https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pripad-podivne-smrti-obycejneho-zajice-vysledek-pitvy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Případ podivné smrti obyčejného zajíce - výsledek pitvy

29.6.2020 04:43 | PRAHA (Ekolist.cz)
Uhynulý zajíc.
Uhynulý zajíc.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Minulý měsíc v obci Mnetěš uhynul zajíc polní. Jeho smrt provázely křeče, které někteří místní občané dali do souvislosti se zemědělským postřikem, který byl podle nich na místě aplikován den před úhynem. Místní zemědělec Martin Minarčík něco takového popírá s tím, že naposledy místo postřikoval týden před tím a dokládá to zápisem v agronomickém deníku. Veterináři už mají výsledky pitvy zajíce. Podle jejich zjištění byl zajíc pozitivní na tularemii. Případ podivné smrti obyčejného zajíce se tím zřejmě uzavře, byť ne zcela přesvědčivě.
 

Ředitelka odboru Ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy Lenka Hanušová potvrdila, že kultivací i analýzou DNA byl u zajíce potvrzen pozitivní výsledek na bakterii Francisella tularensis, která způsobuje tularemii.

Tularemie je nebezpečná zoonóza, nemoc zvířat, která je přenosná na člověka. V katastru obce Mnetěš a sousedních vsích byla proto přijata mimořádná veterinární opatření, vymezujících ohniskovou oblast nákazy a její ochranné pásmo. Výskyt tularemie u zajíců v okrese Litoměřice je přitom velmi ojedinělý. „Za období 2011-2019 tu byly nahlášeny jen dva případy,“ potvrzují z Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy v Praze.

Zůstává otázka, zda je potvrzením tularemie u zajíce vysvětlena jeho smrt. Jde totiž o to, zda zajíc zemřel na tularemii, anebo zda zajíc nakažený tularemií zemřel (i) na otravu, která by lépe vysvětlovala zajícovy křeče.

Otravu veterináři při pitvě nezkoumali. Jednak proto, že provedení takových analýz je finančně náročné, jednak je důležité před jejich zahájením mít podezření na konkrétní látku nebo její skupinu. Veterináři potřebují dopředu vědět, co mají testovat, aby mohli vyloučit konkrétní látku.

Podezření na konkrétní skupinu chemických látek mohlo vzejít od pracovníků inspekce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (UKZÚZ), kteří jsou k tomu kompetentní a kteří analyzovali vzorky půdy a rostlin, odebrané na místě nálezu zajíce.

Jak potvrdila tisková mluvčí ústavu Ivana Kršková, po analýze vzorků její kolegové konstatují, že úhyn zajíce nemohl souviset s přípravky na ochranu rostlin, použitých na obdělávaných pozemcích. Tedy na poli, které bylo podle dostupných záznamů v agronomickém deníku 21. 5. 2020 (tj. týden před pozorovaným úhynem zajíce) ošetřeno fungicidem Bell Pro.

Jak ale tvrdí místní obyvatelé, pole bylo stříkáno až o týden později, den před nálezem zajíce. To zemědělec Martin Minarčík odmítá. „Ten den se v pšenici žádná technika nemohla pohybovat, protože jsme na spodních blocích plečkovali kukuřici,“ říká Minarčík s tím, že datum aplikace, zapsané v agronomickém deníku, odpovídá skutečnosti. „Nemohu si dovolit napsat do deníku nepravdivou informaci. Neumím si vysvětlit, jak na to stříkání někteří občané Mnetěše přišli. Není to pravda,“ hájí se Minarčík.

Pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je věc jasná. „Obecně je pravděpodobnost otravy tohoto typu z řádně použitých přípravků na ochranu rostlin extrémně nepravděpodobná,“ říká Kršková. „Konkrétní výsledek nejsme oprávněni sdělit, můžeme však znovu zopakovat, že úhyn nemůže souviset s použitím přípravků na ochranu rostlin. Ostatně u inkriminovaného zajíce se prokázala tularemie, ne?“

Projevy tularemie

Otázkou tedy zůstává, zda křeče zajíce, zaznamenané na krátkých videích, souvisí s finální fází tularemie, nebo jsou projevem nějaké otravy.

Konzultovaní odborníci, profesoři veterinární medicíny, jsou s hodnocením videí velmi opatrní. „Symptomy mohou znamenat tularemii, nebo nějakou otravu,“ říká Zdeněk Hubálek. „Pokud je sérologie na tularemii pozitivní, definitivně rozhodnout by mělo bakteriologické vyšetření.“ František Treml dodává: „Osobně jsem nikde v přírodě nepozoroval chování zajíců nemocných tularemií, a z odborného hlediska odmítám na základě chování zvířete diagnostikovat jakoukoliv nákazu.“

Tomáš Jarosil z Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat UVS SVS popisuje klinické projevy tularemie následovně: „Onemocnění je charakterizované zejména náhlou vysokou horečkou, letargií, anorexií, ztuhlostí, omezenou pohyblivostí a ztrátou plachosti. Puls a dýchání je zrychlené. Dalšími příznaky mohou být kašel a průjem. Jedná se o nespecifické příznaky, na jejichž základě není možné rozhodnout, zda se jedná o tularemii.“

Jediný, kdo si myslí, že zajíc nepošel na tularemii, je veterinář František Břeň. „Tularemie je nemoc, která probíhá jako bakteriální onemocnění postihující parenchymatózní orgány, tedy játra, slezinu, dále lymfatické žlázy a podobně. Bakterie nepoškozuje mozek ani periferní nervy. I když to zřejmě výjimečně nelze vyloučit. Proto se domnívám, že ty křečové projevy, zaznamenané na videu, nesouvisí s tularemií.“

Není důvod hledat jiné vysvětlení

Podle UKZÚZ nebylo zjištěno žádné pochybení a nebyl proto dán podnět, na základě kterého by ÚSV SVS provedl dodatečný toxikologický rozbor. Pole sousedící s lokalitou U Ovčína nebylo ošetřeno jinou látkou, než která byla řádně zaznamenána v agronomickém deníku. A protože u zajíce byla prokázána nákaza tularemií, není dodatečný toxikologický rozbor zapotřebí. Zajíc tak bude nejspíš brzy vyřazen z chladicího boxu veterinárního ústavu, kde je dosud uložen.

Zástupci občanského sdružení Mnetěš, kteří na případ zajíce upozornili média, ale nepovažují za jednoznačně prokázané, že zajíc uhynul pouze z důvodu probíhající infekce tularemie. „I když ani tuto variantu pochopitelně nelze rozporovat,“ tvrdí zástupce sdružení Martin Hinterholzinger. „Vědecké studie už nepochybně prokázaly souvislost mezi aplikacemi zemědělské chemie a zdravotním stavem zvěře, a její schopnosti odolávat typickým infekcím.“

A poukazuje na jednu okolnost, kterou případ zajíce ukazuje v obecné rovině. „Jednoznačně tu je úplná bezmoc obyvatel v přístupu k zásadním informacím o používaných velmi nebezpečných toxických látkách v blízkosti veřejně přístupných ploch, kde se běžně pohybují naše děti,“ říká Hinterholzinger.

Ze zjištění, že zajíc měl tularemii, necítí satisfakci ani zemědělec Martin Minarčík, hospodařící na poli U Ovčína. „Bohužel stále jsou aktivní články i reportáže, které mě spojují s tím, že šlo o nějaký nedovolený a jedovatý postřik, který měl za příčinu úhyn zajíce a ohrožení místních dětí. Autoři těchto článků a reportáží to zatím neuvedli a ani neuvedou na pravou míru, protože závěr by byl nudný. Tedy že v přírodě uhynul zajíc na běžnou nemoc.“

Martin Minarčík zmiňuje, že v minulosti hlásil aplikaci postřiků zcela dobrovolně, když zastával v Mnetěši úřad starosty. „Aby nemusely paní učitelky čelit nedůvodným obavám některých rodičů. Naivně jsem si myslel, když se v minulosti nikdy nic nenašlo, že mým odchodem z obecního úřadu věc utichla. Letos jsem opět dostal neprávem vyhubováno, přestože tam aplikace v tu dobu nebyla. Pro klid učitelek a ostatních rodičů budu muset asi vše znovu dobrovolně hlásit,“ říká Minarčík. „Problém je, že na základě mého dobrovolného ohlášení je pak postřik bedlivě dozorován a čeká se na jakékoliv drobné pochybení odborné firmy, která postřik aplikuje. Takže to způsobuje spíše komplikace, kterým ostatní zemědělci, kteří dodržují pouze zákon, vystaveni nejsou,“ dodává Minarčík.

Údaje, které se o aplikaci postřiků zapisují to zemědělského deníku, jsou neveřejné. „Můj názor a zkušenost je, že je to v pořádku, mohl by to někdo zneužít. Nevidím opravdu žádný důvod, proč bych měl veřejnost informovat, že jdu ošetřovat soukromé pozemky mimo zastavěné území, pokud je vše v souladu se zákonem a aplikaci provádí odborná firma. Správné nastavení těchto záležitostí je věcí zákonodárců,“ říká Martin Minarčík s tím, že pokud mu zákon stanoví jakoukoliv povinnost, pak ji vždy dodrží. „Zda má stát nastaveny dobře veškeré parametry k postřikům, netuším ani neovlivním, jsem však dle svého mínění čestný a poctivý zemědělec,“ říká Minarčík.

Případ podivné smrti obyčejného zajíce má svůj konec, byť zcela jednoznačné rozluštění nemá. A ani asi mít nebude. Tělo zajíce poputuje z chladícího boxu do kafilerie a s ním i možnost zjistit, na co zvíře přesně zemřelo. Martinovi Minarčíkovi zůstane pocit, že i když zemědělec dělá všechno tak, jak mu legislativa nakazuje, stejně pro některé lidi zůstane univerzálním viníkem. Martinovi Hinterholzingerovi a jeho sousedům zůstane nespokojenost s tím, že nemají žádnou šanci se včas dozvědět, kdy a čím se postřikuje pole v bezprostředním sousedství cesty, po které chodí jejich děti.


reklama

 
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (114)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pp

pavel peregrin

29.6.2020 07:29
Fajn. Takže jedna obrkauza vyšuměla do ztracena. Na jedné straně oceňuji to, že Ekolist výsledek pitvy zveřejnil, na straně druhé ale nelze pominout fakt, že takovýchto "kauz" přibývá velkou měrou, hlavně díky zmasírované a nevzdělané veřejnosti. Dokud nebudou viníci citelně trestáni pokutami za rozšiřování lživých zpráv a pomluv, dotud to bude beztrestně procházet.
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 09:21 Reaguje na pavel peregrin
Vzhledem k informacím, které jsem Vám sdělil v diskusi níže, by byla mnohem vhodnější omluva především všem dotčeným dětem a jejich rodičům. Děti z místní MŠ a ZŠ organizovaně docházely na zdravotní vycházky na travnatý pozemek po cestě, kde kontrolní orgán ÚKZÚZ ve všech odebraných rostlinných i půdních vzorcích jednoznačně prokázal přítomnost směsi reziduí aktivních látek POR. Ten zemědělec byl s těmito výsledky seznámen a ÚKZÚZ mu jako nápravné opatření doporučil zvolit jinou přístupovou cestu na přilehlý obhospodařovaný půdní blok. Nikde jsem nezaznamenal jeho vyjádření k této věci. Všichni odborníci, kteří v diskusi kritizují oprávněné obavy laické veřejnosti, by měli dobře vědět, že přítomnost reziduí aktivních látek POR na necílových pozemcích a porostech je v rozporu se zákonem o rostlinolékařské péči 326/2004 Sb. v platném znění.
Odpovědět
OH

Olda Horák

6.7.2020 23:18 Reaguje na pavel peregrin
Vážený pane "pavel peregrin" a další diskutující,
chtěl bych Vás opravdu uklidnit, že romány od pana spisovatele Martina Grofa (zcela jistě se takto nejmenuje) jsou směšné a mají za účel očernit pana Martina Minarčíka. Ten se jistě sám vyjádří, výsledky kontrol již má a představte si, že neporušil vůbec nic a ani nebyl nijak sankciován. Víte, jsou žně, a tak zmíněný zemědělec nemá čas na sepisování slohů jako tady pan Martin Grof a další. Tato vykonstruovaná kauza proti zemědělci je opravdu trestuhodná. Víte on tady ten pan Martin Grof, kdyby tisíci slovy popsal, že hovno je růžové, půl národa mu snad uvěří. Mějte pěkný večer. Olda Horák
Odpovědět
MG

Martin Grof

7.7.2020 15:22 Reaguje na Olda Horák
Informace ode mne jsou úplně přesné. Ať pan MM zveřejní zprávu ÚKZÚZ, kterou nepochybně obdržel. O sankcionování zemědělce nám nikdy nešlo. Celý systém považujeme za neudržitelný, důvody uvádím podrobněji níže. Problematiku sledujeme řadu let. To je vše.
Odpovědět
MM

Milan Milan

29.6.2020 07:44
Legrace je, nebo spíše smutné, jak lehce lze kohokoliv obvinit a ač se nic neprokáže hořkost zůstane. Kdysi, když mi jednou vymřel chov králíků během dvou dnů, jsem pozoroval u králíků křeče a třes těsně před smrtí. Že zpanikaří jakési združení,no dobrá, ale že se jakýmsi náznakem zpochybňování pitvy přidruží i veterinář je podivné.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.6.2020 08:31 Reaguje na Milan Milan
Za podivné považuji spíš to, že přesto že zajíc pořád existuje (v mražáku) tak si ten spolek , veterinář a další nesouhlasící s tularémií nejsou schopni zaplatit novou pitvu a testy. Pokud jsou tak moc přesvědčeni o své pravdě tak proč do té pravdy neinvestují své peníze? Že by se nakonec zase ukázalo, že to byly "peníze oknem vyhozené" ?
Odpovědět
dm

david matoušek

29.6.2020 08:35 Reaguje na Jarek Schindler
Tak to máte pravdu, proč se tedy nezjistí, co bylo opravdu příčinou úmrtí? Minimálně vyloučením toho na co to nebylo. Nebo to nejde?
Odpovědět
Hu

Hunter

29.6.2020 08:49 Reaguje na Jarek Schindler
Ono hlavně o skutečnou příčinu úhynu toho zajíce vůbec nejde :-). Proto taky ty peníze investovat nebudou (nedejbože by to nevyšlo :-)), jim to stačí takhle :-).
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 09:25 Reaguje na Hunter
Samozřejmě že nejde. A právě proto, pokud ten veterinář zpochybňuje výsledek, měl by na vlastní náklady zajistit další rozbor a mělo by to být vynutitelné právně. A nejde jen o toho veterináře, ale o desítky dalších, kteří v různých kauzách, viz. např. "otrava" dětí procházejících okolo řepkového pole, i přes jasné závěry vznáší další a další pochybnosti. Ano, každý má na to právo, ale s právem musí být spojena povinnost si další zkoumání zaplatit ze svého a v případě negativního výsledku a pokud byla poškozena pověst neprávem obviněné osoby, také nést patřičné následky.
A podle mého mínění nejcitelnější je řádný flastr. Kdyby si takový kverulant musel zaplatit 100 000,- ze svého, šmahem by ubylo nepodložených obvinění a pomluv, protože by si to každý setsakramentsky rozmyslel.
Odpovědět
Hu

Hunter

29.6.2020 10:02 Reaguje na pavel peregrin
Já bych je ještě vystavil na pranýři na náměstí, jako za starých dobrých časů.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

20.7.2020 08:08 Reaguje na Hunter
Za starých "dobrých " časů byla populace lidstva odolnější než dnes. Naše generace na celém světě bez vyjímky politické orientace, byla odkojena ovocem a zeleninou infikovanou olovnatým benzinem a mnohem agresivnější chemií než produkují výrobci chemických přípravků dnes. Králičí mor i mixomatoza a ostatní choroby nejen divoké zvěře nebyy jen vinou zemědělců ale i přirozeně nakažených jedinců. Přenašeči a hostitelé jsou a byli známý v doě ery Husáka a Novotného. Pracovní obor -deratizer- byl jednou z možností boje proti problémům, nejen v skladech obchodů a zemědělských podniků včetně zpracovatelských. Nejde tedy jen a pouze o zajíce ale myslivci znají příznaky roznašečů nákaz u lišek a černé zvěře. Ptačí mor se také nešíří z chovatelských zařízení ale z kontaktu s divoce žijícími ptáky.
Odpovědět

Jan Škrdla

29.6.2020 12:32 Reaguje na Milan Milan
Mám pocit, že někteří čtenáři ne zcela správně chápou psaný text.
Ten veterinář uvedl, že křečové projevy na videu nesouvisí s tularemií. Nikde není uvedeno, že by zpochybňoval to, že zajíc byl nakažený tularemií.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.6.2020 10:43
Jsem toho názoru, že požadavek, aby zemědělci byli nuceni informovat konkrétně a včas kde, kdy a čím budou stříkat, je naprosto oprávněný.
Řada obcí má SMS informační systém (mohou se k němu připojit i chataři a chalupáři), kterým by se informace donesla s velmi krátkým zpožděním.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 11:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Je to zbytečné. Pro aplikaci přípravků jsou stanovena závazná pravidla, tudíž pokud je zemědělec nedodržuje, vystavuje se sám postihu. A pokud je dodržuje, veřejnost nemusí mít obavy, samozřejmě když neleze do pole, kde nemá jakožto na soukromém pozemku co dělat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.6.2020 15:23 Reaguje na pavel peregrin
Domácím zvířatům, včetně včel, to nevysvětlíte.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 16:31 Reaguje na Jan Šimůnek
U včel je ohlašovací povinnost pro přípravky včelám škodlivé. Jedovaté se nesmí v době květu používat a ty s přijatelným rizikem je doporučeno používat mimo letu včel. Každý tank-mix, pokud není pro komponenty na etiketě výslovně uvedena možnost jejich míchání, se automaticky považuje za škodlivý, tudíž platí pro něj to samé, jako u přípravků škodlivých, tj. aplikace mezi 23.00- 6.00.
Co se týká domácích zvířat- to sorry jako, protože ani ta nemají na pozemku co dělat a riziko nese výlučně chovatel.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.6.2020 17:04 Reaguje na pavel peregrin
Když budu vědět, že se na poli hned vedle cesty stříkala chemie, tak po cestě raději po určitou dobu po postřiku nebudu chodit s malým děckem nebo se psem. Co kdyby se mi dítě nebo pes náhodou vytrhli. A pravděpodobně bych se po nějakou dobu té cestě vyhnula, i kdybych šla bez dětí a psa. Nemám záruka toho, že firma aplikující jed proti plísním, plevelům nebo hmyzu nestříkne omylem i mimo pole.
A kdyby na kraji pole nebo cesty rostla nějaká jedlá houba, tak tu bych asi neměla sbírat, ať se nedavno stříkalo nebo ne.
Odpovědět
PP

Petr Pavel

30.6.2020 05:41 Reaguje na pavel peregrin
Bydlim v RD hned vedle velkeho lanu. Muj pozemek bezprostredne sousedins timto lanem. Pral bych vam zazit, kdyz tito prumyslovi velkozemedelci plodiny strikaji jedy po vetru. A obrana neni zadna. Urcite jsem pro zprisneni pravidel aplikace techto jedu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

1.7.2020 08:20 Reaguje na Petr Pavel
A jak dopadly rozbory po Vašich stížnostech?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.6.2020 13:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, i my obyčejní občané bychom měli mít právo na informace o tom, jaká chemie se bude aplikovat v bezprostřední blízkosti veřejných prostranství.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

29.6.2020 10:44
Chtěje vnésti trochu obveselení do tohoto smutného případu nejasného skonu zástupce přírody, obývajícího přírodu, kde my jsme jen uživateli a na návštěvě, napíši zde, pro zamyšlení a obveselení tuto provokativní paralelu.

Jak zjištěno, zmíněný tvor zahynul v posledním tažení s křečemi v pozorovacím úhlu objektivu mobilního fotoaparátu takřka v přímém přenosu, svým skonem vzbudil pochybnosti a tyto byly dle výsledků předchozího článku jistě řádně a se vší pečlivostí prozkoumány, vyhodnoceny, okomentovány příznivci přírody i příznivci chemie, a bylo demokraticky odhlasováno a v následné diskusi zde také demokraticky usneseno ( včetně výhružek zastáncům jiného než vítězného názoru ), že tento osrstěný jedinec patrně bídně pošel v následku svého prostopášného života, zanechav spoustu potomků s různými zaječicemi, poté, co se do sytosti nažral ekologicky pěstovanou a EU dotovanou plodinou. Skoro by to vydalo na dojemný článek, jak nyní, v časech těžkých, pečujeme o život svých drahých a blízkých čtyřnožců, a že neunikne bedlivému oku orgánů ani taková náhlá podezřelá událost.

Ale ono to má, jako většina věcí, nějaký háček. Zde dokonce dva.

První háček je v tom, že by se mělo v případě takové události opravdu vyšetřit, zda onen neblahý tvor, trpící tularemií ( dosti častou nemocí ), neměl vnitřní orgány napadené nějakým chemickým koktejlem. Ono totiž existence této choroby nevylučuje, že se něčím "nedorazil". Řečí moderní lékařské vědy v aktuálním prostoru lidském, nezemřel by na Covid, ale s Covidem. Potud tedy první výhrada k oné chemii. Et post omnia quae vide.

A druhý háček spočívá v samotném faktu, že příroda je v porovnání s jinými lety, dřívějšími, dosti zasažena nemocemi, které se šíří a jsou nebezpečné člověku. Je jich vícero, ona tularemie je jednou z nich. V každém případě tedy nelze doporučit pytlačit zajíce k obědu na čundru. Lhostejno, zda má v sobě chemický koktejl, či sbírku mikrobů, bakterií, či virů. Sunt omnia et arietum filiorum Dei.

Mimochodem, kdy jste naposledy viděli pravého čundráka, který projde přírodou aniž by po něm zůstala nějaká pozorovatelná stopa ? Nu, zdá se, že tento druh je stejně na vyhynutí, jako zmíněná drobná perná a srstnatá.

S posledním odstavcem článku tedy nelze jinak, než zplna hrdla souhlasit. Ono to totiž nemuselo být to pole U Ovčína.
Řešení je známo, IT technika jej umí, uzákonění i zpřístupnění on-line by nebyl problém, "jen se to nějak nedaří realizovat", a některým se ani LIPS nezamlouvá.
Omnia autem ex stabit in aeternum.

Mimochodem, máte rádi zdravý, dobrý, český, ekologický med ?

<rýpal lesní>
Odpovědět
Hu

Hunter

29.6.2020 10:58 Reaguje na rýpal lesní
Nebo taky Iustitia est obtemperatio scriptis legibus
Odpovědět
rl

rýpal lesní

29.6.2020 14:09 Reaguje na Hunter
Et lepus hie non legitur.
Proto jsou životem odkázáni na nás. K naší škodě. Neb jednou budeme na jejich místě. Ale budeme mít legislativu.
<rl>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

29.6.2020 14:09 Reaguje na Hunter
Et lepus hie non legitur.
Proto jsou životem odkázáni na nás. K naší škodě. Neb jednou budeme na jejich místě. Ale budeme mít legislativu.
<rl>
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.6.2020 12:50
1.) Otravu veterináři NEZKOUMALI !!!
2.) Katastr obce je nudlovitý, zajoch klidně mohl dojít ze sousedních polí (300-400m). Uváděný zemědělec jistě není posledním hospodářem pod Řípem.

Kdysi mi traktoriska donesl zraněnou poštolku, prý mu při obracení sena narazila do kabiny. Kloub v ohbí křídla měla silně napadený mušími larvami, zřejmě v důsledku zásahu proudem. Rána byla velká, otevřená, svalovina z velké části vykousaná. Vytahovat desítky larviček bez pinzety nešlo, proto jsem ji do rány aplikoval Biolit (na hmyz...). Nebylo to šťastné řešení, neb po chvíli poštolka začala tuhnout a během půl hodiny skonala v křečích-( Netuším, jak insekticidy působí na savce, ale pro ptáky mohou představovat smrtelné nebezpečí.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

30.6.2020 10:41 Reaguje na Karel Zvářal
Permetrin ve slabé koncentraci dravcům nevadí , vstřebává se pomalu. Otevřenou ranou to byla rychlá pecka. Peroxidem vodíku by to bylo lepší a možná se šancí a přežití. Na rány po zásahu elektřinou se umírá dlouho a pozdě - nekróza tkání chvíli trvá. Záleží na tom , kudy výboj prošel, prognóza je ale nepříznivá.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 14:18
Tak jsem si článek přečetl ještě jednou. Ten veterinář ZPOCHYBNIL, že zajíc pošel na tularemii. A za další ten mistr z toho občanského sdružení nemá ani nejmenší právo chtít po tom zemědělci, aby postřiky hlásil. Na poli nemá nikdo co dělat a cestu nikdo nestříká. Úvahy o tom, co kdyby vítr něco zanesl, jsou mimo mísu, protože v tom případě by šlo o minimální množství, které nemá na lidské ani zvířecí zdraví vliv. A kecy o velmi nebezpečných toxických látkách zavánějí podáním trestního oznámení za šíření poplašných zpráv. Ono je už na čase, aby to někdo z takto postižených zemědělců udělal.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.6.2020 15:34 Reaguje na pavel peregrin
Uhynul nám kocour, který do řepkového pole chodil na hraboše. Když jsem jeho příznaky konzultoval s veterinářem z okresního města, tak mi sdělil že začali stříkat řepku a má jednu otravu koček za druhou.
Takže že o tom, že by tato postřiky byly neškodné, si dovoluji hluboce pochybovat. A faktem je, že pokud by takováto konkrétní informace byla k dispozici, tak by nebyl problém zvířata zavřít a zavřít se dají i ty včely.
Ovšem pokud je "duch zákona" naplněn tím, že se včelař někdy v únoru dozví, že pole "někde" v té a v té lokalitě budou "někdy" v březnu až červenci desetkrát stříkány přípravkem toxickým (mj.) i pro včely (a jiní dotčení se nedozvědí ani to), tak prostě není něco v pořádku. Ta informace by měla být přesná na úrovni dne a pole (polí).
A je to jenom lenost a neschopnost zemědělců, že odmítají takové informace poskytovat.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 16:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Výše to komentuji. Pro včelaře takováto informace nemá vůbec cenu, protože dnes stříká Franta, zítra Tonda a pozítří Joska. Tudíž včely nelze zavřít, technicky se to vylučuje. Co se kocoura týká,bohužel na poli nemá být. V tomto případě bych si tipnul, že buď nastala otrava chlorpyrifosem(Nurelle) nebo permethrinem. Permethrin je pro kočky smrtelný, na psy a ostatní zvířata nemá vliv.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.6.2020 17:16 Reaguje na pavel peregrin
Jenže některé nerozmazlené domácí kočky jsou zvyklé chytat myši i na polích. A kočka si na rozdíl od psa dělá skoro vždycky co chce ona bez ohledu na to, co si přeje "její" člověk.

Když bych věděla dopředu, kdy hrozí nebezpečí, tak bych kočku včas chňapla a na určitou dobu zavřela do sklepa nebo na půdu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.6.2020 17:20 Reaguje na Majka Kletečková
Jenže to bych musela včas vědět, kdy kočce hrozí nebezpečí.

Že by měli konvenční zemědělci strach z toho, že ty jejich chemické koktejly přece jen nejsou tak nevinné?
Odpovědět
LB

Lukas B.

29.6.2020 18:01 Reaguje na Majka Kletečková
už jsem kamarádům několikrát pomáhal zakopat pár ovcí. pastvina, a hned vedle ohrady pole. přišli odpoledne domů, na poli čerstvé cestičky od kol traktoru, a všechny ovce byly takové malátné a ukašlané a do rána jich pár pošlo a ostatní se zotavily.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 19:34 Reaguje na Majka Kletečková
Pokud používají koktejly oficiálně povolené, tak opravdu strach nemají, to mi věřte.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

30.6.2020 10:37 Reaguje na Majka Kletečková
Dovoluji si upozornit , že je dle zákona a vyhlášky zakááno vypouštět do honitby zvířata ze zájmových chovů. To , že se tak dělo , děje a bude dít , na tom nic nemění. Kočka jen nikomu tolik nevadí , když běhá přes cizí zahradu a pozemky , pes jo a ten navíc musí být čipovaný. Takže micinka běhá po polích ilegálně.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

11.7.2020 21:05 Reaguje na Petr Pekařík
Nikdy jsem nevypouštěla žádné domácí zvíře do myslivecké honitby, ale naše kočka i kočky z ostatních zahrad přání lidí občas ignorují. Ale protože chytají myši a potkany ve svém okolí a díky tomu nemusíme dávat jedovaté návnady, tak jim jejich chování tolerujeme. No a tak se stane, že jednou za čas kočičí myšilovky zabrousí i na kraj pole.
Mám dojem, že myslivcům chemické postřiky polí prováděné konvenčními zemědělci vyhovují, protože zabíjí micinky ilegálně zaběhlé na pole.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 19:33 Reaguje na Majka Kletečková
To by se kočka asi utrápila, protože ošetřuje se průběžně vždy něco. A nejen myši chytají, ale i malé zajíčky, ptáčky atd.
Odpovědět
PP

Petr Pavel

30.6.2020 05:45 Reaguje na pavel peregrin
Nechte me hadat. Velkozemedelec a k tomu myslivec?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

30.6.2020 08:27 Reaguje na Petr Pavel
Střední zemědělec a nemyslivec, ale přítel myslivců.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

4.7.2020 17:30 Reaguje na pavel peregrin
1. Se včelami se mýlíte, uzavírat úl se dá, česnovým uzávěrem s očkem ( cena cca 9- 50Kč ), umožní větrání ale neumožní výlet, právě jako dočasné opatření při ošetření plodiny, pokud se o tom ovšem včelař dozví. Jsou pak trochu neklidné, ale zvládnou to, pokud je to jen na nezbytný čas.
2. Kombinaci SŠZ, agronoma a nemyslícího přítele myslivců beru jako žert.
3. Kolik lidí máte pod sebou vybavených motyčkami ? Víte, v tom je ten problém. Ne v té chemii. Ta chemie je důsledek.
4. Na MENDELU se to učí jinak, mají i kurzy. V Praze a okolí asi učí spíš ekonomii. Z Pardubic je dost chemie i tak samo o sobě. Ale nejsou ty babky a motykama, ty co to umí a mají praxi jsou již v důchodu.
5. Každá z těch babek totiž takového zajíce viděla vyskočit z pod nohou mnohokrát za směnu a jen leknutím zařvala : fuj, to jsem se lekla ...
Chtělo by to vylézt z kanceláře a jít do polí pane agronome a místopředsedo. :o)
<rýpal lesní>
Odpovědět

Jan Škrdla

29.6.2020 19:35 Reaguje na pavel peregrin
Jenom pro pořádek, veterinář zpochybnil, že zajíc pošel na tularemii. Nezpochybnil ovšem, že byl tularemií nakažený.
Dále z článku vyplývá, že se zajíc neotrávil na poli pana Minarčíka (Pod ovčínem). Mohl se otrávit na jiném poli, jiného zemědělce, ale taky nemusel. Mohla to být kombinace více faktorů. Na tuto otázku článek odpověď nedává.

Jinak aplikace přípravků na ochranu rostlin má svá pravidla. Např. za silného větru by se stříkat nemělo, zejména v blízkosti okrajů půdních bloků. Fakt si nejsem jistý, jestli to všichni zemědělci dodržují.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

30.6.2020 08:31 Reaguje na Jan Škrdla
Takovéto zpochybnění je pro veřejnost to samé, jako když řekne, že se otrávil. To by si veterinář při míře svojí inteligence měl uvědomit.
A co se aplikace týká, máte pravdu, ale to samé jsem již psal a každý to musíme dodržovat, jinak se vystavujeme postihu.
Odpovědět
LV

Luboš Vaněk

29.6.2020 22:45 Reaguje na pavel peregrin
No, zkus to vysvětlit tomu zajíci. Je tak blbej, že nečte tvoje příspěvky.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

30.6.2020 08:28 Reaguje na Luboš Vaněk
Z tvého příspěvku ani já nejsem moudrý.
Odpovědět
Jan Tauš

Jan Tauš

29.6.2020 19:15
Jak se dalo čekat, nic se nezjistilo takže ochran lidského života a lidský faktor byl odsunut. Jediná ochrana lidí a dětí proto vzhledem k situaci, že se na povolení postřiků nic nezmění a nikdy se nic nedokáže, je zakázat veškeré postřiky vyjma sladou vodou. To je jediné, co bude na tyto chemické zemědělce platit. Lidé na to doplatí svými poškozenými geny za 100 let, ale
to už bude bývalý starosta vysmátý na nebesské procházce svými lány. Ano, kupujte českou mouku, české obiloviny, možná nedopadnete jako ten králík. Howgh
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 19:31 Reaguje na Jan Tauš
Ano, kupujte, protože sračky z dovozu jsou ošetřované o dost více. Ale sousedova tráva je vždy zelenější, že ano.
Odpovědět
JB

Jarmila Buková

29.6.2020 21:00 Reaguje na Jan Tauš
Přestupte před lid a řekněte ať 75 %lidi se vrátí na pole.. Další člověk z města co nic neví.
Odpovědět
PP

Petr Pavel

30.6.2020 05:52 Reaguje na Jarmila Buková
Prestante pestovat repku do aut a kukurici do bioplynek a hned budete mit dost kapacity na to, vypestovat poradne potraviny bez chemie. Takto jen nicite pudu vasimi mastodontnimi traktory, ktera neni schopna vubec zadrzet vlahu. Drive meli sedlaci k pude a prirode vztah a pokoru. Vy dnes pudu a prirodu jen drancujete. A zacina to mrtvymi vcelami, pokracuje mrtvymi kockami a konci otravenym lidstvem.
Odpovědět
Fio Srach

Fio Srach

30.6.2020 08:24 Reaguje na Petr Pavel
přesně tak, vybetonovat. Tam bude zajíc v bezpečí.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

30.6.2020 08:32 Reaguje na Petr Pavel
Víte o tom prd, tak to raději nekomentujte, jste k smíchu.
Odpovědět
PP

Petr Pavel

30.6.2020 08:55 Reaguje na pavel peregrin
Neco k veci a k memu prispevku by bylo? Jako ze se tolik repky pestuje kvuli stolnimu oleji? A ze biomasu vracite poli? Nebo ze nepouzivate jedy? To vyvratit nechcete? Aha, ona potrefena husa zakejhala.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

30.6.2020 10:31 Reaguje na Petr Pavel
Řepka se pěstuje na olej a jako přísada do paliva -to druhé jsme nevymysleli my. Jinak řepka nemá doposud plnohodnotnou náhradu jako zlepšující předplodina. Biomasa se na pole vrací,nejen ve formě slámy, ale také ve formě kořenových zbytků. Jedy- pokud užíváte léky, kosmetiku a dýcháte vzduch, nemusíte si s "jedy" v zemědělství příliš lámat hlavu.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

30.6.2020 16:44 Reaguje na Petr Pavel
Mě nejvíc otravují lidé. Kdyby jich nebylo, bylo by tu líp.
Odpovědět
mr

michal rysavy

1.7.2020 23:04 Reaguje na Petr Pavel
Přestaňte spotřebovávat paliva, energii.. Snížení poptávky tak, aby se produkt stal prodělečný. Stačí, nespotřebovávat paliva, energii..
Jinak mám půdu, jak ornou, tak ostatní, kde rostou stromy a kam si lidé jezdí nabrat do svých kamínek. Ale o nějaký zájem problematiky v místě, nějaká obnova či slušnost (odpadky), se nikdy nedočkám. Na orné vím, co se má. Jezdím se vzdělávat a problematiku řešíme více než Vy, někde z gauče. By bylo dobré, kdyby místo jména, bylo uvedené zaměstnání, jako na volebních lístcích (stejnak si tam můžete napsat cokoliv)..
Odpovědět
Fio Srach

Fio Srach

30.6.2020 08:24 Reaguje na Jarmila Buková
souhlas
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.6.2020 08:01 Reaguje na Jan Tauš
Promiňte pane Tauš ale ono se přece zjistilo. No a že se nezjistilo to co určití zúčastnění chtěli aby bylo zjištěno? Už jsem to jednou napsal. Co jim brání zadat a samozřejmě i zaplatit novou pitvu a nové rozbory? No nebrání jim v tom zatím absolutně nic. Místo toho se ale budou pokoušet neustále pranýřovat zemědělce. Jde přece hlavně o jejich dědi aby si "měli kde hrát". Nebo snad ne? Viděl jsem původní reportáž pana Tůny a slyšel tak i vyjádření členů toho společku. Vypadalo to jako by místní zemědělec používal k trávení přírody snad " Agent orange" Nemají zájem zadat dodatečný rozbor? Znovu se ptám proč? Zjistilo by se pouze již jednou zjištěné? Samozřejmě, lepší a hlavně levnější je bez důkazů pomlouvat.
Odpovědět
Jan Tauš

Jan Tauš

29.6.2020 19:15
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

29.6.2020 21:11
Kočku byste ven vůbec pouštět neměla. Když chytá drobné hlodavce, tak to je sice užitečné, ale ona i plení ptačí hnízda, a to dost často i ptáků vzácných a chráněných.
Odpovědět
LB

Lukas B.

1.7.2020 11:10 Reaguje na Jaroslav Štemberk
kočka je jednak mimořádně pěkné a roztomilé zviřátko, a druhak je to strašlivý stroj na zabíjení. nechceme-li kočku držet v bytě či v kleci, měli bychom si ujasnit, má-li kde lovit a co lovit. kočka na statku, živená na myších a vodě bude pravděpodobně velmi užitečná. v rodinném domku na mikroparcele bez hospodářství nebo dokonce bytová kočka pouštěná ven....

ono postupně se do obecného povědomí dostává, psa by si neměl pořizovat ten, kdo nedokáže zajistit, aby pes nadměrně neobtěžoval okolí. dojde snad jednou i na kočku - zatím jsou takové ty "kočičí mámy" co mají deset-dvacet polodivokých koček, které jsou schopny vyvraždit perimetr stovek metrů od bydliště považovány za kladné bytosti.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

3.7.2020 17:52 Reaguje na Lukas B.
Taky to tak vidím.
Problém potom je to, že na těch zahradách majitelé obvykle zlikvidovali prakticky všechny ovocné vysokokmeny a polokmeny, kde byli ptáci před kočkou jaký takž v bezpečí. Taky málo udržované husté křoviny, kde se kočka na ptačí hnízda nízko nad zemí sídlicích ptáků špatně dostávala, vymizely. Jediná výjimka jsou husté vyšší jehličnany, které dnes, co jsem viděl, využívají k úspěšnému přespávání hejna vrabců. Ale jinak na zahradách, ovocné zákrsky, drobné prostříhané keříky drobného ovoce, nějaké metrové okrasné keříky, tam ptáci před kočkou v bezpečí nejsou. Navíc každý týden hoblované anglické trávníky vyhánějí ze zahrad i hlodavce, takže kočka nemá na takových zahradách jako kořist nic jiného než ptáky, kteří se tam ještě opováží přiletět. Jediný pták, kterému toto moc nevadí, je snad pouze rehek, protože umí zahnízdit ve výklencích ve zdi, pokud mu je majitel domu poskytne.
Jinak ale jsem zaznamenal, že se do zahrad šíří taky straky, další pohroma pro drobné ptáčky a jejich hnízda.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

11.7.2020 21:47 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Máme kočku, aby likvidovala myši v domě a na zahradě a aby udržovala potkany z ulice v uctivé vzdálenosti.
Nikdo z nás nemá radost, že kočka zabije i mladé kosy pobíhající po zemi, co se teprve učí létat. (Naši kočku vždy v té době zavřeme do sklepa, ale kočky ze sousedních zahrad zapracují místo ní.) Ostatní ptáky u nás tahle šelma většinou neohrozí, protože je kočičí přítomnost odradí od zahnízdění a nebo se na ně kočka do ptačí budky vysoko na stromě nedostane.

Pokud by se vám, pane Štemberku, podařilo prosadit zákon, že v celé ČR se nesmějí pouštět kočky ven, tak pak by to určitě mělo pozitivní vliv na počty ptáků.

Kdyby se vám ale podařilo prosadit, aby se např. (nejen)na polích používalo méně chemie, aby byla pestřejší mozaikovitá krajina protkaná remízky místo velkých širých a monotónních lánů, tak by byla krajina zdravější a mohlo by v ní přežít ještě mnohem víc vzácných ptáků.
Odpovědět
Fio Srach

Fio Srach

30.6.2020 08:25
a co je přejetých ježků. Tam pitva ani nejde uskutečnit...
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.6.2020 08:38 Reaguje na Fio Srach
Proč by nešla? Pitvat se dá cokoliv.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

30.6.2020 16:46
Hezká polemika. Ještě že ta tularémie nebyla v území tak rozšířená. To by zavřeli území, uvalili karanténu.
Odpovědět
LJ

Lukáš Jurečka

30.6.2020 17:54
Vloni se mediálně řešil úhyn 15 zajíců na brněnsku, údajně kvůli aplikaci Stutoxu. Že za 4 měsíce po této zprávě bylo postříleno asi 80 kusů ve stejné lokalitě už nikdo neřešil. Tak si myslím, že v okolí Řípu existuje myslivecké sdružení a že každý rok na podzim střílí zajíce. Že se stane a nějakého netrefí a on potom někde trpí se asi také neřeší.
Ale ti zemědělci jsou propíraní ze všech stran. Nejlépe formou spekulací typu "ASI" to nebyla nemoc apod.
Přál bych všem diskutujícím si vyzkoušet být v kůži těch, kteří berou zemědělství jako své životní povolání. Musí se snažit dodržet všechna opatření, příkazy, zákazy, výjimky, pravidla, zásady a nařízení, které se neustále mění a zpřísňují. Při tom vypěstovat plody, které splňují normy a kvalitu, prodat je a tímto způsobem se uživit. Za posledních 10 let byly jen 2 roky, kdy se dalo uživit bez dotací. Jsme v podstatě nucenými "závisláky" na dotacích. Štvanou zvěří, do které se trefují mnohdy lidé, kteří o tom nic neví a ještě mají pocit, že jsme přítěží.
Mléko a maso prodáváme spoustu let za nižší ceny než jsou ceny v Německu a stejně se na pulty nedostanou, protože řetězce dají nižší cenu cizímu zboží (když je vlastní majitelé z ciziny). Naši lidé se nedívají na původ, ale na cenu a nepřemýšlí, komu tím škodí....bohužel.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.7.2020 07:03 Reaguje na Lukáš Jurečka
Do zemědělců se strefují výhradně ti, kdo o tom nic neví. Ale na druhou stranu, číst takové pitomosti někdy i pobaví.
Odpovědět
MG

Martin Grof

1.7.2020 14:18
Pitva neprokázala úmrtí zajíce na tularemii, pouze zjistila přítomnost patogenních bakterií v těle zajíce. Oproti tomu ÚKZÚZ zjistil ve všech odebraných vzorcích rostlinného i půdního materiálu necílových pozemků sledované travnaté plochy a polní cesty kontaminaci směsí reziduí aktivních látek POR. Viditelně chemií spálená travnatá plocha ilustrativně vypovídá o síle koncentrace POR v okamžiku úniku látky. Na tom samém místě si v doprovodu učitelek pravidelně hrají děti z místní MŠ a ZŠ. Vzhledem ke zjištěné směsi reziduí ve všech vzorcích a dalších okolnostech, lze vyvodit závěr, že zde docházelo k opakované manipulaci s příslušnou zemědělskou technikou a k opakované kontaminaci POR necílových pozemků, na nichž se rovněž opakovaně pohybovaly zranitelné skupiny obyvatel - např. malé děti a jejich učitelky a vůbec se nemohly nijak chránit, protože nikdo o ničem neměl ani ponětí. Budeme se snažit, aby tato kauza rozhodně do ztracena nevyšuměla, protože taková situace je v rozporu s platnou legislativou a především s příčí zdravému rozumu.
Odpovědět
Hu

Hunter

1.7.2020 17:57 Reaguje na Martin Grof
Já bych se na vašem místě spíš staral o to, aby učitelky MŠ a ZŠ včetně dětí dostaly informaci o tularemii. Tzn. aby nešahaly na kadavery a nepokoušely se zachraňovat zajíce s nestandartními příznaky chování atd. Rozhodně to bude užitečnější než ty vaše číčoviny ohledně postřiků.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.7.2020 19:35 Reaguje na Martin Grof
Chemií spálená travnatá plocha- já se musím jen smát. To vás nikoho doposud nenapadlo, že ten flek není od postřiku, ale od většího kusu případně hromádky vysypaného umělého hnojiva?
Odpovědět
Hu

Hunter

1.7.2020 20:17 Reaguje na pavel peregrin
Proč by je to mělo napadnout když o tom vědí kulové:-)?
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 00:20 Reaguje na pavel peregrin
Jednoduše proto, že to prokázaly výsledky analýz. Žádné hnojivo v rozborech potvrzeno nebylo. Pokud máte jiný názor, určitě ho dokážete sdělit ÚKZÚZ, pravděpodobně s Vámi zapomněli projednat, na co si mají dát pozor.
Odpovědět
mr

michal rysavy

1.7.2020 23:28 Reaguje na Martin Grof
Martin Grog se příčí zdravému rozumu.. Jaké tvrzení to tady roznášíte, z článku to nebylo a odkaz na něco jiného jsem tedy neviděl. Výsledky testů tak jako jenom tady, tak od vás jsou pouze plácnuté (které jsou pravé, správné?) informace. Zneužíváte studie, ale sám svoje informace pouze plácáte. Např. je "ilustrativně vypovídá ... úniku látky" - takže flek po úniku kapaliny není ohraničen a poničení (zasažení) vegetace se chová dle spádovitosti plochy, také by měli být znatelné zásahy okolních lístů (při roztřiku o zem) v místě úniku. Ale nic moc o tom nevim, takže nechci polemizovat.
Co se týče chemie okolo nás. Jestli jste z té vesnice, víte kdy a čím stříká váš soused? Když tam pěstují ovoce na stromech, zeleniny na zahrádkách? Hlavně že na cizím za vsí chcete mít přehled, ale co se děje vně, to přehlížíte.. PS: proč se tedy nejedná s vlastníkem (církev) pozemků, ať tam vytvoří pastviny. Jak bylo dřív...
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 01:08 Reaguje na michal rysavy
Nejsem autorem článku. Pokud zodpovědní odborníci z ÚKZÚZ zvolí určitý postup a v jeho důsledku dospějí k závěru, že na necílových pozemcích byla ve všech odebraných vzorcích zjištěna směs reziduí aktivních látek POR, není důvod takový postup zpochybňovat. Tím místem se zabýváme, protože tam škola a školka organizovaně vodí naše děti. Zjevně tato situace není v souladu s platnou legislativou, protože žádné směsi aktivních látek POR se nemají na těch pozemcích vyskytovat.
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 01:38 Reaguje na Martin Grof
Ještě si dovolím doplnit, že obavy rodičů byly v tomto případě naprosto odůvodněné. Pokud chceme předcházet takovým incidentům (kontaktům malých dětí s aktivními látkami POR na veřejnosti přístupných pozemcích, je nárok na informovanost o chystané aplikaci POR evidentně zcela nezbytné opatření, nikoliv však postačující.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

2.7.2020 08:58 Reaguje na Martin Grof
Proč nechcete vědět, proč ten zajíc uhynul?
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 10:52 Reaguje na Jan Olejníček
Chceme od samého počátku, ale věřte mi, že mnohem víc než uhynulý zajíc mne zajímá ohrožení našich dětí POR, které bylo dle našeho názoru nepochybně prokázáno.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

2.7.2020 11:16 Reaguje na Martin Grof
Z mého pohledu také není důležité, zda zajíc zemřel na tularémii nebo jen s tularémií.

Myslím, že my občané bychom měli mít možnost se včas dozvědět, jaká chemie se aplikuje v bezprostřední blízkosti míst, kde se pravidelně nebo občas vyskytujeme.
Odpovědět
Hu

Hunter

2.7.2020 11:22 Reaguje na Martin Grof
Tak prokázáno nijak nebylo. Můžete uvést knkrétní hodnoty reziduí? A překračují nějakou konkrétní normu? Pro ten dotčený pozemek. Protože rezidua POR v nějaké míře najdete např. i v produktech tzv. EZ a to i při dodržení podmínek.
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 15:03 Reaguje na Hunter
Prokázáno to bylo. Když by to nebylo prokázáno, tak by to ÚKZÚZ ve své zprávě rozhodně nikomu nesděloval. Pro konkrétní hodnoty se obraťte na ÚKZÚZ. Navíc v této souvislosti kontrolní orgán řešil se zemědělcem jinou přístupovou cestu k půdnímu bloku. Ta rezidua tam vůbec nemají být. Zákon 326/2004 a prováděcí předpisy nepřipouští možnost zasáhnout necílové pozemky aktivními látkami POR.
Odpovědět
Hu

Hunter

2.7.2020 19:39 Reaguje na Martin Grof
Takže nevíte vůbec nic.
Odpovědět
Hu

Hunter

2.7.2020 11:23 Reaguje na Martin Grof
A proč nezaplatíte toxikologické vyšetření toho zajíce?
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

2.7.2020 11:41 Reaguje na Hunter
Zajíce už nepotřebují, mají rezidua.
Odpovědět
Hu

Hunter

2.7.2020 12:20 Reaguje na Jan Olejníček
Jasne. Aspoň neco☺.
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 15:14 Reaguje na Jan Olejníček
Možná Vás to překvapilo, ale od začátku nám šlo především o vlastní děti a místo, kam chodí na pravidelné procházky. Ten zajíc tam trvale žije, takže působí jako lakmusový papírek. Rádi bychom věděli, co se přesně přihodilo, ale cesta k potřebným informacím je velmi složitá.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.7.2020 17:39 Reaguje na Martin Grof
Tak v případě dětí bych nebral právě tu na člověka přenosnou tularémii vůbec na lehkou váhu. Právě naopak, nějaké zbytkové rezidua se najdou všude, ten výskyt tularemie a možnost nakažení je podle mě podstatně horší. Ten trvale žijící lakmusový papírek s tularémii je hodně špatný vtip.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

3.7.2020 18:01
Tularémie - napadá játra a ledviny...
Pokud se nejednalo o organismus zvetšelý stářím , což u zvířat žijících v přírodě obvykle nebývá nebo o organismus poničený nějakým dlouhodobým chronickým problémem, jsou křeče u umírajícího zvířete dost běžné.
Například v případě tularémie byl organismus toho zajíce určitě otráven, protože v případě kolapsu jater a ledvin zvíře končí na vysokou koncentraci toxických zplodin látkové výměny v organismu. Což se v konečné agónii jeví velmi podobně jako nějaká otrava pesticidy.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

11.7.2020 23:05 Reaguje na Radim Polášek
Na http://www.myslivecke-forum.cz/index.php?str=vypsanidiskuze&id=381 se k problematice uhynulého zajíce vyjadřují sami myslivci.
Jestli jsem to dobře pochopila, tak otrava pesticidy má lví podíl na žalostném celkovém stavu zaječí populace u nás.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

3.7.2020 23:10
Nejsem fanda chemie v zemědělství(včelařím),ale jak má pár procent lidí
v zemědělství bez chemie a moderní techniky obhospodařit půdu,kterou
před válkou obdělávalo více než třicet procent obyvatel?Kdo se z ekologů
chopí pluhu,opratí koně a půjde ručně okopávat řepu či brambory?Kecat
umí každý,ale dřít na poli nikdo nechce.Vinou ekology prosazené zelené
energetiky z biomasy a přidávání řepkového oleje a kvasného lihu
do paliv,se výměra těchto energetických plodin znásobila na úkor těch,
které byly pro přírodu daleko vhodnější.S tržním poklesem stavů dobytka
a z racionalizací v jeho ustájení(další úspora pracovní síly a práce,co
mudrlantům zrovna nevoní)pokleslo množství statkových hnojiv a tím humusu
a přírodních živin v půdě.Narostla spotřeba těch umělých,k tomu chemie
na ochranu těchto plodin a s tím spojené přehmaty i utajené havárie.
Zajíc podle pitvy uhynul na tularémii,ale kolik zvířat,ryb a hmyzu umírá
na následky chemie se nikdy nezjistí.Zemědělci se pouze chovají tržně
a pěstují to,co vynáší díky zelené energetice a jiným zhovadilostem.
Havárie a přehmaty se bohužel stávají a nikdy se jim zcela nezamezí.
Největší "havárií"v naší přírodě je OZE a neuvážené experimenty
s různými návraty původních druhů(jaké je rozhodné datum pro původní
a nepůvodní druhy?)a jejich nekritická obhajoba na úkor druhů jiných.
Mnohé tak zavání lobingem(OZE),jiné zviditelňováním(návrat velkých šelem,praturů,divokých koní atd.)a jiné čirým ekoterorismem(blokace
obchvatů měst a ničením lidských životů v postižených městech a obcích).Můžete mne zkritizovat,ale pokud se bude ochrana přírody
zabývat podobnými věcmi,tak i přes masivní medializaci ztratí
i mnohé stávající zastánce.Ti se nakonec přikloní ke stranám
s realistickými plány,jak pečovat o přírodu.Utopie patří do
"scifi"a né do života v 21.století.Jinak nikdo ze zastánců
ochrany všemožných predátorů nevidí smrt zajíčat,nemá řešení
jak je chránit před výkonnou zemědělskou technikou a stále
vyšší dopravou.Pláč,nad jedním zajícem a dokonce umírajícím
na jejich přírodní nemoc,se rozmázne,ale o těch tisících
zajíčat končících jako potrava přemnožených predátorů ticho.
Pamatuji statisíce zajíců,ale to byli ochránci přírody těmi
ochránci a ne experimentátory,lobisty a snílky o návratu do
divočiny.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

4.7.2020 10:48 Reaguje na Břetislav Machaček
Bingo!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.7.2020 13:26 Reaguje na Břetislav Machaček
V jednom se mýlíte pane Macháčku. V době kdy tu byli statisíce nejen zajíců ale i koroptví a bažantů tu žádní takoví ochránci přírody jako experti z hnutí Duha, Děti země atd nebyli. Byl tu Brontosaurus, Tis a začínal ČSOP. S těmi všemi byla tehdy ještě rozumná řeč a myslivci, lesníci či zemědělci byli pro ně rovnocenní partneři. Blokaři čehokoliv a pobírači výpalného v dnešní podobě se vyskytli až mnohem později. Ač tedy nepůvodní ihned se pasovali do role těch jediných opravdových ochranářů všeho co vynáší, či je mediálně pro veřejnost přitažlivé. Tady již žádná diskuze natož partnerství ve společné snaze možné bohužel není. Sice nevím až kam to bude muset zajít, aby se veřejnosti otevřeli oči ale věřím že ty oči se nakonec otevřou.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

4.7.2020 16:42 Reaguje na Jarek Schindler
Obávám se, že se pan Macháček v zásadě nemýlí. Problém je v tom, že se lidstvo dostalo do situace, kdy nehospodaří z hlediska životního prostředí udržitelně a bez následků pro budoucí generace. A o tom to je.
A předchozímu jásajícímu panu pavlu peregrinovi, jen jedno - Kombinovat Roundup s Harvade 25F, který nazývá regulátorem dozrávání ač je to prostředek pro potlačení konkurenčního plevele ( a ano, tím nestíní a umožní dozrávání ) je jen nepochopení zemědělského inženýra. V pitných vodách máme atrazin ( reziduum k roundup ) a další, mix chemických látek, děcka mají alergie a vykazují ne zrovna zdravé parametry, ale koho by děsil jeden zajíc, že. On je to jen vrcholek ledovce, pánové.
A k těm předchůdcům ( Brontíci,l Tis i ČSOP ), mocní a ekonomičtí šíbři si s nimi vytřeli zádel, a výsledky vidíme denně. U nás skládka čeká na řešení 30 let, a pamětníci toho stavu vymírají, jako ti zajíci. V r. 1989 byly priority jiné si vzpomínám.
Žádného "blokaře" jsem zatím nespatřil, ale při jednání jsem viděl spoustu gaunerů, kteří uměli i křivit legislativu, aby prosadili svoje. Bez ohledu na to, co za negativa to přinese. A umí si to ovlivnit jinudy. Za peníze.
Tak asi tak.
<rýpal lesní>
Odpovědět
pp

pavel peregrin

4.7.2020 17:20 Reaguje na rýpal lesní
Tak zrovna Harvade se už nejméně 20 let nepoužívá, to jste střelil trochu vedle. Dále nechápu, co je myšleno" atrazin, reziduum k roundup?" Atrazin nemá s Roundupem vůbec nic společného. A dále- nijak nejásám, ale souhlasím se střízlivým hodnocením, protože takto se dělá moderní zemědělství po celém světě a my můžeme být jedině rádi, že u nás s podstatně menší mírou chemie, jak v okolních státech.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

4.7.2020 18:20 Reaguje na pavel peregrin
Nestřelil, a v roce 2001 jste jej ještě doporučoval, sám víte. Právě to "moderní zemědělství" vede do kopru zbytek přírody, ač by s ní mělo být v souladu. Někteří zemědělci to pochopili, někteří ne.
Připojuji pro osvěžení paměti link :
https://www.uroda.cz/regulator-dozravani-usnadni-sklizen/
Atrazin je reziduum dříve používaných již zakázaných pesticidních látek, pochopitelně, zmíněn byl jako reziduum zachycené, mutagenní s prokázaným rizikem pohlavních změn, karcinogenity a mj. i zakázané látky s poločasem rozpadu 2 roky ( tj. za pět let ještě neodbouráno cca 3% ) , stejně jako zmíněný pesticid Harvade 25F ( dimethyphyn ) ukončen v roce 2001 ,crompthoncorp.com jistě znáte. Roundup zakázán 2018, ponechán na základě lobyistických tlaků MZe 2019. "Náhrada se těžko hledá". A spousta dalších. Ještě dlouho budou otravovat prostředí, i svými rezidui. Parafrázujíce, atomová bomba také nemá náhradu. Ale nikdo ji nechce, ale jsou jí plné sklady.

Ano, po celém světě se prosadil způsob, který jste užíval, a který nerespektuje zásadu nezatížení rezidui a dalšími vlivy na jednotlivé složky přírody. Abych byl spravedlivý, průmysl ne tom není jinak ( resp. o moc líp ). Cestou je vyrovnat následky s možností přírodní eliminace dopadů, a kde je možné, pomoci technicky a tyto snížit. A to obsahuje i zákazy takových prostředků, které poškozují přírodu a tráví živočichy ať tak, či onak. Ten vrcholný predátor to totiž v potravním řetězci akumuluje. Pánové manažeři i ministerští asi chodí do jiných obchodů, ale jedy jsou všude.

Vyjádření pana Machačka však nepovažuji za vyvážené a vůbec ne za střízlivé, protože využívá negativ ( OZE atd ) k argumentaci toho, aby se ekologický pohled dostal pod tlak argumentace chybami, ale nevidí ( či nechce vidět ), že tento pohled je rozumným ( ale odmítaným ) kompromisem, řešící problém, ač je to řešení v mnoha ohledech již pozdní. Ekonomický zájem pak diktuje řešení jiné, to, které nás dostává čím dále hlouběji do neřešitelnosti.
Doufám, že bylo pochopeno.

Radost z nastálého stavu nemám, prohospodařilo se 30 let neřešení. Úspěchy byly, mohlo jich být více. Unijní pánové pijí vodu z ledovce za - v přepočtu - 250Kč/3dl.

Já to vidím jako problém. Z pohledu živote na Zemi.

Takže takto na vysvětlenou. Zemědělství má na nynější vzpomenuté situaci zásadní vliv, a žel, trpí problémy, které vlastně situaci zhoršují. Nejinak je to v lesích, stavebnictví, dalších odvětvích. Je to systémový problém, který byl posílen, ne vyřešen.

<rýpal lesní>
Odpovědět
pp

pavel peregrin

4.7.2020 19:17 Reaguje na rýpal lesní
Od roku 2001 uběhlo kolik let? K ostatnímu jen ve stručnosti- po celém světě se používaly stejné látky, které byly postupně zakazovány a nahrazovány jinými, s příznivým ekotoxikologickým profilem. Tudíž není co řešit a my se nijak nevymykáme průměru, s rozdílem nižší zátěže.
Odpovědět
mr

5.7.2020 11:10 Reaguje na pavel peregrin
Měl byste jít do politiky. Názorové kotrmelce už teda umíte.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

5.7.2020 13:41 Reaguje na
Politici jsou pro mě obtížný odpad. A vy se naučte chápat psaný text, viditelně s tím máte potíže.
Odpovědět
mr

6.7.2020 11:24 Reaguje na pavel peregrin
Právě, že vy máte evidentní problém do vysílení obhajovat neobhajitelné. A vaše vyjádření je celkem jasné: pavel peregrin4.7.2020 19:17
Odpovědět
rl

rýpal lesní

6.7.2020 10:41 Reaguje na pavel peregrin
I látky s "příznivým ekotoxickým profilem" poškozují svojí toxicitou živé organismy a také složky životního prostředí. Sám pojem příznivý ekotoxický profil je protimluv, používaný obchodníky s chemikáliemi, které poškozují životní prostředí. Dokladoval jsem na příspěvku, jak se "odklání" náhrady takových složek, a na konkrétních příkladech jsem schopen to vysvětlit, ale na to by diskuse tady byla malá. Za těch 19 let dost málo, a je to v souladu s tím, o čem píši výše. V poslední větě vašeho příspěvku cítím, že vám průměr stačí. Já bych bral absolutní minimum a mnohem nižší zátěž, žel, u škůdců je to jako u mikroorganismů a léků. Ale nevysvětlil jste ty motyky. A těch 19 let je cca jedna nová generace. Zátěž by měla být vždy podlimitní, ale praxe bývá mnohem duchem prostší. To jsou zjištění z terénu.
<rýpal lesní>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

6.7.2020 11:12 Reaguje na pavel peregrin
A ještě k tomu atrazinu a roundupu, rovnítko jsem mezi ně nedal. To jen pro úplnost. <rl>
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.7.2020 22:07 Reaguje na Jarek Schindler
Pokud jste si pozorně přečetl můj příspěvek,tak o těch
"ochranářích"a "ochranářích" jsem psal v poslední větě,
ale záměrně jsem je konkrétně nejmenoval.Jmenovat někoho
konkrétně je pouze píchnutím do vosího hnízda a ihned
se stanete terčem jeho útoků.Mnohým dnes chybí
schopnost dohody a kompromisu.Lze se přece dohodnout i
při blokaci staveb tak,že se vytvoří náhradní lokality
pro ohrožené živočichy a rostliny.Nikomu se nelíbí
zničení jeho oblíbeného místa a přesto se je třeba
mnohdy podvolit většině.O tom je přece demokracie.
Bohužel mnou popsaná činnost ohledně OZE,blokací
a zviditelňování,začíná převládat a stává se taky
nástrojem politického boje.Vláda je tím zloduchem,
který podporuje řepku,ale náhle je zle,když chce
šlápnout na kuří oko solárním baronům a řekne,že
s tím řepkovým olejem v naftě plní pouze nařízení
z EÚ prosazené Zelenými.Opozice si pak přihřívá
polívčičku možností si do vlády kopnout taky,ale
sama má máslo na hlavě ze svých dřívějších činů.
Pokud by si odpůrci přehrad přečetli pozorně vládní
materiál k té ochraně pozemků pro budoucí stavbu
těch přehrad,tak není proti čemu protestovat.Jednak
k tomu se stávajícím tempem nedojde ani za 5O let
a navíc ty pozemky uniknou jakékoliv jiné zástavbě.
Navíc si rýpnu ještě do těch vůdců.Asi se neuchytili
ve státní správě a tak se uchýlili do neziskovek,ale
do placených funkcí.Tam pak vymýšlejí nové a nové
projekty a žádají další a další dotace a granty.
Musejí svou činnost náležitě"prodat" a tak je TV
a tisk plný jejich "úspěchů".Je mi pouze líto
manipulace směrem k laické veřejnosti,když nemá
možnost vidět a slyšet odbornou oponentůru.Pak
čteme úzkostlivé články o myslivcích-vrazích
pejsků a koček,o rybářích žádajících tlumení
vyder,kormoránů a volavek,aby přežili lipani,
střevle a pstruzi potočáci.To se pustí v TV
ilustrační snímek roztomilého Vydrýska,ale
neukáží se zbytky jeho hostiny,když vydrancoval
chovný potok od vytírajících se ryb.Takže pouze
manipulace s názory veřejnosti ve svůj prospěch.
Mnohé tím osloví,ale člověk žijící celý život
v přírodě jim nenaletí,protože zná ta pro i proti.
Všeho moc škodí a i toho ekologična začíná být
zbytečně moc.Může se tak nakonec stát zcela
věc opačná,že se po "zelených"nesmyslech lid
naštve a otočí se směrem k technokratům.
Odpovědět
JV

Jarda Vesničan

5.7.2020 17:52 Reaguje na Břetislav Machaček
Bohužel se ukazuje, že většina problémů se sama nevyřeší, a většina velice hodnotných a fundovaných pžíspěvků se ztratí v archivech těchto webů. Velká škoda, zůstanou jen kolikrát velice sporná stanoviska ,,odborníků" z různých neziskovek, která jsou většinou jednostranná, ale pro některé politiky tolik lákavá a preferovaná. Pokud nedojde k opravdu odborné diskuzi i oponentuře o tématech týkajících se životního prostředí, dojdeme postupně k dalším katastrofám. Nebojme se názorů lidí, kteří nemají tituly a nedokáží vše pojmenovat podle současných světových názvů. Hlavně že dokáží česky pojmenovat skutečné problémy a navrhnout i případné možnosti nápravy. Logické myšlení a zdravý názor člověka z praxe je kolikrát to nejúčinnější, co vyřeší většinu problémů. Komu není současný stav přírody lhostejný,si musí při této diskuzi uvědomit, že jsme jen součástí přírodního řetězbe, a nesmíme si myslet, že všechno dokážeme domyslet do konce. Snažme se hlavně vylepšit životní prostředí pro faunu i floru a tím i pro nás, a nechtějme ze všeho jen zisk za každou cenu. V této chvíli mi tak schází nějaký relevantní názor ochranářských odborníků na tuto diskuzi
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

11.7.2020 23:09 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Břetislave Macháčku, podle článku veterinář zpochybnil, že zajíc pošel na tularemii. Nezpochybnil ovšem, že byl tularemií nakažený.
Odpovědět
MG

Martin Grof

4.7.2020 18:09
Konečně vnímám, že diskuse se postupně vydala k věcnému a střizlivému hodnocení problematiky. Nicméně v lokalitě byl zjevně bezděčně používán ten samý travnatý pozemek k opakované manipulaci s POR a příslušnou technikou a zároveň na stejné místo docházely děti z MŠ a ZŠ za účelem hry a odpočinku. Každý rozumný člověk chápe, že taková situace není v pořádku. Také zákon 326/2004 Sb. a všechny prováděcí předpisy zcela konzisteně říkají, že necílové pozemky nesmí být zasaženy aktivními látkami POR se speciálním důrazem na ochranu zranitelných skupin obyvatel (malé děti a těhotné ženy atd.). Pozemky byly POR zjevně kontaminovány opakovaně, ve všech testovaných vzorcích byly zjištěny směsi reziduí aktivních látek. Domníváme se, že podobným incidentům lze zabránit pouze dodržováním zákona, vzájemnou ohleduplností a především informovaností. Není možné se obávat posílat děti do přírody jenom proto, že nikdo nemá šanci zjistit, co se tam tomu zeměděleci před hodinou přihodilo. Pokud někdo používá takto nebezpečné látky ve volné přírodě, měl by mít povinnost o tom včas informovat. Národní akční plán pro nakládání s pesticidy schválený vládou se zavedením tohoto opatření dokonce opakovaně počítá. Není žádný rozumný důvod se tomu bránit. Praxe nám ukázala oprávněnost tohoto vládou navrhovaného a velmi rozumného opatření.
Odpovědět
JB

Jarmila Buková

4.7.2020 19:37 Reaguje na Martin Grof
To že si tady vy, pane Martine Hintlerhoziz nevím jak to je . A pan Jeřábek (rypal lesní), dopisujete mezi sebou, z vás nedělá celou konverzaci, pouze dva lidi, myslím že všichni ještě čekáme na další lidi z vaší sekty Mnetěš O. S.... jinak pro ostatní toto jsou autoři bulvárního článku o "otřesné" smrti zajíce. Jsem zděšena, že takový zlý závistivý lidi můžou volně žít, ale na každou svini se vaří voda!
Odpovědět
MG

Martin Grof

4.7.2020 21:15 Reaguje na Jarmila Buková
Paní JB doporučUji zdrženlivost.

Jinak bych si dovolil nesouhlasit s tvrzením PP o vylepšeném ekotoxickém profilu v současnosti užívaných POR. Vzhledem ke stále stejnému způsobu účinku POR - trvalá změna metabolismu buněk, zásah do jejich DNA, RNA, enzymatických reakcí, lze velmi těžko hovořit o jejich současné nižší toxicitě. Kdyby POR neuměly měnit metabolismus buněk a jejich vzájemnou interakci, nemohly by být účinné a zabíjet živé organismy.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

5.7.2020 13:47 Reaguje na Martin Grof
Ale to víte, že tam je vylepšený profil.A ještě se vás zeptám- doufám, že si nemyslíte, že léky na člověka působí jinak. Stačí příklad antibiotik, ta vám v těle a speciálně ve střevní mikrofloře vybijí vše živé a to je sakra rozdíl oproti působení POR. Je to úplně stejný zásah do DNA a RNA. Ale to lidem jaksi nevadí, že?
Odpovědět
rl

rýpal lesní

6.7.2020 11:03 Reaguje na pavel peregrin
Dejte si toho vylepšeného ekotoxikologicky přívětivého sajrajtu 2ml intravenosně, a popište nakolik se cítíte zlepšeně proti tomu bez zlepšení. Ty krysy si to moc nechválí ani na kůži. ( ani u těch antibiotik ) Ovšem pište rychle, LC100 (TOX) je jasná hodnota. Tomu zajíci bylo kratší reziduální působení platné jako starému Kohnovi zimník. <rl>
Odpovědět
MG

Martin Grof

6.7.2020 16:44 Reaguje na pavel peregrin
Lidem Vámi zmíněné účinky pochopitelně vadí, delší užívání atb. nebo jejich nevhodné dávkování mohou poškodit např. ledviny i jiné orgány.
POR jsou však podstatně nebezpečnější, dostávají se do těla vdechnutím nebo kontaktem přes kůži (to antibiotika většinou neumí). POR jsou paradoxně nebezpečné i ve velmi nízkých koncentracích, protože jimi zasažené a nevyhnutelně trvale poškozené buňky v organismu často přežijí, ale přestanou správně plnit svoji funkci. Dobře je zdokumentovaný negativní účinek velmi nízkých koncentrací POR na endokrinní soustavu (kolísání produkce hormonů, poruchy růstu, množství a pohyblivost spermií atp.). Dále může dojít k poškození imunitního systém (imunosuprese, poškození sleziny, brzlíku, lymfatického systému, alergie), nervové soustavy (různé poruchy vývoje, poruchy spánku, trvale snížené kognitivní funkce, ADHD), poškození krvetvorby atd. Pochopitelně nejvíce jsou ohroženy malé děti a těhotné ženy nekontrolovatelně vystavované opakovaným expozicím neznámých koncentrací POR. Každý zodpovědný člověk by neměl bagatelizovat tyto potenciálně velmi závažné dopady na zdraví i celou přírodu. Cílem tohoto komentáře není vyhrocování emocí ani snaha o pranýřování jednotlivého zemědělce nebo řadových pracovníků celého odvětví, ale potřeba šíření povědomí, jakým způsobem se stavíme k tomu nejcennějšímu - zdraví našich dětí a k funkčnosti a udržitelnosti celého ekosystému. Na půdních blocích v okolí naší obce letos naprosto dominuje kukuřice a řepka pěstované pravděpodobně pro energetické využití. Většina zde přispívajících odborníků moc dobře zná obsah bezpečnostních listů herbicidů, fungicidů a insekticidů, které se používají k ochraně těchto porostů. Do užívání ve volné přírodě průmyslová lobby prodává mnohdy nedostatečně informovaným lidem opravdu velmi nebezpečné účinné látky. Obviňovat jednotlivce nemá smysl, i když až konkrétní situace nejlépe poukáže na poruchu celého systému. Statistika četnosti kontroly (zdroj ÚKZÚZ) nakládání s POR u hospodařících subjektů v katastru naší obce vykazuje 1,08 kontroly jednoho subjektu za 5 let.
Porovnání s antibiotiky tedy velmi pokulhává. Například v tom, že se v naprosté většině případů k jejich konzumaci rozhodne každý dobrovolně a je při tom kontrolován lékařem. Nikoho jiného užíváním svých léků nijak přímo nepoškodí, i kdyby se s ním držel za ruku.
Vzhledem k v principu stále stejným biochemickým mechanismům využívaným účinnými látkami POR si může jenom nedostatečně informovaný jedinec myslet, že "novější" POR mohou být méně nebezpečné. Jejich účel a metoda je v zásadě stále stejná nebo velmi podobná s jednoznačným cílem zahubit živý organismu rozvrácením jeho vnitřního metabolismu. Z tohoto poznání nepochybně vyplývá, že možnost objevení šetrnějších POR není na pořadu dne, nemohly by totiž plnit svojí funkci.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

6.7.2020 10:49 Reaguje na Jarmila Buková
Čestně prohlašuji, že nejsem Jerabek. Toho pána osobně opravdu neznám. Ostatní se mne netýká, neb jsem bezvěrec. <rl>
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

6.7.2020 12:20 Reaguje na Martin Grof
Podepisuji.
Až na to že nevím, jak by měl informovat tak, aby co nejvíc potenciálních návštěvníků eventualně nebezpečnými látkami zasažené lokality, se tuto informaci dozvědělo včas a účinným způsobem.
Napadá mě jedině kombinace nějakého on line registru pozemků plus oplocení a výstražné tabulky, možná nějaká typologie (dle škály potenciality) plus tabulky (ale ani ty nemohou být všude, krajina obvykle nemá jeden vchod a jeden východ), respektive nějaká výstraha, zelená -v pořádku až červená - zamořeno.

Ostnatý drát !!!
A je to.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

5.7.2020 13:58
Když vidím, kdo s kým tu vytváří účelové koalice proti znepokojeným občanům a "hrdinně brání" pesticidy a rezidua, myslím si své... Poznatek z posledního týdne: kámošovi uhynuli záhadně mladí krotcí papoušci (jeden v říjnu, druhý koncem června). Vždy v neděli, když se vařilo na teflonu. Pátral po tom, a just!, potvrdily se mu obavy.

Takže vesele DOMA používáme toxické materiály, které ptáky dokonce usmrcují (tráví). A podobně tomu je i v zemědělství. Zvěř nerozumí varování, nepoužívá ochranné masky a rukavice, nemá možnost výběru pastvy, nechodí na prohlídky k lékaři. Dochází tak ke kumulaci toxinů, až dojde k exitu. Na člověka jdoucího mezi ošetřenými poli to tak dramatický dopad ve většině případů nemá, leč bagatelizovat tento problém rozhodně není namístě. Zn. Tutlat a zametat.

https://www.ifauna.cz/okrasne-ptactvo/nemodforum/r/detail/654989/pozor-na-teflon

Odpovědět
rl

rýpal lesní

6.7.2020 11:08 Reaguje na Karel Zvářal
Přesné, doplním jen o synergický efekt, domino efekt a staré rčení o umoření osla. Přesně o tom to je. Protivníci užívají systém relativizace, chlácholení, nepravd, či ignorace. Do té doby, než se s tím potkají na vlastní kůži. Tématicky je to podobné s popsaným jevem ve článku. <rl>
Odpovědět
MM

Martin Minarčík

8.7.2020 12:05
Vážení diskutující,
v současné době jsem silně zaneprázdněn započatou sklizní obilovin, ale přesto musím reagovat. Jelikož jsem znechucen, jaké lži a pomluvy se tady o mě píší a straší se laická veřejnost, rozhodl jsem se Vás seznámit se skutečnými závěry mimořádné kontroly Cross compliance, které byly u mě provedeny na základě dvou podnětů „samozvaných odborníků na používání přípravků na ochranu rostlin“. Tyto pány „odborníky“ můžete shlédnout v demagogické reportáži pořadu A Dost pana Jana Tuny na Televizi Seznam. Nyní jsou veškeré závěry této reportáže a jejich tvrzení zcela vyvráceny a to šetřením orgánu, na který se sami obrátili.

První kontrola proběhla dne 22.5.2020 na základě podnětu ze dne 20.5.2020 pro údajný úlet postřikové jíchy z ošetřeného porostu kukuřice. Mezi tímto blokem kukuřice a domy stěžovatelů jsem na základě svého vyhodnocení (z vlastní vůle a na své náklady pro dobro všech) vysel nektarodárný biopás v šíři 5m. Již v den kontroly bylo zcela patrné, že pouze plevele v kukuřici byly správně zasaženy a začínaly vadnout, kdežto nektarodárný biopás plnohodnotně vegetoval. Závěr této kontroly je, že nebylo zjištěno žádné pochybení, podnět byl neopodstatněný a moje činnost byla vyhodnocena zcela v souladu se zákonem.

V průběhu již zahájené mimořádné kontroly přijal ÚKZÚZ další podnět, a to dne 29. 5. 2020, který se týkal použití POR na veřejné cestě v těsné blízkosti odpočinkového místa (dvě lavičky pod lípou), kde byl místními obyvateli zjištěn odumřelý kus (flek) trávy a bylo zde také natočeno video zajíce, který umíral na jasné příznaky tularemie). Zajíc byl vyšetřen a byla prokázána tularemie (v reportážích a vyjádřeních byl původně zajíc zcela jistě otráven postřikem). Na prověřovaném bloku pšenice proběhlo poslední ošetření přípravkem na ochranu rostlin dne 21.5.2020, což někteří „odborníci“ zpochybnili v reportážích, aniž by doložili jakýkoliv důkaz. Co bylo použito za přípravky na tomto bloku samozřejmě inspektoři ÚKZÚZ měli zaznamenáno již na výpisu z evidence, který jsem jim odevzdal dne 22.5.2020 při první kontrole, kdy jsem ani netušil, že nějaká druhá kontrola bude. V pšenici bylo vynecháno ošetření přípravkem fungicidem Bell pro 30m od začátku pole. Dle věty H360Df mám vynechat 20m. Výsledky rozboru rostlin pšenice toto prokázaly. Ve vzorku pšenice odebraném ve vzdálenosti 0 - 10 m od okraje porostu nebyly tyto látky vůbec detekovány. Minimální množství ú.l. Boscalid bylo detekováno ve vzorku travního porostu bez příznaku poškození, a to 0,0053 mg/kg a také ve vzorku suché odumřelé trávy, a to 0,015 mg/kg. Vzhledem k nulovým hodnotám obsahu uvedených ú.l. ve vzorku pšenice 0 - 10 m odebraném na okraji porostu se však v tomto případě nemůže jednat o úlet. Pravděpodobným vysvětlením je, že došlo ke zcela minimální kontaminaci při přejezdu postřikovače (pneumatiky) mezi dvěma díly půdních bloků.
Ostatní minimální množství reziduí (látky povolené, nikoliv zakázané), která byla detekována v odumřelé trávě a některá po okolí fleku (v množství 0,0....mg/kg a v množství 0,00....mg/kg - možná při dešti vyplavené po okolí místa odumřelé trávy, nikoliv aplikací POR postřikovačem do pšenice)jak bylo prokázáno, nesouvisí se mnou ani s mou činností. V tomto místě dochází pouze k přejezdu techniky nikoliv s její manipulací (příprava, seřízení, atd.). Kromě toho je toto místo všem veřejné a tedy všem volně přístupné! V případě, že by mě měl zájem někdo úmyslně poškodit nebo chtěl mít námět pro svoji reportáž, tak je přímo ideální.

Závěrem bylo kontrolními orgány konstatováno, že odumřelá suchá plocha trávy v lokalitě odpočinkové zóny u cesty na Říp v k.ú. Mnetěš nesouvisí s aplikacemi POR na půdním bloku pšenice, který užívám, ani jiných mých pozemků. Veškeré mé jednání bylo v souladu se zákonem.

Oběma kontrolami nebylo prokázáno porušení článku 55, věta první a druhá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS v návaznosti na § 49 odst. první písmena b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Musím konstatovat, že aplikaci mi provádí vždy profesionální firma, která za 27 let mého podnikání nikdy nezasáhla necílový porost. Bylo zcela jasně prokázáno mé řádné jednání všemi kontrolními orgány, tj. zajíc měl dle vyšetření tularémii (zaječí nemoc), zkoumaný vypálený flek v trávě nesouvisí s mojí zemědělskou činností a v rámci aplikace POR byly dodrženy veškeré právní předpisy vztahující se k aplikaci POR a nebylo shledáno žádné pochybení.

Toto je mé prohlášení a již se k tomuto smyšlenému očerňování a poškození mé osoby nebudu zde vyjadřovat a na anonymní jména reagovat.

Martin Minarčík

Odpovědět

10.7.2020 00:50 Reaguje na Martin Minarčík
Dovolím si uvést dílčí komentář k MM poskytnuté informaci. Každý asi čerpáme z jiného dokumentu ÚKZÚZ vztahujícímu se ale ke stejnému šetření.

ÚKZÚZ ve věci chemií spáleného travnatého porostu konstatoval zasažení místa různorodou směsí aktivních látek POR. Že by tato zjištěná kontaminace travnatého pozemku, kam si chodily opakovaně hrát děti z místní MŠ a ZŠ, byla v souladu s platnou legislativou, dokument v žádném svém závěru nekonstatuje. Dále bylo pouze sděleno, že nebyla prokázána přímá souvislost výskytu této směsi reziduí POR s aplikacemi na přilehlém půdním bloku s tím, že pozemek je veřejně přístupný, a proto mohlo dojít zasažení této plochy v důsledku činnosti jiného subjektu. Také nebylo údajně možné přiřadit ke zjištěné směsi reziduí POR konkrétní přípravky.

Jak jsem již opakovaně uvedl ve svých dřívějších vyjádřeních, za „viníka“ zjištěného stavu nepovažujeme jednotlivého zemědělce, ale celý systém. (V konkrétní lokalitě však dlouhodobě hospodaří výhradně pan MM.) ÚKZÚZ dále sdělil, že projednal s MM jako možné řešení situace změnu přístupové trasy na obhospodařovaný půdní blok.

Pokud je skutečným autorem výše uvedeného prohlášení pan MM, tak de facto písemně potvrdil, že s odstupem dvanácti dnů po provedené aplikaci fungicidu Boscalid na obhospodařovaném půdním bloku byla zjištěna chemickými rozbory vzorků rostlinného materiálu rezidua této látky na sousedících travnatých necílových rekreačních pozemcích. Tato látka patří mezi v zákoně definované POR, které musí být z důvodů toxicity a vysoké nebezpečnosti aplikovány ve vzdálenosti nejméně 20 m od hranice ošetřovaného půdního bloku a pozemků, kde se mohou pohybovat zranitelné skupiny obyvatel (děti a těhotné ženy). Dále si dovoluji podotknout, že fungicid byl dle vlastního tvrzení MM zjištěn ve všech odebraných rostlinných vzorcích. Tvrzení o kontaminaci pozemku koly příslušné techniky odpověď ÚKZÚZ neobsahuje. V každém případě byla celkem logicky jako velmi pravděpodobný zdroj kontaminace MM i ÚKZÚZ potvrzena příslušná aplikační technika a její pohyb přes necílové pozemky. Nicméně prováděcí předpisy jednoznačně a srozumitelně stanoví, že při aplikaci těchto POR nemají být zasaženy necílové pozemky. Za součást procesu aplikace je nezbytné počítat i jakoukoliv manipulaci s příslušnou technikou naplněnou takto nebezpečnou chemikálií. Asi nebude úplně podstatné, jestli se na necílové pozemky látka dostane úletem jíchy nebo jiným způsobem – např. úkapy z postřikovače uvolněnými v důsledku přejezdu terénní nerovnosti nebo jiné související manipulace. Z veřejně přístupných mapových podkladů i ze záběru dronu je docela zřejmé, že sledované místo bylo velmi pravděpodobně opakovaně využíváno k manipulaci i přejezdům příslušné techniky na ošetřovaný půdní blok.

Rezidua, česky zbytky, zůstatky, mohou být logicky s odstupem zjišťovány ve zdánlivě nízkých koncentracích. Původní koncentrace v okamžiku kontaminace však mohla být odlišná. Vliv na postupný úbytek Boscalidu a jeho degradaci ovlivňuje nepochybně více faktorů. Předepsané dávkování se pohybuje v množství cca 200g na jeden hektar. Autor zákonné úpravy určitě vycházel ze znalosti předepisovaných koncentrací POR a stanovil pro Boscalid minimální ochranné pásmo v šíři 20m. ÚKZÚZ tedy konstatoval ve své zprávě zasažení necílových pozemků různorodými účinnými látkami POR, ale ani slovem nezmínil, že by zjištěná situace byla v souladu s platnými předpisy. V otázce posouzení možnosti dopadů na lidské zdraví odkázal ÚKZÚZ tazatele na Ministerstvo zdravotnictví.
Děti se tedy opakovaně dostaly zcela prokazatelně do kontaktu s neznámými koncentracemi různorodých POR a nikdo, kromě hospodařícího zemědělce, tomu nemohl nijak zabránit. MM byl v minulosti požádán o dobrovolné poskytování informací o chystané aplikaci postřiků alespoň pro potřeby místní MŠ a ZŠ, aby se děti mohly vyhnout nežádoucí interakci s POR. Ředitelka MŠ a ZŠ ve svém vyjádření potvrdila, že MM svůj závazek už dva roky neplní.
K problematice uhynulého zajíce nabízím pro ilustraci pohled na diskusní fórum myslivců: http://www.myslivecke-forum.cz/index.php?str=vypsanidiskuze&id=381
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

11.7.2020 23:25 Reaguje na
Děkuji za odkaz na diskusní fórum myslivců. S velkým zájmem jsem si ho přečetla. Díky tomu jsem si uvědomila, že nemohu všechny myslivce házet do jednoho pytle.

Myslivci a lovci zde na ekolistu popírají negativní vliv zemědělské chemie na zdravotní stav zajíců. Naprosto tento jejich postoj nechápu.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist