a kritických míst toku a zaslat do laboratoře. Jak dále uvádí Urban, na signál ze stanice a prošetření v terénu mohou neprodleně navázat činnosti k eliminaci dopadů havárie (norné stěny, nadlepšení průtoků z nádrží...), ke stanovení jejího postupu a také varování níže ležících uživatelů vody a obyvatel u řeky.

"Je vhodné zmínit, že přístroje zjistí, že se něco nestandardních s vodou děje, co se však stalo konkrétně, se již musí zjistit rozborem na místě nebo podrobněji v laboratořích," vysvětluje Tomáš Urban.

Smyslem stanice je podle Urbana výzkum a prosazení kontinuálního měření, ne dohled nad provozem několika podniků na Bečvě. "Dohled nad kontrolou kvality vody mají v náplni práce jiné organizace než výzkumné ústavy," říká Tomáš Urban.

"Je také vhodné si uvědomit, že stanice, kterou na místě instalujeme, včetně vybavení, se pohybuje v ceně dosahující téměř 5 milionů Kč, nutné je potřeba počítat s prostředky na provoz. To skutečně nelze instalovat za každou výpustí," říká Tomáš Urban. "Smyslem projektu je však ověřit stávající řešení v celoročním provozu a najít, případně ověřit, i jiná, levnější, řešení, která by se v podmínkách ČR dala použít a přispěla tak ke zlepšení kvality vod, potažmo k efektivní reakci na případné havárie. Možnosti budoucího využití jsou mnohem širší, v této fázi se zaměřujeme především na nezávadnost vod a kontinuální měření."

Perloočky na stráži

Monitorovací stanice je jiný název pro toximetr. Jde o zařízení, kterým neustále protéká voda přímo z řeky. Kvalitu vody hlídají perloočky, malé vodní organismy, které jsou vysoce citlivé na kvalitu vody. Na znečištění reagují změnou svého chování, při silném znečištění uhynou. Software toximetru vyhodnocuje změny jejich chování. V případě, že ze změn chování vyhodnotí toxické znečištění, vyšle tuto informaci jak do střediska, pověřeného sledováním havarijního znečištění, tak do automatického vzorkovače, který ihned odebere vzorky vody z toku. Toximetr tak dokáže téměř v reálném čase zaznamenat znečištění toku a okamžitě tuto informaci předá dál. Zároveň jsou k dispozici vzorky vody, které je možné dále vyhodnotit a použít pro další vyhodnocení původu znečištění.

Jaké jsou možnosti toximetru, si můžete přečíst v článku z roku 2019 Proč nikdo nechce zařízení, které pozná jedy v řece? Protože je lepší nechat to plavat, myslí si výzkumník.


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (15)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

28.1.2022 10:23
Perločkám zdar, Zaprdistánu zmar! To snad není možný!, jak by řekl Jan, který zřejmě dlí t.č. v Albách.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.1.2022 10:59
Povinností každého podniku a čističky by měla být při vypouštění vod
retenční nádrž s rybí obsádkou, případně doplněna akvárii s perločkami,
rybami a jinými vodními organismy. Ty stačí kamerovým systémem napojit
na vodohospodáře a nebo na nepřetržitý dispečink, či ostrahu podniku.
Otrava bude zjištěna okamžitě s možností rychlého zásahu a eliminací
škod. Pouhý monitoring s určením viníka nemá pro ryby už žádný význam,
pokud už je jed v řece. Pod každou vodárenskou nádrží něco takového
dávno funguje, aby nedošlo ke kontaminaci surové vody už před jejím
zpracováním na pitnou a podniky a obecní čistírny to nemusí povinně
dosud mít. A stačí málo, pouze to dát do podmínek pro vypouštění vod
a náklady budou na provozovateli a nikoliv na státu. Tady je vidět, za
co a za koho zákonodárci stále kopou a ještě kopou i kolem sebe, když
mají rozhodnout a rozhádat se se svými sponzory z řad znečišťovatelů.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

28.1.2022 11:07 Reaguje na Břetislav Machaček
Toto by strážce ohně ani náhodou nesesmolil. Zdravim do Bohumina!-)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.1.2022 19:21 Reaguje na Karel Zvářal
Od "Bečvy" je tu několik nových otrav a někde to je
jasné a někde zase bez viníka. Ten "nepořádek" je tu
stále a představa, že by se voda nemonitorovala u
vodárenských nádrží u hráze, ale až při otravách lidí
v domácnostech, tak to politici asi nerozchodí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.1.2022 17:09 Reaguje na Břetislav Machaček
Deza takové laguny samozřejmě má a ryby tam žily v klidu stále.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.1.2022 18:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud to šlo přes retenční nádrže, tak je DEZA nevinná.
Pokud někde mimo, tak je to třeba najít a dokázat. Ono
stačí do všech kanálů v podniku nalít obarvenou vodu a sledovat z které výpusti poteče. Pokud poteče vše do čističky a nádrží, tak je třeba hledat někde jinde.
Pokud existují tajné ochozy čističek a nádrží, tak
stačí ucpat "neznámé" výpustě a vlastník se sám brzo
přizná, až ho voda zaplaví. Nechce se mi věřit, že
by to nebylo vše zjištěno a nebo bylo zmanipulované,
protože se kolem toho motalo desítky lidí a všechny
nikdy nelze umlčet. Mám dojem, že tam byla vypsána
i odměna a pokud vím, tak bez reakce.
Odpovědět
os

orb slavík

28.1.2022 11:07
Uvaha. Z otrávení Bečvy jsou podezřelé dva subjekty. Ćistírna odpadních vod a Deza. Měl by ředitel čističky sílu ovlivnit tolik orgánů, aby nekonaly? Vemte si - k havárii nepřijel ani nijak do řešení havárie nezasáhl ministr životního prostředí , jen řekl, že to Deza nebyla a musíme dát vyšetřování čas, jeho podřízený Geuss v televizi ten den také řekl, že neví kdo havárii způsobil, ale že to Deza nebyla. Otálení se znaleckým posudkem a určení pouze jednoho znalce s výsledkem, který napadají jiní odborníci. At o tom dumám jak dumám, vychází mi z toho. Jedinný, kdo mohl a měl důvod, měl na to lidi, peníze a moc byl estébák Babiš.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.1.2022 13:41 Reaguje na orb slavík
To je celkem zcela jasné, jiný zdroj kyanidů tam ani není.
Mělo by se to vyšetřit jako zločinné spolčení. To řekla parlamentní vyšetřovací komise,
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.1.2022 15:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevím co víte vy, ale podle rybářů co byli na místě to asi byl chlor nebo jeho deriváty. Takže co?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.1.2022 17:07 Reaguje na Slavomil Vinkler
Chlor tam pustil následně pachatel, aby se pokusil kyanid neutralizovat. Ale v laboratořích ví velmi přesně, co to bylo a odkud.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.1.2022 19:35 Reaguje na orb slavík
A kdyby tam ministr přijel, tak povíte co? Že to přijel ovlivnit?
To, že to nebyla DEZA věděl z podkladů, že v retenční nádrži DEZY
ryby žijí a tak to taky řekl. Jiní ty nádrže nemají a pokud šly
jedy ochozem, tak musí ten ochoz existovat a je na místě se ptát
proč a kam ústí? Já si počkám na případný opoziční posudek jiných znalců , pokud existují a soud, protože pokud jsem sám nikoho nepřistihl při činu, tak mi ani nic jiného nezbývá.
Odpovědět
hi

28.1.2022 18:07
Od havárie uplynul již rok a půl. Vodohospodářský orgán odb.ŽP MěÚ Valašské Meziříčí, odb. ŽP Zlínského krajského úřadu, ČIŽP a Povodí Moravy jsou stále nečinní.
Přitom mohou nařídit opatření, která by opakování další havárie mohla zabránit.
Např. mohou podnikům DEZA a Energoaqua nařídit osazení analyzátorů kyanidů a dalších látek na odtoku z jejich ČOV a spolu s kontinuálním měřením průtoku vše délkově přenášet na zodpovědné orgány ale i na rybáře, případně i pro veřejnost. Každý by tak měl možnost se seznámit jak ČOV pracují v kterémkoliv okamžiku. Rovněž by bylo možno porovnat vypouštěné znečištění z ČOV, které se v současnosti stanoví na základě dvou slévaných čtyřiadvacethodinových vzorcích během měsíce a měřeného měsíčního množství vypouštěných vod.
Příslušné analyzátory s přenosy na ČOV mají již v současnosti, protože je potřebují k řízení technologických procesů na ČOV. Pořizovací náklady by se pohybovaly ve stotisícch max. milionech Kč.
Proč jsou zodpovědní nečinní. Mají strach? Takové vodohospodářské orgány nejsou k ničemu.
Pokud je to jinak, tak by měli veřejnost informovat. Máme přece právo na informace o životním prostředí.
Odpovědět
hi

28.1.2022 18:26
Vodohospodářský orgán odb.ŽP MěÚ Valašské Meziříčí, odb. ŽP Zlínského krajského úřadu, ČIŽP a Povodí Moravy by měli veřejnosti konečně vysvětlit, proč neodebrali žádné vzorky. Znečištění se šířilo pomalu. Proč nikdo z nich nezajistil instalaci automatického odběráku vzorku např. v měrném profilu v Teplicích a následně provést rozbor vzorků a udělat bilanci proteklého toxického znečištění. Při tak velké havárii to měli udělat všichni - odb.ŽP MěÚ Valašské Meziříčí, odb. ŽP Zlínského krajského úřadu, ČIŽP a Povodí Moravy. Každý větší VaK má automatické přenosné odběráky a autorizovanou laboratoř stačilo jen zvednout telefon a zaslat objednávku. Podniky DEZA nebo Energoaqva mají zcela jistě pro takovéto situace zpracované odsouhlasené havarijní plány a vodohospodářské orgány by je snad měly mít také zpracovány. Proč nebyly aktivovány. Zakázal to snad někdo. Konečně by už to někdo mohl začít vysvětlovat.
Odpovědět
hi

28.1.2022 18:47
Ve Lhotce je do Bečvy napojena jednotná kanalizace, která je zřejmě v majetku obce Lešné. Kanalizační vyust této kanalizace je u místních rybářů v silném podezření, že právě odtud v září vyteklo znečištění.
I po havárii již rybáři několikrát pozorovali, že z výusti vytékalo menší množství zapáchající vody znečištěné zřejmě polycyklickými uhlovodíky.
Obec jako vlastník by si měla nechat udělat monitoring kanalizace a zjistit, kde jsou na jejich kanalizaci nelegálně napojeny vody znečištěné polycyklickými uhlovodíky a zajistit jejich odpojení. Nikdo jiný to neudělá a nemá smysl čekat na další havárii. Obec jako vlastník kanalizace má zodpovědnost za vypouštěné vody z jejich kanalizace. Na každou přípojku má smlouvu o napojení na kanalizaci. Napojené vody musí být v souladu s kanalizačním řádem, jinak má obec možnost ukládat sankce.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.1.2022 19:10 Reaguje na
Už to píšu výše. Nalít do kanálů obarvenou vodu a vidím kam teče,
U neznámých přípojek je ucpat a viník se přihlásí sám, když ho
zaplaví voda. Čeká se na novou otravu? A nebo je to podle znalce
a zbytek je pouze mlžení těch, kteří měli a mají jiný názor?
Vodoprávním úřadům místních samospráv už přece nemá nyní kdo zakazovat to vyšetřit samým a nebo to už zakazuje někdo jiný?
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist