https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pripad-podivne-smrti-obycejneho-zajice-vysledek-pitvy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Případ podivné smrti obyčejného zajíce - výsledek pitvy

29.6.2020 04:43 | PRAHA (Ekolist.cz)
Uhynulý zajíc.
Uhynulý zajíc.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Minulý měsíc v obci Mnetěš uhynul zajíc polní. Jeho smrt provázely křeče, které někteří místní občané dali do souvislosti se zemědělským postřikem, který byl podle nich na místě aplikován den před úhynem. Místní zemědělec Martin Minarčík něco takového popírá s tím, že naposledy místo postřikoval týden před tím a dokládá to zápisem v agronomickém deníku. Veterináři už mají výsledky pitvy zajíce. Podle jejich zjištění byl zajíc pozitivní na tularemii. Případ podivné smrti obyčejného zajíce se tím zřejmě uzavře, byť ne zcela přesvědčivě.
 

Ředitelka odboru Ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy Lenka Hanušová potvrdila, že kultivací i analýzou DNA byl u zajíce potvrzen pozitivní výsledek na bakterii Francisella tularensis, která způsobuje tularemii.

Tularemie je nebezpečná zoonóza, nemoc zvířat, která je přenosná na člověka. V katastru obce Mnetěš a sousedních vsích byla proto přijata mimořádná veterinární opatření, vymezujících ohniskovou oblast nákazy a její ochranné pásmo. Výskyt tularemie u zajíců v okrese Litoměřice je přitom velmi ojedinělý. „Za období 2011-2019 tu byly nahlášeny jen dva případy,“ potvrzují z Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy v Praze.

Zůstává otázka, zda je potvrzením tularemie u zajíce vysvětlena jeho smrt. Jde totiž o to, zda zajíc zemřel na tularemii, anebo zda zajíc nakažený tularemií zemřel (i) na otravu, která by lépe vysvětlovala zajícovy křeče.

Otravu veterináři při pitvě nezkoumali. Jednak proto, že provedení takových analýz je finančně náročné, jednak je důležité před jejich zahájením mít podezření na konkrétní látku nebo její skupinu. Veterináři potřebují dopředu vědět, co mají testovat, aby mohli vyloučit konkrétní látku.

Podezření na konkrétní skupinu chemických látek mohlo vzejít od pracovníků inspekce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (UKZÚZ), kteří jsou k tomu kompetentní a kteří analyzovali vzorky půdy a rostlin, odebrané na místě nálezu zajíce.

Jak potvrdila tisková mluvčí ústavu Ivana Kršková, po analýze vzorků její kolegové konstatují, že úhyn zajíce nemohl souviset s přípravky na ochranu rostlin, použitých na obdělávaných pozemcích. Tedy na poli, které bylo podle dostupných záznamů v agronomickém deníku 21. 5. 2020 (tj. týden před pozorovaným úhynem zajíce) ošetřeno fungicidem Bell Pro.

Jak ale tvrdí místní obyvatelé, pole bylo stříkáno až o týden později, den před nálezem zajíce. To zemědělec Martin Minarčík odmítá. „Ten den se v pšenici žádná technika nemohla pohybovat, protože jsme na spodních blocích plečkovali kukuřici,“ říká Minarčík s tím, že datum aplikace, zapsané v agronomickém deníku, odpovídá skutečnosti. „Nemohu si dovolit napsat do deníku nepravdivou informaci. Neumím si vysvětlit, jak na to stříkání někteří občané Mnetěše přišli. Není to pravda,“ hájí se Minarčík.

Pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je věc jasná. „Obecně je pravděpodobnost otravy tohoto typu z řádně použitých přípravků na ochranu rostlin extrémně nepravděpodobná,“ říká Kršková. „Konkrétní výsledek nejsme oprávněni sdělit, můžeme však znovu zopakovat, že úhyn nemůže souviset s použitím přípravků na ochranu rostlin. Ostatně u inkriminovaného zajíce se prokázala tularemie, ne?“

Projevy tularemie

Otázkou tedy zůstává, zda křeče zajíce, zaznamenané na krátkých videích, souvisí s finální fází tularemie, nebo jsou projevem nějaké otravy.

Konzultovaní odborníci, profesoři veterinární medicíny, jsou s hodnocením videí velmi opatrní. „Symptomy mohou znamenat tularemii, nebo nějakou otravu,“ říká Zdeněk Hubálek. „Pokud je sérologie na tularemii pozitivní, definitivně rozhodnout by mělo bakteriologické vyšetření.“ František Treml dodává: „Osobně jsem nikde v přírodě nepozoroval chování zajíců nemocných tularemií, a z odborného hlediska odmítám na základě chování zvířete diagnostikovat jakoukoliv nákazu.“

Tomáš Jarosil z Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat UVS SVS popisuje klinické projevy tularemie následovně: „Onemocnění je charakterizované zejména náhlou vysokou horečkou, letargií, anorexií, ztuhlostí, omezenou pohyblivostí a ztrátou plachosti. Puls a dýchání je zrychlené. Dalšími příznaky mohou být kašel a průjem. Jedná se o nespecifické příznaky, na jejichž základě není možné rozhodnout, zda se jedná o tularemii.“

Jediný, kdo si myslí, že zajíc nepošel na tularemii, je veterinář František Břeň. „Tularemie je nemoc, která probíhá jako bakteriální onemocnění postihující parenchymatózní orgány, tedy játra, slezinu, dále lymfatické žlázy a podobně. Bakterie nepoškozuje mozek ani periferní nervy. I když to zřejmě výjimečně nelze vyloučit. Proto se domnívám, že ty křečové projevy, zaznamenané na videu, nesouvisí s tularemií.“

Není důvod hledat jiné vysvětlení

Podle UKZÚZ nebylo zjištěno žádné pochybení a nebyl proto dán podnět, na základě kterého by ÚSV SVS provedl dodatečný toxikologický rozbor. Pole sousedící s lokalitou U Ovčína nebylo ošetřeno jinou látkou, než která byla řádně zaznamenána v agronomickém deníku. A protože u zajíce byla prokázána nákaza tularemií, není dodatečný toxikologický rozbor zapotřebí. Zajíc tak bude nejspíš brzy vyřazen z chladicího boxu veterinárního ústavu, kde je dosud uložen.

Zástupci občanského sdružení Mnetěš, kteří na případ zajíce upozornili média, ale nepovažují za jednoznačně prokázané, že zajíc uhynul pouze z důvodu probíhající infekce tularemie. „I když ani tuto variantu pochopitelně nelze rozporovat,“ tvrdí zástupce sdružení Martin Hinterholzinger. „Vědecké studie už nepochybně prokázaly souvislost mezi aplikacemi zemědělské chemie a zdravotním stavem zvěře, a její schopnosti odolávat typickým infekcím.“

A poukazuje na jednu okolnost, kterou případ zajíce ukazuje v obecné rovině. „Jednoznačně tu je úplná bezmoc obyvatel v přístupu k zásadním informacím o používaných velmi nebezpečných toxických látkách v blízkosti veřejně přístupných ploch, kde se běžně pohybují naše děti,“ říká Hinterholzinger.

Ze zjištění, že zajíc měl tularemii, necítí satisfakci ani zemědělec Martin Minarčík, hospodařící na poli U Ovčína. „Bohužel stále jsou aktivní články i reportáže, které mě spojují s tím, že šlo o nějaký nedovolený a jedovatý postřik, který měl za příčinu úhyn zajíce a ohrožení místních dětí. Autoři těchto článků a reportáží to zatím neuvedli a ani neuvedou na pravou míru, protože závěr by byl nudný. Tedy že v přírodě uhynul zajíc na běžnou nemoc.“

Martin Minarčík zmiňuje, že v minulosti hlásil aplikaci postřiků zcela dobrovolně, když zastával v Mnetěši úřad starosty. „Aby nemusely paní učitelky čelit nedůvodným obavám některých rodičů. Naivně jsem si myslel, když se v minulosti nikdy nic nenašlo, že mým odchodem z obecního úřadu věc utichla. Letos jsem opět dostal neprávem vyhubováno, přestože tam aplikace v tu dobu nebyla. Pro klid učitelek a ostatních rodičů budu muset asi vše znovu dobrovolně hlásit,“ říká Minarčík. „Problém je, že na základě mého dobrovolného ohlášení je pak postřik bedlivě dozorován a čeká se na jakékoliv drobné pochybení odborné firmy, která postřik aplikuje. Takže to způsobuje spíše komplikace, kterým ostatní zemědělci, kteří dodržují pouze zákon, vystaveni nejsou,“ dodává Minarčík.

Údaje, které se o aplikaci postřiků zapisují to zemědělského deníku, jsou neveřejné. „Můj názor a zkušenost je, že je to v pořádku, mohl by to někdo zneužít. Nevidím opravdu žádný důvod, proč bych měl veřejnost informovat, že jdu ošetřovat soukromé pozemky mimo zastavěné území, pokud je vše v souladu se zákonem a aplikaci provádí odborná firma. Správné nastavení těchto záležitostí je věcí zákonodárců,“ říká Martin Minarčík s tím, že pokud mu zákon stanoví jakoukoliv povinnost, pak ji vždy dodrží. „Zda má stát nastaveny dobře veškeré parametry k postřikům, netuším ani neovlivním, jsem však dle svého mínění čestný a poctivý zemědělec,“ říká Minarčík.

Případ podivné smrti obyčejného zajíce má svůj konec, byť zcela jednoznačné rozluštění nemá. A ani asi mít nebude. Tělo zajíce poputuje z chladícího boxu do kafilerie a s ním i možnost zjistit, na co zvíře přesně zemřelo. Martinovi Minarčíkovi zůstane pocit, že i když zemědělec dělá všechno tak, jak mu legislativa nakazuje, stejně pro některé lidi zůstane univerzálním viníkem. Martinovi Hinterholzingerovi a jeho sousedům zůstane nespokojenost s tím, že nemají žádnou šanci se včas dozvědět, kdy a čím se postřikuje pole v bezprostředním sousedství cesty, po které chodí jejich děti.


reklama

 
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (82)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pp

pavel peregrin

29.6.2020 07:29
Fajn. Takže jedna obrkauza vyšuměla do ztracena. Na jedné straně oceňuji to, že Ekolist výsledek pitvy zveřejnil, na straně druhé ale nelze pominout fakt, že takovýchto "kauz" přibývá velkou měrou, hlavně díky zmasírované a nevzdělané veřejnosti. Dokud nebudou viníci citelně trestáni pokutami za rozšiřování lživých zpráv a pomluv, dotud to bude beztrestně procházet.
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 09:21 Reaguje na pavel peregrin
Vzhledem k informacím, které jsem Vám sdělil v diskusi níže, by byla mnohem vhodnější omluva především všem dotčeným dětem a jejich rodičům. Děti z místní MŠ a ZŠ organizovaně docházely na zdravotní vycházky na travnatý pozemek po cestě, kde kontrolní orgán ÚKZÚZ ve všech odebraných rostlinných i půdních vzorcích jednoznačně prokázal přítomnost směsi reziduí aktivních látek POR. Ten zemědělec byl s těmito výsledky seznámen a ÚKZÚZ mu jako nápravné opatření doporučil zvolit jinou přístupovou cestu na přilehlý obhospodařovaný půdní blok. Nikde jsem nezaznamenal jeho vyjádření k této věci. Všichni odborníci, kteří v diskusi kritizují oprávněné obavy laické veřejnosti, by měli dobře vědět, že přítomnost reziduí aktivních látek POR na necílových pozemcích a porostech je v rozporu se zákonem o rostlinolékařské péči 326/2004 Sb. v platném znění.
Odpovědět
MM

Milan Milan

29.6.2020 07:44
Legrace je, nebo spíše smutné, jak lehce lze kohokoliv obvinit a ač se nic neprokáže hořkost zůstane. Kdysi, když mi jednou vymřel chov králíků během dvou dnů, jsem pozoroval u králíků křeče a třes těsně před smrtí. Že zpanikaří jakési združení,no dobrá, ale že se jakýmsi náznakem zpochybňování pitvy přidruží i veterinář je podivné.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.6.2020 08:31 Reaguje na Milan Milan
Za podivné považuji spíš to, že přesto že zajíc pořád existuje (v mražáku) tak si ten spolek , veterinář a další nesouhlasící s tularémií nejsou schopni zaplatit novou pitvu a testy. Pokud jsou tak moc přesvědčeni o své pravdě tak proč do té pravdy neinvestují své peníze? Že by se nakonec zase ukázalo, že to byly "peníze oknem vyhozené" ?
Odpovědět
dm

david matoušek

29.6.2020 08:35 Reaguje na Jarek Schindler
Tak to máte pravdu, proč se tedy nezjistí, co bylo opravdu příčinou úmrtí? Minimálně vyloučením toho na co to nebylo. Nebo to nejde?
Odpovědět
Hu

Hunter

29.6.2020 08:49 Reaguje na Jarek Schindler
Ono hlavně o skutečnou příčinu úhynu toho zajíce vůbec nejde :-). Proto taky ty peníze investovat nebudou (nedejbože by to nevyšlo :-)), jim to stačí takhle :-).
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 09:25 Reaguje na Hunter
Samozřejmě že nejde. A právě proto, pokud ten veterinář zpochybňuje výsledek, měl by na vlastní náklady zajistit další rozbor a mělo by to být vynutitelné právně. A nejde jen o toho veterináře, ale o desítky dalších, kteří v různých kauzách, viz. např. "otrava" dětí procházejících okolo řepkového pole, i přes jasné závěry vznáší další a další pochybnosti. Ano, každý má na to právo, ale s právem musí být spojena povinnost si další zkoumání zaplatit ze svého a v případě negativního výsledku a pokud byla poškozena pověst neprávem obviněné osoby, také nést patřičné následky.
A podle mého mínění nejcitelnější je řádný flastr. Kdyby si takový kverulant musel zaplatit 100 000,- ze svého, šmahem by ubylo nepodložených obvinění a pomluv, protože by si to každý setsakramentsky rozmyslel.
Odpovědět
Hu

Hunter

29.6.2020 10:02 Reaguje na pavel peregrin
Já bych je ještě vystavil na pranýři na náměstí, jako za starých dobrých časů.
Odpovědět

Jan Škrdla

29.6.2020 12:32 Reaguje na Milan Milan
Mám pocit, že někteří čtenáři ne zcela správně chápou psaný text.
Ten veterinář uvedl, že křečové projevy na videu nesouvisí s tularemií. Nikde není uvedeno, že by zpochybňoval to, že zajíc byl nakažený tularemií.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.6.2020 10:43
Jsem toho názoru, že požadavek, aby zemědělci byli nuceni informovat konkrétně a včas kde, kdy a čím budou stříkat, je naprosto oprávněný.
Řada obcí má SMS informační systém (mohou se k němu připojit i chataři a chalupáři), kterým by se informace donesla s velmi krátkým zpožděním.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 11:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Je to zbytečné. Pro aplikaci přípravků jsou stanovena závazná pravidla, tudíž pokud je zemědělec nedodržuje, vystavuje se sám postihu. A pokud je dodržuje, veřejnost nemusí mít obavy, samozřejmě když neleze do pole, kde nemá jakožto na soukromém pozemku co dělat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.6.2020 15:23 Reaguje na pavel peregrin
Domácím zvířatům, včetně včel, to nevysvětlíte.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 16:31 Reaguje na Jan Šimůnek
U včel je ohlašovací povinnost pro přípravky včelám škodlivé. Jedovaté se nesmí v době květu používat a ty s přijatelným rizikem je doporučeno používat mimo letu včel. Každý tank-mix, pokud není pro komponenty na etiketě výslovně uvedena možnost jejich míchání, se automaticky považuje za škodlivý, tudíž platí pro něj to samé, jako u přípravků škodlivých, tj. aplikace mezi 23.00- 6.00.
Co se týká domácích zvířat- to sorry jako, protože ani ta nemají na pozemku co dělat a riziko nese výlučně chovatel.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.6.2020 17:04 Reaguje na pavel peregrin
Když budu vědět, že se na poli hned vedle cesty stříkala chemie, tak po cestě raději po určitou dobu po postřiku nebudu chodit s malým děckem nebo se psem. Co kdyby se mi dítě nebo pes náhodou vytrhli. A pravděpodobně bych se po nějakou dobu té cestě vyhnula, i kdybych šla bez dětí a psa. Nemám záruka toho, že firma aplikující jed proti plísním, plevelům nebo hmyzu nestříkne omylem i mimo pole.
A kdyby na kraji pole nebo cesty rostla nějaká jedlá houba, tak tu bych asi neměla sbírat, ať se nedavno stříkalo nebo ne.
Odpovědět
PP

Petr Pavel

30.6.2020 05:41 Reaguje na pavel peregrin
Bydlim v RD hned vedle velkeho lanu. Muj pozemek bezprostredne sousedins timto lanem. Pral bych vam zazit, kdyz tito prumyslovi velkozemedelci plodiny strikaji jedy po vetru. A obrana neni zadna. Urcite jsem pro zprisneni pravidel aplikace techto jedu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

1.7.2020 08:20 Reaguje na Petr Pavel
A jak dopadly rozbory po Vašich stížnostech?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.6.2020 13:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, i my obyčejní občané bychom měli mít právo na informace o tom, jaká chemie se bude aplikovat v bezprostřední blízkosti veřejných prostranství.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

29.6.2020 10:44
Chtěje vnésti trochu obveselení do tohoto smutného případu nejasného skonu zástupce přírody, obývajícího přírodu, kde my jsme jen uživateli a na návštěvě, napíši zde, pro zamyšlení a obveselení tuto provokativní paralelu.

Jak zjištěno, zmíněný tvor zahynul v posledním tažení s křečemi v pozorovacím úhlu objektivu mobilního fotoaparátu takřka v přímém přenosu, svým skonem vzbudil pochybnosti a tyto byly dle výsledků předchozího článku jistě řádně a se vší pečlivostí prozkoumány, vyhodnoceny, okomentovány příznivci přírody i příznivci chemie, a bylo demokraticky odhlasováno a v následné diskusi zde také demokraticky usneseno ( včetně výhružek zastáncům jiného než vítězného názoru ), že tento osrstěný jedinec patrně bídně pošel v následku svého prostopášného života, zanechav spoustu potomků s různými zaječicemi, poté, co se do sytosti nažral ekologicky pěstovanou a EU dotovanou plodinou. Skoro by to vydalo na dojemný článek, jak nyní, v časech těžkých, pečujeme o život svých drahých a blízkých čtyřnožců, a že neunikne bedlivému oku orgánů ani taková náhlá podezřelá událost.

Ale ono to má, jako většina věcí, nějaký háček. Zde dokonce dva.

První háček je v tom, že by se mělo v případě takové události opravdu vyšetřit, zda onen neblahý tvor, trpící tularemií ( dosti častou nemocí ), neměl vnitřní orgány napadené nějakým chemickým koktejlem. Ono totiž existence této choroby nevylučuje, že se něčím "nedorazil". Řečí moderní lékařské vědy v aktuálním prostoru lidském, nezemřel by na Covid, ale s Covidem. Potud tedy první výhrada k oné chemii. Et post omnia quae vide.

A druhý háček spočívá v samotném faktu, že příroda je v porovnání s jinými lety, dřívějšími, dosti zasažena nemocemi, které se šíří a jsou nebezpečné člověku. Je jich vícero, ona tularemie je jednou z nich. V každém případě tedy nelze doporučit pytlačit zajíce k obědu na čundru. Lhostejno, zda má v sobě chemický koktejl, či sbírku mikrobů, bakterií, či virů. Sunt omnia et arietum filiorum Dei.

Mimochodem, kdy jste naposledy viděli pravého čundráka, který projde přírodou aniž by po něm zůstala nějaká pozorovatelná stopa ? Nu, zdá se, že tento druh je stejně na vyhynutí, jako zmíněná drobná perná a srstnatá.

S posledním odstavcem článku tedy nelze jinak, než zplna hrdla souhlasit. Ono to totiž nemuselo být to pole U Ovčína.
Řešení je známo, IT technika jej umí, uzákonění i zpřístupnění on-line by nebyl problém, "jen se to nějak nedaří realizovat", a některým se ani LIPS nezamlouvá.
Omnia autem ex stabit in aeternum.

Mimochodem, máte rádi zdravý, dobrý, český, ekologický med ?

<rýpal lesní>
Odpovědět
Hu

Hunter

29.6.2020 10:58 Reaguje na rýpal lesní
Nebo taky Iustitia est obtemperatio scriptis legibus
Odpovědět
rl

rýpal lesní

29.6.2020 14:09 Reaguje na Hunter
Et lepus hie non legitur.
Proto jsou životem odkázáni na nás. K naší škodě. Neb jednou budeme na jejich místě. Ale budeme mít legislativu.
<rl>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

29.6.2020 14:09 Reaguje na Hunter
Et lepus hie non legitur.
Proto jsou životem odkázáni na nás. K naší škodě. Neb jednou budeme na jejich místě. Ale budeme mít legislativu.
<rl>
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.6.2020 12:50
1.) Otravu veterináři NEZKOUMALI !!!
2.) Katastr obce je nudlovitý, zajoch klidně mohl dojít ze sousedních polí (300-400m). Uváděný zemědělec jistě není posledním hospodářem pod Řípem.

Kdysi mi traktoriska donesl zraněnou poštolku, prý mu při obracení sena narazila do kabiny. Kloub v ohbí křídla měla silně napadený mušími larvami, zřejmě v důsledku zásahu proudem. Rána byla velká, otevřená, svalovina z velké části vykousaná. Vytahovat desítky larviček bez pinzety nešlo, proto jsem ji do rány aplikoval Biolit (na hmyz...). Nebylo to šťastné řešení, neb po chvíli poštolka začala tuhnout a během půl hodiny skonala v křečích-( Netuším, jak insekticidy působí na savce, ale pro ptáky mohou představovat smrtelné nebezpečí.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

30.6.2020 10:41 Reaguje na Karel Zvářal
Permetrin ve slabé koncentraci dravcům nevadí , vstřebává se pomalu. Otevřenou ranou to byla rychlá pecka. Peroxidem vodíku by to bylo lepší a možná se šancí a přežití. Na rány po zásahu elektřinou se umírá dlouho a pozdě - nekróza tkání chvíli trvá. Záleží na tom , kudy výboj prošel, prognóza je ale nepříznivá.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 14:18
Tak jsem si článek přečetl ještě jednou. Ten veterinář ZPOCHYBNIL, že zajíc pošel na tularemii. A za další ten mistr z toho občanského sdružení nemá ani nejmenší právo chtít po tom zemědělci, aby postřiky hlásil. Na poli nemá nikdo co dělat a cestu nikdo nestříká. Úvahy o tom, co kdyby vítr něco zanesl, jsou mimo mísu, protože v tom případě by šlo o minimální množství, které nemá na lidské ani zvířecí zdraví vliv. A kecy o velmi nebezpečných toxických látkách zavánějí podáním trestního oznámení za šíření poplašných zpráv. Ono je už na čase, aby to někdo z takto postižených zemědělců udělal.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.6.2020 15:34 Reaguje na pavel peregrin
Uhynul nám kocour, který do řepkového pole chodil na hraboše. Když jsem jeho příznaky konzultoval s veterinářem z okresního města, tak mi sdělil že začali stříkat řepku a má jednu otravu koček za druhou.
Takže že o tom, že by tato postřiky byly neškodné, si dovoluji hluboce pochybovat. A faktem je, že pokud by takováto konkrétní informace byla k dispozici, tak by nebyl problém zvířata zavřít a zavřít se dají i ty včely.
Ovšem pokud je "duch zákona" naplněn tím, že se včelař někdy v únoru dozví, že pole "někde" v té a v té lokalitě budou "někdy" v březnu až červenci desetkrát stříkány přípravkem toxickým (mj.) i pro včely (a jiní dotčení se nedozvědí ani to), tak prostě není něco v pořádku. Ta informace by měla být přesná na úrovni dne a pole (polí).
A je to jenom lenost a neschopnost zemědělců, že odmítají takové informace poskytovat.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 16:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Výše to komentuji. Pro včelaře takováto informace nemá vůbec cenu, protože dnes stříká Franta, zítra Tonda a pozítří Joska. Tudíž včely nelze zavřít, technicky se to vylučuje. Co se kocoura týká,bohužel na poli nemá být. V tomto případě bych si tipnul, že buď nastala otrava chlorpyrifosem(Nurelle) nebo permethrinem. Permethrin je pro kočky smrtelný, na psy a ostatní zvířata nemá vliv.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.6.2020 17:16 Reaguje na pavel peregrin
Jenže některé nerozmazlené domácí kočky jsou zvyklé chytat myši i na polích. A kočka si na rozdíl od psa dělá skoro vždycky co chce ona bez ohledu na to, co si přeje "její" člověk.

Když bych věděla dopředu, kdy hrozí nebezpečí, tak bych kočku včas chňapla a na určitou dobu zavřela do sklepa nebo na půdu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.6.2020 17:20 Reaguje na Majka Kletečková
Jenže to bych musela včas vědět, kdy kočce hrozí nebezpečí.

Že by měli konvenční zemědělci strach z toho, že ty jejich chemické koktejly přece jen nejsou tak nevinné?
Odpovědět
LB

Lukas B.

29.6.2020 18:01 Reaguje na Majka Kletečková
už jsem kamarádům několikrát pomáhal zakopat pár ovcí. pastvina, a hned vedle ohrady pole. přišli odpoledne domů, na poli čerstvé cestičky od kol traktoru, a všechny ovce byly takové malátné a ukašlané a do rána jich pár pošlo a ostatní se zotavily.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 19:34 Reaguje na Majka Kletečková
Pokud používají koktejly oficiálně povolené, tak opravdu strach nemají, to mi věřte.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

30.6.2020 10:37 Reaguje na Majka Kletečková
Dovoluji si upozornit , že je dle zákona a vyhlášky zakááno vypouštět do honitby zvířata ze zájmových chovů. To , že se tak dělo , děje a bude dít , na tom nic nemění. Kočka jen nikomu tolik nevadí , když běhá přes cizí zahradu a pozemky , pes jo a ten navíc musí být čipovaný. Takže micinka běhá po polích ilegálně.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 19:33 Reaguje na Majka Kletečková
To by se kočka asi utrápila, protože ošetřuje se průběžně vždy něco. A nejen myši chytají, ale i malé zajíčky, ptáčky atd.
Odpovědět
PP

Petr Pavel

30.6.2020 05:45 Reaguje na pavel peregrin
Nechte me hadat. Velkozemedelec a k tomu myslivec?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

30.6.2020 08:27 Reaguje na Petr Pavel
Střední zemědělec a nemyslivec, ale přítel myslivců.
Odpovědět

Jan Škrdla

29.6.2020 19:35 Reaguje na pavel peregrin
Jenom pro pořádek, veterinář zpochybnil, že zajíc pošel na tularemii. Nezpochybnil ovšem, že byl tularemií nakažený.
Dále z článku vyplývá, že se zajíc neotrávil na poli pana Minarčíka (Pod ovčínem). Mohl se otrávit na jiném poli, jiného zemědělce, ale taky nemusel. Mohla to být kombinace více faktorů. Na tuto otázku článek odpověď nedává.

Jinak aplikace přípravků na ochranu rostlin má svá pravidla. Např. za silného větru by se stříkat nemělo, zejména v blízkosti okrajů půdních bloků. Fakt si nejsem jistý, jestli to všichni zemědělci dodržují.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

30.6.2020 08:31 Reaguje na Jan Škrdla
Takovéto zpochybnění je pro veřejnost to samé, jako když řekne, že se otrávil. To by si veterinář při míře svojí inteligence měl uvědomit.
A co se aplikace týká, máte pravdu, ale to samé jsem již psal a každý to musíme dodržovat, jinak se vystavujeme postihu.
Odpovědět
LV

Luboš Vaněk

29.6.2020 22:45 Reaguje na pavel peregrin
No, zkus to vysvětlit tomu zajíci. Je tak blbej, že nečte tvoje příspěvky.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

30.6.2020 08:28 Reaguje na Luboš Vaněk
Z tvého příspěvku ani já nejsem moudrý.
Odpovědět
Jan Tauš

Jan Tauš

29.6.2020 19:15
Jak se dalo čekat, nic se nezjistilo takže ochran lidského života a lidský faktor byl odsunut. Jediná ochrana lidí a dětí proto vzhledem k situaci, že se na povolení postřiků nic nezmění a nikdy se nic nedokáže, je zakázat veškeré postřiky vyjma sladou vodou. To je jediné, co bude na tyto chemické zemědělce platit. Lidé na to doplatí svými poškozenými geny za 100 let, ale
to už bude bývalý starosta vysmátý na nebesské procházce svými lány. Ano, kupujte českou mouku, české obiloviny, možná nedopadnete jako ten králík. Howgh
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.6.2020 19:31 Reaguje na Jan Tauš
Ano, kupujte, protože sračky z dovozu jsou ošetřované o dost více. Ale sousedova tráva je vždy zelenější, že ano.
Odpovědět
JB

Jarmila Buková

29.6.2020 21:00 Reaguje na Jan Tauš
Přestupte před lid a řekněte ať 75 %lidi se vrátí na pole.. Další člověk z města co nic neví.
Odpovědět
PP

Petr Pavel

30.6.2020 05:52 Reaguje na Jarmila Buková
Prestante pestovat repku do aut a kukurici do bioplynek a hned budete mit dost kapacity na to, vypestovat poradne potraviny bez chemie. Takto jen nicite pudu vasimi mastodontnimi traktory, ktera neni schopna vubec zadrzet vlahu. Drive meli sedlaci k pude a prirode vztah a pokoru. Vy dnes pudu a prirodu jen drancujete. A zacina to mrtvymi vcelami, pokracuje mrtvymi kockami a konci otravenym lidstvem.
Odpovědět
Fio Srach

Fio Srach

30.6.2020 08:24 Reaguje na Petr Pavel
přesně tak, vybetonovat. Tam bude zajíc v bezpečí.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

30.6.2020 08:32 Reaguje na Petr Pavel
Víte o tom prd, tak to raději nekomentujte, jste k smíchu.
Odpovědět
PP

Petr Pavel

30.6.2020 08:55 Reaguje na pavel peregrin
Neco k veci a k memu prispevku by bylo? Jako ze se tolik repky pestuje kvuli stolnimu oleji? A ze biomasu vracite poli? Nebo ze nepouzivate jedy? To vyvratit nechcete? Aha, ona potrefena husa zakejhala.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

30.6.2020 10:31 Reaguje na Petr Pavel
Řepka se pěstuje na olej a jako přísada do paliva -to druhé jsme nevymysleli my. Jinak řepka nemá doposud plnohodnotnou náhradu jako zlepšující předplodina. Biomasa se na pole vrací,nejen ve formě slámy, ale také ve formě kořenových zbytků. Jedy- pokud užíváte léky, kosmetiku a dýcháte vzduch, nemusíte si s "jedy" v zemědělství příliš lámat hlavu.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

30.6.2020 16:44 Reaguje na Petr Pavel
Mě nejvíc otravují lidé. Kdyby jich nebylo, bylo by tu líp.
Odpovědět
mr

michal rysavy

1.7.2020 23:04 Reaguje na Petr Pavel
Přestaňte spotřebovávat paliva, energii.. Snížení poptávky tak, aby se produkt stal prodělečný. Stačí, nespotřebovávat paliva, energii..
Jinak mám půdu, jak ornou, tak ostatní, kde rostou stromy a kam si lidé jezdí nabrat do svých kamínek. Ale o nějaký zájem problematiky v místě, nějaká obnova či slušnost (odpadky), se nikdy nedočkám. Na orné vím, co se má. Jezdím se vzdělávat a problematiku řešíme více než Vy, někde z gauče. By bylo dobré, kdyby místo jména, bylo uvedené zaměstnání, jako na volebních lístcích (stejnak si tam můžete napsat cokoliv)..
Odpovědět
Fio Srach

Fio Srach

30.6.2020 08:24 Reaguje na Jarmila Buková
souhlas
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.6.2020 08:01 Reaguje na Jan Tauš
Promiňte pane Tauš ale ono se přece zjistilo. No a že se nezjistilo to co určití zúčastnění chtěli aby bylo zjištěno? Už jsem to jednou napsal. Co jim brání zadat a samozřejmě i zaplatit novou pitvu a nové rozbory? No nebrání jim v tom zatím absolutně nic. Místo toho se ale budou pokoušet neustále pranýřovat zemědělce. Jde přece hlavně o jejich dědi aby si "měli kde hrát". Nebo snad ne? Viděl jsem původní reportáž pana Tůny a slyšel tak i vyjádření členů toho společku. Vypadalo to jako by místní zemědělec používal k trávení přírody snad " Agent orange" Nemají zájem zadat dodatečný rozbor? Znovu se ptám proč? Zjistilo by se pouze již jednou zjištěné? Samozřejmě, lepší a hlavně levnější je bez důkazů pomlouvat.
Odpovědět
Jan Tauš

Jan Tauš

29.6.2020 19:15
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

29.6.2020 21:11
Kočku byste ven vůbec pouštět neměla. Když chytá drobné hlodavce, tak to je sice užitečné, ale ona i plení ptačí hnízda, a to dost často i ptáků vzácných a chráněných.
Odpovědět
LB

Lukas B.

1.7.2020 11:10 Reaguje na Jaroslav Štemberk
kočka je jednak mimořádně pěkné a roztomilé zviřátko, a druhak je to strašlivý stroj na zabíjení. nechceme-li kočku držet v bytě či v kleci, měli bychom si ujasnit, má-li kde lovit a co lovit. kočka na statku, živená na myších a vodě bude pravděpodobně velmi užitečná. v rodinném domku na mikroparcele bez hospodářství nebo dokonce bytová kočka pouštěná ven....

ono postupně se do obecného povědomí dostává, psa by si neměl pořizovat ten, kdo nedokáže zajistit, aby pes nadměrně neobtěžoval okolí. dojde snad jednou i na kočku - zatím jsou takové ty "kočičí mámy" co mají deset-dvacet polodivokých koček, které jsou schopny vyvraždit perimetr stovek metrů od bydliště považovány za kladné bytosti.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

3.7.2020 17:52 Reaguje na Lukas B.
Taky to tak vidím.
Problém potom je to, že na těch zahradách majitelé obvykle zlikvidovali prakticky všechny ovocné vysokokmeny a polokmeny, kde byli ptáci před kočkou jaký takž v bezpečí. Taky málo udržované husté křoviny, kde se kočka na ptačí hnízda nízko nad zemí sídlicích ptáků špatně dostávala, vymizely. Jediná výjimka jsou husté vyšší jehličnany, které dnes, co jsem viděl, využívají k úspěšnému přespávání hejna vrabců. Ale jinak na zahradách, ovocné zákrsky, drobné prostříhané keříky drobného ovoce, nějaké metrové okrasné keříky, tam ptáci před kočkou v bezpečí nejsou. Navíc každý týden hoblované anglické trávníky vyhánějí ze zahrad i hlodavce, takže kočka nemá na takových zahradách jako kořist nic jiného než ptáky, kteří se tam ještě opováží přiletět. Jediný pták, kterému toto moc nevadí, je snad pouze rehek, protože umí zahnízdit ve výklencích ve zdi, pokud mu je majitel domu poskytne.
Jinak ale jsem zaznamenal, že se do zahrad šíří taky straky, další pohroma pro drobné ptáčky a jejich hnízda.
Odpovědět
Fio Srach

Fio Srach

30.6.2020 08:25
a co je přejetých ježků. Tam pitva ani nejde uskutečnit...
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.6.2020 08:38 Reaguje na Fio Srach
Proč by nešla? Pitvat se dá cokoliv.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

30.6.2020 16:46
Hezká polemika. Ještě že ta tularémie nebyla v území tak rozšířená. To by zavřeli území, uvalili karanténu.
Odpovědět
LJ

Lukáš Jurečka

30.6.2020 17:54
Vloni se mediálně řešil úhyn 15 zajíců na brněnsku, údajně kvůli aplikaci Stutoxu. Že za 4 měsíce po této zprávě bylo postříleno asi 80 kusů ve stejné lokalitě už nikdo neřešil. Tak si myslím, že v okolí Řípu existuje myslivecké sdružení a že každý rok na podzim střílí zajíce. Že se stane a nějakého netrefí a on potom někde trpí se asi také neřeší.
Ale ti zemědělci jsou propíraní ze všech stran. Nejlépe formou spekulací typu "ASI" to nebyla nemoc apod.
Přál bych všem diskutujícím si vyzkoušet být v kůži těch, kteří berou zemědělství jako své životní povolání. Musí se snažit dodržet všechna opatření, příkazy, zákazy, výjimky, pravidla, zásady a nařízení, které se neustále mění a zpřísňují. Při tom vypěstovat plody, které splňují normy a kvalitu, prodat je a tímto způsobem se uživit. Za posledních 10 let byly jen 2 roky, kdy se dalo uživit bez dotací. Jsme v podstatě nucenými "závisláky" na dotacích. Štvanou zvěří, do které se trefují mnohdy lidé, kteří o tom nic neví a ještě mají pocit, že jsme přítěží.
Mléko a maso prodáváme spoustu let za nižší ceny než jsou ceny v Německu a stejně se na pulty nedostanou, protože řetězce dají nižší cenu cizímu zboží (když je vlastní majitelé z ciziny). Naši lidé se nedívají na původ, ale na cenu a nepřemýšlí, komu tím škodí....bohužel.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.7.2020 07:03 Reaguje na Lukáš Jurečka
Do zemědělců se strefují výhradně ti, kdo o tom nic neví. Ale na druhou stranu, číst takové pitomosti někdy i pobaví.
Odpovědět
MG

Martin Grof

1.7.2020 14:18
Pitva neprokázala úmrtí zajíce na tularemii, pouze zjistila přítomnost patogenních bakterií v těle zajíce. Oproti tomu ÚKZÚZ zjistil ve všech odebraných vzorcích rostlinného i půdního materiálu necílových pozemků sledované travnaté plochy a polní cesty kontaminaci směsí reziduí aktivních látek POR. Viditelně chemií spálená travnatá plocha ilustrativně vypovídá o síle koncentrace POR v okamžiku úniku látky. Na tom samém místě si v doprovodu učitelek pravidelně hrají děti z místní MŠ a ZŠ. Vzhledem ke zjištěné směsi reziduí ve všech vzorcích a dalších okolnostech, lze vyvodit závěr, že zde docházelo k opakované manipulaci s příslušnou zemědělskou technikou a k opakované kontaminaci POR necílových pozemků, na nichž se rovněž opakovaně pohybovaly zranitelné skupiny obyvatel - např. malé děti a jejich učitelky a vůbec se nemohly nijak chránit, protože nikdo o ničem neměl ani ponětí. Budeme se snažit, aby tato kauza rozhodně do ztracena nevyšuměla, protože taková situace je v rozporu s platnou legislativou a především s příčí zdravému rozumu.
Odpovědět
Hu

Hunter

1.7.2020 17:57 Reaguje na Martin Grof
Já bych se na vašem místě spíš staral o to, aby učitelky MŠ a ZŠ včetně dětí dostaly informaci o tularemii. Tzn. aby nešahaly na kadavery a nepokoušely se zachraňovat zajíce s nestandartními příznaky chování atd. Rozhodně to bude užitečnější než ty vaše číčoviny ohledně postřiků.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.7.2020 19:35 Reaguje na Martin Grof
Chemií spálená travnatá plocha- já se musím jen smát. To vás nikoho doposud nenapadlo, že ten flek není od postřiku, ale od většího kusu případně hromádky vysypaného umělého hnojiva?
Odpovědět
Hu

Hunter

1.7.2020 20:17 Reaguje na pavel peregrin
Proč by je to mělo napadnout když o tom vědí kulové:-)?
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 00:20 Reaguje na pavel peregrin
Jednoduše proto, že to prokázaly výsledky analýz. Žádné hnojivo v rozborech potvrzeno nebylo. Pokud máte jiný názor, určitě ho dokážete sdělit ÚKZÚZ, pravděpodobně s Vámi zapomněli projednat, na co si mají dát pozor.
Odpovědět
mr

michal rysavy

1.7.2020 23:28 Reaguje na Martin Grof
Martin Grog se příčí zdravému rozumu.. Jaké tvrzení to tady roznášíte, z článku to nebylo a odkaz na něco jiného jsem tedy neviděl. Výsledky testů tak jako jenom tady, tak od vás jsou pouze plácnuté (které jsou pravé, správné?) informace. Zneužíváte studie, ale sám svoje informace pouze plácáte. Např. je "ilustrativně vypovídá ... úniku látky" - takže flek po úniku kapaliny není ohraničen a poničení (zasažení) vegetace se chová dle spádovitosti plochy, také by měli být znatelné zásahy okolních lístů (při roztřiku o zem) v místě úniku. Ale nic moc o tom nevim, takže nechci polemizovat.
Co se týče chemie okolo nás. Jestli jste z té vesnice, víte kdy a čím stříká váš soused? Když tam pěstují ovoce na stromech, zeleniny na zahrádkách? Hlavně že na cizím za vsí chcete mít přehled, ale co se děje vně, to přehlížíte.. PS: proč se tedy nejedná s vlastníkem (církev) pozemků, ať tam vytvoří pastviny. Jak bylo dřív...
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 01:08 Reaguje na michal rysavy
Nejsem autorem článku. Pokud zodpovědní odborníci z ÚKZÚZ zvolí určitý postup a v jeho důsledku dospějí k závěru, že na necílových pozemcích byla ve všech odebraných vzorcích zjištěna směs reziduí aktivních látek POR, není důvod takový postup zpochybňovat. Tím místem se zabýváme, protože tam škola a školka organizovaně vodí naše děti. Zjevně tato situace není v souladu s platnou legislativou, protože žádné směsi aktivních látek POR se nemají na těch pozemcích vyskytovat.
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 01:38 Reaguje na Martin Grof
Ještě si dovolím doplnit, že obavy rodičů byly v tomto případě naprosto odůvodněné. Pokud chceme předcházet takovým incidentům (kontaktům malých dětí s aktivními látkami POR na veřejnosti přístupných pozemcích, je nárok na informovanost o chystané aplikaci POR evidentně zcela nezbytné opatření, nikoliv však postačující.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

2.7.2020 08:58 Reaguje na Martin Grof
Proč nechcete vědět, proč ten zajíc uhynul?
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 10:52 Reaguje na Jan Olejníček
Chceme od samého počátku, ale věřte mi, že mnohem víc než uhynulý zajíc mne zajímá ohrožení našich dětí POR, které bylo dle našeho názoru nepochybně prokázáno.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

2.7.2020 11:16 Reaguje na Martin Grof
Z mého pohledu také není důležité, zda zajíc zemřel na tularémii nebo jen s tularémií.

Myslím, že my občané bychom měli mít možnost se včas dozvědět, jaká chemie se aplikuje v bezprostřední blízkosti míst, kde se pravidelně nebo občas vyskytujeme.
Odpovědět
Hu

Hunter

2.7.2020 11:22 Reaguje na Martin Grof
Tak prokázáno nijak nebylo. Můžete uvést knkrétní hodnoty reziduí? A překračují nějakou konkrétní normu? Pro ten dotčený pozemek. Protože rezidua POR v nějaké míře najdete např. i v produktech tzv. EZ a to i při dodržení podmínek.
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 15:03 Reaguje na Hunter
Prokázáno to bylo. Když by to nebylo prokázáno, tak by to ÚKZÚZ ve své zprávě rozhodně nikomu nesděloval. Pro konkrétní hodnoty se obraťte na ÚKZÚZ. Navíc v této souvislosti kontrolní orgán řešil se zemědělcem jinou přístupovou cestu k půdnímu bloku. Ta rezidua tam vůbec nemají být. Zákon 326/2004 a prováděcí předpisy nepřipouští možnost zasáhnout necílové pozemky aktivními látkami POR.
Odpovědět
Hu

Hunter

2.7.2020 19:39 Reaguje na Martin Grof
Takže nevíte vůbec nic.
Odpovědět
Hu

Hunter

2.7.2020 11:23 Reaguje na Martin Grof
A proč nezaplatíte toxikologické vyšetření toho zajíce?
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

2.7.2020 11:41 Reaguje na Hunter
Zajíce už nepotřebují, mají rezidua.
Odpovědět
Hu

Hunter

2.7.2020 12:20 Reaguje na Jan Olejníček
Jasne. Aspoň neco☺.
Odpovědět
MG

Martin Grof

2.7.2020 15:14 Reaguje na Jan Olejníček
Možná Vás to překvapilo, ale od začátku nám šlo především o vlastní děti a místo, kam chodí na pravidelné procházky. Ten zajíc tam trvale žije, takže působí jako lakmusový papírek. Rádi bychom věděli, co se přesně přihodilo, ale cesta k potřebným informacím je velmi složitá.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.7.2020 17:39 Reaguje na Martin Grof
Tak v případě dětí bych nebral právě tu na člověka přenosnou tularémii vůbec na lehkou váhu. Právě naopak, nějaké zbytkové rezidua se najdou všude, ten výskyt tularemie a možnost nakažení je podle mě podstatně horší. Ten trvale žijící lakmusový papírek s tularémii je hodně špatný vtip.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

3.7.2020 18:01
Tularémie - napadá játra a ledviny...
Pokud se nejednalo o organismus zvetšelý stářím , což u zvířat žijících v přírodě obvykle nebývá nebo o organismus poničený nějakým dlouhodobým chronickým problémem, jsou křeče u umírajícího zvířete dost běžné.
Například v případě tularémie byl organismus toho zajíce určitě otráven, protože v případě kolapsu jater a ledvin zvíře končí na vysokou koncentraci toxických zplodin látkové výměny v organismu. Což se v konečné agónii jeví velmi podobně jako nějaká otrava pesticidy.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

3.7.2020 23:10
Nejsem fanda chemie v zemědělství(včelařím),ale jak má pár procent lidí
v zemědělství bez chemie a moderní techniky obhospodařit půdu,kterou
před válkou obdělávalo více než třicet procent obyvatel?Kdo se z ekologů
chopí pluhu,opratí koně a půjde ručně okopávat řepu či brambory?Kecat
umí každý,ale dřít na poli nikdo nechce.Vinou ekology prosazené zelené
energetiky z biomasy a přidávání řepkového oleje a kvasného lihu
do paliv,se výměra těchto energetických plodin znásobila na úkor těch,
které byly pro přírodu daleko vhodnější.S tržním poklesem stavů dobytka
a z racionalizací v jeho ustájení(další úspora pracovní síly a práce,co
mudrlantům zrovna nevoní)pokleslo množství statkových hnojiv a tím humusu
a přírodních živin v půdě.Narostla spotřeba těch umělých,k tomu chemie
na ochranu těchto plodin a s tím spojené přehmaty i utajené havárie.
Zajíc podle pitvy uhynul na tularémii,ale kolik zvířat,ryb a hmyzu umírá
na následky chemie se nikdy nezjistí.Zemědělci se pouze chovají tržně
a pěstují to,co vynáší díky zelené energetice a jiným zhovadilostem.
Havárie a přehmaty se bohužel stávají a nikdy se jim zcela nezamezí.
Největší "havárií"v naší přírodě je OZE a neuvážené experimenty
s různými návraty původních druhů(jaké je rozhodné datum pro původní
a nepůvodní druhy?)a jejich nekritická obhajoba na úkor druhů jiných.
Mnohé tak zavání lobingem(OZE),jiné zviditelňováním(návrat velkých šelem,praturů,divokých koní atd.)a jiné čirým ekoterorismem(blokace
obchvatů měst a ničením lidských životů v postižených městech a obcích).Můžete mne zkritizovat,ale pokud se bude ochrana přírody
zabývat podobnými věcmi,tak i přes masivní medializaci ztratí
i mnohé stávající zastánce.Ti se nakonec přikloní ke stranám
s realistickými plány,jak pečovat o přírodu.Utopie patří do
"scifi"a né do života v 21.století.Jinak nikdo ze zastánců
ochrany všemožných predátorů nevidí smrt zajíčat,nemá řešení
jak je chránit před výkonnou zemědělskou technikou a stále
vyšší dopravou.Pláč,nad jedním zajícem a dokonce umírajícím
na jejich přírodní nemoc,se rozmázne,ale o těch tisících
zajíčat končících jako potrava přemnožených predátorů ticho.
Pamatuji statisíce zajíců,ale to byli ochránci přírody těmi
ochránci a ne experimentátory,lobisty a snílky o návratu do
divočiny.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

4.7.2020 10:48 Reaguje na Břetislav Machaček
Bingo!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.7.2020 13:26 Reaguje na Břetislav Machaček
V jednom se mýlíte pane Macháčku. V době kdy tu byli statisíce nejen zajíců ale i koroptví a bažantů tu žádní takoví ochránci přírody jako experti z hnutí Duha, Děti země atd nebyli. Byl tu Brontosaurus, Tis a začínal ČSOP. S těmi všemi byla tehdy ještě rozumná řeč a myslivci, lesníci či zemědělci byli pro ně rovnocenní partneři. Blokaři čehokoliv a pobírači výpalného v dnešní podobě se vyskytli až mnohem později. Ač tedy nepůvodní ihned se pasovali do role těch jediných opravdových ochranářů všeho co vynáší, či je mediálně pro veřejnost přitažlivé. Tady již žádná diskuze natož partnerství ve společné snaze možné bohužel není. Sice nevím až kam to bude muset zajít, aby se veřejnosti otevřeli oči ale věřím že ty oči se nakonec otevřou.
Odpovědět
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist