https://ekolist.cz/cz15/kultura?ostatni=1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Články

August Bedřich Piepenhagen: Chvála zpustlé krajiny

27.3.2010 | Karel Stibral
Jakkoli někdy budí Národní galerie diskuse svým přístupem k umělcům 20. století, nelze ji upřít, že starší české či v Čechách tvořící umělce se snaží veřejnosti prezentovat na poměrně důstojných výstavách. A to nejen obecně známé tvůrce, jako byli Václav Hollar či Mikoláš Aleš, ale i ty širší veřejnosti poněkud skrytější, jako byli například Wilhelm Riedl, Otakar Lebeda či August Bedřich Piepenhagen. Právě Piepenhagenovi a jeho dcerám je věnována výstava, která na Pražském hradě potrvá až do konce dubna. Pomineme-li výstavu v Hlinsku v roce 2004, je dílo Piepenhagenových na větší výstavě prezentováno po velmi dlouhé době padesáti let a rozhodně stojí za vidění. August Bedřich a jeho dvě dcery mohou totiž nabídnout divákovi celkem reprezentativní ukázky romantického krajinářství. více

Úryvek - Rolník a krajina

16.3.2010 | Miloslav Lapka a Miroslav Gottlieb
Úryvek z knihy Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků, strana 47-48, část kapitoly Hospodaření a krajina.

Dominantní vztah k půdě, k vlastní zemi, k její přírodě a krajině je obvyklým znakem celé evropské rurální kultury. Specifikou naší země je, že tento vztah byl prožíván v české společnosti ještě o něco silněji. To bylo způsobeno ztrátou národní samostatnosti od XVII. století. Vztah k půdě, k zemi, k přírodě a ke krajině jako by nahrazoval vztah k vlastní politické samostatnosti, která se uskutečnila až po první světové válce. Proto byla láska ke krajině, k půdě, k české přírodě pociťována po staletí jako určitý zástupný znak národní samostatnosti. více

Fombelleovi malí velcí hrdinové

5.2.2010 | Zdeňka Vítková
Koruna buku Foto: Martin Mach/Ekolist.czBeletristické knihy zmiňujeme na Ekolistu.cz spíše výjimečně, tím spíš, jedná-li se o knížku určenou zejména dětským čtenářům. Knížka Timothéea de Fombellea Tobiáš Lolness si nicméně pozornost pro svůj environmentální přesah zaslouží. více

Richard Long - Chůze jako umění

4.2.2010 | Karel Stibral
Současné výtvarné umění se už dlouho nesnaží pouze o nápodobu přírody ani o pouhé zkrášlení lidského okolí. Usiluje spíš o objevení nových možností, jak vnímat a prožívat svět. Ve vztahu k přírodě a zvlášť ke krajině je to především land art, který se pokusil otevřít nové hranice naší vnímavosti vůči krajině a posunout hranice umění. V minulosti jsme se v Ekolistu mnohokrát zabývali uměním zobrazujícím přírodu, případně estetickým postojem ke krajině, většinou jsme však zůstávali u umění tradičního, nebo alespoň na tradičním pojetí obrazu a sochy založenému, a nepouštěli se do tohoto současného směru. Rádi bychom tento dluh aspoň trochu splatili, proto představujeme dílo jednoho z nejvýraznějších britských umělců, Richarda Longa (*1945), který v mnohém ukázal originální přístup k umění i ke krajině. K jeho představení ostatně vybízí i skutečnost, že v loňském roce po dlouhé době proběhla v londýnské Tate Gallery jeho retrospektivní výstava. více

Úryvek - Přírodní kapitalismus

13.1.2010 | Paul Hawken a kol.
Úryvek z knihy Přírodní kapitalismus, začátek kapitoly Investování do přírodního kapitálu

Ten nejzákladnější politický důsledek revoluce v produktivitě zdrojů je jednoduché nahlédnout, ale nesnadné provést. Potřebujeme sice postupně, ale rozhodně transformovat cukrátka a biče, které řídí a motivují byznys. To v podstatě znamená revidovat systém daní a dotací – tedy mechanismus, který je nejvíc zodpovědný za neustálé přeuspořádávání finančních toků a jenž determinuje sociální, ekonomické a ekologické výstupy tím, že na ně uplatňuje podpory a penále, jež jsou výsledkem politické volby. V dnešním světě existují silné ekonomické podněty, proč „stahovat investice“ z přírodního kapitálu. I když vlády, neziskové organizace, půdní fondy a další aktéři vehementně usilují o ochranu a obnovu živých systémů, nedokáží s rychlostí jeho destrukce držet krok. Jsme přesvědčeni, že už víme, jak „investovat“ do přírodního kapitálu – činí tak tisícovky skupin po celém světě. Čemu jsme se však nenaučil, to je otázka, jak vést naši ekonomii tak, aby se podařilo degradaci nejprve zastavit a potom zvrátit. více

Úryvek - Překročení mezí

9.12.2009 | Meadowsová, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J.
Úryvek z knihy Překročení mezí, kapitola "Další revoluce: Trvalá udržitelnost", strana 240-242

Pro kohokoli je dnes nemožné popsat svět, který by se mohl vyvinout z revoluce trvalé udržitelnosti, tak jako by bylo pro zemědělce v roce 6 000 před naším letopočtem nemožné představit si současnou Iowu nebo jako by bylo pro anglického horníka v roce 1750 nemožné představit si montážní linku Toyoty. Nejvýše může kdokoliv o revoluci trvalé udržitelnosti říci, že podobně jako ostatní velké revoluce by mohla vést k obrovským ziskům i ztrátám. I ona by mohla změnit tvář Země a základy lidského sebepoznání, lidských institucí a kultur. Podobně jako ostatní revoluce bude potřebovat staletí k tomu, aby se plně rozvinula, ačkoli věříme, že je již na cestě a že její další krok je potřeba neprodleně, aby mohlo dojít k revoluci místo kolapsu. více

Přehled zrušených železnic

2.11.2009 | Radek Svítil
Máte-li rádi české železnice, tabulky a mapky, rozhodně by vám neměla uniknout publikace Miroslava Jelena Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kterou letos vydalo nakladatelství Dokořán. Poměrně útlá knížka o přibližně 170 stranách formátu A5 za poměrně lidovou cenu 245 Kč nabízí přehled 76 traťových úseků, na nichž byla a již není provozována osobní železniční doprava. více
« | 1 | .. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | .. | 36 | »

Básně

Setkání všedního dne

14.12.2012 | Miroslav Červenka
Když západ ploval v řídké rumělce
a vločky vály vzdorujíce tíži,
slyšel jsem národního umělce,
jak volá „buď zdráv, Mirku“ na refýži.

Přehled knih a filmů

Viktorie Hanišová: Beton a hlína

rok vydání: 2021
Obálka knihySpisovatelka Viktorie Hanišová v knize Beton a hlína prostřednictvím třinácti rozhovorů zachycuje více

Omar el Karib: Ostrov Socci

rok vydání: 2020
Obálka knihyLidé žili v minulosti ve větší pospolitosti, blíže jeden druhému, v harmonii se Zemí i všemi jejími více

Danišovi, Justina a Petr: Svobodná hra. Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti

rok vydání: 2020
Obálka knihyKniha vám pomůže: pochopit, proč a v čem všem děti potřebují svobodnou hru pro svůj zdravý rozvoj, více

Svobodová, Maria Mia: Solfánci a Sluneční královna

rok vydání: 2020
Obálka knihySolfánci jsou malá stvoření, jejichž domovem je celý vesmír a jejichž úkolem je strážit jeho více

Palán, Aleš; Šibík, Jan: Raději zešílet v divočině: Setkání s šumavskými samotáři

rok vydání: 2018
raději zešílet v divočiněNěkteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v maringotkách, případně na horských samotách. více

Blahušová, Anita: Zahrada žije – zahradničíme s dětmi

rok vydání: 2018
zahrada žijeJedinečná, zábavná, naučná! Odpojte děti od přístrojů a napojte je na přírodu! Užijte si společně více

Deppe, Carol: Tao zeleninové zahrady: Pěstování rajčat, listové zeleniny, hrachu, fazolí, dýní, radosti a klidu

rok vydání: 2018
tao zeleninové zahradyV knize se autorka zabývá praktickými metodami i hlubší podstatou zahradničení. více
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist